Διαδικασία : 2019/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0156/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0156/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0050

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0156/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0158/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0159/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0160/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0161/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 184kWORD 53k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0156/2019 (ECR)

B9‑0157/2019 (Verts/ALE)

B9‑0158/2019 (GUE/NGL)

B9‑0159/2019 (S&D)

B9‑0160/2019 (Renew)

B9‑0161/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder, Tanja Fajon</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

(2019/2883(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, με τα οποία επικυρώθηκαν τα συμπεράσματα για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2018, στα οποία καθοριζόταν μια σαφής πορεία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2019,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019, με τα οποία αποφάσιζε να επανέλθει, το αργότερο τον Οκτώβριο του 2019, στο θέμα των συστάσεων της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019, με τα οποία αποφάσιζε να επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύεται από έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2019 Report» (Έκθεση του 2016 για την Αλβανία) (SWD(2019)0215) και «North Macedonia 2019 Report» (Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία) (SWD(2019)0218),

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ειδικότερα εκείνα της 15ης Φεβρουαρίου 2017[1] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[2] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την Αλβανία, καθώς και εκείνα της 14ης Ιουνίου 2017[3] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[4] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/ Βόρεια Μακεδονία,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

 έχοντας υπόψη την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ το 2009 και το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται επί του παρόντος να γίνει το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ,

 έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας,

 έχοντας υπόψη την από 3ης Οκτωβρίου 2019 κοινή επιστολή των Προέδρων Tusk, Sassoli και Juncker και της εκλεγείσας Προέδρου Von der Leyen σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» (COM(2013)0700),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη τη Διαδικασία του Βερολίνου, που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως Συμφωνίας των Πρεσπών, στις 17 Ιουνίου 2018,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 να παραχωρηθεί στη Βόρεια Μακεδονία καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014 να παραχωρηθεί στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας χώρας,

 έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και των δύο συγκεκριμένων χωρών, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, αφετέρου,

 έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (την αποκαλούμενη «συμφωνία του Pržino») που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2016,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι υποστηρίζει τη μελλοντική ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές δομές και δήλωσε ότι η τελική τους προσχώρηση στην Ένωση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας ενοποιημένης Ευρώπης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018, η ΕΕ επανέλαβε ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ συνιστά θεμελιώδες κίνητρο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία θεωρούνται περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στη Βόρεια Μακεδονία όσο και στην Αλβανία υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν ουσιαστική σημασία για την πρόοδο των χωρών στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που θα πρέπει να καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση και τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ το 2009 και της αποδόθηκε καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Μακεδονία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης το 2004 και κατέστη υποψήφια χώρα το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συστήσει επανειλημμένως, από το 2009, την έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέδειξε αδυναμία να καταλήξει σε θετική απόφαση σχετικά με τη διεύρυνση μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Ιουνίου 2018 και του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ότι θα επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2017, η Βόρεια Μακεδονία, με την τότε επίσημη ονομασία της, υπέγραψε με τη Βουλγαρία το λεγόμενο «Σύμφωνο Φιλίας», το οποίο έθεσε τέρμα στις διμερείς διενέξεις και έφερε πιο κοντά τις δύο χώρες μέσω μιας εταιρικής σχέσης προσανατολισμένης προς την ΕΕ, και το οποίο ακολουθήθηκε από τη «Συμφωνία των Πρεσπών» που υπεγράφη με την Ελλάδα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Αλβανία με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών θεσμών της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να θεωρηθούν οι πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων σε σύγκριση με όσα θα πρέπει να επιτύχουν όλες οι άλλες χώρες της περιοχής στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια Μακεδονία ανακοινώθηκαν πρόωρες εκλογές ως απάντηση στην αναβολή της απόφασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη χώρα·

1. εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν συμφώνησε να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, διότι μπλόκαραν την απόφαση η Γαλλία, η Δανίας και οι Κάτω Χωρών, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

2. συγχαίρει τη Βόρεια Μακεδονία για την ιστορική και ικανοποιητική διευθέτηση δύσκολων, ανοικτών διμερών ζητημάτων της και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, κυρίως μέσω της «Συμφωνίας των Πρεσπών» με την Ελλάδα καθώς του Συμφώνου Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τα θετικά μηνύματα των εν λόγω συμφωνιών και τα αρνητικά αποτελέσματα της απόφασής του όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, την περιφερειακή συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη και, επιπλέον, συγχαίρει τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τη συμβολή της στην ειρήνη στα Βαλκάνια και για το γεγονός ότι αποτελεί λαμπερό παράδειγμα για τον τρόπο εξεύρεσης ειρηνικών λύσεων στις μακροχρόνιες διαφορές· ζητεί τη συνέχιση των Διαλόγων Jean Monnet με τη Συνέλευση της Βόρειας Μακεδονίας ως βασικό μέσο στήριξης·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αλβανία έχει αποδείξει την αποφασιστικότητά της να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και έχει αποφέρει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, και χαιρετίζει επίσης τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος που πραγματοποίησε η Αλβανία· επικροτεί πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής για την Αλβανία ως δείγμα αναγνώρισης των ενθαρρυντικών αυτών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών· θεωρεί ότι μια ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και των ενταξιακών συνομιλιών θα διατηρούσε και θα εμβάθυνε τη μεταρρυθμιστική δυναμική· θεωρεί ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων θα αποτελούσε ισχυρό καταλύτη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και θα συνέβαλλε στην ενίσχυση από την ΕΕ του ελέγχου, της λογοδοσίας και του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων τόσο στην Αλβανία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία·

4. τονίζει ότι μια τέτοια μη-απόφαση αποτελεί στρατηγικό σφάλμα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την αξιοπιστία της ΕΕ, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των επιλέξιμων χωρών βοηθά την ΕΕ να διατηρεί τον διεθνή ρόλο της και να προστατεύει τα συμφέροντά της, ενώ η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ έχει επίσης μετασχηματιστικό αντίκτυπο στις ίδιες τις υποψήφιες χώρες· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ότι η περαιτέρω αποδόμησή της ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξανόμενη αστάθεια στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

5. σημειώνει ότι μια πιθανή μεταρρύθμιση της διαδικασίας διεύρυνσης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις χώρες που ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σημειώνει επιπλέον ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα προσόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι παραγόντων που αφορούν τις εσωτερικές πολιτικές ατζέντες των επιμέρους κρατών μελών και ότι είναι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

6. υπενθυμίζει την ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2006 και στη συνέχεια εγκρίθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2016·

7. τονίζει ότι η αποτυχία της ΕΕ να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, με αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας για όσους έχουν αναλάβει δεσμεύσεις· θεωρεί ότι τούτο στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα σε πιθανές υποψήφιες χώρες όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει σε άλλους ξένους παράγοντες, των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ, να συνεργαστούν στενότερα με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία·

8. επικροτεί τα συμπεράσματα της Συνόδου των Ηγετών της Βόρειας Μακεδονίας στις 20 Οκτωβρίου 2019, με τα οποία επιβεβαιώνεται η προσήλωση της χώρας στην ευρωπαϊκή ενταξιακή διαδικασία και τονίζεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Βόρεια Μακεδονία·

9. τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα σε άλλες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και δημιουργεί ευκαιρίες για άλλες επιρροές και ότι θα μπορούσε να επιβραδύνει ή ακόμη και να σταματήσει εντελώς την εφαρμογή των φιλοευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων σε άλλες υποψήφιες για ένταξη χώρες·

10. υπενθυμίζει ότι οι νέοι της περιοχής έχουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και πιστεύει ότι ένα μέλλον χωρίς σαφή προοπτική θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την μετανάστευση από την περιοχή·

11. εκφράζει τη λύπη του διότι η απόφαση αυτή υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν ευθύνη έναντι της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας και να λάβουν ομόφωνη θετική απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων κατά την επόμενη συνεδρίασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της μη ανάληψης δράσης·

13. θεωρεί ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμέσως σε απολογισμό της πολιτικής για τη διεύρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου, και τονίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της διεύρυνσης τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου και να τροποποιήσει αναλόγως τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, του Φεβρουαρίου 2018·

14. επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε κράτος της Ευρώπης μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και στηρίζει το κράτος δικαίου·

15. καλεί το Κοινοβούλιο να εντείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές του για τη στήριξη της δημοκρατίας (Διάλογοι Jean Monnet και οικοδόμηση ικανοτήτων) στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κοινοβούλια θα διαδραματίζουν στο έπακρο τον ρόλο τους ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση και θα εκπληρώνουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των πολιτών της περιοχής·

16. καλεί το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτό, ως απάντηση στο αδιέξοδο εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συγκαλέσει περιφερειακό κοινοβουλευτικό διάλογο με την ηγεσία των κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, για τη χάραξη στρατηγικής σχετικά με τον ρόλο των κοινοβουλίων στην προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και στην υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προσδοκίες των λαών της περιοχής·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας και όλων των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

 

[1] ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 122.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0481.

[3] ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 88.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0480.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου