Предложение за обща резолюция - RC-B9-0355/2021Предложение за обща резолюция
RC-B9-0355/2021

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма

9.6.2021 - (2021/2748(RSP))

внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9‑0355/2021 (The Left)
B9‑0356/2021 (Verts/ALE)
B9‑0357/2021 (Renew)
B9‑0358/2021 (S&D)
B9‑0361/2021 (PPE)
B9‑0363/2021 (ECR)

Желяна Зовко, Томаш Здеховски, Михаел Галер, Изабел Визелер ‑Лима, Паулу Ранжел, Габриел Мато, Антонио Лопес‑Истурис Уайт, Мириам Лексман, Лорант Винце, Кшищоф Хетман, Владимир Билчик, Елжбета Катажина Лукачийевска, Иван Щефанец, Инесе Вайдере, Вангелис Меймаракис, Петер Полак, Кристиан Загарц, Магдалена Адамович, Лефтерис Христофору, Жузе Мануел Фернандеш, Сара Шютедал, Лукас Фурлас, Ева Майдел, Михаела Шойдрова, Стелиос Кимбуропулос, Лудек Нидермайер, Иржи Поспишил, Мария Уолш, Станислав Полчак
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Андреа Коцолино, Изабел Сантуш
от името на групата S&D
Свеня Хан, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Влад Дан Георге, Клемен Грошел, Бернар Гета, Карин Карлсбро, Мориц Кьорнер, Илхан Кючюк, Карен Мелкиор, Урмас Пает, Фредерик Рийс, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Драгош Тудораке
от името на групата Renew
Хана Нойман, Сара Матийо
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Карол Карски, Ришард Антони Легутко, Рафаеле Фито, Асита Канко, Витолд Ян Вашчиковски, Валдемар Томашевски, Никола Прокачини, Адам Белан, Ружа Томашич, Елжбета Рафалска, Карло Фиданца, Елжбета Крук, Богдан Жонца, Ришард Чарнецки
от името на групата ECR
Мариза Матиаш
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2021/2748(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0355/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0355/2021
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма

(2021/2748(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Шри Ланка;

 като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 9 февруари 2021 г., озаглавен „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“,

 като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 23 март 2021 г., озаглавен „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“,

 като взе предвид Наредба № 1 от 2021 г., публикувана на 12 март 2021 г. съгласно Закона на Шри Ланка за предотвратяване на тероризма,

 като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 14 декември 2018 г., озаглавен „Посещение в Шри Ланка“,

 като взе предвид изявлението на Мишел Башле, Върховен комисар по правата на човека на ООН, от 24 февруари 2021 г. относно Шри Ланка,

 като взе предвид окончателния доклад от януари 2020 г. на мисията на Европейския съюз за наблюдение на президентските избори в Шри Ланка, проведени на 16 ноември 2019 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Общата схема от преференции плюс (ОСП+) на ЕС – специална програма за предоставяне на стимули, по която Шри Ланка е бенефициер,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Шри Ланка е белязана от продължилата десетилетия гражданска война, която приключи през 2009 г. и по време на която и двете страни извършиха тежки нарушения на правата на човека;

Б. като има предвид, че положението с правата на човека в Шри Ланка постоянно се влошава, като новото правителство бързо уронва ограничения напредък, постигнат от предишните правителства; като има предвид, че пространството, в което гражданското общество и независимите медии могат да функционират в страната, бързо се стеснява;

В. като има предвид, че спорният Закон за предотвратяване на тероризма е в сила в Шри Ланка от 1979 г. насам и предоставя на полицията широки правомощия за обиск, арестуване и задържане на цивилни заподозрени лица; като има предвид, че широките правомощия, предвидени в Закона за предотвратяване на тероризма, доведоха до последователни и добре обосновани твърдения за наличието на изтезания и сексуално насилие, принудителни признания и системни откази за провеждане на справедлив съдебен процес;

Г. като има предвид, че в последния си доклад относно Шри Ланка Върховният комисар по правата на човека на ООН отново призова за налагането на мораториум върху използването на Закона за предотвратяване на тероризма за нови задържания, докато той не бъде заменен от законодателен акт, който се придържа към най-добрите международни практики;

Д. като има предвид, че на 9 март 2021 г. правителството на Шри Ланка издаде Наредба № 1 от 2021 г., чрез която разшири обхвата на Закона за предотвратяване на тероризма, като наред с другото предвиди две години задържане без съдебен процес поради причиняване на „религиозна, расова или обществена дисхармония“;

Е. като има предвид, че Законът за предотвратяване на тероризма се използва систематично за извършване на произволни арести и задържане на мюсюлмани и малцинствени групи в Шри Ланка, включително на Ахнаф Джазем, 26-годишен мюсюлмански учител и поет, и Хеджаз Хизбула, известен адвокат, работещ по случаи, свързани с правата на малцинствата и принципите на правовата държава;

Ж. като има предвид, че на 19 май 2017 г. беше възобновен достъпът на Шри Ланка до щедри тарифни преференции по ОСП+, при условие че страната замени своя Закон за предотвратяване на тероризма и ефективно приложи 27 международни конвенции, включително конвенции за правата на човека; като има предвид, че Европейският съюз многократно е изразявал загриженост във връзка със Закона за предотвратяване на тероризма и е изтъквал, че Шри Ланка не е отменила този закон, въпреки че е поела ангажимент да го направи;

З. като има предвид, че на 20 октомври 2020 г. парламентът на Шри Ланка прие 20-ото изменение на Конституцията, с което се укрепи изпълнителната власт;

И. като има предвид, че почти 12 години след края на войната националните инициативи за отчетност и помирение така и не доведоха до резултати, като това затвърди безнаказаността и изостри недоверието на жертвите към системата;

Й. като има предвид, че съществуват ясни признаци за ускоряване на милитаризирането на гражданските правителствени функции в Шри Ланка; като има предвид, че от 2020 г. насам най-малко 28 настоящи или бивши военнослужещи и служители на разузнавателните служби бяха назначени на ключови административни длъжности; като има предвид, че тези назначения включват най-малко двама висши военни служители, които според доклади на ООН са били замесени в предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството през последните години на конфликта; като има предвид, че много заподозрени лица, задържани от полицията, както и затворници в затворите в Шри Ланка, са били убити; като има предвид, че най-скорошните случаи включват смъртни случаи на лица по време на задържането им от полицията през май 2021 г.; като има предвид, че 11 затворници в затвора Махара бяха убити, а 117 други бяха ранени, когато през ноември 2020 г. охраната откри огън, за да овладее безредици, свързани с условията по време на пандемията от COVID-19;

К. като има предвид, че през 2019 г. властите в Шри Ланка издадоха смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, въпреки че от 1976 г. насам в страната е наложен мораториум върху смъртното наказание;

1. изразява дълбока загриженост във връзка с обезпокоителната тенденция в Шри Ланка, която се изразява в подновяване на тежките нарушения на правата на човека, както се описва в последния доклад на ООН за страната, в който се изброяват будещи тревога ранни признаци като ускоряване на милитаризацията на гражданските правителствени функции, отмяна на важни конституционни гаранции, политическо възпрепятстване на отчетността, послания, в които се пренебрегват определени части от населението, сплашване на гражданското общество и злоупотреба със законите за борба с тероризма;

2. посочва, че се противопоставя категорично на продължаващото прилагане на настоящия Закон за предотвратяване на тероризма; призовава властите в Шри Ланка да изпълнят ангажимента си да преразгледат и отменят закона и да го заменят със законодателство за борба с тероризма, което се придържа към международните най-добри практики; освен това призовава за незабавно спиране на действието на наредбата за дерадикализирането;

3. изтъква, че Наредба № 1 от 2021 г. не предвижда процесуални гаранции за лицата, лишени от свобода, както се предвижда в член 9 от Международния пакт за граждански и политически права, както и че тя нарушава конституционните гаранции, предвидени в член 13 от Конституцията на Шри Ланка; припомня, че в миналото в центровете за дерадикализиране, реабилитация и реинтеграция, които се регулират от подобно законодателство, е имало многобройни случаи на тежки нарушения на правата на човека като изтезания и други видове малтретиране, включително сексуално насилие и основано на пола насилие;

4. изразява дълбоката си загриженост във връзка с произволните задържания и задържанията в рамките на Закона за предотвратяване на тероризма, без съответните лица – включително активисти от гражданското общество, адвокати, писатели и поети като Хеджаз Хизбула и Ахнаф Джазем – да имат право на справедлив процес и достъп до правосъдие; отбелязва със загриженост задържането на Шани Абейсекара, бивш директор на Отдела за наказателни разследвания; настоятелно призовава правителството на Шри Ланка незабавно да осигури провеждането на справедлив процес за задържаните лица въз основа на валидни обвинения, а при липсата на такива обвинения да ги освободи безусловно;

5. изразява съжаление във връзка с продължаващата дискриминация и насилието срещу религиозните и етническите малцинства и общности в Шри Ланка, включително мюсюлмани, хиндуисти, тамили и християни; призовава правителството на Шри Ланка категорично да осъди словото на омразата и подбуждането към насилие и дискриминация срещу религиозни и етнически групи в страната и да потърси отговорност от лицата, които поощряват това разединение, включително членове на правителството и на военните сили;

6. отбелязва приемането на 20-ото изменение на Конституцията и изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че то води до уронване на независимостта на съдебната власт, ограничаване на парламентарния контрол и прекомерна концентрация на властта в ръцете на президента;

7. отбелязва със загриженост, че правителството на Шри Ланка неотдавна предложи да гласува нов закон за дезинформацията въпреки опасенията, изразени от организации на гражданското общество, че този закон може да застраши свободата на изразяване на мнение; настоятелно призовава платформите да предприемат активни действия за смекчаване на разпространението на слово на омразата и дезинформация онлайн на синхалски и тамилски език;

8. изразява опасения, че разпоредбите на Наказателния кодекс на Шри Ланка, а именно параграфи 365, 365A и 399, са изтълкувани по начин, който инкриминира лицата, които имат различна сексуална ориентация и полова идентичност;

9. призовава Комисията спешно да извърши оценка на финансирането на проекта на Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Интерпол, озаглавен „Support to Sri Lanka on Counter-Terrorism“ („Подкрепа за Шри Ланка с оглед на борбата с тероризма“), при условие че борбата с тероризма в Шри Ланка в някои случаи се използва като претекст за преследване на членове на етнически и религиозни групи и представители на гражданското общество, включително защитници на правата на човека; призовава делегацията на ЕС в Шри Ланка и представителствата на държавите членки да увеличат подкрепата си за гражданското общество, включително за защитниците на правата на човека, защитниците на околната среда и журналистите;

10. подчертава, че е от решаващо значение да се обърне необходимото внимание на националния процес на помирение и той да доведе до конкретни действия, включително търсенето на отговорност за принудителните изчезвания и престъпленията в миналото; изразява съжаление във връзка с оттеглянето от Шри Ланка на нейните ангажименти, поети пред Съвета на ООН по правата на човека в контекста на неговата подкрепа за резолюцията от 14 октомври 2015 г., озаглавена „Насърчаване на помирението, отчетността и правата на човека в Шри Ланка“, и я насърчава да възобнови сътрудничеството си със Съвета на ООН по правата на човека, което би било от ключово значение за възстановяването на отношенията с международната общност и създаването на процес на национално помирение между различните синхалски, тамилски, мюсюлмански, хиндуистки и християнски общности;

11. призовава правителството на Шри Ланка да предотврати всички пречки пред разследването и евентуалното преследване по съдебен път на членове на силите за сигурност, срещу които са повдигнати обвинения в тежки нарушения на правата на човека; настоява, че е необходимо да се проведе разследване на твърденията за тежки нарушения на правата на човека и военни престъпления, извършени по време на гражданската война от високопоставени лица от всички страни по конфликта; призовава правителството на Шри Ланка да прекрати практиката, която се изразява в назначаване на настоящи и бивши висши военнослужещи, замесени в тежки нарушения, на високи правителствени длъжности;

12. призовава за щателно, безпристрастно и пълно разследване в съответствие с международните правни стандарти на бомбените атентати, извършени на Великден през 2019 г.; съответно призовава лицата, за чиято вина има доказателства, да бъдат своевременно изправени пред съда, а лицата, за които няма достатъчно доказателства, да бъдат освободени;

13. припомня, че ОСП+ предлага като стимул получаването на по-добър достъп до пазара на ЕС за износителите от страната в замяна на осъществяването на допълнителен напредък по отношение на пълното прилагане на разпоредбите на тази схема; припомня, че един от ангажиментите, поети от Шри Ланка, беше да приведе законодателството си относно тероризма в пълно съответствие с международните конвенции в областта на правата на човека, с цел да се осигурят благоприятни търговски отношения в рамките на ОСП+; припомня последиците, предвидени в Регламента за ОСП[1], в случай на трайно неприемане и непровеждане на необходимите реформи в областта на правата на човека и при липсата на отмяна на неправомерното законодателство, както и в случай че настоящата тенденция на все по-чести нарушения продължи;

14. подчертава, че включването на Шри Ланка в ОСП+ оказа значителен принос към икономиката на страната, чийто износ към ЕС се увеличи на 2,3 милиарда евро, благодарение на което ЕС се превърна във втория най-голям пазар за износа на Шри Ланка; изтъква, че правото на Шри Ланка на участие в ОСП+ продължава да бъде обект на мониторинг, и подчертава, че продължаването на търговските преференции по ОСП+ не е автоматично; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да вземат надлежно предвид настоящите събития, когато извършват оценка на правото на участие на Шри Ланка в ОСП+; освен това призовава Комисията и ЕСВД да използват ОСП+, за да окажат натиск с цел постигане на напредък по отношение на изпълнението от Шри Ланка на нейните задължения в областта на правата на човека и да настоят за отмяна или замяна на Закона за предотвратяване на тероризма, да преценят внимателно дали има достатъчно основания като крайно средство да се открие процедура за временното оттегляне на правото на участие на Шри Ланка в ОСП+ и на свързаните с него ползи, както и да докладват на Парламента относно това възможно най-скоро;

15. отбелязва със загриженост въздействието на пандемията от COVID-19, довело до влошаване на положението с трудовите права в страната; настоятелно призовава Шри Ланка да сътрудничи изцяло на Международната организация на труда (МОТ) с цел да се укрепят трудовите права на работниците в заводите, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд за работниците в сектора на облеклото в специалните търговски зони; призовава правителството на Шри Ланка ефективно да приложи и да укрепи националната политика за премахване на детския труд; призовава властите в Шри Ланка да адаптират Съвета за инвестиции в наръчника на Шри Ланка за трудовите стандарти и трудовите правоотношения, с цел да го приведат в съответствие с международните стандарти, а именно с Конвенции 87 и 98 на МОТ;

16. отново заявява, че Европейският съюз категорично се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и без изключения; посреща със задоволство факта, че в Шри Ланка продължава да има мораториум върху смъртното наказание; настоятелно призовава правителството да премахне използването на смъртното наказание в страната;

17. изтъква подкрепата, оказвана в миналото от ЕС за усилията за помирение, и подчертава готовността на ЕС да подкрепи Шри Ланка в това отношение;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Шри Ланка.

Последно осъвременяване: 9 юни 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност