Postup : 2020/2779(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0271/2020

Předložené texty :

RC-B9-0271/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasování :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0231

<Date>{15/09/2020}15.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0271/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0272/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0275/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 178kWORD 53k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0271/2020 (PPE)

B9‑0272/2020 (Verts/ALE)

B9‑0274/2020 (S&D)

B9‑0275/2020 (ECR)

B9‑0278/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situaci v Bělorusku</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

(2020/2779(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 4. října 2018 o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 97[1], usnesení ze dne 19. dubna 2018 o Bělorusku[2], usnesení ze dne 6. dubna 2017 o situaci v Bělorusku[3], usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o situaci v Bělorusku[4] a usnesení ze dne 8. října 2015 o trestu smrti[5],

 s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 jakožto společné iniciativy EU a jejích šesti východních partnerů – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny,

 s ohledem na společná prohlášení ze summitů Východního partnerství, které se konaly v roce 2009 v Praze, v roce 2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu, v roce 2015 v Rize a v roce 2017 v Bruselu,

 s ohledem na prezidentské volby, které proběhly v Bělorusku dne 9. srpna,

 s ohledem na prohlášení, která vydal jménem Evropské unie k prezidentským volbám vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zejména na jeho prohlášení ze dnů 11. srpna 2020 a 17. srpna 2020,

 s ohledem na prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise, zejména na jeho prohlášení ze dne 7. srpna 2020, které vydal před prezidentskými volbami, a ze dne 14. července 2020 ohledně nezaregistrování kandidátů v prezidentských volbách, na společné prohlášení vysokého představitele, místopředsedy Komise a ministra zahraničních věcí Kanady ze dne 26. srpna 2020 a na prohlášení, které dne 10. srpna 2020 vydal k prezidentským volbám vysoký představitel, místopředseda Komise společně s komisařem pro sousedství a rozšíření,

 s ohledem na prohlášení o situaci v Bělorusku po takzvaných prezidentských volbách uspořádaných dne 9. srpna 2020, které dne 13. srpna 2020 vydal předseda Evropského parlamentu a dne 17. srpna 2020 předsedové pěti politických skupin,

 s ohledem na hlavní výsledek mimořádného zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 14. srpna a závěry předsedy Evropské rady ze dne 19. srpna ve věci situace v Bělorusku po prezidentských volbách, které se konaly dne 9. srpna,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne 7. září 2020 o svévolném a bezdůvodném zatýkání a zadržování osob z politických důvodů a na jeho prohlášení ze dne 11. září 2020 o eskalaci násilí a zastrašování členů Koordinační rady,

 s ohledem na globální strategii EU a revidovanou evropskou politiku sousedství,

 s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ, zejména na prohlášení ze dne 19. června 2020 o nedávném vývoji před prezidentskými volbami a na prohlášení ze dne 18. listopadu 2019 o parlamentních volbách v Bělorusku,

 s ohledem na to, že Rada přijala dne 17. února 2020 rozhodnutí prodloužit embargo EU uvalené na Bělorusko roku 2004 a týkající se zbraní a materiálu, který by mohl být použit k vnitřním represím[6],

 s ohledem na prohlášení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) ze dne 15. července 2020 o tom, že do Běloruska nebude vyslána volební pozorovatelská mise, neboť nebylo obdrženo pozvání k této misi,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na všechny úmluvy o lidských právech, jichž je Bělorusko smluvní stranou,

 s ohledem na zprávu o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, kterou dne 10. července 2020 vydal zvláštní zpravodaj OSN,

 s ohledem na prohlášení úřadu ODIHR při OBSE  ze dne 17. července 2020 a na předchozí zprávy tohoto úřadu o volbách v Bělorusku,

 s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dnů 10. srpna a 14. srpna 2020 o vývoji situace v Bělorusku po volbách,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Bělorusku nebyla navzdory opakovaným snahám od roku 2000 zaregistrována žádná nová politická strana; vzhledem k tomu, že běloruská ústřední volební komise odmítla zaregistrovat politiky kritizující stávající režim jako kandidáty v prezidentských volbách 2020, ačkoliv v souladu s vnitrostátními právními předpisy údajně shromáždili více než 100 000 podpisů, a jejich kandidatuře tak byly stavěny do cesty nepřiměřené a bezdůvodné překážky, což je v rozporu se závazky přijatými v rámci OBSE a s dalšími mezinárodními normami;

B. vzhledem k tomu, že v průběhu předvolební kampaně docházelo již od počátku května k častým celostátním zásahům proti pokojným demonstrantům, aktivistům občanské společnosti, bloggerům a novinářům a k závažnému zastrašování politických aktivistů, jejich rodin a stoupenců; vzhledem k tomu, že v celé zemi bylo z důvodu protestů proti režimu zadrženo více než 650 pokojných demonstrantů, novinářů a občanských aktivistů;

C. vzhledem k tomu, že ačkoliv je Bělorusko členským státem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jeho volební postupy nebyly v souladu s pokyny OBSE, které vyzývají k dodržování základních svobod, rovnosti, univerzálnosti, politického pluralismu, důvěry, transparentnosti a odpovědnosti;

D. vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise OBSE/ODIHR nemohla volby sledovat, neboť běloruské orgány jí záměrně nevydaly včas pozvání;

E. vzhledem k tomu, že po celou dobu konání voleb se objevovaly zprávy o systematických nesrovnalostech a porušování mezinárodních volebních standardů, a to i zprávy o zastrašování voličů, znemožňování uplatnění jejich volebního práva a rozsáhlého falšování zpráv z volebních okrsků; vzhledem k tomu, že po celé zemi byly zaznamenány případy zadržení nezávislých domácích pozorovatelů poté, co zdokumentovali četná porušení volebního zákona, a to včetně pozorovatelů, kteří v běloruských prezidentských volbách sledovali hlasování v předstihu,

F. vzhledem k tomu, že ústřední volební komise Běloruska prohlásila vítězem tzv. voleb úřadujícího prezidenta Aljaksandra Lukašenku;

G. vzhledem k tomu, že důvěryhodné zprávy z celé země a informace šířené na sociálních médiích řadovými občany vypovídají o rozsáhlém volebním podvodu ve prospěch úřadujícího prezidenta Aljaksandra Lukašenky a že mnozí Bělorusové považují za vítězku voleb Svjatlanu Cichanouskou;

H. vzhledem k tomu, že ihned po oznámení takzvaných volebních výsledků začaly bezprecedentní pokojné demonstrace vyjadřující touhu po demokratické změně a dodržování základních svobod a lidských práv, které trvají dodnes a při nichž vyšli do běloruských ulic statisíce protestujících, přičemž o víkendech kulminují v tzv. pochodech jednoty a poukazují na míru nespokojenosti a mobilizace běloruské společnosti;

I. vzhledem k tomu, že demonstrace doprovázejí stávky, jež se rozšířily po celé zemi v průmyslových závodech, včetně velkých státních společností z různých ekonomických odvětví, v podnicích, školách, na univerzitách a ve velkých i menších městech a vesnicích;

J. vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy neuznaly výsledky prezidentských voleb kvůli závažným pochybnostem ohledně spravedlivého průběhu voleb a rozšířeným zprávám o falšování; vzhledem k tomu, že stávající funkční období prezidenta Lukašenky končí dne 5. listopadu 2020;

K. vzhledem k tomu, že běloruské protesty dosáhly dosud nevídaných rozměrů, jsou celostátní a mezigenerační a v jejich čele stojí očividně ženy;

L. vzhledem k tomu, že běloruské orgány reagovaly na legitimní a pokojné protesty nepřiměřeným násilím; vzhledem k tomu, že reakce bezpečnostních sil na pokojné protesty byla mimořádně tvrdá, často se uchylovaly k nadměrnému, zbytečnému a svévolnému použití síly, například slzného plynu, obušků, zábleskových granátů a vodních děl; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvádí, že v uplynulých týdnech bylo zadrženo více než 6 700 osob, když uplatňovaly své právo na svobodu pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že odborníci byli informováni o nejméně 450 případech mučení, sexuálního násilí, znásilnění a špatného zacházení s osobami zbavenými svobody a že od 9. srpna 2020 se někteří lidé pohřešují a několik osob bylo nalezeno mrtvých, mezi nimi i Aljaksandr Tarajkouský, Konstantin Šišmakov, Alexandr Vichor a Henadz Šutov;

M. vzhledem k tomu, že vznikla Koordinační rada, která má být dočasným institucionálním partnerem pro národní dialog, jehož cílem je uspořádání nových voleb, které by proběhly podle mezinárodních norem a za přítomnosti volební pozorovatelské mise ODIHR; vzhledem k tomu, že několik tisíc lidí podpořilo její výzvy k uspořádání nových voleb a že všichni vedoucí členové této rady museli čelit zastrašování, výslechům nebo zatčení (Lilija Ulasovová, Maksim Znak, Sjarhej Dyleuski, Maryja Kalesnikavová); vzhledem k tomu, že neustálé zastrašování a výhrůžky přinutily vůdce opozice Svjatlanu Cichanouskou, Veraniku Capkalovou, Pavla Latušku a Volhu Kavalkovovou hledat útočiště v Evropské unii; vzhledem k tomu, že další čelnou představitelku opozice Maryju Kalesnikavovou dne 7. září za bílého dne unesli na ulici v Minsku maskovaní muži v dodávce bez poznávací značky; vzhledem k tomu, že nositelka Nobelovy ceny Svjatlana Alexijevičová je jedinou členkou předsednictva Koordinační rady, která je stále v Bělorusku na svobodě; vzhledem k tomu, že i přes mimořádnou podporu, kterou jí poskytli evropští diplomaté, přetrvávají vážné obavy ohledně její bezpečnosti;

N. vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 19. srpna rozhodla, že na značný počet osob zodpovědných za násilí, represi a falšování volebních výsledků v Bělorusku uvalí sankce, zakáže jim vstup do EU a zmrazí jejich finanční aktiva v EU;

O. vzhledem k tomu, že se volební kampaň i samotné prezidentské volby konaly v době pandemie onemocnění COVID-19, jehož dopady běloruské politické vedení a orgány soustavně popíraly, což přimělo novináře, zdravotníky a řadové občany k tomu, aby začali sdílet klíčové informace o pandemii a nezbytných preventivních opatřeních, čímž prokázali občanskou angažovanost obyvatel a vitalitu běloruské občanské společnosti;

P. vzhledem k tomu, že prezident Ruské federace vyjádřil dne 27. srpna podporu potlačení legitimní občanské nespokojenosti běloruskými orgány, neboť nabídl nasazení zvláštních policejních složek; vzhledem k tomu, že dne 21. srpna oznámil pan Lukašenka, že na místa stávkujících a odstupujících novinářů státních sdělovacích prostředků nastupují tzv. ruští mediální odborníci; vzhledem k tomu, že mezi prvními státy, které panu Lukašenkovi gratulovaly k vítězství ve zfalšovaných volbách, bylo Rusko, Čína a Turecko;

Q. vzhledem k tomu, že pokračují násilné zásahy běloruských orgánů vůči nezávislým běloruským reportérům a občanským novinářům, že tyto orgány se i nadále záměrně snaží bránit v objektivním zpravodajství, aby rozptýlily obavy a utišily kritiku na domácím i mezinárodním poli, a to mimo jiné tak, že dne 29. srpna odebraly akreditaci více než tuctu mezinárodních novinářů;

R. vzhledem k tomu, že během volební kampaně a po volbách se situace v oblasti lidských práv v Bělorusku nadále zhoršovala; vzhledem k tomu, že podmínky pro práci zastánců lidských práv se neustále zhoršují a obránci lidských práv jsou systematicky terčem zastrašování, obtěžování a omezování základních svobod; vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která nadále uplatňuje trest smrti;

1. zdůrazňuje, že Evropský parlament v souladu s postojem Evropské rady neuznává výsledky tzv. prezidentských voleb, které se uskutečnily v Bělorusku dne 9. srpna 2020, neboť při nich byly hrubě porušeny všechny mezinárodně uznávané standardy; přestane uznávat Aljaksandra Lukašenku jakožto prezidenta Běloruska, jakmile skončí jeho stávající mandát;

2. co nejdůrazněji odsuzuje běloruské orgány za násilné potlačování poklidných protestů pořádaných v návaznosti na zfalšované prezidentské volby ze dne 9. srpna, jejichž účastníci demonstrují za spravedlnost, svobodu a demokracii; vyzývá k okamžitému ukončení násilí, k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech osob zadržených z politických důvodů, a to jak před tzv. volbami, které se konaly dne 9. srpna, tak po nich, včetně všech osob, které byly zadrženy z toho důvodu, že se zúčastnily protestů proti výsledkům voleb nebo násilným postupům orgánů nebo že tyto protesty podpořily, a ke zrušení všech obvinění proti nim;

3. odsuzuje probíhající zastrašování, pronásledování a nepřiměřené užití síly namířené proti účastníkům stávek, členům Koordinační rady a dalším představitelům opozice, aktivistům občanské společnosti, nezávislým novinářům a bloggerům; požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob, které byly svévolně zadrženy před zfalšovanými volbami z 9. srpna a po nich, včetně Pavla Sevjaryňce, Mikoly Statkeviče, Maryje Kalesnikavové, Andreje Jahorava, Antona Radňankova a Ivana Kravcova; žádá, aby byla zastavena všechna trestní stíhání vedená z politických důvodů;

4. vítá Koordinační radu jako prozatímního zástupce lidí požadujících demokratické změny v Bělorusku, který je otevřený všem politickým a sociálním subjektům;

5. podporuje pokojné a demokratické předání moci na základě inkluzivního národního dialogu, při němž budou plně dodržena demokratická a základní práva běloruského lidu; opakuje v této souvislosti výzvy běloruského lidu k uspořádání nových, svobodných a spravedlivých voleb, které by proběhly co nejdříve pod mezinárodním dohledem vedeným OBSE/ODIHR a v souladu s mezinárodně uznávanými standardy;

6. jednoznačně podporuje legitimní požadavky běloruských občanů a jejich touhu po svobodných a spravedlivých volbách, základních svobodách a lidských právech, demokratickém zastoupení, účasti na politickém životě, důstojnosti a právu rozhodovat o vlastním osudu; uznává, že současné protestní hnutí v Bělorusku je založeno na všeobecném a širokém požadavku demokratizace Běloruska, jehož obyvatelé musí požívat stejných základních práv na demokracii a svobodu jako všichni ostatní občané na evropském kontinentu;

7. vyzývá Komisi, místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby poskytli pomoc běloruské demokratické opozici, včetně Koordinační rady vedené Svjatlanou Cichanouskou;

8. oceňuje významný přínos odvážných běloruských žen, v jejichž čele stojí Svjatlana Cichanouská, Varonika Capkalová a Maryja Kalesnikavová, a jejich stoupenců, neboť vyjadřují a ztělesňují legitimní požadavky běloruských občanů; konstatuje, že řada Bělorusů považuje Svjatlanu Cichanouskou za vítězku prezidentských voleb a zvolenou prezidentku Běloruska;

9. požaduje okamžité propuštění zatčených členů Koordinační rady, Lilije Ulasovové, Maksima Znaka, Sjarheje Dyleuského a Maryje Kalesnikavové; trvá na tom, že do národního dialogu musí být plně a neomezeně zapojena Koordinační rada; vítá ochranu, kterou Svjatlaně Alexijevičové poskytují zástupci členských států EU a dalších obdobně smýšlejících zemí;

10. vyjadřuje co nejdůraznější politování nad otřesnými projevy násilí, krutými represemi a mučením namířenými proti pokojným demonstrantům a zadrženým; vyzývá k nezávislému a účinnému vyšetření úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadze Šutova a Konstantina Šišmakova, kteří zahynuli v souvislosti s protesty;

11. vyzývá k ukončení veškerého špatného zacházení a mučení, k zavedení specifické definice mučení do běloruského trestního zákoníku v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a k přijetí legislativních změn s cílem kvalifikovat násilné zmizení jako trestný čin;

12. trvá na tom, že je třeba zajistit právo občanů na svobodu shromažďování, sdružování, projevu a přesvědčení, stejně jako svobodu sdělovacích prostředků, a zrušit tak veškerá právní i praktická omezení, která brání uplatňování těchto svobod; důrazně odsuzuje pokračující uplatňování trestu smrti a vyzývá k jeho okamžitému a trvalému zrušení a do té doby k účinnému uplatňování práva odvolat se proti trestu smrti;

13. plně podporuje běloruské pracovníky a nezávislé odborové svazy a vyzývá běloruské orgány a zaměstnavatele k dodržování základního práva běloruských pracovníků na stávku bez rizika propuštění, zatčení nebo jiného odvetného opatření v souladu s úmluvami MOP č. 87 a 98; podporuje výzvu Mezinárodní konfederace odborových svazů adresovanou Mezinárodní organizaci práce, aby okamžitě zasáhla proti zatčení a odsouzení vedoucích představitelů stávkových výborů a nezávislých odborových aktivistů s cílem chránit jejich svobodu shromažďování a sdružování; vyjadřuje svou podporu koordinační úloze, kterou hraje běloruský Kongres demokratických odborových svazů;

14. důrazně podporuje sankce EU zaměřené proti osobám zodpovědným za falšování volebních výsledků a za represi v Bělorusku, včetně Aljaksandra Lukašenky; vyzývá Radu, aby bezodkladně a v úzké spolupráci s mezinárodními partnery zavedla rozsáhlé a účinné sankce vůči všem běloruským pachatelům volebních podvodů, násilí a represí v Bělorusku; vyzývá Radu, aby po vzoru pobaltských států, které zařadily Lukašenku na své sankční seznamy, rozšířila původně navrhovanou skupinu osob, na něž budou uplatněny sankce, tak, aby zahrnovala značný počet vysoce postavených a středních úředníků, jakož i podnikatele známé tím, že podporují režim nebo propouštějí své zaměstnance kvůli účasti na stávkách; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby přezkoumali, zda by bylo možné zahrnout na sankční seznam i ruské občany, kteří jsou přímo zapojeni do podpory režimu prezidenta Lukašenka v Bělorusku;

15. vřele vítá návrh, který předložil výkonný předseda OBSE v koordinaci se svým nástupcem, aby byla Bělorusku poskytnuta pomoc při organizaci dialogu; trvá na tom, aby běloruské orgány přijaly nabídku, kterou jim učinili stávající výkonný předseda OBSE a jeho nástupce;

16. naléhavě vybízí ESVČ a Komisi, aby vypracovaly komplexní přezkum politiky EU vůči Bělorusku s cílem podpořit běloruské občany a jejich demokratické ambice a také občanskou společnost, obránce lidských práv, nezávislé odbory a nezávislé sdělovací prostředky; žádá, aby byly navýšeny finanční prostředky EU poskytované běloruské občanské společnosti, a současně žádá zmrazení veškerých převodů finančních prostředků EU stávající běloruské vládě a projektům, které kontroluje stát, a pozastavení všech půjček určených stávajícímu režimu, včetně půjček ze strany EIB a EBRD; naléhavě vybízí EU, aby uspořádala dárcovskou konferenci pro demokratické Bělorusko, které by se zúčastnily mezinárodní finanční instituce, země skupiny G7, členské státy a orgány EU a další aktéři, kteří jsou ochotni zavázat se k přijetí balíčku o rozsahu několika miliard EUR na podporu budoucích reforem a restrukturalizace hospodářství;

17. vyzývá ESVČ, aby prozatím pozastavila jednání o prioritách partnerství mezi EU a Běloruskem, dokud neproběhnou svobodné a spravedlivé prezidentské volby;

18. naléhavě vyzývá vládu, aby posílila zdravotnický systém a transparentním a inkluzivním způsobem poskytovala běloruským občanům veškeré relevantní informace ohledně probíhající pandemie, které jim mohou zachránit život; zdůrazňuje, že je třeba zdokonalit přístup ke zdravotní péči a její dostupnost a kvalitu v zadržovacích zařízeních, zejména vzhledem k pandemii COVID-19, a zlepšit pracovní podmínky zdravotnického personálu s ohledem na informace o případech, kdy policie bránila poskytování pomoci zraněným demonstrantům a zatýkala zdravotníky;

19. vybízí členské státy EU, aby zjednodušily a urychlily jak zřízení humanitárního koridoru, tak i postup vydávání víz pro osoby, které jsou na útěku z Běloruska z politických důvodů nebo které potřebují lékařskou péči kvůli násilí, které na nich bylo spácháno, a aby jim i jejich rodinám nabídly veškerou potřebnou pomoc a podporu; vyzývá Komisi, aby urychleně přikročila k účinnému provádění finanční pomoci EU na podporu občanské společnosti a obětí represe a aby uvolnila více zdrojů na jejich fyzickou, psychologickou a materiální podporu;

20. vyzývá EU, aby dále posilovala mezilidské kontakty tím, že podpoří běloruské nezávislé nevládní organizace, organizace občanské společnosti, obránce lidských práv, zástupce sdělovacích prostředků a nezávislé novináře, že vytvoří dodatečné studijní příležitosti v EU pro mladé Bělorusy a že bude pokračovat ve své podpoře Evropské univerzity humanitních věd; žádá Komisi, aby urychleně zavedla program stipendií pro studenty a akademiky, kteří byli vyloučeni z běloruských univerzit za to, že vystoupili na podporu demokracie;

21. podtrhuje, že je třeba důkladně vyšetřit zločiny, kterých se režim dopustil na běloruském obyvatelstvu, a zdůrazňuje, že je rozhodnut taková vyšetřování podpořit;

22. odsuzuje opatření na zastavení fungování sdělovacích prostředků a internetu a zastrašování novinářů a bloggerů s cílem zastavit tok informací o situaci v zemi; zdůrazňuje právo běloruských občanů na neomezený přístup k informacím; vyzývá EU, aby využila Evropskou nadaci pro demokracii a další nástroje s cílem podpořit tyto komunikační kanály a novináře, kteří jsou obětí represe ze strany režimu;

23. vyzývá Komisi, členské státy a ESVČ, aby v plné míře podporovaly úsilí Rady OSN pro lidská práva a Moskevského mechanismu OBSE o zajištění toho, aby mohly mezinárodní organizace zdokumentovat případy porušování lidských práv a informovat o nich a následně mohla být vymezena odpovědnost příslušných aktérů a oběti se dočkaly spravedlnosti;

24. zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti šíření dezinformací o EU a jejích členských státech a orgánech v Bělorusku a obdobně bojovat také proti šíření dezinformací o situaci v Bělorusku v samotné EU a že je třeba takto bojovat i proti ostatním formám hybridních hrozeb pocházejících od třetích stran; varuje režim před případnými pokusy o využití národnostních, náboženských, etnických a dalších menšin jakožto zástupného cíle, který by odváděl pozornost od volebních podvodů a následných rozsáhlých demonstrací a represí;

25. odsuzuje hybridní vměšování Ruské federace v Bělorusku, zejména vysílání tzv. mediálních odborníků do běloruských státních sdělovacích prostředků a poradců do vojenských agentur a donucovacích orgánů, a vyzývá vládu Ruské federace, aby se zdržela jakéhokoli dalšího skrytého či otevřeného vměšování do vnitřních procesů Běloruska; naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala mezinárodní právo a svrchovanost Běloruska; varuje, že Aljaksandr Lukašenka nemá žádný politický ani morální mandát pro to, aby mohl jménem Běloruska uzavírat jakékoli nové smluvní vztahy, které by mohly ohrozit svrchovanost a územní celistvost Běloruska, a to ani s ruskými orgány;

26. zdůrazňuje, že je důležité, aby vývoj v Bělorusku zůstal pro EU prioritou; připomíná, že je třeba, aby byla reakce EU na situaci v Bělorusku jednotná a vytrvalá;

27. vyjadřuje politování nad tím, že Bělorusko již navezlo jaderné palivo do prvního reaktoru jaderné elektrárny Astravec a hodlá zahájit výrobu energie v listopadu 2020, aniž by v plném rozsahu provedlo doporučení, která vyplynula ze zátěžového testu, což je velmi znepokojivé i vzhledem k současné značné politické nestabilitě;

28. vyzývá vnitrostátní federace ledního hokeje v členských státech EU a ve všech ostatních demokratických zemích, aby naléhavě vyzvaly Mezinárodní federaci ledního hokeje (IIHF), aby zrušila své rozhodnutí o tom, že Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2021 se bude pořádat částečně v Bělorusku, a to do doby, než se zlepší situace v této zemi, a zejména stav v oblasti lidských práv;

29. opět vyzývá Radu EU, aby zavedla komplexní, účinný a včasný celounijní mechanismus omezujících opatření, který by umožnil neprodleně uvalit cílené sankce na jednotlivé osoby, státní a nestátní subjekty a další subjekty odpovědné za závažná porušení lidských práv nebo zapojené do takových porušení či pronásledování;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a orgánům Běloruské republiky a Ruské federace.

 

 

 

[1] Úř. věst. C 11, 13.1.2020, s. 18.

[2] Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 100.

[3] Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 60.

[4] Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 135.

[5] Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 41.

[6] Úř. věst. L 45, 18.2.2020, s. 3.

Poslední aktualizace: 16. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí