Postopek : 2020/2815(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B9-0325/2020

Predložena besedila :

RC-B9-0325/2020

Razprave :

PV 08/10/2020 - 8.3
CRE 08/10/2020 - 8.3

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0260

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0325/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0326/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0327/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 160kWORD 51k

<TitreType>SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,</TitreRecueil>


<Replacing>ki nadomesti naslednje predloge resolucij:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0325/2020 (Verts/ALE)

B9-0326/2020 (S&D)

B9-0327/2020 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji</Titre>

<DocRef>(2020/2815(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Isabel Santos</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}v imenu skupine Renew</Commission>

<Depute>Ernest Urtasun, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji

(2020/2815(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Savdski Arabiji, zlasti tistih z dne 11. marca 2014 o Savdski Arabiji, njenih odnosih z EU in njeno vlogo na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki[1], z dne 12. februarja 2015 o primeru Raifa Badavija[2], z dne 8. oktobra 2015 o primeru Alija Mohameda Al Nimra[3], z dne 31. maja 2018 o položaju zagovornikov pravic žensk v Saudovi Arabiji[4], z dne 25. oktobra 2018 o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu[5] ter z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu[6] in z dne 30. novembra 2017[7] in 4. oktobra 2018 o razmerah v Jemnu[8],

 ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 3. maja 2018 o zaščiti otrok pri migracijah (2018/2666(RSP))[9],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2017 o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (2015/2342(INI))[10],

 ob upoštevanju izjave Mednarodne organizacije za migracije z dne 15. septembra 2020 o nujnih ukrepih za obravnavanje razmer v zaporih v Kraljevini Savdski Arabiji: generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije,

 ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah z dne 19. decembra 2018,

 ob upoštevanju Konvencije OZN o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov,

 ob upoštevanju člena 144(5) Poslovnika,

A. ker je po poročilih organizacije Human Rights Watch od aprila 2020 približno 30 000 etiopskih migrantov, vključno z nosečnicami in otroki, samovoljno pridržanih v grozljivih razmerah v Savdski Arabiji, potem ko so jih hutijevske oblasti prisilno izgnale iz severnega Jemna; ker naj bi mnogi od teh migrantov prečkali mejo v navzkrižnem ognju savdskih in hutijevskih sil; ker naj bi 2 000 migrantov obtičalo na jemenski strani meje v težkih razmerah, ki jih je izbruh COVID-19 še zaostril, in so popolnoma prikrajšani za dostop do osnovnih potrebščin;

B. ker so savdske sile nasilno prijele delavce migrante in jih pridržale v centru za pridržanje Al Dajer, nato pa so bili premeščeni v deset drugih centrov, zlasti v zapor Šmejsi med mestoma Džeda in Meka ter osrednji zapor Jizan, v katerem naj bi bilo na tisoče etiopskih zapornikov; ker po navedbah etiopskih konzularnih organov nimajo dovolj hrane in vode, ustrezne sanitarne in zdravstvene oskrbe, strelne rane pa se ne oskrbujejo; ker je bilo prijavljenih več smrtnih žrtev, tudi otrok, več pridržanih pa si je poskušalo vzeti življenje; ker so savdske varnostne sile domnevno hudo mučile vse, ki so se poskušali pritožiti pri varnostnikih glede svojih razmer;

C. ker delavci migranti, tudi iz afriških in azijskih držav, predstavljajo približno 20 % prebivalstva Savdske Arabije in imajo ključno vlogo v gospodarstvih Savdske Arabije in drugih držav v tej regiji, pri čemer večinoma zasedajo slabo plačana in pogosto fizično naporna delovna mesta; ker so OZN in druge mednarodne organizacije njihovo izkoriščanje in zlorabe kot slabo plačane delavce z omejenim ali neobstoječim dostopom do pravic natančno popisale v številnih poročilih;

D. ker po sistemu kafale, ki je vizumski sistem pokroviteljstva, ki temelji na zlorabah, organizacije za človekove pravice pa ga označujejo za sodobno suženjstvo, delavci migranti brez privolitve pokrovitelja ne morejo vstopiti v državo ali izstopiti iz nje ali zamenjati zaposlitve, nimajo pravne zaščite in so pogosto neplačani ali premalo plačani; ker naj bi v Savdski Arabiji razmišljali o ukinitvi sistema kafale;

E. ker se zaradi pandemije COVID-19 v Savdski Arabiji in drugih državah v tej regiji povečuje pritisk na ranljive skupine, zlasti delavce migrante, kar je privedlo do vse večje diskriminacije in sovražnosti do njih; ker so migranti pogosto označeni, da naj bi prenašali virus COVID-19, zaradi česar pogosto izgubijo zaposlitev in so brez stanovanja ali plače v zelo nevarnem položaju, zato imajo zelo malo možnosti za ureditev svojega statusa ali da bi sami financirali morebitno vrnitev v matično državo;

F. ker je Savdska Arabija novembra 2017 začela kampanjo proti migrantom, obtoženim kršenja stanovanjskih predpisov, predpisov o varnosti na mejah in delovnih predpisov in zakonov; ker so oblasti septembra 2019 napovedale, da je zaradi kampanje prišlo do več kot 3,8 milijona aretacij in da je bilo izgnanih več kot 962 000 ljudi; ker je bilo po podatkih Mednarodne organizacije za migracije med majem 2017 in aprilom 2020 iz Savdske Arabije v Etiopijo izgnanih približno 380 000 Etiopijcev;

G. ker se etiopska vlada zaveda grozljivih razmer, v katerih so njeni državljani pridržani v Savdski Arabiji; ker nakazila Etiopijcev iz tujine pomembno prispevajo k etiopskemu gospodarstvu in so bistvenega pomena za številne družine;

H. ker savdske oblasti niso opravile nobene učinkovite preiskave, čeprav so zatrdile, da bodo zadevo preiskale v začetku septembra 2020; ker so se razmere pridržanja poslabšale, saj so bili zaporniki od takrat pretepeni in so jim bili odvzeti mobilni telefoni;

I. ker grdo ravnanje z migranti spada v širši vzorec razširjenih kršitev človekovih pravic v Savdski Arabiji; ker so savdske oblasti omejitve, ki jih nalaga potreba po boju proti COVID-19, uporabile kot pretvezo za dodatne kršitve človekovih pravic političnih zapornikov, kot je zagovornica pravic žensk Ludžajn Al Hatlul, in oporečnikov iz vladajoče družine, kot sta princesa Basma Bimt Saud in princ Salman Bin Abdulaziz Bin Salman, tako da so pridržani samovoljno in brez možnosti stikov; ker so aretacije teh in drugih političnih aktivistov del strogega zatiranja oporečnikov savdskih oblasti, kar vključuje umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu leta 2018, za katerega še vedno ni nihče ustrezno odgovarjal;

J. ker po navedbah posebnega poročevalca OZN za usmrtitve, izvršene po zunajsodnih, skrajšanih in samovoljnih postopkih, savdske oblasti izvajajo zlorabe z uporabo tehnologije za elektronski nadzor; ker je Savdska Arabija ena od petih držav, ki izvede največ usmrtitev na svetu;

K. ker ima Kraljevina Savdska Arabija eno najnižjih ravni ratifikacij temeljnih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah in ker ni ratificirala glavnih instrumentov za zaščito pred samovoljnim pridržanjem in pridržanjem migrantov, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, opcijski protokolom h konvenciji proti mučenju (ki določa nacionalne mehanizme preprečevanja in obiske za spremljanje pridržanja), konvencijo o delavcih migrantih, konvencijo o beguncih in konvencijo o apatridnosti;

L. ker je visoki predstavnik Josep Borrell na srečanju z zunanjim ministrom Savdske Arabije Fajsalom Bin Farhanom Al Saudom 29. septembra v Bruslju ponovil, da namerava EU okrepiti dialog o človekovih pravicah;

1. ostro obsoja slabo ravnanje z etiopskimi migranti in kršitve njihovih človekovih pravic, zlasti v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji; poziva savdske oblasti, naj nemudoma izpustijo vse zapornike, pri čemer naj dajo prednost tistim, ki so v najranljivejšem položaju, vključno z ženskami in otroki;

2. poziva savdske oblasti, naj zagotovijo, da bo vsaka oseba, ki vstopa v Savdsko Arabijo iz Jemna, lahko to varno storila in bo premeščena v ustrezen sprejemni center, ki bo izpolnjeval mednarodne standarde v zvezi s hrano, zdravniškimi in zdravstvenimi storitvami, sanitarnimi objekti, osebno higieno, okni in svetlobo, oblačili, površino, temperaturo, prezračevanjem in vadbo na prostem, pa tudi vse potrebne previdnostne ukrepe za omejitev prenosa COVID-19, tuberkuloze in drugih bolezni; poziva k poskusom iskanja alternativ pridržanju migrantov in beguncev brez odvzema prostosti ter v tem smislu zavrača vsakršno nečloveško ali ponižujoče ravnanje z migranti;

3. poziva Savdsko Arabijo, naj nemudoma preneha mučenje in drugo grdo ravnanje v pridržanju ter zagotovi ustrezno duševno in telesno oskrbo za vse, zlasti za žrtve posilstva; opozarja, da je odbor OZN za pravice otrok pojasnil, da se otroci nikoli ne smejo pridržati zaradi priseljevanja, pridržanja pa ni mogoče nikoli upravičiti z največjo koristjo otroka; poziva savdske oblasti, naj nemudoma izpustijo otroke in njihove družinske člane ter zagotovijo varne alternative pridržanju brez odvzema prostosti, do katerih bodo lahko imele humanitarne agencije reden dostop;

4. poziva savdske oblasti, naj zagotovijo neodvisno in nepristransko preiskavo vseh domnevnih kršitev človekovih pravic, tudi primerov streljanja na migrante na meji in nezakonitih ubojev, mučenja in drugega slabega ravnanja med pridržanjem, ter zagotovijo, da bodo vsi storilci odgovarjali zanje na poštenem sojenju, ki bo izpolnjevalo mednarodne standarde in ne bo uporabljalo smrtne kazni ali telesnega kaznovanja, zagotovijo pa naj tudi ustrezno duševno in telesno oskrbo vsem, ki trpijo v grozljivih razmerah;

5. spodbuja savdske oblasti, naj neodvisnim mednarodnim opazovalcem, vključno s posebnim predstavnikom EU za človekove pravice, takoj dovolijo vstop v državo, da bodo lahko redno spremljali razmere v zaporih in centrih za pridržanje, neodvisno preiskovali domnevne primere mučenja in sumljivih smrti v priporu ter zasebno in redno obiskovali zapornike;

6. ponavlja poziv visoke komisarke OZN za človekove pravice, naj izpustijo vse, ki so zaprti brez zadostne pravne podlage, zagotovijo ustrezen dostop do zdravstvenega varstva in ustvarijo pogoje za ustrezno izvajanje ukrepov za blažitev posledic pandemije, vključno z omejevanjem socialnih stikov;

7. savdske oblasti znova opominja na njihove mednarodne zaveze v okviru Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju;

8. se zaveda, da se lahko savdsko gospodarstvo za del svojega bogastva zahvali približno 13 milijonom tujih delavcev in migrantov v državi, zato ugotavlja, da bi moral proces modernizacije, ki poteka v državi, vključevati prenovo politik trga dela in priseljevanja, da bodo tuji delavci uživali ustrezne delovne pogoje in da bi preprečili njihovo stigmatizacijo in izkoriščanje;

9. poziva savdsko vlado, naj sodeluje z Mednarodno organizacijo dela za popolno odpravo sistema sponzorstva (t. i. sistema kafala) in uvede ustrezna pravna jamstva za vse delavce migrante v državi, tudi s strukturnimi inšpekcijami njihovih delovnih pogojev; je zaskrbljen zaradi posebno škodljivega učinka, ki ga ima sistemska diskriminacija migrantk, zlasti delavk migrantk v gospodinjstvu, ki so bolj izpostavljene fizičnim zlorabam, izjemno dolgemu delovnemu času in omejevanju prostega gibanja, ter so pogosto žrtev tega, da njihov delodajalec odloča o tem, ali lahko zamenjajo službo ali zapustijo državo; poziva savdsko vlado, naj ratificira temeljni konvenciji Mednarodne organizacije dela o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87) in uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98);

10. zahteva jamstvo, da ne bo množičnega vračanja in da bodo prošnje za azil obravnavane za vsak primer posebej;

11. poziva etiopsko vlado, naj čim prej omogoči prostovoljno, varno in dostojanstveno repatriacijo vseh etiopskih migrantov, tudi s sodelovanjem z Mednarodno organizacijo za migracije, in pri tem prednost da ženskam, otrokom in ranljivim osebam; zahteva, da se vsem pridržanim etiopskim državljanom v Savdski Arabiji nudi konzularna pomoč in omogočijo obiski, etiopsko vlado pa spodbuja, naj pravočasno in učinkovito odgovori na prošnje za pomoč;

12. je zaskrbljen zaradi vse večjega zatiranja zagovornikov človekovih pravic v Savdski Arabiji ter skrajno nepravičnih sojenj migrantom in pripadnikom šiitske manjšine v državi; je seznanjen z nedavno napovedjo, da bo bičanje kot obliko kazni nadomestila zaporna kazen;  spodbuja savdsko vlado, na uvede takojšnji moratorij na smrtno kazen in vse oblike telesnega kaznovanja, vključno z amputacijo in bičanjem, z namenom, da bi jih popolnoma odpravili;

13. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj Savdsko Arabijo pozovejo k takojšnji izpustitvi vseh, ki so bil neupravičeno pridržani zaradi uveljavljanja svojih temeljnih pravic, vključno z zagovorniki pravic žensk, političnimi aktivisti in drugimi; je zaskrbljen zaradi stanja neupravičeno pridržanega prejemnika nagrade Saharova za leto 2015 Raifa Badavija, ki naj bi bil tarča poskusa umora v zaporu, ter zahteva njegovo takojšnjo in brezpogojno izpustitev;

14. poziva savdsko kraljevino, naj se vzdrži vsake sistemske diskriminacije žensk, migrantov, tudi migrantk, in manjšin, tudi verskih; obžaluje, da kljub dobrodošlim reformam pravic žensk od leta 2019 ostajajo v veljavi zakoni, ki diskriminirajo ženske, tudi glede njihovega osebnega statusa, in da še niso v celoti odpravili sistema moškega skrbništva;

15. poziva savdske oblasti, naj brezpogojno izpustijo vse zagovornike pravic žensk, zlasti aktivistke gibanja, da se ženskam dovoli vožnja avta, Ludžajn Al Hatlul, Fahad Albutajri, Samar Badavi, Nasimo Al Sada, Nuf Abdulaziz in Mayo Al Zahrani, ter umaknejo vse obtožbe proti njim in Iman Al Nafdžan, Azizi Al Jusef, Amal Al Harbi, Rukuji Al Mharb, Šadan Al Aneji, Abir Namankni in Hatun Al Fasi; odločno obsoja vse oblike mučenja, spolne zlorabe in drugih oblik slabega ravnanja, ki jih doživljajo;  zahteva nepristransko preiskavo kršitev njihovih človekovih pravic in naj vsem storilcem sodijo;

16. poziva savdsko vlado, naj spremeni člen 39 temeljnega zakona iz leta 1992 in zakon o boju proti kibernetski kriminaliteti, da bi zagotovila svobodo tiska in izražanja na spletu in zunaj njega; poziva savdsko vlado, naj spremeni zakon o združenjih, da bo v skladu z mednarodnim pravom in bo omogočal ustanovitev in delovanje neodvisnih organizacij za človekove pravice;

17. spodbuja savdske oblasti, naj posebnemu poročevalcu OZN za človekove pravice migrantov in posebnemu poročevalcu OZN za položaj zagovornikov človekovih pravic omogoči neoviran vstop v državo v skladu z njunimi pooblastili;

18. poziva delegacijo EU in diplomatske misije držav članic EU v Savdski Arabiji, naj nujno zahtevajo dovoljenje za obisk centrov za pridržanje migrantov; vztraja, da mora biti v osredju zunanje politike EU spodbujanje človekovih pravic;

19. poziva podpredsednika/visokega predstavnika, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj v sodelovanju s posebnim predstavnikom EU za človekove začnejo razvijati skupni pristop za učinkovito izvajanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic v Savdski Arabiji; v tem smislu poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj pred začetkom dialoga o človekovih pravicah s Savdsko Arabijo opredeli merila in praktične cilje dialoga;

20. poziva savdske oblasti, naj ratificirajo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, umaknejo pridržke do Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), ratificirajo izbirni protokol h Mednarodni konvenciji o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin, Opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, Ženevsko konvencijo iz leta 1951 in Konvencijo o statusu oseb brez državljanstva; poziva savdske oblasti, naj izdajo stalno povabilo za obisk predstavnikom vseh posebnih postopkov Sveta OZN za človekove pravice; poziva k imenovanju posebnega poročevalca OZN za Savdsko Arabijo v skladu z drugimi posebnimi postopki, ki se uporabljajo za najhujše kršitve človekovih pravic po vsem svetu;

21. ponavlja svoj poziv k zaustavitvi izvoza tehnologij za nadzor in druge opreme, ki lahko pripomore k notranjemu zatiranju, v Savdsko Arabijo;

22. ponovno poziva Svet, da kot odločitev v zvezi s strateškimi interesi EU in cilji iz člena 22(1) PEU sprejme mehanizem sankcij EU za kršitelje človekovih pravic in zagotovi, da se takoj po njegovem sprejetju v vsej EU uvedejo ciljno usmerjene sankcije za vse, ki so odgovorni za umor novinarja Džamala Hašodžija;

23. poziva predsednika Evropskega sveta ministrov, predsednico Evropske komisije in države članice, naj zmanjšajo institucionalna in diplomatska predstavništva EU na prihodnjem srečanju voditeljev skupine G20, da ne bi priznali legitimnost nekaznovanja kršitev človekovih pravic in potekajočih nezakonitih in samovoljnih pridržanj v državi;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju OZN, visokemu komisarju OZN za človekove pravice, Vadi Turčije, njegovemu veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu Al Saudu, prestolonasledniku Mohamedu Bin Salmanu Al Saudu, vladi Kraljevine Savdske Arabije in generalnemu sekretarju Centra za nacionalni dialog Kraljevine Savdske Arabije; poziva, naj se ta resolucija prevede v arabščino.

[1] UL C 378, 9.11.2017, str. 64.

[2] UL C 310, 25.8.2016, str. 29.

[3] UL C 349, 17.10.2017, str. 34.

[4] UL C 76, 9.3.2020, str. 142.

[5] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0434.

[6] UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

[7] UL C 356, 4.10.2018, str. 104.

[8] UL C 11, 13.1.2020, str. 44.

[9] UL C 41, 6.2.2020, str. 41.

[10] UL C 298, 23.8.2018, str. 39.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov