Procedure : 2021/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0116/2021

Indgivne tekster :

RC-B9-0116/2021

Forhandlinger :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Afstemninger :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0054

<Date>{09/02/2021}9.2.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0116/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0117/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0120/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0122/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0125/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0128/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 215kWORD 60k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0116/2021 (The Left)

B9‑0117/2021 (Verts/ALE)

B9‑0120/2021 (S&D)

B9‑0122/2021 (Renew)

B9‑0125/2021 (ECR)

B9‑0128/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>om situationen i Myanmar</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler‑Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann, Tom Vandenkendelaere</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri, Marianne Vind</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}for The Left-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar

(2021/2540(RSP))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingyaerne, navnlig dem, der blev vedtaget den 22. november 2012[1], den 20. april 2012[2], den 20. maj 2010[3], den 25 november 2010[4], den 7. juli 2016[5], den 15. december 2016[6], den 14. september 2017[7], den 14. juni 2018[8], den 13. september 2018[9] og den 19. september 2019[10],

  der henviser til Rådets konklusioner af 26. februar 2018 og af 10. december 2018 om Myanmar/Burma,

  der henviser til Rådets afgørelse af 23. april 2020 om at forlænge de eksisterende restriktive foranstaltninger over for Myanmar med yderligere tolv måneder,

  der henviser til den sjette dialogrunde om menneskerettigheder mellem Den Europæiske Union og Myanmar, der blev afholdt den 14. oktober 2020 via videokonference,

  der henviser til erklæringen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 1. februar 2021 om Myanmar,

  der henviser til erklæringen af 2. februar 2021 fra NF/HR på Den Europæiske Unions vegne om Myanmar,

  der henviser til den rapport fra FN's Sikkerhedsråds generalsekretær om konfliktrelateret seksuel vold, der blev offentliggjort den 23. marts 2018 (S/2018/250),

  der henviser til rapporterne fra FN's Menneskerettighedsråd om Myanmar og menneskerettighedssituationen for rohingyamuslimer og andre mindretal,

  der henviser til rapporten fra UNIFFM af 22. august 2019 om seksuel og kønsbaseret vold i Myanmar og de etniske konflikters kønsspecifikke konsekvenser (A/HRC/42/CRP.4),

  der henviser til rapporterne fra den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og fra ILO's kontrolmekanisme,

  der henviser til kendelse af 23. januar 2020 fra Den Internationale Straffedomstol om anmodning om indikation for midlertidige foranstaltninger fra Republikken Gambia i sagen vedrørende anvendelsen af konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab (Gambia mod Myanmar),

  der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

  der henviser til FN's konvention fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab,

  der henviser til artikel 25 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

  der henviser til den fælles erklæring af 29. januar 2021 fra diplomatiske repræsentationer i Myanmar om støtte til Myanmars overgang til demokrati og bestræbelser på at fremme fred, menneskerettigheder og udvikling i landet,

  der henviser til redegørelsen af 1. februar 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om Myanmar,

  der henviser til erklæringen af 3. februar 2021 fra G7-udenrigsministrene om fordømmelse af kuppet i Myanmar,

  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelse af 5. februar 2021 om Myanmar,

  der henviser til presseerklæring af 4. februar 2021 fra FN's generalsekretær António Guterres,

  der henviser til erklæringen af 1. februar 2021 fra formanden for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) om udviklingen i Republikken Myanmarunionen,

  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

  der henviser til erklæringerne fra FN's særlige rapportør for Myanmar, Tom Andrews,

  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

 

 1. der henviser til, at Myanmars militær, kendt som Tatmadaw, den 1. februar 2021 under klar overtrædelse af Myanmars forfatning anholdt præsident Win Myint og statsrådgiver Aung San Suu Kyi samt ledende medlemmer af regeringen, tog magten over den lovgivende, dømmende og udøvende magt ved et statskup og udråbte en undtagelsestilstand af et års varighed;
 2. der henviser til, at der som reaktion på kuppet brød protester ud i forskellige byer i Myanmar; der henviser til, at omkring 100 000 mennesker den 7. februar 2021 deltog fredeligt i en demonstration mod kuppet i Yangon; der henviser til, at ca. 164 politikere, regeringsembedsmænd, repræsentanter for civilsamfundet, munke og forfattere siden den 1. februar 2021 ulovligt er blevet arresteret eller sat i husarrest; der henviser til, at militæret som reaktion på de fortsatte protester den 8. februar erklærede militær undtagelsestilstand i landets største byer, indførte et natligt udgangsforbud og nedlagde forbud mod alle forsamlinger på mere end fem mennesker;
 3. der henviser til, at partiet National League for Democracy (NLD) gik af med sejren ved parlamentsvalget i Myanmar, der blev afholdt den 8. november 2020, idet det vandt 396 ud af 476 pladser (omkring  83 % af alle ledige pladser); der henviser til, at dette var det andet valg med flere kandidater efter næsten 50 års militærdiktatur, mens det Tatmadaw-støttede Union Solidarity and Development Party (USDP) kun fik 33 pladser; der henviser til, at NLD-partiet yderligere øgede sin stemmeandel fra valget i 2015, som havde været det første demokratiske valg i Myanmar siden 1990, hvor NLD vandt 360 og USDP 41 pladser; der henviser til, at militæret allerede havde nægtet at anerkende valget i 1990, hvor NLD vandt 392 ud af 492 pladser;
 4. der henviser til, at valgdeltagelsen ved alle demokratiske valg konsekvent lå på omkring 70%, hvilket viser, at Myanmars befolkning støtter demokratiet;
 5. der henviser til, at det nye parlament skulle træde sammen for første gang på kupdagen; der henviser til, at militærkuppet ignorerer Myanmars folks demokratisk udtrykte vilje og afspejler Tatmadaws hensigt om endnu en gang fuldt ud at overtage magten over Myanmar, ligesom det gjorde under sit militærstyre – som officielt ophørte i 2012, men i realiteten aldrig er ophørt; der henviser til, at Tatmadaw erklærede, at der ville blive afholdt nye valg efter den nu indførte etårige undtagelsestilstand, hvilket indebar, at der ikke er nogen parlamentarisk repræsentation i hele denne periode;
 6. der henviser til, at de 70 valgte parlamentsmedlemmer på trods af kuppet den 4. februar 2021 aflagde parlamentarisk ed og gav tilsagn om fortsat at varetage parlamentets funktion og udøve deres mandat som folkets repræsentanter;
 7. der henviser til, at Tatmadaw, som er klar over, hvor lidt støtte det har i befolkningen, nægtede at acceptere valgresultatet og henviste til udbredt valgsvindel uden at fremlægge beviser; der henviser til, at Myanmars valgkommission og valgobservatører ikke bekræftede Tatmadaws påstande; der henviser til, at Tatmadaw og dens politiske stedfortræder, Unionens solidaritets- og udviklingsparti (USDP), har udbredt påstande om uregelmæssigheder i forbindelse med valget i de seneste uger og opfordret Myanmarunionens valgkommissionen til at gribe ind; der henviser til, at militæret arrangerer demonstrationer til støtte for militæret; der henviser til, at det anslås, at 1,5 millioner vælgere fra etniske mindretal i konfliktramte områder, hvoraf de fleste er rohingyaer, ikke fik lov til at deltage i valget; der henviser til, at det i Myanmars lov om statsborgerskab fastslås, at rohingyaerne er "ikkestatsborgere" eller "udenlandske statsborgere", hvorved de fratages deres statsborgerskab;
 8. der henviser til, at dette statskup udgør en klar overtrædelse af Myanmars forfatning fra 2008; der henviser til, at Myanmars forfatning fastsætter, at kun præsidenten effektivt kan ophæve det civile styre; der henviser til, at militærkuppet den 1. februar 2021 derfor var forfatningsstridigt, eftersom præsident Win Myint blev ulovligt arresteret;
 9. der henviser til, at Tatmadaw har indsat general Myint Swe som midlertidig præsident; der henviser til, at den øverstbefalende for militæret, general Min Aung Hlaing, som er på internationale sanktionslister på grund af sin deltagelse i forfølgelsen af det muslimske mindretal, sandsynligvis fortsat vil være den vigtigste beslutningstager;
 10. der henviser til, at Tatmadaw siden kuppet i alvorlig grad har begrænset civilsamfundets råderum og udstedt strenge restriktioner for medierne, herunder fuldstændige afbrydelser af internettet og platforme på de sociale medier; der henviser til, at Tatmadaw af internationale observatører anklages for at bruge falske nyheder til at manipulere den offentlige mening om kuppet; der henviser til, at der er gennemført nationale restriktioner på de sociale medier, og at den eneste kanal, der transmitteres på tv, er den militærejede tv-kanal Myawaddy;
 11. der henviser til, at militæret havde gjort det til en vane at udmanøvrere politiske rivaler og kritikere ved at beskylde dem for mystiske overtrædelser; der henviser til, at Aung San Suu Kyi blev arresteret og senere anklaget for ulovlig import af mindst 10 walkie-talkier; der henviser til, at den afsatte præsident Win Myint den 1. februar blev tilbageholdt for overtrædelse af hastebestemmelserne på grund af coronavirus og står under anklage for at have hilst på en bil fuld af tilhængere under valgkampen sidste år; der henviser til, at både Aung San Suu Kyi og Win Myint, hvis de kendes skyldige, kan få op til tre års fængsel; der henviser til, at besiddelse af en straffeattest kan forhindre dem i at vende tilbage til et offentligt embede;
 12. der henviser til, at ca. 100 grupper har tilsluttet sig den civile ulydighedsbevægelse (Civil Disobedience Movement), som bl.a. har opfordret til strejker i sundhedsvæsenet;
 13. der henviser til, at Myanmar har en lang historie med kamp for demokratiet og militær undertrykkelse; der henviser til, at militæret, siden landet opnåede uafhængighed fra Storbritannien i 1948, navnlig i den lange periode mellem 1962 og 2015, holdt magten i et fast greb, bremsede ethvert demokratisk fremskridt, herunder civilsamfundsorganisationer, begrænsede menneskerettighederne og fængslede oppositionsaktivister, herunder modtageren af Nobels fredspris i 1991, Aung San Suu Kyi, som var i husarrest i store dele af perioden mellem  1989 og 2010;
 14. der henviser til, at den nuværende forfatning trådte i kraft i 2008, og til, at menneskerettighedsorganisationer forud for valget rejste bekymringer, eftersom den garanterer Tatmadaw 25 % af pladserne i parlamentet og dermed reelt giver militæret magt til at nedlægge veto mod yderligere forfatningsmæssige ændringer, som kræver 75 % af stemmerne; der henviser til, at forfatningen yderligere sikrer, at Tatmadaw bevarer fuld kontrol med sikkerhedsstyrkerne, politiet og ministerierne for indre anliggender, forsvar og grænsespørgsmål;
 15. der henviser til, at landet efter en række protester og interne kampe i starten af 2010'erne gradvist begyndte at åbne op i demokratisk forstand, hvilket førte til øgede borgerrettigheder, herunder langsomme demokratiske fremskridt, der blev synlige gennem parlamentsvalget i 2015 samt en række suppleringsvalg, som alle i vid udstrækning blev vundet af oppositionen NLD;
 16. der henviser til, at Myanmar på baggrund af den generelle skrøbelige situation, selv om det siden 2015 har haft en semi-demokratisk og civil regering, stadig er i en skrøbelig og spændt tilstand, eftersom de prodemokratiske kræfter og Tatmadaw – til trods for deres i vid udstrækning fælles holdninger til visse økonomiske udviklingsprojekter og økonomiske reformer – dog havde grundlæggende forskellige visioner med hensyn til landets fremtidige kurs;
 17. der henviser til, at den demokratiske åbning i Myanmar, som har været i gang siden 2010'erne, i vid udstrækning var motiveret af behovet for at udvikle landet økonomisk, eftersom det havde lidt under strenge internationale sanktioner som følge af dets militærstyre og elendige resultater på menneskerettighedsområdet; der henviser til, at visse internationale sanktioner som følge af de forsigtige demokratiske reformer langsomt er blevet rullet tilbage, hvilket har givet mulighed for økonomisk udvikling og gavnet store dele af befolkningen i Myanmar; der henviser til, at kuppet genopretter tilstanden før demokratiseringsprocessen og undergraver betingelserne for at bevilge EBA-præferencer og rulle sanktionerne tilbage;
 18. der henviser til, at menneskerettighedskrænkelserne, der især gik ud over det muslimske mindretal i Myanmar – navnlig rohingyaerne – som Myanmars regering ikke har anerkendt som en etnisk gruppe i landet, fortsatte efter den demokratiske åbning og kulminerede i de grusomheder, der blev begået i 2017, som FN karakteriserede som etnisk udrensning, og som førte til en masseudvandring af flygtninge til nabolandet Bangladesh; der henviser til, at rohingyamindretallet på trods af talrige appeller fra det internationale samfund fortsat forfølges i Myanmar den dag i dag;
 19. der henviser til, at de internationale opfordringer til at standse den etniske udrensning af rohingyaerne og forbedre deres situation i vid udstrækning er blevet ignoreret af Myanmars regering; der henviser til, at Parlamentet som følge heraf i september 2019 endelig suspenderede Aung San Suu Kyi, daværende statsrådgiver og udenrigsminister i Myanmar, fra fællesskabet af Sakharovprismodtagere, fordi hun havde undladt at gribe ind over for disse veldokumenterede menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at der siden da er blevet udstedt internationale sanktioner over for bl.a. militæret og den regerende øverstbefalende for general Min Aung Hlaing;
 20. der henviser til, at der er adskillige etniske grupper i Myanmar, herunder rohingyaerne og Karen-, Rakhine- og Chin-folkene; der henviser til, at interne konflikter har ført til tragiske tab af tusindvis af menneskeliv i løbet af de seneste årtier; der henviser til, at de seneste sammenstød i delstaten Kayin har ført til, at 4 000 er blevet fordrevet siden december 2020; der henviser til, at militæret i de seneste år angiveligt har begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser og grusomheder, herunder voldtægt og krigsforbrydelser, hvilket har foranlediget Den Internationale Straffedomstol (ICC) til at iværksætte en undersøgelse med særligt hensyn til situationen for rohingyamindretallet; der henviser til, at IIFFMM har opfordret til efterforskning og retsforfølgning af general Min Aung Hlaing for folkedrab i den nordlige del af delstaten Rakhine samt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan;
 21. der henviser til, at Den Internationale Domstol den 23. januar 2020 indikerede midlertidige foranstaltninger i den sag, som Gambia havde anlagt mod Myanmar vedrørende folkedrabskonventionen og rohingyaerne; der henviser til, at Myanmars regering, hvis forsvar blev ledet af Aung San Suu Kyi ved Den Internationale Domstol, har kaldt påstandene om folkedrab for et misvisende og ufuldstændigt faktuelt billede af situationen; der henviser til, at Myanmars regering har taget begrænsede skridt til at imødegå menneskerettighedskrænkelser gennem flere præsidentielle direktiver; der henviser til, at regeringen endnu ikke har ændret eller ophævet centrale love, der letter forskelsbehandlingen af rohingyaerne, herunder loven om statsborgerskab fra 1982;
 22. der henviser til, at EU konsekvent har opfordret til, at de ansvarlige for sådanne forbrydelser stilles til regnskab, og har støttet de resolutioner, der blev vedtaget i FN's Menneskerettighedsråd den 27. september 2018 og i FN's Generalforsamlings 3. Komité den 16. november 2018; der henviser til, at de mest fremtrædende militærfolk, som førte tilsyn med angrebene mod rohingyaerne, fortsat bestrider deres stillinger og har deltaget i kuppet; der henviser til, at Parlamentet ved adskillige lejligheder har udtrykt sin fordømmelse af menneskerettighedskrænkelserne og de systematiske og omfattende angreb mod rohingyafolket;
 23. der henviser til, at Den Europæiske Union siden 2013 har ydet politisk og finansiel støtte til Myanmars overgang til demokrati og har gjort en enorm indsats for at fremme fred, menneskerettigheder og udvikling i landet; der henviser til, at EU i oktober 2015 undertegnede den landsdækkende våbenhvileaftale som internationalt vidne, hvilket afspejler EU's centrale rolle med hensyn til at støtte fredsprocessen; der henviser til, at EU tildelte 688 mio. EUR i udviklingsbistand til Myanmar i perioden 2014-2020; der henviser til, at Myanmar nyder godt af handelspræferencer under "alt undtagen våben" -ordningen (EBA), som giver told- og kvotefri adgang til EU's indre marked; der henviser til, at processen med øget dialog inden for rammerne af EBA allerede blev indledt i 2018 med fokus på overholdelse af menneskerettighedskonventioner og arbejdstagerrettigheder;
 24. der henviser til, at Rådet den 23. april 2020 forlængede de restriktive foranstaltninger over for Myanmar med et år indtil den 30. april 2021, herunder indefrysning af aktiver og rejseforbud for 14 højtstående militærfolk, grænsevagter og politifolk i Myanmar, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser begået mod rohingyabefolkningen, landsbyboere, der tilhører etniske mindretal, og civile i delstaterne Rakhine, Kachin og Shan; der henviser til, at general Min Aung Hlaing og næstkommanderende general Soe Win ikke er blevet pålagt restriktive foranstaltninger;
 25. der henviser til, at der skønnes at være omkring 600 000 rohingyaer tilbage i delstaten Rakhine, som underkastes vedvarende diskriminerende politikker og praksisser, systematiske krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, vilkårlige anholdelser, indespærring i overfyldte lejre, manglende bevægelsesfrihed og stærkt begrænset adgang til uddannelse og sundhedspleje;
 26. der henviser til, at Den Internationale Valutafond (IMF) havde overført 350 mio. USD i nødfinansiering til overvindelse af coronaviruskrisen til Myanmar ugen før kuppet;

AA. der henviser til, at Tatmadaw og dets generaler står over for vidt udbredte beskyldninger om korruption og er dybt involveret i Myanmars økonomi, eftersom de ejer magtfulde konglomerater, kontrollerer landets handel med kostbar jade og tømmer, forvalter infrastruktur såsom havne og dæmninger, driver banker, forsikringsvirksomhed, hospitaler, fitnesscentre og medier; der henviser til, at militærkuppet truer fortsættelsen af internationale investeringer, turisme og finans;

BB. der henviser til, at kuppet blev mødt med fordømmelse, kritik og bekymring fra en lang række internationale aktørers side, såsom USA, Det Forenede Kongerige, Japan, Indien, Australien og Canada; der henviser til, at ASEAN's formand har udsendt en erklæring, der tilskynder til dialog, forsoning og tilbagevenden til normaltilstande; der henviser til, at den indonesiske præsident Joko Widodo og den malaysiske premierminister Muhyiddin Yassin den 5. februar 2021 opfordrede til et særligt ASEAN-møde om spørgsmålet;

CC. der henviser til, at FN's generalsekretær Guterres kaldte kuppet "absolut uacceptabelt"; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd udsendte en pressemeddelelse, hvori det gav udtryk for "dyb bekymring" over den militære magtovertagelse i Myanmar og opfordrede til øjeblikkelig løsladelse af landets valgte leder, Aung San Suu Kyi, og præsident Win Myint; der henviser til, at Kina og Rusland forhindrede en tekst med skarpere ordlyd i at blive vedtaget af FN's Sikkerhedsråd; der henviser til, at FN's særlige rapportør for Myanmar den 7. februar 2021 offentliggjorde en erklæring, hvori FN's Menneskerettighedsråd blandt andre interessenter indtrængende blev opfordret til omgående at indkalde til en særlig samling;

DD. der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols forundersøgelseskammer III den 14. november 2019 besluttede at give tilladelse til en undersøgelse af den ulovlige deportation af rohingyaer fra Myanmar til Bangladesh; der henviser til, at Myanmars regerings foranstaltninger ifølge den seneste rapport fra UNIFFM af 16. september 2019 fortsat er en del af et omfattende og systematisk angreb, der omfatter forfølgelse og andre forbrydelser mod menneskeheden rettet mod de tilbageværende rohingyaer i delstaten Rakhine;

 

 1. udtrykker sin sympati og støtte til Myanmars befolkning i dens fredelige og legitime kamp for demokrati, frihed og menneskerettigheder;
 2. fordømmer på det kraftigste den militære magtovertagelse den 1. februar 2021, der blev organiseret af Tatmadaw under ledelse af general Min Aung Hlaing som et statskup, og opfordrer Tatmadaw til fuldt ud at respektere resultatet af det demokratiske valg i november 2020 og for ikke at bringe alle de demokratiske fremskridt, der er opnået i de seneste år, i fare, straks at genindsætte den civile regering, ophæve undtagelsestilstanden og give alle valgte parlamentarikere mulighed for at påtage sig deres mandater med henblik på at genoprette den forfatningsmæssige orden og demokratiske normer; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater og det internationale samfund til at tilbageholde anerkendelsen af Myanmars militære lederskab, herunder general Min Aung Hlaing, general Soe Win, og fungerende præsident Myint Swe, og til at handle i overensstemmelse hermed;
 3. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af præsident Win Myint, statsrådgiver Aung San Suu Kyi og alle andre, der er blevet ulovligt arresteret under påskud af falske valg eller svigagtige valgresultater eller andre uberettigede anklager, som der ikke er hold i; minder Tatmadaw om, at denne form for påstande yderligere svækker landets nationale og internationale troværdighed; understreger, at Myanmars militær skal præcisere, på hvilket retsgrundlag de anholdte er blevet tilbageholdt, og at det også skal sikre, at deres rettigheder respekteres fuldt ud, herunder beskyttelse mod mishandling, og at de har adgang til advokater efter eget valg og til deres familier;
 4. fordømmer Tatmadaws overgreb på uafhængige aktivister, medier og civilsamfundsorganisationer i kølvandet på kuppet; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle anholdte civilsamfundsaktivister, munke og journalister, der udelukkende er blevet arresteret, fordi de har givet udtryk for deres uenighed, og insisterer på, at befolkningens ret til fredeligt at protestere mod dette illegitime kup ikke må hindres, og at civile ikke må udsættes for repressalier i nogen form;
 5. glæder sig over afholdelsen af det andet demokratiske parlamentsvalg i Myanmar den 8. november 2020 og opfordrer alle berørte parter til nøje at respektere Myanmars befolknings vilje; opfordrer indtrængende alle parter til at genoptage Myanmars overgang til demokrati; insisterer på, at begge kamre i landets nationalforsamling straks indkaldes for at muliggøre deres indsættelse og udnævnelsen af landets øverste ledelse, herunder præsidenten, vicepræsidenterne og den nye civile regering, på en fuldstændig gennemsigtig og demokratisk måde; gentager det tilbud, der blev fremsat af NF/HR, hvori han erklærede, at Den Europæiske Union var rede til at støtte dialogen med alle centrale interessenter, der ønsker at finde en løsning på situationen i god tro og genoprette den forfatningsmæssige orden i Myanmar;
 6. opfordrer Tatmadaw til at respektere resultatet af parlamentsvalget den 8. november 2020, straks bringe undtagelsestilstanden til ophør og overdrage magten til de valgte civile myndigheder; minder om, at enhver påstand om uregelmæssigheder i forbindelse med valget skal underbygges med beviser og undersøges gennem de rette demokratiske kanaler med fuld respekt for de legitime myndigheders afgørelse; mener, at den nuværende valgkommission, som blev udnævnt af Tatmadaw den 3. februar 2021, er ulovlig og ude af stand til at godkende tidligere og fremtidige valgresultater; insisterer på, at den tidligere valgkommission straks genindsættes;
 7. opfordrer indtrængende militæret og den retmæssigt valgte regering i Myanmar under præsident Win Myint til at indlede en fri og retfærdig proces til udarbejdelse og gennemførelse af en ny forfatning sammen med befolkningen i Myanmar med henblik på at skabe ægte demokrati og en stat, der arbejder for velfærd og velstand for alle mennesker i Myanmar, og som specifikt garanterer anerkendelse og repræsentation af alle etniske grupper i Myanmar, herunder rohingyaerne, og som sikrer sikkerhed, frihed, harmoni og fred for alle;
 8. kritiserer kraftigt begrænsningen af borgerlige rettigheder og menneskerettigheder samt begrænsningerne af ytrings- og forsamlingsfriheden og fordømmer i lyset heraf også på det kraftigste indskrænkningen af mediefriheden ved at spærre for internettet og begrænse og blokere sociale medieplatforme såsom Facebook og Twitter;
 9. understreger, at afbrydelser af telekommunikation foruden den nuværende covid-19-pandemi udgør endnu en trussel mod befolkningen, og det samme gælder den igangværende interne konflikt, der involverer væbnede grupper, som bringer civile i fare i flere dele af landet; understreger derfor, at telefon- og internettjenesterne straks skal genoptages i fuldt omfang;
 10. fremhæver erklæringen fra NF/HR, hvori han anførte, at Den Europæiske Union forventede. at borgernes sikkerhed i både Myanmar og dets medlemsstater til enhver tid ville være sikret, og at EU ville overveje alle de muligheder, det havde til rådighed for at sikre demokrati;
 11. glæder sig over Myanmars folk, som har været underlagt årtiers militærstyre, og som på trods af, at det kun har nydt godt af begrænsede demokratiske frihedsrettigheder, fortsætter sin stræben efter et demokratisk Myanmar, og glæder sig over den imponerende valgdeltagelse på ca. 70 % ved valget i 2020, som er en klar indikator for borgernes ønske om at deltage i den demokratiske styring af deres land;
 12. gentager sin stærke støtte til civilsamfundet og forkæmpere for demokrati i Myanmar og opfordrer EU og dets institutioner til at fortsætte bestræbelserne på at fremme civilsamfundet på trods af de nuværende og muligvis vedvarende begrænsninger, som den nuværende militære regering har indført;
 13. bekræfter sin grundlæggende overbevisning om, at demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne er grundlæggende for at opnå bæredygtig og virkelig inklusiv økonomisk vækst og velstand;
 14. gentager, at Aung San Suu Kyi til trods for, at hun ikke i tilstrækkelig grad fordømmer menneskerettighedskrænkelserne imod mindretal i Myanmar, fortsat er et symbol for Myanmars befolkning, når det drejer sig om demokratiske forhåbninger og ambitioner om en mere retfærdig og demokratisk fremtid;
 15. udtrykker bekymring over det stigende antal forfalskede og manipulerede oplysninger, som Tatmadaw har udsendt i Myanmar, og ser den stigende forekomst af sådanne "falske nyheder" i Myanmar som en bekymrende tendens;
 16. minder om, at Myanmar skal opfylde sine forpligtelser og tilsagn med hensyn til demokratiske principper og menneskerettigheder, som er en væsentlig del af EBA-ordningen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), i GSP-forordningen med henblik på at suspendere de handelspræferencer, som Myanmar, navnlig virksomheder tilhørende medlemmer af militæret, nyder godt af inden for specifikke sektorer, og til at holde Parlamentet behørigt underrettet; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at øge presset på Tatmadaw og træffe alle foranstaltninger, der står til deres rådighed, for at sikre, at de valgte myndigheder igen får magten; opfordrer Kommissionen til, uden at udelukke eventuelle foranstaltninger, herunder udarbejdelse af sanktioner mod dem, der er ansvarlige for kuppet, at forberede gradvise straffeforanstaltninger for at reagere hensigtsmæssigt på de eksisterende krænkelser og eventuelle yderligere krænkelser, samtidig med at der tages hensyn til de positive virkninger af de handelspræferencer, der tidligere er indrømmet, for civilsamfundet og den civile økonomi;
 17. opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at udsende rådgivning til EU-baserede virksomheder for at advare dem om de menneskerettighedsmæssige, omdømmemæssige og juridiske risici ved at handle med Myanmars militær; opfordrer indtrængende EU-baserede virksomheder til at udvise grundig due diligence på menneskerettighedsområdet og til at sikre, at de ikke har nogen tilknytning til Myanmars sikkerhedsstyrker, deres individuelle medlemmer eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, og at de hverken direkte eller indirekte bidrager til militærets undertrykkelse af demokrati og menneskerettigheder; opfordrer EU-baserede virksomheder, herunder moderselskaber og datterselskaber, til hurtigst muligt at revurdere deres forretningsforbindelser i Myanmar og afbryde alle forbindelser med selskaber, der har tilknytning til militæret; påpeger de aktuelle forberedelser af due diligence-lovgivning i EU, der pålægger EU-virksomheder og virksomheder, der opererer på det indre marked, due diligence-forpligtelser på menneskerettighedsområdet, og som sikrer, at virksomheder, der bidrager til eller har forbindelse til krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Myanmar, drages til ansvar i overensstemmelse med national lovgivning, 
 18. opfordrer EU-institutionerne og andre internationale finansielle organisationer til nøje at kontrollere Tatmadaws og dets medlemmers finansielle aktiviteter og til at redegøre for, hvilke passende foranstaltninger der kan træffes, hvis situationen i Myanmar ikke forbedres eller endog forværres yderligere;
 19. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme international koordinering for at forhindre, at ulovlige varer eksporteres ulovligt fra Myanmar, hvilket især ville være til økonomisk fordel for militæret, og til at standse produktionen af ulovlige varer, navnlig udnyttelsen af naturressourcer såsom ulovligt fældet træ;
 20. opfordrer Rådet til at revidere og eventuelt ændre EU's våbenembargo mod Myanmar for at sikre, at overvågningsudstyr og produkter med dobbelt anvendelse, der kan anvendes af militæret i dets undertrykkelse af rettigheder og meningsforskelle, er omfattet af embargoen;
 21. opfordrer EU til at fortsætte programmer, der hjælper landets borgere, og til at øge støtten, hvor det er nødvendigt i lyset af den aktuelle krise, herunder initiativer til humanitær bistand og demokratistøtte; roser Finlands, Frankrigs, Nederlandenes, Polens, Tysklands og Østrigs beslutning af 1. juli 2020 om at suspendere Myanmars tilbagebetaling af gæld på 98 mio. USD for at hjælpe landet med at håndtere de alvorlige konsekvenser af covid-19-pandemien; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at udviklingsbistand ikke kanaliseres gennem Myanmars regering, som nu er i hænderne på Tatmadaw;
 22. er af den opfattelse, at ASEAN om nødvendigt kan fungere som en kanal for bistand fra det internationale samfund til Myanmar, som det gjorde, efter cyklonen Nargis hærgede Myanmar i 2008; opfordrer endvidere ASEAN til at spille en aktiv rolle med hensyn til at mægle i den nuværende krise i Myanmar; mener, at valgobservationsmissioner kan være et effektivt redskab for ASEAN til at støtte den demokratiske konsolidering i dens medlemsstater, eftersom disse missioner giver valgprocessen en yderligere grad af legitimitet;
 23. opfordrer NF/HR til at indgå et nært samarbejde med ligesindede partnere såsom USA, Det Forenede Kongerige, Japan, Indien, Australien, Canada og navnlig medlemmerne af ASEAN og arbejde tæt sammen med dem om at strømline holdninger og initiativer med henblik på at arbejde hen imod en genoprettelse af en civil regering i Myanmar snarest muligt;
 24. opfordrer til, at internationale humanitære observatører, herunder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar og Menneskerettighedsrådets mandatindehavere vedrørende særlige procedurer, gives øjeblikkelig og uhindret adgang til hele Myanmars område; glæder sig over det tætte samarbejde mellem EU og FN og andre internationale organisationer vedrørende Myanmar;
 25. glæder sig over erklæringen fra FN's Sikkerhedsråd, hvori det opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle tilbageholdte; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til hurtigst muligt at vedtage en resolution, der fordømmer Tatmadaws kup og indfører klare og bindende sanktioner, der kan fuldbyrdes, hvis Tatmadaw fortsætter med at krænke demokratiske processer;
 26. opfordrer EU og dets medlemsstater til at fremme vedtagelsen af en resolution om Myanmar på næste samling i FN's Menneskerettighedsråd;
 27. opfordrer endvidere Kina og Rusland til aktivt at engagere sig i internationalt diplomati og leve op til deres ansvar som permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og forventer, at de spiller en konstruktiv rolle i forbindelse med undersøgelsen af situationen i Myanmar;
 28. roser FN's generalsekretær Antonio Guterres for hans stærke ord om militærets handlinger i Myanmar og glæder sig over erklæringerne fra ASEAN's formand om udviklingen Republikken Myanmarunionen, der understregede betydningen af "overholdelse af principperne om demokrati, retsstat og god regeringsførelse, respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder";
 29. minder om Myanmars multietniske karakter og opfordrer indtrængende Tatmadaw til fuldt ud at respektere hver enkelt etnicitets umistelige rettigheder og understreger, at Den Europæiske Union fortsat nøje vil overvåge den militære ledelses handlinger over for sine mindretal, navnlig rohingyaerne, som allerede tidligere har været udsat for enorm grusomhed; udtrykker i denne forbindelse sin taknemmelighed og respekt over for regeringen og befolkningen i Bangladesh, som har modtaget og fortsat været vært for omkring en million rohingya-flygtninge fra Myanmar; understreger på det kraftigste, at det er Myanmar, der i sidste ende bærer ansvaret for disse flygtninge og skal garantere deres sikre, menneskeværdige og velordnede hjemvenden og reintegration i Myanmar; opfordrer til fuld og uhindret humanitær adgang til Myanmar;
 30. gentager sin stærke fordømmelse af alle tidligere og nuværende krænkelser af menneskerettighederne og de systematiske og omfattende angreb, herunder drab, chikane, voldtægt og ødelæggelse af ejendom, som i henhold til UNIFFM's og FN's Menneskerettighedskontors oplysninger udgør folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af væbnede styrker mod rohingyabefolkningen; understreger, at militæret hele tiden har overtrådt den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret;
 31. glæder sig over, at Rådet for Udenrigsanliggender har vedtaget og forlænget sanktionerne fra 2018 over for militærfolk og embedsmænd fra Tatmadaw samt grænsevagter og politifolk, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod rohingyabefolkningen, og forventer, at disse personer løbende kontrolleres under sanktionsordningen;
 32. gentager sin støtte til ICC's chefanklagers beslutning om at iværksætte en indledende undersøgelse af forbrydelser begået mod rohingyabefolkningen og til ethvert passende initiativ, der bidrager til at stille de ansvarlige for grusomheder til regnskab, herunder general Min Aung Hlaing og general Soe Wen;
 33. opfordrer indtrængende Rådet til at ændre mandatet for den nuværende ordning med restriktive foranstaltninger, således at den omfatter krænkelser af demokratiet, og til at udvide de målrettede sanktioner til ligeledes at omfatte hele Myanmars militærs ledelse, herunder alle dem, der er involveret i kuppet, og andre juridiske enheder, der ejes direkte af dem, der deltager i kuppet;
 34. glæder sig i denne forbindelse meget over EU's lederskab i forbindelse med oprettelsen af FN's uafhængige undersøgelsesmekanisme for Myanmar (IIMM) med henblik på at indsamle, konsolidere, bevare og analysere beviser for de mest alvorlige internationale forbrydelser og overtrædelser, der er begået i Myanmar siden 2011; opfordrer indtrængende Myanmar til at samarbejde med internationale bestræbelser på at sikre ansvarlighed, herunder ved endelig at give IIMM fuld adgang til landet; opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at sikre, at IIMM har den nødvendige støtte, herunder finansiel støtte, til at gennemføre sit mandat;
 35. opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til nøje at følge situationen i Myanmar og opfordrer NF/HR til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentets Udenrigsudvalg for at sikre en passende parlamentarisk dialog om denne vigtige og bekymrende situation;
 36. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars legitime præsident og regering, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringerne og parlamenterne i USA, Det Forenede Kongerige, Japan, Indien, Australien, Canada og medlemsstaterne i ASEAN, generalsekretæren i ASEAN, ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd, Pyidaungsu Hluttaw (Myanmarunionens Forsamling) samt Myanmars præsident, statsrådgiver og militær.

 

 

[1] EUT C 419 af 16.12.2015, s. 189.

[2] EUT C 258E af 7.9.2013, s. 79.

[3] EUT C 161E af 31.5.2011, s. 154.

[4] EUT C 99E af 3.4.2012, s. 120.

[5] EUT C 101 af 16.3.2018, s. 134.

[6] EUT C 238 af 6.7.2018, s. 112.

[7] EUT C 337 af 20.9.2018, s. 109.

[8] EUT C 28 af 27.1.2020, s. 80.

[9] EUT C 433 af 23.12.2019, s. 124.

[10] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0018.

Seneste opdatering: 11. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik