Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0048/2020Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0048/2020

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

14.1.2020 - (2020/2507(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0048/2020 (PPE)
B9‑0049/2020 (ECR)
B9‑0050/2020 (S&D)
B9‑0053/2020 (Renew)

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
în numele Grupului PPE
Javi López, Kati Piri
în numele Grupului S&D
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou
în numele Grupului Renew
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR

Procedură : 2020/2507(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0048/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

(2020/2507(RSP))

 

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 31 ianuarie 2019[1], care îl recunoaște pe Juan Guaidó ca președinte interimar al Venezuelei,

 având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la Venezuela, în special declarația din 9 ianuarie 2020 în numele UE referitoare la ultimele evoluții cu privire la Adunarea Națională din Venezuela și declarația din 5 ianuarie 2020 a purtătorului său de cuvânt referitoare la evenimentele din Adunarea Națională din Venezuela,

 având în vedere declarația Grupului internațional de contact privind Venezuela din 9 ianuarie 2020,

 având în vedere Decizia (PESC) 2019/1893 a Consiliului din 11 noiembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[2], care reînnoiește până la 14 noiembrie 2020 măsurile restrictive specifice în vigoare în prezent;

 având în vedere declarația din 5 ianuarie 2020 a Secretariatului General al Organizației Statelor Americane (OAS) privind situația din Venezuela și Rezoluția din 10 ianuarie 2020 a Consiliului permanent al OAS, intitulată „În ceea ce privește evenimentele recente din Venezuela”,

 având în vedere declarația Grupului de la Lima din 5 ianuarie 2020,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE, statele sale membre și Parlamentul European au reiterat că Adunarea Națională este singurul organism legitim și ales democratic din Venezuela; întrucât, în conformitate cu articolul 194 din Constituția Venezuelei, Adunarea Națională alege dintre membrii săi un președinte și biroul executiv pentru un mandat de un an;

B. întrucât Juan Guaidó a fost ales președinte al Adunării Naționale în ianuarie 2019 și apoi învestit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei; întrucât a fost recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei de peste 50 de țări, inclusiv de 25 de state membre ale UE, precum și de UE însăși;

C. întrucât evenimentele din jurul alegerii programate a președintelui Adunării Naționale a Venezuelei la 5 ianuarie 2020 au constituit o lovitură de stat parlamentară orchestrată de regimul ilegal al lui Nicolás Maduro, caracterizată de nereguli grave și acte împotriva funcționării democratice și constituționale a Adunării Naționale;

D. întrucât președintele Adunării Naționale, Juan Guaidó, a fost împiedicat brutal de forțe armate să prezideze sesiunea, câtorva parlamentari ai opoziției nu li s-a permis să intre în Adunarea Națională, iar accesul presei în clădire a fost, de asemenea, blocat;

E. întrucât încercarea de a-l numi pe Luis Parra președinte al unui nou birou pro Maduro a fost nulă și neavenită, deoarece sesiunea nu a fost deschisă oficial, nu a existat un președinte al reuniunii, nu s-a stabilit dacă există cvorum și nu a fost verificat votul oficial prin apel nominal, astfel cum impun articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul de procedură al Adunării Naționale și articolul 221 din Constituția Venezuelei;

F. întrucât, câteva ore mai târziu, forțați de împrejurări, parlamentarii, în majoritate covârșitoare, au organizat o reuniune extraordinară la sediul ziarului El Nacional, în conformitate cu Constituția Venezuelei și cu regulamentul de procedură al Adunării Naționale, care permit organizarea unor ședințe în afara sediului organului legislativ; întrucât 100 din cei 167 de parlamentari, îndeplinind condițiile privind cvorumul și votul prin apel nominal de la articolul 221 din Constituția Venezuelei, au votat realegerea la conducere a lui Juan Guaidó și a biroului său pentru ultimul an al mandatului 2015-2020;

G. întrucât ședința oficială a Adunării Naționale din 7 ianuarie 2020 s-a încheiat cu învestirea lui Juan Guaidó în funcția de președinte, în pofida încercărilor forțelor loiale regimului Maduro de a împiedica desfășurarea sesiunii, inclusiv prin obstrucționarea intrării în clădire și întreruperea alimentării cu energie electrică a clădirii;

H. întrucât deputații în Adunarea Națională trebuie să își poată exercita mandatul parlamentar, așa cum a fost primit de la poporul venezuelean, fără nicio formă de intimidare sau de represalii.

I. întrucât alegerile prezidențiale din 20 mai 2018 s-au desfășurat fără respectarea standardelor internaționale minime pentru un proces electoral credibil; întrucât UE și alte organizații regionale și țări democratice nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

J. întrucât acțiunile în curs de desfășurare împotriva deputaților din Adunarea Națională, inclusiv hărțuirea și intimidarea a 59 de deputați de către grupuri și organe de securitate ilegale, 29 de detenții arbitrare și 27 de exiluri forțate, precum și tortura și disparițiile forțate împiedică activitatea constituțională a Adunării Naționale;

K. întrucât situația drepturilor omului, a statului de drept și a democrației în Venezuela s-a deteriorat considerabil de mai mulți ani încoace, în special de când puterea a fost preluată de Nicolás Maduro în urma alegerilor contestate din 2013; întrucât crizele politice, economice, instituționale, sociale și umanitare multidimensionale din această țară se agravează semnificativ,

1. îl recunoaște și îl susține pe Juan Guaidó ca președinte legitim al Adunării Naționale și ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei, ca urmare a votului transparent și democratic al Adunării Naționale;

2. condamnă ferm tentativa de lovitură de stat parlamentară a regimului Maduro și a aliaților săi și eforturile lor de a împiedica Adunarea Națională, singurul organism democratic legitim al Venezuelei, de a-și îndeplini în mod corespunzător mandatul constituțional primit de la poporul venezuelean;

3. deplânge aceste grave încălcări care sunt incompatibile cu un proces electoral legitim pentru alegerea președintelui Adunării Naționale și constituie un pas mai departe în criza venezueleană care se înrăutățește; respinge cu fermitate împiedicarea funcționării democratice, constituționale și transparente a Adunării Naționale, precum și actele permanente de intimidare, mituire, extorcare, violență, tortură și dispariții forțate, precum și deciziile arbitrare împotriva membrilor săi;

4. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care este unicul organism democratic ales în mod legitim al Venezuelei și ale cărei competențe trebuie respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; insistă că nu se poate ajunge la o soluție politică și pașnică decât prin respectarea deplină a prerogativelor constituționale ale Adunării Naționale;

5. reamintește că UE este pregătită să sprijine un proces autentic vizând soluționarea pașnică și democratică a crizei, pe baza foii de parcurs adoptate de Adunarea Națională a Venezuelei; subliniază că încercările anterioare de a soluționa criza printr-un proces de negociere și dialog nu au avut niciun rezultat concret; solicită ca Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să continue să acționeze prin inițiative precum Grupul internațional de contact;

6. reamintește că respectarea instituțiilor și principiilor democratice și menținerea statului de drept sunt condiții esențiale pentru găsirea unei soluții pașnice și sustenabile la criza din Venezuela, în beneficiul poporului său;

7. invită VP/ÎR să intensifice răspunsul UE privind reinstaurarea democrației în Venezuela, inclusiv prin extinderea sancțiunilor specifice împotriva persoanelor responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiuni, și să extindă aceste sancțiuni la membrii familiilor acestora; sprijină declarația UE în acest sens;

8. solicită statelor membre care nu au făcut încă acest lucru să recunoască mandatul legitim al președintelui Guaidó și salută declararea acestuia de către Înaltul Reprezentant ca singura autoritate democratică recunoscută de UE; solicită, prin urmare, recunoașterea reprezentanților politici numiți de Juan Guaidó;

9. solicită trimiterea unei misiuni de informare în această țară, pentru a evalua situația;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al Republicii și președintelui Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate