Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B9-0070/2020

Pateikti tekstai :

RC-B9-0070/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/01/2020 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0024

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0072/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0074/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0075/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0076/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 157kWORD 49k

<TitreType>BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis</TitreRecueil>


<Replacing>keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0070/2020 (PPE)

B9‑0072/2020 (S&D)

B9‑0074/2020 (Verts/ALE)

B9‑0075/2020 (Renew)

B9‑0076/2020 (GUE/NGL)

B9‑0085/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>dėl universalaus kroviklio mobiliojo radijo ryšio įrenginiams</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Kris Peeters</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher</Depute>

<Commission>{Renew}RENEW frakcijos vardu</Commission>

<Depute>David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio

(2019/2983(RSP))

 

The European Parliament,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB[1],

 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 5 d. Susitarimo memorandumą dėl mobiliųjų telefonų įkrovimo pajėgumų suderinimo,

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 20 d. Susitarimo memorandumą dėl būsimo universalaus išmaniųjų telefonų įkrovimo sprendimo,

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 11 d.  Komisijos ataskaitą dėl Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES veikimo (COM(2018)0740),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra Europos ekonominės sėkmės pagrindas, Europos integracijos pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

B. kadangi bendroji rinka neišnaudoja visų savo galimybių, o tolesnis mobiliųjų telefonų kroviklių ir kitų mažų ir vidutinio dydžio elektroninių prietaisų kroviklių rinkos susiskaidymas  didina elektronines atliekas kiekį ir vartotojų nusivylimą;

C. kadangi vartotojai vis dar turi įsigyti skirtingus kroviklius pirkdami naujus skirtingų gamintojų prietaisus  ir neturi kito pasirinkimo, kaip tik pirkti naują kroviklį, įsigydami naują prietaisą iš to paties pardavėjo;

D. kadangi daugiau nei dešimt metų Europos Parlamento nariai reikalavo nustatyti universalų mobiliojo radijo ryšio įrenginių, įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, e. knygų skaitytuvus, išmaniuosius fotoaparatus, dėvimąją elektroniką ir kitus mažo ar vidutinio dydžio elektroninius prietaisus, kroviklį; kadangi Komisija ne kartą atidėjo deleguotojo akto, kuriuo papildoma  Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, priėmimą;

E. kadangi būtina laiku užtikrinti priimtų ES teisės aktų įgyvendinimą, taikant konkrečius teisėkūros veiksmus, nes tai yra ypač svarbu siekiant, kad piliečiai ir tarptautinė bendruomenė pasitikėtų Europos Sąjunga;

F. kadangi savanoriški pramonės suinteresuotųjų subjektų susitarimai, nors ir žymiai sumažino rinkoje siūlomų kroviklių tipų skaičių, tačiau nebuvo sėkmingi, siekiant rasti universalaus kroviklio sprendimą, ir  vartotojai rinkoje vis dar turi rinktis skirtingų rūšių kroviklius;

G. kadangi pasaulyje per metus susidaro apie 50 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai daugiau kaip 6 kg vienam asmeniui; kadangi 2016 m. Europoje susidarė 12,3 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai 16,6 kg vienam gyventojui[2]; kadangi tai yra nereikalingas aplinkosauginis pėdsakas, kurį galima sumažinti;

H. Kadangi vadovaujantis Europos žaliuoju kursu, Parlamentas ragino parengti naują plataus užmojo žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriuo turi būti siekiama sumažinti bendrą ES gamybos ir vartojimo aplinkosauginį ir išteklių pėdsaką, o pagrindiniai prioritetai turi būti efektyvus išteklių naudojimas, nulinė tarša ir atliekų prevencija;

I. kadangi vartotojų tendencijos per pastaruosius 10 metų rodo, kad vis daugiau vartotojų turi po kelis prietaisus, o kai kurių radijo įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų, naudojimo ciklas sutrumpėjo; kadangi senesni įrenginiai dažnai pakeičiami tik dėl to, kad laikomi pasenusiais; kadangi dėl šių tendencijų dar didėja elektroninių atliekų kiekis, įskaitant kroviklių;

J. kadangi vartotojai turi, naudoja ir dažnai su savimi nešiojasi daug skirtingų kroviklių panašiems baterijomis valdomiems prietaisams; kadangi dėl dabartinės perteklinės kroviklių pasiūlos vartotojai patiria pernelyg dideles išlaidas ir nepatogumus ir dėl to taip pat daromas nereikalingas aplinkosauginis pėdsakas;

K. kadangi dabar žmonės pasikliauna savo mobiliojo ryšio prietaisais daugelyje kasdieninio gyvenimo situacijų, ypač kritinėse situacijose arba keliaudami, nes tai nulemia viešųjų telefonų trūkumas;  kadangi žmonės naudojasi lengvai įkraunamais mobiliaisiais telefonais, siekdami lengvai gauti paslaugas ir svarbiausias priemones, pvz., atlikti mokėjimus, naudotis paieškos sistemomis, navigacijos prietaisais ir t.t.; kadangi mobilieji prietaisai yra labai svarbi visapusiško dalyvavimo visuomenėje priemonė;

1. tvirtai pabrėžia, kad reikia skubiai imtis ES reguliavimo veiksmų siekiant sumažinti elektroninės įrangos atliekų kiekį, įgalinti vartotojus priimti tvarius sprendimus ir sudaryti jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti veiksmingoje ir visapusiškai veikiančioje vidaus rinkoje;

2. ragina Komisiją ilgiau nedelsti ir paskelbti mobiliųjų telefonų ir kitų suderinamų prietaisų universalių kroviklių įdiegimo poveikio vertinimo rezultatus, siekiant pasiūlyti privalomas nuostatas;

3. pabrėžia, kad siekiant išvengti tolesnio vidaus rinkos susiskaidymo skubiai turi būti priimtas universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio standartas;

4. todėl ragina Komisiją iki 2020 m. liepos mėn. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildoma Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, siekiant nustatyti universalaus mobiliojo ryšio telefonų ir kitų mažų ir vidutinio dydžio radijo prietaisų kroviklio standartą; arba, jei būtina, ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos mėn. priimti teisėkūros priemonę;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija, netrukdydama inovacijoms, turėtų užtikrinti, kad teisės aktų sistema, susijusi su universaliu krovikliu, turėtų būti reguliariai tikrinama, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą; dar kartą pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą šioje srityje siekiant pagerinti esamas technologijas ir sukurti naujas;

6. pažymi, kad belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas teikia potencialią papildomą naudą, pvz., mažina elektroninių atliekų kiekį; pabrėžia, kad daugelyje mobiliųjų telefonų jau taikomi belaidžio įkrovimo metodai ir kad reikėtų vengti susiskaidymo šioje srityje; todėl ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų kuo geriau užtikrintas skirtingų belaidžių kroviklių funkcinis suderinamumas su įvairiais mobiliojo radijo ryšio prietaisais;

7. primena, kad pagal Standartizacijos reglamentą[3] Europos standartizacijos organizacijos turi sudaryti palankesnes sąlygas atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant MVĮ organizacijų, aplinkos apsaugos organizacijų, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų ir vartotojų, dalyvavimui;

8. mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę parengti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti valstybėse narėse surinktų ir perdirbtų kabelių ir kroviklių kiekį;

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad vartotojai nebebūtų įpareigoti pirkti po naują kroviklį su kiekvienu nauju prietaisu, ir taip sumažinti per metus pagaminamų kroviklių kiekį; mano, kad atsiejimo strategijos galėtų žymiai pasitarnauti aplinkai; tuo tarpu pabrėžia, kad taikant bet kokias priemones, kuriomis siekiama atsiejimo, būtina vengti galimų didesnių kainų vartotojams; be to, pabrėžia, kad atsiejimo strategijos turėtų būti įgyvendinamos taikant universalaus kroviklių sprendimą, nes priešingu atveju nebūtų pasiekti direktyvos tikslai;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

[1] OL L 153, 2014 5 22, p. 62.

[2] „The Global E-waste Monitor 2017.“

[3] 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika