Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0389/2020Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0389/2020

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka

25.11.2020 - (2020/2882(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9-0389/2020 (Verts/ALE)
B9-0390/2020 (S&D)
B9-0391/2020 (ECR)
B9-0392/2020 (Renew)
B9-0393/2020 (PPE)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Ioan-Rareş Bogdan
în numele Grupului PPE
Kati Piri, Robert Biedroń
în numele Grupului S&D
Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR
Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst, Silvia Modig


Procedură : 2020/2882(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0389/2020
Texte depuse :
RC-B9-0389/2020
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka

(2020/2882(RSP))

 

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cea din 17 septembrie 2020 referitoare la situația din Belarus[1], cea din 4 octombrie 2018 referitoare la deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special cazul Charter 97[2], cea din 19 aprilie 2018 referitoare la Belarus[3], cea din 6 aprilie 2017 referitoare la situația din Belarus[4], și cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la situația din Belarus[5],

 având în vedere recomandarea sa din 21 octombrie 2020 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind relațiile cu Belarus[6],

 având în vedere Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, care a fost decernat opoziției democratice din Belarus la 22 octombrie 2020,

 având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European din 13 august 2020 și cea a liderilor celor cinci grupuri politice din 17 august 2020 privind situația din Belarus în urma așa-numitelor alegeri prezidențiale din 9 august 2020,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 1 octombrie 2020 și din 16 octombrie 2020 și concluziile Consiliului privind Belarus din 12 octombrie 2020,

 având în vedere decizia Consiliului din 6 noiembrie 2020 de a adăuga 15 membri ai autorităților belaruse, inclusiv Aleksandr Lukașenko, pe lista persoanelor sancționate, numărul total al cetățenilor din Belarus care fac obiectul unei interdicții de călătorie și al înghețării activelor ridicându-se la 59; având în vedere decizia Consiliului din 17 februarie 2020 de a prelungi embargoul impus de UE în 2004 asupra armelor și echipamentelor care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă în Belarus[7],

 având în vedere rezultatul principal al reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe din 14 august 2020 și concluziile Președintelui Consiliului European din 19 august 2020 privind situația din Belarus în urma alegerilor prezidențiale din 9 august 2020,

 având în vedere numeroasele declarații recente ale VP/ÎR referitoare la Belarus, în special cele din 11 august 2020 și din 17 august 2020 și declarațiile anterioare ale purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), în special cea din 13 noiembrie 2020 privind moartea lui Raman Bandarenka, precum și cele privind aplicarea pedepsei cu moartea în Belarus,

 având în vedere declarația din 7 septembrie 2020 a VP/ÎR privind arestările și detențiile arbitrare și inexplicabile pe motive politice și declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene din 11 septembrie 2020 referitoare la escaladarea violenței și intimidarea membrilor Consiliului de coordonare, având în vedere declarația comună a Delegației UE în Belarus în numele statelor membre ale UE reprezentate la Minsk, al Ambasadei britanice, al Ambasadei Elveției și al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din 17 noiembrie 2020 privind deteriorarea situației drepturilor omului în Belarus,

 având în vedere declarațiile ONU privind situația din Belarus, în special cele ale raportorilor speciali ai ONU pentru drepturile omului din 13 august 2020 și 19 noiembrie 2020 și ale purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 21 august 2020, 11 septembrie 2020 și 13 noiembrie 2020, precum și cele făcute în timpul dezbaterii urgente privind situația drepturilor omului din cadrul celei de a 45-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului din 18 septembrie 2020,

 având în vedere raportul Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus din 17 iulie 2020 și Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 17 septembrie 2020 privind situația drepturilor omului în Belarus în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2020 și în urma acestora,

 având în vedere raportul raportorului mecanismului de la Moscova al OSCE din 5 noiembrie 2020 privind presupusele încălcări ale drepturilor omului legate de alegerile prezidențiale din 9 august 2020 din Belarus,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și toate convențiile în domeniul drepturilor omului la care Belarus este parte semnatară,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât protestele și grevele pașnice fără precedent continuă în Belarus la mai mult de 100 de zile de la începerea acestora, demonstrând nivelul de nemulțumire și de mobilizare a societății belaruse împotriva falsificării masive a rezultatelor alegerilor și a încălcărilor drepturilor omului comise de regimul autocratic al țării; întrucât protestele constante ating puncte culminante la sfârșit de săptămână, la Marșurile pentru unitate, iar amploarea protestelor nu are precedent în istoria Belarusului, numărul participanților atingând sutele de mii;

B. întrucât autoritățile din Belarus au reacționat la protestele legitime și pașnice prin violență, reprimare, intimidare sistematică, hărțuire, restricționarea libertăților fundamentale și tratamente inumane, inclusiv tortură și violență sexuală împotriva persoanelor deținute în timpul protestelor, inclusiv împotriva apărătorilor drepturilor omului; întrucât apărătorii drepturilor omului au documentat peste 500 de cazuri de tortură și rele tratamente, în timp ce mai multe persoane sunt dispărute sau au fost găsite decedate, inclusiv Aleksandr Taraikuski, Konstantin Șișmakov, Artsiom Parukou, Aleksandr Vihor și Ghenadi Șutov; întrucât Belarus este singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală;

C. întrucât se estimează că peste 25 000 de cetățeni din Belarus au fost deținuți la un moment dat pentru proteste împotriva regimului, atât înainte, cât și după alegerile din 9 august 2020, inclusiv persoane în vârstă, femei și copii; întrucât, cel mai recent, atât la 8, cât și la 15 noiembrie 2020, peste 1 000 de persoane au fost deținute în timpul protestelor pașnice în curs; întrucât există peste 125 de prizonieri politici în Belarus;

D. întrucât Raman Bandarenka, un profesor de artă în vârstă de 31 de ani, a fost bătut cu brutalitate în seara zilei de 11 noiembrie 2020 de un grup de bărbați îmbrăcați în civil, mascați, potrivit relatărilor, cu legături strânse cu regimul Lukașenko; întrucât dl Bandarenka a continuat să fie bătut în timpul arestului și, după două ore, a fost dus la spital cu leziuni la cap, în urma cărora a murit în ziua următoare; întrucât autoritățile încearcă să își nege responsabilitatea, afirmând că dl Bandarenka a fost bătut de „cetățeni interesați” și urmărindu-i penal pe cei doi avertizori: un medic și un jurnalist;

E. întrucât autoritățile din Belarus nu au luat măsurile imediate cerute de lege pentru a investiga infracțiunea, iar peste 1 100 de persoane care comemorau moartea dlui Bandarenka au fost deținute în Belarus în zilele următoare; întrucât reprezentanții Bisericii Ortodoxe și Catolice au primit înștiințări din partea Comisiei de anchetă din Belarus că au încălcat legea din cauză că au condamnat distrugerea memorialului comemorativ al lui Raman Bandarenka de către forțele de securitate;

F. întrucât Ministerul Afacerilor Interne din Belarus a dat o declarație la 12 octombrie 2020 prin care își anunța disponibilitatea de a utiliza muniție de război împotriva protestatarilor; întrucât autoritățile au utilizat grenade paralizante și sprayuri cu substanțe iritant-lacrimogene, au tras gloanțe de cauciuc direct în persoane și au tras gloanțe în aer cu ocazia mai multor proteste; întrucât există obstacole constante în calea transportului și a comunicării, în special restricții privind accesul la internet, ca o modalitate de prevenire și dispersare a protestelor;

G. întrucât autoritățile din Belarus continuă reprimarea violentă a reporterilor independenți și a cetățenilor ziariști din Belarus și se implică în încercări deliberate de a împiedica relatările obiective; întrucât numai la 15 noiembrie 2020 au fost arestați 23 de jurnaliști care au relatat în cadrul protestelor organizate în memoria lui Raman Bandarenka în diferite orașe din Belarus; întrucât mass-mediei străine și jurnaliștilor străini nu li se permite accesul în Belarus;

H. întrucât copiii din Belarus sunt ținte ale reprimării, părinții lor fiind amenințați cu pierderea custodiei pentru participarea la proteste;

I. întrucât UE a impus sancțiuni împotriva a 40 de persoane responsabile de acte de violență, reprimare și de falsificarea rezultatelor alegerilor din Belarus; întrucât, la 6 noiembrie 2020, Consiliul European a decis să adauge 15 membri ai autorităților belaruse, inclusiv pe Aleksandr Lukașenko și pe fiul său, pe lista persoanelor sancționate; întrucât sunt în curs de pregătire noi sancțiuni împotriva persoanelor fizice și a întreprinderilor; întrucât centrala nucleară de la Astraveț a început să producă energie electrică la 3 noiembrie 2020, generând noi preocupări cu privire la siguranța acesteia;

J. întrucât autoritățile din Belarus nu au reușit până în prezent să investigheze relatările privind brutalitatea poliției, iar impunitatea pentru încălcările drepturilor omului rămâne larg răspândită; întrucât absența statului de drept împiedică victimele să aibă dreptul la un proces echitabil,

1. condamnă în termenii cei mai fermi asasinarea lui Raman Bandarenka și transmite condoleanțe familiei sale și tuturor familiilor care și-au pierdut persoane dragi ca urmare a reprimării regimului lui Lukașenko;

2. solicită o anchetă promptă, cuprinzătoare, imparțială și independentă cu privire la moartea lui Raman Bandarenka și decesele legate de proteste ale următoarelor persoane: Aleksandr Taraikuski, Aleksandr Vihor, Artsiom Parukou, Ghenadi Șutov și Konstantin Șișmakov;

3. își reiterează sprijinul pentru protestatarii din Belarus în cererile lor de libertate, democrație, demnitate și de a avea dreptul de a-și alege propriul destin; condamnă încălcările drepturilor omului, intimidarea și utilizarea disproporționată a forței împotriva protestatarilor pașnici;

4. îndeamnă autoritățile din Belarus să înceteze toate formele de violență, rele tratamente, violență bazată pe gen și tortură împotriva cetățenilor și deținuților din Belarus, să le acorde acces la consiliere medicală și juridică și să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele deținute în mod arbitrar, inclusiv pentru participarea la protestele împotriva rezultatelor alegerilor sau împotriva violenței utilizate de autorități sau pentru exprimarea sprijinului pentru aceste proteste;

5. condamnă cu fermitate orice utilizare a intimidării, hărțuirii, arestărilor și detențiilor arbitrare, precum și a relelor tratamente aplicate cetățenilor și denunță încălcările drepturilor omului comise de autoritățile statului Belarus sau în numele acestora; solicită încetarea imediată a tuturor formelor de hărțuire a cetățenilor, cum ar fi concedierea angajaților sau a studenților pentru participarea la greve sau proteste, retragerea acreditării jurnalistice, întreruperea punitivă a serviciilor comunale, cum ar fi apa sau încălzirea, privarea de drepturile de custodie a copiilor, blocarea conturilor bancare private și întreruperea internetului;

6. invită toți agenții responsabili cu aplicarea legii în Belarus și toți cei care acționează în numele autorităților din Belarus să înceteze imediat utilizarea violenței împotriva civililor și să se abțină de la executarea ordinelor penale și a instrucțiunilor privind utilizarea disproporționată a forței, a violenței, a torturii și a relelor tratamente împotriva cetățenilor; solicită să se introducă o definiție specifică a torturii în Codul penal al Belarusului, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, precum și modificări legislative pentru incriminarea disparițiilor forțate;

7. denunță lipsa totală de voință a autorităților de a investiga cazurile de rele tratamente și tortură comise de agenții de aplicare a legii, lansând în același timp anchete penale privind cetățenii pașnici; subliniază că aceasta este o dovadă a unei politici deliberate și sistematice de reprimare și impunitate, subliniată și mai mult de faptul că poliția și forțele speciale de securitate implicate continuă să primească cele mai mari distincții pentru participarea la infracțiuni împotriva poporului;

8. respinge rezultatele așa-numitelor alegeri prezidențiale din 9 august 2020 și își exprimă sprijinul fără echivoc pentru poporul din Belarus în solicitările sale legitime de încetare urgentă a reprimării autoritare, de respectare a libertăților fundamentale și a drepturilor omului, de reprezentare democratică și participare politică, precum și de alegeri noi, libere și corecte, în conformitate cu standardele internaționale, alegerile fiind observate de către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR);

9. invită toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în Belarus să dea dovadă de o diligență deosebită și să își respecte responsabilitatea de a respecta drepturile omului, în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

10. insistă asupra faptului că este necesar să se asigure dreptul cetățenilor de a-și exercita libertatea de întrunire, de asociere, de exprimare și de opinie, precum și să se garanteze libertatea mass-mediei și, prin urmare, asupra necesității de a elimina toate restricțiile care împiedică aceste libertăți, în legislație sau în practică;

11. reiterează importanța instituirii statului de drept pentru a respecta libertățile fundamentale și drepturile omului, precum și a unui sistem judiciar independent funcțional, pentru a asigura dreptul la un avocat, la un proces echitabil și la căi de atac legale;

12. condamnă cu fermitate aplicarea în continuare a pedepsei cu moartea și solicită abolirea imediată și permanentă a acesteia și, până la eliminarea acestui tip de pedeapsă, solicită un moratoriu asupra pedepsei capitale și să se garanteze un drept efectiv de a ataca sentințele de condamnare la moarte;

13. solicită UE să sprijine anchetarea internațională a crimelor comise de regimul Lukașenko împotriva poporului din Belarus; consideră că ancheta ar trebui să fie sprijinită prin înființarea unui centru de colectare a probelor și a unui grup operativ al UE format din experți în drept internațional care să ofere asistență în viitoarele anchete internaționale; invită Comisia, statele membre și SEAE să ofere sprijin deplin eforturilor depuse de Consiliul pentru drepturile omului al ONU și de Mecanismul de la Moscova al OSCE, precum și de apărătorii drepturilor omului și de societatea civilă, pentru a asigura documentarea și raportarea încălcărilor drepturilor omului și, ulterior, asumarea responsabilității pentru aceste încălcări și justiție pentru victime;

14. condamnă acțiunile Adunării Naționale din Belarus de deposedare a cetățenilor belaruși de cetățenia lor din motive politice;

15. condamnă represiunea împotriva femeilor apărătoare ale drepturilor omului, în special arestarea Marfei Rabkova și Marinei Kostiliancenko de la Centrul pentru drepturile omului din Viasna, și solicită încetarea imediată a hărțuirii pe criterii de gen a femeilor activiste;

16. consideră că acordarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire 2020 opoziției democratice din Belarus poate avea loc sub forma unei ceremonii la distanță pentru moment, având în vedere pandemia; subliniază, cu toate acestea, că ar trebui organizată o ceremonie fizică de îndată ce situația permite acest lucru;

17. subliniază că acțiunile întreprinse până în prezent de către UE și statele sale membre împotriva regimului Lukașenko sunt insuficiente și salută decizia Consiliului de a elabora un al treilea pachet de sancțiuni destinate întreprinderilor și oligarhilor care au legături cu regimul Lukașenko; solicită o extindere credibilă a listei de sancțiuni a UE;

18. sprijină inițierea unei misiuni imediate de informare a Parlamentului European la Vilnius și Varșovia, precum și colaborarea cu opoziția din Belarus pentru a explora posibile activități de mediere și de sprijinire a democrației; subliniază necesitatea continuării activităților de mediere și de sprijinire a democrației, cum ar fi o misiune la nivel înalt care să urmeze după misiunea de informare;

19. solicită înghețarea completă a tuturor transferurilor de fonduri ale UE, inclusiv a împrumuturilor de la Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și altele, către actualul guvern din Belarus și proiectele controlate de stat; invită SEAE să suspende negocierile privind prioritățile parteneriatului dintre UE și Belarus până la organizarea unor alegeri prezidențiale libere și corecte;

20. solicită UE și statelor membre să intensifice asistența acordată societății civile din Belarus și să mărească implicarea și sprijinul UE față de organizațiile independente ale societății civile, apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii independenți, în special cei aflați în detenție, monitorizând procesele acestora; solicită Comisiei să instituie de urgență un program de burse pentru studenții și cadrele didactice care au făcut obiectul exmatriculării din universitățile din Belarus pentru că au adoptat o poziție prodemocratică; solicită Comisiei să lanseze un program de asistență cu obiective specifice al UE pentru a ajuta victimele represiunii politice și ale violenței forțelor de poliție;

21. condamnă expulzarea diplomaților europeni din Belarus și solicită UE și statelor membre să ia în considerare reducerea nivelului lor de participare diplomatică în această țară;

22. invită statele membre și Comisia să pună în aplicare recomandările raportorului mecanismului OSCE de la Moscova în ceea ce privește acordarea azilului în cazurile de persecuție care intră sub incidența Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților; încurajează statele membre, în acest context, să faciliteze mai mult procedura de obținere a vizelor pentru cei care fug din Belarus din motive politice și să acorde acestor persoane și familiilor lor tot sprijinul și asistența necesare;

23. condamnă suprimarea mass-mediei și a accesului la internet, răspândirea dezinformării, precum și bătăile, arestările și intimidarea jurnaliștilor și ale bloggerilor; scoate în evidență dreptul cetățenilor din Belarus de a avea acces neîngrădit la informații; solicită UE să își folosească instrumentele pentru a sprijini canalele mass-media și jurnaliștii supuși represiunii din partea regimului;

24. insistă asupra faptului că lucrătorii din Belarus ar trebui să își poată exercita dreptul la grevă în mod pașnic, fără riscul concedierii, al arestării sau al altor represalii;

25. își reiterează apelul adresat Consiliului și Comisiei de a institui rapid măsuri restrictive cuprinzătoare și eficace, la nivelul UE (așa-numita Listă Magnițki la nivel european), care să permită vizarea, fără întârziere, a oricăror actori individuali, statali și nestatali, precum și a altor entități responsabile sau implicate în încălcări grave ale drepturilor omului, în abuzuri și în corupție;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și autorităților Republicii Belarus.

 

 

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate