Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0349/2021Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0349/2021

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kršenju Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanju maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti

9.6.2021 - (2021/2747(RSP))

podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9-0349/2021 (Verts/ALE)
B9-0350/2021 (S&D)
B9-0359/2021 (PPE)
B9-0362/2021 (Renew)

Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache
u ime Kluba zastupnika Renew
Salima Yenbou, Ernest Urtasun, Hannah Neumann
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo


Postupak : 2021/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0349/2021
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0349/2021
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o kršenju Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanju maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti

(2021/2747(RSP))

 

Europski parlament,

 

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Maroku, posebno onu od 16. siječnja 2019. o Sporazumu između EU-a i Maroka[1] te svoju Rezoluciju od 26. studenoga 2019. o pravima djece povodom 30. obljetnice Konvencije UN-a o pravima djeteta[2],

 uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta od 20. studenoga 1989., a posebno načelo najboljeg interesa djeteta (članci 3. i 18.),

 uzimajući u obzir Opće napomene Odbora UN-a za prava djeteta, posebno napomenu br. 14,

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

 uzimajući u obzir izjavu Maroka od 1. lipnja 2021. o pitanju marokanskih maloljetnika bez pratnje koji se nalaze u nezakonitoj situaciji u određenim europskim zemljama,

 uzimajući u obzir dvije izjave marokanskog Ministarstva vanjskih poslova, afričke suradnje i marokanskih iseljenika od 31. svibnja 2021. o španjolsko-marokanskoj krizi,

 uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane[3], koji je stupio na snagu 2000. godine te Partnerstvo za mobilnost iz 2013.,

 uzimajući u obzir izjave za medije Visokog predstavnika Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove od 18. svibnja 2021.,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 9. veljače 2021. naslovljenu „Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom: nova agenda za Sredozemlje”, osobito četvrto poglavlje o migracijama i mobilnosti (JOIN(2021)0002),

 uzimajući u obzir Sporazum između Kraljevine Španjolske i Kraljevine Maroka o suradnji u području sprečavanja nezakonitog iseljavanja maloljetnika bez pratnje, njihove zaštite i usklađenog vraćanja, koji je potpisan u Rabatu 6. ožujka 2007. i stupio na snagu 2. listopada 2012.,

 uzimajući u obzir izjavu Međunarodne organizacije za migracije od 27. ožujka 2021. o nedavnim dolascima u Ceutu (Španjolska),

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da se odnosi između Europske unije i Kraljevine Maroka pravno temelje na Sporazumu o pridruživanju iz 2000.; budući da je Maroko, kao blizak susjed, povlašteni partner EU-a u području političke i gospodarske suradnje te trgovinske, tehničke i razvojne suradnje, što se u tu svrhu odražava u odgovarajućim instrumentima, koji uključuju godišnje programe djelovanja, Krizni uzajamni fond EU-a za Afriku, Europski instrument za susjedstvo i program Globalna Europa, kao i sudjelovanju Maroka u programu Erasmus+ te „naprednom statusu” u okviru europske politike susjedstva dodijeljenom 2008. godine; budući da je Maroko treći najveći primatelj sredstava EU-a u okviru europske politike susjedstva;

B. budući da je trenutačna kriza dovela do nezapamćenih diplomatskih napetosti između Maroka, s jedne strane, te Španjolske i EU-a, s druge strane; budući da, bez obzira na namjere koje se kriju iza situacije nastale u Ceuti, taj neopravdani incident nije u skladu s dugogodišnjom suradnjom i odnosom utemeljenim na povjerenju između obiju strana, posebno u području migracija; budući da se odnosi moraju zaštititi i dobrosusjedskim ponašanjem ponovno vratiti na razinu prije krize te da bi oni trebali služiti unapređenju uzajamno korisnog odnosa provedbom novog, nedavno objavljenog Programa EU-a za Sredozemlje u kontekstu obnovljenog partnerstva s južnim susjedstvom, u kojem se Maroko poziva na jačanje partnerstva s EU-om u različitim područjima;

C. budući da je od 17. svibnja 2021. došlo do nezapamćenog porasta prelazaka na španjolsko državno područje te je oko 9000 osoba ušlo, prepješačilo ili preplivalo u španjolski autonomni grad Ceutu nakon što je marokanska policija privremeno popustila režim graničnih kontrola, otvorila vrata svoje granične ograde i nije poduzela mjere za zaustavljanje nezakonitih ulazaka; budući da je humanitarnim odgovorom španjolskih sigurnosnih i oružanih snaga, nevladinih organizacija i građana Ceute spriječena pojava istinske tragedije; budući da su većina migranata koji su nezakonito prešli granicu marokanski državljani; budući da se tako veliko kretanje ljudi teško može smatrati spontanim; budući da je među migrantima bilo najmanje 1200 maloljetnika bez pratnje, a uočeno je i mnogo obitelji; budući da su neka djeca prethodno bila u školi te stoga u trenutku prelaska granice nisu imala osobne dokumente;

D. budući da su 1. lipnja 2021. marokanske vlasti odlučile olakšati ponovni ulazak sve identificirane marokanske djece bez pratnje, koja se nezakonito nalaze u Europskoj uniji; budući da su, prema Međunarodnoj organizaciji za migracije, mnoga djeca već vraćena putem spajanja obitelji i pomoći pri traženju; budući da su španjolske vlasti u Ceuti uspostavile dežurnu telefonsku liniju za spajanje djece i maloljetnika bez pratnje s obiteljima; budući da se, međutim, mnoga djeca još uvijek nalaze u španjolskim prostorima, kao što su skladište u Tarajalu i prihvatni centri za migrante Pinier i Santa Amelia, u nadležnošću autonomnog grada Ceute,  radi provjere njihova identiteta, osobnih okolnosti, ranjivosti i rizika od progona te nepopravljive štete; budući da obitelji očajnički traže nestalu djecu; budući da to može dovesti do daljnjih rizika za tjelesni, mentalni, moralni, duhovni i društveni razvoj djece, kako je utvrđeno u Deklaraciji UN-a o pravima djeteta;

E. budući da je većina djece navedena na to da vjeruje u to da se u gradu Ceuti održava utakmica s nogometnim zvijezdama i slobodnim ulazom te da se nalaze na školskom izletu;

F. budući da najbolji interesi djeteta uvijek moraju biti na prvom mjestu u svim djelovanjima i odlukama koje se odnose na maloljetnike bez pratnje i njihovu fizičku i duševnu dobrobit; budući da je stoga potrebno, uz priznanje i pomoć svih uključenih tijela, prepoznati tu djecu i, uz odgovarajuću i pojačanu suradnju, pronaći njihove roditelje ili članove bliže obitelji te ih vratiti njihovim obiteljima na siguran način kako se zahtijeva međunarodnim pravom jer nisu svojom voljom napustili svoje obitelji; budući da je Komisija u Strategiji EU-a o pravima djeteta preporučila da države članice ojačaju svoje sustave skrbništva za maloljetnike bez pratnje, posebno sudjelovanjem u aktivnostima Europske mreže za skrbništvo; budući da u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta zemlje domaćini moraju djeci migrantima zajamčiti sva prava, među ostalim u pogledu granične kontrole i vraćanja;

G. budući da je kriznu situaciju izazvao Maroko zbog političke i diplomatske krize nakon što je vođa Fronte Polisario Brahim Ghali primljen u španjolsku bolnicu iz humanitarnih razloga radi njegova zdravstvenog stanja prouzročenog bolešću COVID-19; budući da je vođa Fronte Polisario 2. lipnja 2021. stigao u Alžir;

H. budući da se u službenim izjavama Maroka od 31. svibnja 2021. naglašava da bilateralna kriza nije povezana s migracijskim pitanjem; budući da je marokanski ministar vanjskih poslova prvotno priznao da razloge krize u vezi s masovnim ulaskom tisuća ljudi, uključujući djecu, treba potražiti u činjenici da je Španjolska primila vođu Fronte Polisario; budući da su marokanske vlasti kasnije, u drugoj službenoj izjavi, priznale da je pravi razlog navodno nejasan stav Španjolske o Zapadnoj Sahari;

I. budući da su na izvanrednom sastanku Europskog vijeća 24. i 25. svibnja 2021. čelnici EU-a ponovno potvrdili svoju punu potporu Španjolskoj i naglasili da su španjolske granice ujedno i vanjske granice EU-a; budući da se o stanju u Ceuti raspravljalo i na sastanku Vijeća za vanjske poslove 18. svibnja 2021., nakon čega je Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku izrazio punu solidarnost sa Španjolskom i iskazao potporu Španjolskoj u ime EU-a; budući da se mora poštovati međunarodno pravo i načelo suverenosti, teritorijalne cjelovitosti i nepovredivosti državnih granica;

J. budući da je Vijeće 2000. Komisiji odobrilo pregovarački mandat za sklapanje sporazuma o ponovnom prihvatu s Marokom; budući da do danas nije finaliziran ni usvojen takav sporazum;

K. budući da bi marokanske vlasti trebale omogućiti povratak gotovo 13 000 sezonskih radnika koji su zapeli na jugu Španjolske i koji bi se trebali vratiti u nadolazećim tjednima;

1. odbacuje to što Maroko koristi granične kontrole i migraciju, a osobito maloljetnike bez pratnje, kao sredstva političkog pritiska na državu članicu EU-a; posebno žali zbog sudjelovanja djece, maloljetnika bez pratnje i obitelji u masovnom prelasku granice iz Maroka u španjolski grad Ceutu, čime se ugrožavaju njihovi životi i sigurnost; žali zbog zaoštravanja političke i diplomatske krize kojom se ne bi trebalo ugrožavati ni strateške, multidimenzionalne i povlaštene susjedske odnose između Kraljevine Maroka i Europske unije i njezinih država članica, ni dugotrajna suradnja u područjima borbe protiv terorizma, trgovanja ljudima i drogama, migracije i trgovačke politike zasnovana na povjerenju; smatra da bi se bilateralna neslaganja između bliskih partnera trebala riješiti diplomatskim dijalogom; poziva na smirivanje nedavnih napetosti i povratak konstruktivnom i pouzdanom partnerstvu između EU-a i Maroka; ponavlja svoju potporu daljnjem unaprjeđenju tog odnosa koji se temelji na uzajamnom povjerenju i poštovanju; u tom pogledu potiče Maroko da poštuje svoju dugotrajnu predanost pojačanoj suradnji u području upravljanja granicama i migracijske mobilnosti u duhu suradnje i dijaloga; naglašava važnost jačanja partnerstva između EU-a i Maroka, koje bi trebalo voditi računa o potrebama obaju partnera na uravnotežen i ravnopravan način;

2. pozdravlja to što su marokanske vlasti 1. lipnja 2021. omogućile ponovni ulazak sve identificirane djece bez pratnje, koja se nezakonito nalaze u Europskoj uniji; poziva Španjolsku i Maroko da blisko surađuju kako bi se omogućio povratak djece njihovim obiteljima, što mora biti vođeno načelom najboljih interesa djeteta i u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom, posebno s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, čija je Maroko potpisnica od 1990. i koju je Maroko dva puta ratificirao (u lipnju i srpnju 1993.), zajedno s relevantnim sporazumima između EU-a i njegovih država članica i Maroka, a posebno sa Sporazumom između Kraljevine Španjolske i Kraljevine Maroka o suradnji u području sprečavanja nezakonite migracije maloljetnika bez pratnje, njihove zaštite i usklađenog vraćanja; podsjeća na to da bi se načelo jedinstva obitelji i pravo na spajanje obitelji uvijek trebalo štititi; naglašava da je snažna suradnja u pogledu migracijskih izazova u zajedničkom interesu EU-a i Maroka; poziva Kraljevinu Maroko da uistinu poštuje svoje obveze jer je ključno pobrinuti se za siguran povratak djece njihovim obiteljima, štiteći pritom njihova prava u skladu s međunarodnim pravom;

3. podsjeća da se Ceuta nalazi na vanjskoj granici EU-a, čija se zaštita i sigurnost tiče cijele Europske unije; pozdravlja brzu reakciju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu da ponudi sredstva za potporu španjolskoj vladi kako bi joj pomogla u suočavanju s migracijskim izazovima koji su se pojavili kao posljedica ove krize; poziva Komisiju da osigura sredstva za hitne slučajeve kako bi se riješila situacija u Ceuti, uključujući financiranje dodatnih kapaciteta za smještaj djece bez pratnje;

4. izražava punu solidarnost s građanima Ceute i pohvaljuje učinkovit i profesionalan odgovor španjolskih tijela za sigurnost i vojske u autonomnom gradu, kao i nevladinih organizacija i građana Ceute u suočavanju s krizom i spašavanju brojnih života; pozdravlja zaštitu koju španjolske vlasti pružaju djeci bez pratnje u skladu s pravom EU-a i Konvencijom UN-a o pravima djeteta;

5. ponavlja konsolidirano stajalište EU-a o Zapadnoj Sahari koje se temelji na potpunom poštovanju međunarodnog prava u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i političkom procesu pod vodstvom UN-a za postizanje pravednog, trajnog, mirnog i uzajamno prihvatljivog sporazumnog rješenja obiju strana;

6. ponavlja nepovredivost nacionalnih granica država članica EU-a te potpuno i neupitno poštovanje teritorijalne cjelovitosti država članica EU-a kao temeljnog načela međunarodnog prava i načela europske solidarnosti; podsjeća da se narušavanje teritorijalne suverenosti država članica ne može tolerirati;

7. apelira na Komisiju i Kraljevinu Maroko da surađuju i što prije formalno sklope sporazum o ponovnom prihvatu između EU-a i Maroka uz potrebne pravne zaštitne mjere; uvjeren je da bi se buduća suradnja EU-a sa zemljama južnog Sredozemlja trebala temeljiti na dugoročnom cilju rješavanja temeljnih uzroka nezakonitih migracija jačanjem gospodarskog razvoja, ulaganja i stvaranja novih prilika zapošljavanja te promicanjem kvalitetnog obrazovanja za svu djecu u regiji;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Maroka.

 

 

Posljednje ažuriranje: 9. lipnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti