Postup : 2019/2928(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0214/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0214/2019

Rozpravy :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0074

<Date>{27/11/2019}27.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0214/2019/REV</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0217/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0221/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0222/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0223/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 170kWORD 52k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0214/2019 (PPE)

B9‑0217/2019 (Verts/ALE)

B9‑0221/2019 (S&D)

B9‑0222/2019 (GUE/NGL)

B9‑0223/2019 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o Haiti</Titre>

<DocRef>(2019/2928(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan‑Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Antonio López-Istúriz White</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Norbert Neuser</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Irena Joveva, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo, Ruža Tomašić</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Haiti

(2019/2928(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Haiti, najmä na uznesenie z 19. januára 2011 o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova[1], a z 8. februára 2018 o detskom otroctve na Haiti[2],

 so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2018, a najmä na časť o Haiti, ktorú prijala Rada 13. mája 2019,

 so zreteľom na záverečnú správu povolebnej misie EÚ na Haiti od 19. do 23. novembra 2018,

 so zreteľom na výročnú správu stabilizačnej misie OSN na Haiti (MINUSTAH) a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UN OHCHR) z júla 2017 o situácii v oblasti ľudských práv na Haiti od 1. júla 2015 do 31. decembra 2016,

 so zreteľom na správu MINUSTAH a UN OHCHR o obvineniach z porušovania ľudských práv z 13. a 14. novembra 2018 v štvrti La Saline v Port-au-Prince,

 so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie o Haiti, ktoré prijala Rada OSN pre ľudské práva na svojom 34. zasadnutí 17. marca 2017,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 16. decembra 1966 a ktorého je Haiti zmluvnou stranou,

 so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

 so zreteľom na deklaráciu ľudských práv OSN,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je Haiti,

 so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2476 (2019) z 25. júna 2019,

 so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie z roku 2015,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) v mene Európskej únie o situácii na Haiti zo 7. novembra 2019,

 so zreteľom na článok vydaný organizáciou Amnesty International 31. októbra 2019, ktorý poskytuje dôkazy o neprimeranom používaní sily proti demonštrantom,

 so zreteľom na správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí o situácii na Haiti z 1. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie delegácie Európskej únie na Haiti z 28. mája 2019,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže vláda oznámila v júli 2018, že odstráni dotácie, čo umožní zvýšiť ceny palív až o 50 %, čo viedlo k rozsiahlym protestom a najhorším občianskym nepokojom za posledné roky; keďže toto opatrenie reagovalo na škrty dohodnuté s Medzinárodným menovým fondom (MMF) vo februári 2018 výmenou za finančné úvery vo výške 96 miliónov USD na pomoc krajine pri splácaní zahraničného dlhu;

B. keďže demonštrácie organizované opozičnými lídrami žiadali rezignáciu prezidenta Jovenela Moïseho z dôvodu rozmáhajúcej sa inflácie, obvinení zo systematickej vládnej korupcie, do ktorej bol zapojený aj bývalý prezident Michel Martelly, a hospodárskej a potravinovej neistoty, ktorým vonkajší svet venuje málo pozornosti; keďže demonštrácie, ktoré sa začali pred rokom na protest proti korupčným škandálom haitských orgánov, si vyžiadali stovky obetí a vyhrotili sa na rozsiahle nepokoje; keďže korupcia je všadeprítomným problémom haitskej spoločnosti a politiky;

C. keďže bezpečnostné sily potlačili protesty s použitím ostrej munície a slzného plynu; keďže podľa UN OHCHR zahynulo počas protestov vo februári 41 ľudí a 100 osôb bolo zranených; keďže podľa posledných údajov OHCHR zomrelo v období od 15. septembra do 1. novembra 2019 pri podobných protestoch najmenej 42 ľudí, z ktorých 19 bolo zabitých orgánmi presadzovania práva, a 86 osôb bolo zranených;

D. keďže Haiti je od marca 2019 bez vlády, čo bráni krajine v prístupe k financovaniu z medzinárodnej pomoci a k úverom Svetovej banky; keďže od januára 2020 bude Haiti bez parlamentu preto, že sa v októbri 2019 nekonali parlamentné voľby; keďže pán Moïse oznámil svoj zámer zaviesť ústavné reformy, ktorými posilní právomoci úradu prezidenta;

E. keďže napriek demonštráciám neboli prijaté žiadne právne kroky; keďže táto beztrestnosť a nedostatok pozornosti medzinárodného spoločenstva ešte viac prehlbujú násilie; keďže dlhodobá a pretrvávajúca kríza má tiež za následok ďalšie obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, k potravinám, vzdelávaniu a iným potrebám, a spôsobila ďalšie nedostatky elektrickej energie a paliva;

F. keďže mnohé komunity stále nemajú prístup k elektrickej rozvodnej sústave po zemetrasení v roku 2010 a v každodennom živote sú závislé od generátorov; keďže zvýšenie cien palív ešte viac obmedzilo hospodárske príležitosti;

G. keďže existujú dôveryhodné dôkazy o tom, že polícia ozbrojená poloautomatickými puškami použila počas protestov ostrú muníciu, čo je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a s normami na použitie sily; keďže novinári sú terčom neustáleho obťažovania a fyzických útokov; keďže 11. októbra 2019 zastrelili v jeho aute Néhémie Josepha, novinára rádia Méga, ktorý informoval o protestoch, v septembri 2019 bol do tváre postrelený fotoreportér Associated Press Chery Dieu-Nalio, v júni 2019 bol zastrelený reportér stanice Radio Sans Fin Pétion Rospide a v marci 2018 zmizol novinár Vladjimir Legagner;

H. keďže beztrestnosť pretrváva aj v takých prípadoch, ako je masaker v La Saline na okraji hlavného mesta Port-au-Prince, kde bolo v októbri 2018 svojvoľne zabitých 70 ľudí a znásilnených 13 žien; keďže vláda prisúdila masaker vojne medzi gangmi; keďže Organizácia amerických štátov (OAS) a misia OSN na podporu justície na Haiti (MINUJUSTH) na základe informácií získaných od Národnej siete pre ľudské práva (RNDDH) pripisujú tento masaker pokusu manželky prezidenta Martine Moïseovej a niekoľkých vládnych predstaviteľov o podplatenie ľudí v la Saline, aby zastavili demonštrácie proti prezidentovi Moïseovi, a tvrdia, že masaker vznikol v dôsledku toho, že odmietli prijať úplatok; keďže organizácie pre ľudské práva na Haiti vyzvali, aby sa uskutočnila misia OAŠ na vyšetrenie masakra;

I. keďže bezpečnostná situácia v krajine sa od októbra 2017 výrazne zhoršila po tom, ako mierovú misiu Organizácie Spojených národov na Haiti (UNSTAMIH) nahradila MINUJUSTH, ktorej zamestnanci majú obmedzenú odbornú prípravu v oblasti polície;

J. keďže rodová diskriminácia je aj naďalej vážnym problémom v krajine; keďže Haiti má index rodovej nerovnosti (GII) 0,593, čo radí krajinu na 142. miesto zo 159 v roku 2015; keďže diskriminácia, stigmatizácia, vylúčenie LGBTI osôb a násilie voči nim sú systémové a rozšírené na Haiti; keďže mladé dievčatá dostávajú len malé alebo žiadne vzdelanie; keďže zákony, ktoré kriminalizujú znásilnenie a domáce násilie, boli prijaté až v roku 2005, trestný zákonník sa nenovelizoval od roku 1835 a ženy a dievčatá často čelia nerovnej právnej ochrane; keďže 7. novembra 2019 bolo v civilnej väznici v Gonaïves znásilnených 10 žien vrátane 15-ročného dievčaťa; keďže od začiatku protestov sú v haitskom väzenskom systéme rozšírené preplnenie, nedostatok potravín, nedostatok rodinných návštev a iné neľudské podmienky;

K. keďže väčšina detí na Haiti nemôže od začiatku školského roka v septembri chodiť do školy; keďže negramotnosť a prístup k vzdelaniu sú na Haiti veľkým problémom, keďže približne polovica všetkých Haiťanov vo veku 15 rokov a viac je negramotná a najmenej 350 000 detí a mladých ľudí v celej krajine zostáva mimo základného a stredoškolského vzdelania;

L. keďže stále pretrváva systém Restavèk, moderná forma otroctva, v ktorej haitské deti z chudobných domácností posielajú ich rodičia, aby žili s inými rodinami a pracovali pre ne v domácnosti, pričom často trpia zneužívaním a zlým zaobchádzaním a nemajú prístup k vzdelávaniu;

M. keďže Haiti, ktoré sa nachádzalo na 168. mieste na svete v indexe ľudského rozvoja UNDP, čo je zhoršenie v porovnaní s jeho predchádzajúcim hodnotením, neustále potrebuje humanitárnu a rozvojovú pomoc: keďže podľa Svetovej banky Haiti naďalej zostáva najchudobnejšou krajinou Severnej a Južnej Ameriky a jedným z najchudobnejších štátov na svete, pričom jeho 59 % obyvateľov žije pod národnou hranicou chudoby, 24 % pod národnou hranicou extrémnej chudoby a viac ako 40 % obyvateľov je nezamestnaných; keďže korupcia vlády je mimo kontroly a index vnímania korupcie za rok 2018 organizácie Transparency International zaraďuje Haiti na 161. miesto zo 180 štátov, ktoré sa zúčastnili na prieskume;

1. dôrazne odsudzuje potláčanie pokojných protestov haitskými orgánmi, ako aj použitie smrtiacej sily, svojvoľné zadržiavanie, zastrašovanie, obťažovanie a sexuálne násilie; žiada, aby haitské orgány okamžite upustili od nezákonného použitia sily, najmä strelných zbraní a munície, proti pokojným demonštrantom, a zaručili právo ľudí na slobodné a pokojné demonštrácie; podporuje požiadavky haitského ľudu na ukončenie korupcie a beztrestnosti;

2. zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo ďalšej nestabilite a utrpeniu obyvateľstva, sa musia všetky zúčastnené strany zdržať násilia; vyzýva všetky strany, aby sa zapojili do úprimného, otvoreného a inkluzívneho celohaitského dialógu s cieľom lepšie reagovať na základné potreby a túžby obyvateľstva a poskytnúť trvalé riešenia súčasnej politickej, hospodárskej a humanitárnej krízy;

3. pripomína, že reforma súdnictva a ukončenie nadmerne dlhej vyšetrovacej väzby a boj proti korupcii musia zostať prioritou, ako sa uvádza v poslednom všeobecnom pravidelnom preskúmaní; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo haitské obyvateľstvo pri posilňovaní nezávislého a stabilného súdneho systému, ktorý dokáže postaviť páchateľov pred súd a potrestať ich bez ohľadu na sociálne postavenie;

4. žiada nezávislé vyšetrenie prípadu masakru v La Saline, obťažovania a útokov na novinárov a úmrtí, ku ktorým došlo v polovici septembra 2019; žiada, aby boli všetci páchatelia trestných činov postavení pred súd a boli potrestaní; opätovne potvrdzuje význam slobody médií pri podávaní správ o situácii; naliehavo vyzýva všetkých aktérov, aby necielili na novinárov a umožnili im podávať správy o situácii v krajine; opakuje, že musí byť zaručené právo na pokojné vyjadrenie názoru a kritiky;

5. podporuje výzvu na vyslanie nezávislej odbornej misie OAŠ na Haiti na dlhšie obdobie s cieľom objasniť viacnásobné porušovanie ľudských práv v krajine a vykonať nestranné, dôkladné, transparentné a nezávislé vyšetrovania, ako aj zlepšiť zodpovednosť, zabezpečiť spravodlivosť a pravdu rodinám a obetiam, ktoré prežili, ako to požadujú vnútroštátne ľudskoprávne organizácie;

6. odmieta akékoľvek pokusy niektorých síl o obnovenie diktatúry; zdôrazňuje, že sú naliehavo potrebné štrukturálne reformy správy a hospodárske reformy, aby sa obnovila dôveru v politický systém krajiny; zdôrazňuje potrebu odstrániť systémovú korupciu, klientelizmus a narušenie právneho štátu;

7. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a veľvyslanectvo EÚ v Port-au-Prince, aby podporili úplnú demokratickú stabilizáciu krajiny a pomohli odstrániť korupciu a iné formy trestnej činnosti;

8. víta zriadenie integrovaného úradu OSN na Haiti (BINUH) Bezpečnostnou radou OSN 16. októbra 2019, ktorého úlohou je poskytovať vláde Haiti poradenstvo v oblasti zlepšovania politickej stability a dobrej správy; žiada OSN, aby naďalej zohrávala aktívnu úlohu v procese udržiavania mieru a prípravy mieru, a to bez toho, aby sa opakovali chyby z minulosti; vyzýva OSN a jej členské štáty, aby účinne vyšetrili prípady údajného sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania mierovými silami MINUSTAH a mimovládnymi organizáciami na Haiti, a aby stíhali páchateľov týchto zločinov a obetiam poskytli podporu a odškodnenie;

9. vyzýva EÚ, aby posilnila a podporila kapacitu haitských organizácií, aby prevzala vedenie pri rozhodovaní o druhu pomoci poskytovanej krajine, ako aj o jej príjemcoch;

10. naliehavo vyzýva haitskú vládu, aby umožnila humanitárnym organizáciám neobmedzený prístup, aby mohli vykonávať svoju činnosť, pomáhať tým, ktorí ju potrebujú, a distribuovať potraviny a inú životne dôležitú pomoc;

11. vyzýva na ukončenie praktiky Restavèk; vyzýva haitskú vládu, aby zaviedla opatrenia, ktoré zaručia registráciu a ochranu detí, fyzickú aj psychickú, a budú presadzovať školskú dochádzku; žiada EÚ, aby spolupracovala s vládou Haiti na zavedení legislatívneho rámca na ochranu práv detí;

12. zdôrazňuje potrebu bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách, prijať právne predpisy proti všetkým formám rodovo motivovaného násilia a dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva, ktoré je v súčasnosti za každých okolností zakázané, a to aj v prípadoch sexuálneho násilia; považuje za potrebné prijať naliehavé opatrenia na ochranu a podporu žien a detí, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania, ako zdravotnú a psychologickú starostlivosť a osobitné programy sociálneho začleňovania a rehabilitácie; odsudzuje prípady skupinového znásilnenia žien vo väzení Gonaïves; požaduje rýchle, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrenie obvinení; pripomína, že keď štáty odojmú ľuďom slobodu, sú zodpovedné za zabezpečenie ich integrity a za ich ochranu pred aktmi násilia;

13. odsudzuje zákony proti LGBT osobám, ktoré boli prijaté v roku 2017 a v ktorých sa požaduje zákaz manželstiev homosexuálov a uvádzajú homosexualitu spolu s detskou pornografiou, incestom a komerčným sexuálnym vykorisťovaním detí ako dôvod na to, aby sa občanovi odoprelo osvedčenie o bezúhonnosti; vyjadruje znepokojenie nad okolnosťami spojenými s úmrtím Charlotu Jeudyho, lídra skupiny na zastupovanie LGBTQI osôb Kouraj;

14. vyzýva haitskú vládu, aby zaviedla administratívny systém, ktorý zaručí, že všetky novonarodené deti budú zaregistrované pri narodení, a prijala opatrenia na registráciu tých, ktoré neboli zaregistrované pri narodení;

15. vyzýva na systematický boj proti násiliu voči starším ľuďom;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade ministrov AKT – EÚ, inštitúciám Cariforum, vláde a parlamentu Haiti a generálnemu tajomníkovi OSN.

 

[1] Ú. v. EÚ C 136E, 11.5.2012, s. 46.

[2] Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 40.

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia