Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0349/2021Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0349/2021

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la încălcarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și folosirea minorilor de către autoritățile marocane în criza migrației din Ceuta

9.6.2021 - (2021/2747(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9-0349/2021 (Verts/ALE)
B9-0350/2021 (S&D)
B9-0359/2021 (PPE)
B9-0362/2021 (Renew)

Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
în numele Grupului S&D
Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache
în numele Grupului Renew
Salima Yenbou, Ernest Urtasun, Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo


Procedură : 2021/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0349/2021
Texte depuse :
RC-B9-0349/2021
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la încălcarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și folosirea minorilor de către autoritățile marocane în criza migrației din Ceuta

(2021/2747(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Maroc, în special cea din 16 ianuarie 2019 referitoare la Acordul UE-Maroc[1], și rezoluția sa din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului[2],

 având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, în special principiul interesului superior al copilului (articolele 3 și 18),

 având în vedere Observațiile generale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului, în special observația nr. 14,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere declarația autorităților marocane din 1 iunie 2021 privind problema minorilor marocani neînsoțiți aflați în situație ilegală în anumite țări europene,

 având în vedere cele două declarații din 31 mai 2021 ale Ministerului Afacerilor Externe, Cooperării Africane și Expatriaților Marocani privind criza dintre Spania și Maroc,

 având în vedere Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte[3], care a intrat în vigoare în anul 2000, și parteneriatul pentru mobilitate din 2013,

 având în vedere declarația de presă a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate făcută după Consiliul Afaceri Externe din 18 mai 2021,

 având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 9 februarie 2021 privind un parteneriat reînnoit cu vecinătatea sudică: o nouă agendă pentru Mediterana, în special capitolul patru privind migrația și mobilitatea (JOIN(2021)0002),

 având în vedere Acordul dintre Regatul Spaniei și Regatul Maroc privind cooperarea în domeniul prevenirii emigrării ilegale a minorilor neînsoțiți, al protecției lor și al returnării lor concertate, care a fost semnat la Rabat la 6 martie 2007 și a intrat în vigoare la 2 octombrie 2012,

 având în vedere declarația Organizației Internaționale pentru Migrație din 27 martie 2021 privind sosirile recente în Ceuta, Spania,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc au ca temei juridic Acordul de asociere din anul 2000; întrucât, în calitate de vecin apropiat, Marocul este un partener privilegiat al UE în domeniul cooperării politice și economice, dar și în domeniul comerțului, al cooperării tehnice și al cooperării pentru dezvoltare, ceea ce se reflectă în instrumentele destinate acestor scopuri, printre care se numără programele anuale de acțiune, Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al UE, Instrumentul european de vecinătate și programul Europa globală, precum și participarea Marocului la Erasmus+ și „statutul avansat” în cadrul politicii europene de vecinătate, acordat în 2008; întrucât Marocul este al treilea cel mai mare beneficiar al fondurilor UE în cadrul politicii europene de vecinătate;

B. întrucât criza actuală a generat tensiuni diplomatice fără precedent între Maroc, pe de o parte, și Spania și UE, pe de altă parte; întrucât, oricare ar fi scopurile care stau la baza situației create în Ceuta, acest incident ce nu poate fi justificat nu este în concordanță cu lunga cooperare și relație bazată pe încredere dintre cele două părți, în special în domeniul migrației; întrucât relațiile trebuie protejate și readuse la situația de dinainte de criză prin relații de bună vecinătate și ar trebui să contribuie la promovarea relațiilor reciproc avantajoase prin punerea în aplicare a noii Agende a UE pentru Mediterana, recent publicată, în contextul unui parteneriat reînnoit cu vecinătatea sudică, în cadrul căruia Marocul este invitat să își consolideze parteneriatul cu UE în diferite domenii;

C. întrucât începând cu 17 mai 2021, a avut loc o creștere fără precedent a numărului de traversări pe teritoriul spaniol, aproximativ 9 000 de persoane intrând, înot sau pe jos, în orașul autonom spaniol Ceuta după ce poliția marocană a relaxat temporar controalele la frontieră, a deschis porțile gardului de la frontieră și nu a luat măsuri pentru a opri intrarea ilegală; întrucât răspunsul umanitar al forțelor armate și de securitate spaniole, al ONG-urilor și al cetățenilor din Ceuta a împiedicat producerea unei adevărate tragedii; întrucât majoritatea migranților care au trecut ilegal erau cetățeni marocani; întrucât o mișcare atât de mare de persoane nu poate fi considerată spontană; întrucât cel puțin 1 200 de persoane erau minori neînsoțiți și erau și multe familii întregi; întrucât unii dintre copii veneau de la școală și de aceea nu aveau documente în momentul traversării;

D. întrucât la 1 iunie 2021, autoritățile marocane au decis să faciliteze reîntoarcerea tuturor copiilor marocani neînsoțiți, dar identificați care se află în mod neregulamentar în Uniunea Europeană; întrucât potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, mulți dintre ei au fost deja returnați cu ajutorul asistenței pentru reîntregirea și regăsirea familiei; întrucât autoritățile spaniole au înființat o linie telefonică de urgență în Ceuta pentru a reuni copiii și minorii neînsoțiți cu familiile lor; întrucât totuși mulți dintre copii se află încă în spații de pe teritoriul spaniol, cum ar fi depozitul Tarajal și centrele de primire a migranților din Pinier și Santa Amelia, în grija orașului autonom Ceuta, pentru a li se face o evaluare a identității, a circumstanțelor personale, a vulnerabilităților și a riscului de persecuție și vătămare ireparabilă; întrucât familiile își caută cu disperare copiii dispăruți; întrucât acest lucru poate duce și la alte riscuri pentru dezvoltarea fizică, mentală, morală, spirituală și socială a copiilor, astfel cum se prevede în Declarația ONU cu privire la drepturile copilului;

E. întrucât majoritatea copiilor au fost induși în eroare și au crezut că în Ceuta avea loc un meci de fotbal cu intrarea liberă în care jucau fotbaliști vedete și că se aflau într-o excursie școlară;

F. întrucât interesul superior al copilului trebuie să fie elementul primordial în toate acțiunile și deciziile privind minorii neînsoțiți și binele lor fizic și mental; întrucât este așadar necesar ca, cu aprobarea și sprijinul tuturor autorităților implicate, acești copii să fie recunoscuți și, printr-o cooperare adecvată și consolidată, să li se găsească părinții sau membrii apropiați ai familiei și să fie returnați familiilor lor în siguranță, astfel cum prevede dreptul internațional, deoarece nu și-au părăsit intenționat familiile; întrucât, în Strategia UE privind drepturile copilului, Comisia a recomandat ca statele membre să își consolideze sistemele de tutelă pentru minorii neînsoțiți, în special prin participarea la activitățile Rețelei europene de tutelă; întrucât în temeiul Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, țările-gazdă trebuie să garanteze toate drepturile copiilor migranți, inclusiv în ceea ce privește controlul la frontiere și returnarea;

G. întrucât criza a fost declanșată de Maroc din cauza unei crize politice și diplomatice după ce liderul Frontului Polisario, Brahim Ghali, a fost internat într-un spital spaniol din motive umanitare din cauza stării sale de sănătate cauzate de virusul COVID-19; întrucât, la 2 iunie 2021, liderul Frontului Polisario a sosit în Algeria;

H. întrucât declarațiile oficiale ale Marocului din 31 mai 2021 au subliniat că criza bilaterală nu are legătură cu problema migrației; întrucât ministrul afacerilor externe din Maroc a recunoscut inițial că motivele crizei provocate de intrarea în masă a mii de persoane, inclusiv copii, erau legate de faptul că Spania l-a primit pe liderul Frontului Polisario; întrucât, într-o altă declarație oficială emisă ulterior, autoritățile marocane au recunoscut că motivul real a fost poziția presupus ambiguă a Spaniei față de Sahara Occidentală;

I. întrucât, la reuniunea extraordinară a Consiliului European din 24 și 25 mai 2021, liderii UE și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Spania și au subliniat că frontierele spaniole sunt frontierele externe ale UE; întrucât la Consiliul Afaceri Externe din 18 mai 2021 a fost discutată și situația din Ceuta, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și-a exprimat solidaritatea deplină și sprijinul față de Spania în numele UE; întrucât trebuie respectate dreptul internațional și principiul suveranității, al integrității teritoriale și al inviolabilității frontierelor de stat;

J. întrucât, în 2000, Consiliul a acordat Comisiei un mandat de negociere pentru încheierea unui acord de readmisie cu Marocul; întrucât, până în prezent, nu a fost finalizat și adoptat niciun astfel de acord;

K. întrucât autoritățile marocane ar trebui să faciliteze returnarea a aproximativ 13 000 de lucrători sezonieri blocați în sudul Spaniei, care trebuie să se întoarcă în următoarele săptămâni;

1. dezaprobă folosirea de către Maroc a controlului la frontiere și a migrației, în special a minorilor neînsoțiți, ca mijloc de presiune politică împotriva unui stat membru al UE; regretă, mai ales, faptul că copii, minori neînsoțiți și familii au participat la trecerea în masă a frontierei dintre Maroc și orașul spaniol Ceuta, punându-și în mod clar în pericol viața și siguranța; regretă agravarea crizei politice și diplomatice, care nu ar trebui să submineze nici relațiile strategice, multidimensionale și privilegiate de vecinătate dintre Regatul Maroc și Uniunea Europeană și statele sale membre, nici cooperarea de lungă durată, bazată pe încredere, din domeniile politicilor privind contraterorismul, traficul de persoane și de droguri, migrația și comerțul; consideră că dezacordurile bilaterale dintre parteneri apropiați ar trebui abordate printr-un dialog diplomatic; solicită atenuarea tensiunilor recente și revenirea la un parteneriat UE-Maroc constructiv și fiabil; își reiterează sprijinul pentru continuarea promovării acestei relații bazate pe încredere și respect reciproc; îndeamnă Marocul, în acest sens, să își respecte angajamentul pe termen lung de a consolida cooperarea în materie de gestionare a frontierelor și de mobilitate a migrației, într-un spirit de cooperare și dialog; subliniază că este important să se consolideze parteneriatul UE-Maroc, care ar trebui să țină seama de nevoile ambilor parteneri într-un mod echilibrat și pe picior de egalitate;

2. salută măsura luată de autoritățile marocane la 1 iunie 2021 pentru a facilita întoarcerea tuturor copiilor neînsoțiți identificați care se află pe teritoriul Uniunii Europene în mod neregulamentar; invită Spania și Marocul să colaboreze îndeaproape pentru a permite repatrierea copiilor în familiile lor, care trebuie să fie ghidată de interesul superior al copilului și să se desfășoare în conformitate cu dreptul național și internațional, în special cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, la care Marocul a aderat din 1990 și pe care a ratificat-o de două ori (în iunie și iulie 1993), împreună cu acordurile relevante dintre UE și statele sale membre și Maroc, în special Acordul dintre Regatul Spaniei și Regatul Maroc privind cooperarea în domeniul prevenirii migrației ilegale a minorilor neînsoțiți, protecției și returnării concertate a acestora; reamintește că ar trebui întotdeauna protejate principiul unității familiei și dreptul la reîntregirea familiei; subliniază că o cooperare strânsă cu privire la provocările legate de migrație este în interesul reciproc al UE și al Marocului; invită Regatul Maroc să își respecte angajamentele în mod eficient, deoarece este esențial să se asigure întoarcerea în siguranță a copiilor în familiile lor, protejând, în același timp, drepturile acestora în temeiul dreptului internațional;

3. reamintește că Ceuta este o frontieră externă a UE, iar protecția și securitatea acesteia privesc întreaga Uniune Europeană; salută reacția promptă a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care a oferit resurse pentru a sprijini guvernul spaniol să facă față provocărilor legate de migrație care au apărut ca urmare a acestei crize; invită Comisia să ofere finanțare de urgență pentru a aborda situația din Ceuta, inclusiv prin finanțarea unei capacități suplimentare de adăpost pentru copiii neînsoțiți;

4. își exprimă solidaritatea deplină cu cetățenii din Ceuta și salută răspunsul eficient și profesional al organismelor de securitate și al armatei spaniole în orașul autonom, precum și răspunsul ONG-urilor și al cetățenilor din Ceuta, care au făcut față crizei și au ajutat la salvarea a numeroase vieți; apreciază protecția acordată copiilor neînsoțiți de către autoritățile spaniole în conformitate cu dreptul UE și cu Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

5. reiterează poziția consolidată a UE privind Sahara Occidentală, care se bazează pe respectarea deplină a dreptului internațional, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și cu procesul politic condus de ONU pentru a realiza o soluție justă, de durată, pașnică și acceptabilă reciproc, negociată de ambele părți;

6. reiterează că frontierele naționale ale statelor membre ale UE sunt inviolabile și că respectarea integrității teritoriale a statelor membre ale UE nu este negociabilă, acestea reprezentând principii de bază ale dreptului internațional și ale solidarității europene; reamintește că subminarea suveranității teritoriale a statelor membre nu poate fi tolerată;

7. îndeamnă Comisia și Regatul Maroc să coopereze și să încheie cât mai curând în mod oficial un acord de readmisie UE-Maroc, cu garanțiile juridice necesare; este convins că viitoarea cooperare a UE cu țările de pe țărmul sudic al Mediteranei ar trebui să se bazeze pe obiectivul pe termen lung de a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare prin consolidarea dezvoltării economice, a investițiilor și a creării de noi oportunități de locuri de muncă și prin promovarea unei educații de calitate pentru toți copiii din regiune;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Marocului.

 

 

Ultima actualizare: 9 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate