Procedură : 2020/2779(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B9-0271/2020

Texte depuse :

RC-B9-0271/2020

Dezbateri :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Voturi :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0231

<Date>{15/09/2020}15.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0271/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0272/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0274/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0275/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0278/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 176kWORD 55k

<TitreType>PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Replacing>în locul următoarelor propuneri de rezoluție:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0271/2020 (PPE)

B9-0272/2020 (Verts/ALE)

B9-0274/2020 (S&D)

B9-0275/2020 (ECR)

B9-0278/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>referitoare la situația din Belarus</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

(2020/2779(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cea din 4 octombrie 2018 referitoare la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special cazul Charter97[1], cea din 19 aprilie 2018 referitoare la Belarus[2], cea din 6 aprilie 2017 referitoare la situația din Belarus[3], cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la situația din Belarus[4] și cea din 8 octombrie 2015 referitoare la pedeapsa cu moartea în Belarus[5],

 având în vedere lansarea Parteneriatului estic la Praga, la 7 mai 2009, ca efort comun al UE și al celor șase parteneri ai săi din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina,

 având în vedere declarațiile comune ale summiturilor Parteneriatului estic de la Praga din 2009, de la Varșovia din 2011, de la Vilnius din 2013, de la Riga din 2015 și de la Bruxelles din 2017,

 având în vedere alegerile prezidențiale care au avut loc în Belarus la 9 august 2020,

 având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele Uniunii Europene, referitoare la alegerile prezidențiale, mai ales cele din 11 august și 17 august 2020,

 având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui, în special cele din 7 august 2020, înaintea alegerilor prezidențiale și cele din 14 iulie 2020 referitoare la neînregistrarea candidaților la alegerile prezidențiale, declarația comună a Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și a ministrului Afacerilor externe al Canadei din 26 august 2020, precum și declarația comună a Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și a comisarului pentru vecinătate și extindere din 10 august 2020 privind alegerile prezidențiale,

 având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European din 13 august 2020 și cea a liderilor celor cinci grupuri politice din 17 august 2020 privind situația din Belarus în urma așa-numitelor alegeri prezidențiale din 9 august 2020,

 având în vedere rezultatul principal al reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe din 14 august și concluziile Președintelui Consiliului European din 19 august privind situația din Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 9 august,

 având în vedere declarația din 7 septembrie 2020 a VP/ÎR privind arestările și detențiile arbitrare și inexplicabile pe motive politice și cea din 11 septembrie 2020 referitoare la escaladarea violenței și intimidarea membrilor Consiliului de coordonare,

 având în vedere Strategia globală a UE și Politica europeană de vecinătate revizuită,

 având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al SEAE, îndeosebi cea din 19 iunie 2020 referitoare la evoluțiile recente înainte de alegerile prezidențiale și cea din 18 noiembrie 2019 privind alegerile parlamentare din Belarus,

 având în vedere decizia Consiliului din 17 februarie 2020 de a prelungi embargoul impus de UE în 2004 asupra armelor și echipamentelor care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă în Belarus[6],

 având în vedere declarația ODIHR din 15 iulie 2020 privind faptul că nu va trimite o misiune de observare a alegerilor în Belarus din cauză că nu a fost invitată să facă acest lucru,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și toate convențiile în domeniul drepturilor omului la care Belarus este parte semnatară,

 având în vedere raportul din 10 iulie 2020 al Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus,

 având în vedere declarația din 17 iulie 2020 a Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE și rapoartele precedente ale ODIHR al OSCE privind alegerile din Belarus,

 având în vedere declarațiile din 10 și 14 august 2020 ale Secretarului General al ONU cu privire la evoluțiile după alegerile din Belarus,

 având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, din 2000, nu a fost înregistrat în Belarus niciun partid politic nou, în ciuda încercărilor repetate; întrucât Comisia electorală centrală din Belarus a refuzat înregistrarea în calitate de candidați la alegerile prezidențiale din 2020 a politicienilor care adoptaseră poziții critice la adresa regimului și care, potrivit informațiilor relatate, strânseseră peste 100 000 de semnături, în conformitate cu prevederile legislației naționale, ceea ce a pus în evidență obstacolele disproporționate și nerezonabile existente în calea dreptului de a candida, care contravin obligațiilor prevăzute de OSCE și altor standarde internaționale;

B. întrucât campania prezidențială a fost marcată încă de la începutul lunii mai de o reprimare la scară națională a protestatarilor pașnici, a activiștilor societății civile, a bloggerilor și a jurnaliștilor, precum și de acte grave de intimidare a activiștilor politici, a familiilor și a susținătorilor acestora; întrucât peste 650 de protestatari pașnici, jurnaliști și activiști civici au fost deținuți în întreaga țară pentru că au protestat împotriva regimului;

C. întrucât procesele electorale din Belarus nu au respectat orientările Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care fac apel la respectarea libertăților fundamentale, a egalității, a universalității, a pluralismului politic, a încrederii, a transparenței și a responsabilității, deși Belarus este stat participant la OSCE;

D. întrucât procesul electoral nu a putut fi observat de către o misiune de observare a alegerilor a OSCE/ODIHR din cauza faptului că autoritățile din Belarus în mod deliberat nu au trimis o invitație în timp util;

E. întrucât au fost raportate nereguli sistematice și încălcări ale standardelor electorale internaționale pe parcursul alegerilor, inclusiv intimidarea alegătorilor, refuzarea dreptului lor de a vota și falsificarea la scară largă a proceselor-verbale din secțiile de votare; întrucât observatorii naționali independenți, inclusiv cei care au monitorizat votul anticipat în cadrul alegerilor prezidențiale din Belarus, au fost reținuți în întreaga țară după ce au raportat numeroase încălcări ale legii electorale;

F. întrucât Comisia electorală centrală din Belarus a anunțat că președintele în exercițiu, Aleksandr Lukașenko, a câștigat așa-numitele alegeri;

G. întrucât rapoarte credibile din întreaga țară și inițiative la nivel local pe platformele de socializare demonstrează existența unor fraude electorale la scară largă în favoarea lui Alexander Lukașenko, iar mulți cetățeni din Belarus o consideră pe Svetlana Tihanovskaia a fi câștigătoarea alegerilor;

H. întrucât imediat după anunțarea rezultatelor așa-numitelor alegeri au izbucnit și au continuat până în prezent proteste pașnice fără precedent, ce exprimă dorința de schimbare democratică și de respectare a libertăților fundamentale și a drepturilor omului, sute de mii de persoane reunindu-se pe străzile localităților din Belarus, cu puncte culminante la sfârșit de săptămână, la Marșurile pentru unitate, lucru ce demonstrează nivelul de nemulțumire și de mobilizare a societății din Belarus;

I. întrucât protestele au fost însoțite de greve de amploare în instalații industriale, inclusiv în întreprinderi majore ale statului din diferite sectoare economice, în firme, școli, universități, orașe și sate din întreaga țară;

J. întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre nu au recunoscut rezultatele alegerilor prezidențiale din cauză că au existat serioase îndoieli cu privire la corectitudinea alegerilor și relatări numeroase potrivit cărora alegerile au fost falsificate; întrucât actualul mandat al președintelui Lukașenko, aflat în funcție, se încheie la 5 noiembrie 2020;

K. întrucât protestele din Belarus sunt de o amploare nemaivăzută și se desfășoară în toată țara, cu participanți din mai multe generații, fiind vizibil rolul de lider asumat de femei;

L. întrucât autoritățile din Belarus au reacționat la protestele legitime și pașnice cu o violență disproporționată; întrucât forțele de securitate au reacționat foarte aspru la protestele pașnice, utilizând frecvent forța în mod excesiv, nejustificat și la întâmplare, cum ar fi prin recurgerea masivă la gaze lacrimogene, bastoane, grenade de diversiune și tunuri de apă; întrucât Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului raportează că au fost reținute aproape 6 700 de persoane în ultimele săptămâni în timp ce își exercitau dreptul la libertatea de întrunire pașnică; întrucât experții au fost informați în legătură cu cel puțin 450 cazuri de tortură și rele tratamente aplicate persoanelor private de libertate, iar din 9 august 2020 mai multe persoane au dispărut și au fost găsite decedate, inclusiv Aleksandr Taraikuski, Konstantin Șișmakov, Aleksandr Vihor și Ghenadi Șutov;

M. întrucât a fost instituit un Consiliu de coordonare pentru a oferi un partener instituțional temporar pentru un proces de dialog național, cu scopul de a organiza noi alegeri care să fie organizate în conformitate cu standardele internaționale și sub egida misiunii ODIHR de observare a alegerilor; întrucât mai multe mii de persoane și-au exprimat sprijinul pentru apelurile Consiliului de coordonare vizând organizarea de noi alegeri, iar toți membrii săi importanți au fost hărțuiți, interogați sau arestați (Lilia Vlasova, Maxim Znak, Șiarhei Dileuski, Maria Kolesnikova); întrucât hărțuirea și amenințările permanente i-au împins pe opozanții marcanți Svetlana Tihanovskaia, Veronika Țapkala, Pavel Latușka și Volha Kovalkova să se refugieze în Uniunea Europeană; întrucât o altă lideră, Maria Kalesnikova, a fost răpită la 7 septembrie de pe o stradă din Minsk, la amiază, de bărbați mascați într-o camionetă fără niciun însemn; întrucât laureata Premiului Nobel, Svetlana Alexievici, este singurul membru al prezidiului Consiliului de coordonare care rămâne în libertate, în Belarus; întrucât persistă îngrijorări serioase cu privire la siguranța ei, în ciuda sprijinului excepțional pe care l-a primit din partea unor diplomați europeni;

N. întrucât Consiliul European din 19 august 2020 a decis să impună sancțiuni împotriva unui număr mare de persoane responsabile de violențe, represiune și de falsificarea rezultatelor alegerilor din Belarus, interzicându-le să intre în UE și înghețându-le activele financiare în UE;

O. întrucât campania electorală și alegerile prezidențiale au avut loc în timpul pandemiei de COVID-19, ale cărei efecte au fost în mod constant negate de către conducerea și autoritățile politice din Belarus, ceea ce a dus la mobilizarea jurnaliștilor, a personalului medical și a oamenilor de rând cu scopul de a face schimb de informații esențiale despre pandemie și măsurile de precauție necesare, demonstrând astfel angajamentul social al cetățenilor și vitalitatea societății civile din Belarus;

P. întrucât, la 27 august, președintele Federației Ruse și-a exprimat sprijinul față de autoritățile belaruse în acțiunile de reprimare a nemulțumirii civice legitime, oferindu-se să trimită forțe speciale de poliție; întrucât, la 21 august, dl Lukașenko a anunțat înlocuirea ziariștilor greviști și a celor care și-au dat demisia, angajați ai mass-mediei de stat, cu așa-numiți specialiști în mass-media ruși; întrucât Rusia, China și Turcia s-au numărat printre primele state care l-au felicitat pe dl Lukașenko pentru victoria sa frauduloasă în alegeri;

Q. întrucât autoritățile din Belarus își continuă reprimarea violentă a reporterilor independenți și a cetățenilor ziariști din Belarus și se implică în încercări deliberate de a împiedica relatările obiective pentru a înăbuși preocupările și condamnarea interne și internaționale, inclusiv prin retragerea acreditării de presă a peste o duzină de reporteri internaționali la 29 august;

R. întrucât situația drepturilor omului în Belarus a continuat să se deterioreze pe durata campaniei electorale și după alegeri; întrucât condițiile în care se desfășoară activitatea apărătorilor drepturilor omului s-au deteriorat în mod constant, aceștia fiind supuși în mod sistematic intimidării, hărțuirii și restricțiilor în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale; întrucât Belarus este singura țară din Europa în care se mai aplică încă pedeapsa capitală,

1. subliniază că, în conformitate cu poziția Consiliului European, Parlamentul European respinge rezultatele așa-numitelor alegeri prezidențiale care au avut loc în Belarus la 9 august, deoarece în timpul desfășurării lor au fost încălcate flagrant toate standardele recunoscute la nivel internațional; nu îl va recunoaște pe Alexander Lukașenko ca președinte al Belarusului după ce mandatul său actual se va încheia;

2. condamnă, în termenii cei mai fermi, autoritățile din Belarus pentru reprimarea violentă a protestelor pașnice pentru justiție, libertate și democrație în urma alegerilor prezidențiale frauduloase din 9 august; solicită să se înceteze imediat violența, să fie eliberate imediat și necondiționat toate persoanele deținute din motive politice, înainte și după așa-numitele alegeri din 9 august, inclusiv persoanele deținute pentru participarea la protestele împotriva rezultatelor alegerilor sau împotriva violenței utilizate de autorități sau pentru că au susținut aceste proteste, precum și să se renunțe la toate acuzațiile împotriva acestor persoane;

3. condamnă intimidarea și persecutarea constantă ale participanților la greve, ale membrilor Consiliului de coordonare și ale altor personalități ale opoziției, ale activiștilor societății civile, ale ziariștilor independenți și ale bloggerilor, precum și folosirea disproporționată a forței împotriva acestora; cere să fie eliberate imediat și necondiționat toate persoanele deținute arbitrar înainte și după alegerile falsificate din 9 august, inclusiv Pavel Seviarineț, Mikalai Statkievici, Maria Kalesnikova, Andrei Iahorau, Anton Radniankou și Ivan Krautsou; cere să se pună capăt tuturor acțiunilor în justiție din motive politice;

4. salută Consiliul de coordonare în calitate de reprezentant provizoriu al persoanelor care solicită o schimbare democratică în Belarus, deschis tuturor actorilor politici și sociali;

5. sprijină o tranziție pașnică și democratică a puterii ca urmare a unui dialog la nivel național care să includă toate părțile și care să respecte pe deplin drepturile democratice și fundamentale ale poporului belarus; reiterează, în acest sens, cererea poporului belarus de a organiza alegeri noi, libere și corecte cât mai curând posibil, sub supraveghere internațională, în principal a OSCE/ODIHR, și în concordanță cu standardele recunoscute internațional;

6. își exprimă sprijinul fără echivoc oferit poporului Belarusului în revendicările și aspirațiile sale legitime în favoarea unor alegeri libere și corecte, a libertăților fundamentale și drepturilor omului, a reprezentării democratice și participării politice, a demnității și dreptului de a-și alege destinul; ia act de faptul că actuala mișcare de protest din Belarus este întemeiată pe cererea amplă și generalizată de instaurare a democrației în Belarus și că poporul belarus trebuie să se bucure de aceleași drepturi fundamentale ale democrației și libertății ca toți ceilalți cetățeni de pe continentul european;

7. invită Comisia, VP/ÎR și Consiliul să acorde sprijin opoziției democratice din Belarus, inclusiv Consiliului de coordonare condus de Svetlana Tihanovskaia;

8. își exprimă aprecierea pentru contribuția importantă a femeilor curajoase din Belarus, conduse de Svetlana Tihanovskaia, Veronika Țepkalo și Maria Kalesnikova, și a susținătorilor acestora în exprimarea și reprezentarea cererilor legitime ale poporului belarus; ia act de faptul că mulți cetățeni din Belarus o consideră pe Svetlana Tihanovskaia a fi câștigătoarea alegerilor prezidențiale și președintele nou ales al Belarusului;

9. solicită eliberarea imediată a membrilor arestați ai Consiliului de coordonare: Lilia Vlasova, Maxim Znak, Șiarhei Dileuski și Maria Kolesnikova; insistă asupra faptului că orice dialog la nivel național trebuie să se desfășoare cu participarea deplină și neîngrădită a Consiliului de coordonare; salută protecția acordată Svetlanei Alexievici de către reprezentanții statelor membre ale UE și ai altor țări care împărtășesc aceeași viziune;

10. deplânge, în termenii cei mai duri, actele îngrozitoare de violență și de represiune și tortură crude la care au fost supuși protestatarii pașnici și deținuții; solicită o anchetă independentă și eficace cu privire la decesele legate de proteste ale următoarelor persoane: Aliaksandr Taraikouski, Aliaksandr Vikhor, Artiom Parukou, Ghenadi Șutov și Konstantin Șișmakov;

11. solicită să se pună capăt tuturor formelor de rele tratamente și tortură și să se introducă o definiție specifică a torturii în Codul penal al Belarusului, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, precum și modificări legislative pentru incriminarea disparițiilor forțate;

12. insistă asupra necesității de a asigura dreptul cetățenilor de a-și exercita libertatea de întrunire, de asociere, de exprimare și de opinie, precum și de a garanta libertatea mass-mediei și, prin urmare, asupra necesității de a ridica toate restricțiile de fapt și de drept care împiedică aceste libertăți; condamnă cu fermitate aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea și solicită abolirea imediată și permanentă a acesteia și, până la eliminarea acestui tip de pedeapsă, solicită să se garanteze un drept efectiv de a ataca sentințele de condamnare la moarte;

13. sprijină pe deplin lucrătorii și sindicatele independente din Belarus și solicită autorităților și patronatelor din Belarus să respecte drepturile fundamentale de a intra în grevă ale lucrătorilor din această țară, fără ca acest lucru să antreneze riscul concedierii, al arestării sau alte represalii, în conformitate cu Convențiile 87 și 98 ale OIM; sprijină apelul Confederației Internaționale a Sindicatelor adresat Organizației Internaționale a Muncii de a se lua măsuri urgente împotriva arestărilor și condamnării liderilor unor comitete de grevă și a activiștilor sindicali independenți, pentru a le proteja libertatea de întrunire și de asociere; își exprimă sprijinul pentru rolul de coordonare pe care îl joacă Congresul sindicatelor democratice din Belarus;

14. susține ferm sancțiunile UE împotriva persoanelor responsabile de falsificarea rezultatelor alegerilor și de represiunile din Belarus, inclusiv cele împotriva lui Alexander Lukașenko; invită Consiliul să pună în aplicare, fără întârziere și în strânsă coordonare cu partenerii internaționali, sancțiuni ample și eficace împotriva tuturor făptașilor belaruși vinovați de fraudă electorală, de violență și de represiune în Belarus; invită Consiliul să urmeze exemplul statelor baltice care l-au inclus pe Lukașenko pe lista lor de sancțiuni, prin extinderea grupului de persoane propus inițial care face obiectul unor sancțiuni, pentru a include un număr substanțial, atât de funcționari de rang înalt, cât și de funcționari de rang mediu, precum și antreprenori cunoscuți pentru susținerea regimului sau pentru concedierea angajaților lor pe motivul participării la greve; invită VP/ÎR și Consiliul să examineze posibilitatea de a include pe listă cetățenii ruși implicați direct în sprijinirea regimului Lukașenko din Belarus;

15. salută călduros propunerea președintelui în exercițiu al OSCE, în coordonare cu succesorul său, de a asista Belarusul în organizarea unui proces de dialog; insistă ca autoritățile din Belarus să accepte oferta pe care le-au făcut-o actualul și următorul președinte al OSCE;

16. îndeamnă SEAE și Comisia să pregătească o revizuire completă a politicii UE în ceea ce privește Belarus, cu scopul de a sprijini poporul belarus și aspirațiile sale democratice, precum și societatea civilă, apărătorii drepturilor omului, sindicatele independente și mass-media independentă; solicită o creștere a sprijinului financiar al UE destinat societății civile din Belarus, înghețând, în același timp, orice transfer de fonduri ale UE către actualul guvern belarus și către proiectele controlate de stat, precum și anulând împrumuturile de la BEI, BERD și alte împrumuturi oferite regimului actual; îndeamnă UE să organizeze o conferință a donatorilor pentru un Belarus democratic, care să reunească instituții financiare internaționale, țări din grupul G7, state membre și instituții ale UE, precum și alte părți care doresc să ofere un pachet financiar de mai multe miliarde de euro pentru a sprijini eforturile viitoare de reformă și restructurarea economiei;

17. invită SEAE să suspende negocierile privind prioritățile parteneriatului dintre UE și Belarus până la organizarea unor alegeri prezidențiale libere și corecte;

18. îndeamnă guvernul să consolideze sistemul de asistență medicală și să pună la dispoziția cetățenilor din Belarus, într-un mod transparent și incluziv, toate informațiile relevante și vitale cu privire la pandemie; subliniază necesitatea de a îmbunătăți accesibilitatea, disponibilitatea și calitatea asistenței medicale furnizate în locurile de detenție, având în vedere, în special, pandemia de COVID-19, precum și condițiile de lucru ale personalului medical, ținând seama de relatările potrivit cărora forțele de poliție ar fi împiedicat acordarea de îngrijiri medicale protestatarilor răniți și ar fi arestat membri ai personalului medical;

19. încurajează statele membre ale UE să faciliteze și să accelereze crearea unui coridor umanitar și procedura de obținere a vizelor pentru persoanele care fug din Belarus din motive politice sau pentru persoanele care au nevoie de tratament medical ca urmare a actelor de violență comise împotriva lor și să le ofere acestora și familiilor lor tot sprijinul și asistența necesare; invită Comisia să procedeze la punerea în aplicare rapidă și eficientă a asistenței financiare acordate de UE pentru sprijinirea societății civile și a victimelor represiunii și să mobilizeze mai multe resurse pentru susținerea lor fizică, psihologică și materială;

20. invită UE să consolideze în mai mare măsură contactele interpersonale, prin sprijinirea ONG-urilor independente, a organizațiilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a reprezentanților mass-mediei și a jurnaliștilor independenți din Belarus, prin crearea unor noi oportunități de studiu în UE pentru tinerii din Belarus și sprijinind în continuare Universitatea europeană de științe umane; solicită Comisiei să instituie de urgență un program de burse pentru studenții și cadrele didactice care au fost obiectul exmatriculării din universitățile din Belarus pentru că au adoptat o poziție prodemocratică;

21. subliniază că este necesar să se efectueze o anchetă amănunțită cu privire la crimele comise de regim împotriva populației din Belarus și insistă asupra faptului că este hotărât să contribuie la astfel de investigații;

22. condamnă cenzurarea mass-mediei și a internetului, precum și intimidarea jurnaliștilor și a bloggerilor, menite să blocheze fluxul de informații referitoare la situația din țară; scoate în evidență dreptul cetățenilor din Belarus de a avea acces neîngrădit la informații; solicită UE să utilizeze Fondul European pentru Democrație și alte instrumente pentru a sprijini aceste medii și pe jurnaliștii care sunt supuși represiunii de către regim;

23. invită Comisia, statele membre și SEAE să ofere sprijin deplin eforturilor depuse de Consiliul pentru drepturile omului al ONU și de Mecanismul de la Moscova al OSCE pentru a asigura documentarea și raportarea de către organizațiile internaționale a încălcărilor drepturilor omului și, ulterior, asumarea responsabilității pentru aceste încălcări și justiție pentru victime;

24. reliefează că este important să se combată orice răspândire de dezinformări privind UE, statele sale membre și instituțiile sale în Belarus, precum și răspândirea de dezinformări privind situația din Belarus în UE și alte forme de amenințări hibride din partea unor terți; avertizează regimul împotriva oricărei încercări de a utiliza minoritățile naționale, religioase, etnice și de alt tip ca țintă indirectă, distrăgând atenția societății de la frauda electorală și de la protestele masive și represiunea care au urmat;

25. condamnă interferența hibridă a Federației Ruse în Belarus, exercitată în special prin delegarea așa-numiților experți în mijloace de comunicare în mass-media de stat din Belarus și a consilierilor pe lângă agențiile militare și de aplicare a legii, și solicită guvernului Federației Ruse să pună capăt oricărui amestec ascuns sau vizibil în procesele interne ale Belarusului; îndeamnă Federația Rusă să respecte dreptul internațional și suveranitatea statului Belarus; avertizează că Alexander Lukașenko nu are niciun mandat politic sau moral pentru a se implica în noi relații contractuale în numele Belarusului, inclusiv în relații cu autoritățile ruse, lucru ce ar putea amenința suveranitatea și integritatea teritorială a Belarusului;

26. subliniază că este important ca evoluția situației din Belarus să rămână o prioritate pentru UE; reamintește că UE trebuie să dea dovadă de unitate și de perseverență în modul în care reacționează la situația din Belarus;

27. regretă că Belarus a încărcat deja combustibilul nuclear în primul reactor al centralei nucleare de la Astraviec și că intenționează să înceapă producția de energie în noiembrie 2020, fără a pune pe deplin în aplicare recomandările privind testele de rezistență, ceea ce este și mai îngrijorător în aceste vremuri de mare instabilitate politică;

28. invită federațiile naționale de hochei pe gheață ale statelor membre ale UE și ale tuturor celorlalte țări democratice să îndemne Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) să își retragă decizia de a alege Belarusul drept una dintre țările-gazdă în care se va desfășura parțial Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață din 2021, până când se va constata o îmbunătățire a situației din această țară, în special a situației drepturilor omului;

29. își reiterează apelul adresat Consiliului UE de a institui fără întârziere un mecanism de măsuri restrictive globale, eficace și oportune la nivelul UE, care să permită vizarea oricăror actori individuali, statali și nestatali, precum și a altor entități responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri și implicate în astfel de acte;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și autorităților Republicii Belarus și ale Federației Ruse.

 

 

 

 

[1] JO C 11, 13.1.2020, p. 18.

[2] JO C 390, 18.11.2019, p. 100.

[3] JO C 298, 23.8.2018, p. 60.

[4] JO C 224, 27.6.2018, p. 135.

[5]JO C 349, 17.10.2017, p. 41.

[6] JO L 45, 18.2 2020, p. 3.

Ultima actualizare: 16 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate