Διαδικασία : 2020/2519(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0077/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0077/2020

Συζήτηση :

PV 29/01/2020 - 23
CRE 29/01/2020 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0077/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0078/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0079/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0080/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0082/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 180kWORD 49k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0077/2020 (S&D)

B9-0078/2020 (PPE)

B9-0079/2020 (GUE/NGL)

B9-0080/2020 (Verts/ALE)

B9-0082/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Shaffaq Mohammed, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder, Phil Bennion, Katalin Cseh, Chris Davies, Barbara Ann Gibson, Charles Goerens, Martin Horwood, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Irina Von Wiese</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Caroline Roose, Yannick Jadot, Damien Carême, François Alfonsi, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Karima Delli, Tilly Metz, David Cormand, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Anna Cavazzini, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Magid Magid, Gina Dowding, Patrick Breyer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Manon Aubry, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ινδικό νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019

(2020/2519(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ινδία,

 έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας που δρομολογήθηκε το 2004,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 3ης Ιουλίου 2019, σχετικά με τον κίνδυνο ανιθαγένειας για εκατομμύρια ανθρώπους και την αστάθεια στο Assam (Ινδία),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και την ελευθερία της έκφρασης,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ινδία,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, της 18ης Δεκεμβρίου 1992,

 έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου,

 έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των ανιθαγενών,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ινδίας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 και 11 Δεκεμβρίου 2019 και τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου της Ινδίας ενέκριναν τον νόμο περί ιθαγένειας (τροποποίηση) του 2019, με τον οποίο τροποποιείται ο ινδικός νόμος περί ιθαγένειας του 1955·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νέο ινδικό τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας επιδιώκεται η επίσπευση της χορήγησης ιθαγένειας για ινδουιστές, σιχ, βουδιστές, ζαϊνιστές, παρσιστές και χριστιανούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξεις στο Αφγανιστάν, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, και οι οποίοι έχουν αρχίσει να διαμένουν στη χώρα πριν από το 2015, αλλά δεν προβλέπει την ίδια προστασία για τους μουσουλμάνους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία συνορεύει επίσης με το Μπουτάν, τη Βιρμανία, το Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα, αλλά ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για τους Ταμίλ της Σρι Λάνκα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα προσφύγων στην Ινδία και διαμένουν στη χώρα για περισσότερα από 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία της Ινδίας έχει επισημάνει ότι το πεδίο εφαρμογής του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας δεν αφορά άλλες διωκόμενες μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων μουσουλμανικών πληθυσμών όπως οι Ροχίνγκια στη Βιρμανία, οι Αχμαντί στο Πακιστάν, οι Χαζαρά στο Αφγανιστάν και οι μουσουλμάνοι Μπιχάρι στο Μπανγκλαντές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις, ιδίως υπό το πρίσμα του άρθρου 14 του Συντάγματος της Ινδίας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ισότητας ενώπιον του νόμου, και του άρθρου 15, το οποίο προστατεύει κάθε άτομο από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, κάστας, φύλου ή τόπου γέννησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας αποτελεί, θεμελιωδώς και εκ φύσεως, μια νομοθετική πράξη που εισάγει διακρίσεις και ότι φαίνεται να υπονομεύει την προσήλωση της Ινδίας στην ισότητα ενώπιον του νόμου, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της χώρας και απορρέει από τις διεθνείς υποχρεώσεις της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έχει αρχίσει να εξετάζει αναφορές σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας, με σκοπό να αξιολογήσει τη συνταγματικότητά του, και έχει δώσει στην κυβέρνηση προθεσμία 40 ημερών για να απαντήσει στις εν λόγω αναφορές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κρατίδια της Ινδίας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα εφαρμόσουν τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου Kerala, στην προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτήρισε τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας «παραβίαση του κοσμικού χαρακτήρα του ινδικού Συντάγματος» και κατηγόρησε την ινδική κυβέρνηση ότι διαιρεί το έθνος με κριτήριο τη θρησκεία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους στην Ινδία, ιδίως στις πανεπιστημιουπόλεις, ως απάντηση στην έγκριση του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας, αντιμετωπίστηκαν με βάναυσο τρόπο από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άτομα, να τραυματιστούν 160 και να σημειωθούν χιλιάδες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ινδικές αρχές έχουν προβεί επίσης σε διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου και έχουν επιβάλει περιορισμούς στις δημόσιες μεταφορές, ώστε να αποτρέψουν ειρηνικές διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν υποστεί ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια και έχουν δεχτεί πυροβολισμούς, ειδικότερα στο κρατίδιο Uttar Pradesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ινδικές αρχές περιόρισαν επίσης την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές περιοχές της βορειοανατολικής Ινδίας και στο κρατίδιο Uttar Pradesh, όπου διαμένει μεγάλο ποσοστό Ινδών μουσουλμάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου αποτελεί παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην πρόσβαση στην πληροφόρηση·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί ιθαγένειας θεσπίστηκε ενώ η ινδική κυβέρνηση προσπαθεί να καθιερώσει μια διαδικασία εξακρίβωσης ιθαγένειας σε εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Μητρώο Πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης, η διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Πολιτών έχει ως στόχο να αποστερήσει από τους μουσουλμάνους τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιθαγένεια, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ινδουιστών και άλλων μη μουσουλμάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πιθανότατα μόνο μουσουλμάνοι που δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών θα υποχρεούνται να παρουσιαστούν ενώπιον των Δικαστηρίων Αλλοδαπών, τα οποία έχουν συσταθεί για να καθορίζουν το δικαίωμα ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω δικαστήρια έχουν καταδικαστεί διεθνώς, διότι δεν προστατεύουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ούτε εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο κρατίδιο του Assam, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν πάνω από 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι που χαρακτηρίστηκαν ως «παράνομοι» μετανάστες και οι οποίοι ενδέχεται πλέον να μεταφερθούν στα νεοσύστατα στρατόπεδα κράτησης ή να απελαθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οξύνουν το κλίμα ξενοφοβίας και ταυτόχρονα να τροφοδοτήσουν τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων στη χώρα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την παρούσα κυβέρνηση έχει αυξηθεί η καταστολή των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ άλλων με τη φυλάκιση ατόμων που ασκούν ειρηνικά κριτική, βάσει κατηγοριών για στάση, συκοφαντική δυσφήμιση ή τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018 και το 2019, οι ινδικές αρχές πραγματοποίησαν σειρά εφόδων σε κατοικίες ακτιβιστών και πανεπιστημιακών που δεν διστάζουν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση και να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε σχέση με τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται οι Akhil Gogoi, Dharjya Konwar και Bitu Sonowal· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Manash Konwar, Lakhyajyoti Gogoi, Mohammad Faizal, Sadaf Jafar, Pawan Rao Ambedkar, Anoop Shramik, Robin Verma και Mohammad Shoaib αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, αλλά εκκρεμεί έρευνα εις βάρος τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας βασίζεται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη δέσμευση για μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες και μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο κοινό συμφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας·

1. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έγκριση και την εφαρμογή του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας, ο οποίος εκ φύσεως εισάγει διακρίσεις και οδηγεί σε επικίνδυνο διχασμό· καλεί την κυβέρνηση της Ινδίας να απαντήσει αμέσως στις αναφορές των πολιτών, όπως έχει ζητήσει το Ανώτατο Δικαστήριο· καλεί επίσης την κυβέρνηση της Ινδίας να αναπτύξει ειρηνικό διάλογο με διάφορα τμήματα του πληθυσμού και να καταργήσει τις τροποποιήσεις που εισάγουν διακρίσεις, και οι οποίες παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδίας· απευθύνει προειδοποίηση για την ενίσχυση του εθνικισμού, η οποία έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε όξυνση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εις βάρος των μουσουλμάνων·

2. υπενθυμίζει ότι, ενώ είναι ευπρόσδεκτος ο δεδηλωμένος στόχος του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας, δηλαδή η προστασία των διωκόμενων ομάδων, μια αποτελεσματική εθνική πολιτική για το άσυλο και τους πρόσφυγες θα πρέπει να έχει δίκαιο και ολιστικό χαρακτήρα και να ισχύει για κάθε άτομο που χρειάζεται βοήθεια·

3. καλεί την ινδική κυβέρνηση να κατευνάσει τις θεμιτές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση περιθωριοποιημένων ομάδων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Εθνικό Μητρώο Πολιτών συνιστά μια επικίνδυνη αλλαγή στον τρόπο καθορισμού της ιθαγένειας στην Ινδία, και ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κρίση ανιθαγένειας μεγάλης κλίμακας και να προκαλέσει φοβερή δυστυχία σε μέρος του πληθυσμού·

4. τονίζει ότι όλοι οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως μεταναστών, δικαιούνται σεβασμό, προστασία και πραγμάτωση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

5. καταδικάζει το ξέσπασμα βίας και βαρβαρότητας που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ινδίας μετά την έγκριση του τροποποιητικού νόμου περί ιθαγένειας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και να επιτρέπουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες· ζητεί την ταχεία και αμερόληπτη διερεύνηση των γεγονότων· καλεί τις ινδικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους διαδηλωτές και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται, επί του παρόντος, υπό κράτηση·

6. καταδικάζει την απόφαση των ινδικών αρχών να αποκλείσουν την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα παγκόσμια δίκτυα, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την επικοινωνία και την ελεύθερη ροή πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν σαφή παραβίαση της ελευθερίας του λόγου·

7. σημειώνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας εξετάζει επί του παρόντος τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας, και ότι η κυβέρνηση της Ινδίας έχει προθεσμία 40 ημερών για να απαντήσει στις αναφορές· ευελπιστεί ότι οποιαδήποτε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα αποσαφηνίσει τον τροποποιητικό νόμο περί ιθαγένειας και το ζήτημα της συμβατότητάς του με το Σύνταγμα της Ινδίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

8. καλεί τις ινδικές αρχές να επιδείξουν ενεργή συνεργασία στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· προτρέπει τις αρχές της Ινδίας να συνεργαστούν, συγκεκριμένα, με τους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για θέματα μειονοτήτων, θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και τη συνεπαγόμενη μισαλλοδοξία, καθώς και θέματα που άπτονται της θρησκευτικής ελευθερίας ή της ελευθερίας πεποιθήσεων·

9. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με την Ινδία σχετικά με όλες τις πτυχές της συνεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και των κρατών μελών στην Ινδία να συμπεριλάβουν στον εν εξελίξει διάλογό τους με τις ινδικές αρχές το ζήτημα των διακρίσεων εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και να δώσουν προτεραιότητα σε προγράμματα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος εθνοτικών ομάδων και θρησκευτικών μειονοτήτων, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, και σε προγράμματα που εστιάζουν ιδιαίτερα στις διακρίσεις εις βάρος μειονοτήτων·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον πρόεδρο της Ινδίας, την κυβέρνηση της Ινδίας, το κοινοβούλιο της Ινδίας και τα κοινοβούλια των κρατιδίων της Ινδίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου