Postup : 2019/2952(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0211/2020

Předložené texty :

RC-B9-0211/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0193

<Date>{07/07/2020}7.7.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0211/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0213/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0215/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 191kWORD 52k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0211/2020 (PPE)

B9-0213/2020 (S&D)

B9-0215/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o humanitární situaci ve Venezuele a migrační a uprchlické krizi</Titre>

<DocRef>(2019/2952(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci ve Venezuele a migrační a uprchlické krizi

(2019/2952(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu)[1],

 s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. dubna 2020 k návrhu USA a situaci ve Venezuele v souvislosti s koronavirovou pandemií,

 s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 30. dubna 2020 o naléhavé zdravotní situaci ve Venezuele,

 s ohledem na varování odborníků OSN na lidská práva ze dne 6. května 2020, které se týkalo ničivého dopadu humanitární a hospodářské krize v této zemi na lidská práva,

 s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN Michelle Bacheletové o Venezuele ze dne 2. července 2020;

 s ohledem na společnou tiskovou zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ze dne 1. dubna 2020 o situaci uprchlíků a migrantů z Venezuely během krize COVID-19,

 s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Organizace amerických států o situaci ve Venezuele ze dne 5. ledna 2020 a 26. června 2020,

 s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 20. února, 2. března, 2. dubna a 16. června 2020,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne 4. a 16. června 2020 o posledním vývoji ve Venezuele,

 s ohledem na prohlášení Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci ze dne 11. června 2020 o nedávných útocích proti Národnímu shromáždění Venezuely,

 s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 16. června 2020 o narušené důvěryhodnosti venezuelského volebního orgánu a ze dne 24. června 2020 o zhoršující se politické krizi ve Venezuele,

 s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele[2] a doplňuje 11 vedoucích venezuelských činitelů na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření,

 s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty, která se konala dne 26. května 2020,

 s ohledem na venezuelskou ústavu,

 s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy již řadu let podporují venezuelské obyvatelstvo a komunity, které uprchlíkům poskytují útočiště; vzhledem k tomu, že Evropská unie a španělská vlády s podporou UNHCR a IOM svolaly dne 26. května 2020 mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty; vzhledem k tomu, že mezinárodní dárci přislíbili celkem 2 544 miliard EUR, z nichž pouze 595 milionů jsou přímé granty, zbytek představují jen podmíněné půjčky; vzhledem k tomu, že během konference někteří vypůjčovatelé vyjádřili znepokojení nad byrokratickými obtížemi a složitými předpisy, s nimiž se při získávání půjček setkali; vzhledem k tomu, že 595 milionů EUR v přímých grantech stěží pokryje roční důsledky takové bezprecedentní krize v sousedních zemích Venezuely; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství potřebuje nalézt inovativní řešení, jak uvolnit další možné finanční zdroje na dlouhodobější spolupráci a podporu venezuelského obyvatelstva při řešení jeho nouzových potřeb nad rámec humanitární pomoci;

B. vzhledem k tomu, že pomoc EU dosahuje více než 319 milionů EUR, a to jak ve Venezuele, tak mimo ni; vzhledem k tomu, že 156 milionů EUR bylo věnováno na humanitární pomoc, 136 milionů EUR na rozvoj a 27 milionů EUR na stabilitu a mír;

C. vzhledem k tomu, že katastrofická politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná humanitární krize ve Venezuele se během pandemie ještě výrazně zhoršila a prohloubila; vzhledem k tomu, že rostoucí nedostatek léků a potravin, masivní porušování lidských práv, hyperinflace, politický útlak, korupce a násilí ohrožují životy lidí a nutí je opustit zemi;

D. vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, především zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům, potravinám a vodě;

E. vzhledem k tomu, že venezuelský národní zdravotní systém byl výrazně oslaben v důsledku špatného řízení ze strany režimu, což má za následek kritický nedostatek léčiv a nedostupnou lékařskou péči; vzhledem k tomu, že údaje poskytnuté režimem v souvislosti s pandemií COVID-19 postrádají důvěryhodnost a nedůvěra k nim panuje jak ve Venezuele, tak v rámci mezinárodního společenství;

F. vzhledem k tomu, že současná vícerozměrná krize ve Venezuele je příčinou největšího přesídlování obyvatelstva v historii tohoto regionu; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo asi pět milionů venezuelských obyvatel, přičemž 80 procent z nich se nachází v zemích tohoto regionu; vzhledem k tomu, že podle UNHCR je venezuelská uprchlická krize druhou největší na světě po krizi v Sýrii; vzhledem k tomu, že se očekává, že do konce roku 2020 by celkový počet osob prchajících před zhoršujícími se podmínkami ve Venezuele mohl přesáhnout 6,5 milionu;

G. vzhledem k tomu, že podle UNHCR vzrostl počet venezuelských občanů žádajících o azyl po celém světě o 2 000 %; vzhledem k tomu, že žádost o azyl na celém světě podalo 650 000 osob a přibližně dva miliony osob získaly povolení k pobytu od jiných zemí amerického kontinentu; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo již 12 % obyvatel a lidé odcházejí i nadále, přičemž v průměru se jedná o 5 000 osob denně;

H. vzhledem k tomu, že současný stav ohrožení veřejného zdraví, který postihuje celý svět, komplikuje již tak zoufalou situaci mnoha uprchlíků a migrantů z Venezuely i jejich hostitelských zemí; vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků a migrantů závisí na nedostatečné denní mzdě, aby pokryli základní potřeby, jako je přístřeší, potraviny a zdravotní péče;

I. vzhledem k tomu, že z prvních zpráv vyplývá, že pandemie ochromila oslabený systém zdravotní péče, nemocnice jsou plné pacientů s koronavirem a nakaženy byly desítky zdravotnických pracovníků;

J. vzhledem k tomu, že nelegitimní venezuelský Nejvyšší soud, řízený režimem Nicoláse Madura, dne 26. května 2020 neoprávněně potvrdil jmenování Luise Parry předsedou Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že nelegální zasedání, které se konalo v lednu 2020, nesplňovalo ani zákonný postup, ani demokratické ústavní zásady, protože velké většině demokraticky zvolených zástupců bylo zabráněno, v některých případech i silou, aby se zúčastnili tohoto zasedání, a tedy mohli hlasovat; vzhledem k tomu, že protiprávní rozhodnutí vycházející z tohoto nelegálního parlamentního zasedání vedlo Radu EU k uložení sankcí vůči dalším 11 činitelům, včetně Luise Parry a Juana Josého Mendozy, předsedy Ústavního senátu Nejvyššího soudu, za jejich úlohu při narušování demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že Juan Guaidó vyloučil svou účast na jakékoli přechodné vládě a Maduro nemůže být součástí takové vlády;

K. vzhledem k tomu, že dne 13. června 2020 nelegitimní Nejvyšší soud znovu jmenoval nové členy Národní volební rady, přestože k tomu neměl zákonnou pravomoc; vzhledem k tomu, že podle článků 187 a 296 venezuelské ústavy má výlučnou pravomoc jmenovat členy Národní volební rady pouze Národní shromáždění, orgán demokraticky zvolený venezuelskými občany; vzhledem k tomu, že Evropský parlament neuzná žádné rozhodnutí nebo usnesení, které jednostranně přijmou tyto nelegitimní orgány; vzhledem k tomu, že činitelé odpovědní za tato rozhodnutí byli rovněž zařazeni na sankční seznam Rady;

L. vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro nařídil velvyslanci Evropské unie, aby do 72 hodin od uvalení cílených sankcí EU na několik činitelů odpovědných za závažné porušování lidských práv opustil zemi, a vzhledem k tomu, že pohrozil také španělskému velvyslanci dalšími odvetnými opatřeními; vzhledem k tomu, že v květnu 2020 se objevily zprávy o nátlaku na francouzské velvyslanectví v Caracasu, např. přerušení dodávek vody a elektřiny do rezidence velvyslance; vzhledem k tomu, že režim rozhodl změnit toto rozhodnutí a velvyslance EU nevypověděl;

M. vzhledem k tomu, že Madurův režim zaútočil na politické strany Acción Democrática, Primero Justicia a Un Nuevo Tiempo a vystavil je systematickému pronásledování na základě rozhodnutí nelegitimního Nejvyššího soudu, kterým proti vůli členů těchto stran odvolal jejich ústřední vedení; vzhledem k tomu, že Madurův režim označil demokratickou politickou stranu Voluntad Popular za teroristickou organizaci;

N. vzhledem k tomu, že demokratické mezinárodní společenství, včetně EU, rozhodně odmítlo tuto volební frašku a veškerá taková nezákonná opatření; vzhledem k tomu, že tímto opatřením se demokratický prostor v zemi zúžil na minimum a vytvořily se zásadní překážky pro vyřešení politické krize ve Venezuele; vzhledem k tomu, že pro překonání stupňující se krize je nezbytné vytvořit vyváženou a inkluzivní národní krizovou vládu zahrnující všechna demokratická politická a společenská uskupení v zemi a schopnou řešit současné humanitární potřeby;

O. vzhledem k tomu, že dodržování mezinárodních standardů, nezávislá a vyvážená Národní volební rada a rovné podmínky zajišťující neomezenou účast politických stran a kandidátů jsou základními kameny důvěryhodného volebního procesu, který umožní svobodné a spravedlivé legislativní a prezidentské volby;

P. vzhledem k tomu, že nelegální financování a zahraniční zasahování režimu do voleb představuje pro evropské demokracie významnou hrozbu;

Q. vzhledem k tomu, že provádění rozhodnutí o zahraničních záležitostech EU je v rukou vnitrostátních orgánů, ale Komise má povinnost sledovat provádění právních předpisů EU;

R. vzhledem k tomu, že dne 12. června 2020 kapverdské orgány zatkly Alexe Saaba, podnikatele, který se zapletl s několika korupčními režimy, včetně Madurova režimu, a nyní čeká na soudní rozhodnutí a případné vydání; vzhledem k tomu, že Saabův případ je názornou ilustrací toho, jak se korupce stala ve Venezuele, která se nachází uprostřed bezprecedentní humanitární krize, všudypřítomnou; vzhledem k tomu, že se Venezuela v roce 2019 umístila na 173. místě ze 180 zemí v indexu vnímání korupce, který vypracovává organizace Transparency International;

S. vzhledem k tomu, že počet politických vězňů roste od počátku masových nepokojů v roce 2014 a v současné době činí více než 430; vzhledem k tomu, že ve Venezuele je údajně zadržováno i 11 Evropanů; vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud v současnosti předběžně prověřuje řadu případů mučení ze strany režimu jako zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že během krize COVID-19 vzrostl počet případů represe, svévolného zadržování a mučení; vzhledem k tomu, že zpráva vysoké komisařky Bacheletové o Venezuele ze dne 2. července 2020 zdokumentovala více než 1 300 mimosoudních poprav, které mezi 1. lednem a 31. květnem 2020 provedly bezpečnostní síly;

T. vzhledem k tomu, že Madurův režim neposkytl transparentní informace, nepřijal mezinárodní humanitární pomoc a neupřednostnil potřeby a práva nejzranitelnějších skupin obyvatelstva; vzhledem k tomu, že dne 1. června 2020 byla uzavřena dohoda mezi ministerstvem zdravotnictví a poradní skupinou Národního shromáždění pro COVID-19 s cílem umožnit apolitické dodání humanitární pomoci do Venezuely prostřednictvím Panamerické zdravotnické organizace (PAHO), přičemž řadu let režim odmítal jakoukoli formu humanitární pomoci;

U. vzhledem k tomu, že Madurův režim od roku 2016 podporuje nelegální řemeslnou těžbu zlata ve venezuelském amazonském pralese za účelem financování nelegálních ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že toto zlato je protiprávně vyváženo z této země prostřednictvím nelegálních kanálů za účelem nezákonného prodeje a výměny v zahraničí; vzhledem k tomu, že takzvané krvavé zlato se těží a využívá na úkor lidských práv a životního prostředí za nezákonných a trestných podmínek, které závažně ohrožují jak lidská práva, tak životní prostředí;

V. vzhledem k tomu, že je třeba přijmout účinná opatření k zastavení bezpečnostní hrozby, kterou pro širší region představuje propojení mezi diktátorským Madurovým režimem, teroristickými skupinami a organizovanými ozbrojenými skupinami, které páchají trestnou činnost ve Venezuele;

1. znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažností humanitární krize, která zásadně ohrožuje životy Venezuelanů; vyjadřuje solidaritu všem venezuelským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze své země ve snaze o zajištění základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, pitné vodě, zdravotnickým službám a lékům;

2. upozorňuje na zhoršující se migrační krizi, která se rozšířila na celý region, konkrétně do Kolumbie, Peru, Ekvádoru, Bolívie, Chile, Brazílie, Panamy a Argentiny, a zasáhla také některé členské státy EU a Karibik, a poukazuje na mimořádně obtížné okolnosti, které ještě dále vyostřuje boj proti pandemii COVID-19; oceňuje úsilí a solidaritu sousedních zemí; žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby s těmito zeměmi a územími nadále spolupracovaly, a to nejen prostřednictvím poskytování humanitární pomoci, ale také poskytnutím více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

3. naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající humanitární krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu; bere na vědomí dohodu mezi Venezuelou a PAHO o boji proti COVID-19;

4. vyzývá k bezodkladnému přijetí kroků, které zabrání zhoršení humanitární krize a krize v oblasti veřejného zdraví, zejména opětovnému výskytu nemocí, jako jsou spalničky, malárie, záškrt a slintavka a kulhavka; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé;

5. vítá přislíbené prostředky a úsilí mezinárodní dárcovské konference jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty; vyzývá v této souvislosti ke snížení byrokracie a k zavedení zjednodušeného rámce, který zajistí, aby se tyto prostředky dostaly co nejrychleji k těm, kdo je nezbytně potřebují;

6. důrazně odmítá porušování demokratického, ústavního a transparentního fungování Národního shromáždění a zastrašování, násilí a svévolná rozhodnutí namířená proti jeho členům; odsuzuje nedemokratické jmenování nových členů Národní volební rady a odvolání stávajících řídících a dozorčích orgánů politických stran proti vůli jejich členů;

7. opakuje, že uznává výsledek transparentního a demokratického hlasování Národního shromáždění, kterým se Juan Guaidó stal legitimním předsedou Národního shromáždění a legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

8. opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimně zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba respektovat, včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; trvá na tom, že mírového politického řešení lze dosáhnout, pouze pokud budou plně respektovány ústavní výsady Národního shromáždění;

9. připomíná, že respektování demokratických institucí a zásad a dodržování právního státu jsou základními předpoklady pro nalezení řešení krize ve Venezuele ve prospěch jejích obyvatel; naléhavě proto vyzývá k vytvoření podmínek, které povedou ke svobodným, transparentním a důvěryhodným prezidentským a legislativním volbám na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů, což je jediné východisko z krize, které vyloučí jakékoli násilí nebo vojenskou akci;

10. vyzývá EU a další mezinárodní subjekty, aby připravily reakci mezinárodního společenství, která přispěje k naléhavému obnovení demokracie a právního státu ve Venezuele;

11. připomíná, že členské státy jsou právně vázány rozhodnutím Rady 2017/2074 provést v něm obsažená omezující opatření, zejména zabránit osobám, na něž se vztahují omezující opatření, ve vstupu na své území nebo v průjezdu přes něj, a mají povinnost neprodleně písemně oznámit Radě veškeré výjimky, které udělily;

12. bere na vědomí rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2020 o zařazení 11 venezuelských činitelů na seznam osob, na které se vztahují individuální sankce, jež nezpůsobují újmu venezuelskému obyvatelstvu, a žádá, aby byl tento seznam posílen a rozšířen, pokud se situace v oblasti lidských práv a demokracie v této zemi bude nadále zhoršovat; domnívá se, že orgány EU musí na základě těchto sankcí omezit pohyb osob uvedených na seznamu a jejich nejbližších rodinných příslušníků a zmrazit jejich majetek a víza; dále vyzývá k okamžitému zákazu obchodování s nelegálním krvavým zlatem z Venezuely a jeho oběhu v EU;

13. vyjadřuje hluboké politování nad hrozbami pana Madura, že vyhostí velvyslance EU z Caracasu odvetou za sankce uvalené na 11 činitelů odpovědných za závažné porušování lidských práv; bere na vědomí původní prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele, v němž oznamuje reciproční opatření a vyzývá členské státy, aby rovněž zvážily postup na základě reciprocity, pokud by tato situace znovu nastala, zejména zrušení akreditace Madurových velvyslanců v EU; opětovně vyzývá členské státy, aby uznaly politické zástupce, které jmenoval Juan Guaidó;

14. odsuzuje bující korupci, která se stala nedílnou součástí Madurova režimu; odsuzuje používání politického financování Madurovým režimem jako nástroje zahraničního vměšování; důrazně odsuzuje případy korupce, včetně případů, u nichž probíhá soudní vyšetřování v členských státech, a vyjadřuje nad nimi hluboké politování;

15. žádá okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení mučení, špatného zacházení a pronásledování, jimž jsou vystavováni političtí oponenti, lidskoprávní aktivisté a pokojní demonstranti, a aby byl umožněn návrat osob, které byly nespravedlivě přinuceny k exilu;

16. vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému Mezinárodním trestním soudem ve věci zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopustil venezuelský režim; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby podpořila iniciativu smluvních stran Mezinárodního trestního soudu, jejímž cílem je zahájit vyšetřování zločinů proti lidskosti, jichž se dopustila faktická Madurova vláda, a pohnat tak k odpovědnosti osoby odpovědné za spáchání těchto trestných činů;

17. bere na vědomí rozhodnutí britského soudu ze dne 2. července 2020, které jednoznačně uznává demokratickou legitimitu Bolívarovské republiky Venezuela v osobě jejího prezidenta Juana Guaidóa tím, že mu dává legální přístup ke státním rezervám zlata;

18. požaduje, aby do této země byla vyslána vyšetřovací mise, aby bylo možné situaci posoudit;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

[1] Přijaté texty, P9_TA(2020)0013.

[2] Úř. věst. L 205 I, 29.6.2020, s. 6.

Poslední aktualizace: 8. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí