Eljárás : 2019/2881(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B9-0145/2019

Előterjesztett szövegek :

RC-B9-0145/2019

Viták :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0044

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0145/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0150/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0152/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0153/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 161kWORD 49k

<TitreType>KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Replacing>amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0145/2019 (Verts/ALE)

B9-0150/2019 (Renew)

B9-0152/2019 (S&D)

B9-0153/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(2019/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler-Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}a PPE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Katalin Cseh, Atidzhe Alieva-Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew Europe képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása az új indonéz büntető törvénykönyvre irányuló javaslatról

(2019/2881(RSP))

 

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Indonéziáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

 tekintettel a 2014. május 1-jén hatályba lépett EU–Indonézia partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM),

 tekintettel a 2018. február 1-jei 7. EU–Indonézia emberi jogi párbeszédre,

 tekintettel az EU és Indonézia közötti szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások 8. fordulójára, amelyre 2019 júniusában került sor,

 tekintettel a 2019. szeptember 15-én előterjesztett, büntető törvénykönyvre irányuló javaslatra,

 tekintettel a Jogjakartai Alapelvekre,

 tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

 tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR) (1966), amelyet Indonézia 2006-ban ratifikált,

 tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1987. évi ENSZ-egyezményre,

 tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

 tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Indonézia a világ negyedik legnépesebb nemzete, stabil demokrácia a régióban, a legnagyobb muzulmán többségű ország, és sokszínű társadalmát 265 millió, különböző vallású, etnikumú, nyelvű és kultúrájú polgár alkotja;

B. mivel Indonézia kormánya a büntető törvénykönyvről szóló tervezetet terjesztett elő a jelenlegi büntető törvénykönyv módosítása érdekében; mivel a büntető törvénykönyvről szóló tervezetet 2019. szeptember 15-én véglegesítették;

C. mivel a büntető törvénykönyvről szóló tervezet olyan cikkeket tartalmaz, amelyek sértik a nők, a vallási kisebbségek és az LMBTI-személyek jogait, valamint a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságát;

D. mivel szeptemberben több ezer ember – köztük diákok – gyűlt össze Indonézia-szerte, hogy tiltakozzon a büntető törvénykönyv tervezete ellen, és kérte a törvénykönyv elfogadásának felfüggesztését;

E. mivel a nagyszabású tiltakozások nyomán szeptember 20-án Indonézia elnöke utasította az indonéz parlamentet, hogy halassza el a törvénytervezet elfogadását; mivel a törvénytervezet elfogadására vonatkozó határozat most az indonéz képviselőház hatáskörébe tartozik;

F. mivel a büntetőtörvénykönyv-tervezet „élő jogszabályokra” hivatkozó 2. cikke homályosnak tekinthető, mivel nem sorolja fel a büntetendő bűncselekményeket, így azt helyi szinten fel lehet használni a meglévő és diszkriminatív saría-törvények százainak legalizálására;

G. mivel a büntető törvénykönyv tervezete egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot; mivel ez a rendelkezés lényegében bűncselekménynek minősíti az azonos neműek közötti valamennyi szexuális kapcsolatot; mivel e cikk a szexiparban dolgozó valamennyi embert büntetőeljárás alá vonja;

H. mivel a büntető törvénykönyv tervezete kimondja, hogy az együtt élő, nem házas személyeket hat hónap börtönbüntetésre lehet ítélni;

I. mivel az azonos neműek kapcsolatát az indonéz hatóságok hivatalosan nem ismerik el, ezért az ilyen kapcsolatokra kifejezetten vonatkozik e rendelkezés; mivel Indonéziában korábban nem tapasztalt számú erőszakos és diszkriminatív támadást követnek el az LMBTI-személyekkel szemben, számos esetben zaklatják őket, valamint egyre több gúnyos, LMBTI-ellenes kijelentés hangzik el;

J. mivel a büntető törvénykönyv tervezetében szereplő rendelkezések továbbviszik az istenkáromlásra vonatkozó hatályos törvény rendelkezéseit; mivel az istenkáromlásról szóló jelenlegi törvény 1965. évi elfogadása óta a törvény értelmében több mint 150, többségükben valamilyen vallási kisebbséghez tartozó személyt ítéltek el; mivel az istenkáromlásról szóló törvény az Indonéziában élő kisebbségekkel szembeni növekvő intolerancia miatt veszélybe sodorja a vallási kisebbségeket;

K. mivel a büntető törvénykönyv tervezete korlátozza a fogamzásgátlással és a fogamzásgátlás megkönnyítésével kapcsolatos információk nyújtását a 18. életévüket be nem töltött személyek számára; mivel a fogamzásgátláshoz való korlátozott hozzáférés különösen súlyos hatással van azokra a marginalizált csoportokra, amelyek már jelenleg is a legnagyobb veszélynek vannak kitéve az indonéziai HIV-járvány tekintetében;

L. mivel a büntető törvénykönyv tervezete kimondja, hogy azokat a nőket, akiken abortuszt hajtottak végre, négy évig terjedő börtönbüntetésre lehet ítélni; mivel bárki, aki segít egy terhes nő művi terhességmegszakításában, öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető;

M. mivel szeptemberben Indonézia ellentmondásos törvényt fogadott el, amely gyengíti a korrupció felszámolásával foglalkozó nemzeti bizottságot, más néven „KPK” -t, amely 2002-es létrehozása óta több száz politikus ellen folytatott sikeres eljárást; mivel a jelenlegi büntető törvénykönyv rendelkezéseit, az elektronikus tájékoztatásról és tranzakciókról szóló törvényt, valamint a terrorizmus elleni jogszabályokat felhasználták az emberijog-védők munkájának önkényes korlátozására;

N. mivel az emberijog-védőket üldözték az emberi jogok megsértések leleplezéséért, különösen a nyugat-pápuai tüntetések kapcsán; mivel a tiltakozások kezdete óta legalább 40 ember vesztette életét és legalább 8 000 őslakos pápua és más indonéz állampolgár kényszerült lakóhelye elhagyására Nyugat-Pápuában; mivel több ízben megtiltották az újságírók és az ENSZ független szervei számára a régióba való belépést;

O. mivel Indonéziában 2015 és 2018 között több mint 40 személyt ítéltek halálra, és jelenleg több mint 300 fogoly vár a kivégzésére; mivel a halálbüntetés kegyetlen, embertelen és megalázó büntetés, amely sérti az élethez való jogot;

1. üdvözli, hogy az EU és Indonézia közötti kapcsolatok a demokrácia és a jó kormányzás közös értékein, az emberi jogok tiszteletben tartásán, valamint a béke, a stabilitás és a gazdasági fejlődés előmozdításán alapulnak;

2. mély aggodalmát fejezi ki a felülvizsgált indonéz büntető törvénykönyv tervezetének rendelkezései miatt, amely lehetővé teszi a nemen, valláson vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést, valamint a kisebbségekkel szembeni megkülönböztetést;

3. üdvözli, hogy Widodo elnök elrendelte a büntető törvénykönyv elfogadásának elhalasztását; felhívja az indonéz parlamentet, hogy alaposan vizsgálja felül a büntető törvénykönyvre irányuló javaslatot annak érdekében, hogy megfeleljen a nemzetközi emberi jogi normáknak, valamint arra, hogy távolítson el belőle minden diszkriminatív rendelkezést;

4. felhívja az indonéz hatóságokat, hogy helyezzék hatályon kívül az alapvető jogokat és szabadságokat korlátozó valamennyi jogi rendelkezést, és valamennyi jogszabályt hangolják össze a nemzetközi emberi jogi normákkal és Indonézia nemzetközi kötelezettségeivel;

5. felhívja az indonéz hatóságokat, hogy a büntető törvénykönyv módosításával védjék meg az LMBTI személyek jogait az LMBTI személyek bármilyen üldözésének büntetése és a homoszexualitás dekriminalizálása révén; felszólítja az indonéz tisztviselőket, hogy tartózkodjanak az LMBTI személyek elleni uszító kijelentésektől, amelyek csak súlyosabb megbélyegzést eredményeznek; ösztönzi az indonéz hatóságokat, hogy segítsék elő a civil társadalom legfontosabb szereplőivel folytatott politikai párbeszédet az emberi jogok egyetemes alkalmazásának előmozdítása és védelme érdekében;

6. kéri az istenkáromlásról szóló törvényekre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát, mivel az veszélyezteti a vallási kisebbségeket és az ateistákat; támogatja a büntető törvénykönyv 156. cikke és 156. cikkének (a) bekezdése, a vallásgyalázás és a vallás rágalmazásának megelőzéséről szóló törvény, valamint az elektronikus tranzakciókról és adatokról szóló törvény hatályon kívül helyezésére, a terrorizmus elleni jogszabályok módosítására, valamint az istenkáromlással vádolt személyek elleni vádak ejtésére és eljárások megszüntetésére vonatkozó ENSZ-ajánlásokat;

7. aggodalommal veszi tudomásul a szexuális egészséggel kapcsolatos alapvető információk szabad terjesztésének korlátozását a büntető törvénykönyv tervezetében; ösztönzi a nők és lányok fogamzásgátlással és családtervezéssel kapcsolatos cenzúrázatlan információkhoz való hozzáférését;

8. megerősíti, hogy az egészséghez – többek között a szexuális és reproduktív egészséghez – való hozzáférés emberi jog; hangsúlyozza, hogy megfelelő és megfizethető szexuális és reproduktív egészségügyi ellátást kell biztosítani, beleértve a szexuális oktatást és tájékoztatást, a családtervezést, a fogamzásgátló módszereket, valamint a biztonságos és legális abortuszt; megjegyzi, hogy ezek a szolgáltatások fontosak a női életek megmentése, a csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentése, valamint a szexuális úton terjedő betegségek, köztük a HIV/AIDS megelőzése szempontjából;

9. megismétli a hatóságokhoz intézett felhívását, hogy vezessenek be moratóriumot valamennyi halálbüntetés végrehajtása tekintetében, a halálbüntetés eltörlésének céljával; megjegyzi, hogy Indonézia elfogadta ezt az ajánlást az egyetemes időszakos felülvizsgálat legutóbbi, 2017. évi ciklusában;

10. felszólít az emberi jogi helyzet folyamatos és szoros nyomon követésére Indonéziában, különösen az Európai Unió indonéziai és brunei küldöttségének rendszeres jelentéstétele révén; felszólítja az Európai Unió indonéziai és brunei küldöttségét és a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy vészhelyzetben védelmet és támogatást nyújtsanak a veszélyben lévők számára;

11. sajnálja az új korrupcióellenes jogszabályt elfogadását, amelynek értelmében a korrupció felszámolásával foglalkozó bizottság (KPK) kormányzati ügynökséggé válik, nem pedig független szervként működik, és kéri e jogszabály felülvizsgálatát;

12. aggodalmát fejezi ki a Nyugat-Pápua tartományban fellángoló erőszak miatt; felszólítja az indonéz hatóságokat, hogy végezzenek független vizsgálatot a legutóbbi nyugat-pápuai tüntetések ügyében; felhív a biztonsági erők bevetésének korlátozására a fenti régióban; sürgeti az indonéz kormányt, hogy politikai párbeszéd révén rendezze a nyugat-pápuai helyzet problémáját; felhívja a hatóságokat, hogy biztosítsanak akadálytalan hozzáférést az ENSZ tisztviselői, a nem kormányzati szervezetek és az újságírók számára Nyugat-Pápua területéhez;

13. felhívja Indonéziát, hogy biztosítson állandó meghívást az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának minden különleges eljárása számára, amelynek magában kell foglalnia az ország egész területére kiterjedő, szabad bejutást;

14. felhívja Indonézia kormányát, hogy tegyen eleget az összes kötelezettségének, és tartsa tiszteletben, védje meg és biztosítsa a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában rögzített jogokat és szabadságokat;

15. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU és Indonézia közötti, jelenleg tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodásába foglaljanak bele az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó kötelező erejű és érvényesíthető rendelkezéseket;

16. üdvözli az EU és Indonézia közötti folyamatos éves emberi jogi párbeszédet, és várakozással tekint a novemberben esedékes párbeszéd elé;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Indonézia kormányának és parlamentjének, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) főtitkárának, az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat