Postup : 2020/2914(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0440/2020

Předložené texty :

RC-B9-0440/2020

Rozpravy :

PV 17/12/2020 - 8.3
CRE 17/12/2020 - 8.3

Hlasování :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0376

<Date>{16/12/2020}16.12.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0440/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0441/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0443/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0444/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0445/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 174kWORD 52k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0440/2020 (Verts/ALE)

B9-0441/2020 (S&D)

B9-0443/2020 (Renew)

B9-0444/2020 (ECR)

B9-0445/2020 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Íránu, zejména o případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové</Titre>

<DocRef>(2020/2914(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu, zejména o případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové

(2020/2914(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové[1] a na usnesení ze dne 17. září 2019 o situaci obránců práv žen a vězněných občanů EU s dvojím občanstvím[2],

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 9. prosince 2020 o Íránu, v němž požaduje propuštění Nasrín Sotúdeové,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 12. prosince 2020 o popravě pana Rúholláha Zama,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 25. listopadu 2020, v němž vyzývá Írán k pozastavení popravy Ahmadrezy Džalálího,

 s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, kterou předložil dne 26. října 2020 a v níž naléhavě požaduje, aby se vyvodila odpovědnost za násilné potlačení protestů, a na jeho zprávu ze dne 21. července 2020 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na 5. dialog mezi Evropskou unií a Íránem na vysoké úrovni, který proběhl dne 9. prosince 2020,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a svobody projevu,

 s ohledem na to, že v roce 2012 byla Sacharovova cena za svobodu myšlení udělena Nasrín Sotúdeové,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová, která v roce 2012 získala Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, je íránskou právničkou, aktivistkou bojující za lidská práva a politickou vězenkyní, která posledních 15 let bojuje za práva žen, dětí, náboženských menšin, novinářů a umělců a také za práva osob, kterým hrozí trest smrti, a že se v důsledku toho stala opakovaně terčem šikany ze strany íránských orgánů a byla několikrát zajata a vězněna; vzhledem k tomu, že její stíhání a obvinění ukazuje, jak závažným způsobem íránské soudní orgány kriminalizují činnost lidskoprávních aktivistů;

B. vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová je od 13. června 2018 svévolně zadržována za to, že zastupovala ženy, které protestovaly proti íránskému zákonu nařizujícímu povinné nošení hidžábu, a že byla v březnu 2019 odsouzena v nepřítomnosti ke 33 letům vězení a 148 ranám bičem; vzhledem k tomu, že odborníci OSN při mnoha příležitostech vyjádřili vážné znepokojení nad tím, že její současné zadržování je svévolné, a vyzvali k jejímu propuštění;

C. vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová byla dne 7. listopadu 2020 poté, co byla pozitivně testována na onemocnění COVID-19, dočasně propuštěna; vzhledem k tomu, že jí bylo nařízeno, aby se dne 2. prosince 2020 vrátila do vězení Qarčak, což je vazební zařízení pro ženy, které se nachází v blízkosti Teheránu a které je známo svými krutými a nehumánními podmínkami; vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí íránských orgánů pro ni může mít život ohrožující důsledky a že jen dále prodlužuje její svévolné zadržování v rozporu s povinnostmi, které má Írán v rámci mezinárodního práva týkajícího se lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že se íránské orgány zaměřují na rodinné příslušníky, příbuzné a přátelé Nasrín Sotúdeové, zejména na jejího manžela Rezu Chandána, s cílem je umlčet a ukončit veškerou kampaň za její propuštění;

E. vzhledem k tomu, že zatčení Nasrín Sotúdeové je součástí intenzivnějšího zásahu proti obráncům práv žen v Íránu; vzhledem k tomu, že obránci práv žen, kteří aktivně vystupují za lepší postavení a širší práva žen, se potýkají s pronásledováním, svévolným zatýkáním a zadržováním a že dochází k porušování jejich práva na spravedlivý a řádný soudní proces;

F. vzhledem k tomu, že Ahmadrezá Džalálí – íránsko-švédský lékař a vysokoškolský profesor na Svobodné univerzitě v Bruselu a Univerzitě ve východním Piemontu –, který byl v říjnu 2017 odsouzen na základě falešného obvinění ze špionáže k trestu smrti, byl údajně v rámci přípravy na popravu poslán do samovazby, a to nehledě na široce dostupné důkazy, které potvrzují, že soudní řízení bylo velmi nespravedlivé a že se jeho odsouzení opírá o násilně získané přiznání, které bylo vynuceno na základě mučení; vzhledem k tomu, že mu bylo ze strany iránských státních úředníků vyhrožováno, že zabíjí jak jej, tak i jeho rodinné příslušníky ve Švédsku a v Íránu; vzhledem k tomu, že v dopise z politické věznice Evín píše, že důvodem jeho zatčení bylo to, že odmítl působit jako vyzvědač proti evropským orgánům a institucím ve prospěch Íránu; vzhledem k tomu, že dr. Džalálí byl dne 24. listopadu 2020 informován o tom, že mu bezprostředně hrozí poprava;

G. vzhledem k tomu, že dne 12. prosince 2020 byl po unáhleném rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2020, v němž mu byl potvrzen trest smrti za nejasně formulovaná obvinění z „korupce na zemi“, která se zakládala na násilně získaném přiznání, popraven oběšením novinář Rúholláh Zam; vzhledem k tomu, že pan Zam, kterému byl v roce 2009 poskytnut ve Francii azyl a který provozoval populární televizní kanál vyjadřující se kriticky vůči íránským orgánům, byl přilákán do Iráku, kde byl íránskými orgány unesen a odvezen do Íránu; vzhledem k tomu, že jeho poprava za využívání práva na svobodu projevu je zjevným porušením mezinárodního práva v oblasti lidských práv;

H. vzhledem k tomu, že od června 2019 je ve věznici Evín svévolně zadržována státní příslušnice EU a známá francouzsko-íránská členka akademické obce Faríba Ádelcháhová, která je ředitelkou výzkumu na pařížském institutu politologie (Science Po);

I. vzhledem k pokračujícímu zatýkání občanů s dvojím občanstvím EU a Íránu, na které navazuje dlouhé zadržování v samovazbě a výslechy, chybějící řádné soudní řízení, neexistující spravedlivý soudní proces a dlouhé tresty odnětí svobody, které se opírají o vágní či nespecifikované obvinění z „jednání proti zájmům národní bezpečnosti“ a „špionáže“; vzhledem k tomu, že Írán neuznává dvojí občanství a omezuje tím přístup zahraničních zastupitelských úřadů ke svým občanům s dvojím občanstvím, kteří jsou v této zemi zadržováni;

J. vzhledem k tomu, že íránské soudy nezajišťují řádné a spravedlivé soudní řízení, neumožňují přístup obviněných k právnímu poradenství, zejména v době vyšetřování, a zakazují návštěvy zástupců konzulátu či návštěvy ze strany OSN nebo humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že rozsudky íránských soudů se často zakládají na nejasném či nespecifikovaném obvinění z ohrožení národní bezpečnosti a špionáže; vzhledem k tomu, že neexistují nezávislé mechanismy pro zajištění odpovědnosti v rámci soudnictví a že přetrvávají závažné obavy v souvislosti s politizací soudců;

K. vzhledem k tomu, že občanská společnost v Íránu protestuje proti chudobě, inflaci, korupci a politickému autoritářství a že íránské orgány tyto protesty tvrdě potlačují; vzhledem k tomu, že íránská bezpečnostní služba zintenzivnila zásahy proti zástupcům občanské společnosti a obráncům lidských práv, právníkům, ekologickým aktivistům, obráncům práv žen, studentům, novinářům, vyučujícím, řidičům kamionů a pokojným aktivistům;

L. vzhledem k tomu, že odborníci OSN na oblast lidských práv vyzvali Írán, aby zaručil práva obránců lidských práv a právníků, kteří byli uvězněni za to, že veřejně podpořili protesty proti povinnému nošení hidžábu v Íránu, a že vyjádřily své vážné obavy, pokud jde o pokračující popravy nezletilých pachatelů v Íránu;

M. vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a odmítání poskytnout přiměřeny přístup k lékařské péči v době vazby, jejichž cílem je zastrašit a potrestat zadržované osoby a vynutit si jejich přiznání, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

N. vzhledem k tomu, že za pokojný aktivismus zůstávají ve vězení stále desítky obránců lidských práv, novinářů, právníků a aktivistů, na které se nevztahuje možnost omilostnění či dočasného propuštění, jež se uplatňuje v době koronavirové pandemie s cílem omezit přeplněnost věznic;

O. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ve své výroční zprávě, kterou předložil dne 21. července 2020 na Valném shromáždění OSN, byl zděšen tím, že se v Íránu stále ještě používá trest smrti, a vysokým počtem popravených a potvrdil, že podle získaných zpráv stále dochází k omezování svobody projevu a k přetrvávající diskriminaci menšin a žen;

P. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN v téže zprávě potvrdil, že nehledě na zřejmé důkazy o tom, že íránské bezpečnostní složky použily v průběhu protestů v listopadu 2019 nadměrnou smrtonosnou sílu, která vedla k úmrtí více než 300 osob, téměř rok poté se íránským orgánům nepodařilo věc vyšetřit tak, aby to bylo v souladu s mezinárodními normami;

Q. vzhledem k rostoucímu počtu trestů smrti proti demonstrantům, které se opírají o tzv. přiznání vynucené mučením, kdy jsou demonstranti popravováni, aniž by o tom byli informováni jejich právníci či rodinní příslušníci, jak tomu bylo v případě známého zápasníka Navída Afkárího, který byl dne 12. září 2020 popraven na základě obvinění, jež v plném rozsahu popřel; vzhledem k tomu, že jeho bratři jsou stále ve vězení a že za svou účast na protivládních protestech byli odsouzeni k velmi dlouhým trestům odnětí svobody;

R. vzhledem k tomu, že Parlament přijal usnesení, v němž vyzývá ke zřízení jednotky ESVČ pro strategickou komunikaci, která by se věnovala Blízkému východu, zejména Íránu;

S. vzhledem k tomu, že technologie hromadného sledování se používají k uklidnění protestů, které probíhají na internetu a v ulicích, a to i prostřednictvím internetové cenzury; vzhledem k tomu, že státní sdělovací prostředky vedou dezinformační kampaně namířené proti demonstrantům a obráncům lidských práv, se zapojením předních národních představitelů, s cílem zkreslit informace o protestech z listopadu 2019;

1. důrazně odsuzuje svévolné zadržení, odsouzení a nedávný návrat do vězení obránkyně lidských práv žen, právničky Nasrín Sotúdeové a vyzývá orgány Íránské islámské republiky, aby ji neprodleně a bezpodmínečně propustily a umožnily jí nezbytnou zdravotní péči;

2. důrazně odsuzuje popravu ve Francii sídlícího novináře Rúholláha Zama, šéfredaktora kanálu Amad News Telegram, k níž došlo dne 12. prosince 2020, a zápasníka Nawída Afkárího dne 12. září 2020; vyjadřuje hlubokou soustrast jejich rodinám, přátelům a kolegům; vyzývá orgány EU a jejích členských států, aby zajistily účinnější ochranu íránským státním příslušníkům s bydlištěm v EU, kteří jsou terčem pronásledování a výhrůžek ze strany íránských zpravodajských služeb;

3. vyzývá Írán, aby okamžitě zrušil naplánovanou popravu švédsko-íránského akademického pracovníka Ahmadrezy Džalálího, propustil jej a odškodnil a přestal vyhrožovat jeho rodině v Íránu a Švédsku; dále důrazně odsuzuje, že je vystaven mučení, že byl svévolně zadržen a odsouzen k smrti; bere na vědomí, že Dr. Džalálímu bylo dne 24. listopadu 2020 sděleno, že orgány činné v trestním řízení vydaly příkaz k výkonu trestu a že byl přesunut do samovazby na oddělení 209 věznice Evin; opakuje své výzvy k bezodkladnému zásahu místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku i členských států EU s cílem zastavit veškeré plány na popravu Ahmadrezy Džalálího, zrušit trest smrti a zajistit jeho okamžité propuštění;

4. vyzývá všechny členské státy EU, aby společně vydávaly veřejná prohlášení a podnikaly diplomatické iniciativy s cílem monitorovat nespravedlivé soudní procesy a navštěvovat věznice, v nichž jsou zadržováni obránci lidských práv a další vězni svědomí, včetně občanů EU v Íránu, a to v souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se ochránců lidských práv;

5. vyzývá íránskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila stovky lidí svévolně zadržených za to, že pokojně uplatňovali svá práva na svobodu přesvědčení a projevu, včetně demonstrantů, novinářů, pracovníků sdělovacích prostředků, politických disidentů, umělců, spisovatelů a obránců lidských práv, včetně právníků, obránců práv žen, aktivistů bojujících za práva pracovníků, ochránců práv menšin, ochránců přírody, protestujících proti trestu smrti a dalších, včetně těch, kteří požadují pravdu, spravedlnost a odškodnění za masové mimosoudní popravy v 80. letech 20. století; zdůrazňuje, že íránské orgány musí až do propuštění zaručit jejich fyzické a duševní zdraví;

6. naléhavě vyzývá Írán, aby okamžitě zrušil všechna obvinění a veškerá cestovní omezení vztahující se na všechny občany s dvojí státní příslušností EU-Írán, kteří jsou svévolně zadržováni, a další omezující opatření, například v případech Fariby Adelchahové, Náhid Taghávíové, Kámíla Ahmadího a Názanín Zágharí-Ratcliffové; znovu opakuje svůj požadavek na okamžité a bezpodmínečné propuštění Kamána Ghaderiho, Massouda Mossaheba a Morada Tahbaze, kteří jsou v současné době zadržováni v íránských věznicích, a znovu odsuzuje pokračující praxi věznění občanů s dvojí státní příslušností EU-Írán íránskou soudní mocí po nespravedlivých procesech a jejich nedostatečný přístup ke konzulární podpoře;

7. vyjadřuje znepokojení nad fyzickým napadením a násilným přesunem zastánkyně lidských práv Golroh Íráíové dne 13. prosince 2020 do věznice Evin; vyzývá k okamžitému vyjasnění její situace a opakuje svůj požadavek, aby byla propuštěna;

8. co nejostřeji odsuzuje potlačení práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zajistily plné uplatňování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož smluvní stranou tato země je, a aby zajistily právo všech zadržených na řádný postup a spravedlivý proces, včetně práva být zastoupen právníkem dle vlastního výběru;

9. odsuzuje omezení občanského prostoru, uplatňování trestu smrti jako zbraně k politickým represím, amputace, bičování a jiné kruté a nelidské tresty obsažené v íránském trestním zákoníku, kruté a nelidské podmínky ve věznicích, přiznání získaná mučením nebo špatným zacházením a soudní řízení s civilisty před revolučními soudy; odsuzuje používání trestu smrti jako odstrašujícího prostředku namířenému proti pokojnému opozičnímu aktivismu v oblasti lidských práv a právu uplatňovat svobodu projevu; vyzývá íránskou vládu, aby vyhlásila okamžité moratorium na provedení všech plánovaných poprav s cílem zcela zrušit trest smrti;

10. bere na vědomí pokrok, jehož dosáhly íránské ženy v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, což dokládá skutečnost, že většina studentů íránských univerzit jsou ženy; vyzývá Íránskou islámskou republiku, aby odstranila v zákonech i v praxi všechny formy diskriminace a porušování lidských práv žen a dívek; rozhodně podporuje íránské obránce práv žen a lidských práv, kteří hájí lidská práva navzdory obtížím a osobním neblahým důsledkům, které jim to přináší;

11. vyzývá íránské orgány, aby se zabývaly všemi formami diskriminace příslušníků etnických a náboženských menšin, včetně křesťanů a baháistů, a osob LGBTI, a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny osoby vězněné za uplatňování svého práva na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení či sexuální orientaci;

12. vyzývá, aby bylo pod vedením OSN zahájeno vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva a dalšího závažného porušování lidských práv, k němuž došlo během protestů v listopadu 2019 a lednu 2020; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly cílená omezující opatření vůči představitelům odpovědným za toto zneužívání;

13. silně podporuje snahy Íránců, kteří si přejí žít ve svobodné, stabilní, inkluzivní a demokratické zemi, jež bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod; vyzývá íránské orgány, aby zajistily nezávislé a nestranné vyšetření všech úmrtí, k nimž došlo při těchto protestech, všech osob podezřelých z toho, že nesou trestní odpovědnost za zabíjení demonstrantů, a všech případů obětí pokračujících násilných zmizení a mimosoudních poprav; dále vyzývá íránské orgány, aby exhumovaly a vrátily ostatky obětí jejich rodinám, identifikovaly a stíhaly pachatele a poskytly obětem účinné opravné prostředky;

14. vítá, že Rada přijala mechanismus sankcí v oblasti lidských práv, tzv. zákon Magnitského, jako důležitý nástroj EU k postihování osob porušujících lidská práva; vyzývá k přijetí cílených opatření proti íránským představitelům, kteří se dopustili závažného porušování lidských práv, včetně nedávných poprav Rúholláha Zama a Nawída Afkárího a svévolného zadržování státních příslušníků s dvojím občanstvím a cizích státních příslušníků v Íránu, jakož i osob zapojených do hrubého porušování lidských práv, včetně soudců, kteří odsoudili k smrti novináře, obránce lidských práv, politické disidenty a aktivisty;

15. domnívá se, že pokud íránské orgány nepropustí Dr. Džalálího, budou nezbytné další cílené sankce, jak požadují EU a její členské státy;

16. vyzývá Radu, aby v souladu se společným prohlášením, na němž se v dubnu 2016 dohodli místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a íránský ministr zahraničních věcí, upozornila na porušování lidských práv jako na klíčový prvek své dvoustranné spolupráce s Íránem; vyzývá ESVČ, aby do dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Íránem i nadále začleňovala lidská práva, zejména situaci zastánců lidských práv, a důrazně vyzývá íránské orgány, aby zastavily veškeré zastrašování a odvetná opatření namířená proti zastáncům lidských práv v důsledku komunikace s úředníky EU a OSN;

17. vyzývá ESVČ a členské státy EU, aby plně podporovaly laureáty Sacharovovy ceny prostřednictvím svých diplomatických a konzulárních zastoupení a zřízením interní interinstitucionální pracovní skupiny na podporu laureátů Sacharovovy ceny, kteří jsou ohroženi; je toho názoru, že delegace EU by měly více podporovat ohrožené laureáty;

18. žádá, aby ESVČ posílila své schopnosti bojovat proti zásahům Íránu a dezinformacím na evropské půdě; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zrušily cenzuru služeb a obsahu on-line a aby upustily od odpojování internetu, jež je neslučitelné s mezinárodními lidskými právy;

19. vyzývá EU a její členské státy, aby řešily mimořádnou zranitelnost obhájkyň lidských práv prostřednictvím vhodných ochranných opatření, která je ochrání před specifickými a genderovými riziky, jimž jsou vystaveny;

20. vyzývá íránské orgány, aby rozšířily stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva a aby s nimi aktivně spolupracovaly; naléhavě je žádá o zajištění toho, aby byl zvláštnímu zpravodaji OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice umožněn vstup do země;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

[1] Úř. věst. C 388, 13.11.2020, s. 127.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2019)0019.

Poslední aktualizace: 16. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí