Διαδικασία : 2019/2945(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0246/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0246/2019

Συζήτηση :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0110

<Date>{17/12/2019}17.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0246/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0247/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0248/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0249/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0250/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 199kWORD 59k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0246/2019 (S&D)

B9‑0247/2019 (ECR)

B9‑0248/2019 (Verts/ALE)

B9‑0249/2019 (Renew)

B9‑0250/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)</Titre>

<DocRef>(2019/2945(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, David Lega, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Phil Bennion, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Saskia Bricmont, Heidi Hautala</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)

(2019/2945(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, ιδίως το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων[1], το ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ[2], το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[3], το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι[4], το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων, Κίνα)[5], και το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής[6],

 έχοντας υπόψη την απόφασή του να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που μάχεται ειρηνικά για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 9ης Απριλίου 2019,

 έχοντας υπόψη τον 37ο γύρο διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και τη 2α Απριλίου 2019,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 26ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις εξελίξεις στο Σινγιάνγκ,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 9ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών για ένα πιθανό οριζόντιο καθεστώς κυρώσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων[7],

 έχοντας υπόψη τις προφορικές δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με το σημείο 4 στην 39η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, και εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας και του Καναδά, με τις οποίες εκφράστηκε ανησυχία για την αυθαίρετη κράτηση Ουιγούρων σε στρατόπεδα στο Σινγιάνγκ,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ στην οποία προέβη η Μόνιμη Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ εξ ονόματος 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων 14 κρατών μελών της ΕΕ, στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, στις 29 Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτικών εθνοτήτων,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε ποτέ,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, του 2011, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης για την Κίνα της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση και τη δέσμευση της Κίνας για την τήρησή τους στο πλαίσιο της δικής της αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ο Πρόεδρος Xi Jinping ανέλαβε την εξουσία, τον Μάρτιο του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα επιδεινώνεται διαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κίνας καταδεικνύει αυξημένη εχθρότητα απέναντι στους ειρηνικούς αντιφρονούντες, την ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας, και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση και έχουν διώξει εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, έχει επιδεινωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων μετά την έναρξη της εκστρατείας «Αμείλικτη στάση κατά του βίαιου εξτρεμισμού» το 2014, δεδομένου ότι ο έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για τις κινεζικές αρχές, που πυροδοτείται από την αστάθεια και τις απειλές κατά της ασφάλειας που εικάζεται ότι προκαλούν οι Ουιγούροι στο Σινγιάνγκ και τη στρατηγική θέση του Σινγιάνγκ ως βασικής περιοχής για την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», με φιλόδοξους μελλοντικούς στόχους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και άλλων προϊόντων μεταποίησης υψηλής έντασης εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η κινεζική κυβέρνηση κατά της τρομοκρατίας στο Σινγιάνγκ μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε πόλεμο κατά της θρησκείας και της εθνοτικής καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα των στρατοπέδων στο Σινγιάνγκ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές διεξάγουν μια όλο και πιο έντονη εκστρατεία μαζικών εγκλεισμών, παρεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και της συλλογής δεδομένων), πολιτικής κατήχησης και αναγκαστικής πολιτισμικής αφομοίωσης· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που αναφέρουν ότι Ουιγούροι και άλλες ως επί το πλείστον μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ έχουν υποβληθεί σε αυθαίρετη κράτηση, βασανισμό, ειδεχθείς περιορισμούς στις θρησκευτικές πρακτικές και τον πολιτισμό τους, καθώς και ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης που παρακολουθεί κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – μέσω καμερών αναγνώρισης προσώπου, σαρώσεων κινητών τηλεφώνων, συλλογής DNA και μιας εκτεταμένης και παρεμβατικής αστυνομικής παρουσίας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αξιόπιστες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται ή έχουν κρατηθεί αυθαίρετα στα λεγόμενα κέντρα «πολιτικής επανεκπαίδευσης» για απροσδιόριστες χρονικές περιόδους με το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κέντρα επανεκπαίδευσης αναφέρονται επίσης ως «κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά την πιο πολυάριθμη μαζική φυλάκιση πληθυσμού εθνοτικής μειονότητας στον κόσμο σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένους πρώην κρατουμένους, η μεταχείριση και η κατάσταση στα στρατόπεδα αυτά είναι τέτοιες που περιλαμβάνουν συνωστισμό και ανθυγιεινές συνθήκες, στέρηση τροφής, ξυλοδαρμούς και σεξουαλική κακοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για μικρά παιδιά που στάλθηκαν σε δημόσια ορφανοτροφεία εάν έστω και ένας μόνο γονέας κρατείτο σε στρατόπεδο συγκέντρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης φέρεται ότι υπάρχουν εργοστάσια που παράγουν αγαθά προς εξαγωγή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις για τα «China Cables», οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2019, είναι μια έρευνα για την επιτήρηση και τον μαζικό εγκλεισμό, χωρίς επίσημη κατηγορία ή δίκη, των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στην επαρχία Σινγιάνγκ της Κίνας, με βάση τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων της κινεζικής κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μυστικά έγγραφα περιήλθαν στη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων μέσω μιας αλυσίδας εξόριστων Ουιγούρων και η γνησιότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς κορυφαίους εμπειρογνώμονες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών έφερε επίσης στο φως απόρρητες πληροφορίες της κινεζικής κυβέρνησης που αποκαλύπτουν την εσωτερική λειτουργία των στρατοπέδων, τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν πίσω από την περίφραξη, και το απάνθρωπο καθεστώς που ρυθμίζει την καθημερινή ρουτίνα των κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα φέρνουν στο φως τη συστηματική πλύση εγκεφάλου που υφίστανται από την Κίνα εκατοντάδες χιλιάδες Μουσουλμάνοι σε ένα δίκτυο στρατοπέδων φυλάκισης υψηλής ασφάλειας και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μαζικής παρακολούθησης και προληπτικής αστυνόμευσης του Σινγιάνγκ, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων που βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες, δεδομένα και περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι τα στρατόπεδα προσφέρουν εθελοντική εκπαίδευση και κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «China Cables» παρέχουν μια άνευ προηγουμένου απόδειξη ότι τα θεμέλια για τα κατασταλτικά μέτρα κατά των Ουιγούρων, των Καζάχων και άλλων προετοιμάζονταν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο ήδη από τον Απρίλιο του 2014·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κράτηση και η δίωξη των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ έχει αναγκάσει πολλούς να σταματήσουν να επικοινωνούν με την οικογένειά τους και τους φίλους τους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, καθώς φοβούνται αντίποινα από τις αρχές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή έχει ενταθεί από την έναρξη ισχύος των κανονισμών για τα θρησκευτικά θέματα, του Φεβρουαρίου 2018, οι οποίοι περιόρισαν τις δραστηριότητες των θρησκευτικών ομάδων και τις ανάγκασαν να ενεργούν σε στενότερη συμμόρφωση με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, οι δημόσιες ή ακόμη και οι ιδιωτικές εκδηλώσεις θρησκευτικών και πολιτιστικών πεποιθήσεων μπορούν να θεωρούνται εξτρεμιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες απειλούν τα άτομα που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες οι οποίες δεν έχουν νομικό καθεστώς στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταστολή στην Κίνα, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα στη χώρα αυτή ο αριθμός των θρησκευτικών κρατουμένων να είναι ανάμεσα στους υψηλότερους παγκοσμίως·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων επέκρινε την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) για τις παραβιάσεις στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας καταυλισμών για τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη ομιλία της με αυτή την ιδιότητα, η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet έκανε αναφορά στους «άκρως ανησυχητικούς ισχυρισμούς για εκτεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων στα λεγόμενα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης σε ολόκληρο το Σινγιάνγκ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει πολυάριθμα αιτήματα της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις διά τις βίας ή ακούσιες εξαφανίσεις (WGEID), της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων εντολών ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ για την αποστολή ανεξάρτητων ελεγκτών στο Σινγιάνγκ και την παροχή πρόσβασης στα εν λόγω στρατόπεδα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Σινγιάνγκ επεκτάθηκαν ταχέως μετά τον διορισμό του Chen Quanguo ως αρχηγού κόμματος στην περιοχή τον Αύγουστο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κυβερνήτης της Σινγιάνγκ, Shohrat Zakir, ισχυρίστηκε, τον Δεκέμβριο του 2019, ότι και τα 1,5 εκατομμύρια άτομα στα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης και εγκλεισμού «επέστρεψαν στην κοινωνία» χωρίς να παράσχει καμία απόδειξη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κινεζικές μειονοτικές κοινότητες που διαμένουν στην ΕΕ παρενοχλούνται από τις κινεζικές αρχές· λαμβάνοντας οι Ουιγούροι που διαμένουν στο εξωτερικό δέχονται πιέσεις να επιστρέψουν στην Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα «China Cables» παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη σύλληψη Ουιγούρων αλλοδαπής ιθαγένειας και τον εντοπισμό Ουιγούρων του Σινγιάνγκ που ζουν στο εξωτερικό, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν απελαθεί στην Κίνα από αυταρχικές κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι κινεζικές πρεσβείες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της πρακτικής·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2019, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε τον νόμο για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων, ο οποίος ενθαρρύνει τον Υπουργό Εξωτερικών να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής θεωρήσεων και οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τον νόμο Global Magnitsky Act ενάντια στους αξιωματούχους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, προστατεύοντας παράλληλα τους Ουιγούρους που διαμένουν στις ΗΠΑ από την παρενόχληση και τις διώξεις της Κίνας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στον Ουιγούρο καθηγητή οικονομικών Ilham Tohti, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2014 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για εικαζόμενες αποσχιστικές ενέργειες στις 23 Σεπτεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά πρώην φοιτητές του τέθηκαν επίσης υπό κράτηση και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ τριών και οκτώ ετών κατηγορούμενοι ότι συνεργάστηκαν με τον κ. Tohti· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ilham Tohti ανέκαθεν απέρριπτε τις αποσχιστικές τάσεις και τη βία και ήταν υπέρ της συμφιλίωσης στη βάση του σεβασμού προς τον πολιτισμό των Ουιγούρων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύτηκε να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της και ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της·

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς που αντιμετωπίζουν οι Ουιγούροι και άλλες μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες και ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, όπως συνιστάται από αξιόπιστες εκθέσεις· καταδικάζει απερίφραστα την αποστολή εκατοντάδων χιλιάδων Ουιγούρων και εθνοτικών Καζάχων σε «στρατόπεδα πολιτικής επανεκπαίδευσης» βάσει ενός συστήματος προληπτικής αστυνόμευσης, μεταξύ άλλων επειδή ταξίδεψαν στο εξωτερικό ή κρίθηκε ότι επιδείκνυαν υπερβολική θρησκευτική αφοσίωση· καλεί τις κινεζικές αρχές στο Σινγιάνγκ να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις ιατρικές συνθήκες των κρατουμένων· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όσους βρίσκονται υπό κράτηση· τονίζει ότι κάθε μορφή κράτησης, όταν εφαρμόζεται κατά παράβαση των θεμελιωδών διεθνών νόμων, η δίωξη συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων για εθνοτικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς λόγους, και άλλες απάνθρωπες πράξεις που προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία ή σοβαρό τραυματισμό, όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εκτεταμένης ή συστηματικής επίθεσης κατά οποιουδήποτε άμαχου πληθυσμού, είναι απαράδεκτες υπό το πρίσμα του διεθνούς νομικού πλαισίου·

2. καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Ουιγούρο ακαδημαϊκό Ilham Tohti και όλους τους υπόλοιπους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές, δικηγόρους, δημοσιογράφους και καταγγέλλοντες που κρατούνται αποκλειστικά για την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας έκφρασης, και να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης, της δικαστικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι έχουν τακτική και απεριόριστη πρόσβαση στις οικογένειές τους και σε δικηγόρους της επιλογής τους, και να διασφαλίσει ότι οι οικογένειές τους και οι δικηγόροι τους δεν υφίστανται βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης· επιμένει ότι οι συνθήκες όλων των κρατουμένων πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στη δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 43/173 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 1988, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη· ζητεί την άμεση, αποτελεσματική και αμερόληπτη διερεύνηση των βασανιστηρίων στα οποία εικάζεται ότι υποβάλλεται ο Ilham Tohti, καθώς και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

3. καλεί εκ νέου τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανεξάρτητων δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των εντολοδόχων των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επισημαίνει την έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την πρόσβαση στον Τύπο και την ελευθερία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· καλεί την Κίνα να παράσχει στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ τα ίδια δικαιώματα και την ίδια πρόσβαση που διαθέτουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με ένα ψήφισμα για τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής στο Σινγιάνγκ·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για παρενόχληση των Ουιγούρων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις κινεζικές αρχές με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες κατά άλλων Ουιγούρων, να επιστρέψουν στο Σινγιάνγκ ή να σιωπήσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, ορισμένες φορές μέσω της κράτησης μελών της οικογένειάς τους· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν επειγόντως αυτές τις αναφορές, να λάβουν συγκεκριμένα για να διασφαλίσουν την προστασία των μελών της διασποράς του Σινγιάνγκ στο εσωτερικό τους και να επιταχύνουν τις αιτήσεις ασύλου από Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους τουρκικής καταγωγής· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη για την αναστολή της επιστροφής όλων των Ουιγούρων, των Καζάχων ή άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στην Κίνα, δεδομένου του κινδύνου αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, και καλεί και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο·

5. παρατηρεί με ανησυχία ότι η ζωτική σημασία που έχει η «μακροπρόθεσμη σταθερότητα» του Σινγιάνγκ για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των μακροχρόνιων στρατηγικών ελέγχου που συμπληρώνονται από ένα εύρος τεχνολογικών καινοτομιών και μια ταχεία αύξηση των δαπανών για την εγχώρια ασφάλεια, καθώς και στη χρήση αντιτρομοκρατικών μέτρων για την ποινικοποίηση των διαμαρτυριών και των αντιφρονούντων μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος ορισμού της «τρομοκρατίας»· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για τα μέτρα που λαμβάνει το κινεζικό κράτος για τη διασφάλιση της «συνολικής εποπτείας» του Σινγιάνγκ μέσω της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης Skynet σε μείζονες αστικές περιοχές και συσκευών GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, της χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σταθμούς ελέγχου, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, και μιας εκστρατείας συλλογής δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Σινγιάνγκ με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει περαιτέρω ανησυχίες για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο·

6. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για αναφορές σχετικά με την πιθανή χρήση της καταναγκαστικής εργασίας που λαμβάνει χώρα στα στρατόπεδα από την αλυσίδα εφοδιασμού διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Σινγιάνγκ, καθώς και για αναφορές που κάνουν λόγο για συνεργασία με τα κινεζικά θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη μαζική παρακολούθηση ή κράτηση μελών του πληθυσμού των Ουιγούρων· τονίζει ότι οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αξιολογήσουν τη δραστηριότητά τους στο Σινγιάνγκ, προκειμένου να ελέγξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ισχυρού συστήματος δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εμπλέκονται σε καταναγκαστική εργασία και δεν είναι συνένοχοι σε πράξεις καταστολής κατά των Ουιγούρων· τονίζει ότι εάν παράγονται προϊόντα σε στρατόπεδα επανεκπαίδευσης, θα πρέπει να απαγορευτούν από τις αγορές της ΕΕ·

7. ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να δημοσιεύσει αμέσως κατάλογο όλων των κρατουμένων και όλων εκείνων που έχουν απελευθερωθεί, και να δημοσιοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που εξαφανίστηκαν στο Σινγιάνγκ στις οικογένειές τους·

8. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να πείσουν την κινεζική κυβέρνηση να κλείσει τα στρατόπεδα, να θέσει τέλος σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ και να σεβαστεί τις γλωσσικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Ουιγούρων· προτρέπει τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εντατικότερα τις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κυβερνητικής καταστολής και επιτήρησης, και να καταγγέλλουν τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, καθώς και στα υψηλότερα επίπεδα· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 37ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έθεσε το σύστημα των στρατοπέδων πολιτικής επανεκπαίδευσης ως ανησυχητική εξέλιξη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολούθησε και τα μέσα που χρησιμοποίησε μέχρι στιγμής η ΕΕ δεν οδήγησαν σε απτή πρόοδο όσον αφορά την επίδοση της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει απλώς επιδεινωθεί υπό την προεδρία του Xi Jinping· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να επιμείνει σε μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με την κλίμακα και τη φύση του συστήματος των στρατοπέδων εγκλεισμού, και τις πολυάριθμες καταγγελίες για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει τη νέα Επιτροπή να εκπονήσει και να εφαρμόσει μια ολιστική στρατηγική της ΕΕ με στόχο την επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· τονίζει ότι η προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με την Κίνα·

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εξετάσουν τρόπους για να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η Κίνα για να επεκτείνει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς κυβερνοεπιτήρησης, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών· καλεί, εν προκειμένω, τους συννομοθέτες να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης, λόγω των προβληματισμών στον τομέα της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει περαιτέρω και ενισχύσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συμπερίληψη αυστηρών ελέγχων εξαγωγών για τον κατάλογο των καταχωρισμένων και μη καταχωρισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης·

11. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να θίγει το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και ιδίως την περίπτωση των μειονοτήτων στο Σινγιάνγκ σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να εκφράζει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της σχετικά με αυτή τη χώρα· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας μεταρρύθμισης και αυξανόμενης παγκόσμιας δραστηριοποίησής της, η Κίνα επέλεξε να ενταχθεί στο διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσυπογράφοντας ένα ευρύ φάσμα διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση διαλόγου με την Κίνα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966, το οποίο υπεγράφη από την Κίνα το 1998, και να εφαρμόσουν τις συστάσεις των φορέων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12. χαιρετίζει την έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ του νόμου για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να αρχίσει να εργάζεται για ένα καθολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει στοχευμένες κυρώσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα μέτρα αυτά κριθούν κατάλληλα και αποτελεσματικά, εναντίον των Κινέζων αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής της μαζικής κράτησης Ουιγούρων και άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στο Σινγιάνγκ και για την ενορχήστρωση της σοβαρής καταστολής της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και άλλων βασικών δικαιωμάτων στην περιοχή·

13. καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει τις ορθές πρακτικές του διαθρησκευτικού διαλόγου ως εργαλείου στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας της έναντι τρίτων χωρών και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση σε καταστάσεις σύγκρουσης για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0422.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

[4] ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.

[5] ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.

[6] ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου