Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0211/2020Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0211/2020

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților

7.7.2020 - (2019/2952(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9‑0211/2020 (PPE)
B9‑0213/2020 (S&D)
B9‑0215/2020 (Renew)

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
în numele Grupului PPE
Kati Piri, Javi López, Maria‑Manuel Leitão‑Marques
în numele Grupului S&D
Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al‑Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew


Procedură : 2019/2952(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0211/2020
Texte depuse :
RC-B9-0211/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților

(2019/2952(RSP))

 

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cea din 16 ianuarie 2020 referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)[1],

 având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 1 aprilie 2020 cu privire la propunerea SUA și situația în contextul pandemiei de coronavirus din Venezuela,

 având în vedere declarația experților ONU în domeniul drepturilor omului din 30 aprilie 2020 referitoare la urgența sanitară din Venezuela,

 având în vedere avertismentul din 6 mai 2020 al experților ONU în domeniul drepturilor omului cu privire la impactul devastator al crizei umanitare și economice din această țară asupra drepturilor omului,

 având în vedere raportul din 2 iulie 2020 al Înaltei Comisare a ONU, Michelle Bachelet, cu privire la drepturile omului în Venezuela,

 având în vedere comunicatul de presă comun al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) din 1 aprilie 2020 privind situația refugiaților și a migranților din Venezuela în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19,

 având în vedere declarațiile Secretarului General al Organizației Statelor Americane privind situația din Venezuela din 5 ianuarie 2020 și din 26 iunie 2020,

 având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 20 februarie, 2 martie, 2 aprilie și 16 iunie 2020,

 având în vedere declarațiile privind cele mai recente evoluții din Venezuela făcute de VP/ÎR la 4 și 16 iunie 2020,

 având în vedere declarația Comisiei sale pentru afaceri externe din 11 iunie 2020 referitoare la recentele atacuri împotriva Adunării Naționale din Venezuela,

 având în vedere declarațiile Grupului internațional de contact din 16 iunie 2020 privind subminarea credibilității organismului electoral venezuelean și din 24 iunie 2020 privind înrăutățirea crizei politice din Venezuela,

 având în vedere Decizia (PESC) 2020/898 a Consiliului din 29 iunie 2020 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela[2], care a adăugat 11 înalți funcționari venezueleni pe lista persoanelor supuse unor măsuri restrictive,

 având în vedere Conferința internațională a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții din Venezuela din 26 mai 2020,

 având în vedere Constituția Venezuelei,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre oferă de ani de zile sprijin populației Venezuelei și comunităților care găzduiesc refugiați; întrucât la 26 mai 2020 Uniunea Europeană și Guvernul Spaniei, cu sprijinul UNHCR și al OIM, au convocat o conferință internațională a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții venezueleni; întrucât donatorii internaționali s-au angajat să doneze o sumă totală de 2,544 miliarde EUR, din care numai 595 de milioane EUR sunt finanțări directe, restul fiind doar împrumuturi condiționate; întrucât în timpul conferinței unii dintre destinatarii împrumuturilor și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dificultățile birocratice și complexitatea reglementărilor cu care s-au confruntat la obținerea împrumuturilor; întrucât cele 595 de milioane EUR sub formă de subvenții directe nu vor acoperi decât costurile anuale ale consecințelor acestei crize fără precedent din țările învecinate cu Venezuela; întrucât comunitatea internațională trebuie să găsească soluții inovatoare pentru a debloca alte eventuale resurse financiare menite să ajute poporul venezuelean să răspundă nevoilor sale urgente, dincolo de ajutorul umanitar și de ajutorul în cadrul cooperării pe termen mai lung;

B. întrucât asistența UE se ridică la peste 319 milioane EUR, atât în Venezuela, cât și în afara acesteia; întrucât 156 de milioane EUR au fost destinați asistenței umanitare, 136 de milioane EUR dezvoltării și 27 de milioane EUR stabilității și păcii;

C. întrucât criza umanitară, politică, economică, instituțională, socială și multidimensională din Venezuela, deja gravă, s-a înrăutățit semnificativ și s-a agravat în timpul pandemiei; întrucât penuria crescândă de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară;

D. întrucât din ce în ce mai multe persoane din Venezuela, în special grupurile vulnerabile cum ar fi femeile, copiii și persoanele bolnave, suferă de malnutriție ca urmare a accesului limitat la servicii de sănătate de calitate, la medicamente, alimente și apă;

E. întrucât sistemul național de sănătate din Venezuela a fost serios slăbit din cauza proastei lui administrări de către regim, ceea ce a dus la penurii grave de medicamente și la lipsa tratamentelor medicale; întrucât cifrele publicate de regim în legătură cu pandemia de COVID-19 sunt lipsite de credibilitate și nu se bucură de încredere nici în Venezuela, nici pe plan internațional;

F. întrucât actuala criză multidimensională din Venezuela cauzează cel mai extins fenomen de strămutare a populației înregistrat vreodată în regiune; întrucât aproximativ cinci milioane de venezueleni au fugit din țară, 80 % dintre aceștia fiind strămutați în țările din regiune; întrucât, potrivit UNHCR, criza refugiaților din Venezuela este a doua din lume ca magnitudine, în urma celei din Siria; întrucât se preconizează că până la sfârșitul anului 2020 numărul total al persoanelor care fug din cauza înrăutățirii condițiilor de viață din Venezuela ar putea depăși 6,5 milioane;

G. întrucât, potrivit UNHCR, numărul de venezueleni care solicită azil la nivel mondial a crescut cu 2 000 %; întrucât 650 000 de venezueleni au depus cereri de azil în întreaga lume, iar aproximativ două milioane au obținut permise de ședere în alte țări de pe continentul american; întrucât 12 % din populație a fugit din țară, iar oamenii continuă să plece într-un ritm mediu de 5 000 pe zi;

H. întrucât actuala urgență mondială de sănătate publică a agravat situația deja disperată a multor refugiați și migranți din Venezuela, precum și pe cea din țările care îi găzduiesc; întrucât mulți refugiați și migranți depind de salarii zilnice insuficiente pentru a-și acoperi nevoile de bază, cum ar fi adăpostul, alimentele și asistența medicală;

I. întrucât, potrivit informațiilor inițiale privind pandemia care a copleșit fragilul sistem de sănătate al țării, spitalele sunt pline cu bolnavi de coronavirus, iar zeci de lucrători din domeniul sănătății au fost infectați;

J. întrucât Curtea Supremă ilegitimă din Venezuela, controlată de regimul lui Nicolás Maduro, a confirmat în mod nejustificat numirea lui Luis Parra în funcția de președinte al Adunării Naționale la 26 mai 2020; întrucât sesiunea ilegală care a avut loc în ianuarie 2020 nu a respectat nici procedura juridică, nici principiile constituționale democratice, marea majoritate a reprezentanților aleși democratic fiind împiedicați, în unele cazuri prin recurgerea la forță, să fie prezenți la sesiune și, în consecință, să participe la vot; întrucât decizia ilegală adoptată în această sesiune parlamentară ilegitimă a determinat Consiliul UE să impună sancțiuni altor 11 funcționari pentru rolul lor în subminarea democrației și statului de drept, printre care se numără Luis Parra și Juan Jose Mendoza, președintele Camerei Constituționale a Curții Supreme; întrucât Juan Guaidó s-a autoexclus din orice guvern de tranziție, iar Maduro nu poate face parte dintr-un astfel de guvern;

K. întrucât la 13 iunie 2020 Curtea Supremă ilegitimă a numit din nou noi membri în Consiliul Electoral Național, în pofida faptului că nu are nicio competență legală în acest sens; întrucât, potrivit articolelor 187 și 296 din Constituția Venezuelei, aceste numiri sunt responsabilitatea exclusivă a Adunării Naționale, un organism ales în mod democratic de poporul venezuelean; întrucât Parlamentul European nu va recunoaște nicio decizie sau hotărâre adoptată unilateral de aceste organisme nelegitime; întrucât funcționarii responsabili de aceste decizii au fost, de asemenea, incluși pe lista de sancțiuni a UE;

L. întrucât Nicolás Maduro i-a ordonat ambasadoarei Uniunii Europene să părăsească țara în termen de 72 de ore de la impunerea de către UE a unor sancțiuni îndreptate împotriva mai multor funcționari responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului și întrucât acesta l-a amenințat și pe ambasadorul Spaniei cu alte represalii; întrucât în mai 2020 s-au semnalat acte de hărțuire împotriva ambasadei Franței din Caracas, inclusiv întreruperea alimentării cu apă și electricitate a reședinței ambasadorului; întrucât regimul a decis să anuleze decizia respectivă și să nu o expulzeze pe ambasadoarea UE;

M. întrucât regimul Maduro s-a dezlănțuit împotriva partidelor politice Acción Democratica, Primero Justicia și Un Nuevo Tiempo, supunându-le unei persecuții sistematice prin hotărâri ale Curții Supreme ilegitime care le-au desființat organele naționale de conducere împotriva voinței membrilor lor; întrucât partidul politic democratic Voluntad Popular a fost clasificat ca organizație teroristă de către regimul Maduro;

N. întrucât comunitatea internațională democratică, inclusiv UE, a respins cu fermitate această farsă electorală și toate aceste acțiuni ilegale; întrucât această acțiune a redus la minimum spațiul democratic din această țară și a creat obstacole majore în calea soluționării crizei politice din Venezuela; întrucât formarea unui guvern național de urgență echilibrat și incluziv, care să cuprindă toate sectoarele politice și sociale democratice ale țării și care să fie în măsură să răspundă nevoilor umanitare actuale este esențială pentru depășirea crizei;

O. întrucât respectarea standardelor internaționale, un consiliu electoral național independent și echilibrat și crearea de condiții echitabile pentru a asigura participarea neîngrădită a partidelor politice și a candidaților reprezintă pietrele de temelie ale unui proces electoral credibil, care să permită desfășurarea de alegeri legislative și prezidențiale libere și corecte;

P. întrucât finanțarea ilicită și ingerințele externe din partea regimului în alegeri reprezintă o amenințare semnificativă la adresa democrațiilor europene;

Q. întrucât punerea în aplicare a deciziilor UE în materie de afaceri externe ține de competența autorităților naționale, însă Comisia are responsabilitatea de a monitoriza punerea în aplicare a legislației UE;

R. întrucât la 12 iunie 2020 autoritățile din Cabo Verde l-au arestat Alex Saab, un om de afaceri implicat în mai multe cazuri de corupție care implică regimul Maduro, și care așteaptă în prezent o hotărâre judecătorească și o posibilă extrădare; întrucât cazul Saab ilustrează cât de mult s-a generalizat corupția în Venezuela, în timp ce țara se află în mijlocul unei crize umanitare fără precedent; întrucât țara se situează pe locul 173 din 180 în indicele de percepție a corupției al Transparency International pe 2019;

S. întrucât numărul deținuților politici a crescut de când tulburările civile de masă au început în 2014, acesta ridicându-se în prezent la peste 430; întrucât există și relatări potrivit cărora 11 cetățeni europeni sunt reținuți în Venezuela; întrucât numeroase relatări privind cazuri de tortură comisă de către regim fac în prezent obiectul unei examinări preliminare de către CPI pentru crime împotriva umanității; întrucât represiunea, detențiile arbitrare și practicarea torturii au cunoscut o creștere în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19; întrucât raportul Înaltei Comisare Bachelet din 2 iulie 2020 privind Venezuela a documentat peste 1 300 de execuții extrajudiciare comise de forțele de securitate între 1 ianuarie și 31 mai 2020;

T. întrucât regimul Maduro nu a oferit informații transparente, nu a acceptat asistența umanitară internațională și nu a acordat prioritate nevoilor și respectării drepturilor celor mai vulnerabile segmente ale populației; întrucât la 1 iunie 2020 s-a încheiat un acord între Ministerul Puterii Populare pentru Sănătate și echipa de consiliere în probleme legate de COVID-19 a Adunării Naționale pentru a permite acordarea de ajutor umanitar Venezuelei prin intermediul Organizației Panamericane a Sănătății (PAHO), întrucât de-a lungul anilor regimul a respins orice formă de ajutor umanitar;

U. întrucât începând din 2016 regimul Maduro a sprijinit exploatarea artizanală ilegală a aurului în partea venezueleană a Amazoniei în scopul finanțării de grupări armate ilegale; întrucât aurul a fost scos ilegal din țară, urmând să fie vândut și schimbat ilicit în străinătate; întrucât acest „aur pătat cu sânge” este extras și exploatat fără respectarea drepturilor omului și a mediului, în condiții ilegale și prin acțiuni infracționale, ceea ce amenință grav oamenii și mediul;

V. întrucât sunt necesare acțiuni eficace pentru a pune capăt amenințării la adresa securității regiunii extinse pe care o reprezintă legăturile dintre regimul dictatorial Maduro, grupările teroriste și grupările armate organizate care își desfășoară activitatea infracțională în Venezuela,

1. își reafirmă profundă îngrijorare cu privire la gravitatea situației de urgență umanitară, care reprezintă o amenințare serioasă la adresa vieților venezuelenilor; își exprimă solidaritatea cu toți venezuelenii forțați să fugă din țara lor din cauza lipsei celor mai elementare condiții de viață, cum ar fi accesul la hrană, la apă potabilă, la servicii de sănătate și la medicamente;

2. atrage atenția asupra agravării crizei migrației, care s-a extins în întreaga regiune, și anume în Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia, Chile, Brazilia, Panama și Argentina, precum și în unele state membre ale UE și în Marea Caraibilor și subliniază condițiile extrem de dificile, agravate de lupta împotriva pandemiei de COVID-19; salută eforturile depuse de țările învecinate și solidaritatea arătată de acestea; solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să continue cooperarea cu aceste țări și teritorii, oferind nu numai asistență umanitară, ci și mai multe resurse, precum și prin intermediul politicii de dezvoltare;

3. îndeamnă autoritățile din Venezuela să recunoască existența actualei crize umanitare, să împiedice agravarea acesteia și să promoveze soluții politice și economice pentru a garanta siguranța întregii populații civile și stabilitatea în țară și în regiune; ia act de acordul încheiat între Venezuela și Organizația Panamericană a Sănătății privind combaterea COVID-19;

4. solicită luarea de măsuri urgente pentru a împiedica agravarea crizei umanitare și de sănătate publică și, în special, reapariția unor boli precum rujeola, malaria, difteria și febra aftoasă; solicită aplicarea rapidă a unor soluții pe termen scurt pentru combaterea malnutriției în rândul celor mai vulnerabile grupuri, precum femeile, copiii și persoanele bolnave;

5. salută angajamentele asumate și eforturile Conferinței internaționale a donatorilor pentru manifestarea solidarității cu refugiații și migranții din Venezuela; solicită, în acest context, o reducere a birocrației și o simplificare a cadrului care să garanteze că fondurile ajung cât mai curând posibil la cei care au nevoie urgentă;

6. respinge cu fermitate încălcările funcționării democratice, constituționale și transparente a Adunării Naționale, precum și intimidările, violențele și deciziile arbitrare împotriva membrilor acesteia; denunță numirea nedemocratică de noi membri ai Consiliului Electoral Național și desființarea organelor de conducere ale partidelor împotriva voinței membrilor acestora;

7. repetă că, având în vedere votul transparent și democratic al Adunării Naționale, îl recunoaște pe Juan Guaidó ca președinte legitim al Adunării Naționale și ca președinte interimar legitim al Republicii Bolivariene a Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

8. își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care este unicul organism democratic ales în mod legitim al Venezuelei și ale cărei competențe trebuie respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; insistă că nu se poate ajunge la o soluție politică pașnică decât prin respectarea deplină a prerogativelor constituționale ale Adunării Naționale;

9. reamintește că respectarea instituțiilor și principiilor democratice și menținerea statului de drept sunt condiții esențiale pentru găsirea unei soluții la criza din Venezuela, în beneficiul poporului său; de aceea, solicită urgent crearea de condiții care să conducă la alegeri prezidențiale și legislative libere, transparente și credibile, cu un calendar fix, în condiții echitabile pentru toți actorii, cu asigurarea transparenței și prezenței unor observatori internaționali credibili, ca unică modalitate de ieșire din criză, excluzând astfel orice violență sau acțiune militară;

10. invită UE și alți actori internaționali să mobilizeze comunitatea internațională să dea un răspuns care să contribuie la reinstaurarea urgentă a democrației și a statului de drept în Venezuela;

11. reamintește că statele membre au obligația legală de a aplica dispozițiile Deciziei 2017/2074 a Consiliului și de a pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute de aceasta, în special împiedicarea intrării sau tranzitului pe teritoriul lor a persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive, precum și obligația de a informa imediat Consiliul în scris cu privire la orice derogare acordată;

12. ia act de decizia Consiliului din 29 iunie 2020 de a adăuga 11 funcționari venezueleni pe lista celor care sunt supuși unor sancțiuni individuale care nu afectează populația venezueleană și solicită întărirea și extinderea acestei liste dacă situația drepturilor omului și a democrației în această țară continuă să se deterioreze; consideră că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările persoanelor aflate pe această listă precum și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe bunurile și să le interzică vizele; solicită, de asemenea, interzicerea imediată a comerțului cu „aurul pătat cu sânge” de proveniență ilegală din Venezuela și a circulației acestuia;

13. regretă profund amenințările cu expulzarea ale dlui Maduro la adresa ambasadoarei UE de la Caracas ca formă de represalii pentru sancțiunile impuse unui număr de 11 funcționari responsabili de încălcări grave ale drepturilor omului; ia act, în această privință, de declarația inițială a VP/ÎR care anunță reciprocitate și invită statele membre să ia în considerare posibilitatea de a acționa în virtutea principiului reciprocității dacă această situație apare din nou, și anume prin revocarea prerogativelor ambasadorilor lui Maduro în UE; invită din nou statele membre să-i recunoască pe reprezentanții politici numiți de Juan Guaidó;

14. denunță corupția de necontrolat care a devenit o parte integrantă a regimului Maduro; denunță utilizarea de către regimul Maduro a finanțării politice ca instrument de intervenție străină; denunță cu fermitate și deplânge cazurile de corupție, inclusiv cele care fac obiectul unei anchete judiciare în statele membre;

15. solicită eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și încetarea torturii, a relelor tratamente și a hărțuirii adversarilor politici, a activiștilor pentru drepturile omului și a protestatarilor pașnici, și solicită ca celor care au fost forțați în mod injust să plece în exil să li se permită să se întoarcă;

16. sprijină deplin anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) care vizează crimele și actele de represiune pe scară largă comise de regimul venezuelean; îndeamnă Uniunea Europeană să sprijine inițiativa statelor părți la CPI de a deschide o anchetă asupra crimelor împotriva umanității comise de guvernul de facto Maduro pentru a-i trage astfel la răspundere pe cei responsabili;

17. ia act de decizia justiției britanice din 2 iulie 2020, care recunoaște fără echivoc că legitimitatea democratică a Republicii Bolivariene a Venezuelei rezidă în persoana președintelui său, Juan Guaidó, acordându-i acestuia accesul legal la rezervele de aur ale Republicii;

18. solicită trimiterea unei misiuni de informare în această țară, pentru a evalua situația;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

 

Ultima actualizare: 8 iulie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate