Postupak : 2020/2616(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B9-0143/2020

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0143/2020

Rasprave :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0054

PDF 225kWORD 58k

 

Dokument s plenarne sjednice

 

 

<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0143/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0144/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0146/2020</NoDocSe> }

 <NoDocSe>B9-0147/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1

<Date>{15/04/2020}15.4.2020</Date>

<TitreType>ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika,</TitreRecueil>

<Replacing>koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0143/2020 (Renew)

B9-0144/2020 (PPE)

B9-0146/2020 (S&D)

B9-0147/2020 (Verts/ALE)</TablingGroups>

<Titre>o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica</Titre>

<DocRef>(2020/2616(RSP))</DocRef> 

<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esteban González Pons</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş</Depute>

<Commission>{Renew}u ime Kluba zastupnika Renew</Commission>

<Depute>Philippe Lamberts</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

</RepeatBlock-By> 

Rezolucija Europskog parlamenta o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica

(2020/2616(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da se člankom 2. člankom 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) utvrđuje solidarnost kao temeljna vrijednost Europske unije; budući da se u članku 3. UEU-a navodi da je cilj Unije promicanje njezinih vrijednosti, odnosno gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te solidarnosti među državama članicama, kao i dobrobiti njezinih građana;

B. budući da je Parlament 15. siječnja 2020. usvojio Rezoluciju o europskom zelenom planu (2019/2956(RSP))[1];

C. budući da je bolest COVID-19 dosad tragično odnijela već više tisuća ljudskih života u Europi i drugim dijelovima svijeta, pri čemu je prouzročila nepopravljivu štetu i ograničila kretanje više od milijardu ljudi;

D. budući da je pružanje zdravstvene skrbi prije svega u nacionalnoj nadležnosti te da je javno zdravlje u zajedničkoj nadležnosti država članica i Unije;

E. budući da je za odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u EU-u dosad karakterističan nedostatak koordinacije među državama članicama kad je riječ o mjerama javnog zdravstva, uključujući ograničenja kretanja ljudi unutar i preko granica, te o privremenom ukidanju ostalih prava i propisa; budući da je naše gospodarstvo trenutačno u stanju mirovanja, a posljedice tog poremećaja za europske građane, poduzeća, radnike i samozaposlene osobe bit će dramatične;

F. budući da su tijekom pandemije sustavi javnog zdravstva pod velikim pritiskom kako bi osigurali odgovarajuću skrb za sve pacijente;

G. budući da bi se mjerama koje poduzimaju države uvijek trebala poštovati temeljna prava svakog pojedinca; budući da bi te mjere trebale biti nužne, proporcionalne i privremene;

H. budući da solidarnost među državama članicama nije pitanje izbora već obveza iz Ugovora koja predstavlja jednu od europskih vrijednosti;

I. budući da je Komisija već poduzela početne mjere, uključujući paket mjera o kojima je Parlament već glasovao na svojoj plenarnoj sjednici održanoj 26. ožujka 2020.;

J. budući da Europsko vijeće dosad nije uspjelo postići konsenzus o ekonomskim mjerama potrebnima za okončanje krize;

K. budući da Parlament, kao suzakonodavac, dio zajedničkog proračunskog tijela i jedina institucija koja se izravno bira na općim izborima, mora biti nezaobilazni i ključni sudionik svih rasprava o odgovoru EU-a na ovu krizu kao i o oporavku od nje;

L. budući da je ovo trenutak istine za Europsku uniju koji će odrediti njezinu budućnost, da se ona može izvući iz ove krize samo ako države članice i europske institucije budu ujedinjene u solidarnosti i odgovornosti te da je snažan i jedinstven glas Europskog parlamenta potrebniji nego ikad prije;

 

Jedinstven i odlučan odgovor na zajedničku krizu

1. duboko je pogođen gubitkom života i ljudskim tragedijama s kojima se Europljani i njihove obitelji te građani cijelog svijeta suočavaju u ovoj pandemiji te izražava sućut svima koji su izgubili nekog od svojih voljenih; izražava svoju iskrenu sućut svima onima koji su pogođeni virusom i koji se bore za svoje živote, kao i s njihovim obiteljima i prijateljima;

2. izražava divljenje prema svima koji se na prvoj liniji bore protiv pandemije i neumorno rade, kao liječnici i medicinske sestre, ali je također duboko zahvalan svim anonimnim herojima koji ispunjavaju temeljne dužnosti poput osoba koje rade u maloprodaji i dostavi hrane, obrazovanju, poljoprivredi, prijevozu, hitnim službama, civilnom društvu, volontiranju, čišćenju i prikupljanju otpada kako bi se održali javni život i usluge te zajamčio pristup osnovnim potrepštinama; smatra da su EU i države članice dužni pružiti što veću potporu tim ključnim radnicima te prepoznati njihove svakodnevne žrtve; apelira na države članice da se pobrinu za to da svi radnici koji su na prvoj liniji u borbi protiv ove epidemije rade u sigurnim uvjetima, pogotovo medicinsko osoblje, i to provedbom odgovarajućih i koordiniranih nacionalnih mjera, što uključuje osiguravanje dostatne osobne zaštitne opreme; poziva Komisiju da nadzire provedbu tih mjera;

3. izražava solidarnost s državama članicama koje su najteže pogođene virusom kao i svim drugim zemljama koje se bore s posljedicama pandemije; izražava najiskreniju solidarnost s onima koji su izgubili posao i onima kojima je pandemija poremetila profesionalni život; naglašava da je potrebno udružiti se kao zajednica i zajamčiti da se nijedna zemlja ne bori protiv tog virusa i njegovih posljedica sama;

4. zabrinut je zbog potencijalnih učinaka krize, uključujući i ograničenje kretanja, na dobrobit ljudi diljem svijeta, posebno najranjivijih skupina i osoba u osjetljivim situacijama, uključujući starije osobe, osobe koje već pate od lošeg zdravlja, stanovništvo u područjima pogođenim sukobima i podložnim prirodnim katastrofama te migrante i osobe koje su izložene nasilju u obitelji, a posebno žene i djecu;

5. zabrinut je zbog početne nemogućnosti država članica da zajednički djeluju i zahtijeva da sve buduće mjere koje poduzmu države članice budu u skladu s Unijinim temeljnim načelom solidarnosti i lojalne suradnje; smatra da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala važnost zajedničkog europskog djelovanja; naglašava da Europska unija i njezine države članice imaju na raspolaganju zajedničke resurse za borbu protiv pandemije i njezinih posljedica, ali samo ako surađuju u duhu jedinstva; primjećuje da države članice, nakon što su na početku krize djelovale jednostrano, sada uviđaju da su suradnja, povjerenje i solidarnost jedini način da se prevlada ova kriza;

6. poziva Komisiju i države članice da djeluju zajedno kako bi se uspješno suočile s izazovom i osigurale da Unija iz ove krize izađe jača; naglašava da će Parlament surađivati s drugim institucijama EU-a kako bi se spasili životi, zaštitila radna mjesta i poduzeća te potaknuo gospodarski i socijalni oporavak, te da će biti spreman pozvati ih na odgovornost za njihove poteze;

 

Europska solidarnost i djelovanje u zdravstvenom sektoru

7. pozdravlja europsku solidarnost koju su na djelu pokazale države članice preuzimanjem pacijenata iz drugih država članica, stavljanjem na raspolaganje zdravstvene opreme, uključujući kroz inicijative pod vodstvom EU-a za zajedničku nabavu i stvaranje zaliha, te repatrijacijom građana; ističe da granice unutar EU-a moraju ostati otvorene za protok osobne zaštitne opreme, hrane, lijekova, medicinskih proizvoda, krvnih pripravaka i organa, kao i lanca opskrbe na jedinstvenom tržištu; naglašava da je potrebno olakšati mobilizaciju zdravstvenih djelatnika i poziva da se europske zdravstvene jedinice šalju na zadatke pružanja medicinske pomoći; nadalje naglašava da treba olakšati premještanje pacijenata iz preopterećenih bolnica u jednoj državi članici u drugu koja još uvijek ima raspoloživih kapaciteta;

8. poziva na znatno jačanje nadležnosti, proračuna i osoblja Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te nadležnosti Europske agencije za lijekove (EMA) kako bi im se omogućilo da koordiniraju medicinske odgovore u kriznom razdoblju; predlaže da se stručni panel za bolest COVID-19 pretvori u stalni neovisni stručni tim za izbijanja virusa koji bi trebao surađivati s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) kako bi razvio standarde, izdao preporuke i razvio protokole koje će Komisija i države članice koristiti u slučaju krize;

9. poziva na stvaranje europskog mehanizma za odgovor u području zdravlja u svrhu bolje pripreme i zajedničkog i koordiniranog odgovora na zdravstvene ili sanitarne krize na razini EU-a kako bi se zaštitilo zdravlje naših građana; vjeruje da bi takav mehanizam trebao funkcionirati i kao informativni centar te tim za odgovor na hitne situacije koji je sposoban isporučiti ključne potrepštine, medicinsku opremu i medicinsko osoblje u regijama koje se suočavaju s naglim porastom zaraza;

10. poziva Komisiju da ojača sve komponente upravljanja krizama i odgovora na katastrofe te da dodatno ojača instrumente poput RescEU-a kako bi se osigurao istinski zajednički, koordiniran i učinkovit odgovor na razini EU-a; smatra da bi trebalo poboljšati europsko upravljanje, pripravnost i prevenciju kada je riječ o rizicima od katastrofa, kao i povećati zajedničke zalihe opreme, materijala i lijekova kako bi se omogućila njihova brza mobilizacija u svrhu zaštite života i izvora prihoda građana EU-a; smatra da bi trebalo ojačati Mehanizam Unije za civilnu zaštitu kako bi se olakšala zajednička repatrijacija građana EU-a;

11. pozdravlja inicijativu Komisije za usmjeravanje sredstava iz istraživačkog programa EU-a na borbu protiv virusa tako da se osigura da su liječenje, cjepiva i dijagnostika globalno dostupni, pristupačni i cjenovno pristupačni; poziva na uvođenje dodatnog financiranja za „fond za istraživanje i inovacije za COVID-19”  kako bi se ojačali njegovi napori za financiranje ubrzanog istraživanja cjepiva i/ili lijeka; smatra da bi europski istraživači, inovativni MSP-ovi i industrija trebali dobiti svu potporu koja im je potrebna za pronalaženje lijeka; poziva države članice da znatno povećaju potporu za programe istraživanja, razvoja i inovacija koji mogu pomoći u razumijevanju bolesti, bržem dijagnosticiranju te testiranju i razvoju cjepiva; poziva bolnice i istraživače da dijele podatke s EMA-om te da započnu opsežna europska klinička ispitivanja; ističe da je potrebno podržati mjere kojima se potiče otvorena znanost kako bi se ubrzala razmjena podataka i rezultata istraživanja u okviru znanstvene zajednice u Europi i šire; ustraje u tome da sva javno financirana istraživanja moraju ostati u javnoj domeni;

12. izražava zabrinutost u pogledu toga vode li države članice dovoljno računa o posljedicama krize na psihičko zdravlje i predlaže da se na razini EU-a organizira kampanja za psihičko zdravlje u okviru koje će se građane savjetovati o tome kako se u ovim okolnostima brinuti za svoje psihičko blagostanje i o tome gdje mogu potražiti savjet ako im zatreba;

13. poziva Komisiju da dodatno razvije svoje kapacitete za usluge računalstva u oblaku, pridržavajući se pritom Direktive o e-privatnosti[2] i Opće uredbe o zaštiti podataka[3] kako bi se subjektima koji rade na razvoju lijeka i/ili cjepiva olakšala razmjena podataka o istraživanjima i zdravstvenom stanju na razini EU-a;

14. ističe presudnu važnost politika kojima se jamči pouzdana i kvalitetna opskrba hranom od strane poduzeća koja se bave poljoprivredom, ribarstvom i prehrambenim proizvodima tijekom i smjesta nakon zdravstvene krize, kao i potrebu za pružanjem potpore tim sektorima i osiguranjem nastavka proizvodnje i neometanog prijevoza hrane i druge osnovne robe diljem jedinstvenog tržišta;

15. poziva na koordinirani pristup nakon ukidanja ograničenja slobodnog kretanja u EU-u kako bi se izbjegla ponovna pojava virusa; snažno potiče države članice da zajednički izrade kriterije za ukidanje karantene i drugih hitnih mjera na temelju načela očuvanja ljudskih života; poziva Komisiju da pokrene učinkovitu izlaznu strategiju koja uključuje opsežno testiranje i osobnu zaštitnu opremu za najveći mogući broj građana; potiče države članice da razviju sustavnije testiranje na zarazu i izloženost virusu i da razmjenjuju najbolje prakse;

 

Europska rješenja za prevladavanje gospodarskih i socijalnih posljedica

16. pozdravlja mjere koje su dosad poduzete na razini Unije u pogledu fiskalnih mjera i potpore za likvidnost;

17. poziva Europsku komisiju da predloži opsežan paket za oporavak i obnovu ulaganja radi potpore europskom gospodarstvu nakon krize, povrh onog što Europski stabilizacijski mehanizam, Europska investicijska banka i Europska središnja banka već poduzimaju, kao dio novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO); smatra da bi takav paket trebao biti aktivan u razdoblju trajanja gospodarskog poremećaja uzrokovanog ovom krizom; smatra da bi se potrebna ulaganja trebala financirati povećanim VFO-om, postojećim fondovima EU-a i financijskim instrumentima te obveznicama za oporavak pokrivenim jamstvom iz proračuna EU-a; smatra da taj paket ne bi trebao uključivati mutualizaciju postojećeg duga te da bi trebao biti usmjeren na buduća ulaganja;

18. naglašava da bi taj paket za oporavak i obnovu trebao imati ključnu ulogu u europskom zelenom planu i digitalnoj transformaciji kako bi se potaknulo gospodarstvo, poboljšala njegova otpornost i otvorila nova radna mjesta te istodobno pomoglo u ekološkoj tranziciji, poticao održivi gospodarski i društveni razvoj, uključujući stratešku autonomiju našeg kontinenta, te pomoglo u provedbi industrijske strategije koja štiti temeljne industrijske sektore u EU-u; naglašava potrebu za usklađivanjem naših odgovora s ciljem EU-a u pogledu klimatske neutralnosti;

19. podupire cilj Komisije da osmisli novu industrijsku strategiju EU-a kako bi naša industrija bila konkurentnija i otpornija pri suočavanju s globalnim šokovima; podržava reintegraciju lanaca opskrbe unutar EU-a i povećanje proizvodnje ključnih proizvoda u EU-u kao što su lijekovi i farmaceutski sastojci te medicinski uređaji, oprema i materijali;

20. stoga ustraje u usvajanju ambicioznog VFO-a s više proračunskih sredstava u skladu s ciljevima Unije, predviđenim učinkom krize na gospodarstva EU-a i očekivanjima građana u pogledu europske dodane vrijednosti, uz veću fleksibilnost i jednostavnost u načinu korištenja sredstava kao odgovor na krizu i nužnu fleksibilnost; nadalje, poziva na reviziju prijedloga Komisije o reformi sustava vlastitih sredstava kako bi se ostvario dostatan fiskalni manevarski prostor i osigurala veća predvidljivost, sposobnost djelovanja i manja izloženost nacionalnim opasnostima; naglašava da će za proračun EU-a biti potrebna nova vlastita sredstva kako bi se osigurao paket za oporavak i obnovu;

21. poziva države članice da brzo postignu dogovor o tom novom prijedlogu VFO-a kao instrumentu solidarnosti i kohezije; poziva Komisiju da predstavi krizni plan u slučaju nepostizanja sporazuma kako bi se financiranje programa produžilo i nakon 31. prosinca 2020.;

22. smatra da bi se trebala iskoristiti sva dostupna sredstva i neiskorišteni novac u okviru tekućeg proračuna EU-a, uključujući viškove i nepotrošena sredstva, kao i Fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se brzo pružila financijska pomoć regijama i poduzećima koji su najteže pogođeni te kako bi se omogućila najveća moguća fleksibilnost u korištenju sredstava uz istodobno poštovanje načela dobrog financijskog upravljanja i jamstvo da će sredstva stići do onih kojima su najpotrebnija; u tu svrhu pozdravlja nedavni prijedlog Komisije o uspostavi Instrumenta za hitnu potporu;

23. poziva države članice europodručja da aktiviraju 410 milijardi EUR iz Europskog stabilizacijskog mehanizma s posebnom kreditnom linijom; podsjeća na to da za ovu krizu nije odgovorna nijedna država članica te da bi glavni cilj trebao biti borba protiv posljedica pandemije; ističe da bi Europski stabilizacijski mehanizam trebao uvesti kratkoročnu mjeru i hitno proširiti preventivne kreditne linije na države koje mu žele pristupiti radi ispunjenja kratkoročnih financijskih potreba i suzbijanja neposrednih posljedica krize izazvane COVID-om 19; te bi kreditne linije trebale imati dugoročne rokove dospijeća, konkurentne cijene i uvjete otplate povezane s oporavkom gospodarstava država članica;

24. odlučno poziva države članice da se hitno dogovore o ubrizgavanju velike količine kapitala u Europsku investicijsku banku kako bi ona mogla brzo doprinijeti svojim znatnim kapacitetima za ublažavanje gospodarskih posljedica izazvanih COVID-om 19, uključujući stvaranje nove kreditne linije EIB-a kako bi se malim i srednjim poduzećima zajamčila likvidnost;

25. ustraje na proaktivnoj ulozi bankovnog sektora u ovoj krizi kako bi se poduzećima i građanima koji su zbog COVIDA-19 pretrpjeli financijske gubitke pomoglo tako što će im se privremeno smanjiti ili obustaviti otplata duga ili hipotekarnih kredita, pružiti maksimalna fleksibilnost u saniranju neprihodonosnih kredita, privremeno obustaviti plaćanja dividendi i smanjiti često pretjerane kamatne stope na tekućim računima; ističe da nadzornici u tu svrhu moraju pokazati veliku razinu fleksibilnosti;

26. ističe da su potrebne hitne mjere za MSP-ove kako bi im se pomoglo da zadrže radna mjesta i upravljaju likvidnošću; apelira na europska bonitetna i nadzorna tijela, kao i države članice, da razmotre sve opcije za smanjenje opterećenja za MSP-ove; poziva na izradu europske horizontalne strategije za oporavak MSP-ova u sklopu koje će im se pomoći smanjenjem birokracije i troškova pristupa financiranju te poticanjem ulaganja u strateške vrijednosne lance;

27. smatra da EU mora iskoristiti priliku i predložiti djelovanje za dostizanje neovisnosti u zdravstvu u strateškim područjima kao što su aktivni farmaceutski sastojci (API) koji su ključni za proizvodnju lijekova i tako smanjiti ovisnost o trećim zemljama, a da se pritom ne dovedu u pitanje koristi koje otvorena gospodarstva imaju zahvaljujući međunarodnoj trgovini; naglašava da bi taj akcijski plan trebao pomoći u proizvodnji, skladištenju i koordinaciji ključnih lijekova te farmaceutskih proizvoda i opreme, posebno gela za dezinfekciju, respiratora i maski u Europskoj uniji; ističe nadalje da bi taj akcijski plan također trebao udružiti i koordinirati kapacitete digitalne proizvodnje kao što je 3D ispis, koji mogu doprinijeti osiguravanju zamjene za potrebnu opremu;

28. naglašava činjenicu da povrh zdravstvene dimenzije ova kriza znatno utječe na radnike, zaposlenike, samozaposlene osobe i MSP-ove – okosnicu naših društava; smatra da Komisija zajedno s državama članicama mora poduzeti sve mjere kako bi se očuvalo što je više moguće radnih mjesta i kako bi se osiguralo da se oporavak temelji na uzlaznoj socioekonomskoj konvergenciji, socijalnom dijalogu i poboljšanju socijalnih prava i radnih uvjeta s ciljanim mjerama za one koji rade na nesigurnim radnim mjestima;

29. insistira na tome da institucije EU-a i države članice osiguraju da se javna financijska potpora koja se dodjeljuje poduzećima za borbu protiv gospodarskih učinaka COIVID-a 19 uvjetuje time da se sredstva upotrebljavaju u korist zaposlenika i da se poduzeća koja primaju sredstva suzdrže od isplate dividendi ili ponude programa otkupa dionica sve dok primaju takvu potporu;

30. poziva Komisiju i države članice da prednost daju mjerama za pomoć i ublažavanje krize za najugroženije građane, ženu i djecu žrtve obiteljskog nasilja, starije osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine i osobe iz udaljenih i izoliranih regija, uključujući prekomorske zemlje i područja, s pomoću posebnog fonda za hitnu potporu usmjerenog na zdravstveni sustav i sektore pogođene izbijanjem bolesti COVID-19, te za osobe kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost, koji su svi u najvećoj opasnosti od zaraze bolešću COVID-19 i koji najviše pate od njezinih gospodarskih posljedica; poziva na sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv siromaštva, s europskim jamstvom za djecu; potiče EU i države članice da u sve oblike reakcija uključe rodnu analizu kako bi se izbjeglo povećanje rodne nejednakosti i zajamčilo da službe za žrtve nasilja ostanu otvorene te da pruže potporu službama za pomoć, skloništima za žrtve, internetskim servisima za pružanje pravne pomoći i službama za prijavu nasilja kako bi se sve žene i djecu zaštitilo od obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja;

31. smatra da države članice moraju poduzeti mjere kako bi zajamčile da su radnici u Europi, uključujući samozaposlene osobe, zaštićeni od gubitka prihoda, i da najteže pogođena poduzeća, posebno MSP-ovi, i sektori imaju potrebnu potporu i financijsku likvidnost; pozdravlja u tom pogledu novi prijedlog Komisije o instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji („SURE”) te poziva na njegovu hitnu provedbu; potiče države članice da bolje usklade socijalno i fiskalno zakonodavstvo kako bi se izbjegla promjena sustava socijalnog osiguranja i fiskalnog sustava prekograničnih radnika kao posljedica izvanrednih mjera;

32. smatra da je od ključne važnosti zadržati unutarnje granice EU-a otvorenima za robu; podsjeća da je jedinstveno tržište izvor našeg zajedničkog prosperiteta i blagostanja te da je ključan element neposrednog i trajnog odgovora na izbijanje bolesti COVID-19; snažno podupire poziv Komisije državama članicama da omoguće prekograničnim radnicima da i dalje prelaze granice, posebno u sektorima za koje se nastavak slobodnog kretanja u EU-u smatra ključnim; u tom pogledu poziva na uspostavu „zelenog traka” na graničnim prijelazima za kopneni (cestovni i željeznički), pomorski, unutarnji plovni i zračni promet;

33. zalaže se za mjere potpore poljoprivredno-prehrambenom sektoru EU-a i održivosti poljoprivrednih gospodarstava tijekom krize, posebno putem potpore za likvidnost kroz pravovremeno (avansno) plaćanje izravnih plaćanja i plaćanja za drugi stup, fleksibilnost u upravljanju programima potpora i u podnošenju zahtjeva, praćenje tržišta i upravljanje kriznim situacijama (privatno skladištenje, promotivne mjere i izvanredne mjere kako bi se Komisiji omogućilo da predloži dodatne tržišne mjere i vremenski ograničeno odstupanje od zakona o tržišnom natjecanju);

34. smatra da su prometni i turistički sektor snažno pogođeni i poziva na poduzimanje mjera kojima će se osigurati zdravlje, sigurnost i radni uvjeti radnika u prometnom sektoru te omogućiti prijevoznim poduzećima da prežive krizu; predlaže da se u sektoru turizma razvije mehanizam prevencije i upravljanja na razini EU-a kako bi se zaštitili radnici, pružila potpora poduzećima i zajamčila sigurnost putnika;

35. poziva Komisiju da koordinira djelovanje država članica u borbi protiv internetskih prijevara i kiberkriminaliteta u okviru kojih se zlorabljuje strah ljudi i prodaju precijenjeni ili krivotvoreni medicinski proizvodi;

 

Zaštita demokracije, vladavine prava i temeljnih prava

36. naglašava da se Povelja o temeljnim pravima Europske unije i usklađenost s vladavinom prava moraju i dalje primjenjivati i da u kontekstu hitnih mjera vlasti moraju svima osigurati jednaku zaštitu; naglašava da sve mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini i/ili razini EU-a moraju biti u skladu s vladavinom prava, strogo proporcionalne stvarnim potrebama, jasno povezane s aktualnom zdravstvenom krizom, vremenski ograničene i podložne redovitom nadzoru; smatra sljedeće dvije odluke u potpunosti neusklađenima s europskim vrijednostima, a to su odluka mađarske vlade da na neodređeno vrijeme produlji izvanredno stanje, da ovlasti vladu da odlučuje dekretom bez ikakvih ograničenja te da oslabi nadzor Parlamenta u hitnim slučajevima, te postupke poljske vlade, odnosno izmjenu izbornog zakona, protivno odluci Ustavnog suda i odredbama utvrđenima zakonom, za održavanje predsjedničkih izbora usred pandemije, što može ugroziti živote poljskih građana i narušiti koncept slobodnih, ravnopravnih, izravnih i tajnih izbora kako je utvrđeno u poljskom Ustavu;

37. stoga poziva Komisiju da hitno procijeni jesu li izvanredne mjere u skladu s Ugovorima te da u potpunosti iskoristi sve dostupne alate i sankcije EU-a, uključujući proračunska sredstva, kako bi razmotrila pitanje tog teškog i trajnog kršenja, naglašavajući još jednom da je hitno potreban mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava; potiče Vijeće da na svoj dnevni red ponovno uvrsti rasprave i postupke povezane s otvorenim postupkom iz članka 7.;

38. snažno poziva države članice da donesu samo nužne, koordinirane i proporcionalne mjere prilikom ograničavanja putovanja ili uvođenja odnosno produljenja kontrola unutarnjih granica, nakon pomne procjene njihove učinkovitosti u rješavanju problema javnog zdravlja te na temelju postojećih pravnih odredbi, točnije Zakonika o schengenskim granicama i Direktive o slobodi kretanja te uz potpuno pridržavanje Povelje o temeljnim pravima Europske unije; naglašava da granične kontrole i ograničenja kretanja moraju ostati proporcionalni i iznimni te da bi se sva sloboda kretanja unutar schengenskog prostora trebala ponovno uspostaviti čim to bude izvedivo; ustrajan je u mišljenju da se ne smije ograničiti prekogranično putovanje radnika u ključnim sektorima koji su na prvoj liniji borbe protiv COVID-a 19, kao što su zdravstveni radnici i djelatnici u sektoru skrbi o starijima, ali i radnici u prehrambenom sektoru poput sezonskih radnika u poljoprivredi; naglašava da je kao dio strategije izlaska iz krize potrebno ponovno uspostaviti potpuno funkcionalno schengensko područje slobodnog kretanja, bez unutarnjih graničnih kontrola;

39. poziva na potpuno poštovanje Ženevske konvencije i europskog prava o azilu; ističe da je potrebno donijeti odredbe za prihvat novih tražitelja azila u odgovarajućim sanitarnim uvjetima i uz zdravstvenu skrb te stoga izražava duboku zabrinutost zbog položaja u kojem se nalaze izbjeglice i tražitelji azila na grčkim otocima i u žarišnim točkama i centrima za pritvor jer nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi i posebno su izloženi riziku; smatra da se moraju pronaći potrebna rješenja, uključujući preventivnu evakuaciju ugroženog stanovništva, kako bi se uspostavili odgovarajući materijalni uvjeti i socijalno distanciranje radi izbjegavanja zaraze; ističe važan doprinos mnogih migranata i potomaka migranata koji rade na osiguravanju pravilnog funkcioniranja mnogih ključnih sektora diljem EU-a, a posebno zdravstva i skrbi;

40. prima na znanje plan Komisije da pozove pružatelje telekomunikacijskih usluga da radi ograničavanja širenja koronavirusa dostave anonimizirane i zbirne podatke te prima na znanje nacionalne programe praćenja koji su već na snazi i uvođenje aplikacija kojima se tijelima vlasti omogućuje nadzor kretanja, kontakata i zdravstvenih podataka;

41. prima na znanje pojavu aplikacija za praćenje kontakata na mobilnim uređajima kako bi se ljude upozorilo ako se nađu u blizini zaražene osobe i preporuku Komisije da se razvije zajednički pristup EU-a za upotrebu takvih aplikacija; ističe da korištenje aplikacijama koje su razvila nacionalna tijela i tijela EU-a možda nije obvezno i da se dobiveni podaci ne smiju pohranjivati u centraliziranim bazama podataka koje su izložene potencijalnom riziku od zlouporabe i gubitka povjerenja te mogu ugroziti upotrebu u cijeloj Uniji; zahtijeva decentraliziranu pohranu svih podataka, punu transparentnost komercijalnih interesa programera koji razvijaju te aplikacije (koji nisu iz EU-a) i utvrđivanje jasnih projekcija u pogledu načina na koji će upotreba aplikacija za praćenje kontakata od dijela stanovništva u kombinaciji s određenim drugim mjerama dovesti do znatno manjeg broja zaraženih osoba; zahtijeva od Komisije i država članica da budu potpuno transparentne u pogledu funkcioniranja aplikacija za praćenje kontakata kako bi korisnici mogli verificirati temeljni protokol za sigurnost i privatnost te provjeriti sam kod da se uvjere funkcionira li aplikacija kako tijela vlasti tvrde; preporučuje da se utvrde klauzule o vremenskom ograničenju valjanosti te da se u potpunosti poštuju načela tehničke zaštite podataka i smanjenja količine podataka;

42. poziva Komisiju i države članice da objave pojedinosti o tim programima i omoguće javnu kontrolu i potpuni nadzor tijela za zaštitu podataka; napominje da se podaci o lokaciji s mobilnih uređaja mogu obrađivati samo u skladu s Direktivom o e-privatnosti i Općom uredbom o zaštiti podataka; naglašava da nacionalna tijela vlasti i tijela EU-a moraju u potpunosti poštovati zakonodavstvo o zaštiti podataka i privatnosti, te nadzor i upute nacionalnih tijela za zaštitu podataka;

43. naglašava da je dezinformiranje o bolesti COVID-19 trenutačno veliki problem za javno zdravlje; apelira na EU da uspostavi europski informacijski izvor na svim službenim jezicima kako bi se zajamčilo da svi građani imaju pristup točnim i provjerenim informacijama; smatra da bi Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) trebao biti zadužen za koordinaciju i usklađivanje podataka država članica radi poboljšanja kvalitete i usporedivosti; poziva kompanije na čelu društvenih medija da proaktivno poduzimaju potrebne mjere za zaustavljanje dezinformiranja i govora mržnje u pogledu koronavirusa;

 

Vanjsko djelovanje, međunarodna solidarnost i suradnja

44. poziva na brzo ažuriranje globalne strategije EU-a s obzirom na globalni učinak krize; posebno skreće pozornost na tzv. korona-diplomaciju; ponavlja da EU mora biti spreman na stratešku komunikaciju i borbu protiv vanjskih dezinformacija te na stalno prilagođavanje geopolitičkom okružju koje se mijenja, a da pritom nikad ne smije dovesti u pitanje svoje temeljne vrijednosti; poziva Komisiju i Vijeće da u svijetu i u Europi djeluju strateški kako bi se pokrenula ambicija geopolitičke Unije;

45. naglašava da EU mora postati otporniji na krize općenito, kako ne bi podlegao neprimjerenom političkom i gospodarskom utjecaju, na primjer iz Kine i Rusije, te da mora biti spreman strateški komunicirati, boriti se protiv vanjskih dezinformacija, lažnih vijesti i kibernapada te se stalno prilagođavati geopolitičkom okružju koje se mijenja; stoga apelira na Komisiju da se suprotstavi agresivnoj ruskoj i kineskoj propagandi kojom se pandemija bolesti COVID-19 želi iskoristiti kako bi se ugrozila Europska unija i sijalo nepovjerenje prema njoj među lokalnim stanovništvom; smatra da je od ključne važnosti učinkovito obavještavati javnost o financijskoj, tehničkoj i medicinskoj potpori koju EU pruža;

46. ustraje u tome da se korištenje izvoznih dozvola ni u kojem slučaju ne smije pretvoriti u de facto zabranu izvoza; naglašava da je zemljama u razvoju važno omogućiti pristup slabo dostupnim medicinskim proizvodima; naglašava da izvoz osobne zaštitne opreme mora biti namijenjen onima kojima je najpotrebnija, a ne onima koji si mogu dozvoliti da plate najvišu cijenu; smatra da se u tu svrhu u okviru Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske zdravstvene organizacije mora dogovoriti globalni katalog ključnih proizvoda hitne zdravstvene zaštite kako bi se spriječile špekulacije cijenama i olakšalo trgovanje tim proizvodima; snažno potiče sve zemlje da se pridruže Sporazumu WTO-a o ukidanju carina u farmaceutskoj industriji (nulta stopa) i da se njezino područje primjene proširi na sve farmaceutske i medicinske proizvode kako bi se osigurala prekogranična trgovina diljem svijeta; poziva članice WTO-a da to pitanje učine prioritetom na dnevnome redu sljedećeg ministarskog sastanka WTO-a; izražava duboku zabrinutost zbog upozorenja koje su zajednički izdale Svjetska trgovinska organizacija, Svjetska zdravstvena organizacija i Organizacija za hranu i poljoprivredu da bi globalne restriktivne trgovinske mjere mogle dovesti do nestašica hrane diljem svijeta; poziva na mjere kako bi se što više umanjili poremećaji u lancu opskrbe hranom, čime bi se spriječilo pogoršanje u pogledu nesigurnosti opskrbe hranom i nestabilnosti cijena; poziva sve države članice da se koriste svim dostupnim instrumentima kako bi osigurale uspostavu učinkovitih mehanizama za procjenu potencijalnih ulaganja i preuzimanja kritične infrastrukture i strateških industrijskih kapaciteta u EU-u te da, po potrebi, poduzmu mjere za ublažavanje ili sprečavanje; poziva Komisiju da ubrza pregovore o e-trgovini u okviru WTO-a kako bi se zajamčila pravila za internetsku trgovinu koja je u brzom porastu, posebno za robu;

47. ističe da pandemija ne poznaje granice ni ideologije te da iziskuje suradnju i solidarnost cijele međunarodne zajednice i jačanje sustava UN-a te posebno Svjetske zdravstvene organizacije; smatra da je ključno da EU od Kine zatraži da u potpunosti rasvijetli ovu pandemiju, vrijeme njezina pojavljivanja i stvarni broj žrtava; ističe važnost suradnje i potpore za zemlje zapadnog Balkana, za naše najbliže susjede u istočnom i južnom susjedstvu i partnere, te za zemlje u razvoju, posebno Afriku i Latinsku Ameriku; izražava snažnu solidarnost s Ujedinjenom Kraljevinom, našem susjednom zemljom, koja je trenutačno vrlo ozbiljno pogođena pandemijom i nudi sve mjere suradnje u borbi protiv pandemije i njezinih posljedica;

48. pozdravlja inicijative glavnog tajnika UN-a za multilateralni pristup krizi nastaloj zbog bolesti COVID-19 i njezinim globalnim posljedicama te traži međunarodno koordiniran pristup; poziva Komisiju, Vijeće i države članice da politički i financijski podupru inicijative UN-a za koordinaciju napora na međunarodnoj razini, prije svega u okviru Plana za globalnu humanitarnu pomoć u vezi s bolesti COVID-19 i Fonda za odgovor i oporavak od bolesti COVID-19;

49. uviđa važnost globalno usklađenog odgovora na drastične gospodarske posljedice krize nastale zbog bolesti COVID-19, kao što su one koje je istaknula Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) te apelira na Komisiju, Vijeće i države članice da razviju sveobuhvatan pristup i poduzmu inicijative kako bi se zemljama u razvoju pomoglo da se suoče sa sanitarnim i gospodarskim posljedicama pandemije;

 

Europska unija koja je nakon krize snažnija i koja učinkovitije djeluje za svoje građane

50. podsjeća da za ovu krizu nitko nije kriv, ali i da ona ne bi sve nas trebala doći glave; izražava svoju čvrstu namjeru da učini sve što je potrebno kako bi Unija i njezini građani izišli iz krize i poziva sve institucije EU-a i države članice da odmah primijene sve relevantne odredbe Ugovora i da u skladu s tim djeluju u duhu solidarnosti;

51. predlaže da bi ta strategija mogla obuhvatiti veće ovlasti Unije za djelovanje u slučaju prekograničnih zdravstvenih prijetnji, nove i osnažene instrumente kojima bi se osiguralo da Unija bez odgode može raditi na koordinaciji odgovora na europskoj razini, usmjeravati potrebne resurse onamo gdje su najpotrebniji, bez obzira na to je li riječ o materijalnim (npr. maske za lice, respiratori i lijekovi) ili financijskim resursima, te omogućiti prikupljanje kvalitetnih i standardiziranih podataka;

52. smatra da je pandemija pokazala ograničenja u pogledu sposobnosti Unije da djeluje odlučno i da je razotkrila nedostatak izvršnih i proračunskih ovlasti Komisije; smatra da kao odgovor na to u Uniji mora doći do temeljite reforme; smatra da je zbog nastale hitne situacije potrebno dovršiti uspostavu ekonomske i monetarne unije, aktivirati opću prijelaznu klauzulu (tzv. klauzulu pasarelu) kako bi se olakšao postupak donošenja odluka u svim pitanjima koja bi mogla pomoći u suočavanju s izazovima aktualne zdravstvene krize;

53. apelira na države članice da zanemare svoje razlike i djeluju u općem interesu i u duhu solidarnosti; poziva ih da odmah primijene sve odgovarajuće odredbe Ugovora za djelovanje u skladu s time;

54. poziva Komisiju da ozbiljno shvati svoju odgovornost koja se temelji na Ugovorima i da poduzme odvažne inicijative;

55. naglašava da Unija mora biti spremna na temeljito razmatranje načina na koji može postati djelotvornija i demokratičnija te da aktualna kriza samo potvrđuje neodgodivost toga; smatra da je planirana Konferencija o budućnosti Europe prikladan forum da se to učini; stoga smatra da Konferenciju treba sazvati što prije i da ona mora iznijeti jasne prijedloge, među ostalim u izravnoj suradnji s građanima, kako bi se ostvarila temeljita reforma Europske unije, čime bi ona postala učinkovitija, ujedinjenija, demokratičnija, suverenija i otpornija;

°

° °

56. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Komisije, predsjedniku Europskog vijeća i aktualnom Predsjedništvu Vijeća.

 

 

 

 

[1] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0005.

[2] SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

[3] SL L 119, 4.5.2016., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti