Postup : 2019/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0187/2019

Předložené texty :

RC-B9-0187/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0187/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0189/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0191/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0192/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 161kWORD 48k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0187 (PPE)

B9-0189/2019 (ECR)

B9-0191/2019 (Renew)

B9-0192/2019 (S&D)</TablingGroups>


<Titre>o situaci v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary, Paulo Rangel</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Javi López, Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení, které dne 22. října 2019 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o volebním procesu v Bolívii, a na její prohlášení ze dne 15. listopadu 2019 o situaci v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení volební pozorovatelské mise Organizace amerických států (OAS) ze dne 21. října 2019,

 s ohledem na zprávu skupiny auditorů organizace OAS ze dne 10. listopadu 2019 o volebním procesu v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. listopadu 2019,

 s ohledem na ústavní referendum, které se v Bolívii konalo dne 21. února 2016,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bolívii,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na poslední tiskové zprávy, které o Bolívii vydala Meziamerická komise pro lidská práva, zejména na zprávy ze dne 23. října, 12. listopadu a 19. listopadu,

 s ohledem na bolivijskou ústavu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se dne 20. října 2019 v Bolívii konaly prezidentské a parlamentní volby, které se uskutečnily ve velmi polarizovaném prostředí z toho důvodu, že se k osobě prezidenta Moralese váže rozporuplné hodnocení, a také proto, že přijetí jeho kandidatury na funkci prezidenta provázejí kontroverze;

B. vzhledem k tomu, že poté, co Evo Morales v roce 2016 prohrál referendum o změně bolivijské ústavy, kandidoval se souhlasem ústavního soudu na funkci prezidenta počtvrté, což jasně ukazuje na nedostatečnou nezávislost soudní moci v Bolívii;

C. vzhledem k tomu, že v době, kdy bylo v systému pro rychlý a bezpečný přenos předběžných výsledků (TREP) sečteno více než 80 % hlasů, ukončil nejvyšší volební soud zveřejňování předběžných výsledků; vzhledem k tomu, že v tuto chvíli výsledky jasně naznačovaly, že by mělo proběhnout druhé kolo voleb; vzhledem k tomu, že o 24 hodin později nejvyšší volební soud předložil údaje, které vykazovaly nevysvětlitelnou změnu tendence, drastickým způsobem změnily výsledky voleb a vedly ke ztrátě důvěry ve volební proces, jak uvedla organizace OAS; vzhledem k tomu, že ústavní soud vyloučil možnost uspořádat druhé kolo hlasování na základě toho, že bylo dosaženo požadovaného procentního rozdílu mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty ve výši 10 %;

D. vzhledem k tomu, že kroky nejvyššího volebního soudu podnítily nesouhlas a podezření z podvodu jak mezi podporovateli opozičních kandidátů, tak u vnitrostátních a mezinárodních pozorovatelů a u většiny mezinárodního společenství;

E. vzhledem k tomu, že prezident Morales se veřejně prohlásil za vítěze voleb ještě předtím, než byly oficiální výsledky předány a veřejně oznámeny;

F. vzhledem k tomu, že v prohlášeních organizace OAS, EU a mezinárodního společenství je vyjádřeno hluboké znepokojení nad neodůvodněným přerušením sčítání hlasů, které by mohlo naznačovat zaujatost pozorovatelů z volební komise; vzhledem k tomu, že doporučení domácích a mezinárodních zúčastněných stran spočívalo v uspořádání druhého kola voleb jakožto způsobu, jak se dostat z politické krize;

G. vzhledem k tomu, že nečekané přerušení sčítání hlasů spolu s tím, že se prezident Morales prohlásil vítězem voleb, vedlo k rozsáhlým protestům a k mobilizaci ze strany příznivců opozice, ale také příznivců samotného prezidenta Moralese; vzhledem k tomu, že tyto demonstrace vyvolaly u celého mezinárodního společenství hluboké znepokojení, přičemž při nich bylo zabito nejméně 32 osob, stovky dalších byly zraněny a více než 600 osob bylo zatčeno; vzhledem k tomu, že se země potýkala s nedostatkem potravin a paliva, což má v důsledku silničních blokád ze strany příznivců prezidenta Moralese závažné důsledky pro civilní obyvatelstvo; vzhledem k obavám z násilí, údajně zbytečnému a nadměrnému používání síly bezpečnostními složkami a tříštění společnosti;

H. vzhledem k tomu, že orgán pověřený řízením voleb rozhodně nebyl důvěryhodný a že se jeden z jeho členů v průběhu sčítání hlasů vzdal funkce; vzhledem k tomu, že opozice neuznala výsledek voleb, které proběhly za těchto podmínek, a odsoudila volební podvody, k nimž údajně mělo dojít;

I. vzhledem k tomu, že EU do země nevyslala plnohodnotnou volební pozorovatelskou misi, ale zastupoval ji jen malý technický tým skládající se ze tří nižších úředníků;

J. vzhledem k tomu, že za účelem obnovení důvěry vláda i orgány pro volební dohled souhlasily s provedením závazného technického auditu ze strany profesionálního týmu pracovníků organizace OAS; vzhledem k tomu, že tento audit podpořil i generální tajemník OSN;

K. vzhledem k tomu, že organizace OAS, jejíž audit provedený 10. listopadu 2019 odhalil závažné nesrovnalosti a manipulace během voleb, vyzvala ke zrušení výsledků voleb a doporučila uspořádat nové hlasování, které by mělo proběhnout za přítomnosti nových volebních orgánů, aby byla zajištěna důvěryhodnost voleb;

L. vzhledem k tomu, že po zveřejnění auditní zprávy organizace OAS dne 10. listopadu 2019, která obsahovala výzvu ke zneplatnění voleb a k jejich opakování, odstoupilo mnoho vysoce postavených státních úředníků, včetně prezidenta a viceprezidenta, předsedy senátu a představitelů volebního orgánu; vzhledem k tomu, že Evo Morales a někteří další členové jeho vlády museli odstoupit a opustit jak zemi, tak i svou funkci; vzhledem k tomu, že vedoucí příslušníci ozbrojených složek vyzvali bývalého prezidenta Eva Moralese k odstoupení; vzhledem k tomu, že armáda i policie by se měly zdržet ovlivňování politických procesů a měly by podléhat civilnímu řízení;

M. vzhledem k tomu, že Jeanine Áñezová podepsala kontroverzní nařízení, které chrání ozbrojené síly před stíháním za činy spáchané při obnově veřejného pořádku;

N. vzhledem k tomu, že v důsledku těchto rezignací převzala 2. viceprezidentka Jeanine Áñezová prozatímně prezidentský úřad, aby urychleně vyhlásila nové prezidentské volby, což je jediný demokratický a ústavní způsob, jak stávající krizi vyřešit;

O. vzhledem k tomu, že dolní i horní komora bolivijského parlamentu jednomyslně schválily dne 23. listopadu 2019 zákon, který vytváří prostor pro nové prezidentské volby a který prozatímní prezidentka Áñezová následně podepsala; vzhledem k tomu, že tento schválený zákon znemožňuje opětovně kandidovat osobám, které úřad prezidenta vykonávaly během dvou po sobě následujících funkčních období, čímž je kandidatura Eva Moralese znemožněna;

1. vítá skutečnost, že obě komory parlamentu schválily opatření pro přípravu příštích prezidentských voleb, je však přesvědčen, že co nejrychlejší konání nových voleb je předpokladem k opětovné stabilizaci situace v Bolívii, a podporuje proto jmenování nového nezávislého volebního soudu s cílem zaručit transparentnost voleb; vyzývá prozatímní orgány, aby přijaly odpovědnost za důvěryhodnost tohoto procesu tím, že uspořádají řádné a inkluzivní volby, v nichž budou mít všichni političtí aktéři příležitost soutěžit spolu o přízeň voličů v souladu s bolívijským právem a ústavním pořádkem;

2. odsuzuje nedostatečnou transparentnost a důvěryhodnost bolivijských orgánů a jejich pokus o volební podvod, čímž bylo porušeno právo bolivijských občanů svobodně a demokraticky si zvolit svého prezidenta; je toho názoru, že tento pokus představuje závažný trestný čin; připomíná, že podle bolivijských právních předpisů musí být volby zneplatněny a jednotlivci a organizace, kteří byli zapojeni do takovéhoto protiprávního postupu, musí být automaticky vyloučeni z volebních orgánů;

3. důrazně odmítá násilí a ničení majetku, které následovalo po volbách dne 20. října 2019, vyjadřuje upřímnou soustrast všem rodinným příslušníkům obětí a žádá, aby byly odpovědné osoby pohnány k odpovědnosti;

4. vyjadřuje plnou podporu a uznání práci volebních pozorovatelů organizace OAS, kteří v Bolívii působili za extrémně náročných podmínek;

5. vítá rozhodnutí stáhnout armádní jednotky z oblastí, kde probíhají protesty, a zrušit zákon, jenž těmto jednotkám poskytuje široký prostor pro použití síly; vyzývá bezpečnostní složky, aby při zajišťování bezpečnosti a udržování veřejného pořádku postupovaly přiměřeně a zdrženlivě; vyzývá k urychlenému, nestrannému, transparentnímu a důkladnému prošetření případů použití násilí a k tomu, aby byly odpovědné osoby pohnány k odpovědnosti;

6. vyzývá nové prozatímní orgány, aby učinily veškerá nezbytná opatření s cílem změnit situaci a obnovit důvěru veřejnosti a aby jako svůj hlavní úkol uspořádaly volební proces; vyzývá k navázání dialogu s cílem neprodleně uspořádat nové demokratické, inkluzivní, transparentní a spravedlivé volby, na něž bude dohlížet volební orgán v novém složení, neboť se jedná o cestu z nynější krize, přičemž se musí zabránit politické odplatě; vyzývá dočasnou vládu, aby nečinila žádná radikální opatření, která by mohla zhoršit situaci;

7. vítá úlohu prostředníka, kterou zastává EU a katolická církev, čímž přispívají k dosažení dohody mezi zúčastněnými stranami na uspořádání svobodných, inkluzivních a transparentních voleb v určeném časovém rámci a v souladu s bolivijskou ústavou;

8. znovu poukazuje na to, že základními právy a zásadními pilíři demokracie a právního státu je nezávislost soudnictví, politický pluralismus, svoboda shromažďování a projevu všech Bolivijců, včetně původních zemědělských národů;

9. žádá, aby se nový volební proces odehrál za přítomnosti důvěryhodných a transparentních mezinárodních pozorovatelů, kteří se budou moci volně pohybovat a jednat a sdílet poznatky ze svého nezávislého pozorování;

10. prohlašuje, že je připraven podpořit takový volební proces a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby do země vyslala plnohodnotnou volební pozorovatelskou misi EU;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, bolivijské vládě, Andskému parlamentu a Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika.

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí