Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0200/2019Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0200/2019

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Kubi, slučaj Joséa Daniela Ferrera

27.11.2019 - (2019/2929(RSP))

podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9‑0200/2019 (PPE)
B9‑0202/2019 (ECR)
B9‑0213/2019 (Renew)

Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan‑Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Antonio López‑Istúriz White
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Dita Charanzová, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
u ime Kluba zastupnika Renew
Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch, Tomasz Piotr Poręba
u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fabio Massimo Castaldo

Postupak : 2019/2929(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0200/2019
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0200/2019
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Kubi, slučaj Joséa Daniela Ferrera

(2019/2929(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kubi, a posebno one od 17. studenoga 2004. o Kubi[1], od 2. veljače 2006. o politici EU-a prema kubanskoj vladi[2], od 21. lipnja 2007. o Kubi[3], od 11. ožujka 2010. o zatvorenicima savjesti na Kubi[4] te od 5. srpnja 2017. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane[5] te rezoluciju od 15. studenoga 2018.[6],

 uzimajući u obzir Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i Kube potpisan u prosincu 2016. koji se privremeno primjenjuje od 1. studenoga 2017.,

 uzimajući u obzir drugi sastanak Zajedničkog vijeća EU-a i Kube održan 9. rujna 2019. u Havani,

 uzimajući u obzir drugi službeni dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Kube koji je održan 3. listopada 2019. u Bruxellesu u okviru Sporazuma o političkom dijalogu između EU-a i Kube,

 uzimajući u obzir univerzalni periodični pregled Kube koji je Vijeće UN-a za ljudska prava provelo u svibnju 2018.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i druge međunarodne ugovore i instrumente o ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koju je Opća skupština UN-a usvojila 10. prosinca 1984. i čija je Kuba država stranka,

 uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, čija je potpisnica i Kuba,

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je 1. listopada 2019. oporbeni vođa Domoljubnog saveza Kube (španj. Unión Patriótica de Cuba, UNPACU) José Daniel Ferrer proizvoljno pritvoren, a da protiv njega nije podignuta optužnica, i da je držan u izolaciji najmanje 72 sata;

B. budući da ga kubanske vlasti više od jednog desetljeća pritvaraju, uznemiruju i zastrašuju zbog njegova mirnog političkog aktivizma; budući da je 2018. proveo 10 dana u samici;

C. budući da je José Daniel Ferrer 2. studenoga 2019. prokrijumčario pismo u kojem je naveo da je mučen i zlostavljan, da mu je ugrožen život u pritvoru te da mu je uskraćena odgovarajuća liječnička pomoć; budući da se, prema informacijama koje je 15. studenoga 2019. pružila njegova obitelj, nalazi u zatvoru Aguadores u gradu Santiagu de Cuba, u ćeliji za kažnjavanje; budući da ga je 7. studenoga 2019. njegova žena vidjela na nekoliko minuta te je potvrdila da je njegovo zdravlje kritično jer je izgubio polovinu tjelesne mase, među ostalim i zbog toga što je započeo štrajk glađu;

D. budući da je on, prema navodima nekoliko nevladinih organizacija, samo jedan od oko 120 političkih zatvorenika na Kubi; budući da su mnogi neovisni novinari, mirni disidenti i borci za ljudska prava, koji su uglavnom članovi demokratske oporbe, progonjeni, proizvoljno pritvarani ili držani u zatvoru na Kubi, a to su ponajprije José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga i Roberto de Jesús Quiñones Haces;

E. budući da je 28. listopada 2019. preminuo Armando Sosa Fortuny, kubanski politički zatvorenik s najdužim stažem koji je u zatvoru proveo 43 godine; budući da ga kubanske vlasti nisu htjele pustiti na slobodu unatoč njegovu sve gorem zdravstvenom stanju;

F. budući da u skladu s međunarodnim standardima o ljudskim pravima uhićene ili pritvorene osobe u trenutku uhićenja moraju biti obaviještene o razlozima te se moraju bez odgode dovesti pred suca;

G. budući da su radnje kubanske vlade u suprotnosti s odredbama članka 1. stavka 5. i članka 22. Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i Kube potpisanog 2016., u kojima se kubanska vlada obvezuje da će poštovati i unaprjeđivati ljudska prava;

H. budući da je Parlament 5. srpnja 2017. dao suglasnost za Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube; budući da je Parlament pri davanju suglasnosti jasno istaknuo svoju ozbiljnu zabrinutost zbog stanja ljudskih prava na Kubi i uključio klauzulu o obustavi Sporazuma u slučaju kršenja odredbi o ljudskim pravima;

I. budući da je dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Kube pod vodstvom posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava započeo 2015. i da je peti krug dijaloga održan 9. listopada 2018.; budući da su EU i Kuba 3. listopada 2019. održali drugi službeni dijalog o ljudskim pravima; budući da taj dijalog nije polučio konkretne rezultate unatoč ponovnom izboru Kube u Vijeće UN-a za ljudska prava za razdoblje 2017. – 2019.; budući da svaki politički dijalog mora uključivati izravan i intenzivan dijalog s civilnim društvom i svim oporbenim političkim akterima bez ikakvih ograničenja;

J. budući da je 9. rujna tijekom održavanja drugog sastanka Zajedničkog vijeća EU-a i Kube u Havani proizvoljno uhićeno više od stotinu aktivista; budući da se EU nije izjasnio u vezi s tim događajima, kao ni u vezi sa slučajem Joséa Daniela Ferrera;

K. budući da je Europski parlament u tri navrata dodijelio Nagradu Saharov za slobodu mišljenja kubanskim aktivistima: Oswaldu Payáu 2002., Ženama u bijelom 2005. i Guillermu Fariñasu 2010. godine; budući da su dobitnici Nagrade Saharov i njihova rodbina i dalje redovito žrtve uznemiravanja i zastrašivanja te ih se sprječava da napuste zemlju i sudjeluju u međunarodnim događanjima;

L. budući da su ljudska prava, sloboda i dostojanstvo te interes ljudi najbolje zastupljeni i zaštićeni u demokraciji;

1. osuđuje proizvoljno pritvaranje Joséa Daniela Ferrera i hitno poziva kubanske vlasti da ga smjesta puste na slobodu; zahtijeva da mu se odobri pristup odvjetniku po njegovu izboru, da mu se omogući da stupi u kontakt sa svojom obitelji i da ima pristup cjelokupnoj dokumentaciji koja se odnosi na njegovo pritvaranje i navodne razloge za to;

2. osuđuje mučenje i zlostavljanje na koje se José Daniel Ferrer žalio u svojem pismu; podsjeća da su kubanske vlasti dužne sprječavati mučenje i zlostavljanje te zajamčiti brzu i nepristranu istragu; apelira na kubanske vlasti da g. Ferreru smjesta odobre pristup medicinskoj skrbi po njegovu izboru i da mu zajamče opskrbu sanitarno sigurnom hranom i vodom;

3. ponavlja svoju veliku zabrinutost zbog kontinuiranog progona i uznemiravanja mirnih disidenata, neovisnih novinara, boraca za ljudska prava i političke oporbe na Kubi te zbog napada na njih; poziva na trenutačni prekid tih aktivnosti i puštanje na slobodu svih političkih zatvorenika i osoba koje su proizvoljno pritvorene isključivo zbog korištenja svoje slobode izražavanja i okupljanja; poziva na bolje jamčenje prava na pošteno suđenje i neovisnosti pravosuđa te traži da se osobama lišenima slobode osigura pristup neovisnom odvjetniku;

4. ponovno poziva države članice, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezino izaslanstvo na Kubi da čvrsto i javno osude proizvoljno uhićenje g. Ferrera i drugih spomenutih pojedinaca te da poduzmu sve potrebne mjere za obranu demokracije i ljudskih prava;

5. izražava žaljenje što unatoč usvojenom Sporazumu o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube stanje u pogledu demokracije i ljudskih prava nije poboljšano; poziva na ispunjavanje obveza predviđenih tim Sporazumom te poziva na utvrđivanje jasnih referentnih vrijednosti u tom pogledu;

6. podsjeća da Sporazum sadrži odredbu o obustavi Sporazuma koju treba primijeniti u slučaju kršenja odredbi o ljudskim pravima; stoga ustraje u tome da Europska unija pri provedbi Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji pomno prati i nadzire poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda na Kubi te da o tome podnosi redovita izvješća Parlamentu; smatra da je zatvaranje Joséa Daniela Ferrera i drugih političkih zatvorenika te postupanje prema njima „posebno hitan slučaj”, kako je utvrđeno u članku 85. stavku 3. točki (b) Sporazuma, te u tom pogledu poziva EU da sazove hitan sastanak;

7. zahtijeva od kubanske vlade da provede pravne reforme kako bi se zajamčila sloboda tiska, udruživanja i prosvjeda te da pokrene političke reforme kojima će se omogućiti slobodni, pošteni i demokratski izbori u sklopu kojih će se uzeti u obzir suvereno i slobodno izražena volja kubanskog naroda; poziva kubansku vladu da svoju politiku o ljudskim pravima uskladi s međunarodnim standardima definiranima u poveljama, deklaracijama i međunarodnim instrumentima čija je Kuba potpisnica te da omogući aktivno sudjelovanje aktera civilnog društva i oporbenih političkih aktera u političkom i društvenom životu bez ikakvih ograničenja; poziva vladu da neovisnim domaćim i međunarodnim promatračima za ljudska prava omogući neometan pristup Kubi te da uputi poziv posebnom izvjestitelju UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja i posebnom izvjestitelju za stanje boraca za ljudska prava;

8. podsjeća na to da je Kuba 2003. uvela moratorij na smrtnu kaznu; poziva kubanske vlasti da ukinu smrtnu kaznu za sva kaznena djela; poziva na reviziju svih smrtnih kazni kako bi se zajamčilo da se na tim suđenjima poštuju međunarodni standardi;

9. poziva kubanske vlasti da zajamče slobodu medija i slobodu izražavanja, među ostalim i opozivom Dekreta 349 kojim se ograničava sloboda umjetničkog izražavanja, te da prekinu s uznemiravanjem i pritvaranjem neovisnih novinara; poziva kubansku vladu da prestane provoditi cenzuru na internetu i da zaustavi blokiranje internetskih stranica i ograničavanje pristupa informacijama;

10. žali zbog činjenice što je nekolicini europskih i kubanskih organizacija civilnog društva onemogućeno sudjelovanje u dijalogu s civilnim društvom u okviru šireg dijaloga o ljudskim pravima u sklopu Sporazuma o političkom dijalogu između EU-a i Kube održanog 2. listopada 2019. jer im je kubanska vlada odbila dati odobrenje; nadalje, poziva na institucionalizirani, formalan, otvoren i javni dijalog s istinski nezavisnim civilnim društvom koji bi se trebao uspostaviti s EU-om i Kubom, po uzoru na druge zemlje s kojima EU ima sporazume o suradnji;

11. poziva novog potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da prizna postojanje političke oporbe kubanskoj vladi te da podrži njezino uključivanje u politički dijalog EU-a i Kube; u tom pogledu poziva sve predstavnike država članica da tijekom susreta s kubanskim vlastima pokreću pitanje ljudskih prava te da se prilikom posjeta Kubi sastanu s dobitnicima Nagrade Saharov kako bi se zajamčila dosljedna unutarnja i vanjska primjena politike ljudskih prava te da tako osnaže sudjelovanje neovisnog civilnog društva;

12. poziva ESVD i Komisiju da aktivno podrže skupine civilnog društva i pojedince koji se bore za ljudska prava na Kubi, među ostalim organiziranjem posjeta zatvorima, nadziranjem suđenja i javnim izjavama; poziva novog potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da izvijesti Europski parlament o mjerama koje je dosad poduzelo izaslanstvo EU-a;

13. poziva novog potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da od kubanskih vlasti zahtijeva da nakon godina nedjelovanja pokrenu reforme koje će dovesti do demokratske transformacije te zemlje u skladu s Sporazumom o političkom dijalogu i suradnji; naglašava da se trenutačnom situacijom na Kubi podrivaju načela ljudskih prava i demokracije na kojima se Sporazum temelji;

14. duboko žali što kubanske vlasti odbijaju dopustiti Parlamentu, njegovim izaslanstvima i nekim klubovima zastupnika da posjete Kubu unatoč tome što je Parlament dao suglasnost za Sporazum o političkom dijalogu i suradnji; poziva vlasti da smjesta odobre ulazak u zemlju;

15. osuđuje intervencijsko stajalište kubanske vlade i od nje zahtijeva da prekine sve intervencijske aktivnosti u različitim zemljama Latinske Amerike;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i Nacionalnoj skupštini narodne vlasti Kube, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava te vladama država članica Zajednice latinoameričkih i karipskih država.

 

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti