Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0197/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0197/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0082

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0197/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0198/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0203/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 172kWORD 52k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0197/2019 (ECR)

B9‑0198/2019 (S&D)

B9‑0201/2019 (PPE)

B9‑0203/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander, Norbert Lins</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Paolo De Castro, Clara Aguilera</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια ευρώ),

 έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τα εν λόγω αντίμετρα,

 έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25% κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα διατροφής και ορισμένα μη γεωργικά προϊόντα και 10% κατ’ αξία για μη γεωργικά προϊόντα, από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου[1] (εφεξής «ο κανονισμός για την προώθηση των πωλήσεων») και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2020 για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων[2] (ενιαίος κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ)),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, οι οποίες ανήλθαν σε 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 (16,2 % των συνολικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής), γεγονός που καθιστά αναντικατάστατη την εν λόγω αγορά τόσο από άποψη αξίας όσο και από άποψη όγκου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δασμοί, που θα αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πλήξουν εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 60 % της συνολικής αξίας των αντίμετρων)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία είναι οι κύριες χώρες που επηρεάζονται από την απόφαση των ΗΠΑ, ενώ θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής και άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια γεωργικά προϊόντα που βρίσκονται στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ αποτελούν εμβληματικά προϊόντα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία και σε πολλές περιπτώσεις προστατεύονται από συστήματα ποιότητας της ΕΕ (οίνοι και αλκοολούχα όπως το ουίσκι «single malt», ελαιόλαδο, και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το τυρί)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως οι επιτραπέζιες ελιές, το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, τα μεταποιημένα φρούτα, τα εσπεριδοειδή, τα μύδια, τα οινοπνευματώδη ποτά και το κασμίρ αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής καθίστανται, για ακόμη μία φορά μετά το ρωσικό εμπάργκο, θύματα μιας εμπορικής σύγκρουσης που δεν αφορά γεωργικά προϊόντα και βρίσκεται εκτός της επιρροής τους, ενώ η απόφαση των ΗΠΑ να εφαρμόσουν τους εν λόγω δασμούς μπορεί να ισχύει επ’ αόριστον μέχρι τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίμετρα των ΗΠΑ θα αυξήσουν την οικονομική και νομική αβεβαιότητα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε έναν ήδη εγγενώς ασταθή τομέα, καθώς και την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία έχει να αντιμετωπίσει τη διαταραχή που προκάλεσε το ρωσικό εμπάργκο και είναι αναγκασμένη να προετοιμαστεί για τις οικονομικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αμερικανικού δικαίου, να θεσπίσουν τη λεγόμενη δασμολόγηση τύπου «καρουζέλ», η οποία θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλα προϊόντα, θα ενισχύσει τις οικονομικές συνέπειες των αντίμετρων και θα έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά σχετικά με τις επιδοτήσεις της Boeing εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του ΠΟΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς, όπως είναι ο κλάδος των επιτραπέζιων ελιών (που πλήττονται ήδη από την εφαρμογή δασμών των ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2017) και του ελαιόλαδου, η απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ σε κάποιους άλλους, όπως είναι οι κλάδοι της οινοπαραγωγής, του ουίσκι και των γαλακτοκομικών, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να απειλήσει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας και μεριδίου αγοράς – που έχει χρειαστεί χρόνια για να εδραιωθεί και θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών για τους καταναλωτές και σε οικονομικές απώλειες και σε απώλειες θέσεων απασχόλησης για επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γεγονός από το οποίο θα επωφεληθούν εν τέλει παραγωγοί από χώρες εκτός ΕΕ και ΗΠΑ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, οι ήδη εγκεκριμένες εκστρατείες προώθησης που απευθύνονται στην αγορά των ΗΠΑ δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν, ενώ ορισμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την προώθηση προϊόντων ιδιαίτερα υψηλής αξίας ενδέχεται να αποβούν άκαρπα εάν εφαρμοστούν οι δασμοί των ΗΠΑ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία της ΕΕ, η οποία από τη φύση της έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, είναι όλο και περισσότερο ενσωματωμένη στις διεθνείς αγορές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των εποικοδομητικών εμπορικών σχέσεων συνολικά και της διατήρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παράπλευρες απώλειες που θα υποστεί ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, ως συνέπεια της απόφασης που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιβολή αντίμετρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνεχεία της διαφοράς για την Airbus· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας υποχρεώνεται να επιβαρυνθεί με ένα μεγάλο τμήμα του κόστους μιας νομικής διαφοράς που ανέκυψε σε τομέα με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση· θεωρεί λυπηρή την απόφαση επιβολής δασμών σε τόσα πολλά γεωργικά προϊόντα·

2. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των ΗΠΑ στις προσπάθειες της ΕΕ να βρεθεί εγκαίρως λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί· επισημαίνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την ΕΕ για μια έγκαιρη λύση σχετικά με τις αντίστοιχες αεροναυπηγικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διαφοράς Airbus/Boeing·

3. στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της και την παροτρύνει να συνεχίσει να αναζητεί λύσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων προκειμένου να αμβλυνθούν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μερών·

4. επισημαίνει την ανάγκη συντονισμένης και ενιαίας απάντησης της ΕΕ, δεδομένου ιδίως του γεγονότος ότι οι δασμοί είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να μην επηρεάζουν εξίσου τα διάφορα κράτη μέλη, με στόχο τη διάσπαση της θέσης της Ένωσης·

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δασμών, των σωρευτικών επιπτώσεων με άλλες εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της συνέχισης του ρωσικού εμπάργκο, και των αλυσιδωτών επιπτώσεων των εκτοπισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τον αντίκτυπο αυτών των αντίμετρων στους επηρεαζόμενους τομείς και στην εσωτερική αγορά και, όπου δικαιολογείται, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και εντός των ορίων του προϋπολογισμού, να κινητοποιήσει γρήγορα στήριξη για τους τομείς που πλήττονται περισσότερο· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης για τους σκοπούς αυτούς στον προϋπολογισμό του 2020·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση εργαλείων στο πλαίσιο της ΚΟΑ, όπως τα συστήματα ιδιωτικής αποθεματοποίησης και η απόσυρση από την αγορά, καθώς και οποιαδήποτε νέα ή άλλα διαθέσιμα μέσα και συναφή μέτρα για την αντιμετώπιση των διαταραχών που προκύπτουν στην εσωτερική αγορά·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα επανεξετάσει το ισχύον παράγωγο δίκαιο που καλύπτεται από την ΚΟΑ, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να παρατείνουν τις εκστρατείες προώθησης στις ΕΠΑ και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εν εξελίξει εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες, προκειμένου οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να ανταποκρίνονται και να ενισχύουν τις δράσεις τους στις ΗΠΑ, καθώς και να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές ή να μεταθέτουν το κέντρο βάρους –όταν κρίνεται απαραίτητο– σε εναλλακτικές αγορές, με τον επαναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων που έχουν ήδη εγκριθεί για την αγορά των ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει το συντομότερο δυνατόν τις εν λόγω τροποποιήσεις και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση των εκστρατειών προώθησης στο πλαίσιο του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

9. επιμένει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν ένα έκτακτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατον να προβλέψουν και να διαχειριστούν οι φορείς εκμετάλλευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προσαρμόσει τους κανόνες ελέγχου και λογιστικού ελέγχου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μην υποστούν κυρώσεις λόγω των αναπόφευκτων προσαρμογών που θα αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν για δράσεις προώθησης ή για τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων ήδη δράσεων προώθησης·

10. καλεί την Επιτροπή να λάβει οριζόντια μέτρα ενημέρωσης και προώθησης, όπως θα ήταν οι αποστολές υψηλού επιπέδου και η συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις διεθνούς σημασίας με στόχο την ενίσχυση της εικόνας και της προώθησης των σχετικών προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

11. σημειώνει ότι, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 15 και 19 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τους φορείς εκμετάλλευσης που θα χρειαστεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ και να συνεισφέρει στην άμβλυνση των εμποδίων εισόδου·

12. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει, εντός των διαθέσιμων περιθωρίων, πρόσθετες προσκλήσεις συνοδευόμενες από αύξηση των πιστώσεων προώθησης για το 2019, δεδομένου ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει ήδη δεσμευτεί, προκειμένου να προληφθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση και να υπάρξει ταχεία αντίδραση στα αντίμετρα των ΗΠΑ·

13. υποστηρίζει την ενίσχυση του οριζόντιου κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων, με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των εθνικών γραφείων προώθησης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι φορείς εκμετάλλευσης να διευρύνουν και να εδραιώσουν τη θέση τους σε τρίτες αγορές και να βρουν νέες διεξόδους για τα προϊόντα της ΕΕ ενόψει της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της επόμενης αναθεώρησης του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

14. επισημαίνει ότι, υπό παρόμοιες συνθήκες, είναι απολύτως απαραίτητο να αποφευχθούν οποιεσδήποτε νέες περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του αποθεματικού κρίσεων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας καθίσταται ολοένα και πιο ευάλωτος στην αστάθεια και στις πολιτικά υποκινούμενες διεθνείς κρίσεις που επιβάλλουν ισχυρή και αποτελεσματική δημοσιονομική αντίδραση·

15. τονίζει την ανάγκη να υπάρξει διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ, με την εξάλειψη των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων που δεν έχουν επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγής στο πλαίσιο άλλων εμπορικών συμφωνιών·

16. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και των ανοικτών αγορών διότι έτσι πολλαπλασιάστηκαν οι οικονομικές ευκαιρίες και οι δυνατότητες απασχόλησης για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εποικοδομητικών εμπορικών σχέσεων, αμοιβαία επωφελών για την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

17. επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ της διατήρησης ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και υπέρ της ύπαρξης του ΠΟΕ ως θεσμικού οργάνου χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης, ιδίως σε ό,τι αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου