Предложение за обща резолюция - RC-B9-0211/2020Предложение за обща резолюция
RC-B9-0211/2020

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

7.7.2020 - (2019/2952(RSP))

внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9‑0211/2020 (PPE)
B9‑0213/2020 (S&D)
B9‑0215/2020 (Renew)

Дулорс Монсерат, Естебан Гонсалес Понс, Леополдо Лопес Хил, Паулу Ранжел, Антонио Таяни, Дейвид Макалистър, Габриел Мато, Антонио Лопес‑Истурис Уайт, Клаудия Монтейру де Агиар, Изабел Визелер‑Лима, Мириам Лексман, Владимир Билчик, Иван Щефанец, Михал Виезик, Петер Полак
от името на групата PPE
Кати Пири, Хави Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш
от името на групата S&D
Дита Харанзова, Джорди Каняс, Абир Ал‑Сахлани, Бари Андрюз, Малик Азмани, Исаскун Билбао Барандика, Силви Брюне, Оливие Шастел, Никола Данти, Фредрик Федерлей, Били Келъхър, Мориц Кьорнер, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Драгош Пъслару, Самира Рафаела, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Драгош Тудораке, Хилде Вотманс
от името на групата Renew


Процедура : 2019/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0211/2020
Внесени текстове :
RC-B9-0211/2020
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

(2019/2952(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюцията от 16 януари 2020 г. относно положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат)[1],

 като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност (ЗП/ВП) от 1 април 2020 г. относно предложението на САЩ и положението във връзка с пандемията от коронавирус във Венесуела,

 като взе предвид изявлението на експертите на ООН по правата на човека от 30 април 2020 г. относно извънредната ситуация в областта на здравеопазването във Венесуела,

 като взе предвид предупреждението на експертите на ООН по правата на човека от 6 май 2020 г. във връзка с опустошителното въздействие на хуманитарната и икономическа криза на страната върху правата на човека,

 като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН Мишел Башле относно правата на човека във Венесуела от 2 юли 2020 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение за медиите на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и на Международната организация по миграция (МОМ) от 1 април 2020 г. относно положението на бежанците и мигрантите от Венесуела по време на кризата, причинена от COVID-19,

 като взе предвид изявленията на Генералния секретариат на Организацията на американските държави относно положението във Венецуела от 5 януари 2020 г. и от 26 юни 2020 г.,

 като взе предвид изявленията на Групата от Лима от 20 февруари, 2 март, 2 април и 16 юни 2020 г.,

 като взе предвид изявленията на ЗП/ВП от 4 и 16 юни 2020 г. относно последните събития във Венесуела,

 като взе предвид изявлението на своята комисия по външни работи от 11 юни 2020 г. относно неотдавнашните атаки срещу Националното събрание на Венесуела,

 като взе предвид изявленията на Международната контактна група от 16 юни 2020 г. относно подроненото доверие в избирателния орган на Венесуела и от 24 юни 2020 г. относно влошаващата се политическа криза във Венесуела,

 като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/898 на Съвета от 29 юни 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела[2], с което бяха включени 11 водещи венесуелски длъжностни лица в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителни мерки,

 като взе предвид международната донорска конференция за солидарност с венесуелските бежанци и мигранти от 26 май 2020 г.,

 като взе предвид Конституцията на Венесуела,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че от години Европейският съюз и неговите държави членки подкрепят населението на Венесуела и общностите, приемащи бежанци; като има предвид, че на 26 май 2020 г. Европейският съюз и правителството на Испания с подкрепата на ВКБООН и МОМ свикаха международна конференция на донорите за солидарност с венесуелските бежанци и мигранти; като има предвид, че международните донори поеха ангажимент за общо 2,544 милиарда евро, от които едва 595 милиона евро под формата на преки безвъзмездни средства, като останалите са само заеми, обвързани с условия; като има предвид, че по време на конференцията някои от кредитополучателите изразиха загриженост във връзка с бюрократичните трудности и сложността на регулаторната рамка, пред които са били изправени при получаване на заемите; като има предвид, че сумата от 595 милиона евро преки безвъзмездни средства едва ще покрие годишните потребности в резултат на последиците от подобна безпрецедентна криза в съседните на Венесуела държави; като има предвид, че международната общност трябва да намери новаторски решения за освобождаване на други възможни финансови ресурси, за да помогне на гражданите на Венесуела да се справят с неотложните си потребности извън хуманитарната помощ и помощта за дългосрочно сътрудничество;

Б. като има предвид, че помощта от ЕС възлиза на над 319 милиона евро, както в самата Венесуела, така и извън нея; като има предвид, че 156 милиона евро са предназначени за хуманитарна помощ, 136 милиона евро за развитие и 27 милиона евро за стабилност и мир;

В. като има предвид, че и без това голямата политическа, икономическа, институционална, социална и многостранна хуманитарна криза във Венесуела се влоши значително и се утежни още повече по време на пандемията; като има предвид, че увеличилият се недостиг на лекарства и храни, масовите нарушения на правата на човека, хиперинфлацията, политическото потисничество, корупцията и насилието застрашават живота на хората и ги принуждават да бягат от страната;

Г. като има предвид, че все по-голям брой хора във Венесуела, по-специално уязвимите групи, като жени, деца и болни хора, страдат от недохранване вследствие на ограничен достъп до качествени здравни услуги, лекарства, храна и вода;

Д. като има предвид, че националната здравна система на Венесуела е значително отслабена поради нейното неправилно управление от страна на режима, което доведе до критичен недостиг на лекарства и липса на налично медицинско обслужване; като има предвид, че данните във връзка с пандемията от COVID-19, предоставени от режима, не са правдоподобни и не се ползват с доверие нито във Венесуела, нито от страна на международната общност;

Е. като има предвид, че настоящата многостранна криза във Венесуела предизвиква най-голямото разселване на население, наблюдавано някога в региона; като има предвид, че около пет милиона граждани на Венесуела са избягали от страната, като 80% от тях са разселени в държави от региона; като има предвид, че според ВКБООН кризата с бежанците от Венесуела е втората по големина в света след кризата в Сирия; като има предвид, че се очаква до края на 2020 г. общият брой на хората, бягащи от влошаващите се условия във Венесуела, да надхвърли 6,5 милиона;

Ж. като има предвид, че според ВКБООН броят на гражданите на Венесуела, търсещи убежище в световен мащаб, е нараснал с 2 000%; като има предвид, че 650 000 лица са подали молби за предоставяне на убежище из целия свят, а около два милиона са получили разрешения за пребиваване от други държави в Северна и Южна Америка; като има предвид, че 12% от населението са избягали от страната и средно 5 000 души продължават да я напускат всеки ден;

З. като има предвид, че настоящата извънредна ситуация в областта на общественото здраве в световен мащаб утежни и без това вече отчайващото положение на много бежанци и мигранти от Венесуела, както и положението на приемащите ги държави; като има предвид, че много бежанци и мигранти зависят от недостатъчна надница, за да покрият основните потребности, като подслон, храна и здравни грижи;

И. като има предвид, че според първоначалните доклади относно опустошителните последици на пандемията за системата на здравеопазването на страната болниците са запълнени с пациенти, заразени с коронавирус, и са заразени десетки здравни работници;

Й. като има предвид, че нелегитимният Върховен съд на Венесуела, контролиран от режима на Николас Мадуро, одобри необосновано назначаването на Луис Пара за председател на Националното събрание на 26 май 2020 г.; като има предвид, че незаконната сесия, която се проведе през януари 2020 г., не зачита нито правната процедура, нито демократичните конституционни принципи, като възпрепятства, в някои случаи със сила, мнозинството от демократично избраните представители да присъстват по време на сесията и по този начин да гласуват; като има предвид, че незаконното решение, произтичащо от тази нелегитимна парламентарна сесия, накара Съвета на ЕС да наложи санкции на още 11 длъжностни лица поради ролята им в подкопаването на демокрацията и върховенството на закона, включително на Луис Пара и Хуан Хосе Мендоса, председател на Конституционната колегия на Върховния съд; като има предвид, че Хуан Гуайдо изключи свое участие в каквото и да било преходно правителство и че Мадуро не може да бъде част от такова правителство;

К. като има предвид, че на 13 юни 2020 г. нелегитимният Върховен съд отново назначи нови членове на Националния избирателен съвет, въпреки че не разполага със законови правомощия за това; като има предвид, че съгласно членове 187 и 296 от Конституцията на Венесуела тези назначения са единствено от изключителната компетентност на Националното събрание — орган, демократично избран от народа на Венесуела; като има предвид, че Европейският парламент няма да признае никое административно или съдебно решение, взето едностранно от тези нелегитимни органи; като има предвид, че длъжностните лица, отговорни за тези решения, също са включени в списъка на санкционираните от ЕС лица;

Л. като има предвид, че Николас Мадуро нареди на посланика на Европейския съюз да напусне територията на страната в рамките на 72 часа, след като ЕС наложи целенасочени санкции на няколко длъжностни лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, и като има предвид, че той също така заплаши посланика на Испания с допълнителни ответни мерки; като има предвид, че през май 2020 г. имаше съобщения за актове на тормоз срещу френското посолство в Каракас, наред с друго чрез спиране на снабдяването на резиденцията на посланика с вода и електричество; като има предвид, че режимът реши да оттегли това решение и да не експулсира посланика на ЕС;

М. като има предвид, че режимът на Мадуро подложи на остри нападки политическите партии „Демократична дейност“ („Accion Democratica“), „Справедливостта на първо място“ („Primero Justicia“) и „Ново време“ („Un Nuevo Tiempo“), като ги подложи на системно преследване чрез решения на нелегитимния Върховен съд, с които те бяха лишени от своите национални управителни съвети против волята на членовете им; като има предвид, че демократичната политическа партия „Народна воля“ („Voluntad popular“) е определена като терористична организация от режима на Мадуро;

Н. като има предвид, че демократичната международна общност, включително ЕС, категорично отхвърли този изборен фарс и всички тези незаконни действия; като има предвид, че това действие сви още повече демократичното пространство в страната буквално до минимум и създаде големи пречки пред решаването на политическата криза във Венесуела; като има предвид, че създаването на балансирано и приобщаващо национално правителство в извънредна ситуация, което да е съставено от всички демократични политически и социални сектори на страната и да е способно да се справи с настоящите хуманитарни потребности, е от съществено значение за преодоляване на разрастващата се криза;

О. като има предвид, че при зачитане на международните стандарти един независим и балансиран Национален избирателен съвет и равнопоставени условия, които гарантират безпрепятственото участие на политическите партии и кандидати, представляват крайъгълните камъни на надежден изборен процес, даващ възможност за свободни и честни парламентарни и президентски избори;

П. като има предвид, че незаконното финансиране и чуждестранната намеса от страна на режима в изборите представляват сериозна заплаха за европейските демокрации;

Р. като има предвид, че изпълнението на решенията на ЕС в областта на външните работи е в ръцете на националните органи, но Комисията е тази, която носи отговорност да наблюдава прилагането на правото на ЕС;

С. като има предвид, че на 12 юни 2020 г. органите в Кабо Верде арестуваха Алекс Сааб, бизнесмен, замесен в няколко корупционни схеми с участието на режима на Мадуро, и понастоящем той очаква съдебно решение и възможна екстрадиция; като има предвид, че случаят със Сааб показва как корупцията във Венесуела е станала повсеместна, докато страната се намира в безпрецедентна хуманитарна криза; като има предвид, че според индекса за възприятие на корупцията за 2019 г., разработен от Transparency International, страната е на 173-то място от 180 държави;

Т. като има предвид, че броят на политическите затворници е нараснал след началото на масовите граждански размирици, започнали през 2014 г. и понастоящем броят им е достигнал над 430; като има предвид, че по твърдения 11 европейци също са задържани във Венесуела; като има предвид, че много актове на изтезания от страна на режима понастоящем са обект на предварително разследване от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството; като има предвид, че репресиите, произволните задържания и изтезанията са се увеличили по време на кризата, причинена от COVID-19; като има предвид, че в доклада на върховния комисар Башле относно Венесуела от 2 юли 2020 г. се документират повече от 1 300 убийства без съд и присъда от силите за сигурност в периода от 1 януари до 31 май 2020 г.;

У. като има предвид, че режимът на Мадуро не предоставя прозрачна информация, не приема международна хуманитарна помощ и не дава приоритет на нуждите и правата на най-уязвимите слоеве от населението; като има предвид, че на 1 юни 2020 г. беше сключено споразумение между Министерството на народната власт по въпросите на здравеопазването и консултативния екип на Националното събрание по въпросите на COVID-19, за да се позволи предоставянето на хуманитарна помощ на Венесуела чрез Панамериканската здравна организация (PAHO), предвид на това, че през годините режимът е отхвърлял всяка форма на хуманитарна помощ;

Ф. като има предвид, че от 2016 г. насам режимът на Мадуро подкрепя незаконния добив на злато с ръчен труд във венесуелската част от басейна на Амазонка с цел финансиране на незаконни въоръжени групи; като има предвид, че златото се изнася контрабандно от страната по нелегални канали, за да бъде незаконно продавано и обменяно в чужбина; като има предвид, че това т.нар. „кърваво злато“ се извлича и използва за сметка на правата на човека и околната среда при незаконни и престъпни условия, които сериозно застрашават правата на човека и околната среда;

Х. като има предвид, че са необходими ефективни действия за спиране на заплахата за сигурността в по-широкия регион, която произтича от връзките между диктаторския режим на Мадуро, терористични групи и организирани въоръжени групировки, извършващи престъпни действия във Венесуела;

1. отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с тежката извънредна хуманитарна ситуация, която застрашава сериозно условията на живот на гражданите на Венесуела; изразява своята солидарност с всички граждани на Венесуела, които са принудени да бягат от страната си поради липса на най‑основни условия на живот, като достъп до храна, питейна вода, здравни услуги и лекарства;

2. обръща внимание на влошаващата се миграционна криза, която обхвана целия регион, а именно Колумбия, Перу, Еквадор, Боливия, Чили, Бразилия, Панама и Аржентина, както и някои държави — членки на ЕС и Карибския басейн, и подчертава изключително трудните обстоятелства, които се утежняват още повече от борбата срещу пандемията от COVID-19; приветства усилията на съседните държави и солидарността, която те показаха; изисква от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат да си сътрудничат с тези държави и територии, не само чрез предоставяне на хуманитарна помощ, но и чрез предоставяне на повече ресурси и чрез политика за развитие;

3. настоятелно призовава органите на Венесуела да признаят продължаващата хуманитарна криза, да предотвратят по-нататъшното ѝ влошаване и да насърчават разработването на политически и икономически решения за гарантиране на безопасността на всички цивилни лица и на стабилността на страната и региона; отбелязва споразумението, постигнато между Венесуела и PAHO относно борбата срещу COVID-19;

4. призовава за спешни действия за предотвратяване на влошаването на хуманитарната криза и на кризата в областта на общественото здраве, и по‑специално повторната поява на заболявания като морбили, малария, дифтерия и шап; призовава за своевременно прилагане на краткосрочни мерки за борба с недохранването сред най-уязвимите групи, например жени, деца и болни хора;

5. приветства ангажиментите и усилията на международната донорска конференция за солидарност с венесуелските бежанци и мигранти; в този контекст призовава за намаляване на бюрокрацията и за опростяване на рамката, което може да гарантира, че обещаните средства ще достигнат до онези, които спешно се нуждаят от тях, във възможно най-кратък срок;

6. категорично отхвърля нарушенията на демократичното, конституционосъобразното и прозрачното функциониране на Националното събрание, както и заплахите, насилието и произволните решения срещу неговите членове; осъжда недемократичното назначаване на нови членове на Националния избирателен съвет и лишаването на партиите от техните настоящи управителни съвети против волята на членовете им;

7. отново потвърждава своята позиция, че в резултат на прозрачния и демократичен вот на Националното събрание Хуан Гуайдо е законният председател на Националното събрание и законният временен президент на Боливарска република Венесуела в съответствие с член 233 от Конституцията на Венесуела;

8. отново изразява пълна подкрепа за Националното събрание, което е единственият законно избран демократичен орган на Венесуела и чиито правомощия трябва да бъдат зачитани, включително прерогативите и безопасността на неговите членове; настоятелно заявява, че мирно и политическо решение може да бъде постигнато единствено чрез пълно зачитане на конституционните прерогативи на Националното събрание;

9. припомня, че зачитането на демократичните институции и принципи и спазването на принципите на правовата държава са съществени условия за намирането на решение на кризата във Венесуела в полза на нейния народ; поради това настоятелно призовава за създаването на условия, водещи до свободни, прозрачни и надеждни президентски и парламентарни избори въз основа на определен график, честни условия за всички участници в процеса, прозрачност и на присъствието на надеждни международни наблюдатели като единствения начин за излизане от кризата, като по този начин бъдат изключени всякакво насилие или военни действия;

10. призовава ЕС и другите международни участници да мобилизират реакция на международната общност, която да допринесе за неотложното възстановяване на демокрацията и принципите на правовата държава във Венесуела;

11. припомня, че държавите членки са правно обвързани от Решение 2017/2074 на Съвета и са задължени да прилагат предвидените в него ограничителни мерки, а именно предотвратяването на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, по отношение на които се прилагат ограничителните мерки, както и че са длъжни да уведомяват незабавно Съвета в писмена форма за всички изключения, които те са предоставили;

12. отбелязва решението на Съвета от 29 юни 2020 г. за включване на 11 длъжностни лица от Венесуела в списъка на лицата, по отношение на които се прилагат индивидуални санкции, които не вредят на населението на Венесуела, и призовава този списък да бъде засилен и разширен, ако положението във връзка с правата на човека и демокрацията в страната продължи да се влошава; счита, че органите на ЕС трябва да ограничат свободата на движение на лицата от този списък, както и на най-близките им роднини, и да блокират техните активи и визи; освен това призовава за незабавна забрана на търговията и разпространението на „кърваво злато“ от Венесуела;

13. изразява дълбоко съжаление във връзка със заплахите на г-н Мадуро за експулсиране на посланика на ЕС от Каракас като ответно действие поради санкциите, наложени на 11 длъжностни лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; отбелязва във връзка с това първоначалното изявление на ЗП/ВП за обявяване на реципрочност и призовава държавите членки също да обмислят предприемането на действия съгласно принципа на реципрочност, ако тази ситуация се повтори отново, а именно чрез оттегляне на пълномощията на посланиците на Мадуро в ЕС; отново призовава държавите членки да признаят политическите представители, назначени от Хуан Гуайдо;

14. осъжда повсеместната корупция, която се превърна в неразделна част от режима на Мадуро; осъжда използването на политическо финансиране от страна на режима на Мадуро като инструмент за чуждестранна намеса; категорично осъжда и изразява съжаление във връзка със случаите на корупция, включително тези, които са предмет на съдебно разследване в държавите членки;

15. призовава за незабавното освобождаване на всички политически затворници и за прекратяване на изтезанията, малтретирането и тормоза на политически опоненти, активисти в областта на правата на човека и мирни демонстранти, и да се позволи на хората, несправедливо изпратени в принудително изгнание, да се завърнат;

16. изцяло подкрепя започването на разследвания от страна на Международния наказателен съд (МНС) на широкомащабните престъпления и репресивни действия, извършени от режима на Венесуела; настоятелно призовава Европейския съюз да подкрепи инициативата на държавите — страни по Римския статут на МНС за започване на разследване на престъпления срещу човечеството, извършени от де факто правителството на Мадуро, като по този начин се потърси отговорност на отговорните за това лица;

17. отбелязва решението на Британския съд от 2 юли 2020 г., с което недвусмислено се признава демократичната легитимност на Боливарска република Венесуела в лицето на нейния президент Хуан Гуайдо, като му се предостави законен достъп до златните резерви на републиката;

18. изисква да бъде изпратена мисия за установяване на фактите в страната, за да се направи оценка на положението;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, законния временен президент на Републиката и председател на Националното събрание на Боливарска република Венесуела, правителствата и парламентите на държавите от Групата от Лима, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на генералния секретар на Организацията на американските държави.

Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност