Предложение за обща резолюция - RC-B9-0119/2021/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B9-0119/2021/REV1

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

9.2.2021 - (2021/2539(RSP))

внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0119/2021 (The Left)
B9-0121/2021 (Verts/ALE)
B9-0123/2021 (PPE)
B9-0124/2021 (S&D)
B9-0127/2021 (Renew)
B9-0129/2021 (ECR)

Михаел Галер, Кристиан Загарц, Изабел Визелер-Лима, Давид Лега
от името на групата PPE
Кати Пири, Марк Тарабела
от името на групата S&D
Бари Андрюз, Мария Сорая Родригес Рамос, Исаскун Билбао Барандика, Влад Дан Георге, Урмас Пает, Михал Шимечка, Драгош Тудораке, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Мориц Кьорнер, Николае Щефънуца
от името на групата Renew
Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига
от името на групата ECR
Мик Уолас 
от името на групата The Left


Процедура : 2021/2539(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0119/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0119/2021
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното и политическото положение в Йемен

(2021/2539(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално резолюциите от 4 октомври 2018 г.[1], 30 ноември 2017 г.[2], 25 февруари 2016 г.[3] и 9 юли 2015 г.[4] относно положението в Йемен, както и своята резолюция от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право[5],

 като взе предвид изявлението от 8 февруари 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно последните нападения, извършени от „Ансар Аллах“ (движението „Хути“),

 като взе предвид изявлението от 12 януари 2021 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно определянето от САЩ на движението „Ансар Аллах“ като терористична организация,

 като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 30 декември 2020 г. относно нападението в Аден, от 19 декември 2020 г. относно формирането на новото правителство, от 17 октомври 2020 г. относно освобождаването на задържани лица, от 28 септември 2020 г. относно размяната на затворници и от 31 юли 2020 г. относно освобождаването на членове на бахайската общност,

 като взе предвид съвместното комюнике от 17 септември 2020 г. на Германия, Кувейт, Швеция, Обединеното кралство, Съединените щати, Китай, Франция, Русия и Европейския съюз относно конфликта в Йемен,

 като взе предвид изявлението от 9 април 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно обявяването на примирие в Йемен,

 като взе предвид съвместните изявления на комисаря на ЕС по въпросите на управлението на кризи Янез Ленарчич и бившия министър по въпросите на международното сътрудничество за развитие Петер Ериксон от 14 февруари 2020 г. и 24 септември 2020 г., озаглавени „ОСООН: ЕС и Швеция обединяват силите си, за да се избегне гладът в Йемен“,

 като взе предвид съответните заключения на Съвета и Европейския съвет относно Йемен, и по-специално заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г.,

 като взе предвид окончателния доклад на експертната група на ООН относно Йемен от 22 януари 2021 г.,

 като взе предвид съответните изявления на експерти на ООН относно Йемен, и по-специално изявлението от 3 декември 2020 г., озаглавено „Група на водещи международни и регионални експерти на ООН представи основна информация на Съвета за сигурност на ООН, като настоя за прекратяване на безнаказаността, разширяване на санкциите и сезиране на Международния наказателен съд от Съвета за сигурност на ООН относно положението в Йемен“, от 12 ноември 2020 г., озаглавено „Експерти на ООН: на технически екип трябва да бъде разрешено да предотврати катастрофа с нефтен разлив, заплашваща Йемен“, от 15 октомври 2020 г., озаглавено „Обединени арабски емирства: експерти на ООН считат, че принудителното връщане на бивши задържани лица от Гуантанамо в Йемен е незаконно и създава риск за живота“, и от 23 април 2020 г., озаглавено „Експерти на ООН призовават за незабавно и безусловно освобождаване на представители на бахайската общност в Йемен“,

 като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН по правата на човека от 2 септември 2020 г. относно предоставянето на техническа помощ на Националната анкетна комисия за разследване на твърденията за нарушения и злоупотреби, извършени в Йемен от всички страни в конфликта (A/HRC/45/57),

 като взе предвид доклада на специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти от 23 декември 2020 г. относно „децата и въоръжените конфликти“,

 като взе предвид третия доклад на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен от 28 септември 2020 г. относно положението с правата на човека в Йемен, включително нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам,

 като взе предвид интерактивния диалог на Съвета на ООН по правата на човека с Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти (UN GEE) за Йемен от 29 септември 2020 г.,

 като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Резолюция 2534 от 14 юли 2020 г. за подновяване на мандата на мисията на ООН в подкрепа на Споразумението относно Ходейда (UNMHA) до 15 юли 2021 г. и Резолюция 2511 от 25 февруари 2020 г. за подновяване на режима на санкции в Йемен за една година,

 като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 14 декември 2020 г. относно втората годишнина на Споразумението от Стокхолм,

 като взе предвид Насоките на Европейския съюз за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право[6],

 като взе предвид Споразумението от Стокхолм от 13 декември 2018 г.,

 като взе предвид Споразумението от Рияд от 5 ноември 2019 г.,

 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

 като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че преди десет години, на 11 февруари 2011 г., започнаха масови протести, впоследствие станали известни като Йеменската революция, която по-късно доведе до оттеглянето от властта на президента Али Абдула Салех след 33 години диктатура; като има предвид, че това въстание беше отражение на дълбоките стремежи на народа на Йемен за демокрация, свобода, социална справедливост и човешко достойнство;

Б. като има предвид, че от началото на въоръжения конфликт през март 2015 г. са убити най-малко 133 000 души и 3,6 милиона са вътрешно разселени; като има предвид, че Споразумението от Стокхолм, подписано през декември 2018 г., имаше за цел да създаде безопасни хуманитарни коридори и обмен на затворници и да доведе до прекратяване на огъня в района на Червено море; като има предвид, че след това страните нарушиха споразумението за прекратяване на огъня и над 5 000 цивилни граждани са убити; като има предвид, че повечето цивилни граждани са убити от въздушни нападения на ръководената от Саудитска Арабия коалиция;

В. като има предвид, че през 2020 г. сраженията се засилиха, по-специално във и около Джауф, Мариб, Ним, Таиз, Ходейда, Байда и Абиян, с пряката поддръжка и подкрепа от страна на трети държави, включително от ръководената от Саудитска Арабия коалиция за йеменското правителство и от ОАЕ за Южния преходен съвет, докато подкрепяното от Иран движение „Хути“ все още контролира по-голямата част от Северен и централен Йемен, където живеят 70% от йеменското население; като има предвид, че продължават да се извършват в широк мащаб тежки нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, без да се търси отговорност от извършителите;

Г. като има предвид, че ЕС е загрижен във връзка със сведенията за подновени нападения от движението „Хути“ в провинциите Мариб и Ал Хауф, както и многократните опити за извършване на трансгранични нападения на територията на Саудитска Арабия; като има предвид, че подновените военни действия и офанзиви в този конкретен момент сериозно подкопават продължаващите усилия на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс, както и общите усилия за прекратяване на войната в Йемен;

Д. като има предвид, че през септември 2020 г. Съветът по правата на човека поднови мандата на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен; като има предвид, че последният доклад на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти от септември 2020 г. показва, че всички страни в конфликта продължават да извършват редица нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително нападения, които могат да представляват военни престъпления;

Е. като има предвид, че установените нарушения на правата на човека включват произволно лишаване от живот, насилствени изчезвания, произволно задържане, основано на пола насилие, включително сексуално насилие, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение, набиране и използване на деца във враждебни действия, отказ на правото на справедлив съдебен процес и нарушения на основните свободи и икономическите, социалните и културните права; като има предвид, че широкото използване на противопехотни мини от движението „Хути“ представлява постоянна заплаха за цивилното население и допринася за разселването; като има предвид, че движението „Хути“, свързаните с правителството сили, както и ОАЕ и подкрепяните от ОАЕ йеменски сили са пряко отговорни за произволни задържания и насилствени изчезвания;

Ж. като има предвид, че Йемен и ОАЕ са подписали Римския статут на Международния наказателен съд, но още не са го ратифицирали; като има предвид, че Саудитска Арабия не е подписала и не е ратифицирала Римския статут; като има предвид, че няколко разпоредби на Римския статут, включително свързаните с военните престъпления, отразяват международното обичайно право; като има предвид, че Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти призова Съвета за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд относно положението в Йемен и да разшири списъка на лицата, които подлежат на санкции от Съвета за сигурност на ООН;

З. като има предвид, че на 26 декември 2020 г. ново йеменско правителство, съставено от 24 членове, положи клетва пред президента Абд Рабу Мансур Хади въз основа на Споразумението от Рияд, постигнато с посредничеството на Саудитска Арабия; като има предвид, че в новото правителство със споделяне на властта има равно представителство както от северните, така и от южните региони на Йемен, като в него са включени и петима членове на Южния преходен съвет; като има предвид, че за съжаление за първи път от повече от двадесет години то не включва нито една жена сред своите членове; като има предвид, че между международно признатото правителство и Южния преходен съвет възникна нов спор относно назначаването на съдии, което потвърди нестабилността на съвместното правителство; като има предвид, че между силите на международно признатото правителство (подкрепяно от ръководената от Саудитска Арабия коалиция) и движението „Хути“ избухна подновен военен конфликт; като има предвид, че от началото на конфликта жените отсъстват напълно от преговорните процеси, но въпреки това остават от основно значение за намирането на трайно решение на конфликта;

И. като има предвид, че войната доведе до най-тежката хуманитарна криза в света, като почти 80% от населението – над 24 милиона души – се нуждаят от хуманитарна помощ, включително над 12 милиона деца; като има предвид, че положението на място продължава да се влошава и 50 000 йеменци вече живеят в условия, много близки до масов глад; като има предвид, че според последния анализ на Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност в Йемен повече от половината от населението, а именно 16,2 милиона от 30 милиона души, ще бъдат изправени пред кризисни нива на продоволствена несигурност и броят на хората, живеещи на ръба на глада, би могъл почти да се утрои; като има предвид, че до момента са получени едва 56% от сумата от 3,38 милиарда щатски долара, необходима за хуманитарната реакция през 2020 г.;

Й. като има предвид, че COVID-19 и неговото социално-икономическо въздействие допълнително възпрепятстват достъпа до здравеопазване и увеличават риска от недохранване; като има предвид, че избухналата епидемия от холера е най-голямата в най-новата история, с докладвани над 1,1 милион случая;

К. като има предвид, че продължаващият конфликт сериозно възпрепятства напредъка на Йемен по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ЦУР 1 (изкореняване на бедността) и ЦУР 2 (нулев глад); като има предвид, че конфликтът забави развитието на Йемен с повече от две десетилетия; като има предвид, че пропуските в изпълнението на ЦУР ще продължат да се увеличават, докато конфликтът продължава;

Л. като има предвид, че за трети път от 2019 г. насам в северната част на Йемен се заражда криза с горивата, което намалява значително достъпа до храна, вода, медицински услуги и жизненоважен транспорт за цивилното население; като има предвид, че тази предизвикана от човека криза е пряк резултат от конкуренцията между движението „Хути“ и признатото от ООН правителство на Йемен за контрол на горивата;

М. като има предвид, че 2,1 милиона деца страдат от остро недохранване и почти 358 000 деца под петгодишна възраст страдат от тежко недохранване; като има предвид, че в резултат на недостига на финансиране от април 2020 г. насам е намалено продоволственото подпомагане и че ако не бъде осигурено допълнително финансиране, ще бъдат засегнати още 1,37 милиона деца; като има предвид, че ако се спре изпълнението на програмите, 530 000 деца на възраст под две години няма да могат да получават услуги по изхранване;

Н. като има предвид, че конфликтът и настоящата пандемия от COVID-19 влошиха положението на жените; като има предвид, че от началото на конфликта са се увеличили експоненциално случаите на основано на пола насилие и на сексуално насилие; като има предвид, че и без това ограниченият капацитет за борба със сексуалното и основаното на пола насилие в наказателноправната система се срина и не се провеждат разследвания във връзка с практики като отвличане и изнасилване на жени или заплаха за такива; като има предвид, че около 30% от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че вече липсват лекарства за многобройни хронични болести и че Йемен е сред държавите с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени е по-вероятно да се заразят с холера и са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава риска от усложнения и смърт по време на раждане;

О. като има предвид, че Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти установи, че подкрепяните от ОАЕ сили за сигурност извършват изнасилвания и други форми на сексуално насилие срещу задържани лица в няколко центъра за задържане, включително в коалиционния център „Бурейка“ и затвора „Бир Ахмед“, както и срещу мигранти и маргинализирани черноафрикански общности, а така също отправят заплахи и извършват тормоз срещу ЛГБТИ лица; като има предвид, че срещу движението „Хути“ бяха повдигнати правдоподобни упреци, че използват изнасилвания и изтезания като средство за водене на война, по-специално срещу политически ангажирани жени и жени активисти;

П. като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за обща за ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност на членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, извършени в Йемен; като има предвид, че някои държави членки са наложили забрани върху износа на оръжие за членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително забраната на Германия за износ на оръжие за Саудитска Арабия и забраната на Италия за износ на оръжие за Саудитска Арабия и ОАЕ, и като има предвид, че и други обмислят това; като има предвид, че някои държави членки продължават да изнасят за Саудитска Арабия и ОАЕ оръжия, които може да се използват в Йемен, в нарушение на правно обвързващата Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжие[7];

Р. като има предвид, че Съединените щати спряха продажбите на оръжие за Саудитска Арабия и преустановиха трансфера на реактивни самолети F-35 към ОАЕ в очакване на преразглеждане; като има предвид, че на 4 февруари 2021 г. президентът на САЩ Байдън обяви предстоящото прекратяване на всякаква подкрепа от страна на САЩ за офанзивните операции във войната в Йемен, включително съответните продажби на оръжие, и назначи нов пратеник в Йемен;

С. като има предвид, че в окончателния си доклад от 22 януари 2021 г. експертната група на ООН за Йемен отбеляза, че все повече доказателства сочат, че физически лица или образувания в Иран доставят значителни количества оръжия и компоненти на движението „Хути“; като има предвид, че движението „Хути“ продължава да атакува цивилни цели в Саудитска Арабия с ракети и безпилотни летателни апарати;

Т. като има предвид, че на 19 януари 2021 г. предишната администрация на САЩ взе решение за обявяване на движението на хутите „Ансар Аллах“ за терористична организация; като има предвид, че въпреки предоставените от правителството на САЩ генерални лицензи, въздействието на това решение върху възможността за внос на храни, горива и лекарства в държавата продължава да бъде изключително обезпокоително; като има предвид, че на 5 февруари 2021 г. новата администрация на САЩ обяви заличаването на „Ансар Аллах“ от списъците на чуждестранни терористични организации и на изрично посочени световни терористи;

У. като има предвид, че влошаването на политическата обстановка и положението със сигурността в Йемен доведе до увеличаването и консолидирането на присъствието на терористични групи в държавата, включително Ансар ал-Шария, известна също като „Ал-Кайда на Арабския полуостров“, и т.нар. Йеменска провинция Даиш, които продължават да контролират малки части от територията, както и военното крило на „Хизбула“, което е в списъка на ЕС на терористични организации;

Ф. като има предвид, че стабилен, сигурен и демократичен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за гарантиране на мира и стабилността в самия Йемен;

Х. като има предвид, че между 2015 г. и 2019 г. икономиката на Йемен се е свила с 45%; като има предвид, че икономиката на Йемен, която беше нестабилна още преди конфликта, е засегната сериозно, като стотици хиляди семейства вече нямат постоянни доходи; като има предвид, че Йемен внася 90% от храната си чрез търговски внос, който агенциите за подпомагане не могат да заменят, тъй като хуманитарните агенции предоставят на нуждаещите се лица ваучери за храна или пари в брой, за да могат да купуват продукти на пазара; като има предвид, че 70% от помощта и от търговските стоки за Йемен се внасят в държавата през контролираното от хутите пристанище Ходейда и близкото пристанище Салеф, като осигуряват храна, гориво и лекарства, които са необходими за оцеляването на населението;

Ц. като има предвид, че схемите за икономическо забогатяване са широко документирани, като икономическите и финансовите ресурси на страната са отклонявани както от правителството на Йемен, така и от движението „Хути“, с опустошително въздействие върху йеменския народ; като има предвид, че в окончателния доклад на експертната група на ООН се посочва, че през 2019 г. движението „Хути“ е отклонило най-малко 1,8 милиарда щатски долара, предназначени за изплащане от страна на правителството на заплати и предоставяне на основни услуги на гражданите; като има предвид, че в доклада се подчертава също така, че правителството участва в практики на изпиране на пари и корупция, които оказват неблагоприятно въздействие върху достъпа до подходящи хранителни доставки за йеменските граждани, в нарушение на правото на прехрана, включително незаконното отклоняване към търговци на 423 милиона щатски долара от средствата на Саудитска Арабия, предназначени първоначално за закупуване на ориз и други стоки за йеменския народ;

Ч. като има предвид, че говорителят на генералния секретар на ООН подчерта неотложната необходимост от справяне с хуманитарната и екологичната заплаха от изтичането на един милион барела нефт от нефтения танкер „Safer“ край Рас Иса в Йемен; като има предвид, че бързото влошаване на състоянието на танкера създава сериозна заплаха от голям нефтен разлив, който би оказал катастрофално въздействие върху околната среда, би разрушил биологичното разнообразие и би унищожил поминъка на местните крайбрежни общности в Червено море; като има предвид, че въпреки непосредствения риск от екологична катастрофа дългоочакваната инспекция на 44-годишния петролен танкер беше отложена за март 2021 г.;

1. осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен от 2015 г. насам, което доведе до най-тежката хуманитарна криза в света; припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде разрешена устойчиво единствено чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и ангажиращ Йемен, в който участват всички части на йеменското общество и всички страни в конфликта; подчертава, че за да се спре войната и да се облекчи настоящата хуманитарна криза, всички страни следва да започнат добросъвестно преговори с оглед на постигането на надеждни договорености в областта на политиката и сигурността в съответствие с Резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, съвместните механизми за изпълнение на мисията на ООН в подкрепа на Споразумението от Ходейда и прекратяването на огъня в световен мащаб, за което се призовава в Резолюция 2532 (2020) на Съвета за сигурност на ООН;

2. изразява възмущение от разразяващата се в страната опустошителна хуманитарна криза; призовава всички страни да изпълнят задълженията си за улесняване на бързото и безпрепятствено преминаване на хуманитарни и други материали от първа необходимост за населението, а така също и за безпрепятствен достъп до медицински съоръжения в Йемен и в чужбина; изразява особена тревога във връзка с последната оценка на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, която показва, че 50 000 души в Йемен живеят в условия, подобни на бедствен глад, като се очаква броят им да се утрои до юни 2021 г. дори ако настоящите равнища на подпомагане останат непроменени;

3. приветства приноса на ЕС за Йемен в размер на над 1 милиарда евро от 2015 г. насам за политическа помощ, помощ за развитие и хуманитарна помощ; приветства ангажимента му за утрояване на хуманитарната помощ за Йемен през 2021 г.; изразява загриженост обаче, че това продължава да бъде недостатъчно за справяне с мащаба на предизвикателствата, пред които е изправен Йемен; изразява съжаление относно факта, че недостигът на финансиране за Йемен нарасна на 50% през 2019 г.; припомня, че мащабът и сериозността на кризата следва да бъдат отправната точка за бюджетните разисквания; призовава ЕС да мобилизира допълнителни ресурси за справяне с положението в Йемен като част от програмирането на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество; в по-общ план призовава настоятелно Комисията и държавите членки да продължат да играят водеща роля в международните усилия за спешно увеличаване на хуманитарната помощ, включително чрез изпълнение на ангажиментите, поети по време на донорската конференция през юни 2020 г. за плана за хуманитарна реакция за Йемен;

4. подчертава факта, че разпространението на COVID-19 създава допълнителни сериозни предизвикателства за срива на здравната инфраструктура на страната, тъй като здравните центрове не разполагат с основно оборудване за лечение на COVID-19, а медицинските специалисти нямат предпазни средства и в по-голямата си част не получават заплата, което води до неявяване на работа; призовава всички международни донори да засилят предоставянето на незабавна помощ за поддържане на местната здравна система и да ѝ помогнат да ограничи разпространението на настоящите смъртоносни огнища в Йемен, включително COVID-19, малария, холера и денга; призовава ЕС и неговите държави членки да улеснят достъпа до ваксини в Йемен, включително в лагери за вътрешно разселени лица, чрез механизма COVAX, като част от усилията за гарантиране на справедлив и глобален достъп до ваксини срещу COVID-19, особено сред най-уязвимите лица;

5. подкрепя усилията на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен Мартин Грифитс за напредък в политическия процес и за постигане на незабавно примирие в цялата държава; призовава да се предостави на специалния пратеник пълен и безпрепятствен достъп до всички части от територията на Йемен; призовава върховния представител/заместник-председател на Съюза и всички държави членки да предоставят на г-н Грифитс политическа подкрепа с оглед на намирането на приобщаващо и постигнато по пътя на преговорите решение на конфликта; за тази цел призовава Съвета по външни работи да преразгледа и актуализира най-новите си заключения относно Йемен от 18 февруари 2019 г., така че да отразяват настоящото положение в страната; настоятелно призовава ЕС и всички негови държави членки да продължат да работят с всички страни в конфликта и да утвърдят прилагането на Споразумението от Стокхолм и на проекта на политическа декларация на ООН като необходими стъпки за намаляване на напрежението и за постигане на политическо споразумение;

6. изразява убеждението, че всяко дългосрочно решение следва да е съсредоточено върху първопричините за нестабилността в държавата и да задоволява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява подкрепата си за всички мирни политически усилия за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен; осъжда чуждестранната намеса в Йемен, включително присъствието на чуждестранни войски и наемници на място; призовава за незабавно изтегляне на всички чуждестранни сили, за да се улесни политическият диалог между йеменските действащи лица;

7. призовава всички страни в конфликта да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право и да прекратят всички мерки, изострящи настоящата хуманитарна криза; призовава ЕС и неговите държави членки да осъдят най-категорично тежките нарушения на международното хуманитарно право, извършени от всички страни в конфликта от края на 2014 г. насам, включително въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, които причиниха хиляди жертви сред цивилното население, изостриха нестабилността на страната и бяха насочени срещу невоенни обекти като училища, водни цистерни и сватби, както и да осъдят нападенията на хутите срещу саудитски цели на територията на Йемен;

8. призовава Саудитска Арабия незабавно да спре блокирането на кораби, превозващи гориво, предназначени за контролираните от хути територии; отново заявява, че всички страни трябва спешно да се въздържат от използване на умишлено подлагане на глад на гражданското население като метод за водене на война, тъй като това представлява нарушение на международното хуманитарно право в съответствие с член 8, параграф 2, буква б) (xxv) от Римския статут на Международния наказателен съд; подчертава, че е важно да се постигне споразумение между двете страни в северната и южната част относно използването на горивото, за да се облекчи икономическата, селскостопанската, водната, медицинската, енергийната и транспортната криза, която се засилва от използването на горивото като средство за водене на икономическа война;

9. подкрепя всички мерки, изграждащи доверие между страните в конфликта, с особено внимание към тези, които имат капацитет незабавно да смекчат хуманитарните нужди, като например пълното отваряне на летището в Сана, възобновяването на изплащането на заплатите, прилагането на механизми, позволяващи непрекъснато функциониране на морските пристанища за улесняване на вноса на горива и храни, както и усилията за осигуряване на ресурси и подкрепа за Централната банка на Йемен; призовава Европейския съюз и всички държави членки да предоставят пакет от икономически спасителни мерки за Йемен, включително чуждестранни валутни инжекции, за да се подпомогне стабилизирането на икономиката и на йеменския риал и да се предотврати по-нататъшното повишаване на цените на храните, както и осигуряването на чуждестранни резерви за субсидиране на търговския внос на храни и горива и за изплащане на заплатите в публичния сектор;

10. изразява съжаление относно факта, че за пръв път от 20 години новото йеменско правителство не включва сред членовете си жени и призовава правителството на Йемен да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира равното представителство, присъствие и участие на жените в политическата сфера на страната;

11. подчертава, че износителите на оръжие със седалище в ЕС, които подхранват конфликта в Йемен, не спазват няколко критерия на правно обвързващата Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжия; във връзка с това отново призовава за валидна за целия ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност на членове на коалицията, включително на Саудитска Арабия и ОАЕ, предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, извършени в Йемен;

12. приветства за тази цел решенията на редица държави членки да наложат забрани за износ на оръжие за Саудитска Арабия и ОАЕ; призовава всички държави членки да спрат износа на оръжие за всички членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция; призовава заместник-председателя/върховен представител да докладва за текущото състояние на сътрудничеството във военната сфера и в сферата на сигурността между държавите членки и членовете на ръководената от Саудитска Арабия коалиция; осъжда снабдяването на движението „Хути“ със значителни количества оръжия и компоненти от страна на лица и образувания от Иран;

13. приветства временното спиране от страна на Съединените щати на продажбите на оръжие, използвано за конфликта в Йемен, за Саудитска Арабия, както и на доставката на реактивни самолети F-35 на стойност 23 милиарда щатски долара за ОАЕ, а също така и неотдавнашното съобщение на администрацията на САЩ относно предстоящото прекратяване на всякаква подкрепа за офанзивни операции във войната в Йемен, включително доставката на ракети с прецизно насочване и обмена на разузнавателна информация; във връзка с това приветства подновения ангажимент на САЩ за дипломатическо разрешаване на конфликта, за което свидетелства неотдавнашното назначаване на специален пратеник на САЩ за Йемен;

14. призовава всички страни в конфликта в Йемен да въведат целенасочена политика за нападения с ракети и безпилотни летателни апарати, която следва да е в съответствие с международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право; настоятелно призовава Съвета, заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да потвърдят отново позицията на ЕС съгласно международното право и да гарантират, че държавите членки въвеждат предпазни мерки, за да се гарантира, че разузнавателните данни, комуникационната инфраструктура и военните бази не се използват за улесняване на извънсъдебни екзекуции; повтаря призива си за приемане на правно обвързващо решение на Съвета относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати и спазването на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

15. изразява дълбока загриженост във връзка със засиленото присъствие в Йемен на престъпни и терористични групировки, включително „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ и „ИДИЛ/Даиш“; призовава всички страни в конфликта да предприемат решителни действия срещу тези групировки; осъжда всички действия, извършени от всички терористични организации;

16. приветства решението на новото правителство на САЩ да отмени решението на бившето правителство на САЩ да определи движението „Хути“, известно също като „Ансар Аллах“, като чуждестранна терористична организация и изрично посочени световни терористи;

17. призовава Съвета да изпълни изцяло резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, като идентифицира лицата, възпрепятстващи доставянето на хуманитарна помощ, и тези, които планират, ръководят или извършват действия, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международно хуманитарно право, или действия, които представляват нарушения на правата на човека в Йемен, и като приложи срещу тях целенасочени мерки; припомня, че Комитетът по санкциите не е определил лица от коалицията, които да бъдат санкционирани, въпреки информацията за повтарящи се нарушения от страна на коалицията, събрана от Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти, която предоставя информация с цел спомагане за пълното прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН;

18. настоятелно призовава за прекратяване на всички форми на сексуално и основано на пола насилие срещу жени и момичета, включително срещу тези, които са задържани; във връзка с това призовава ЕС да осигури специално финансиране за местните организации, ръководени от жени, и организациите за защита на правата на жените, за да се достига по-успешно до жените, момичетата и жертвите на основано на пола насилие, както и за програми, предназначени за постигане на издръжливост и икономическо овластяване на жените;

19. отново заявява, че е задължително да се закрилят децата и да се гарантира пълноценното упражняване на техните човешки права; призовава във връзка с това всички страни в конфликта да сложат край на набирането и използването на деца като войници във въоръжения конфликт и също така да гарантират демобилизацията и ефективното разоръжаване на момчетата и момичетата, набирани или използвани във военни действия, и ги приканва настоятелно да освободят пленниците и да си сътрудничат с ООН с оглед на прилагането на ефективни програми за тяхната рехабилитация, за физическото и психологическото им възстановяване и за реинтеграцията им в обществото;

20. призовава всички страни незабавно да преустановят всички атаки срещу свободата на изразяване, включително чрез задържане, насилствено изчезване и сплашване, и да освободят всички журналисти и защитници на правата на човека, които са задържани единствено за упражняването на своите права на човека;

21. изразява дълбока загриженост относно сведенията за нарушаване на свободата на религията или убежденията, включително дискриминация, незаконно задържане и използване на насилие, призовава за зачитане и защита на правото на свобода на изразяване и убеждения и осъжда дискриминацията въз основа на религиозна принадлежност, по-конкретно на християни, евреи и други религиозни малцинства, както и на невярващи, в случаи, свързани с разпределянето на хуманитарна помощ; призовава за незабавното и безусловно освобождаване, както и за прекратяване на преследването на последователите на бахайската вяра, които понастоящем са задържани заради мирно практикуване на своята религия и срещу които са повдигнати обвинения, наказуеми със смърт;

22. изразява съжаление по повод на щетите, нанесени на йеменското културно наследство от въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително на стария град на Сана и историческия град Забид, както и по повод на обстрелването на Националния музей на Таиз и заграбването от движението „Хути“ на ръкописи и реликви от историческата библиотека на Забид; подчертава, че всички извършители на такива действия трябва да бъдат подведени под отговорност в съответствие с Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт; призовава за спиране на правата на глас на Саудитска Арабия и ОАЕ в ръководните органи на ЮНЕСКО, докато не бъде проведено независимо и безпристрастно разследване на отговорността на двете държави за унищожаването на културното наследство; призовава генералния секретар на ООН да отнесе до Съвета за сигурност въпроса за защитата на всички културни обекти, застрашени от конфликта в Йемен, с оглед приемането на резолюция по този въпрос;

23. отново изтъква спешната необходимост от предприемане на мисия на ООН за оценка и ремонт на плаващата платформа за съхранение и разтоварване на петрол „Safer“, изоставена край пристанището на Ходейда и представляваща непосредствен риск от сериозна екологична катастрофа за биологичното разнообразие и за поминъка на местните крайбрежни общности на Червено море; призовава ЕС да предостави цялата необходима политическа, техническа или финансова подкрепа, за да се даде възможност на технически екип на ООН спешно да се качи на борда на плаващата платформа за съхранение и разтоварване на петрол „Safer“, за да се предотврати разлив на нефт, който би могъл да бъде четири пъти по-сериозен от историческия разлив от танкера „Ексон Валдес“ през 1989 г. в Аляска;

24. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да използват всички инструменти, с които разполагат, за да подведат под отговорност всички извършители на тежки нарушения на правата на човека; отбелязва възможността за прилагане на принципа на универсална юрисдикция за разследване и наказателно преследване на извършителите на тежки нарушения на правата на човека в Йемен; призовава за прилагането на глобалния режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека с цел налагане на целенасочени санкции, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, на длъжностни лица от всички страни в конфликта, участвали в тежки нарушения на правата на човека в Йемен, включително Саудитска Арабия и ОАЕ; призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да подкрепят събирането на доказателства с оглед на използването им при бъдещи наказателни преследвания и да обмислят създаването на независима комисия, която да наблюдава този процес; счита, че жертвите на жестоки престъпления и техните семейства следва да бъдат подкрепяни при достъпа до правосъдие;

25. призовава Съвета по правата на човека да гарантира, че положението с правата на човека в Йемен остава в дневния му ред, като продължи да подновява мандата на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти и като гарантира, че ѝ се предоставят достатъчно ресурси за ефективното изпълнение на мандата ѝ, включително събиране, съхранение и анализ на информация, свързана с нарушения и престъпления;

26. отново заявява своя ангажимент за борба срещу безнаказаността за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и тежки нарушения на правата на човека по света, включително в Йемен; счита, че лицата, отговорни за такива престъпления, следва да бъдат надлежно преследвани по съдебен път и съдени; призовава ЕС и държавите членки да предприемат решителни действия за отнасяне на въпроса за положението в Йемен от Съвета за сигурност на ООН до Международния наказателен съд и за разширяване на списъка на лицата, които подлежат на санкции от Съвета за сигурност;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави, на правителството на Йемен, на правителството на Кралство Саудитска Арабия, на правителството на Обединените арабски емирства и на правителството на Ислямска република Иран.

 

 

Последно осъвременяване: 10 февруари 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност