Közös állásfoglalási indítvány - RC-B9-0014/2019Közös állásfoglalási indítvány
RC-B9-0014/2019

RC-B9-0014/2019


Eljárás : 2019/2733(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B9-0014/2019
Előterjesztett szövegek :
RC-B9-0014/2019
Elfogadott szövegek :

 

Plenárisülés-dokumentum

 

<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0014/2019</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0027/2019</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0030/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1

 

<Date>{17/07/2019}17.7.2019</Date>

<TitreType>KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján</TitreRecueil>

<Replacing>amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0014/2019 (Verts/ALE)

B9-0027/2019 (S&D)

B9-0030/2019 (Renew)</TablingGroups>

<Titre>az USA és Mexikó határán kialakult helyzetről</Titre>

<DocRef>(2019/2733(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

 

Az Európai Parlament állásfoglalása az USA és Mexikó határán kialakult helyzetről

(2019/2733(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikkére, amely kimondja, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie, és minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn,

 tekintettel a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményre,

 tekintettel az Egyesült Államok Kongresszusának tagjai által az idegenrendészeti központokba tett 2019. júliusi látogatásukat követően tett kijelentésekre,

 tekintettel a menekültek helyzetére vonatkozó egyezményre (1951. évi egyezmény) és annak a menekültek helyzetére vonatkozó 1967. évi jegyzőkönyvére,

 tekintettel a gyermek jogairól szóló 1989. évi ENSZ-egyezményre,

 tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

 tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008. évi uniós iránymutatásokra,

 tekintettel az USA jelenlegi kormánya által a migráció és a menekültügy területén tett politikai kezdeményezésekre, valamint a migránsok védelmére irányuló jegyzőkönyvekre,

 tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Michelle Bachelet 2019. július 8-i nyilatkozatára,

 tekintettel az USA megbízott belbiztonsági miniszterének 2019. július 9-i nyilatkozatára,

 tekintettel az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Főfelügyelői Hivatala (OIG) által a megbízott belbiztonsági miniszter számára készített 2019. július 2-i feljegyzésre a Grande Valley befogadó központban fennálló helyzetről,

 tekintettel a migrációról szóló globális megállapodásra, amelyet 2018. december 19-én fogadott el az ENSZ közgyűlése,

 tekintettel az Egyesült Államok 1776. évi Függetlenségi Nyilatkozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel mind az USA, mind az EU az emberi jogokat minden emberi lényt egyformán megillető elidegeníthetetlen és alapvető jognak tekinti;

B. mivel az elmúlt években az erőszak és a tartós szegénység következtében kialakult összetett válság miatt családok – többek között fiatalok és gyermekek – menekültek el Mexikóból és a közép-amerikai „északi háromszög”  országaiból, El Salvadorból, Guatemalából és Hondurasból, és kerestek biztonságot, védelmet és gazdasági stabilitást az USA-ban;

C. mivel az Egyesült Államok hagyományosan különböző közösségekből álló bevándorlási ország;

D. mivel minden szuverén államnak joga van dönteni a külföldi állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételeiről, ugyanakkor tiszteletben kell tartania valamennyi vonatkozó nemzetközi emberi jogi kötelezettséget;

E. mivel 2018-ban az USA messze a legnagyobb donorja volt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának (UNHCR) összesen 1 589 776 543 USD összeggel;

F. mivel az USA szigorú intézkedéseket fogadott el a migránsok és menedékkérők vonatkozásában, akik az élethez, a szabadsághoz és a boldogulás kereséséhez való elidegeníthetetlen joguk reményében lépik át a határt;

G. mivel az USA és Mexikó határán humanitárius vészhelyzet áll fenn, hiszen a migránsokat és a menedékkérőket az átkelést követően fogva tartják az Egyesült Államokban; mivel a gyermekek helyzete különösen riasztó és elítélendő, mivel a határ mentén százak senyvednek sátortáborokban vagy vannak elzárva idegenrendészeti fogdákban, amelyek nem felelnek meg az emberi jogok minimumszabályainak, mivel túlzsúfoltak és nincs megfelelő egészségügyi ellátás, élelmiszer-ellátás és higiénés körülmények;

H. mivel a Rio Grande Valley befogadó központban kialakult helyzetről szóló feljegyzésben az  Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Főfelügyelői Hivatala „azonnali figyelmet és fellépést igénylő sürgős kérdésekre” mutatott rá, mivel „komoly túlzsúfoltság és a kísérő nélküli külföldi gyermekek, családok és egyedülálló felnőttek elhúzódó fogva tartása tapasztalható, ami azonnali figyelmet igényel”, és ezért haladéktalan lépésekre szólított fel a „Rio Grande Valley régióban a veszélyes túlzsúfoltság, valamint a gyermekek és felnőttek elhúzódó fogva tartásának enyhítése érdekében”;

I. mivel a gyermekek szabadságtól való megfosztása a saját vagy szüleik migrációs státusza alapján soha nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét, meghaladja a szükségesség követelményét, nagymértékben aránytalan, és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot jelenthet a migráns gyermekekkel szemben; mivel a felnőtt migránsok és menedékkérők szabadságtól való bárminemű megfosztását csak legvégső esetben szabad alkalmazni, és amennyiben az szükséges, annak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, a tisztességes tárgyalást biztosító garanciák és olyan feltételek mellett, amelyek teljes mértékben megfelelnek az összes vonatkozó nemzetközi emberi jogi normának;

J. mivel az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatala által az Amnesty International számára közölt adatok szerint 2017 és 2018. augusztus között megközelítőleg 8 000 családi egységet választottak szét a határátlépés után; mivel ezek a becslések nem tartalmazzák a szétválasztás számos más esetét, például a gyermekek és idősebb testvéreik, nagynénik és nagybácsik, nagyszülők és más nem közvetlen családtagok szétválasztását;

K. mivel San Diego egy szövetségi bírája 2018. júniusban elrendelte, hogy az amerikai kormány állítsa le a szétválasztásokat; mivel ennek ellenére az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatala folytatta a szétválasztásokat, és a szövetségi bíró rendelkezésére bocsátott adatok szerint 2018. június óta legalább 245 gyermeket szakítottak el a családjától, és sok esetben nincs egyértelmű dokumentáció a gyermekek hollétének nyomon követésére;

L. mivel 2018. decemberig az USA Egészségügyi és Szociális Minisztériuma 2 737 szüleitől elszakított gyermeket azonosított, miközben elismerte, hogy 2017 óta több ezer gyermeket választhattak el anélkül, hogy hatékony nyomonkövetési rendszer hiányában a közigazgatás azonosítani tudná őket;

M. mivel a családok szétválasztása és a határozatlan idejű fogva tartás rossz bánásmódnak minősül; mivel a családjuktól távol, intézményekben élő gyermekek nagymértékben ki vannak téve az érzelmi, fizikai és pszichológiai bántalmazásnak, ami tartós fejlődési problémákhoz, sérülésekhez és súlyos traumákhoz vezethet, valamint súlyos negatív társadalmi következményekkel járhat;

N. mivel az Amerikai Polgárjogi Unió jelentései, valamint az USA Egészségügyi és Szociális Minisztériuma és Belbiztonsági Minisztériuma szóvivői által tett különböző nyilatkozatok szerint tavaly óta legalább hat gyermek halt meg bevándorlási őrizetben, egy olyan évtizedet követően, amelynek során a jelentések szerint egyetlen gyermek sem vesztette életét az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Felügyeletében;

O. mivel a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint 2019-ben eddig 197 ember, közülük legalább 13 gyermek halt meg, miközben megpróbált Mexikó és az Egyesült Államok határán átkelni; mivel az elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt a halálesetek száma, és 2014 és 2018 között összesen több mint 1 900 haláleset történt;

P. mivel az elmúlt hetekben a mexikói hatóságok jelentősen fokozták a migrációs politikák végrehajtására irányuló erőfeszítéseiket, ami a fogva tartott és kitoloncolandó migránsok számának növekedéséhez vezetett;

Q. mivel a borzalmas körülmények, amelyekkel szembesülnek, arra kényszerítik a főként közép-amerikai migránsokat, hogy az Egyesült Államokba utazzanak és átlépjék a határt; mivel a déli és az északi határokra nehezedő nyomás következtében több ezer migráns – többségükben nők és gyermekek – komolyan kockáztatja életét;

R. mivel Mexikó kormánya szerint az ország jelenleg erőszakos közbiztonsági válsággal néz szembe; mivel a migránsok védelmére irányuló jegyzőkönyvek értelmében a menedékkérőket visszaküldik Mexikóba, többek között annak két olyan északi államába, amelyek a legerőszakosabbak közé tartoznak – Baja Californiába és Chihuahuába –, ahol rendkívül bizonytalan körülmények között élnek, és fennáll a kockázata annak, hogy súlyos bűncselekmények – köztük emberrablás, szexuális zaklatás és erőszak – áldozataivá válnak;

S. mivel a menedékkérők széles körű visszautasítása, a családok jogellenes szétválasztása, valamint a menedékkérők önkényes és határozatlan idejű fogva tartása kegyetlen politikának számít és az Egyesült Államok menekültügyi jogszabályai és a nemzetközi jog kirívó megsértésének minősül;

T. mivel 2019. június 27-én az Egyesült Államok Képviselőháza 4,6 milliárd USD összegű csomagot fogadott el az Egyesült Államok és Mexikó határán kialakult helyzet kezelésére;

U. mivel az ENSZ Mexikóban és Közép-Amerikában található emberi jogi irodái számos migránsokkal és menedékkérőkkel szemben elkövetett emberi jogi jogsértést és visszaélést dokumentáltak, beleértve erőszak túlzott alkalmazását, a szabadságtól való önkényes megfosztást, családok szétválasztását, szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadását, visszaküldést és önkényes kitoloncolásokat is;

V. mivel 195 fél írta alá és ratifikálta a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt; mivel az Egyesült Államok az egyetlen olyan ENSZ-tagállam, amely nem ratifikálta ezt az egyezményt;

W. mivel az EU és az Egyesült Államok partnersége történelmileg az erős politikai, kulturális, gazdasági és történelmi kapcsolatokon, valamint a közös értékeken, így a szabadságon, a demokrácián, a béke és a stabilitás előmozdításán, az emberi jogokon és a jogállamiságon alapul; mivel az EU és az Egyesült Államok közötti erős kapcsolatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy demokratikusabb, biztonságosabb és virágzóbb világ jöjjön létre;

1. mély aggodalmát fejezi ki a migránsok és a menedékkérők helyzete miatt az Egyesült Államok és Mexikó határán, és különösen a migráns gyermekek helyzete kapcsán;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos ember életét vesztette az Egyesült Államok és Mexikó határa felé vezető utakon; teljes szolidaritásáról biztosítja valamennyi áldozatot és családjaikat;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a migránsokat és menedékkérőket, különösen a gyermekeket megdöbbentő körülmények között tartják fogva az Egyesült Államok idegenrendészeti fogdáiban, ahol nincs megfelelő egészségügyi ellátás, élelmiszer-ellátás és higiénés körülmények; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt hónapokban hét migráns kiskorú vesztette életét, akiket az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma vett őrizetbe, és támogatja az Egyesült Államok Kongresszusának és kormányának minden arra irányuló erőfeszítését, hogy felügyeletet, vizsgálatot, átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítson e halálesetek körülményeit illetően;

4. hangsúlyozza, hogy a határigazgatási intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Egyesült Államok nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel, és nem alapulhatnak olyan szűken értelmezett szakpolitikákon, amelyek célja az illegális migránsok felderítése, fogva tartása és gyors eltávolítása;

5. felszólít az emberi jogok, a biztonság és az emberi jogokat tiszteletben tartó menekültügyi eljárások biztosítására, többek között a visszaküldés tilalma elvének betartására és a méltó befogadási feltételek biztosítására;

6. elítéli a családok szétválasztását, ami a gyermekek és közvetlen családtagjaik szisztematikus traumatizálódását okozhatja, és ami a jelenlegi amerikai vezetés által alkalmazott bevándorlási politika egy olyan eszközének tűnik, amelynek célja a biztonságot kereső emberek elrettentése;

7. hangsúlyozza, hogy a családok szétválasztása és a bevándorlók fogva tartása soha nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét;

8. tudomásul veszi az OIG feljegyzését és a hasonló jelentéseket, és felszólítja az Egyesült Államokat, hogy vizsgáljon felül minden olyan jelenlegi migrációs politikát és gyakorlatot, amely sérti a nemzetközi emberi jogi normákat, ideértve a menedékhez való alapvető jogot, a visszaküldés tilalmának elvét és az emberi méltósághoz való jogot;

9. felhívja az Egyesült Államok kormányát, hogy vessen véget a családok szétválasztásának, és hogy rehabilitációjuk biztosítása érdekében minden olyan gyermeket haladéktalanul egyesítsen családjával, akik még mindig el vannak választva szüleiktől vagy a gyámjuktól, különös figyelmet fordítva az érintett gyermekek szükségleteire;

10. felhívja az Egyesült Államok illetékes hatóságait, hogy haladéktalanul biztosítsák valamennyi fogvatartott számára az alapvető jogokhoz – például a vízhez, az élelemhez, az egészséghez és a lakhatáshoz való jog – való hozzáférést;

11. felhívja az Egyesült Államok hatóságait, hogy sürgősen találjanak szabadságelvonással nem járó alternatív megoldást a migránsok és a menedékkérők számára, a gyermekek és a felnőttek vonatkozásában egyaránt; kéri, hogy az érintett gyermekeket juttassák vissza családjukhoz;

12. sürgeti az Egyesült Államok kormányát, hogy ratifikálja a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amelyet az Egyesült Államok 1995-ben írt alá, de amelyet később nem fogadott el, így az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely nem fogadta el azt; sürgeti az Egyesült Államok kormányát, hogy ratifikálja az egyezmény panaszkezelési eljárásról szóló harmadik fakultatív jegyzőkönyvét;

13. komoly aggodalmának ad hangot az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatala (ICE) legutóbbi rajtaütései miatt, amelyek elsősorban Közép-Amerikából származó, iratok nélküli migránsokat érintettek, szülőket és gyermekeket, és amelyek kriminalizálásukhoz vezettek;

14. úgy véli, hogy ha a migrációs hullámokra elnyomással vagy kriminalizálással reagálnak, az az idegengyűlöletnek, a gyűlöletnek és az erőszaknak kedvez;

15. aggodalmát fejezi ki a mexikói hatóságok által elfogadott migrációs politika közelmúltbeli változásai miatt, és felhívja a mexikói kormányt, hogy a migráció kezelése során tartsa be a nemzetközi normákat és az emberi jogi jogszabályokat;

16. úgy véli, hogy a hadsereg nem a megfelelő eszköz a migrációs kérdések kezelésére; rámutat, hogy a határon kialakult helyzetet az emberi jogok és a migránsok méltóságának tiszteletben tartása vonatkozásában megfelelően képzett, szakosodott rendőri testületnek kellene kezelnie;

17. elismeri, hogy a migráció globális kihívás, és felszólítja a származási, tranzit- és célországokat, hogy egy átfogó megközelítés keretében működjenek együtt a migrációs áramlások kiváltó okainak kezelése érdekében; e tekintetben megismétli, hogy teljes mértékben támogatja a menekültekről szóló globális megállapodás és a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról szóló globális megállapodás kidolgozását és végrehajtását, ami komoly lehetőséget kínál a migráció kezelésének javítására és az ezzel kapcsolatos kihívások kezelésére;

18. ismételten hangsúlyozza, hogy hisz a nyílt és tisztességes kereskedelemben, és szilárd meggyőződése, hogy a gazdasági kényszerítés és a büntető jellegű vámokkal való fenyegetés nem segíti a szuverén országokat abban, hogy konstruktív és fenntartható megoldásokat találjanak az olyan politikai kihívásokra, mint például a migráció;

19. elismeréssel adózik azoknak a magánszemélyeknek és civil társadalmi szervezeteknek, amelyek biztosítják, hogy a migránsok a határ mindkét oldalán és az egész régióban élvezhessék a legalapvetőbb jogokat, például a vízhez, az élelemhez, az egészséghez, a megfelelő szálláshoz való jogot; ismételten felszólít a humanitárius segítségnyújtás kriminalizálásának megszüntetésére, és sürgeti a Bizottságot, hogy 2018. július 5-i állásfoglalásával összhangban fogadjon el iránymutatásokat az ügyben;

20. üdvözli az ENSZ emberi jogi főbiztosának nyilatkozatát; örömmel venné, ha az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) vagy az ENSZ megfelelő szakértői tényfeltáró küldöttséget indítanának az Egyesült Államok és Mexikó határán kialakult emberi jogi helyzet kivizsgálására;

21. vállalja, hogy a hatékony fejlesztési normák érvényesülése érdekében szorosan nyomon követi a régiónak nyújtott uniós fejlesztési segélyeket, mivel ez segíthet a kényszerű migráció kiváltó okainak kezelésében;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének és kormányának, az Egyesült Államok Kongresszusának, valamint Mexikó kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2019. július 17.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat