Postup : 2020/2783(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0287/2020

Predkladané texty :

RC-B9-0287/2020

Rozpravy :

PV 17/09/2020 - 11.2
CRE 17/09/2020 - 11.2

Hlasovanie :

PV 17/09/2020 - 12
PV 17/09/2020 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0234

<Date>{16/09/2020}16.9.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0287/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0288/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0289/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0293/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0296/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0298/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 168kWORD 51k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0287/2020 (GUE/NGL)

B9-0288/2020 (Verts/ALE)

B9-0289/2020 (ECR)

B9-0293/2020 (S&D)

B9-0296/2020 (PPE)

B9-0298/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike</Titre>

<DocRef>(2020/2783(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Loránt Vincze, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Krzysztof Hetman, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, David Lega, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Stanislav Polčák, Antonio López-Istúriz White, Peter Pollák, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Romana Tomc, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Frédérique Ries, Clotilde Armand, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Assita Kanko</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Dr. Denisa Mukwegeho v Konžskej demokratickej republike

(2020/2783(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike, najmä na uznesenie z 18. januára 2018[1],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa (VP/PK) v mene EÚ z 20. mája 2020 o bezpečnostnej situácii v Ituri,

 so zreteľom na závery Rady z 9. decembra 2019 o Konžskej demokratickej republike,

 so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä rezolúciu č. 2528 z 25. júna 2020 o situácii v Konžskej demokratickej republike a rezolúciu č. 2463 z 29. marca 2019 o predĺžení mandátu Stabilizačnej misie OSN v Konžskej demokratickej republike (MONUSCO);

 so zreteľom na opatrenia stanovené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2528, ktorou sa do júla 2021 obnovil súbor sankcií, ako napríklad zbrojné embargo voči ozbrojeným skupinám v Konžskej demokratickej republike, zákaz cestovania pre jednotlivcov a zmrazenie aktív jednotlivcov a subjektov určených sankčným výborom,

 so zreteľom na správu OSN z augusta 2010, ktorá obsahuje súhrn najzávažnejších prípadov porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na území Konžskej demokratickej republiky v období od marca 1993 do júna 2003,

 so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia Dr. Denisovi Mukwegemu v roku 2014,

 so zreteľom na udelenie Nobelovej ceny za mier Dr. Denisovi Mukwegemu v roku 2018,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 28. augusta 2020,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie VP/PK Josepa Borrella a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov Pramily Pattenovej z 18. júna 2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie sexuálneho násilia v konfliktoch,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach[2],

 so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (Dohoda z Cotonou),

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských a občianskych práv, ktorá bola prijatá 27. júna 1981 a nadobudla účinnosť 21. októbra 1986,

 so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, ktorá bola jednomyseľne prijatá 31. októbra 2000,

 so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky prijatú 18. februára 2006,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Konžskú demokratickú republiku naďalej sužuje násilie, útoky, zabíjanie a rozsiahle porušovanie ľudských práv, ktoré páchajú domáce a zahraničné ozbrojené skupiny, najmä na východe krajiny; keďže tieto útoky sa v posledných týždňoch znásobili, a to najmä na hranici medzi Ituri a Severným Kivu;

B. keďže Dr. Denis Mukwege, renomovaný konžský gynekológ, zasvätil väčšinu svojho života ukončeniu používania sexuálneho násilia ako zbrane vo vojnových a ozbrojených konfliktoch; keďže Dr. Mukwege založil v roku 1999 v Bukavu nemocnicu Panzi s cieľom poskytovať starostlivosť obetiam sexuálneho a rodovo motivovaného násilia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky; keďže od založenia nemocnice až do augusta 2018 bolo v nemocnici Panzi ošetrených takmer 55 000 obetí;

C. keďže Dr. Mukwege sa už dlho vyslovuje za ochranu ľudských práv, potrebu zodpovednosti a vykonávanie odporúčaní uvedených v správe OSN o ľudských právach mapujúcej prípady porušenia v regióne v rokoch 1993 až 2003; keďže Dr. Mukwege v októbri 2012 len tesne unikol pokusu o vraždu, keď ozbrojenci v civilnom oblečení zaútočili na jeho dom v Bukavu, pričom jeho telesný strážca prišiel o život;

D. keďže Dr. Mukwege je terčom vážnych a neustálych hrozieb vrátane vyhrážania sa smrťou voči nemu, jeho rodine a zdravotníckemu personálu v nemocnici Panzi; keďže počet týchto hrozieb v posledných mesiacoch stúpa v reakcii na opakované výzvy Dr. Mukwegeho z júla 2020 na ukončenie beztrestnosti páchateľov sexuálnych trestných činov a masakier v Kipupu, Sange a v provincii Ituri;

E. keďže Dr. Mukwege získal v roku 2018 Nobelovu cenu za mier a v roku 2014 Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za to, že svoj život zasvätil poskytovaniu starostlivosti obetiam sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike; keďže ako laureát Sacharovovej ceny má Dr. Mukwege nárok na plnú podporu Európskeho parlamentu; keďže Dr. Mukwege sa vďaka svojim úspechom a medzinárodným uznaniam stal významnou verejnou osobnosťou a medzinárodným symbolom a zaslúži si osobitnú ochranu pred hrozbami;

F. keďže prezident Konžskej demokratickej republiky Félix Tshisekedi v auguste 2020 odsúdil vyhrážanie sa smrťou a prisľúbil, že prijme opatrenia na zaistenie bezpečnosti Dr. Mukwegeho;

G. keďže bezpečnostnú ochranu Dr. Mukwegeho a nemocnice Panzi zaisťovala OSN prostredníctvom misie MONUSCO; keďže táto ochrana bola v máji 2020 stiahnutá, ale 9. septembra 2020 ju obnovili po búrlivých medzinárodných protestoch vrátane výziev Európskeho parlamentu týkajúcich sa bezpečnosti Dr. Mukwegeho; keďže dlhodobá ochrana Dr. Mukwegeho zostáva nejasná a treba ju zabezpečiť;

H. keďže do ulíc konžského hlavného mesta Kinshasa vyšli demonštranti, aby vyjadrili Dr. Denisovi Mukwegemu podporu, pričom požadovali jeho ochranu;

I. keďže 12. marca 2017 ozbrojení muži popravili dvoch vyšetrovateľov OSN – Švédku Zaidu Catalánovú a Američana Michaela Sharpa –, keď dokumentovali porušovanie ľudských práv v centrálnom regióne Kasai v Konžskej demokratickej republike;

J. keďže 22. júla 2020 bolo v Kalehe (Južné Kivu) svojvoľne zatknutých niekoľko obhajcov ľudských práv a členov občianskeho hnutia Lutte pour le Changement (LUCHA) za to, že odsúdili krádež verejného pouličného osvetlenia, ktoré bolo nainštalované na zvýšenie bezpečnosti; keďže obhajca ľudských práv a člen hnutia LUCHA Lucien Byamungu Munganga bol v Kalehe svojvoľne zatknutý, keď pokojne demonštroval za ich prepustenie, a v súčasnosti je vo väzbe v centrálnej väznici Kalehe; keďže boli vyjadrené obavy v súvislosti s obhajcom ľudských práv Josuém Arunom, provinčným predsedom Société Civile Environnementale et Agro-Rurale du Congo so sídlom v Bukavu;

K. keďže Konžská demokratická republika je od marca 2018 signatárom Maputského protokolu;

L. keďže 3. septembra 2020 bolo 20 vojakov a policajtov Konžskej demokratickej republiky odsúdených za znásilnenie na východe krajiny na 5 až 20 rokov väzenia;

M. keďže Európsky parlament 12. augusta 2020, VP/PK 20. augusta 2020, Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva 28. augusta 2020, ako aj viaceré národné a medzinárodné inštitúcie a organizácie pri viacerých ďalších príležitostiach verejne vyzvali orgány Konžskej demokratickej republiky, aby začali vyšetrovanie trestných činov v súvislosti s pretrvávajúcimi hrozbami voči Dr. Mukwegemu a obnovili ochranu príslušníkov mierových síl OSN;

N. keďže OSN vyjadrila odhodlanie pokračovať vo výcviku svojich kolegov v Konžskej demokratickej republike, aby umožnila stabilné a dlhodobé bezpečnostné riešenie;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s vážnym nebezpečenstvom, ktoré hrozí Dr. Mukwegemu; odsudzuje vyhrážanie sa smrťou, ktorému čelí, ako aj vyhrážky voči jeho rodine a zamestnancom; vyjadruje Dr. Mukwegemu plnú solidaritu a podporu;

2. vyzdvihuje Dr. Mukwegeho za jeho odvahu a celoživotný boj proti sexuálnemu násiliu ako zbrani používanej vo vojnách a ozbrojených konfliktoch; zdôrazňuje význam verejného postoja Dr. Mukwegeho pokiaľ ide o odsúdenie porušovania ľudských práv v KDR, ktorý zastáva už niekoľko desaťročí;

3. víta rozhodnutie OSN opätovne zabezpečiť Dr. Mukwegemu bezpečnostnú ochranu misie MONUSCO; opakuje, že jeho osobná ochrana je prvoradá a naliehavá; naliehavo vyzýva OSN, aby mu zabezpečila stabilnú a trvalú ochranu, najmä vzhľadom na vážne vyhrážky smrťou, ktorým čelí;

4. naliehavo vyzýva vládu KDR, aby bezodkladne a komplexne vyšetrila vyhrážanie sa prostredníctvom sociálnych médií, telefonických hovorov a priamych správ nielen Dr. Mukwegemu, ale aj jeho rodine a personálu nemocnice Panzi, ako to prisľúbil prezident Félix Tshisekedi;

5. zdôrazňuje, že Sacharovova cena za slobodu myslenia nie je len ocenením, ale aj záväzkom, ktorý prijali poslanci Európskeho parlamentu, že budú podporovať ľudské práva spolu s laureátmi Sacharovovej ceny a vynakladať všetko úsilie, aby laureáti mohli slobodne a bezpečne pokračovať v obhajobe ľudských práv a základných slobôd;

6. víta výslovný záväzok Dr. Mukwegeho v súvislosti s prácou vykonanou v správe OSN z roku 2010 obsahujúcej súhrn prípadov; odsudzuje nedostatočný pokrok medzinárodného spoločenstva pri vykonávaní jej odporúčaní; vyzýva orgány KDR, aby zintenzívnili úsilie s cieľom zabrániť ďalšiemu porušovaniu ľudských práv vo východnej časti KDR a aby prijali opatrenia na vytvorenie mechanizmov, ktoré zaistia obetiam budúcich konfliktov právo na spravodlivosť a odškodnenie;

7. podporuje preto návrhy na zriadenie špecializovaných zmiešaných komôr na súdoch KDR, aby sa súdnym orgánom KDR a medzinárodnému spoločenstvu umožnilo spolupracovať a stíhať porušovanie ľudských práv;

8. naliehavo vyzýva vládu KDR, aby prehodnotila činnosť predchádzajúcej Komisie pravdy a zmierenia; plne podporuje požiadavku prezidenta Tshisekediho adresovanú svojej vláde, aby zriadila mechanizmus spravodlivosti v prechodnom období, ktorým by sa súdili najzávažnejšie trestné činy, a pevne dúfa, že Rada ministrov včas prijme dva návrhy dekrétov, ktoré sa posudzujú už niekoľko mesiacov;

9. žiada členské štáty Bezpečnostnej rady OSN, aby vyzvali na zriadenie medzinárodného trestného tribunálu, ktorý by sa zaoberal zdokumentovanými prípadmi porušovania ľudských práv z obdobia pred rokom 2002;

10. dôrazne odmieta svojvoľné zatknutie Luciena Byamungua Mungangu a ďalších členov hnutia LUCHA a požaduje ich bezpodmienečné a okamžité prepustenie; zdôrazňuje, že treba chrániť obhajcov ľudských práv, ako je Josué Aruna;

11. považuje za pozitívny krok vpred, že 3. septembra 2020 boli odsúdení vojaci vinní zo znásilňovania vo východnej časti KDR; považuje za potrebné zintenzívniť boj proti beztrestnosti milícií a ozbrojených síl v krajine s cieľom zabezpečiť dotknutému obyvateľstvu mier a bezpečnosť;

12. vyjadruje uznanie všetkým obhajcom ľudských práv v KDR, ktorí aj naďalej vykonávajú svoju prácu napriek problémom, ktorým sú vystavení, a víta otvorené odsúdenie týchto udalostí viacerými vnútroštátnymi a medzinárodnými organizáciami;

13. vyzýva PK/VP a delegáciu a misie EÚ v KDR, aby zvýšili viditeľnú podporu obhajcom ľudských práv v KDR využitím všetkých dostupných nástrojov (t. j. politických, diplomatických a finančných) ako ochranné opatrenie s cieľom uznať ich prácu v oblasti ľudských práv a oceniť ich dôležitú úlohu ako obhajcov ľudských práv v boji za stabilitu a mier v regióne;

14. vyzýva EÚ, aby zachovala v platnosti sankcie voči páchateľom násilia a porušovania ľudských práv v KDR, a vyzýva na ich rozšírenie aj na páchateľov uvedených v správe OSN o súhrne prípadov porušovania práv;

15. odsudzuje využívanie sexuálneho násilia na ženách v konfliktoch a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa urýchlene snažilo skoncovať s desivou praktikou sexuálneho a rodovo motivovaného násilia v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách, aby chránilo obete, ukončilo beztrestnosť páchateľov a zaručilo obetiam prístup k spravodlivosti, odškodneniu a náprave;

16. víta pokrok dosiahnutý ratifikáciou Maputského protokolu o právach žien; podčiarkuje význam vykonávania tohto protokolu;

17. pripomína, že páchateľmi násilia vo východnej časti KDR sú ozbrojené domáce a zahraničné povstalecké skupiny, ktoré sú financované nerastnými surovinami a bojujú o prístup k ich náleziskám; zdôrazňuje, že každý obchodný, individuálny alebo štátny prípadne so štátom spojený aktér, ktorý prispieva k páchaniu týchto trestných činov, musí byť postavený pred súd; víta, že v januári 2021 nadobudne v EÚ účinnosť nariadenie o nerastoch z konfliktných oblastí ako prvý z mnohých krokov, ktoré medzinárodné spoločenstvo potrebuje na vyriešenie tohto hlboko zakoreneného problému; zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalších opatrení týkajúcich sa povinnej náležitej starostlivosti a zodpovedného obchodného správania podnikov pôsobiacich v konfliktných oblastiach;

18. dôrazne vyzýva na cezhraničnú spoluprácu v oblasti Veľkých jazier v Afrike a vytvorenie regionálnej stratégie susedných krajín na riešenie násilia a porušovania ľudských práv v KDR;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že bol na neurčito odložený minisamit v Gome, pôvodne naplánovaný na základe pozvania KDR na 13. septembra 2020, ktorého cieľom bolo zvolať päť hláv štátov z oblasti Veľkých jazier v Afrike, aby rokovali o spôsoboch nastolenia mieru v regióne; pevne verí, že samit bude možné čo najskôr opäť naplánovať v novom termíne a že povedie k zmierneniu napätia medzi susednými krajinami;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Európskej komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade ministrov a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, nórskemu Nobelovmu výboru, prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Konžskej demokratickej republiky a Africkej únii a jej inštitúciám.

 

[1] Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 52.

[2] Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1.

Posledná úprava: 16. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia