Közös állásfoglalási indítvány - RC-B9-0048/2020Közös állásfoglalási indítvány
RC-B9-0048/2020

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről

14.1.2020 - (2020/2507(RSP))

az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban benyújtva
amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:
B9‑0048/2020 (PPE)
B9‑0049/2020 (ECR)
B9‑0050/2020 (S&D)
B9‑0053/2020 (Renew)

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
a PPE képviselőcsoport nevében
Javi López, Kati Piri
az S&D képviselőcsoport nevében
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
a Renew képviselőcsoport nevében
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2020/2507(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B9-0048/2020
Előterjesztett szövegek :
RC-B9-0048/2020
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről

(2020/2507(RSP))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Juan Guaidót Venezuela ideiglenes elnökének elismerő 2019. január 31-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról tett nyilatkozataira, különösen a Venezuelai Nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről az EU nevében tett, 2020. január 9-i nyilatkozatára, valamint szóvivőjének 2020. január 5-i közleményére a Venezuelai Nemzetgyűlésben történt eseményekről,

 tekintettel a Venezuelával foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoport 2020. január 9-i nyilatkozatára,

 tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2019. november 11-i (KKBP) 2019/1893 tanácsi határozatra[2], amely 2020. november 14-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos célzott korlátozó intézkedéseket,

 tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) főtitkárságának a venezuelai helyzetről szóló, 2020. január 5-i nyilatkozatára és az OAS Állandó Tanácsa által 2020. január 10-én elfogadott, „A közelmúltbeli venezuelai eseményekről” szóló állásfoglalásra,

 tekintettel a Lima-csoport 2020. január 5-i nyilatkozatára,

 tekintettel Venezuela alkotmányára,

 tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az EU, annak tagállamai és az Európai Parlament ismételten kijelentették, hogy a Nemzetgyűlés az egyetlen legitim és demokratikusan megválasztott szerv Venezuelában; mivel a venezuelai alkotmány 194. cikke szerint a Nemzetgyűlés tagjai közül egyéves időtartamra megválasztja elnökét és végrehajtó testületét;

B. mivel 2019. januárjában Juan Guaidót megválasztották a Nemzetgyűlés elnökének, és később a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt Venezuela ideiglenes elnökeként; mivel őt Venezuela ideiglenes elnökének több mint 50 ország, köztük 25 uniós tagállam, valamint maga az EU is elismerte;

C. mivel a Nemzetgyűlés elnökének Venezuelában, 2020. január 5-én tervezett megválasztását övező események során Nicolás Maduro illegitim rezsimje szervezett parlamenti puccsot hajtott végre, amelyet súlyos szabálytalanságok és a Nemzetgyűlés demokratikus és alkotmányos működése elleni fellépések jellemeztek;

D. mivel a Nemzetgyűlés elnökét, Juan Guaidót fegyveres erők brutális módon megakadályozták az ülés elnöki teendőinek ellátásában, több ellenzéki parlamenti képviselőt nem engedtek be a Nemzetgyűlésbe, és megakadályozták a sajtó belépését is az épületbe;

E. mivel a Luis Parrának a Maduro-párti új elnökség elnökévé való kinevezésére irányuló kísérletek semmisek és érvénytelenek voltak, hiszen az ülést hivatalosan soha nem nyitották meg, az ülésen nem volt elnök, nem került sor a határozatképesség megállapítására, továbbá nem került sor a név szerinti szavazás ellenőrzésére, amint azt a Nemzetgyűlés eljárási szabályzatának 7., 8. és 11. cikke, valamint a venezuelai alkotmány 221. cikke előírja;

F. mivel néhány órával később a kényszerítő körülmények következtében a parlamenti képviselők túlnyomó többsége rendkívüli ülést tartott az El Nacional napilap székházában, a venezuelai alkotmánynak és a Nemzetgyűlés eljárási szabályzatának megfelelően, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogalkotásra szolgáló épületeken kívül is tarthassanak üléseket; mivel a 167 parlamenti képviselő közül 100-an – eleget téve a határozatképesség feltételére és a név szerinti szavazásra vonatkozó, a venezuelai alkotmány 221. cikkében foglalt követelményeknek – úgy szavaztak, hogy Juan Guaidót és elnökségét a 2015–2020-es ciklus záró évére újfent megválasztják vezetőnek;

G. mivel a Nemzetgyűlés 2020. január 7-i hivatalos ülésén Juan Guaidó letette az elnöki esküt annak ellenére, hogy a Maduro-rezsimhez hű erők megpróbálták megakadályozni az ülés megtartását, többek között az épület bejáratának lezárásával és az épületen belüli áramellátás megszakításával;

H. mivel a Nemzetgyűlés tagjai számára biztosítani kell, hogy a venezuelai polgároktól kapott parlamenti mandátumukat megfélemlítéstől és megtorlástól mentes légkörben gyakorolhassák.

I. mivel a 2018. május 20-án tartott elnökválasztások lebonyolítása nem felelt meg a hiteles folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak; mivel az EU és más regionális szervezetek és demokratikus országok sem a választásokat, sem az ezen illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

J. mivel a Nemzetgyűlés tagjai ellen folyamatban lévő fellépések – többek között az irreguláris csoportok és biztonsági szervek által 59 képviselővel szemben elkövetett zaklatás és megfélemlítés, a 29 önkényes letartóztatás és a 27 kényszerszáműzetés, valamint erőszakos eltüntetések – akadályozzák a Nemzetgyűlés alkotmányos munkáját;

K. mivel az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia helyzete hosszú évek óta súlyosan romlik Venezuelában és különösen, amióta Nicolás Maduro vitatott választásokat követően hatalomra jutott 2013-ban; mivel jelentősen súlyosbodik a politikai, gazdasági, intézményi, szociális és a sokrétű humanitárius válság;

1. elismeri és támogatja  Juan Guaidót, mint a Nemzetgyűlés legitim elnökét, valamint a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes elnökét a venezuelai alkotmány 223. cikkével összhangban, akit a Nemzetgyűlés átlátható és demokratikus szavazásának eredményeként választottak meg;

2. határozottan elítéli a Maduro-rezsim és szövetségesei által elkövetett parlamenti puccskísérletet, valamint arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy megakadályozzák a Nemzetgyűlést – Venezuela egyetlen legitim demokratikus szervét – abban, hogy megfelelően teljesítse a venezuelai nép által rábízott alkotmányos mandátumot;

3. elítéli ezeket a súlyos jogsértéseket, amelyek összeegyeztethetetlenek a Nemzetgyűlés jogszerű elnökválasztási eljárásával, és további lépést jelentenek a venezuelai válság elmélyülése felé; határozottan elutasítja a Nemzetgyűlés demokratikus, alkotmányos és átlátható működésének megsértését, a folyamatos megfélemlítést, megvesztegetést, zsarolást és erőszakot, kínzást és erőszakos eltüntetéseket, valamint a tagjaival szemben hozott önkényes döntéseket;

4. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus testületét, amelynek hatásköreit tiszteletben kell tartani, beleértve a Nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát; kitart amellett, hogy békés és politikai megoldás csak a Nemzetgyűlés alkotmányos előjogainak teljes körű tiszteletben tartásával érhető el;

5. emlékeztet arra, hogy az EU kész támogatást nyújtani a válság békés és demokratikus rendezéséhez vezető őszinte folyamathoz, a Venezuelai Nemzetgyűlés által elfogadott ütemterv alapján; hangsúlyozza, hogy a válság kezelésére irányuló korábbi – tárgyalásra és párbeszédre építő – kísérletek nem hoztak kézzelfogható eredményeket; kéri, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) továbbra is fejtsen ki tevékenységet az olyan kezdeményezések révén, mint a nemzetközi kapcsolattartó csoport;

6. emlékeztet arra, hogy a demokratikus intézmények és elvek tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság fenntartása a venezuelai válság – a lakosság javát szolgáló – békés és tartós rendezésének alapvető feltétele;

7. felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy egyebek mellett az emberi jogi jogsértésekért és az elnyomásért felelős személyek elleni célzott szankciók bevezetése és e szankciók családtagjaikra való kiterjesztése révén erősítse az EU reagálását a venezuelai demokrácia helyreállítása érdekében; támogatja az EU ezzel kapcsolatos nyilatkozatát;

8. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ismerjék el Guaidó elnök legitim mandátumát, és üdvözli, hogy a főképviselő elismerte, hogy ő az EU által elismert egyetlen demokratikus hatóság; kéri ezért a Juan Guaidó által kinevezett politikai képviselők elismerését;

9. kéri tényfeltáró küldöttség indítását az országba a helyzet felmérése céljából;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság és Nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2020. január 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat