Procedură : 2021/2577(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B9-0173/2021

Texte depuse :

RC-B9-0173/2021

Dezbateri :

PV 11/03/2021 - 9.1
CRE 11/03/2021 - 9.1

Voturi :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0085

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0173/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0174/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0196/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0198/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0199/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0200/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0201/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 173kWORD 55k

<TitreType>PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Replacing>în locul următoarelor propuneri de rezoluție:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0173/2021 (The Left)

B9‑0174/2021 (ID)

B9‑0196/2021 (Verts/ALE)

B9‑0198/2021 (Renew)

B9‑0199/2021 (PPE)

B9‑0200/2021 (S&D)

B9‑0201/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>referitoare la situația din estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului italian Luca Attanasio și a anturajului său</Titre>

<DocRef>(2021/2577(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López‑Istúriz White, Ioan‑Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Peter Pollák, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

<Depute>Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Frédérique Ries</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

<Depute>Marco Campomenosi</Depute>

<Commission>{ID}în numele Grupului ID

</Commission><Depute>Salima Yenbou, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}în numele Grupului The Left</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore, Chiara Gemma, Sabrina Pignedoli, Isabella Adinolfi</Depute>

</RepeatBlock-By>

AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din estul Republicii Democratice Congo și asasinarea ambasadorului italian Luca Attanasio și a anturajului său

(2021/2577(RSP))

 

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cea din 18 ianuarie 2018[1] cu același titlu și cea din 17 septembrie 2020 referitoare la cazul doctorului Denis Mukwege în RDC[2],

 având în vedere declarația din 22 februarie 2021 privind RDC a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

 având în vedere declarația din 20 mai 2020 a Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind situația în materie de securitate din Ituri,

 având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 2463 din 29 martie 2019 privind prelungirea mandatului Misiunii Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în Republica Democratică Congo (MONUSCO) până la 20 decembrie 2019,

 având în vedere Decizia 2020/2033/PESC a Consiliului din 10 decembrie 2020 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva RDC[3],

 având în vedere măsurile prevăzute în Rezoluția 2528 a Consiliului de Securitate al ONU din 25 iunie 2020 privind reînnoirea măsurilor referitoare la embargoul asupra armelor impus RDC prin Rezoluția 2293 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU până la 1 iulie 2021 și prelungirea mandatului Grupului de experți instituit în temeiul Rezoluției 1533 (2004) până la 1 august 2021, care a reînnoit până la 1 iulie 2021 o serie de sancțiuni, cum ar fi un embargo asupra armelor împotriva grupărilor armate din RDC, o interdicție de călătorie pentru persoane și o înghețare a activelor persoanelor și entităților desemnate de Comitetul pentru sancțiuni,

 având în vedere Raportul privind exercițiul de inventariere al ONU din august 2010 care documentează cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul RDC în perioada martie 1993-iunie 2003,

 având în vedere raportul Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și al MONUSCO din 6 iulie 2020 intitulat „Încălcarea drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar de către gruparea armată a Forțelor Democratice Aliate și de către membri ai forțelor de apărare și de securitate din teritoriul Beni, provincia Kivu de Nord și teritoriile Irumu și Mambasa, provincia Ituri, între 1 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2020”,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare pentru importatorii din cadrul Uniunii de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și de aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (Regulamentul privind minereurile din zone de conflict)[4],

 având în vedere Acordul de parteneriat din 23 iunie 2000 între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (Acordul de la Cotonou)[5],

 având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, care a fost adoptată la 27 iunie 1981 și a intrat în vigoare la 21 octombrie 1986,

 având în vedere Constituția Republicii Democratice Congo, adoptată la 18 februarie 2006,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 22 februarie 2021, Luca Attanasio, ambasadorul Italiei în RDC, șoferul său Mustapha Milambo și Vittorio Iacovacci, ofițer de poliție militară italiană, au fost uciși de persoane înarmate în timpul unui atac asupra convoiului lor; întrucât ambasadorul și personalul său călătoreau într-un vehicul ONU din Goma pentru a vizita un proiect școlar al Programului alimentar mondial al ONU (PAM) din Rutshuru; întrucât ruta se afla pe un drum desemnat anterior ca fiind sigur pentru a călători fără o echipă de securitate;

B. întrucât pădurarii din Parcul Național Virunga au încercat să salveze viața ambasadorului și a anturajului său; întrucât pădurarii lucrează ei înșiși sub amenințarea constantă de răpire și ucidere de către grupurile rebele; întrucât șase pădurari au fost uciși și un al șaptelea rănit într-un atac din ianuarie 2021 la Nyamitwitwi; întrucât 12 pădurari și cinci civili au fost uciși într-o ambuscadă în aprilie 2020;

C. întrucât situația gravă în materie de securitate din estul RDC continuă să se deterioreze, în special la frontiera dintre Ituri, Kivu de Sud și Kivu de Nord; întrucât aproximativ 120 de grupări armate, inclusiv Forțele Democratice pentru Eliberarea Rwandei, Forțele Democratice Aliate și Apărarea Ndumei din Congo-Rénové își desfășoară activitatea în regiune, luptând pentru accesul la resursele naturale și controlul acestora, inclusiv minereuri, și au fost responsabile de răpiri, ucideri, tortură și violență sexuală;

D. întrucât violențele din estul RDC au cauzat peste 2 000 de victime în 2020; întrucât violențele s-au intensificat și mai mult de la începutul anului 2021; întrucât civilii, majoritatea fiind femei și copii, sunt ținta violențelor repetate, care au dus la moartea a peste 150 de persoane între 11 decembrie 2020 și 10 ianuarie 2021; întrucât, în primele două luni ale anului 2021, peste 100 de persoane au fost răpite, iar multe altele au fost rănite; întrucât infrastructura medicală și resursele naturale au fost distruse, iar, conform relatărilor, unele case au fost incendiate; întrucât consecințele umanitare ale acestor violențe reprezintă un motiv de îngrijorare; întrucât, până în prezent, ONU a înregistrat peste 67 000 de persoane strămutate;

E. întrucât, potrivit Kivu Security Tracker, au fost raportate 152 de asasinate civile, 61de răpiri pentru răscumpărare și 34 de cazuri de răpire atât în Kivu de Nord, cât și în Kivu de Sud începând cu 1 ianuarie 2021;

F. întrucât la 12 martie 2017, bărbați înarmați au executat doi anchetatori ai ONU – Zaida Catalán, de naționalitate suedeză, și Michael Sharp, de naționalitate americană – și pe interpretul acestora, Beitu Tshintela, în timp ce documentau încălcările drepturilor omului în centrul regiunii Kasai din RDC;

G. întrucât RDC are una dintre cele mai mari rate de strămutare internă din lume; întrucât peste cinci milioane de persoane au fost dezrădăcinate din cauza insecurității în interiorul frontierelor țării; întrucât multe femei și copii trăiesc în condiții precare, dormind afară sau în spații publice supraaglomerate și fiind expuși riscului de hărțuire, agresiune sau exploatare sexuală; întrucât populațiile strămutate nu beneficiază adesea de servicii de bază de salvare a vieții și sunt expuse riscului de malnutriție și boli; întrucât, începând cu 4 februarie 2021, a fost declarată o epidemie de Ebola în provincia Kivu de Nord;

H. întrucât Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare a raportat creșterea numărului de răpiri și atacuri împotriva lucrătorilor și a convoaielor de ajutoare, care au forțat organizațiile umanitare să amâne furnizarea ajutoarelor și să-și suspende activitățile; întrucât membrii societății civile, inclusiv activiștii, jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului continuă să se confrunte cu hărțuiri, intimidări și atacuri; întrucât mulți dintre ei își riscă viața pentru a apăra libertatea de asociere și de exprimare;

I. întrucât mandatul MONUSCO expiră la 20 decembrie 2021 și întrucât regimul de sancțiuni aplicat RDC instituit în temeiul Rezoluției 1533 a ONU expiră la 1 iulie 2021; întrucât numărul trupelor și bugetul alocat MONUSCO continuă să fie reduse;

J. întrucât, în decembrie 2020, UE a reînnoit sancțiunile specifice în vigoare împotriva a 11 funcționari din RDC responsabili de încălcări ale drepturilor omului;

K. întrucât Raportul privind exercițiul de inventariere al ONU publicat în 2010 a documentat 617 încălcări grave coroborate ale drepturilor omului în estul RDC între 1993 și 2003; întrucât raportul a detaliat o serie de recomandări care, în mare parte, nu au fost puse în aplicare; întrucât impunitatea rămâne o problemă gravă,

1. condamnă în termenii cei mai fermi uciderea lui Luca Attanasio, Moustapha Milambo și Vittorio Iacovacci, exprimându-și profunda compasiune față de familiile victimelor, guvernul Italiei și personalul național al PAM; deplânge pierderea de vieți omenești și uciderea civililor nevinovați;

2. solicită o anchetă amănunțită, independentă și transparentă cu privire la circumstanțele în care au avut loc asasinatele; salută angajamentul președintelui Tshisekedi de a lansa o anchetă și îndeamnă guvernul RDC și liderii provinciali să coopereze pe deplin cu autoritățile italiene și cu Organizația Națiunilor Unite;

3. subliniază că guvernului RDC îi revine responsabilitatea principală de a asigura securitatea pe teritoriul său și de a-și proteja populația, menținând, în același timp, respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar, inclusiv protecția împotriva crimelor împotriva umanității și a crimelor de război;

4. insistă ferm asupra faptului că autoritățile RDC trebuie să își intensifice eforturile pentru a pune capăt atacurilor armate asupra civililor și că acestea trebuie să ancheteze temeinic, independent, eficient și imparțial toate asasinatele și să îi aducă pe cei responsabili în fața justiției în procese echitabile;

5. condamnă cu fermitate încălcările grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar comise de milițiile locale în estul RDC; îndeamnă guvernul RDC să instituie un mecanism de justiție și de tragere la răspundere a celor responsabili de încălcările drepturilor omului documentate în Raportul privind exercițiul de inventariere al ONU, precum și de alte crime comise în RDC care sunt considerate grave în temeiul dreptului internațional și al dreptului umanitar internațional;

6. îndeamnă președintele Félix Tshisekedi să își respecte angajamentul de a se asigura că cei responsabili pentru asasinarea anchetatorilor ONU Zaida Catalán și Michael Sharp și a interpretului lor Betu Tshintela sunt trași la răspundere și solicită transparență deplină în această anchetă;

7. este preocupat de persistența unor încălcări grave ale drepturilor omului și a unor încălcări ale dreptului internațional umanitar împotriva civililor din estul RDC, inclusiv execuții sumare, violență sexuală și bazată pe gen și recrutarea și utilizarea pe scară largă a copiilor de către grupuri armate, precum și de uciderea civililor de către membri ai forțelor de securitate din RDC; subliniază că aceste acte ar putea constitui crime de război în temeiul dreptului internațional; deplânge amenințarea continuă a violenței cu care se confruntă populația locală, personalul umanitar și personalul din domeniul dezvoltării, organizațiile internaționale, comunitatea diplomatică și apărătorii drepturilor omului care își desfășoară activitatea în estul RDC;

8. este extrem de preocupat de persistența impunității în țară; ia act de faptul că incapacitatea de a aborda impunitatea celor care comit încălcări ale drepturilor omului nu face decât să perpetueze alte abuzuri; îndeamnă autoritățile din RDC să aducă rapid în fața justiției autorii atacului din 22 februarie 2021 și să ia măsuri serioase în vederea realizării justiției de tranziție;

9. își reiterează apelul ca recomandările din Raportul privind exercițiul de inventariere al ONU să fie aplicate, în special recomandarea privind crearea unor camere mixte specializate în instanțele din RDC, pentru a permite cooperarea dintre sistemul judiciar din RDC și comunitatea internațională în ceea ce privește urmărirea penală a încălcărilor drepturilor omului; solicită consolidarea sectorului judiciar național în ansamblu pentru a urmări penal infracțiunile care au cauzat încălcări grave ale drepturilor omului;

10. condamnă încălcările drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele de securitate și apărare; îndeamnă autoritățile RDC să îndepărteze din funcțiile lor ofițeri ai forțelor de securitate și alți oficiali executivi care au fost raportați de ONU și RDC și de organizațiile internaționale pentru drepturile omului ca fiind implicați în încălcări grave ale drepturilor omului; solicită crearea unui mecanism oficial de verificare ca parte a eforturilor mai ample de reformă a sectorului de securitate, pentru a se asigura că sunt angajați candidații cei mai potriviți și că forțele de securitate acționează în conformitate cu standardele internaționale în materie de drepturi ale omului și de drept internațional umanitar; invită autoritățile să pună capăt oricărui sprijin acordat grupărilor armate de către ofițerii forțelor de securitate și liderii politici și să se asigure că cei responsabili de acest sprijin sunt trași la răspundere în cadrul unor procese echitabile;

11. solicită guvernului RDC să adopte o abordare de toleranță zero față de colaborarea dintre liderii politici, forțele armate și poliție și grupările armate;

12. solicită autorităților RDC să instituie de urgență un program și o strategie eficace de demobilizare, dezarmare și reintegrare (DDR) pentru a face față grupărilor armate, cu sprijin pe termen lung pentru a împiedica întoarcerea foștilor luptători; îndeamnă autoritățile din RDC să ofere asistență umanitară critică sutelor de luptători demobilizați care staționează în prezent în tabere DDR, aproape fără nicio aprovizionare cu alimente și fără acces la asistență medicală adecvată;

13. subliniază hotărârea MONUSCO de a depune în continuare toate eforturile pentru a asigura protecția civililor în conformitate cu mandatul său și de a sprijini eforturile naționale de consolidare a păcii și stabilității în țară; ia act de faptul că rolul său ar trebui reafirmat printr-un mandat clar în care criteriile de referință legate de situația în materie de securitate să fie îndeplinite înainte de eventuala sa retragere din regiune;

14. reamintește că violențele din estul RDC sunt strâns legate de comerțul cu materii prime; subliniază că orice întreprindere, persoană sau actor statal ori care are legături cu un stat ce contribuie la săvârșirea unor astfel de infracțiuni trebuie să fie adus(ă) în fața justiției; salută intrarea în vigoare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict[6] în ianuarie 2021; subliniază că acest regulament menține RDC pe lista țărilor considerate ca fiind afectate de conflicte și cu risc ridicat; constată că cea mai mare provocare rămâne aurul artizanal, a cărui gestionare este o sursă de instabilitate în regiune; subliniază că este nevoie urgent să se ia măsuri suplimentare cu privire la obligația de diligență și comportamentul responsabil în afaceri al întreprinderilor care își desfășoară activitatea în zone de conflict;

15. subliniază necesitatea de a depune eforturi suplimentare pentru a întrerupe finanțarea grupurilor armate implicate în activități destabilizatoare prin comerțul ilicit cu resurse naturale, inclusiv aur sau produse derivate din specii sălbatice;

16. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară și de securitate, în special creșterea recentă a numărului de persoane strămutate intern în RDC, care continuă să afecteze grav populația civilă; reamintește profunda sa îngrijorare cu privire la activitățile militare în curs ale grupărilor armate străine și interne și la contrabanda cu resurse naturale din RDC; solicită tuturor investitorilor internaționali, inclusiv Chinei, să respecte pe deplin dreptul internațional, standardele și bunele practici în domeniul mineritului responsabil;

17. condamnă asasinarea apărătorilor ecologici din Parcul Virunga în timpul atacurilor din 2020; îndeamnă guvernul RDC să dezarmeze rebelii și să restabilească securitatea în regiunea parcului;

18. salută publicația Consiliului de Securitate al ONU din 14 ianuarie 2021 intitulată „Strategia Organizației Națiunilor Unite pentru consolidarea păcii, prevenirea conflictelor și soluționarea conflictelor în regiunea Marilor Lacuri”; îndeamnă părțile implicate să continue cooperarea transfrontalieră, inclusiv prin intermediul Biroului ONU al Trimisului special pentru regiunea Marilor Lacuri, pentru a aborda violența, încălcările drepturilor omului și impunitatea în estul RDC;

19. solicită guvernului RDC să asigure o mai bună guvernanță la toate nivelurile statului și societății, inclusiv finanțele publice și lupta împotriva corupției; solicită ca mecanismul de sancționare al UE să fie utilizat pentru combaterea corupției; subliniază importanța organizării unui proces electoral credibil în 2023 și a garantării unei securități sustenabile în estul RDC;

20. invită VP/ÎR, delegația UE și misiunile UE în RDC să sporească vizibilitatea sprijinului acordat apărătorilor drepturilor omului aflați în pericol în RDC, utilizând toate instrumentele disponibile (de exemplu, politice, diplomatice și financiare), ca măsură de protecție pentru a asigura recunoașterea activității lor în domeniul drepturilor omului și pentru a recunoaște rolul important al acestora ca apărători ai drepturilor omului care luptă pentru stabilitate și pace în regiune și, după caz, pentru a facilita eliberarea de vize de urgență și pentru a oferi adăpost temporar în statele membre;

21. invită Uniunea Europeană să mărească finanțarea pentru RDC pentru a aborda problema subfinanțării grave a agențiilor ONU care colaborează cu autoritățile și comunitățile locale în vederea protejării civililor;

22. subliniază insistent nevoia de cooperare transfrontalieră în regiunea Marilor Lacuri Africane și de creare a unei strategii regionale de către țările vecine pentru a combate violența și încălcările drepturilor omului din RDC; solicită ca misiunea politicii de securitate și apărare comune în regiunea Marilor Lacuri Africane să contribuie la stabilizarea condițiilor de securitate și la îmbunătățirea situației umanitare;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, Consiliului de miniștri și Adunării Parlamentare Paritare a ACP-UE, Președintelui, Prim-ministrului și Parlamentului Republicii Democratice Congo, precum și Uniunii Africane și instituțiilor sale.

 

 

[1] JO C 458, 19.12.2018, p. 52.

[2] Texte adoptate, P9_TA(2020)0234.

[3] JO L 419, 11.12.2020, p. 30.

[4] JO L 130 19.5.2017, p. 1.

[5] JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

Ultima actualizare: 10 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate