Procedure : 2020/2815(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0325/2020

Indgivne tekster :

RC-B9-0325/2020

Forhandlinger :

PV 08/10/2020 - 8.3
CRE 08/10/2020 - 8.3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0260

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0325/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0326/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0327/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 171kWORD 53k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0325/2020 (Verts/ALE)

B9‑0326/2020 (S&D)

B9‑0327/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>om situationen for etiopiske migranter i detentionscentre i Saudi-Arabien</Titre>

<DocRef>(2020/2815(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Ernest Urtasun, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for etiopiske migranter i detentionscentre i Saudi-Arabien

(2020/2815(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om Saudi-Arabien, navnlig af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika[1], af 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen[2], af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr[3], af 31. maj 2018 om situationen for kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien[4], af 25. oktober 2018 af 25. oktober 2018 om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul[5], af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen[6] og af 30. november 2017[7] og 4. oktober 2018[8] om situationen i Yemen,

 

-  der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om beskyttelse af migrantbørn (2018/2666(RSP))[9],

 

-  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (2015/2342(INI))[10],

 

-  der henviser til erklæring af 15. september 2020 fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) med titlen ‘Urgent Action Needed to Address Conditions in Detention in Kingdom of Saudi Arabia: IOM Director General",

 

-  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 19. december 2018 med titlen ”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”,

 

-  der henviser til FN-konventionen om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder,

 

-  der henviser til forretningsordenens artikel 144,

 

 

 1. der henviser til, at omkring 30 000 etiopiske migranter, herunder gravide kvinder og børn, ifølge rapporter fra Human Rights Watch siden april 2020 har været vilkårligt frihedsberøvet i Saudi-Arabien under forfærdelige forhold efter at være blevet tvunget til at forlade det nordlige Yemen af houthi-myndighederne; der henviser til, at mange af disse migranter angiveligt passerede grænsen under krydsild fra saudiarabiske og houthi-styrker; der henviser til, at 2 000 migranter siges fortsat at være strandet på den yemenitiske side af grænsen under forfærdelige forhold, der forværres af et udbrud af covid-19, og helt er frataget adgang til dækning af basale behov;

 

 1. der henviser til, at migrantarbejdere blev tilbageholdt med vold af saudiarabiske styrker og anbragt i detentionscentret Al-Dayer, inden de blev overført til 10 andre detentionscentre, herunder navnlig Shmeisi-fængslet mellem Jeddah og Mekka, og Jizan-centralfængslet, hvor der angiveligt sidder flere tusinde etiopiske fanger; der henviser til , at disse ifølge de etiopiske konsulære myndigheder savner tilstrækkeligt med mad og vand, ordentlige sanitære forhold og sundhedsydelser, og at skudsår ikke er blevet behandlet; der henviser til, at der er rapporteret om adskillige dødsfald, herunder blandt børn, og at flere fanger har forsøgt at tage deres eget liv; der henviser til, at de, der har forsøgt at protestere mod forholdene over for vagterne, angiveligt er blevet alvorligt tortureret af de saudiarabiske sikkerhedsstyrker;

 

 1. der henviser til, at migrantarbejdere fra bl.a. afrikanske og asiatiske lande udgør omkring 20 % af befolkningen i Saudi-Arabien og har ydet et væsentligt bidrag til økonomien i Saudi-Arabien og andre lande i regionen, hovedsageligt ved at udføre lavtlønnet og ofte fysisk opslidende arbejde; der henviser til, at det er er veldokumenteret i talrige rapporter fra FN og andre internationale organisationer, at de udnyttes og misbruges som lavtlønnet arbejdskraft med få eller ingen rettigheder;

 

 1. der henviser til, at migrantarbejdere inden for kafala-systemet, som er en visumsponsorordning, der af menneskerettighedsorganisationer betegnes som en moderne form for slaveri, hverken må rejse ind i eller ud af landet eller skifte arbejde uden deres sponsors samtykke, mangler retsbeskyttelse, og ofte er ulønnede eller underbetalte; der henviser til, at Saudi-Arabien efter sigende overvejer at afskaffe kafala-systemet;

 

 1. der henviser til, at sårbare grupper, navnlig migrantarbejdere, som følge af den aktuelle covid-19-pandemi har været under stigende pres i Saudi-Arabien og andre lande i regionen, hvilket har ført til øget diskrimination og fjendtlighed over for dem; der henviser til, at migranter ofte stigmatiseres, fordi de påstås at have bragt covid-19-virussen ind i landet, og som resultat heraf ofte mister deres arbejde, hvilket sætter dem i en meget farlig situation uden bolig eller løn og dermed med meget få midler til at lovliggøre deres status eller betale for en eventuel hjemrejse;

 

 1. der henviser til, at Saudi-Arabien i november 2017 iværksatte en kampagne rettet mod migranter, der mistænktes for at overtræde bopæls-, grænsesikkerheds- og arbejdsmarkedsreglerne; der henviser til, at myndighederne i september 2019 meddelte, at kampagnen havde resulteret i over 3,8 mio. anholdelser, og at over 962 000 personer var blevet indstillet til udvisning; der henviser til at omkring 380 000 etiopiere blev deporteret fra Saudi-Arabien til Etiopien mellem maj 2017 og april 2020 ifølge IOM ;

 

 1. der henviser til, at den etiopiske regering er bekendt med de forfærdelige forhold, hvorunder deres statsborgere tilbageholdes i Saudi-Arabien; der henviser til, at pengeoverførsler fra etiopiere i udlandet udgør en vigtig del af den etiopiske økonomi og er uundværlige for mange familier;

 

 1. der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder ikke har foretaget nogen effektiv undersøgelse, selv om de i begyndelsen af september 2020 hævdede, at de ville undersøge sagen; der henviser til, at forholdene under frihedsberøvelsen er blevet forværret, idet nogle tilbageholdte siden da er blevet slået og frataget deres mobiltelefoner;

 

 1. der henviser til, at mishandling af migranter indgår i et bredere mønster af udbredte krænkelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien; der henviser til, at de saudiarabiske myndigheder har benyttet de restriktioner, der følger af behovet for at bekæmpe covid-19, som et påskud til yderligere at krænke menneskerettighederne for politiske fanger, som f.eks. kvinderettighedsforkæmperen Loujain al-Hathloul og dissidenter i den regerende familie såsom prinsesse Basmah bimt Saud og prins Salman bin Abdulaziz bin Salman ved at holde dem vilkårligt frihedsberøvede og i isolation; der henviser til, at anholdelsen af disse og andre politiske aktivister er en del af en alvorlig undertrykkelse af dissidens fra de saudiarabiske myndigheders side, hvori også indgår mordet på journalisten Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul i 2018, som ingen fortsat er stillet reelt til ansvar for;

 

 1. der henviser til, at saudiarabiske myndigheder ifølge FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser begår overgreb ved hjælp af elektronisk overvågningsteknologi; der henviser til, at Saudi-Arabien fortsat er blandt de fem lande, der foretager flest henrettelser i verden;

 

 1. der henviser til, at Kongeriget Saudi-Arabien er et af de lande, der har ratificeret færrest centrale internationale menneskerettighedstraktater, og ikke har ratificeret de vigtigste instrumenter af relevans for beskyttelse mod vilkårlig frihedsberøvelse og frihedsberøvelse af indvandrere, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den valgfri protokol til konventionen mod tortur, som indeholder bestemmelser om nationale forebyggelsesmekanismer og overvågningsbesøg under frihedsberøvelse, konventionen om vandrende arbejdstagere, flygtningekonventionen og konventionen om statsløshed;

 

 1. der henviser til, at den højstående repræsentant Josep Borrell på sit møde med den saudiarabiske udenrigsminister Faisal Bin Farhan Al Saud i Bruxelles den 29. september gentog, at EU agter at intensivere dialogen om menneskerettigheder;

 

 

 

 

 1. fordømmer på det kraftigste mishandlingen af etiopiske migranter og krænkelserne af deres menneskerettigheder, navnlig i detentionscentrene i Saudi-Arabien; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til omgående at frigive alle fanger, i første række de mest sårbare, herunder kvinder og børn;

 

 1. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at sikre, at alle personer, der kommer ind i Saudi-Arabien fra Yemen, får mulighed for at gøre dette under trygge forhold og overføres til et passende modtagelsescenter, der opfylder de internationale standarder for forplejning, medicinske og sundhedsmæssige tjenesteydelser, sanitære forhold, personlig hygiejne, vinduer og lys, beklædning, gulvplads, temperatur, ventilation og udendørs motion, samt alle nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte med covid-19, tuberkulose og andre sygdomme; opfordrer til, at der gøres forsøg på at finde alternativer til anbringelse af migranter og flygtninge, der ikke indebærer frihedsberøvelse, og forkaster i den forbindelse enhver umenneskelig eller nedværdigende behandling af migranter;

 

 1. opfordrer indtrængende Saudi-Arabien til omgående at sætte en stopper for tortur og anden mishandling under frihedsberøvelse og til at sørge for passende psykisk og fysisk omsorg til alle, navnlig voldtægtsofre; minder om, at børn, som præciseret af FN's Komité for Barnets Rettigheder, aldrig bør frihedsberøves i forbindelse med indvandringsprocedurer, og at frihedsberøvelse aldrig kan begrundes som værende i barnets tarv; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til straks at løslade børn sammen med deres familiemedlemmer og til at sørge for trygge anbringelsesformer, der ikke indebærer frihedsberøvelse, og som de humanitære organisationer kan have regelmæssig adgang til;

 

 1. opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at foretage en uafhængig og uvildig undersøgelse af alle påstande om krænkelser af menneskerettighederne, herunder beskydning af migranter ved grænsen og tilfældene af ulovlige drab, tortur og anden mishandling under frihedsberøvelse, til at drage alle gerningsmænd til ansvar gennem retfærdige processer, der opfylder internationale standarder, uden at ty til dødsstraf eller fysisk afstraffelse, og til at sørge for en passende psykisk og fysisk omsorg for dem, der har lidt under disse forfærdelige forhold;

 

 1. opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til straks at tillade uafhængige internationale observatører, herunder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, at rejse ind i landet, overvåge fængsels- og detentionsfaciliteterne regelmæssigt, foretage uvildige undersøgelser af påstande om tortur og mistænkelige dødsfald under frihedsberøvelse og foretage private og regelmæssige besøg hos fanger;

 

 1. gentager opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om løsladelse af enhver, som er frihedsberøvet uden tilstrækkelig lovhjemmel, samtidig med at der sikres tilstrækkelig adgang til sundhedspleje og skabes betingelser for en korrekt gennemførelse af foranstaltninger til modvirkning af pandemier, herunder social distancering;

 

 1. erindrer på ny de saudiarabiske myndigheder om deres internationale forpligtelser i henhold til verdenserklæringen om menneskerettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

 

 1. påpeger, at Saudi-Arabien skylder de omkring 13 millioner udenlandske arbejdstagere og migranter i landet en del af sin økonomiske velstand og fremgang, og bemærker derfor, at den igangværende interne moderniseringsproces nødvendigvis må omfatte en reform af arbejdsmarkeds- og indvandringspolitikkerne med henblik på at sikre ordentlige arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere og forhindre, at de stigmatiseres og udnyttes;

 

 1. opfordrer den saudiarabiske regering til at arbejde sammen med Den Internationale Arbejdsorganisation om fuldstændig afskaffelse af kafala-systemet og til at sikre passende retsgarantier for alle migrantarbejdere i landet, herunder gennem strukturelle inspektioner af deres arbejdsvilkår; er betænkelig ved de særligt negative virkninger af den systemiske forskelsbehandling af kvindelige migrantarbejdere, og husarbejdere, der er mere udsatte for fysiske overgreb, ekstremt lange arbejdstider og mangel på fri bevægelighed og som ofte lider under, at de ikke kan skifte job eller rejse ud af landet uden deres arbejdsgivers tilladelse; opfordrer den saudiarabiske regering til at ratificere de grundlæggende ILO-konventioner om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87) og om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (nr. 98);

 

 1. kræver garantier for, at der ikke vil ske massetilbagesendelser, og at asylansøgninger vil blive behandlet på enkeltsagsbasis;

 

 1. opfordrer Etiopiens regering til at fremme frivillig, sikker og værdig hjemvenden af alle etiopiske migranter så hurtigt som muligt, herunder ved at samarbejde med IOM og ved at prioritere kvinder, børn og sårbare personer; kræver, at alle frihedsberøvede etiopiske statsborgere i Saudi-Arabien modtager konsulær bistand og besøg, og opfordrer den etiopiske regering til at reagere hurtigt og effektivt på anmodninger om bistand;

 

 1. udtrykker sin bekymring over den stigende undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien og de klart uretfærdige retssager mod migranter og medlemmer af landets shiamuslimske mindretal; bemærker den nylige meddelelse om, at piskning som strafform i de fleste tilfælde vil blive erstattet med fængsel; opfordrer indtrængende den saudiarabiske regering til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for dødsstraf og enhver form for fysisk afstraffelse, herunder amputation og piskning, med henblik på fuldstændig afskaffelse;

 

 1. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til straks at kræve, at Saudi-Arabien omgående løslader alle, der uretmæssigt er blevet anholdt for at udøve deres grundlæggende rettigheder, herunder kvinderettighedsforkæmpere, politiske aktivister og andre; udtrykker bekymring over situationen for den uretmæssigt tilbageholdte Raif Badawi, modtager af Sakharovprisen i 2015, som angiveligt har været udsat for et drabsforsøg i fængslet, og kræver, at han øjeblikkeligt og betingelsesløst sættes på fri fod;

 

 1. opfordrer Kongeriget Saudi-Arabien til at afstå fra enhver systemisk forskelsbehandling af kvinder, migranter, herunder kvindelige migranter, og mindretal, herunder religiøse mindretal; beklager, at love, der diskriminerer mod kvinder, herunder hvad angår deres personlige status, og det mandlige værgemålssystem, stadig ikke er fuldt afskaffet;

 

 1. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til betingelsesløst at løslade alle kvinderettighedsforkæmpere, navnlig forkæmperne for kvinders ret til at køre bil, Loujain al-Hathloul and Fahad Albutairi, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nouf Abdulaziz og Maya’a al-Zahrani, og frafalde alle anklager mod dem og mod Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Amal al-Harbi, Ruqayyah al-Mharib, Shadan al-Anezi, Abir Namankni samt Hatoon al-Fassi; fordømmer på det kraftigste enhver form for tortur, seksuelt misbrug og andre former for mishandling af disse personer; anmoder om en uvildig undersøgelse af krænkelserne af deres menneskerettigheder og kræver, at alle gerningsmænd retsforfølges;

 

 1. opfordrer den saudiarabiske regering til at ændre artikel 39 i forfatningen fra 1992 og loven om bekæmpelse af cyberkriminalitet for at garantere presse- og ytringsfriheden både offline og online; opfordrer den saudiarabiske regering til at ændre sin lov om foreninger i overensstemmelse med folkeretten for at gøre det muligt at oprette og drive uafhængige menneskerettighedsorganisationer;

 

 1. opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at give FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder og FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere uhindret adgang til landet i overensstemmelse med deres respektive mandater;

 

 1. opfordrer EU-delegationen og EU-medlemsstaternes diplomatiske missioner i Saudi-Arabien til omgående at anmode om tilladelse til at besøge detentionscentrene for migranter; insisterer på, at fremme af menneskerettighederne skal være kernen i EU's udenrigspolitik;

 

 1. opfordrer indtrængende NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til sammen med EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder at indlede fastlæggelsen af en fælles tilgang til en effektiv gennemførelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien; opfordrer i denne henseende NF/HR til at identificere specifikke benchmarks og praktiske mål, inden der indledes en menneskerettighedsdialog med Saudi-Arabien;

 

 1. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, ophæve de forbehold, der er taget over for konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), ratificere den valgfri protokol til CEDAW og ratificere FN-konventionen om beskyttelse af alle vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, den valgfri protokol til konventionen mod tortur, Genève-konventionen af 1951 og konventionen om statsløshed; opfordrer indtrængende de saudiske myndigheder til at fremsætte en stående invitation til besøg af alle menneskerettighedseksperter (Special Procedures) under FN's Menneskerettighedsråd (HRC); opfordrer til, at der oprettes en særlig FN-rapportør om Saudi-Arabien svarende til de øvrige poster, der er oprettet under Menneskerettighedsrådet for de mest alvorlige menneskerettighedssituationer på verdensplan;

 

 1. gentager sin opfordring til, at der sættes en stopper for eksporten til Saudi-Arabien af overvågningsteknologi og andet udstyr, der kan lette den interne undertrykkelse;

 

 1. opfordrer endnu en gang indtrængende Rådet til at vedtage EU's sanktionsmekanisme for menneskerettigheder som en afgørelse vedrørende Unionens strategiske interesser og mål i henhold til artikel 22, stk. 1, i TEU og til at sikre, at der hurtigt efter vedtagelsen indføres EU-dækkende målrettede sanktioner mod de ansvarlige for mordet på journalisten Jamal Khashoggi;

 

 1. opfordrer indtrængende formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at reducere EU's institutionelle og diplomatiske repræsentation på det kommende G20-topmøde mellem stats- og regeringschefer for at undgå at legitimere straffriheden for menneskerettighedskrænkelser og de igangværende ulovlige og vilkårlige tilbageholdelser i Saudi-Arabien;

 

 1. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, Etiopiens regering, Hans Majestæt Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud og Kronprins Mohammad Bin Salman Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering og generalsekretæren for Kongeriget Saudi-Arabiens center for national dialog; anmoder om, at denne beslutning oversættes til arabisk.

 

[1] EUT C 378 af 9.11.2017, s. 64.

[2] EUT C 310 af 25.8.2016, s. 29.

[3] EUT C 349 af 17.10.2017, s. 34.

[4] EUT C 76 af 9.3.2020, s. 142.

[5] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0434.

[6] EUT C 35 af 31.1.2018, s. 142.

[7] EUT C 356 af 4.10.2018, s. 104.

[8] EUT C 11 af 13.1.2020, s. 44.

[9] EUT C 41 af 6.2.2020, s. 41.

[10] EUT C 298 af 23.8.2018, s. 39.

Seneste opdatering: 7. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik