Postup : 2021/2577(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0173/2021

Předložené texty :

RC-B9-0173/2021

Rozpravy :

PV 11/03/2021 - 9.1
CRE 11/03/2021 - 9.1

Hlasování :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0085

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0173/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0174/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0196/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0198/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0199/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0200/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0201/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 180kWORD 54k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0173/2021 (The Left)

B9-0174/2021 (ID)

B9-0196/2021 (Verts/ALE)

B9-0198/2021 (Renew)

B9-0199/2021 (PPE)

B9-0200/2021 (S&D)

B9-0201/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu</Titre>

<DocRef>(2021/2577(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Peter Pollák, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Frédérique Ries</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Marco Campomenosi</Depute>

<Commission>{ID}za skupinu ID</Commission>

<Depute>Salima Yenbou, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}za skupinu The Left</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore, Chiara Gemma, Sabrina Pignedoli, Isabella Adinolfi</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve východní části Demokratické republiky Kongo a o zavraždění italského velvyslance Lucy Attanasia a osob z jeho doprovodu

(2021/2577(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 18. ledna 2018[1] se stejným názvem a usnesení ze dne 17. září 2020 o případu dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo[2],

 s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 22. února 2021 o Demokratické republice Kongo,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. května 2020 o bezpečnostní situaci v Ituri,

 s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluci č. 2463 ze dne 29. března 2019 o prodloužení mandátu stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) do 20. prosince 2019,

 s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/2033 ze dne 10. prosince 2020, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo[3],

 s ohledem na opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2528 ze dne 25. června 2020 o obnovení opatření týkajících se zbrojního embarga vůči DRK, jež bylo uloženo rezolucí Rady bezpečnosti č. 2293 (2016), do 1. července 2021 a o prodloužení mandátu skupiny odborníků zřízené podle rezoluce č. 1533 (2004) do 1. srpna 2021, kterými byla do 1. července 2021 prodloužena řada sankcí, jako je zbrojní embargo na ozbrojené skupiny v DRK, zákaz cestování pro jednotlivce a zmrazení majetku osob a subjektů určených Výborem OSN pro sankce,

 s ohledem na zprávu OSN mapující porušování lidských práv ze srpna 2010, která zdokumentovala nejzávažnější případy porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva na území DRK v období od března 1993 do června 2003,

 s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a mise MONUSCO ze dne 6. července 2020 nazvanou „Porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ozbrojenými skupinami Spojeneckých demokratických sil a členy obranných a bezpečnostních sil v oblasti Beni v provincii Severní Kivu a oblastech Irumu a Mambasa v provincii Ituri v období od 1. ledna 2019 do 31. ledna 2020“,

 s ohledem na nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (nařízení o konfliktních minerálech)[4],

 s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKP) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (tzv. dohodu z Cotonou)[5] ze dne 23. června 2000,

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů ze dne 27. června 1981, která vstoupila v platnost dne 21. října 1986,

 s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo, která byla přijata dne 18. února 2006,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 22. února 2021 byli italský velvyslanec v DRK Luca Attanasio, jeho řidič Mustapha Milambo a příslušník italské vojenské policie Vittorio Iacovacci zabiti ozbrojenci při útoku, který byl veden na jejich konvoj; vzhledem k tomu, že velvyslanec a jeho zaměstnanci cestovali ve vozidle OSN z Gomy na návštěvu školního projektu Světového potravinového programu OSN v Rutshuru; vzhledem k tomu, že zvolená trasa vedla po silnici, která byla předtím označena za bezpečnou pro cesty bez bezpečnostního týmu;

B. vzhledem k tomu, že život velvyslance a osob z jeho doprovodu se pokusili zachránit správci národního parku Virunga; vzhledem k tomu, že i správci parku pracují pod neustálou hrozbou únosů a zabíjení ze strany povstaleckých skupin; vzhledem k tomu, že při útoku v Nyamitwitwi v lednu 2021 bylo zabito šest správců parku a sedm jich bylo zraněno; vzhledem k tomu, že v dubnu 2020 bylo při útoku ze zálohy zabito 12 správců parku a pět civilistů;

C. vzhledem k tomu, že znepokojivá bezpečnostní situace ve východní části DRK se nadále zhoršuje, zejména na hranici mezi provinciemi Ituri, Jižní Kivu a Severní Kivu; vzhledem k tomu, že v regionu působí přibližně 120 ozbrojených skupin, včetně Demokratických sil za osvobození Rwandy, Spojeneckých demokratických sil a skupiny Nduma défense du Congo-Rénové, které usilují o přístup k přírodním zdrojům, včetně nerostných surovin, a o kontrolu nad nimi, a jsou odpovědné za únosy, zabíjení, mučení a sexuální násilí;

D. vzhledem k tomu, že násilí ve východní části DRK si vyžádalo v roce 2020 více než 2 000 obětí; vzhledem k tomu, že násilí od počátku roku 2021 dále vzrůstá; vzhledem k tomu, že civilisté, z nichž většinu tvoří ženy a děti, jsou terčem opakovaného násilí, které v období od 11. prosince 2020 do 10. ledna 2021 vedlo k úmrtí více než 150 osob; vzhledem k tomu, že během prvních dvou měsíců roku 2021 bylo uneseno více než 100 osob a mnoho dalších bylo zraněno; vzhledem k tomu, že byla zničena zdravotnická infrastruktura a přírodní zdroje a že domy byly údajně zapáleny; vzhledem k tomu, že obavy budí i skutečnost, že toto násilí bude mít humanitární důsledky; vzhledem k tomu, že OSN dosud zaregistrovala více než 67 000 vysídlených osob;

E. vzhledem k tomu, že podle internetové aplikace Kivu Security Tracker, která mapuje bezpečnostní situaci, bylo v Severním i Jižním Kivu od 1. ledna 2021 hlášeno 152 obětí z řad civilistů, 61 únosů za účelem vymáhání výkupného a 34 jiných únosů;

F. vzhledem k tomu, že dne 12. března 2017 byli ozbrojenci zabiti dva vyšetřovatelé OSN, a sice Švédka Zaida Catalánová a Američan Michael Sharp, a jejich tlumočník Beitu Tshintela, kteří pracovali na zdokumentování porušování lidských práv v centrální oblasti DRK Kasai;

G. vzhledem k tomu, že DRK se řadí mezi země s nejvyšším počtem vnitřně vysídlených osob na světě; vzhledem k tomu, že nejistota panující v zemi vyhnala z domovů více než pět milionů lidí; vzhledem k tomu, že mnoho žen a dětí žije v nejistých podmínkách, přespává venku nebo v přeplněných veřejných prostorech a je vystaveno riziku obtěžování, útoků nebo sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že vysídleným osobám často nejsou poskytovány žádné základní služby na záchranu života a že jim hrozí podvýživa a nemoci; vzhledem k tomu, že ke dni 4. února 2021 byla v provincii Severní Kivu vyhlášena epidemie viru Ebola;

H. vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí informoval o rostoucím počtu únosů a útoků na humanitární pracovníky a konvoje, což donutilo humanitární organizace odložit dodávky pomoci a pozastavit svou činnost; vzhledem k tomu, že členové občanské společnosti, včetně aktivistů, novinářů a obhájců lidských práv, jsou i nadále vystaveni obtěžování, zastrašování a útokům; vzhledem k tomu, že mnozí z nich v zájmu obrany svobody sdružování a projevu riskují své životy;

I. vzhledem k tomu, že mandát mise MONUSCO skončí dne 20. prosince 2021 a režim sankcí vůči DRK zavedený rezolucí OSN č. 1533 skončí dne 1. července 2021; vzhledem k tomu, že se nadále snižuje počet vojáků a rozpočet přidělený misi MONUSCO;

J. vzhledem k tomu, že v prosinci 2020 EU obnovila cílené sankce vůči jedenácti činitelům DRK odpovědným za porušování lidských práv;

K. vzhledem k tomu, že zpráva OSN mapující porušování lidských práv zveřejněná v roce 2010 zdokumentovala 617 potvrzených případů závažného porušování lidských práv ve východní části DRK v letech 1993 až 2003; vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje řadu doporučení, která z velké části nebyla provedena; vzhledem k tomu, že beztrestnost je i nadále závažným problémem;

1. co nejdůrazněji odsuzuje zabití Lucy Attanasia, Moustaphy Milamba a Vittoria Iacovacciho a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí, italské vládě a konžským zaměstnancům Světového potravinového programu; vyjadřuje politování nad ztrátami životů a zabíjením nevinných civilistů;

2. vyzývá k důkladnému, nezávislému a transparentnímu vyšetření okolností těchto vražd; vítá, že se prezident Tshisekedi zavázal k zahájení vyšetřování, a naléhavě vyzývá vládu DRK a vedoucí představitele provincií, aby plně spolupracovali s italskými orgány a Organizací spojených národů;

3. zdůrazňuje, že za zajištění bezpečnosti na svém území a ochranu svého obyvatelstva a za dodržování zásad právního státu, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně ochrany před zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny, nese prvořadou odpovědnost vláda DRK;

4. rozhodně trvá na tom, že orgány DRK musí důrazněji usilovat o ukončení ozbrojených útoků na civilní obyvatelstvo a důkladně, nezávisle, účinně a nezaujatě vyšetřit všechna násilná úmrtí a zodpovědné osoby postavit před soud ve spravedlivých procesech;

5. důrazně odsuzuje vážné porušování lidských práv a humanitárního práva, kterého se dopouštějí milice působící na východě DRK; naléhá na vládu DRK, aby ustavila mechanismus pro zajištění spravedlnosti a veřejné odpovědnosti osob zodpovědných za porušování lidských práv, které bylo zdokumentováno ve zprávě OSN mapující porušování lidských práv, i za další zločiny v DRK, které jsou podle mezinárodního a humanitárního práva klasifikovány jako závažné;

6. naléhá na prezidenta Félixe Tshisekediho, aby dostál svému závazku a zajistil, aby byly osoby, které stojí za vraždami vyšetřovatelů OSN Zaidy Catalánové a Michaela Sharpa a jejich tlumočníka Betu Tshintely, pohnány k odpovědnosti, a žádá o plně transparentní průběh vyšetřování;

7. je znepokojen pokračujícím závažným porušováním lidských práv civilního obyvatelstva a mezinárodního humanitárního práva ve východních provinciích DRK, mimo jiné mimosoudními popravami, sexuálním a genderovým násilím, rozsáhlým rekrutováním a využíváním dětských vojáků ozbrojenými skupinami a zabíjením civilistů příslušníky bezpečnostních složek DRK; zdůrazňuje, že tyto činy by mohly být podle mezinárodního práva shledány válečnými zločiny; s politováním konstatuje, že místním obyvatelům, humanitárním pracovníkům, členům rozvojových a mezinárodních organizací, diplomatickým sborům a obhájcům lidských práv každodenně hrozí ve východních provinciích DRK násilí;

8. je hluboce znepokojen pokračující mírou beztrestnosti v zemi; konstatuje, že nejsou-li osoby, které porušují lidská práva, trestány,  vede to pouze  k dalšímu zneužívání; důrazně vyzývá orgány DRK, aby neprodleně postavily před spravedlnost pachatele útoku ze dne 22. února 2021 a aby podnikly rozhodné kroky k ustavení přechodného soudnictví;

9. opětovně vyzývá, aby pokročila realizace doporučení vydaných ve zprávě OSN mapující porušování lidských práv, zejména doporučení zřídit při soudech DRK specializované smíšené komory, které umožní spolupráci mezi justicí DRK a mezinárodním společenstvím na stíhání případů porušování lidských práv; vyzývá k celkovému posílení národního soudnictví, aby bylo možné stíhat zločiny, které vedly k vážnému porušení lidských práv;

10. odsuzuje bezpečnostní a obranné síly za porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva; naléhá na orgány DRK, aby odvolaly důstojníky bezpečnostních složek a další úředníky státní správy, kteří jsou podle zpráv OSN a mezinárodních a konžských lidskoprávních organizací zapojeni do závažného porušování lidských práv; žádá, aby byl v rámci úsilí o reformu bezpečnostního sektoru formálně vytvořen zvláštní prověřovací mechanismus, který by zajistil nábor nejvhodnějších kandidátů a postup bezpečnostních složek v souladu s normami mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem; vyzývá orgány, aby ukončily veškerou podporu ozbrojených skupin důstojníky bezpečnostních složek a čelnými politickými představiteli a aby osoby zodpovědné za takovou podporu pohnaly k odpovědnosti ve spravedlivých procesech;

11. vyzývá vládu DRK, aby ke spolupráci politických vůdců, vojenských složek a policie s ozbrojenými skupinami přistupovala s nulovou tolerancí; 

12. vyzývá orgány DRK, aby bezodkladně vypracovaly účinný program demobilizace, odzbrojení a opětovného začlenění a strategii pro rozpuštění ozbrojených skupin a aby bývalým bojovníkům poskytly dlouhodobou podporu, aby se k těmto skupinám opět nepřipojili; dále orgány DRK vyzývá, aby poskytly urgentní humanitární pomoc stovkám demobilizovaných bojovníků, kteří jsou momentálně umístěni v táborech zřízených v rámci programu demobilizace, odzbrojení a opětovného začlenění a kterým se téměř nedostává potravin a nemají přístup k adekvátní zdravotní péči;

13. vyzdvihuje maximální odhodlání  mise MONUSCO pokračovat ve snahách o ochranu civilního obyvatelstva v souladu se svým mandátem a podporovat národní úsilí o upevnění míru a stability v zemi; konstatuje, že její úloha by měla být znovu potvrzena jasným mandátem, podle něhož ji bude možné z tohoto regionu stáhnout až poté, co budou naplněna bezpečnostní kritéria; 

14. připomíná, že násilí ve východní části DRK úzce souvisí s obchodem se surovinami; zdůrazňuje, že veškeré podnikatelské subjekty, ať soukromé, státní nebo propojené se státem, které přispívají k páchání těchto zločinů, musí být postaveny před spravedlnost; vítá, že v lednu 2021 vstoupilo v platnost nařízení o dovozu minerálů pocházejících z oblastí postižených konfliktem[6]; zdůrazňuje, že toto nařízení uvádí DRK na seznamu vysoce rizikových zemí zasažených konfliktem; konstatuje, že největším problémem zůstává řemeslná těžba zlata, jejíž kontrola představuje jednu z příčin nestability v regionu; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přijmout další opatření povinné náležité péče a odpovědného obchodního chování podniků působících v oblastech zasažených konflikty;

15. zdůrazňuje, že je nutné intenzivněji usilovat o odstřihnutí ozbrojených skupin, které se podílejí na destabilizaci regionu nezákonným obchodem s přírodními zdroji, včetně zlata a výrobků z volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin, od financování;

16. je hluboce znepokojen bezpečnostní a humanitární situací, zejména nedávným prudkým nárůstem počtu vnitřně vysídlených osob v DRK, který má vážné důsledky pro civilní obyvatelstvo; znovu připomíná své hluboké znepokojení nad pokračujícími operacemi zahraničních a domácích ozbrojených skupin a nad pašováním přírodních zdrojů DRK; vyzývá mezinárodní investory včetně Číny, aby důsledně dodržovali mezinárodní právo, normy a osvědčené postupy pro zodpovědnou těžbu;

17. odsuzuje zabití strážců národního parku Virunga během útoků v roce 2020; naléhavě vyzývá vládu DRK, aby rebely odzbrojila a na území parku znovu nastolila bezpečnost;

18. vítá dokument Rady bezpečnosti OSN ze dne 14. ledna 2021 „United Nations Strategy for Peace Consolidation, Conflict Prevention and Conflict Resolution in the Great Lakes region“ (Strategie OSN pro upevnění míru a prevenci a řešení konfliktů v oblasti Velkých jezer); naléhá na zúčastněné strany, aby při řešení násilí, porušování lidských práv a beztrestnosti ve východní části DRK pokračovaly v přeshraniční spolupráci, mimo jiné i prostřednictvím  kanceláře zvláštního vyslance OSN pro oblast Velkých jezer;

19. vyzývá vládu DRK, aby na všech úrovních státní správy a společnosti zajistila lepší řízení, včetně veřejných financí a boje proti korupci; žádá, aby byl v boji proti korupci použit mechanismus sankcí EU; zdůrazňuje, že je důležité v roce 2023 uspořádat věrohodný volební proces a ve východních provinciích DRK zaručit udržitelnou bezpečnost;

20. vyzývá  místopředsedu Komise, vysokého představitele, delegaci EU a mise EU v DRK, aby více zviditelnili podporu poskytovanou ohroženým obhájcům lidských práv v DRK a využili při tom jakožto ochranných opatření všech dostupných nástrojů (tj. politických, diplomatických a finančních), a aby tak obhájcům lidských práv projevili uznání za jejich významnou roli při prosazování stability a míru v regionu; dále je vyzývá, aby případně usnadnili vydávání mimořádných víz pro obhájce lidských práv v DRK a poskytovali jim dočasné útočiště v členských státech;

21. vyzývá Evropskou unii ke zvýšení finančních prostředků pro DRK, aby se vyřešilo vážné podfinancování agentur OSN, které ve spolupráci s místními orgány a komunitami usilují o ochranu civilního obyvatelstva;

22. důrazně poukazuje na to, že je zapotřebí přeshraniční spolupráce v regionu afrických Velkých jezer a že sousední země musí vypracovat regionální strategie pro řešení násilí a porušování lidských práv v DRK; žádá, aby mise v regionu afrických Velkých jezer vyslaná v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky přispěla ke stabilizaci bezpečnostní situace a ke zlepšení humanitární situace;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě ministrů a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo a Africké unii a jejím orgánům.

 

 

[1] Úř. věst.  C 458, 19.12.2018, s. 52.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2020)0234.

[3] Úř. věst. L 419, 11.12.2020, s. 30.

[4] Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1.

[5] Úř. věst. L 317, 15.12.2010, s. 3.

Poslední aktualizace: 10. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí