Menettely : 2021/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B9-0328/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0328/2021

Keskustelut :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Äänestykset :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0293

<Date>{09/06/2021}9.6.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0328/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0332/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0339/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0340/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0344/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 180kWORD 60k

<TitreType>YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Replacing>joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0328/2021 (PPE)

B9‑0332/2021 (Verts/ALE)

B9‑0339/2021 (S&D)

B9‑0340/2021 (Renew)

B9‑0344/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen</Titre>

<DocRef>(2021/2741(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon‑Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz‑Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle, Dace Melbārde</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän järjestelmällisistä sortotoimista ja niiden seurauksista Euroopan turvallisuudelle Valko-Venäjän viranomaisten kaappaamasta EU:n siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten jälkeen

(2021/2741(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon 12. lokakuuta 2020 ja 24. toukokuuta 2021 annetut Eurooppa‑neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antamat julkilausumat ja erityisesti 24. toukokuuta 2021 annetun julkilausuman Ryanairin lennon FR4978 pakottamisesta laskeutumaan Minskiin 23. toukokuuta 2021,

 ottaa huomioon 27. toukokuuta 2021 annetun G7-maiden ulkoministerien ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen julkilausuman Valko‑Venäjästä,

 ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta 4. kesäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/908[1], jolla kielletään kaikenlaisilta valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta lentäminen EU:n ilmatilassa ja estetään niiden pääsy EU:n lentoasemille,

 ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2021 annetun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman EU:n tuesta kansainväliselle Valko-Venäjän vastuuta koskevalle foorumille (International Accountability Platform for Belarus),

 ottaa huomioon 5. marraskuuta 2020 annetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) raportoijan Moskovan mekanismin puitteissa laaditun raportin Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyihin presidentinvaaleihin liittyvistä väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista,

 ottaa huomioon Chicagon yleissopimuksen kansainvälisestä siviili-ilmailusta ja Montrealin yleissopimuksen siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemisestä,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon myöntämisen vuonna 2020 Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 23. toukokuuta 2021 Puolaan rekisteröity lentokone, jolla liikennöitiin Ryanairin kansainvälistä matkustajalentoa FR4978 kahden EU:n pääkaupungin välillä (Ateenasta Vilnaan), pakotettiin Valko-Venäjän ilmatilassa Aljaksandr Lukašenkan määräyksestä poikkeamaan reitiltään tekaistun pommiuhkan perusteella ja valkovenäläinen taisteluhävittäjä saattoi sen Minskin kansainväliselle lentoasemalle, mikä vaaransi lennolla olleiden yli 170 matkustajan ja miehistön jäsenen turvallisuuden, joista monet olivat EU:n kansalaisia;

B. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät löytäneet minkäänlaisia räjähteitä mutta pidättivät kaksi matkustajaa – Raman Pratasevitšin, joka on Valko‑Venäjän kansalainen, ja hänen seuralaisensa Sofia Sapegan, joka on Venäjän kansalainen ja Vilnassa sijaitsevan European Humanities University -yliopiston opiskelija;

C. ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš on valkovenäläinen toimittaja, aktivisti ja Telegram-sovelluksen vaikutusvaltaisen Nexta-kanavan entinen päätoimittaja; toteaa, että kanavalla oli keskeinen rooli tietojen antamisessa väestölle viranomaisten väärinkäytöksistä ja mielenosoitusten liikkeellepanemisessa Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien jälkeen ja se paljasti osaltaan hallinnon järjestelmällisiä sortotoimia ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš oli elänyt maanpaossa EU:ssa vuodesta 2019 välttyäkseen tekaistuilta rikossyytteiltä ja että hänelle oli myönnetty poliittinen turvapaikka EU:ssa;

D. katsoo, että Valko-Venäjän hallinnon suorittama Raman Pratasevitšin laiton pidätys ja sen harjoittama epäinhimillinen kohtelu, mukaan lukien Valko-Venäjän valtiollisen television lavastetussa haastattelussa pakottamalla annetut tunnustukset, ovat erittäin suuri huolenaihe kansainväliselle yhteisölle ja korostavat koordinoitujen kansainvälisten toimien kiireellisyyttä erityisesti siksi, että Valko-Venäjä on edelleen ainoa Euroopan maa, jossa vielä käytetään kuolemanrangaistusta, eikä se sen vuoksi ole Euroopan neuvoston jäsen; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš ei näyttänyt henkilöltä, joka antoi tunnustuksen omasta vapaasta tahdostaan, ja toteaa, että pakottamalla saadut tunnustukset on kielletty kidutuksen vastaisen yleissopimuksen nojalla; ottaa huomioon, että hänen asianajajiltaan evätään edelleen pääsy hänen luokseen ja että presidentti Aljaksandr Lukašenka uhkasi kutsua häntä varten kuulustelijoita Venäjän miehittämältä Donbassin alueelta; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitš on asetettu terroristien seurantaluetteloon ja että häntä saattaa odottaa kuolemanrangaistus;

E. katsoo, että siviililentokoneen kaappaaminen rikkoo vakavasti lentoturvallisuutta koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia ja korostaa Valko-Venäjällä jatkuvien ja lakkaamattomien sortotoimien kansainvälisiä seurauksia Euroopan turvallisuudelle sekä osoittaa kiistatta, että hallinnosta on tullut uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle; katsoo, että lentokoneen pakottaminen laskeutumaan on valtioterrorismia ja niin kutsutun Valko-Venäjän hallinnon vihollisen pidätyksen tarkoituksena oli lähettää kaikille opposition edustajille, erityisesti ulkomailla asuville, hyytävä signaali siitä, että hallinto jahtaa heitä päättäväisesti ja että he eivät ole turvassa ulkomailla;

F. ottaa huomioon, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tutkinta on käynnissä; ottaa huomioon, että Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan lisäksi myös useita tunnistamattomia henkilöitä poistui koneesta Minskissä; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on pidättänyt useita valkovenäläisiä oppositioaktivisteja, jotka pakenivat Moskovaan, ja tukee edelleen Valko-Venäjän hallintoa myös taloudellisesti;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat jatkaneet rauhanomaiseen Valko-Venäjän väestöön kohdistettuja sortotoimia ja monia kansalaisia on häiritty, pidätetty ja tuomittu heidän ilmaistuaan vastustavansa hallintoa tai Valko-Venäjällä tapahtuneita laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia; ottaa huomioon, että arviolta 34 000 valkovenäläistä on jossakin vaiheessa ennen 9. elokuuta 2020 toimitettuja vaaleja ja niiden jälkeen pidätetty mielenilmauksista hallintoa vastaan; ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on yli 470 poliittista vankia, joista seitsemän on alaikäistä; ottaa huomioon, että mielenosoittajia vastaan on aloitettu noin 3 000 poliittisiin syihin perustuvaa rikosasiaa ja kidutuksesta, väkivallasta ja pahoinpitelystä on esitetty yli 4 600 valitusta;

H. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne heikkenee edelleen ja poliittisten vankien määrä kasvaa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat dokumentoineet satoja kidutus- ja pahoinpitelytapauksia ja että useita ihmisiä on kadoksissa tai löytynyt kuolleina; ottaa huomioon, että epäinhimillinen kohtelu, kidutus ja tarkoituksellinen kieltäytyminen antamasta lääketieteellistä hoitoa jatkuu Valko‑Venäjällä sijaitsevissa pidätyskeskuksissa ja vankiloissa, joissa on kuollut useita mielenosoittajia epäilyttävissä olosuhteissa, kuten Vitold Ašurak, ja joissa toisia, kuten 17-vuotiasta Dzmitry Stahouskia ja Stsjapan Latypouta, on häiritty ja uhkailtu aina itsemurhan partaalle;

I. ottaa huomioon, että Eurooppalainen Valko-Venäjä -liikkeen aktivistit Jauhen Afnahel, Pavel Juhnevitš, Maksim Vinjarski ja Andrei Vojnitš, oppositiojohtaja Pavel Sevjarynets, bloggaaja Dzmitry Kazlou ja yhteisöaktivisti Iryna Štšasnaja tuomittiin 25. toukokuuta 2021 vankeusrangaistuksiin, joiden pituus vaihtelee neljästä seitsemään vuoteen, tekaistujen ekstremismisyytteiden nojalla; ottaa huomioon, että poliittinen vanki Dzmitry Furmanau tuomittiin yhdessä Jauhen Raznitšenkan ja Uladzimir Knihan kanssa 2. kesäkuuta 2021 enimmillään neljäksi vuodeksi vankeuteen niin kutsutussa Tsihanouskin tapauksessa; ottaa huomioon, että tuomioistuin tuomitsi 3. kesäkuuta 2021 vielä viidennen ryhmän syytettyjä, joihin kuuluivat poliittiset vangit Aljaksandr Hrapko, Radzivon Medušeuski, Ihar Vinakurau, Andrei Aniskevitš, Alena Loika, Halina Tšuhunova, Andrei Niamirski, Dzmitry Kurhanau, Katsiaryna Smirnova, Mikita Uvarau, Safija Ništ, Sjarhei Ksenžuk ja Illia Palhouski, niin kutsutussa tanssiprotestioikeudenkäynnissä, jossa annetut tuomiot vaihtelivat 18 kuukaudesta kotiarestia yhteen vuoteen vankeutta; ottaa huomioon, että poliittinen vanki Sjarhei Pjarfilijeu tuomittiin 3. kesäkuuta 2021 kahden vuoden vankeuteen ja hänen poikansa Stanislau Pjarfilijeu kahden vuoden vapaudenrajoitukseen (kotiarestiin);

J. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomiin valkovenäläisiin toimittajiin kohdistamiaan väkivaltaisia toimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti estämään puolueettoman raportoinnin; ottaa huomioon, että satoja toimittajia on pidätetty, mukaan lukien kaksi Belsat-kanavan toimittajaa, jotka tuomittiin myöhemmin; ottaa huomioon, että kymmenet ovat joutuneet hallinnollisen säilöönoton kohteeksi ja kokeneet väkivaltaa ja useille on määrätty sakkoja; ottaa huomioon, että toimittajia on pidetty tutkintavankeudessa ja heitä vastaan on nostettu rikossyytteitä; ottaa huomioon, että lukuisten saatujen tietojen mukaan viranomaiset ovat peruuttaneet toimittajien, myös ulkomaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajien, akkreditoinnin ja monet heistä on pidätetty ja karkotettu Valko-Venäjältä; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset tekivät 18. toukokuuta 2021 ratsian Valko‑Venäjän suurimman riippumattoman uutissivuston Tut.by:n toimistoon, pidättivät useita sen henkilöstön jäseniä ja estivät pääsyn sen verkkosivustolle;

K. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin, oppositiopoliitikkoihin, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, ammattiyhdistysten edustajiin ja muihin aktivisteihin kohdistuu järjestelmällisesti pelottelua, häirintää ja heidän perusvapauksiaan koskevia rajoituksia; toteaa, että mikään ei viittaa siihen, että Valko-Venäjän viranomaiset tutkisivat vuoden 2020 elokuun puolivälin jälkeen jätettyjä tuhansia ilmoituksia poliisin raakuuksista tai mielenosoittajien surmaamisista; ottaa huomioon, että laajalle levinnyt ihmisoikeusloukkausten rankaisemattomuus pahentaa Valko-Venäjän kansan epätoivoista tilannetta; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen puuttuminen heikentää uhrien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

L. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän riippumattoman opiskelijajärjestön mukaan yli 460 opiskelijaa on pidätetty ja heistä lähes kolmannes on naisia ja yli 150 opiskelijaa on mielivaltaisesti erotettu yliopistoista ja monet heistä ovat paenneet naapurimaihin peläten turvallisuutensa puolesta;

M. ottaa huomioon, että 31. toukokuuta 2021 Valko-Venäjän viranomaiset kiristivät edelleen jo ennestään tiukkoja matkustussääntöjä, joilla rajoitetaan Valko-Venäjän kansalaisten mahdollisuutta poistua maasta, mukaan lukien henkilöt, joilla on pitkäaikainen oleskelulupa ulkomailla;

N. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän puolalaisen vähemmistön sortaminen on lisääntymässä, mistä on osoituksena esimerkiksi Valko-Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtajan Andżelika Borysin sekä toimittajan, bloggaajan ja Valko-Venäjän puolalaisten liiton jäsenen Andrzej Poczobutin pidättäminen ja tuomitseminen; ottaa huomioon, että hallinto painostaa yhä voimakkaammin puolankielistä koulujärjestelmää Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että näihin toimiin on liittynyt Puolan vastaista propagandaa valtion TV:ssä; ottaa huomioon, että Lukašenka loi Valko-Venäjälle uuden juhlapäivän, jota vietetään 17. syyskuuta Neuvostoliiton hyökkäyksen Puolaan vuonna 1939 vuosipäivänä;

O. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä aloitti Astravetsin ydinvoimalan kaupallisen toiminnan ottamatta huomioon kaikkia vuonna 2018 laadittuun EU:n stressitestiraporttiin sisältyneitä turvallisuussuosituksia ja että Astravetsin voimala ei siksi ole turvallinen ja siihen liittyy vakavia ydinturvallisuusuhkia koko Euroopan kannalta;

P. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on tähän mennessä määrännyt pakotteita 88 valkovenäläiselle yksityishenkilölle, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka, ja seitsemälle yhteisölle;

1. tuomitsee jyrkästi 23. toukokuuta toteutetun Ryanairin lennon FR4978 kaappauksen ja sille annetun määräyksen laskeutua Minskiin sekä sen, että Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät toimittaja Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan; katsoo, että tämä kauhistuttava teko on kansainvälisen oikeuden loukkaus, jota voidaan pitää valtioterrorismina;

2. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan sekä kaikki muut Valko-Venäjällä pidätettynä olevat toimittajat ja poliittiset vangit;

3. palauttaa mieliin neuvoston päätöksen vahvistaa nykyisiä rajoittavia toimenpiteitä asettamalla kaikkia valkovenäläisiä liikenteenharjoittajia koskeva kielto käyttää EU:n ilmatilaa ja päästä EU:n lentoasemille ja kehottaa neuvostoa laatimaan suunnitelman, jolla voidaan helpottaa valkovenäläisten pyrkimyksiä poistua maasta; kehottaa Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä ja Euroopan lentoturvallisuusvirastoa tutkimaan tämän välikohtauksen, jota ei voida hyväksyä ja joka rikkoo kansainvälisiä normeja ja vaatimuksia, ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä sen suhteen; korostaa, että tämä vakava vaaratilanne murensi merkittävästi luottamusta ja että jokaisen valtion olisi toimittava vastuullisesti Chicagon yleissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä, jotta ilma-alukset voivat liikennöidä turvallisesti; kehottaa Ryanairia tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa ja antamaan niille kaikki tätä välikohtausta koskevat merkitykselliset tiedot;

4. kehottaa arvioimaan perusteellisesti kaapatusta siviililentokoneesta tehtyjen pidätysten seuraukset kansainvälisen lentoliikenteen ja lentoturvallisuuden lisäksi myös Euroopan yleisen turvallisuuden kannalta ja niiden Valko-Venäjän ja muiden maiden kansalaisten turvallisuuden kannalta, jotka ovat joutuneet pakenemaan maastaan EU:n jäsenvaltioihin tai hakemaan niistä suojaa tai turvapaikkaa;

5. korostaa, että tällaisessa tutkinnassa olisi tutkittava Venäjän mahdollista roolia Valko‑Venäjän hallinnon tekemissä terroriteoissa; korostaa, että jos näin katsotaan tapahtuneen, operaatioon suoraan tai välillisesti osallistuneille Venäjän kansalaisille olisi määrättävä pakotteita EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n Magnitski-lain) nojalla; korostaa, että EU:n osallistuminen tutkintaan on tärkeää, myös siten, että EU:n elimet, kuten Europol, Eurojust ja Euroopan syyttäjänvirasto, osallistuvat yhteisten tutkintaryhmien työhön ja operaatioihin;

6. toteaa jälleen, että parlamentti ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkan valintaa Valko‑Venäjän presidentin virkaan; pitää Valko-Venäjän nykyistä hallintoa laittomana, lainvastaisena ja rikollisena; antaa edelleen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen vaatiessa ja tavoitellessa oikeutetusti vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista edustusta, poliittista osallistumista ja ihmisarvoa; tuomitsee rauhanomaisesti oikeuttaan vapauteen, demokratiaan ja ihmisarvoon puolustaneisiin tuhansiin valkovenäläisiin kohdistetut tukahduttamistoimet;

7. tuomitsee jyrkästi Valko-Venäjän viranomaisten väkivaltaisuudet ja sortotoimet ja erityisesti laittomat pidätykset, kidutuksen, pahoinpitelyt pidätystilanteissa ja rauhanomaisiin kansalaisiin kohdistuvat rikosoikeudelliset syytteet ja vaatii lopettamaan ne välittömästi sekä ilmaisee tukensa ja solidaarisuutensa Valko-Venäjän yhteiskunnalle; tuomitsee hallinnon siviileihin kohdistamat järjestelmälliset sortotoimet, joiden vuoksi elokuun 2020 vilpillisten vaalien jälkeen yli 14 000 valkovenäläistä on joutunut pakenemaan maasta väkivallan, pelottelun ja muunlaisen pakottamisen takia; muistuttaa, että tämä jatkuva sortokampanja ja siviiliväestön pakkomuutto ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia; pitää valitettavana, että Valko-Venäjä edelleen ainoana Euroopan maana panee täytäntöön kuolemanrangaistuksia, ja kehottaa poistamaan kuolemanrangaistuksen välittömästi ja pysyvästi; tuomitsee Valko-Venäjän viranomaisten äskettäiset toimet, joilla kiellettiin useimpia Valko-Venäjän kansalaisia, heidän joukossaan monia ulkomaisen oleskeluluvan haltijoita, poistumasta maasta;

8. tuomitsee äskettäin lukuisille poliittisille vangeille ja pidätetyille, muun muassa Pavel Sevjarynetsille, annetut ankarat ja epäoikeudenmukaiset tuomiot sekä Valko-Venäjän demokraattisen opposition johtohahmoja, kuten Viktar Babarykaa, Mikola Statkevitšia ja Sjarhei Tsihanouskia, vastaan nostetut oikeudenkäynnit; pitää valitettavana Pavel Sevjarynetsin, Jauhen Afnahelin, Andrei Vojnitšin, Pavel Juhnevitšin, Zmitser Kazloun, Maksim Vinjarskin ja Iryna Štšasnajan tuomitsemista suljetussa oikeudenkäynnissä Mahiljoun kaupungissa;

9. muistuttaa Valko-Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden ja toimittajien merkityksestä ja heidän tärkeästä roolistaan Valko-Venäjän yhteiskunnassa; tuomitsee tiedotusvälineiden toiminnan tukahduttamisen ja internetiin pääsyn estämisen sekä toimittajien ja bloggaajien pahoinpitelyn, pidättämisen ja uhkailun; korostaa Valko‑Venäjän kansalaisten oikeutta esteettömään tiedonsaantiin;

10. tuomitsee sortotoimet ja vihamielisen toiminnan, joita viranomaiset ovat kohdistaneet puolalaisvähemmistön edustajiin ja puolankieliseen koulujärjestelmään Valko-Venäjällä; kehottaa tässä yhteydessä vapauttamaan ehdoitta Andżelika Borysin, Andrzej Poczobutin ja muut poliittiset vangit;

11. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH), komissiota ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja Valko-Venäjällä seuraamaan tiiviisti Valko-Venäjän yksittäisten poliittisten vankien, kuten Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan, tilannetta ja oikeudenkäyntejä, tarjoamaan heille tukea ja työskentelemään heidän vapauttamisensa varmistamiseksi; kehottaa tässä yhteydessä Lukašenkan hallintoa lopettamaan välittömästi kaikki toimet, joilla pelotellaan tai häiritään kansallisten tai eurooppalaisten diplomaattiedustustojen jäseniä, kuten diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevista Wienin yleissopimuksista johtuvat Valko-Venäjän kansainväliset velvoitteet edellyttävät;

12. korostaa, että on kiireellisesti ylläpidettävä ja laajennettava yhteyksiä ja yhteistyötä Valko-Venäjän demokraattisten voimien edustajien kanssa Minskissä ja maanpaossa ja erityisesti yhteyksiä Svjatlana Tsihanouskajaan ja koordinointineuvoston ja Kansallisen antikriisinhallinta -järjestön jäseniin; yhtyy näin ollen kehotuksiin kutsua heidän edustajansa 11.–13. kesäkuuta 2021 pidettävään G7-huippukokoukseen ja vuonna 2021 pidettävään itäisen kumppanuuden huippukokoukseen ja suosittelee, että heidät kutsutaan edelleen korkean tason kahdenvälisiin kokouksiin hallitusten tasolla sekä parlamentin istuntoihin ja parlamenttien välisiin kokouksiin, ja kehottaa perustamaan Valko-Venäjään erikoistuneita ryhmiä kaikkiin EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin;

13. kehottaa neuvostoa laajentamaan mahdollisimman pian luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan EU:n pakotteita, sisällyttämällä siihen yksityishenkilöt ja yhteisöt, jotka ovat olleet mukana Ryanairin lennon FR4978 kaappaamisessa ja pakottamisessa laskeutumaan sekä Raman Pratasevitšin ja Sofia Sapegan pidättämisessä; muistuttaa, että toimittaja Raman Pratasevitšia saattaa odottaa kuolemanrangaistus;

14. kehottaa neuvostoa viemään äärimmäisen kiireellisesti eteenpäin neljättä pakotepakettia niitä henkilöitä ja yhteisöjä vastaan, jotka osallistuivat tai olivat osasyyllisiä vaalivilppiin tai sitä seuranneisiin ihmisoikeusloukkauksiin Valko-Venäjällä, mukaan lukien riippumattomien toimittajien ja bloggaajien vainoaminen, ja kehottaa sitä alkamaan työstää seuraavaa pakettia; kehottaa määräämään seuraamuksia syyttäjille, tuomareille ja lainvalvontahenkilöstölle, jotka ovat osallisina hallinnon arvostelijoiden sortamisessa ja väärässä tuomitsemisessa, sekä hallinnon puolesta propagandan, tiedotusvälineiden, disinformaation ja vihapuheen alalla toimiville henkilöille, Lukašenkaa ja hänen hallintoaan tukeville henkilöille ja yhteisöille, kuten Marat Markaulle, joka haastatteli Raman Pratasevitšia valtion ONT-kanavalla 2. kesäkuuta, sekä henkilöille, jotka osallistuivat 23. toukokuuta tapahtuneeseen välikohtaukseen, kuten tiedusteluvirkailijoille ja ilmailuviranomaisille; muistuttaa tässä yhteydessä tarpeesta hyödyntää täysimääräisesti EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän (EU:n Magnitski-laki) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä koskevia vaihtoehtoja;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kieltämään tiukasti kaiken taloudellisen tuen Valko-Venäjän hallinnolle ja sen vuoksi epäämään kaikki uudet luottojärjestelyt valkovenäläisiltä pankeilta ja lopettamaan investoinnit infrastruktuurihankkeisiin tai liikeyrityksiin Valko-Venäjällä; kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä, joilla estetään eurooppalaisia rahoituslaitoksia hankkimasta Valko-Venäjän hallituksen ja siihen liittyvien julkisten laitosten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä; pitää myönteisenä, että Euroopan investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ovat keskeyttäneet hankkeiden rahoittamisen Valko‑Venäjän julkisella sektorilla, ja kehottaa tutkimaan, miten käyttämättömät varat voidaan suunnata uudelleen kansalaisyhteiskuntaan ja yksityiselle sektorille, kun ne eivät liity hallintoon; kehottaa Kansainvälistä valuuttarahastoa ja EU:n jäsenvaltioita olemaan myöntämättä suoraa talousarviotukea hallinnolle missään olosuhteissa ja pidättymään vuodelle 2021 ilmoitetun erityisen nostomenettelyn käyttämisestä;

16. muistuttaa kaikkia Valko-Venäjällä toimivia EU:n yrityksiä aiemmasta kehotuksestaan noudattaa erityistä huolellisuutta ja kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti; pyytää lisäksi niitä pidättymään uusista investoinneista ja myös esittämään julkisesti vastalauseita Valko-Venäjän viranomaisten maassa harjoittamia jatkuvia sortotoimia vastaan;

17. kehottaa neuvostoa hyväksymään nopeasti ja panemaan täytäntöön talouspakotteita, joiden on oltava merkittäviä ja joilla on mahdollisuuksien mukaan oltava välitön vaikutus Valko-Venäjän hallintoon, sen kannattajiin ja sitä tukeviin talouden toimijoihin; kehottaa kohdistamaan nämä talouspakotteet julkisiin ja yksityisiin yrityksiin, jotka ovat hallinnon määräysvallassa tai jotka ovat tiiviisti sidoksissa hallinnon liiketaloudellisiin etuihin tai joiden tiedetään irtisanovan työntekijöitään lakkoihin tai mielenosoituksiin osallistumisen vuoksi; kehottaa kohdistamaan alakohtaisia pakotteita erityisesti raakaöljy-, öljytuote-, potaska-, teräs- ja puunjalostusteollisuuteen; kehottaa lisäksi lopettamaan yhteistyön Valko-Venäjän valtion omistamien pankkien kanssa ja niiden rahoituksen ja rajoittamaan kansainvälisten pankkien luottolimiittejä tytärpankeille Valko-Venäjällä sekä harkitsemaan Valko-Venäjän väliaikaista erottamista SWIFT-järjestelmästä; pyytää EU:hun rekisteröityneitä yrityksiä, erityisesti Siemens AG:tä, lopettamaan teknologian ja taitotiedon jakamiseen perustuvan yhteistyön Valko-Venäjän viranomaisten kanssa; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä tehostamaan toimiaan, joilla pyritään suitsimaan merkittävää Valko-Venäjältä EU:hun suuntautuvaa savukkeiden salakuljetusta, josta kertyy varoja Lukašenkan hallinnolle; kannustaa toteuttamaan koordinoituja EU:n solidaarisuustoimia niiden jäsenvaltioiden taloudellisten vaikeuksien kompensoimiseksi, joihin Valko-Venäjälle asetetut talouspakotteet vaikuttavat eniten;

18. panee tyytyväisenä merkille Euroopan yleisradioliiton (EBU) päätöksen keskeyttää Valko-Venäjän yleisradioyhtiön BTRC:n jäsenyys EBUssa; kehottaa keskeyttämään Valko-Venäjän osallistumisen kansainvälisten urheiluelinten toimintaan ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin, muun muassa Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailuihin sekä Tokion olympialaisiin; kehottaa Euroopan jalkapalloliittoa (UEFA) poistamaan tämän vuoden jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen lähetysoikeudet Valko-Venäjän valtion TVR-televisiolta ja antamaan ne maksutta riippumattomalle Belsat-televisiolle;

19. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yhteistyötään Valko-Venäjällä puhjennutta kriisiä koskevissa tiedusteluasioissa ja karkottamaan unionin alueella aktiiviset tunnetut ja epäillyt Valko-Venäjän tiedusteluvirkailijat; kannustaa puhemiestä rajoittamaan Valko‑Venäjän Brysselin-suurlähetystön henkilöstön pääsyä Euroopan parlamenttiin, mukaan lukien fyysinen ja etäpääsy Euroopan parlamentin isännöimiin kokouksiin, ja tarkastelemaan uudelleen parlamentin viestintää Valko-Venäjän suurlähetystön kanssa;

20. on syvästi huolissaan Venäjän osallistumisesta Lukašenkan hallintoon, mukaan lukien taloudellinen tuki ja tiedustelupalvelujen tiivis yhteistyö;

21. korostaa, että tarvitaan kansainvälistä sitoutumista, muun muassa keskusteluja YK:ssa ja Natossa; kehottaa EU:ta koordinoimaan toimiaan tiiviisti Yhdysvaltojen, G7‑kumppaneiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa ja pyrkimään siihen, että EU:n kumppanit, erityisesti eurooppalaiset naapurit, kuten Ukraina, yhdenmukaistavat laajasti toimiaan pakotteiden mahdollisimman suuren vaikutuksen saavuttamiseksi; muistuttaa Ukrainan hallituksen päätöksestä liittyä EU:n jäsenvaltioiden valkovenäläisille lentoyhtiöille määräämiin liikennealan pakotteisiin ja kehottaa komissiota ja neuvostoa määräämään rangaistuksia Belavialle ja sen matkustajille, jotka lentävät Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle; suhtautuu myönteisesti tuleviin EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän huippukokouksiin ja pitää niitä tärkeinä mahdollisuuksina koordinoida EU:n ja sen kumppaneiden kantoja;

22. korostaa, että vaikka EU pystyy parhaiten vaikuttamaan laittomasti toimiviin valtioihin pakotemekanismin avulla, EU:n olisi Valko-Venäjän valtion omistamiin yrityksiin kohdistettujen pakotteiden lisäksi hyödynnettävä Valko-Venäjän sisäisiä painostuskeinoja tukemalla Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa;

23. kehottaa komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistämään Valko-Venäjän kriisin ratkaisemista ja demokraattisen Valko-Venäjän tulevaisuutta käsittelevän korkean tason kansainvälisen konferenssin järjestämisen ja Valko-Venäjän viranomaisten Valko-Venäjän kansaa vastaan tekemien rikosten tutkinta- ja syytetoimet sekä Valko-Venäjän demokraattisen muutoksen; katsoo, että tällainen konferenssi, jota johtaa EU ja johon osallistuu kansainvälisiä rahoituslaitoksia, G7-maita, EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä sekä muita toimijoita, jotka ovat halukkaita sitoutumaan monen miljardin euron rahoituspakettiin, tukee tulevia uudistuspyrkimyksiä ja talouden rakennemuutosta ja antaa vahvan signaalin Valko-Venäjän kansalle annettavasta tuesta;

24. palauttaa mieliin aiemman aloitteensa korkean tason valtuuskunnasta, johon otettaisiin mukaan entisiä korkea-arvoisia EU:n virkamiehiä, tutkimaan kaikkia mahdollisia keinoja väkivallan lopettamiseksi ja poliittisten vankien vapauttamiseksi, mikä voisi auttaa luomaan suotuisan ympäristön osallistavalle sisäiselle poliittiselle vuoropuhelulle Valko-Venäjällä;

25. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita lisäämään suoraa tukea Valko-Venäjän oppositiolle, ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille tiedotusvälineille Valko‑Venäjällä ja sen ulkopuolella ja tehostamaan yhteistyötä niiden kanssa muun muassa valmiuksien kehittämisen ja taloudellisen tuen avulla ja lisäämään tukea eurooppalaiselle demokratiarahastolle sen toiminnassa paikan päällä; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta ja muita kansainvälisiä järjestöjä antamaan taloudellista ja teknistä tukea kaikille tiedotusvälineille ja riippumattomille toimittajille, jotta nämä voivat täyttää velvollisuutensa ja tiedottaa yhteiskunnalle Valko-Venäjän meneillään olevista tapahtumista; toistaa tässä yhteydessä kehotuksensa lisätä Belsat-televisiokanavalle annettavaa tukea;

26. sitoutuu auttamaan demokraattisten voimien valmiuksien parantamisessa, kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamisessa sekä täysimittaisen poliittisen vuoropuhelun tukemisessa siten, että se johtaa rauhanomaiseen vallansiirtoon Valko‑Venäjällä, sekä auttamaan nuoria poliittisia johtajia ja ihmisoikeuksien puolustajia parlamentin demokratiaa tukevien mekanismien avulla;

27. pitää myönteisenä komission esittämää kattavaa suunnitelmaa, joka koskee kolmen miljardin euron taloudellista tukea tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle; kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään ja edistämään tätä suunnitelmaa edelleen ja ilmoittamaan selkeästi, että EU on demokraattisen muutoksen toteutuessa Valko‑Venäjällä valmis antamaan konkreettista apua saattaakseen maan uudistusten ja nykyaikaistamisen tielle; toteaa, että EU:n on ehdotettava kattavia toimia Valko‑Venäjän demokraattisten voimien valmistelemiseksi tämän paketin täytäntöönpanoa varten;

28. kehottaa EU:ta koordinoimaan toimia Yhdysvaltojen, G7-kumppaneiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa jäädyttääkseen yhteistyön Lukašenkan julkisen sektorin kanssa ja suunnatakseen yhteistyön kohti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja valkovenäläisiä yksityisyrityksiä, jotka toimivat hallinnon ulkopuolella;

29. paheksuu Aljaksandr Lukašenkan esittämiä uhkauksia, joita ei voida hyväksyä ja joiden mukaan Valko-Venäjän viranomaiset eivät pysäytä laittomien siirtolaisten saapumista ja laitonta huumausainekauppaa, ja on huolestunut Valko-Venäjältä EU:hun suuntautuvan laittoman muuttoliikkeen lisääntymisestä sekä Valko-Venäjän viranomaisten mahdollisesta osallisuudesta tähän ilmiöön; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä seuraamaan kehitystä näillä aloilla ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin;

30. tuomitsee sen, että Valko-Venäjän johto käyttää lainvalvontaviranomaisia väärin poliittisiin tarkoituksiin; kehottaa Interpolia välittömästi tarkastelemaan perusteellisesti Valko-Venäjän esittämiä nykyisiä ja tulevia pyyntöjä ja toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet estääkseen Valko-Venäjää käyttämästä Interpolia väärin poliittisiin tarkoituksiin;

31. korostaa, että on pantava toimeen kattava tutkimus Valko-Venäjän kansaan kohdistuneista Lukašenkan hallinnon rikoksista ja se olisi saatettava päätökseen perustamalla kansainvälinen tuomioistuin näiden rikosten syytteeseenpanoa varten; vaatii, että koska Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole halukkaita ottamaan käyttöön oikeusvaltioperiaatetta ja vastuuvelvollisuutta, kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä toimiin rikostodisteiden turvaamiseksi ja varmistettava tutkinta ja syyllisten syytteeseenpano koko komentoketjussa; suhtautuu myönteisesti useiden EU:n jäsenvaltioiden aloitteisiin soveltaa yleismaailmallisen tuomiovallan periaatetta ja valmistella oikeustapauksia valkovenäläisiä sortotoimiin syyllistyneitä vastaan ja kannustaa kaikkia muita EU:n jäsenvaltioita seuraamaan niiden esimerkkiä; kehottaa tukemaan aktiivisesti kaikkia kansainvälisiä aloitteita, joilla pyritään puuttumaan rankaisemattomuuteen Valko-Venäjällä, kuten rankaisemattomuuden vastaista kansainvälistä foorumia ja Vilnan oikeuskeskusta;

32. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita jatkamaan Valko-Venäjän tilanteen nostamista esille kaikissa asiaankuuluvissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, kuten Etyjissä, Euroopan neuvostossa, YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja muissa YK:n erityiselimissä, jotta voidaan varmistaa Valko-Venäjän tilannetta koskevat kiireelliset kansainväliset toimet ja päästä eroon Venäjän ja muiden maiden vastustuksesta tällaiselle toiminnalle;

33. kannustaa jäsenvaltioita helpottamaan edelleen Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakenevien henkilöiden tai henkilöiden, jotka tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa heihin kohdistetun väkivallan seurauksena, viisumi- ja oleskelulupamenettelyjä ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön Etyjin Moskovan mekanismin raportoijan suositukset turvapaikan myöntämisestä Geneven pakolaisyleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan vainoamisen yhteydessä ja helpottamaan edelleen hätäviisumien myöntämismenettelyä ja tilapäisen majoituksen tarjoamista EU:n jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarjoamaan apurahoja valkovenäläisille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka on erotettu yliopistoista ja vangittu demokratianäkemystensä takia; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan taloudellista tukea maanpaossa oleville instituutioille, kuten Vilnassa sijaitsevalle European Humanities University -yliopistolle, joka tukee Valko-Venäjän uutta sukupolvea, joka haastaa maan korruptoituneen ja laittoman järjestelmän;

34. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EUH:ta tekemään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien, kuten Etyj:n Moskovan mekanismin ja YK:n ihmisoikeusneuvoston sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja paikan päällä olevan kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta ihmisoikeuksien loukkausten tarkkailu, dokumentointi ja uutisointi varmistetaan ja tämän seurauksena teoista kannetaan vastuu ja uhrit saavat oikeutta; pitää myönteisenä kansainvälisen Valko-Venäjän vastuuta koskevan foorumin (International Accountability Platform for Belarus) perustamista ja kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan sen toimintaa; sitoutuu edistämään rankaisemattomuuden torjuntaa Valko-Venäjällä käsittelevän Euroopan parlamentin foorumin tehokasta toimintaa ja koordinoimaan oikea-aikaista kansainvälistä reagointia Valko-Venäjän kehityskulkuihin;

35. palauttaa mieliin, että kaikkien jäsenvaltioiden on omaksuttava yhtenäinen kanta Aljaksandr Lukašenkan hallinnon toteuttamaan ja Kremlin tukemaan valtioterrorismiin vastaamiseen; korostaa, että EU:n on torjuttava Valko-Venäjän tilannetta koskevaa disinformaatiota EU:ssa sekä muunlaisia tähän liittyviä hybridiuhkia kolmansien osapuolten taholta; ilmaisee solidaarisuutensa Latvialle sen jälkeen, kun Valko-Venäjä karkotti perusteettomasti sen diplomaatteja; tuomitsee Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän Latvian ulkoministeriä ja maan pääkaupungin Riian pormestaria vastaan käynnistämän rikostutkinnan; tuomitsee kaikki Valko-Venäjän viranomaisten pyrkimykset painostaa EU:n jäsenvaltioita, mukaan lukien Valko-Venäjän syyttäjien pyyntö kuulustella Liettuan entistä presidenttiä Valdas Adamkusia hänen väitetyistä yhteyksistään SS:n alaisuudessa toimineeseen poliisiyksikköön, joka toteutti rankaisuoperaatioita Valko-Venäjällä toisen maailmansodan aikana;

36. toistaa olevansa huolissaan Astravetsin ydinvoimalan kaupallisesta toiminnasta vain 45 kilometrin päässä Vilnasta ja korostaa, että voimala aiheuttaa vaaraa EU-maille; korostaa, että on tärkeää puuttua Astravetsin ydinvoimalan ydinturvallisuusuhkiin, pitää valitettavana, että Valko-Venäjä ei ole täysin avoin Astravetsin ydinvoimalan ydinturvallisuuden suhteen eikä ole sitoutunut panemaan Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) tästä voimalasta tekemässä vertaisarvioinnissa annettuja suosituksia täysimääräisesti täytäntöön, ja kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaat suojatoimet estämään Astravetsin voimalassa tuotetun valkovenäläisen sähkön suoraa tai välillistä myyntiä EU:n markkinoille;

37. korostaa, että tämänhetkinen tilanne testaa Euroopan unionin uskottavuutta ja sen ulkopoliittisen päätöksenteon tehokkuutta; muistuttaa, että tilanne Valko-Venäjällä, joka on naapurimaa ja itäisen kumppanuuden jäsen, vaikuttaa suoraan EU:hun ja että EU:n olisi osoitettava riittävää päättäväisyyttä ja tarjottava konkreettista ja pitkäaikaista tukea demokraattisille voimille, jotka pyrkivät tuomaan vapauden ja demokratian Valko‑Venäjälle; kehottaa EU:ta olemaan epäröimättä ja toimimaan nopeasti ja ennakoivasti;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Kansainväliselle siviili‑ilmailujärjestölle sekä Valko-Venäjän tasavallan viranomaisille.

[1] EUVL L 197 I, 4.6.2021, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö