Postup : 2019/2980(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0261/2019

Předložené texty :

RC-B9-0261/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.1

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0106

<Date>{18/12/2019}18.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0261/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0264/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0265/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0269/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0270/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 192kWORD 56k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0261/2019 (ECR)

B9-0264/2019 (Verts/ALE)

B9-0265/2019 (S&D)

B9-0269/2019 (Renew)

B9-0270/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o porušování lidských práv včetně svobody náboženského vyznání v Burkině Faso</Titre>

<DocRef>(2019/2980(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Maria Walsh, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Gina Dowding, Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o porušování lidských práv včetně svobody náboženského vyznání v Burkině Faso

(2019/2980(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na prohlášení o Dni lidských práv, které dne 10. prosince 2019 vydal místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem EU,

 s ohledem na tiskovou zprávu Evropské komise ze dne 13. listopadu 2019 o poskytnutí dalších 35 milionů EUR na humanitární pomoc pro africký region Sahel,

 s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 7. listopadu 2019 o útocích v Burkině Faso,

 s ohledem na návštěvu vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise  Federiky Mogheriniové v Sahelu v červenci 2019 a její projev v Burkině Faso dne 9. července 2019,

 s ohledem na projev jménem vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové na plenárním zasedání Evropského parlamentu o bezpečnostní situaci v Burkině Faso ze dne 17. září 2019,

 s ohledem na studii, kterou v únoru 2009 zveřejnilo generální ředitelství pro vnější politiky Unie, s názvem „Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení a svoboda projevu”,

 s ohledem na veřejné slyšení na téma „Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení: situace pronásledovaných menšin, zejména křesťanů“, které dne 22. listopadu 2017 uspořádal podvýbor pro lidská práva,

 s ohledem na zprávu zvláštního vyslance pro podporu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení s názvem „Mandát zvláštního vyslance pro podporu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo Evropskou unii: činnosti a doporučení“, která byla zveřejněna dne 21. listopadu 2019,

 s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení z roku 2013,

 s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (tzv. dohodu z Cotonou),

 s ohledem na prohlášení připisované mluvčí vysokého představitelie Aliance civilizací OSN ze dne 1. prosince 2019 o útoku na kostel v Burkině Faso,

 s ohledem na zprávu Rady bezpečnosti OSN ze dne 11. listopadu 2019 o společných silách skupiny G5 Sahel,

 s ohledem na aktualizované informace Agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) o Burkině Faso z října 2019,

 s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 13. října 2019 o útoku na mešitu v severní části Burkiny Faso,

 s ohledem na osmou zprávu organizace UNICEF o humanitární situaci v Burkině Faso z října 2019,

 s ohledem na zprávu o lidském rozvoji za rok 2019 o nerovnostech v oblasti lidského rozvoje v 21. století, a zejména na zprávu o lidském rozvoji v Burkině Faso,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, jíž je Burkina Faso signatářem,

 s ohledem na akční plán Organizace spojených národů na ochranu náboženských míst ze dne 12. září 2019,

 s ohledem na ústavu Republiky Burkina Faso,

 s ohledem na prohlášení biskupů, kněží a laických zástupců biskupských konferencí Burkiny Faso, Nigeru, Mali, Pobřeží slonoviny a Ghany v návaznosti na seminář pořádaný v rámci společné konference o bezpečnosti v Sahelu, která se konala ve dnech 12. až 13. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení biskupa Laurenta Birfuorého Dabirého z diecéze Dori před katolickou charitativní organizací Pomoc církvi v nouzi ze dne 5. července 2019,

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů ze dne 27. června 1981, která vstoupila v platnost dne 21. října 1986,

 s ohledem na Pařížské mírové fórum, které se konalo ve dnech 12. až 13. listopadu 2019,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Burkina Faso má dlouhou tradici náboženské tolerance a sekularismu, ale stala se zranitelnou vůči nestabilitě, zejména v důsledku islamistické radikalizace, která trápí široký sahelský region, a že se tato země  potýká s velkým množstvím problémů, jako je rostoucí násilí, nucené vysídlování, hlad, chudoba a změna klimatu;

B.  vzhledem k tomu, že rostoucí nejistota v Burkině Faso vedla k závažným zločinům spáchaným džihádisty a dalšími ozbrojenými skupinami; vzhledem k tomu, že podle zprávy organizace Human Rights Watch tyto ozbrojené skupiny v Burkině Faso popravují osoby podezřelé ze spolupráce s vládou, zastrašují učitele a šíří strach mezi civilisty po celé zemi; vzhledem k tomu, že burkinské bezpečnostní síly provedly v letech 2017 a 2018 protiteroristické operace, které vedly k mimosoudnímu zabíjení, hrubému zacházení s podezřelými osobami ve vazbě a svévolnému zatýkání; vzhledem k tomu, že burkinská vláda přislíbila, že tato obvinění prošetří;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2015 džihádisté a jiné ozbrojené skupiny, které dříve působily v sousedním Mali, terorizují obyvatele Burkiny Faso a páchají útoky proti symbolům státu, jako jsou vojenské cíle, školy a zdravotnická zařízení, a zejména také proti církvím a věřícím křesťanům; vzhledem k tomu, že od roku 2015 při útocích džihádistů a ozbrojených skupin v hlavním městě Ouagadougou a v severních provinciích, zejména v provincii Soum, zemřelo nejméně 700 osob a tisíce dalších byly zraněny a že se útoky v roce 2018 ještě rozšířily na východní a západní provincie; vzhledem k tomu, že násilí nepostihuje výhradně křesťany; vzhledem k tomu, že například 11. října 2019 došlo ve městě Salmossi v severní části Burkiny Faso k útoku na muslimy během páteční modlitby;

D. vzhledem k tomu, že od ledna do listopadu 2019 bylo zaznamenáno 520 bezpečnostních incidentů v porovnání s 404 případy zaznamenanými v letech 2015 až 2018; vzhledem k tomu, že jen v říjnu 2019 došlo k 52 incidentům týkajícím se nestátních ozbrojených skupin, z nichž téměř 70 % bylo zaměřeno na civilní obyvatelstvo a bezpečnostní síly;

E. vzhledem k tomu, že útoky páchají ozbrojené skupiny působící přeshraničně zpoza malijských a nigerských hranic, včetně skupiny Džamá´at Nusrat al-Islám wal-Muslimín a Islámského státu v širší Sahaře, jakož i domácí skupiny, zejména Ansar al-Islám, které působí v severních a východních provinciích Burkiny Faso;

F. vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo v Burkině Faso zavražděno více než 60 křesťanů při několika útocích včetně nejnovějšího útoku z 1. prosince 2019 na nedělní bohoslužbu v protestantském kostele ve východním městě Hantoukura, který si vyžádal 14 obětí;

G. vzhledem k tomu, že oběťmi cílených vražd a únosů v celé zemi se stala řada kněží, duchovních a účastníků křesťanskýchbohoslužeb; vzhledem k tomu, že v důsledku zvyšujícího se násilí, zejména na severu, opustili mnozí lidé své tradiční domovy, jako například v nejnovější době vesnice Hitté a Rounga, a utekli do táborů pro vnitřně vysídlené osoby nebo do jiných oblastí, jako je hlavní město Ouagadougou;

H. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Burkiny Faso tvoří převážně sunnité malikovské školy s velkými křesťanskými a domorodými náboženskými menšinami; vzhledem k tomu, že hranice mezi náboženstvími v Burkině Faso jsou plynulé, protože přívrženci všech náboženství se často účastní synkretických praktik a náboženská tolerance je normou; vzhledem k tomu, že sunnitská i křesťanská místa konání bohoslužeb byla nedávno terčem partyzánských útoků salafistických ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že to přispělo ke zvýšenému napětí mezi náboženstvími a že pronásledování náboženských komunit, včetně osob z velkého počtu křesťanských denominací, vede k narušení sociálních struktur a ke zvýšení emigrace;

I. vzhledem k tomu, že džihádistické skupiny chtějí vyvíjet tlak na soužití různých vyznání v Burkině Faso v rámci své širší strategie podněcování mezietnických a náboženských konfliktů a vysídlování obyvatelstva;

J. vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatečné vládní ochrany doporučil biskup Justin Kientega z diecéze Oudiagyoya na severovýchodě Burkiny Faso bezpečnostní opatření v zájmu lepší ochrany křesťanských věřících;

K. vzhledem k tomu, že v důsledku srpnového násilí biskup Laurent Birfuoré Dabiré z diecéze Dori, předseda burkinské a nigerské biskupské konference, vyzval globální společenství, aby zvýšilo svoji podporu křesťanům v Burkině Faso, a zabránilo tak  odstranění křesťanství v této zemi; vzhledem k tomu, že se opakují výzvy k odsouzení hrozeb cenzury a na podporu pokračujícího mezináboženského dialogu;

L. vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve svém akčním plánu na ochranu náboženských míst, který byl zveřejněn dne 12. září 2019, zdůraznil, že místa konání bohoslužeb na celém světě musí být bezpečným útočištěm pro přemýšlení a klid, nikoli místem krveprolití a teroru, a že lidem musí být umožněno praktikovat svou víru v míru;

M. vzhledem k tomu, že humanitární organizace, z nichž jsou mnohé založeny na víře, hrají klíčovou roli při poskytování pomoci obětem násilí, zejména ženám, dětem a vnitřně vysídleným osobám;

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že vláda Burkiny Faso zřejmě postrádá schopnost účinně řešit rozsáhlé bezpečnostní, společenské a hospodářské problémy v zemi; vzhledem k tomu, že některé regiony, zejména na severovýchodě země, jsou ve skutečnosti mimo kontrolu ústřední vlády;

O. vzhledem k tomu, že Burkina Faso patří mezi deset nejchudších zemí světa; vzhledem k tomu, že nestabilita, změna klimatu a konflikty v zemi ještě více oslabily hospodářské příležitosti, posílily chudobu a vedou k naléhavému nedostatku potravin; vzhledem k tomu, že tyto důsledky umocňuje rychlá desertifikace v severním regionu a výsledný nedostatek vody, degradace půdy a nedostatek zdrojů; vzhledem k tomu, že v důsledku toho je více než 1 milion osob ohrožený potravinovou krizí a 1,5 milionu osob naléhavě potřebuje humanitární pomoc;

P. vzhledem k tomu, že v roce 2014 se míra gramotnosti dospělých odhadovala na 34,5 %; vzhledem k tomu, že zvýšená nejistota a terorismus v některých regionech země mají negativní vliv na vzdělávání a zdravotnictví; vzhledem k tomu, že 85 zdravotnických zařízení a více než 2 000 škol muselo zavřít, což postihuje více než 1 milion pacientů a 300 000 studentů; vzhledem k tomu, že z důvodu současné zoufalé bezpečnostní situace je 93 dalších zdravotnických zařízení na své minimální provozní úrovni;

Q. vzhledem k tomu, že násilí v Burkině Faso vedlo k vysídlení téměř půl milionu lidí; vzhledem k tomu, že mnozí z nich jsou zranitelní, přičemž děti tvoří 44 % vysídlených osob; vzhledem k tomu, že Burkina Faso je domovem dalších 31 000 malijských uprchlíků; vzhledem k tomu, že UNHCR čelí vážným problémům v přístupu k vnitřně vysídleným osobám a uprchlíkům v Burkině Faso; vzhledem k tomu, že vnitřně vysídlené osoby a uprchlíci postižení humanitární krizí v tomto regionu čelí rizikům ochrany a jejich přítomnost může vést ke konfliktu s místním obyvatelstvem v souvislosti s nedostatkem přírodních zdrojů, pokud nebudou přijata odpovídající opatření k zajištění bydlení, zaměstnanosti a potravin; vzhledem k tomu, že hrozí, že výsledné konflikty o zdroje by mohly dále podpořit koloběh násilí v zemi;

R. vzhledem k tomu, že v posledních sedmi letech EU mobilizovala více než 1 miliardu EUR na rozvojové programy v Burkině Faso a nedávno vyčlenila 15,7 milionu EUR na řešení významné problematiky potravinové nejistoty a podvýživy vnitřně vysídlených osob; vzhledem k tomu, že je tato země jedním z hlavních příjemců finanční podpory z Evropského rozvojového fondu (628 milionů EUR) vedle významné podpory z nouzového svěřeneckého fondu financovaného z ERF (245,8 milionu EUR) na období 2016–2020;

S. vzhledem k tomu, že Burkina Faso se účastní Multidimenzionální integrovaná mise OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA) a společné operace Africké unie a Organizace spojených národů v Dárfúru (UNAMID), Trans-saharského protiteroristického partnerství (TSCTP) v oblasti boje proti terorismu a skupiny G5 Sahel; vzhledem k tomu, že účast Burkiny Faso na těchto misích a iniciativách učinila z této země hlavní cíl pro nestátní ozbrojené skupiny, které usilují o narušení a odrazují od přispívání Burkiny Faso k regionální bezpečnosti; vzhledem k tomu, že zpráva generálního tajemníka OSN upozorňuje na porušování lidských práv, jehož se dopouštějí malijské jednotky ze skupiny G5 Sahel;

T. vzhledem k tomu, že EU přímo přispívá ke stabilitě v oblasti Sahelu prostřednictvím civilních misí EUCAP SAHEL v Mali a Nigeru a prostřednictvím výcvikové mise EU v Mali (EUTM Mali), jakož i nepřímo účastí členských států na misi MINUSMA a operaci Barchan; vzhledem k tomu, že skupina G5 Sahel podporovaná EU, která je společným obranným projektem mezi Burkinou Faso, Čadem, Mali, Mauritánií a Nigerem, zlepšuje koordinaci regionálního rozvoje a bezpečnosti s cílem neutralizovat ozbrojené skupiny a snížit jejich atraktivitu; vzhledem k tomu, že při útoku na vojenskou základnu v Tahoue v Nigeru dne 11. prosince 2019 bylo zabito 71 nigerských vojáků a 12 jich bylo zraněno při nejtragičtějším incidentu v regionu od roku 2016;

U. vzhledem k tomu, že na summitu Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) konaném dne 14. září 2019 v Ouagadougou byl oznámen plán s rozpočtem jedné miliardy USD na boj proti rostoucí nejistotě v oblasti Sahelu;

V. vzhledem k tomu, že společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP) si klade za cíl rozvíjení a upevňování demokracie a právního státu, jakož i dodržování lidských práv a základních svobod;

1. důrazně odsuzuje veškeré formy násilí, zastrašování a únosů civilistů, namířené proti bezpečnostním službám, náboženským lokalitám a věřícím v Burkině Faso, zejména násilí proti určitým náboženským komunitám, a politické účelové využívání a zneužívání náboženství s cílem legitimizovat pronásledování křesťanů a jiných náboženských menšin;

2. vyjadřuje soustrast rodinám obětí a vládě Burkiny Faso; vyjadřuje solidaritu s burkinafaským lidem, který je nyní téměř každý den vystaven útokům na civilní obyvatelstvo, bezpečnostní síly a příslušníky křesťanských a dalších náboženských menšin;

3. vyzývá vnitrostátní orgány, aby více investovaly do národního dialogu, který je základním kamenem soudržnosti země; zdůrazňuje, že je třeba podporovat jednotu a dialog mezi všemi komunitami v Burkině Faso, včetně tradičních vůdců a organizací občanské společnosti, a bojovat tak proti snahám šířit nenávist a vytvářet napětí mezi komunitami;

4. vyzývá vládu Burkiny Faso, aby zvýšila podporu a ochranu poskytovanou muslimským, křesťanským a animistickým komunitám s cílem zachovat dlouholetou tradici mírového soužití islámu a křesťanství v Burkině Faso; vyzývá k dodatečné podpoře obětí násilí, zejména žen a dětí;

5. připomíná, že boj proti terorismu může být úspěšný pouze tehdy, pokud budou bezpečnostní síly dodržovat právní stát a lidská práva; v této souvislost naléhavě vyzývá burkinafaskou vládu, aby okamžitě upustila od brutální strategie protipovstaleckého boje, zejména sumárních poprav podezřelých, která by mohla konflikt ještě prohloubit tím, že by militantním islamistům přivedla nové rekruty;

6. vyzývá burkinafaskou vládu, aby dostála svému závazku a vyšetřila údajné případy násilí ze strany státních ozbrojených složek, přijala konkrétní opatření s cílem předejít dalším takovým případům a založila svou strategii boje proto terorismu a násilnému extremismu na zásadě právního státu a dodržování lidských práv v souladu se svými závazky podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a uprchlického práva;

7. trvá na tom, že je třeba přijmout komplexní přístup k prevenci radikalizace a terorismu, který se zaměří na posílení sociální soudržnosti a prevence kriminality; vyzývá burkinafaské orgány, aby zvýšily své úsilí o snižování míry chudoby, o vytváření lepších vyhlídek na zaměstnání, zejména pro mladé lidi, a o emancipaci a respektování jednotlivce, a od základu tak vymýtily pocity křivdy a frustrace, kterých by eventuálně mohli zneužít násilní extremisté; znovu opakuje, že pro předcházení konfliktům a pro obnovu mírových společností podporujících začlenění jsou zásadní investice do vzdělání;

8. připomíná, že propojení politiky, bezpečnosti a udržitelného rozvoje s náboženským povědomím prostřednictvím podporování mezináboženského dialogu má zásadní význam pro nalezení dlouhodobého řešení různých problémů, se kterými se Burkina Faso a sahelský region potýkají;

9. vyzývá k mezinárodní koordinaci v celém regionu, zejména v rámci ECOWAS, jejímiž politickými cíli by byla ochrana územní svrchovanosti a integrity členů sdružení, mezinárodních demokratických institucí, bezpečnosti všech občanů a jejich majetku; připomíná, že situace v Burkině Faso má přímý vliv na sousední státy; vyzývá burkinafaskou vládu, aby dále prohlubovala spolupráci se sousedními státy, zejména s ohledem na severní regiony a země, které jsou přímo zasaženy násilím, jako jsou Mali a Niger;

10. vyjadřuje uznání EU a jejím členským státům za podporu skupiny G5 Sahel, mise MINUSMA a operace Barchan; dále oceňuje činnost civilních musí EUCAP SAHEL v Mali a Nigeru a vojenské výcvikové mise EUTM Mali; vyzývá EU k dalšímu navýšení podpory, kterou poskytuje Burkině Faso, aby se dokázala vyrovnat s obrovskými bezpečnostními problémy, s nimiž se země potýká; poukazuje na to, že v Burkině Faso je zapotřebí komplexnější a koordinovanější mezinárodní bezpečnostní činnost; vyzývá země skupiny G5 Sahel a mezinárodní dárce, aby zvýšili své úsilí o to, aby se společné vojenské jednotky G5 Sahel bez dalšího odkladu přeměnily v operační jednotky vybavené dostatečnými prostředky, přičemž musí být plně respektována lidská práva;

11. zdůrazňuje, že bezpečnost má sice zásadní význam, avšak není jedinou odpovědí na výzvy, kterým Burkina Faso čelí, a že jednou z nejdůležitějších výzev je proto koordinace mezi bezpečností a rozvojovou a obchodní politikou; poukazuje na to, že vůdčím principem reformy bezpečnostního sektoru EU a pomoci poskytované nestabilním státům a regionům by měla být bezpečnost místního obyvatelstva;

12. podotýká, že konflikty, nucené přesuny obyvatelstva a dezertifikace znesnadňují práci v tradičních typech zaměstnání; poukazuje na to, že 65 % obyvatelstva Burkina Faso je mladších 25 let; je přesvědčen, že bezpečnostní operace v Burkině Faso musí být doprovázeny snahami o místní rozvoj, jejichž cílem je snižování nerovnosti a zlepšování infrastruktury, účasti na politickém životě, spravedlnosti, emancipace žen a ekonomických možností;

13. poukazuje na zhoršující se situaci v Burkině Faso a na její mezinárodní geopolitické důsledky; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby EU nadále poskytovala vedle činnosti skupiny G5 Sahel v regionu bezpečnostní a politickou pomoc, a to mimo jiné ve vztahu k mírovému procesu v Mali; vyzývá ke zvýšení podpory bezpečnostních sil v Burkině Faso, aby mohly reagovat na hrozby džihádistických útoků a násilí a pomáhat vládě kontrolovat severní a východní část země;

14. zdůrazňuje, že zásadní význam má také mezinárodní spolupráce a EU by měla projevit ochotu zintenzivnit svou činnost v celém regionu a začlenit jej do své nové „strategie EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj“;

15. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby do své komunikační strategie vůči třetím zemím začlenila jako jeden z jejích nástrojů také efektivní praxi mezináboženského dialogu a aby v konfliktních situacích napomáhala mediaci v zájmu ochrany náboženských menšin a svobody vyznání a přesvědčení;

16. vítá akční plán OSN na ochranu náboženských lokalit, který vypracovala Aliance civilizací OSN a který generální tajemník OSN António Guterres oznámil dne 12. září 2019;

17. zdůrazňuje, že prioritou v boji proti terorismu je jednak zastavení mezinárodního financování džihádistických ozbrojených skupin a jednak řešení hlubších příčin chudoby a nerovnosti;

18. je přesvědčen, že EU musí spolupracovat s ECOWAS a s vládou a různými zúčastněnými stranami v Burkině Faso ve snaze o posílení činnosti v oblasti rozvoje, vzdělávání a přizpůsobení se změně klimatu s cílem odstranit chudobu a bránit další radikalizaci; zdůrazňuje, že změna klimatu je významný multiplikátor rizik konfliktu, sucha, hladomoru a migrace; žádá vládu Burkiny Faso, aby prioritou učinila boj proti korupci a beztrestnosti;

19. má zvláštní obavy z toho, jak se bezpečnostní hrozby projeví na účinnosti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce; žádá členské státy a mezinárodní společenství, aby zvýšily humanitární pomoc poskytovanou Burkině Faso, zejména ve formě potravin, vody a zdravotnických služeb; upozorňuje na to, že pokud nebudou uspokojeny základní potřeby vysídlených a hostitelských komunit (potraviny, voda, přístřeší, zdravotní péče ad.), nastane nová humanitární krize;

20. vyzývá vládu Burkiny Faso, aby zabezpečila dodávky humanitární pomoci a potravin, zejména v oblastech, do nichž mají humanitární pracovníci omezený přístup, a aby přijala zvláštní opatření k posílení činnosti v oblasti prevence a léčby akutní podvýživy v táborech, v nichž pobývají vnitřně vysídlené osoby, se zvláštním zaměřením na zranitelné skupiny včetně žen a dětí;

21. žádá vládu Burkiny Faso, aby v zájmu prevence konfliktů zabezpečila a usnadnila pohyby dobytka v rámci transhumance a aby zvýšila dostupnost krmiv, vody a péče pro dobytek v oblastech, kde se jich nedostává;

22. vyjadřuje vděčnost nevládním organizacím, včetně konfesijních nevládních organizací, za důležitou práci, kterou vykonávají, a mezinárodním institucím za podporu, kterou poskytují četným obětem násilí, zejména ženám a dětem;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Burkiny Faso, předsedovi burkinafaského parlamentu a Africké unii a jejím institucím.

 

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí