Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0271/2020

Predkladané texty :

RC-B9-0271/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasovanie :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0231

<Date>{15/09/2020}15.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0271/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0272/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0274/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0275/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0278/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 176kWORD 54k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0271/2020 (PPE)

B9‑0272/2020 (Verts/ALE)

B9‑0274/2020 (S&D)

B9‑0275/2020 (ECR)

B9‑0278/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o situácii v Bielorusku</Titre>

<DocRef>(2020/2779(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Željana Zovko, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler‑Lima, Antonio López‑Istúriz White, David Lega, Andrey Kovatchev, Arba Kokalari, Rasa Juknevičienė, Tomasz Frankowski, Eugen Tomac, Roberta Metsola</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula, Norbert Neuser, Robert Biedroń, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Clotilde Armand, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Moritz Körner, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon‑Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä uznesenia zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, predovšetkým pokiaľ ide o Chartu 97[1], z 19. apríla 2018 o Bielorusku[2], zo 6. apríla 2017 o situácii v Bielorusku[3], z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku[4] a z 8. októbra 2015 o treste smrti v Bielorusku[5],

 so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009, ktoré je výsledkom spoločného úsilia EÚ a jej šiestich východných európskych partnerov – Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2009 v Prahe, v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse, v roku 2015 v Rige a v roku 2017 v Bruseli,

 so zreteľom na prezidentské voľby, ktoré sa konali v Bielorusku 9. augusta 2020,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 11. augusta 2020 a zo 17. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, najmä vyhlásenia zo 7. augusta 2020 pred prezidentskými voľbami a zo 14. júla 2020 o nezaregistrovaní prezidentských kandidátov, na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a ministra zahraničných vecí Kanady z 26. augusta 2020, ako aj na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a komisára pre európsku susedskú politiku a rozšírenie z 10. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

 so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 13. augusta 2020 a vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich politických skupín zo 17. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po tzv. prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

 so zreteľom na hlavné výsledky mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci zo 14. augusta a závery predsedu Európskej rady z 19. augusta o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 9. augusta,

 so zreteľom na vyhlásenia PK/VP zo 7. septembra 2020 o svojvoľnom a nevysvetlenom zatýkaní a zadržiavaní z politických dôvodov a z 11. septembra 2020 o stupňovaní násilia a zastrašovania členov koordinačnej rady,

 so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ a na revidovanú európsku susedskú politiku,

 so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ, najmä vyhlásenia z 19. júna 2020 o najnovšom vývoji pred prezidentskými voľbami a z 18. novembra 2019 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 17. februára 2020 o predĺžení embarga EÚ na zbrane a vybavenie z roku 2004, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu voči Bielorusku[6],

 so zreteľom na vyhlásenie ODIHR z 15. júla 2020 o nevyslaní volebnej pozorovateľskej misie do Bieloruska z dôvodu chýbajúceho pozvania,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky dohovory o ľudských právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

 so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 10. júla 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zo 17. júla 2020 a na predchádzajúce správy OBSE ODIHR o voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN z 10. a 14. augusta 2020 o vývoji po voľbách v Bielorusku,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Bielorusku nebola od roku 2000 napriek opakovaným pokusom zaregistrovaná žiadna nová politická strana; keďže bieloruská ústredná volebná komisia odmietla registráciu ako kandidátov v prezidentských voľbách v roku 2020 politikom kritickým voči režimu, ktorí údajne zozbierali viac ako 100 000 podpisov, ako sa stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, čo poukazuje na neprimerané a neopodstatnené prekážky kandidatúry, čo je v rozpore so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými normami;

B. keďže prezidentská kampaň bola poznačená už začiatkom mája celoštátnym zásahom proti pokojným demonštrantom, aktivistom občianskej spoločnosti, blogerom a novinárom, ako aj závažným zastrašovaním politických aktivistov, ich rodín a podporovateľov; keďže v celej krajine bolo zadržaných viac ako 650 pokojných demonštrantov, novinárov a občianskych aktivistov za protest proti režimu;

C. keďže bieloruské volebné procesy sa neriadili usmerneniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré požadujú dodržiavanie základných slobôd, rovnosti, univerzálnosti, politického pluralizmu, dôvery, transparentnosti a zodpovednosti, napriek tomu, že Bielorusku je zúčastneným štátom OBSE;

D. keďže volebný proces nemohla pozorovať volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR z dôvodu úmyselného nepredloženia pozvania bieloruskými orgánmi;

E. keďže v deň volieb boli ohlásené nezrovnalosti a porušenia medzinárodných volebných noriem vrátane zastrašovania voličov, odopretia ich práva voliť a falšovania protokolov z mestských obvodov v obrovskom rozsahu; keďže nezávislí domáci pozorovatelia vrátane tých, ktorí monitorovali skoršie hlasovanie v bieloruských prezidentských voľbách, boli zadržaní v celej krajine po tom, ako zdokumentovali početné porušenia volebného zákona;

F. keďže Ústredná volebná komisia Bieloruska vyhlásila úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka za víťaza volieb;

G. keďže dôveryhodné správy z celej krajiny a informácie šírené na sociálnych médiách radovými občanmi poukazujú na rozsiahly volebný podvod v prospech Alexandra Lukašenka a mnohí Bielorusi považujú za víťaza Sviatlanu Cichanovskú;

H. keďže nebývalé pokojné protesty vyjadrujúce túžbu po demokratickej zmene a dodržiavaní základných slobôd a ľudských práv sa začali okamžite po oznámení takzvaných volebných výsledkov a pokračujú až dodnes, keďže stovky tisícov sa zhromažďujú v uliciach Bieloruska s vrcholom počas víkendov a pochodov jednoty, čo dokazuje mieru nespokojnosti a mobilizácie bieloruskej spoločnosti;

I. keďže protesty sprevádzali rozsiahle štrajky v priemyselných závodoch vrátane hlavných štátnych podnikov v rôznych hospodárskych odvetviach, podnikoch, na školách, univerzitách, v mestách a obciach v celej krajine;

J. keďže Európska únia a jej členské štáty neuznali výsledky prezidentských volieb z dôvodu vážnych pochybností o spravodlivosti volieb a rozsiahlych správ o falšovaní; keďže súčasné funkčné obdobie úradujúceho prezidenta Lukašenka sa končí 5. novembra 2020;

K. keďže protesty v Bielorusku dosiahli bezprecedentné rozmery, sú celonárodné a medzigeneračné, konajú sa pod viditeľným vedením žien;

L. keďže bieloruské orgány reagovali na legitímne a pokojné protesty neprimeraným násilím; keďže bezpečnostné sily zareagovali na mierové protesty veľmi tvrdo a vo viacerých prípadoch použili nadmerné, zbytočné a nerozlišujúce násilie, ako je rozsiahle použitie slzotvorného plynu, obuškov, bleskových granátov a vodných diel; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o viac ako 6 700 osobách zadržaných v posledných týždňoch pri uplatňovaní ich práva na slobodu pokojného zhromažďovania; keďže odborníkom boli doručené správy o najmenej 450 prípadoch mučenia, sexuálneho násilia, znásilnenia a zlého zaobchádzania s ľuďmi pozbavenými slobody, pričom niekoľko ľudí je od 9. augusta 2020 nezvestných a nájdených mŕtvych vrátane Alexandra Tarajkovského, Konstantina Šišmakova, Alexandra Vichora a Genadija Šutova;

M. keďže koordinačná rada bola zriadená ako dočasný inštitucionálny partner v národnom dialógu zameranom na organizovanie nových volieb, ktoré by sa konali v súlade s medzinárodnými normami a za prítomnosti volebnej pozorovateľskej misie ODIHR; keďže niekoľko tisíc ľudí odvtedy vyjadrilo svoju podporu výzvam na nové voľby a všetci poprední členovia koordinačnej rady boli obťažovaní, vypočúvaní alebo zatknutí (Lilija Vlasovová, Maxim Znak, Siarhej Dylevský, Maria Kalesniková); keďže pokračujúce zastrašovanie a hrozby viedli vedúcich členov opozície Sviatlanu Cichanovskú, Veroniku Capkalovú, Pavla Latušku a Volhu Kovalkovú k hľadaniu útočiska v Európskej únii; keďže ďalšiu líderku, Mariu Kalesnikovú, 7. septembra uniesli maskovaní muži v neoznačenej dodávke uprostred dňa z ulice v Minsku; keďže laureátka Nobelovej ceny Sviatlana Alexievičová je jedinou členkou predsedníctva koordinačnej rady, ktorá je stále v Bielorusku a na slobode; keďže pretrvávajú vážne obavy týkajúce sa jej bezpečnosti napriek výnimočnej podpore európskych diplomatov;

N. keďže Európska rada 19. augusta 2020 rozhodla o uložení sankcií značnému počtu jednotlivcov zodpovedných za násilie, represie a falšovanie volebných výsledkov v Bielorusku, pričom im zakázala vstup do EÚ a zmrazila ich finančné aktíva v EÚ;

O. keďže volebná kampaň a prezidentské voľby sa uskutočnili počas pandémie COVID-19, ktorej dôsledky bieloruské politické vedenie a orgány neustále popierali, čo viedlo k tomu, že novinári, zdravotnícky personál a bežní ľudia si začali vymieňať kľúčové informácie o pandémii a potrebných preventívnych opatreniach, čím preukázali spoločenskú angažovanosť a životaschopnosť bieloruskej občianskej spoločnosti;

P. keďže 27. augusta prezident Ruskej federácie vyjadril podporu bieloruským orgánom pri potláčaní legitímnej občianskej nespokojnosti tým, že ponúkol nasadenie špeciálnych policajných síl; keďže 21. augusta Lukašenko oznámil, že štrajkujúcich a odstupujúcich novinárov pracujúcich v štátnych médiách nahradia ruskí odborníci na médiá; keďže Rusko, Čína a Turecko boli medzi prvými štátmi, ktoré zablahoželali Lukašenkovi k jeho nečestnému víťazstvu vo voľbách;

Q. keďže bieloruské orgány pokračujú v násilných zásahoch proti nezávislým bieloruským spravodajcom a občianskym novinárom a úmyselne sa pokúšajú o obmedzenie objektívneho spravodajstva s cieľom zabrániť domácim a medzinárodným obavám a odsúdeniu, a to aj odňatím tlačovej akreditácie viac ako tuctu medzinárodných spravodajcov 29. augusta;

R. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa počas volebnej kampane a po voľbách naďalej zhoršovala; keďže prostredie pre prácu obhajcov ľudských práv sa neustále zhoršuje, pričom obhajcovia ľudských práv sú systematicky vystavení zastrašovaniu, obťažovaniu a obmedzovaniu základných slobôd; keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

1. zdôrazňuje, že Európsky parlament v súlade s pozíciou Európskej rady odmieta výsledky tzv. prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnili v Bielorusku 9. augusta 2020, keďže sa konali v zjavnom rozpore so všetkými medzinárodne uznávanými normami; neuzná Alexandra Lukašenka za prezidenta Bieloruska po skončení jeho súčasného funkčného obdobia;

2. čo najdôraznejšie odsudzuje bieloruské orgány za násilné potláčanie pokojných protestov za spravodlivosť, slobodu a demokraciu po zmanipulovaných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta; žiada okamžité zastavenie násilia, okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané z politických dôvodov pred tzv. voľbami 9. augusta a po nich, a zrušenie všetkých obvinení proti nim, a to vrátane všetkých osôb zadržiavaných za ich účasť na protestoch proti výsledkom volieb alebo proti násiliu orgánov, alebo za vyjadrenie podpory týmto protestom;

3. odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie a prenasledovanie účastníkov protestov, členov koordinačnej rady a iných predstaviteľov opozície, aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých novinárov a blogerov, ako aj neprimerané použitie sily voči nim; požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zadržané pred zmanipulovanými voľbami 9. augusta a po nich, vrátane Pavla Sevjarineca, Mikalaja Statkieviča, Marie Kalesnikovej, Andreja Jahorava, Antona Radniankova a Ivana Kravcova;  žiada, aby sa zastavili všetky trestné stíhania z politických dôvodov;

4. víta koordinačnú radu ako dočasného zástupcu ľudí požadujúcich demokratickú zmenu v Bielorusku, ktorá je otvorená všetkým politickým a sociálnym aktérom;

5. podporuje pokojnú a demokratickú výmenu moci po inkluzívnom národnom dialógu pri plnom rešpektovaní demokratických a základných práv bieloruského ľudu; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že bieloruský ľud požaduje, aby sa pod medzinárodným dohľadom konali čo najskôr nové, slobodné a spravodlivé voľby pod vedením OBSE/ODIHR a v súlade s medzinárodne uznávanými normami;

6. vyjadruje jednoznačnú podporu bieloruskému ľudu v jeho legitímnych požiadavkách a snahách o slobodné a spravodlivé voľby, základné slobody a ľudské práva, demokratické zastúpenie, politickú účasť, dôstojnosť a právo rozhodovať o svojom osude; uznáva, že súčasné protestné hnutie v Bielorusku je založené na všeobecnej a širokej požiadavke na demokratizáciu Bieloruska, ktorého ľud musí mať rovnaké základné práva na demokraciu a slobodu ako všetci ostatní obyvatelia európskeho kontinentu;

7. vyzýva Komisiu, PK/VP a Radu, aby poskytli pomoc bieloruskej demokratickej opozícii vrátane koordinačnej rady pod vedením Svetlany Tichanovskej;

8. vyjadruje svoje uznanie za významný prínos odvážnych žien Bieloruska pod vedením Svetlany Tichanovskej, Veraniky Capkalovej a Marie Kalesnikovej a ich stúpencov pri vyjadrovaní a zastupovaní legitímnych požiadaviek bieloruského ľudu; konštatuje, že mnohí Bielorusi považujú Svetlanu Tichanovskú za víťazku prezidentských volieb a zvolenú prezidentku Bieloruska;

9. požaduje okamžité prepustenie zatknutých členov koordinačnej rady, Lilije Vlasovovej, Maxima Znaka, Siarheja Dylevskeho a Marie Kalesnikovej; trvá na tom, že každý národný dialóg si vyžaduje úplnú a neobmedzenú účasť koordinačnej rady; víta skutočnosť, že zástupcovia členských štátov EÚ a ďalšie podobne zmýšľajúce krajiny poskytli ochranu aj Svetlane Alexievičovej;

10. čo najdôraznejšie odsudzuje násilné a kruté potlačenie a týranie pokojných demonštrantov a zadržaných osôb; požaduje nezávislé a účinné vyšetrenie úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadza Šutova a Kanstantina Šišmakova v súvislosti s protestmi;

11. požaduje zastavenie všetkého zlého zaobchádzania a mučenia, zavedenie osobitného vymedzenia mučenia do bieloruského trestného zákonníka v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a na legislatívne zmeny na kriminalizáciu nedobrovoľného zmiznutia;

12. trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť právo občanov na slobodu zhromažďovania, združovania, prejavu a presvedčenia, ako aj slobodu médií a zrušiť všetky právne a praktické obmedzenia, ktoré bránia týmto slobodám; dôrazne odsudzuje pokračujúce uplatňovanie trestu smrti a vyzýva na jeho okamžité a trvalé zrušenie a, pokiaľ k tomu nedôjde, na účinné právo odvolať sa proti rozsudkom trestu smrti;

13. v plnej miere podporuje bieloruských pracovníkov a nezávislé odborové zväzy a vyzýva bieloruské orgány a zamestnávateľov, aby rešpektovali základné práva bieloruských pracovníkov na štrajk bez rizika prepustenia, zadržania alebo iných odvetných opatrení v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98; podporuje výzvu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov adresovanú Medzinárodnej organizácii práce, aby bezodkladne zasiahla proti zatýkaniu a odsúdeniu vedúcich predstaviteľov štrajkových výborov a nezávislých odborových aktivistov s cieľom chrániť ich slobodu zhromažďovania a združovania; vyjadruje svoju podporu koordinačnej úlohe, ktorú zohráva bieloruský Kongres demokratických odborových zväzov;

14. dôrazne podporuje sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za falšovanie volebných výsledkov a represie v Bielorusku vrátane Alexandra Lukašenka; vyzýva Radu, aby bezodkladne a v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi zaviedla rozsiahle a účinné sankcie voči všetkým bieloruským páchateľom volebných podvodov, násilia a represií v Bielorusku; vyzýva Radu, aby sa riadila príkladom pobaltských štátov, ktoré do zoznamu sankcií zahrnuli Lukašenka, a rozšírila pôvodne navrhovanú skupinu osôb, na ktorú sa vzťahujú sankcie, o značný počet vysokopostavených aj stredných úradníkov, ako aj podnikateľov, ktorí sú známi svojou podporou režimu alebo prepúšťaním zamestnancov pre účasť na štrajkoch; vyzýva PK/VP a Radu, aby preskúmali, či je možné na zoznam sankcií zahrnúť aj ruských občanov, ktorí sú priamo zapojení do podpory Lukašenkovho režimu v Bielorusku;

15. rozhodne víta návrh úradujúceho predsedu OBSE v koordinácii s jeho nástupcom pomôcť Bielorusku pri organizovaní dialógu; trvá na tom, aby bieloruské orgány prijali ponuku, ktorú im poskytol úradujúci aj nadchádzajúci predseda OBSE;

16. naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali komplexné preskúmanie politiky EÚ voči Bielorusku s cieľom podporiť ľudí Bieloruska a ich demokratické snahy, ako aj občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv, nezávislé zväzy a nezávislé médiá; požaduje zvýšenie finančných prostriedkov EÚ určených pre bieloruskú občiansku spoločnosť a zároveň zmrazenie všetkých prevodov finančných prostriedkov EÚ súčasnej bieloruskej vláde a projektom, ktoré kontroluje štát, ako aj pozastavenie úverov EIB, EBOR a iných úverov poskytnutých súčasnému režimu; naliehavo vyzýva EÚ, aby zorganizovala konferenciu darcov pre demokratické Bielorusko, na ktorej sa stretnú medzinárodné finančné inštitúcie, krajiny G7, členské štáty a inštitúcie EÚ, a ďalšie subjekty, ktoré sú ochotné prisľúbiť finančný balík vo výške niekoľko miliárd eur na podporu budúceho reformného úsilia a reštrukturalizácie hospodárstva;

17. vyzýva ESVČ, aby pozastavila rokovania o prioritách partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom, kým sa neuskutočnia slobodné a spravodlivé prezidentské voľby;

18. naliehavo požaduje, aby vláda posilnila systém zdravotnej starostlivosti a poskytla občanom Bieloruska všetky relevantné a život zachraňujúce informácie o pandémii transparentným a inkluzívnym spôsobom; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a kvalitu v miestach zadržiavania, najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19, ako aj pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, a to vzhľadom na správy o polícii, ktorá bráni poskytovaniu pomoci zraneným demonštrantom a zatýka zdravotníckych pracovníkov;

19. nabáda členské štáty EÚ, aby zjednodušili a urýchlili vytvorenie humanitárneho koridoru a postup na získanie víz pre osoby, ktoré utekajú z Bieloruska z politických dôvodov alebo potrebujú lekárske ošetrenie kvôli násiliu, ktoré na nich bolo spáchané, a aby týmto osobám a ich rodinám poskytli potrebnú podporu a pomoc; vyzýva Komisiu, aby urýchlene pristúpila k účinnému vykonávaniu finančnej pomoci EÚ na podporu občianskej spoločnosti a obetí represií a aby uvoľnila viac zdrojov na ich fyzickú, psychologickú a materiálnu podporu;

20. vyzýva EÚ, aby ďalej rozvíjala medziľudské kontakty podporou bieloruských nezávislých mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, zástupcov médií a nezávislých novinárov, ako aj vytváraním ďalších príležitostí pre mladých Bielorusov na štúdium v EÚ a pokračovaním podpory Európskej univerzity humanitných vied; žiada Komisiu, aby urýchlene vytvorila štipendijný program pre študentov a akademikov vylúčených z bieloruských univerzít pre ich prodemokratický postoj;

21. zdôrazňuje, že je potrebné komplexne vyšetriť zločiny, ktoré režim spáchal proti obyvateľom Bieloruska, a zdôrazňuje svoje odhodlanie prispieť k takémuto vyšetrovaniu;

22. odsudzuje opatrenia na zastavenie fungovania médií a internetu, ako aj zastrašovanie novinárov a blogerov s cieľom zastaviť tok informácií o situácii v krajine; zdôrazňuje právo obyvateľov Bieloruska na neobmedzený prístup k informáciám; vyzýva EÚ, aby využila Európsku nadáciu na podporu demokracie a iné nástroje na podporu týchto informačných kanálov a novinárov, ktorí čelia represiám zo strany režimu;

23. vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby v plnej miere podporovali úsilie Rady OSN pre ľudské práva a moskovského mechanizmu OBSE o zabezpečenie dokumentácie a podávania správ medzinárodnými organizáciami o porušovaní ľudských práv a následnej zodpovednosti a spravodlivosti pre obete;

24. zdôrazňuje význam boja proti šíreniu dezinformácií v Bielorusku v súvislosti s EÚ, jej členskými štátmi a inštitúciami, ako aj dezinformácií o situácii v Bielorusku v EÚ a proti iným formám hybridných hrozieb tretích strán; varuje režim pred prípadnými pokusmi o zneužitie národnostných, náboženských, etnických a iných menšín ako zástupného cieľa, ktorým by chcel odvrátiť pozornosť spoločnosti od volebného podvodu a následných masových protestov a represií;

25. odsudzuje hybridné zasahovanie Ruskej federácie v Bielorusku, najmä delegovanie takzvaných mediálnych expertov do bieloruských štátnych médií a poradcov do vojenských orgánov a orgánov presadzovania práva, a vyzýva vládu Ruskej federácie, aby sa zdržala akéhokoľvek ďalšieho zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby rešpektovala medzinárodné právo a zvrchovanosť Bieloruska; upozorňuje, že Alexander Lukašenko nemá žiadny politický ani morálny mandát na vstupovanie do akýchkoľvek ďalších zmluvných vzťahov v mene Bieloruska, ktoré by mohli ohroziť zvrchovanosť a územnú celistvosť Bieloruska, a to ani s ruskými orgánmi;

26. zdôrazňuje, že je dôležité, aby vývoj v Bielorusku bol pre EÚ aj naďalej prioritou; pripomína, že je potrebné, aby EÚ bola vo svojej reakcii na situáciu v Bielorusku jednotná a vytrvalá;

27. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Bielorusko už naložilo jadrové palivo do prvého reaktora v jadrovej elektrárni Astravec a v novembri 2020 plánuje začať s výrobou energie bez toho, aby v plnej miere vykonalo odporúčania vyplývajúce zo záťažových testov, čo je v dnešnej dobe značnej politickej nestability ešte znepokojujúcejšie;

28. vyzýva národné zväzy ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických krajín, aby naliehali na Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja (IIHF), aby stiahla svoje rozhodnutie usporiadať majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2021 v Bielorusku čiastočne dovtedy, kým sa situácia a najmä stav ľudských práv v Bielorusku nezlepší;

29. opakovane vyzýva Radu EÚ, aby bezodkladne vytvorila komplexný, účinný celoúnijný mechanizmus reštriktívnych opatrení, ktorý by umožnil zamerať sa na jednotlivcov, štátne a neštátne subjekty a ďalšie subjekty, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie a zneužívanie ľudských práv alebo sa na ňom podieľajú;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a orgánom Bieloruskej republiky a Ruskej federácie.

 

 

[1] Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 18.

[2] Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.

[3] Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 60.

[4] Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135.

[5] Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.

[6] Ú. v. EÚ L 45, 18.2.2020, s. 3.

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia