Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0068/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0068/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Hongkong

20.1.2021 - (2021/2505(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0068/2021 (Renew)
B9‑0069/2021 (ECR)
B9‑0071/2021 (Verts/ALE)
B9‑0070/2021 (S&D)
B9‑0087/2021 (PPE)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López‑Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan‑Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Isabel Wiseler‑Lima, Seán Kelly, Peter Pollák, Arba Kokalari
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Evelyne Gebhardt
for S&D-Gruppen
Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al‑Sahlani, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie‑Pierre Vedrenne
for Renew-Gruppen
Jordi Solé, Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Bert‑Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
for ECR-Gruppen
Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2505(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0068/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0068/2021
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Hongkong

(2021/2505(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om Kinas nationale sikkerhedslovgivning for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi[1], beslutning af 18. juli 2019 om situationen i Hongkong[2], beslutning af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina[3], beslutning af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong[4] og beslutning af 17. december 2020[5], navnlig med hensyn til vigtigheden af​at skabe effektiv europæisk lovgivning om due diligence for virksomheder

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[6] og af 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina[7],

 der henviser til sine tidligere henstillinger om Hongkong, navnlig henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om Hongkong, 20 år efter overdragelsen[8],

 der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant på EU's vegne af 7. januar 2021 om masseanholdelsen af personer, der deltog i det prodemokratiske primærvalg i juli 2020 i Hongkong, til erklæringen fra talsmanden af 29. december 2020 om retssagen mod 10 hongkongere, til erklæringen fra den højtstående repræsentant på EU's vegne af 12. november 2020 om ekskluderingen af medlemmer af Lovgivningsrådet i Hongkong, til erklæringen fra talsmanden af 2. november 2020 om anholdelsen af flere prodemokratiske lovgivere og tidligere lovgivere i Hongkong, til erklæringen fra talsmanden af​24. september 2020 om anholdelsen af Joshua Wong og andre prodemokratiske aktivister, til erklæringen fra talsmanden af 10. august 2020 om nylige anholdelser og razziaer i henhold til loven om national sikkerhed i Hongkong, til erklæringen fra den højtstående repræsentant på EU's vegne af 3. august 2020 om udsættelse af valget til Lovgivningsrådet i Hongkong og til erklæringen fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne af 1. juli 2020 om Kinas nationale folkekongres' vedtagelse af lovgivning om national sikkerhed vedrørende Hongkong,

 der henviser til Formandskonferencens pressemeddelelse af 6. juli 2020,

 der henviser til den kinesiske Nationale Folkekongres' stående udvalgs vedtagelse af loven om national sikkerhed i Hongkong den 30. juni 2020,

 der henviser til erklæringen af 17. juni 2020 fra G7-udenrigsministrene om Hongkong,

 der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong (HKSAR), der blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til den 13. årlige strukturerede dialog, der fandt sted den 28. november 2019 i Hongkong,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til EU's "ét Kina"-politik,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at politiet i Hongkong den 5. januar 2021 anholdt 53 repræsentanter for den demokratiske opposition og aktivister med anklager om undergravning i henhold til loven om national sikkerhed i Hongkong (NSL); der henviser til, at blandt de tilbageholdte var arrangørerne af og kandidaterne til det demokratiske primærvalg i juli sidste år inden valget til Lovgivningsrådet i Det Særlige Administrative Område Hongkong, tidligere medlemmer af Lovgivningsrådet, distriktsrådsmedlemmer og en amerikansk advokat, der var involveret i den prodemokratiske bevægelse; der henviser til, at bankerne efter instrukser fra politiet Hongkong også indefrøs 1,6 millioner HKD relateret til de 53 personer; der henviser til, at alle disse personer undtagen tre i mellemtiden er løsladt mod kaution i afventning af yderligere efterforskning;

B. der henviser til, at dette var den seneste i en lang række anholdelser af repræsentanter for og aktivister i den demokratiske opposition og andre aktioner, der har til formål at undergrave de demokratiske institutioner i Hongkong siden NSL's ikrafttræden den 1. juli 2020; der henviser til, at 93 oppositionsmedlemmer er blevet anholdt i henhold til loven siden dens indførelse; der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter den 1. september 2020 bekræftede, at loven "indebærer både alvorlige bekymringer om lovlighed såvel som unødige begrænsninger af meningsfrihed, ytringsfrihed og fredelig forsamling";

C. der henviser til, at Hongkongs sikkerhedsminister har erklæret, at de anholdte var mistænkt for at forsøge at lamme regeringen gennem deres planer om at bruge deres demokratiske rettigheder og opnå et flertal af pladserne i den lovgivende forsamling;

D. der henviser til, at talrige demokratiforkæmpere har været udsat for politisk motiveret ekskludering fra poster, der besættes ved valg, på grundlag af Den Nationale Folkekongres' resolution af 10. november 2020 om at gøre patriotisme til et lovkrav for lovgivere, hvilket førte til, at næsten alle oppositionsmedlemmer i Lovgivningsrådet fratrådte deres post; der henviser til, at Hongkongs tidligere uafhængige retsvæsen i stigende grad er under angreb fra det kinesiske kommunistparti og den statskontrollerede presse;

E. der henviser til, at Hong Kong Broadband Network den 15. januar 2021 efter anmodning fra Hongkongs myndigheder blokerede et prodemokratisk websted i henhold til NSL; der henviser til, at denne første forekomst af internetcensur under NSL giver anledning til bekymring for, at Hongkongs myndigheder planlægger at bruge denne lovgivning til yderligere at begrænse ytringsfriheden og informationsfriheden online; der henviser til, at dette ville have skadelige konsekvenser for både borgerlige frihedsrettigheder og demokrati;

F. der henviser til, at Hongkongs regering besluttede at udsætte valget til Lovgivningsrådet, der oprindeligt var planlagt til den 6. september 2020, med et år, hvilket klart var et forsøg på at hæmme oppositionen, som for første gang havde haft en reel chance for at vinde flertal; der henviser til, at Hongkongs leder, Carrie Lam, straks efter NSL's ikrafttræden erklærede, at primærvalget var ulovligt og muligvis krænkede NSL;

G. der henviser til, at de kinesiske myndigheder den 23. august 2020 pågreb 12 Hongkong-aktivister, der angiveligt forsøgte at flygte fra Hongkong i en båd; der henviser til, at 10 af de 12 aktivister blev idømt fængselsstraffe på mellem 7 måneder og 3 år på anklager om ulovlig passage af grænsen i en retssag, der ikke respekterede de tiltaltes ret til en retfærdig rettergang; der henviser til, at en af disse aktivister, Kok Tsz-Lun, er en 19-årig studerende med dobbelt kinesisk og portugisisk statsborgerskab, og at han således er EU-borger; der henviser til, at de tiltalte blev tilbageholdt, isolationsfængslet og stillet for retten i Shenzhen; der henviser til, at de også blev nægtet muligheden for selv at vælge advokat;

H. der henviser til, at de blev tilbageholdt, og at deres retssag i Shenzhen var i strid med principperne om en retfærdig rettergang; der henviser til, at den kinesiske menneskerettighedsadvokat Lu Siwei den 15. januar 2021 fik inddraget sin ret til at udøve advokatvirksomhed af provinsen Sichuans justitsmyndigheder for at have forsvaret en af disse 12 aktivister; der henviser til, at menneskerettighedsadvokaten Ren Quanniu blev indkaldt til en høring hos provinsen Henans justitsmyndigheder den 19. januar 2021 for at modsætte sig justitsmyndighedernes beslutning om at indlede processen med at inddrage hans ret til at udøve advokatvirksomhed på grund af samme sag; der henviser til, at begge advokater risikerer at miste deres ret til at udøve advokatvirksomhed efter at have forsøgt at forsvare Hongkong-aktivisterne, der blev opfanget af de kinesiske myndigheder, da de forsøgte at flygte til Taiwan med båd; der henviser til, at 10 diplomater, herunder diplomater fra EU's medlemsstater, blev forhindret i at overvære Lu Siweis høring i Chengdu den 13. januar 2021;

I. der henviser til, at Jimmy Lay, mediemogulen og grundlæggeren af den prodemokratiske avis Apple Daily den 10. august 2020 blev anholdt på grund af overtrædelse af NSL;

J. der henviser til, at NSL udgør en klar overtrædelse af den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 og Det Særlige Administrative Område Hongkongs forfatning fra 1990, som garanterer den udøvende, lovgivende og dømmende magts uafhængighed samt grundlæggende rettigheder og friheder såsom ytrings-, forsamlings-, forenings- og pressefrihed i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen; der henviser til, at NSL også forhindrer Hongkong i at overholde sine internationale menneskerettighedsforpligtelser, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), hvis gennemførelse af Hongkong snart vil blive revideret;

K. der henviser til, at ifølge Human Rights Watchs årsberetning er Kina midt i sin mørkeste periode for så vidt angår menneskerettigheder siden massakren på Den Himmelske Freds Plads;

L. der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat har dybe bekymringer med hensyn til Kinas NSL for Hongkong; der henviser til, at dette er et følsomt emne med vidtrækkende konsekvenser for Hongkong og dets befolkning, for EU-borgere og udenlandske borgere, for EU's og internationale civilsamfundsorganisationer samt for erhvervslivets tillid til Hongkong; der henviser til, at NSL øger de risici, som EU-borgere står over for i Hongkong;

M. der henviser til, at EU altid kraftigt har støttet princippet om "ét land, to systemer" og bevarelsen af Hongkongs høje grad af autonomi i overensstemmelse med forfatningen og internationale forpligtelser; der henviser til, at disse principper under de nuværende omstændigheder er på randen af at blive uigenkaldeligt undergravet;

N. der henviser til, at EU og Kina i december 2020 i princippet nåede til enighed om den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina;

1. kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af de personer, der blev anholdt i Hongkong i de første to uger af 2021, og af alle dem, der tidligere var blevet anholdt på grundlag af NSL, og til, at alle anklager mod dem frafaldes; opfordrer indtrængende myndighederne til at respektere Hongkongs retsstat, menneskerettigheder, demokratiske principper og høje grad af selvstyre efter princippet om "ét land, to systemer" som fastsat i Hongkongs forfatning og i overensstemmelse med indenlandske og internationale forpligtelser;

2. kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af de Hongkong-aktivister, der blev tilbageholdt den 23. august 2020, mens de angiveligt forsøgte at flygte med båd, og til, at alle anklager mod dem frafaldes; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til gennem EU's delegation i Kina fortsat at yde behørig bistand til Kok Tsz-Lun, der er både kinesisk og portugisisk statsborger – og således er EU-borger – og som også var en af de 10 domfældte i Shenzhen; opfordrer de kinesiske myndigheder til straks at give menneskerettighedsadvokaterne Lu Siwei og Ren Quanniu retten til at udøve advokatvirksomhed tilbage;

3. kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle fredelige demonstranter i Hongkong, der er blevet anholdt i de seneste år, herunder Joshua Wong, Ivan Lam og Agnes Chow, og til, at alle anklager mod dem frafaldes; opfordrer til, at der straks iværksættes uafhængige, upartiske og effektive undersøgelser af Hongkongs politis magtanvendelse mod demonstranter;

4. opfordrer Hongkongs myndigheder til øjeblikkeligt at afstå fra at gøre yderligere brug af NSL til at undertrykke retten til ytringsfrihed, fredelig forsamling og foreningsfrihed; understreger betydningen af som næste skridt at forhindre udelukkelse af distriktsrådsmedlemmer samt enhver ændring af valgloven, som yderligere ville begrænse den prodemokratiske lejrs råderum, hvilket er i strid med de retlige garantier i Hongkongs forfatning og internationale forpligtelser og standarder;

5. opfordrer til fuldstændig tilbagetrækning af loven med titlen "Afgørelse truffet af Den Nationale Folkekongres om indførelse og fuldførelse af retssystemet og håndhævelsesmekanismerne for Det Særlige Administrative Område Hongkong med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed", som skader Hongkongs internationale status ved at undergrave dets autonomi og demokrati, retssystemets uafhængighed og respekten for menneskerettighederne; understreger, at Hongkongs befolkning bør nyde godt af de frihedsrettigheder og den høje grad af autonomi, der er garanteret i både forfatningen og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Hongkong er part i;

6. understreger, at indførelsen af NSL udgør et brud på Kinas tilsagn og forpligtelser i henhold til folkeretten, nemlig den kinesisk-britiske fælleserklæring, forhindrer etableringen af et tillidsforhold mellem Kina og EU og undergraver det fremtidige samarbejde;

7. udtrykker bekymring over det kinesiske kommunistpartis og den statskontrollerede kinesiske presses stigende antal angreb på Hongkongs retsvæsen, der har til formål direkte at sætte spørgsmålstegn ved retsvæsenets uafhængighed; er bekymret over, at NSL yderligere kan påberåbes som næste skridt for at undergrave uafhængigheden af Hongkongs retsvæsen, eftersom regeringslederen får beføjelse til at udnævne dommere til at retsforfølge nationale sikkerhedssager, og eftersom de anklagede kan udleveres til det kinesiske fastland og retsforfølges ved kinesiske domstole;

8. glæder sig meget over den britiske regerings beslutning om at skabe en vej til statsborgerskab for mere end en million indbyggere i Hongkong, som er indehavere af britiske nationale oversøiske pas (BNO-pas); fordømmer Kinas trusler om at tilbagetrække sin anerkendelse af sådanne pas som et gyldigt rejsedokument og er bekymret over, at Kina angiveligt overvejer at udelukke indehavere af BNO-pas fra offentlige hverv i Hongkong eller endog nægte dem retten til at stemme ved valg i Hongkong; opfordrer Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at forbedre koordineringen med henblik på at opnå en vellykket og effektiv gennemførelse af den pakke af foranstaltninger for Hongkong, der blev vedtaget i juli 2020; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at foretage en mere gennemsigtig vurdering af disse foranstaltninger, herunder det presserende behov for at oprette en "redningsbådsordning" for Hongkongs borgere i tilfælde af en yderligere forværring af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

9. opfordrer indtrængende alt diplomatisk personale fra EU og Europa til at gøre alt, hvad de kan, for at yde beskyttelse og støtte til fredelige aktivister i Hongkong, herunder ved at overvære retssager, anmode om fængselsbesøg og konsekvent og beslutsomt nå ud til de lokale myndigheder under fuld anvendelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og andre relevante EU-politikker, herunder EU's nye handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati;

10. er dybt foruroliget over rapporterne om, at Hongkongs myndigheder overvejer at retsforfølge de danske folketingsmedlemmer Uffe Elbæk og Katarina Ammitzbøll for at have hjulpet Hongkong-aktivisten Ted Hui med at komme i eksil i Det Forenede Kongerige; mener, at de foreslåede anklager mod de danske folketingsmedlemmer er uretmæssige og falske, og udtrykker stærk bekymring over det kinesiske kommunistpartis beslutsomhed om at slå ned på Hongkongs kritiske røster på tværs af den demokratiske verden gennem en ekstraterritorial anvendelse af NSL; opfordrer indtrængende Kina til at løslade uretmæssigt tilbageholdte EU-borgere såsom den irske statsborger Richard O'Halloran; opfordrer endvidere Kommissionen til at foretage en risikovurdering af, hvordan Hongkongs NSL kan påvirke europæiske borgere;

11. er fortsat særlig forfærdet over den fortsatte tilbageholdelse af den svenske forlægger Gui Minhai og opfordrer indtrængende til, at EU og medlemsstaterne på højeste niveau gør en solid og konstant indsats for at sikre hans løsladelse; opfordrer til løsladelse af Kok Tsz-Lun, der har dobbelt statsborgerskab i både Hongkong og Portugal, og opfordrer indtrængende til, at han får adgang til det portugisiske konsulære personale og en advokat efter eget valg;

12. glæder sig over EU-medlemsstaternes og andre internationale partneres beslutninger om at suspendere deres udleveringsaftaler med Hongkong; fremhæver betydningen af fortsat at overvære retssager og af fortsat at vurdere og forberede reaktioner på de mulige konsekvenser af NSL uden for Hongkong; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at suspendere deres udleveringsaftaler med Kina for at forhindre udlevering af f.eks. uygurer, hongkongere, tibetanere eller kinesiske systemkritikere i Europa med henblik på en politisk retssag mod dem i Folkerepublikken Kina;

13. fordømmer den rolle, som banker med hjemsted i Europa spiller med hensyn til at hjælpe de kinesiske myndigheder med at anvende NSL ved at indefryse aktiver og bankkonti tilhørende tidligere prodemokratiske lovgivere og religiøse ledere;

14. minder om, at Hongkong har haft åben internetadgang, men er bekymret over, at NSL giver politiet beføjelse til at beordre internetudbydere at blokere websteder; udtrykker sin stærke bekymring over de nylige erklæringer fra internetudbyderen Hong Kong Broadband Network om, at den havde til hensigt at afvise websteder, der kunne tilskynde til "ulovlige handlinger" i henhold til NSL, og dermed over den konkrete risiko for, at Hongkong kunne blive integreret i den kinesiske firewall; opfordrer indtrængende Hongkongs myndigheder til omgående at trække alle allerede udstedte ordrer om fjernelse af internetindhold tilbage og til at genoprette den fulde adgang til internettet;

15. opfordrer indtrængende Rådet til at intensivere sine drøftelser om og vurdering af pakken af foranstaltninger over for Hongkong og til straks at overveje indførelsen af målrettede sanktioner over for enkeltpersoner i Hongkong og Kina, herunder Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Xiaoming Zhang, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Ping-kien Tang, Wai-Chung Lo og Ka-chiu Lee, under hensyntagen til EU-ordningen for globale menneskerettighedssanktioner, idet der i 2021 tages højde for nødvendigheden af at genoprette borgerlige og politiske rettigheder og overholdelse af betingelsen om, at repræsentanterne for den demokratiske opposition skal løslades og få lov til at deltage i det kommende valg, i fuld overensstemmelse med Det Særlige Administrative Område Hongkongs forfatning;

16. beklager, at beslutningen om en politisk indgåelse af den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina ikke har afspejlet Parlamentets anmodninger i tidligere beslutninger om Hongkong om at anvende investeringsforhandlinger som et løftestangsinstrument, der har til formål at bevare Hongkongs høje grad af autonomi samt dets grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; beklager, at EU risikerer at undergrave sin troværdighed som global menneskerettighedsaktør ved at presse på for at nå frem til denne aftale uden at træffe konkrete foranstaltninger mod de vedvarende alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, f.eks. i Hongkong, Xinjiang-provinsen og Tibet; påpeger, at Parlamentet nøje vil gennemgå aftalen, herunder dens bestemmelser om arbejdstagerrettigheder, og minder Kommissionen om, at det vil tage menneskerettighedssituationen i Kina, herunder i Hongkong, i betragtning, når det anmodes om at godkende investeringsaftalen eller fremtidige handelsaftaler med Kina;

17. opfordrer indtrængende EU og alle dets medlemsstater til at handle på en forenet og resolut måde i retning af oprettelsen af et uafhængigt FN-overvågningsorgan vedrørende Kina ved proaktivt at udvide koalitioner af ligesindede lande ved at afholde et "Arria-møde" om Kina i FN's Sikkerhedsråd, ved indtrængende at opfordre FN's højkommissær for menneskerettigheder til at iværksætte en undersøgelse af krænkelserne i Menneskerettighedsrådet og ved indtrængende at opfordre FN's generalsekretær til at udpege en særlig udsending til Kina; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og de medlemsstater, der er medlemmer af FN's Menneskerettighedsråd, til at intensivere deres bestræbelser på offentligt at give udtryk for bekymring over Kinas krænkelser af menneskerettighederne, f.eks. ved at tage initiativ til at indkalde til en særlig samling om menneskerettighedssituationen i Kina, herunder Hongkong, i løbet af Rådets møder i 2021, og understreger, at Kinas medlemskab af Rådet kræver, at landet holdes på en højere standard for menneskerettighedssikkerhed;

18. opfordrer EU til at presse på for, at FN's generalsekretær eller FN's højkommissær for menneskerettigheder udnævner en særlig FN-udsending eller særlig FN-rapportør om situationen i Hongkong, og til at tilslutte sig det initiativ, der udgår fra formændene for Det Forenede Kongeriges, Canadas, Australiens og New Zealands udenrigsudvalg; opfordrer Rådet og NF/HR til at samarbejde med det internationale samfund om at oprette en international kontaktgruppe om Hongkong;

19. opfordrer det internationale samfund til at overholde sine løfter til Hongkongs befolkning og træffe hurtige og hidtil usete foranstaltninger for at holde Kina ansvarlige for disse krænkelser af folkeretten; gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at overveje at indbringe en sag for Den Internationale Domstol med den begrundelse, at Kinas beslutning om at pålægge Hongkong NSL og dens efterfølgende anvendelse er i strid med den kinesisk-britiske fælleserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

20. glæder sig over den nyligt etablerede bilaterale dialog mellem EU og USA om Kina, der blev indledt den 23. oktober 2020; opfordrer til øget koordinering med internationale partnere, herunder den nye amerikanske regering, for så vidt angår alle aspekter af forbindelserne med Kina og Hongkong; insisterer på, at menneskerettighederne med særligt fokus på situationen i Hongkong indtager en fremtrædende plads på dagsordenen for den kommende dialog mellem EU og USA;

21. bemærker, at Kinas politik, som bevæger sig væk fra princippet om "ét land, to systemer", vækker store bekymringer blandt befolkningen i Taiwan, og understreger sin vilje til at samarbejde med internationale partnere om at bidrage til at sikre demokratiet i Taiwan;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament samt Det Særlige Administrative Område Hongkongs regeringsleder og lovgivende forsamling.

 

 

Seneste opdatering: 20. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik