Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0014/2019Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0014/2019

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația de la frontiera SUA-Mexic

17.7.2019 - (2019/2733(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0014/2019 (Verts/ALE)
B9‑0027/2019 (S&D)
B9‑0030/2019 (Renew Europe)

Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
în numele Grupului S&D
Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoș Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
în numele Grupului Renew Europe
Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2019/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0014/2019
Texte depuse :
RC-B9-0014/2019
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația de la frontiera SUA-Mexic

(2019/2733(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede că interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial și că fiecare copil are dreptul să mențină o relație personală și un contact direct cu ambii părinți;

 având în vedere Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora,

 având în vedere declarațiile făcute de membrii Congresului SUA după ce au vizitat centrele de detenție în iulie 2019,

 având în vedere Convenția privind statutul refugiaților (Convenția din 1951) și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților,

 având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere Orientările UE referitoare la apărătorii drepturilor omului din 2008,

 având în vedere inițiativele politice actuale ale administrației SUA referitoare la migrație și azil și la Protocoalele privind protecția migranților (MPP),

 având în vedere declarația din 8 iulie 2019 a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet,

 având în vedere declarația din 9 iulie 2019 a secretarului de stat american interimar al SUA,

 având în vedere memorandumul Biroului inspectorului general al SUA pentru Departamentul pentru Securitate Internă referitor la situația din centrul de primire Rio Grande Valley din 2 iulie 2019,

 având în vedere Pactul mondial pentru migrație adoptat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 19 decembrie 2018,

 având în vedere Declarația de Independență a Statelor Unite din 1776,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât atât SUA, cât și UE consideră că drepturile omului sunt un drept inalienabil și fundamental inerent tuturor ființelor umane;

B. întrucât, în ultimii ani, o criză complexă a violenței și a sărăciei adânc înrădăcinate a determinat familiile, inclusiv tinerii și copiii, să fugă din Mexic și din triunghiul nordic al Americii Centrale - El Salvador, Guatemala și Honduras - în căutarea siguranței, protecției și stabilității economice în SUA;

C. întrucât SUA este, din punct de vedere istoric, o țară de imigrație care cuprinde comunități diverse;

D. întrucât orice stat suveran are prerogativa de a decide cu privire la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților străini, dar trebuie, în același timp, să respecte toate obligațiile internaționale relevante în materie de drepturi ale omului;

E. întrucât, în 2018, SUA a fost de departe cel mai mare donator pentru Agenția ONU pentru refugiați, UNHCR, contribuind cu un total de 1 589 776 543 USD;

F. întrucât SUA a adoptat măsuri stricte care îi afectează pe migranți și pe solicitanții de azil care traversează frontiera țării în căutarea dreptului lor inalienabil la viață, la libertate și fericire;

G. întrucât există o urgență umanitară la frontiera dintre UA-Mexic, unde migranții și solicitanții de azil sunt reținuți de SUA după trecerea frontierei; întrucât situația cu care se confruntă copiii este deosebit de alarmantă și condamnabilă, cu sute dintre ei așteptând la frontieră în orașe de corturi sau fiind închiși în spatele gratiilor din centrele de detenție, care nu respectă standardele minime în materie de drepturi ale omului, deoarece sunt supraaglomerate și nu dispun de structuri de asistență medicală adecvate, de alimente decente și de servicii de salubrizare adecvate;

H. întrucât, într-un memorandum privind situația din centrul de primire Rio Grande Valley, Biroul inspectorului general al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a subliniat „problemele urgente care necesită o atenție și o acțiune imediate” din cauza „supraaglomerării grave și a deținerii prelungite a copiilor străini neînsoțiți, a familiilor și a adulților singuri care necesită o atenție imediată” și, prin urmare, a solicitat „măsuri imediate pentru a atenua suprapopularea periculoasă și detenția prelungită a copiilor și a adulților în Rio Grande Valley”;

I. întrucât privarea copiilor de libertate pe baza statutului de migrant al lor sau al părinților lor nu este niciodată în interesul superior al copilului, depășește cerința de necesitate, devine extrem de disproporționată și poate constitui un tratament crud, inuman sau degradant al copiilor migranți; întrucât orice privare de libertate care afectează migranții și solicitanții de azil adulți ar trebui să fie o măsură de ultimă instanță și, în cazul în care trebuie să aibă loc, ar trebui să dureze o perioadă cât mai scurtă, cu garanții procedurale adecvate și în condiții care respectă pe deplin toate standardele internaționale relevante în domeniul drepturilor omului;

J. întrucât, potrivit datelor comunicate organizației Amnesty International de către Agenția vamală și de protecție a frontierelor din SUA, între 2017 și august 2018, aproximativ 8 000 de nuclee familiale au fost separate după trecerea frontierei; întrucât aceste estimări exclud multe alte cazuri de separare, cum ar fi cele dintre copii și frații și surorile mai mari, mătuși și unchi, bunici și alți membri de familie mai îndepărtați;

K. întrucât un judecător federal din San Diego a dispus ca administrația SUA să întrerupă separarea în iunie 2018; întrucât, cu toate acestea, astfel de separări au continuat să fie executate de serviciile vamale și de protecție a frontierelor din SUA, în conformitate cu datele furnizate judecătorului federal, cel puțin 245 de copii fiind scoși din familiile lor începând din iunie 2018, în multe cazuri fără documente clare care să ajute la identificarea locului în care se află copiii;

L. întrucât, până în decembrie 2018, Departamentul SUA pentru sănătate și servicii adresate populației a identificat 2 737 de copii separați, recunoscând, în același timp, că mii de copii ar fi putut fi separați începând cu anul 2017, fără ca administrația să-i poată identifica din cauza lipsei unui sistem eficient de urmărire;

M. întrucât separarea de familie și detenția pe durată nedeterminată constituie rele tratamente; întrucât copiii care trăiesc în instituții îndepărtate de familiile lor sunt extrem de vulnerabili la abuzuri psihologice, fizice și psihologice, ceea ce poate duce la probleme de dezvoltare de durată, la leziuni și traume profunde, precum și la consecințe sociale negative grave;

N. întrucât, potrivit rapoartelor Uniunii Americane pentru libertăți civile și diferitelor declarații ale purtătorilor de cuvânt ai Departamentului pentru sănătate și servicii adresate populației și ai Departamentului pentru Securitate Internă din SUA, de anul trecut, s-a constatat moartea a cel puțin șase copii în arest preventiv, după aproape un deceniu în care, se raportează, niciun copil nu murise în custodia vamală și de protecție a frontierelor din SUA;

O. întrucât, potrivit datelor Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), până în prezent, în 2019, 197 de persoane au murit încercând să treacă în SUA, inclusiv cel puțin 13 de copii; întrucât numărul de decese a crescut în mod constant în ultimii cinci ani, cu un total de peste 1 900 de decese survenite între 2014 și 2018;

P. întrucât, în ultimele săptămâni, autoritățile mexicane au sporit în mod semnificativ eforturile de punere în aplicare a politicilor în materie de migrație, ceea ce a dus la creșterea numărului de migranți aflați în detenție și deportați;

Q. întrucât, confruntându-se cu situații extrem de dificile, migranții, în special cei din America Centrală, sunt împinși să se îndrepte spre frontiera cu SUA cu intenția de a o traversa; întrucât presiunea la frontierele de sud și de nord face ca mii de migranți, majoritatea femei și copii, să-și pună viața în pericol grav;

R. întrucât, potrivit guvernului său, Mexicul se confruntă în prezent cu o criză violentă de securitate publică; întrucât, în temeiul protocoalelor privind protecția migranților din SUA (MPP), solicitanții de azil sunt returnați în Mexic, inclusiv în două state nordice care sunt printre cele mai violente din țară - Baja California și Chihuahua - și trăiesc în condiții extrem de precare, unde riscă să devină victime ale unor infracțiuni grave, inclusiv răpiri, agresiuni sexuale și acte de violență;

S. întrucât returnările masive de solicitanți de azil, separările familiale ilegale și detenția arbitrară și pe durată nedeterminată a solicitanților de azil fără posibilitatea de eliberare condiționată sunt măsuri crude și încălcări flagrante atât ale dreptului SUA în materie de azil, cât și ale dreptului internațional;

T. întrucât, la 27 iunie 2019, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet de 4,6 miliarde USD pentru a aborda situația de la frontiera dintre USA-Mexic;

U. întrucât sucursalele birourilor ONU pentru drepturile omului din Mexic și America Centrală au documentat numeroase încălcări ale drepturilor omului și abuzuri împotriva migranților și a solicitanților de azil în tranzit, inclusiv utilizarea excesivă a forței, privarea arbitrară de libertate, separarea familiei, refuzul accesului la servicii, returnarea și expulzările arbitrare;

V. întrucât 195 de părți au ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului; întrucât Statele Unite sunt singurul stat membru al ONU care nu a ratificat această convenție;

W. întrucât parteneriatul UE-SUA se bazează în mod tradițional pe legături politice, culturale, economice și istorice puternice și pe valori comune precum libertatea, democrația, promovarea păcii și stabilității, drepturile omului și statul de drept; întrucât relațiile strânse dintre UE și SUA sunt esențiale pentru construirea unei lumi mai democratice, mai sigure și mai prospere;

1. este profund îngrijorat de situația migranților și a solicitanților de azil la frontiera dintre USA-Mexic, în special cea a copiilor migranți;

2. regretă numărul mare de persoane care și-au pierdut viața pe rutele către frontiera dintre SUA și Mexic; își exprimă solidaritatea deplină cu victimele și familiile acestora;

3. este preocupat de condițiile îngrozitoare în care migranții și solicitanții de azil, în special copiii, sunt ținuți în centre de detenție a imigranților din SUA, care nu dispun de asistență medicală adecvată, alimente decente și salubrizare corespunzătoare; regretă profund decesele din ultimele luni ale celor șapte minori migranți aflați în custodia Departamentului pentru Securitate Internă al SUA și sprijină toate eforturile depuse de Congresul și de administrația SUA pentru a asigura supravegherea, anchetarea, transparența și stabilirea responsabilității legate de circumstanțele acestor decese;

4. subliniază faptul că măsurile de gestionare a frontierelor trebuie să respecte obligațiile SUA în materie de drepturi ale omului și nu ar trebui să se bazeze pe politici restrictive care să vizeze detectarea, reținerea și deportarea rapidă a migranților aflați în situație neregulamentară;

5. solicită garantarea drepturilor omului, a siguranței și a accesului la procedurile de azil care respectă drepturile omului, inclusiv prin aderarea la principiul nereturnării și prin asigurarea unor condiții de primire demne;

6. deplânge utilizarea separării de familie, care poate cauza traumatizarea sistematică a copiilor și a membrilor familiei apropiate și care este o metodă care, în actuala administrație a SUA, pare a fi un instrument de politică de imigrare menit să descurajeze persoanele care caută să obțină siguranță;

7. subliniază că separarea familiilor și detenția imigranților nu sunt niciodată în interesul superior al copilului;

8. ia act de memorandumul OIG și de rapoartele similare și invită SUA să revizuiască toate politicile și practicile actuale în materie de migrație care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului, inclusiv dreptul fundamental de a solicita azil, principiul nereturnării și dreptul la demnitate umană;

9. invită guvernul SUA să pună capăt separării familiilor și să reunifice urgent cu familiile lor toți copiii care sunt încă separați de părinții sau tutorii lor, pentru a le asigura readaptarea, acordând o atenție deosebită nevoilor copiilor în cauză;

10. invită autoritățile competente din SUA să se asigure imediat că toți deținuții au acces la drepturile de bază, cum ar fi dreptul la apă, la alimente, la sănătate și la adăpost;

11. solicită autorităților din SUA să găsească de urgență alternative neprivative de libertate pentru migranți și solicitanții de azil, atât pentru copii, cât și pentru adulți; solicită ca copiii în cauză să fie returnați familiilor lor;

12. îndeamnă guvernul SUA să ratifice Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, pe care SUA a adoptat-o în 1995, dar pe care nu adoptat-o niciodată, ceea ce face din SUA singura țară în lume care nu a adoptat această convenție; îndeamnă guvernul SUA să ratifice cel de-al treilea protocol opțional la Convenție privind o procedură de comunicare pentru plângeri;

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la cele mai recente raiduri efectuate de Agenția americană de aplicare a legii în domeniul imigrației și cel vamal (ICE), care îi afectează pe migranții fără acte, în special pe cei din America Centrală, părinții și copiii acestora și care conduc la incriminarea lor;

14. consideră că combaterea fluxurilor de migrație cu acțiuni de reprimare sau incriminare favorizează xenofobia, ura și violența;

15. își exprimă îngrijorarea cu privire la modificările recente ale politicilor în domeniul migrației adoptate de autoritățile mexicane și solicită guvernului mexican să respecte standardele internaționale și legislația privind drepturile omului în contextul migrației;

16. consideră că armata nu este instrumentul potrivit pentru rezolvarea problemelor legate de migrație; subliniază că situația de la frontieră ar trebui să fie gestionată de către agenți de poliție specializați, care au fost formați în mod corespunzător și instruiți să respecte drepturile omului și demnitatea migranților;

17. recunoaște că migrația reprezintă o provocare globală și solicită țărilor de origine, de tranzit și de destinație să colaboreze pentru a aborda cauzele profunde ale fluxurilor de migrație printr-o abordare cuprinzătoare; reiterează, în acest sens, sprijinul său deplin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a Pactului mondial privind refugiații și a Pactului mondial pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, care oferă o oportunitate semnificativă de a îmbunătăți guvernanța în materie de migrație și de a aborda provocările asociate cu aceasta;

18. își reafirmă convingerea în comerțul deschis și echitabil și își exprimă convingerea fermă că constrângerea economică și amenințarea cu tarife punitive sunt contraproductive și nu sunt de natură să ajute țările suverane să găsească soluții constructive și sustenabile la provocările politice, cum ar fi migrația;

19. aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor societății civile care au asigurat migranților accesul la cele mai elementare drepturi, cum ar fi dreptul la apă, la alimente, la sănătate, la un adăpost adecvat și la alte forme de asistență, de ambele părți ale frontierei și în întreaga regiune; își reiterează apelul pentru neincriminarea asistenței umanitare și îndeamnă încă o dată Comisia să adopte orientări în această privință, în conformitate cu rezoluția sa din 5 iulie 2018;

20. salută declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului; ar primi favorabil o misiune de informare desfășurată de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) sau de experții ONU relevanți pentru a investiga situația drepturilor omului la frontiera dintre SUA-Mexic;

21. se angajează să monitorizeze îndeaproape ajutorul pentru dezvoltare al UE în regiune pentru a asigura standarde eficiente de dezvoltare, întrucât aceasta poate contribui la combaterea cauzelor profunde ale migrației forțate;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, președintelui SUA Donald Trump și administrației sale, Congresului american și guvernului și parlamentului Mexicului.

 

Ultima actualizare: 17 iulie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate