Postup : 2020/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0104/2020

Předložené texty :

RC-B9-0104/2020

Rozpravy :

PV 13/02/2020 - 4.1
CRE 13/02/2020 - 4.1

Hlasování :

PV 13/02/2020 - 7.1

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0036

<Date>{12/02/2020}12.2.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0104/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0106/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0108/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0110/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0111/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0113/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 180kWORD 51k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0104/2020 (Verts/ALE)

B9-0106/2020 (S&D)

B9-0108/2020 (ECR)

B9-0110/2020 (GUE/NGL)

B9-0111/2020 (PPE)

B9-0113/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o Guinejské republice, zejména o násilí vůči demonstrantům</Titre>

<DocRef>(2020/2551(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Michal Wiezik, Tomas Tobé, Frances Fitzgerald, Deirdre Clune, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Miriam Lexmann, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Ulrike Müller, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Marie-Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou, Javier Nart</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Pierrette Herzberger-Fofana, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Dimitrios Papadimoulis</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Usnesení Evropského parlamentu o Guinejské republice, zejména o násilí vůči demonstrantům

(2020/2551(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Guinejské republice,

 s ohledem na společné prohlášení OSN, Evropské unie a ambasád USA a Francie v Guinejské republice ze dne 5. listopadu 2019,

 s ohledem na komuniké Komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) ze dne 4. listopadu 2019 vydané po incidentech v Konakry,

 s ohledem na tiskové prohlášení Africké komise pro lidská práva a práva národů ze dne 9. listopadu 2019 o potlačování demonstrací v Guinejské republice,

 s ohledem na 35. zasedání pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva pro všeobecný pravidelný přezkum, které se uskutečnilo ve dnech 20. až 31. ledna 2020,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

 s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (tzv. dohoda z Cotonou),

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů ze dne 27. června 1981, která vstoupila v platnost dne 21. října 1986,

 s ohledem na ústavu Guinejské republiky, která byla schválena Národní radou pro přechod (Conseil National de Transition) dne 19. dubna 2010 a přijata dne 7. června 2010,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na národní orientační program 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) na období 2015 až 2020, v jehož rámci jsou přiděleny prostředky Guinejské republice,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Guinejské republice je u moci prezident Alpha Condé, který byl do úřadu poprvé zvolen v roce 2010 a poté v roce 2015; vzhledem k tomu, že v zemi probíhají od poloviny října 2019 masové protestní demonstrace, zejména protesty Národní fronty na ochranu ústavy (Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC), proti prezidentovi Condému, neboť opozice se obává, že bude usilovat o rozšíření svých ústavních pravomocí; vzhledem k tomu, že ústava Guinejské republiky omezuje prezidentský mandát na dvě volební období; vzhledem k tomu, že druhé volební období prezidenta Condého má vypršet na konci roku 2020;

B. vzhledem k tomu, že jeho zvolení do prezidentského úřadu bylo prvním krokem v rámci demokratických reforem a transparentnosti po letech vlády vojenské junty; vzhledem k tomu, že prezident Condé je obviňován z korupce a omezování politické svobody; vzhledem k tomu, že ústavní reforma, jejímž jediným cílem je prodloužit prezidentský mandát, aby mohl Alpha Condé zůstat u moci, vyvolala násilné protesty;

C. vzhledem k tomu, že prezident Condé se v poslední době rovněž snaží oslabit institucionální pojistky, které brání jeho reformě, a za tímto účelem ovlivňuje Ústavní soud Guinejské republiky a volební komisi; vzhledem k tomu, že v březnu 2018 byl z úřadu odvolán předseda Ústavního soudu Kéléfa Sall; vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti Cheick Sako rezignoval, neboť nesouhlasil se změnami ústavy, které by umožňovaly třetí prezidentský mandát;

D. vzhledem k tomu, že vládnoucí strana Shromáždění guinejského lidu (Rassemblement du Peuple Guinéen) nemá v parlamentu dvoutřetinovou většinu potřebnou ke změně ústavy; vzhledem k tomu, že referendem o změně ústavy by se obešel parlament Guinejské republiky;

E. vzhledem k tomu, že dne 19. prosince 2019 prezident Condé oznámil, že referendum o změně ústavy se plánuje na 1. března 2020; vzhledem k tomu, že parlamentní volby, které byly původně naplánovány na 16. února, byly odloženy a proběhnou současně s referendem; vzhledem k tomu, že návrh nové ústavy zahrnuje prodloužení prezidentského mandátu ze dvou pětiletých na dvě šestiletá funkční období; vzhledem k tomu, že se očekává, že prezident Condé se bude snažit změnu ústavy využít k prosazení třetího funkčního období;

F. vzhledem k tomu, že FNDC, která sdružuje opoziční strany, organizace občanské společnosti a odborové svazy, pořádá protestní akce a plánuje stávky na protest proti změně ústavy; vzhledem k tomu, že od 12. října do 28. listopadu 2019 bylo zatčeno minimálně sedm členů FNDC a byli stíháni za narušování veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti v důsledku svolávání demonstrací proti návrhu nové ústavy, a že nakonec byli na nátlak mezinárodního společenství zproštěni obvinění;

G. vzhledem k tomu, že politická situace v zemi je velmi napjatá a že zde dochází k výbuchům násilných protestů; vzhledem k tomu, že vláda proti protestům tvrdě zakročuje a že podle zpráv lidskoprávních organizací policie proti demonstrantům nasazuje – zejména v hlavním městě Konakry a v centru opozice Mamou ležícím na severu země –  brutální, nepřiměřené a nezákonné násilí, mimo jiné barikády, střelbu a slzný plyn; vzhledem k tomu, že policie ve Wanindaře údajně použila jednu ženu jako lidský štít na ochranu před kameny, které na ni házeli demonstranti;

H. vzhledem k tomu, že Fodé Oussou Fofana, místopředseda hlavní opoziční strany Unie demokratických sil Guineje (Union des Forces Démocratiques de Guinée,UFDG), obvinil prezidenta ze státního převratu a podvodu; vzhledem k tomu, že se opoziční strany zavázaly na protest bojkotovat parlamentní volby;

I. vzhledem k tomu, že ECOWAS a Africká komise pro lidská práva a práva národů vyzvaly k dodržování základních práv demonstrantů a apelovaly na bezpečnostní složky, aby zlepšily dohled nad demonstracemi;

J. vzhledem k tomu, že Komise OSN pro lidská práva konstatovala, že bezpečnostní složky při zákrocích proti protestům, které začaly v Konakry ve dnech 14. a 15. října 2019 „porušily mezinárodní normy pro použití síly“; vzhledem k tomu, že pohřeb zabitých demonstrantů provázelo další násilí, které si vyžádalo nové oběti na životech;

K. vzhledem k tomu, že Guinejská republika se ve světovém indexu svobody tisku z roku 2019 umístila mezi 180 zeměmi na 101. místě; vzhledem k tomu, že od roku 2015 bylo nejméně 20 novinářů předvoláno, zadrženo nebo trestně stíháno; vzhledem k tomu, že od zahájení demonstrací v říjnu 2019 jsou zatýkáni novináři, obránci lidských práv a aktivisté z řad občanské společnosti, včetně koordinátora FNDC Abdourahmana Sanoha, který byl následně propuštěn, zatímco jiní jsou stále zadržováni a je na nich pácháno násilí; vzhledem k tomu, že během protestů bylo zabito nejméně 28 civilistů a jeden policista; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace odhadují, že od roku 2015 bylo zabito minimálně 70 demonstrantů a přihlížejících, mezi nimi student Amadou Boukariou Baldé, kterého příslušníci policie během protestů na Univerzitě v Labé v květnu 2019 ubili k smrti;

L. vzhledem k tomu, že několik místních nevládních organizací odsoudilo podmínky v guinejských věznicích, zejména „velké přeplnění kapacit, zcela neadekvátní stravu a výživu a neproškolenou vězeňskou ostrahu“ (přebráno ze zprávy organizace Human Rights Watch); vhledem k tomu, že tyto podmínky jsou znepokojivé v celé zemi, avšak mimořádně vážné v centrální věznici v Konakry;

M. vzhledem k tomu, že Guinejská republika patří mezi nejchudší země Afriky, kterou navzdory největším zásobám bauxitu na světě, které se nacházejí v okolí Boké, stále sužují důsledky mnoholetého špatného hospodaření a korupce; vzhledem k tomu, že dvě třetiny 12,5 milionové populace žijí v chudobě a že epidemie eboly v letech 2013 až 2016 výrazně oslabila místní ekonomiku; vzhledem k tomu, že mladí lidé do 25 let, kteří tvoří 60 % populace, jsou mimořádně zasaženi nezaměstnaností;

N. vzhledem k tomu, že v kontextu současných protestů proti reformě ústavy, které prohlubují napětí mezi vládou a opozičními stranami, informuje OGDH (guinejská organizace na ochranu lidských a občanských práv) o opakovaném porušování lidských práv v Guinejské republice; vzhledem k tomu, že tyto akty zahrnují mimo jiné ničení veřejných budov a zařízení, pokusy o rozdmýchání etnického napětí či nucené vyhánění osob ze soukromého vlastnictví; vzhledem k tomu, že vláda Guinejské republiky od února do května 2019 násilně vystěhovala více než 20 000 osob z různých čtvrtí Konakry, aby získala pozemky pro vládní ministerstva, zahraniční ambasády, podniky a další veřejné projekty;

O. vzhledem k tomu, že Evropská unie v letech 2014 až 2020 poskytla Guinejské republice podporu prostřednictvím národního orientačního programu 11. ERF ve výši 244 000 000 EUR, která byla určena především na institucionální reformy a modernizaci státní správy, městských sanitárních služeb, zdravotnictví a silniční dopravy a na podporu vnitrostátní schvalující osoby;

1. vyjadřuje politování nad pokračujícím násilím v Guinejské republice; důrazně odsuzuje porušování svobody shromažďování a svobody projevu, jakož i páchané násilí, zabíjení a další formy porušování lidských práv; žádá, aby vládní síly okamžitě zmírnily svůj postup a aby byly povoleny zákonné a pokojné protesty bez jakéhokoli zastrašování;

2. vyzývá vládu Guinejské republiky, aby začala urychleně, transparentně, nestranně a nezávisle vyšetřovat úmrtí a zranění demonstrantů, údajné nepřiměřené použití síly nebo jiná porušení lidských práv donucovacími orgány a aby odpovědné osoby, včetně příslušníků policejních a bezpečnostních složek, pohnala k odpovědnosti a zabránila  jejich beztrestnosti; připomíná vládě Guinejské republiky, že k jejím prioritám by mělo rovněž patřit potírání korupce a skoncování s beztrestností;

3. vyjadřuje hluboké politování nad jakýmikoli plány na změnu ustanovení ústavy této země, která se týkají délky funkčního období prezidenta; důrazně připomíná, že součástí fungující demokracie musí být dodržování zásad právního státu a všech ústavních ustanovení, k nimž případně patří i omezení délky prezidentského mandátu; vyzývá prezidenta Guinejské republiky k dodržování ústavy této republiky, zejména k dodržování článku 27;

4. vyzývá k dodržování práva na svobodu shromažďování, svobodu sdružování a svobodu projevu, jež je zakotveno v mezinárodních normách a smlouvách a úmluvách OSN, které Guinejská republika ratifikovala; vyzývá vládu Guinejské republiky, aby okamžitě přijala opatření, kterými by zajistila dodržování práva na svobodné a pokojné protesty, aby vytvořila bezpečné prostředí, v němž nebude docházet k obtěžování, násilí a zastrašování, a aby umožnila jednání s opozicí;

5. naléhavě vyzývá všechny dotčené strany, aby zabránily dalšímu vystupňování napětí a násilí;  vyzývá vládu Guinejské republiky i opoziční skupiny a organizace občanské společnosti, aby postupovaly umírněně, jednaly odpovědně a zapojily se do konstruktivního dialogu v zájmu nalezení trvalého, konsenzuálního a nenásilného řešení; vyzývá EU, aby pokračovala ve svých snahách o posílení úlohy občanské společnosti a stimulovala nestátní aktéry k přijetí aktivní úlohy;

6. naléhavě vyzývá vládu Guinejské republiky, aby zajistila včasné uspořádání transparentních, důvěryhodných a svobodných parlamentních i prezidentských voleb, jichž se budou moci bez omezení účastnit opoziční strany, a tedy aby jim mimo jiné umožnila registraci, pořádání volebních kampaní, přístup k médiím a svobodu shromažďování;

7. připomíná, že je důležité, aby autonomní vnitrostátní volební komise byla nezávislá na vládě a na všech politických stranách; naléhavě vyzývá vládu Guinejské republiky a prezidenta Condého, aby národní nezávislé volební komisi zajistily možnost pracovat zcela transparentně, bez vnějších zásahů a bez zastrašování či nátlaku vládnoucích politiků nebo stran;

8. naléhavě vyzývá orgány Guinejské republiky, aby zcela dodržovaly všechny vnitrostátní i mezinárodní závazky týkající se občanských a politických práv, včetně práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, zákazu mučení, špatného zacházení a svévolného zadržování a práva na spravedlivý proces; zdůrazňuje, že dodržování lidských práv musí být klíčovým prvkem každého politického řešení této krize;

9. vyzývá orgány Guinejské republiky, aby v souladu s mezinárodními normami zahájily vyšetřování a stíhání členů bezpečnostních složek, proti nimž existují důkazy o jejich trestněprávní odpovědnosti za zneužití moci, jichž se dopustili nyní nebo v minulosti;

10. připomíná, že dynamická občanská společnost schopná fungovat beze strachu, zastrašování a násilí je nebytným předpokladem pro upevnění demokracie; naléhavě vyzývá vládu a bezpečnostní síly, aby prosazovaly prostředí, v němž je možné zajistit představitelům nevládních organizací a občanské společnosti bezpečnost, a to mimo jiné zrevidováním právních předpisů o použití síly při veřejných shromážděních;

11. zdůrazňuje, že je důležité zajistit a podporovat pluralitu, nezávislost a svobodu sdělovacích prostředků, které slouží demokracii; naléhavě vyzývá orgány Guinejské republiky, aby okamžitě ukončily veškeré obtěžování a zastrašování novinářů, mimo jiné přestaly sdělovacím prostředkům svévolně odnímat provozní licence, aby respektovaly individuální práva novinářů a obránců lidských práv působících v této zemi a zaručily jim bezpečnost k tomu, aby mohli informovat o politické situaci a stavu lidských práv v Guineji a mohli tuto situaci a tento stav monitorovat;

12. ostře kritizuje uvěznění Abdourahmana Sanoha a dalších vůdců opozice a občanské společnosti; vyzývá k tomu, aby v zemi byli okamžitě propuštěni političtí vězni a byla prošetřena rozšířená tvrzení o špatném zacházení s vězni;

13. vyzývá orgány Guinejské republiky, aby zastavily další vystěhovávání obyvatel z jejich pozemků či nemovitostí do doby, než budou schopny zaručit dodržování práv jejich rezidentů, včetně náležitého oznámení o výpovědi a zajištění odškodnění a přesídlení ještě před vystěhováním; zdůrazňuje, že všem násilně vystěhovaným jednotlivcům, kteří zatím neobdrželi žádné odškodnění, by takové odškodnění mělo být poskytnuto;

14. připomíná, že pro Guinejskou republiku je důležité, aby spolupracovala s regionálními partnery, a aby tak společně upevňovali demokracii a posilovali rozvoj a bezpečnost; naléhavě vyzývá orgány v Guinejské republice, aby úzce spolupracovaly s regionálními organizacemi, včetně společenství ECOWAS, a to v zájmu obnovy základních svobod, prošetření všech případů porušení lidských práv, k nimž došlo při demonstracích, a přechodu k demokracii; připomíná, že současnou krizi lze vyřešit pouze otevřeným dialogem, jenž se bude v rámci země odehrávat mezi její vládou a opozičními skupinami; připomíná, že také ECOWAS a sousední země se mohou podstatným způsobem zasadit o prosazení a pokračování tohoto interního dialogu; připomíná, že společenství ECOWAS vyslalo 70 pozorovatelů, kteří tvořili volební pozorovatelskou misi této organizace, jež v Guineji sledovala prezidentské volby, které se konaly dne 22. listopadu 2019; vyzývá guinejskou vládu a ECOWAS k úzké spolupráci, aby zajistily, že volby pořádané v roce 2020 budou mít poklidný a reprezentativní průběh; vyzývá Komisi a členské státy, aby se držely doporučení, jež jsou uvedena ve všeobecném pravidelném přezkumu Guinejské republiky z ledna 2020, zejména pokud jde o právo na život, tělesnou integritu, svobodu projevu a právo na pokojné shromažďování, použití síly a beztrestnost; naléhavě vyzývá orgány Guinejské republiky, aby se smysluplně zapojily do všeobecného pravidelného přezkumu, který připravuje Rada OSN pro lidská práva, a to mimo jiné umožněním neomezeného přístupu OSN do země, a aby zcela uplatňovaly doporučení, jež následně vydá pracovní skupina;

15. naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby situaci v Guinejské republice bedlivě sledovala a pohnala vládu této země k odpovědnosti za všechna porušení závazků vyplývajících z mezinárodních právních předpisů a dohod v lidskoprávní oblasti, zejména závazků stanovených v článcích 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

16. vyzývá místopředsedu Evropské komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) k vedení politického dialogu, a to i dialogu založeného na článku 8 dohody z Cotonou, jehož účelem bude rychle zmírnit napětí v zemi a asistovat, budou-li o to požádáni, při přípravách poklidných voleb, mimo jiné zajištěním zprostředkování a opatřeními namířenými proti předvolebním i povolebním násilnostem; dále místopředsedu Komise, vysokého představitele a ESVČ vyzývá, aby spolupracovali s orgány Guinejské republiky, se společenstvím ECOWAS, Úřadem OSN pro lidská práva v Guinejské republice, Africkou komisí pro lidská práva a práva národů a se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro západní Afriku a oblast Sahelu na vypracování společné strategie, která by vyřešila stávající politickou krizi;

17. vítá skutečnost, že 11. ERF klade důraz na podporu právního státu v Guinejské republice; naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby i nadále podporovaly upevňování občanské společnosti a nezávislých státních institucí;

18. vyzývá delegaci Evropské unie v Guinejské republice, aby situaci nezávislé občanské společnosti v této zemi pečlivě sledovala, aby monitorovala soudní řízení s politickými vězni a problematiku lidských práv v Guineji i nadále řešila v rámci svých jednání s orgány Guinejské republiky; vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala situaci v Guinejské republice a pravidelně informovala Parlament;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi a parlamentu Guinejské republiky, orgánům společenství ECOWAS, Smíšenému parlamentními shromáždění AKT-EU a Africké unii a jejím institucím.

Poslední aktualizace: 13. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí