Postup : 2021/2785(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0382/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0382/2021

Rozpravy :

PV 08/07/2021 - 9.1
CRE 08/07/2021 - 9.1

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0355

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0382/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0383/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0386/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0387/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0395/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0399/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 168kWORD 50k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0382/2021 (The Left)

B9‑0383/2021 (Verts/ALE)

B9‑0386/2021 (Renew)

B9‑0387/2021 (S&D)

B9‑0395/2021 (ECR)

B9‑0399/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o prípade Ahmadrezu Džalálího v Iráne</Titre>

<DocRef>(2021/2785(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Emma Wiesner</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Ernest Urtasun, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}v mene skupiny The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Ahmadrezu Džalálího v Iráne

(2021/2785(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 17. decembra 2020 o Iráne, najmä o prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej[1], z 19. septembra 2019 o Iráne, najmä o situácii obhajcov práv žien a väznených osôb s dvojitým občianstvom EÚ[2], z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej[3], a z 31. mája 2018 o situácii osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu väznených v Iráne[4],

 so zreteľom na vyhlásenia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Iráne z 18. marca 2021, v ktorom žiada okamžité prepustenie Dr. Ahmadrezu Džalálího, a z 25. novembra 2020, v ktorom vyzýva Irán, aby zastavil jeho popravu, ako aj na stanovisko jeho pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie z 24. novembra 2017 týkajúce sa Ahmadrezu Džalálího (Iránska islamská republika),

 so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 26. októbra 2020, v ktorom naliehavo vyzýva na vyvodenie zodpovednosti za násilné protestné zásahy, a na jeho správu z 21. júla 2020 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na piaty dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom z 9. decembra 2020,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania, slobody prejavu online a offline a obhajcov ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Irán, a na záruky proti mučeniu a svojvoľnému zadržiavaniu stanovené v iránskej ústave,

 so zreteľom na iránske prezidentské voľby, ktoré sa konali 18. júna 2021,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže švédsko-iránsky štátny príslušník Dr. Ahmadreza Džalálí, ktorý sa špecializuje na urgentnú medicínu a je vedeckým pracovníkom na belgickej univerzite Universiteit Brussel a na talianskej univerzite Università del Piemonte Orientale, bol 24. apríla 2016 zatknutý iránskymi bezpečnostnými silami; keďže v októbri 2017 bol po mimoriadne nespravodlivom súdnom konaní na základe priznania vynúteného mučením odsúdený na trest smrti, a to na základe falošných obvinení zo špionáže; keďže Najvyšší súd Iránu tento trest potvrdil 17. júna 2018; keďže v liste, ktorý napísal vo väznici Evin v Teheráne, uviedol, že bol uväznený počas cesty do Iránu za to, že odmietol špionáž proti európskym inštitúciám; keďže úrad prokuratúry ho 24. novembra 2020 informoval o blížiacej sa poprave a potom bol premiestnený do samoväzby na viac ako 100 dní do apríla 2021 a následne do jedného zo všeobecných väzenských krídel; keďže mu boli odopreté návštevy a telefonické hovory so svojou rodinou vo Švédsku; keďže jeho trest smrti nebol zmiernený ani od jeho presunutia do všeobecného väzenského krídla; keďže počas posledných sedem mesiacov mal len občasný prístup k svojmu právnikovi, pričom predtým túto možnosť nemal;

B. keďže v novembri 2017 pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie dospela k záveru, že pozbavenie slobody Dr. Ahmadrezu Džalálího – v rozpore s článkami 3, 5, 8, 9, 10 a 11 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článkami 7, 9, 10 a 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach – je svojvoľné a požadovala jeho prepustenie;

C. keďže zdravotný stav Dr. Ahmadrezu Džalálího bol po mesiacoch predĺženej samoväzby kritický; keďže od roku 2016 mu bola odopieraná zdravotná starostlivosť mimo väznice a bol nútený zostať v cele s neustále zapnutým ostrým svetlom; keďže jeho fyzický a psychický stav sa odvtedy výrazne zhoršil, pričom sa u neho prejavoval napríklad nedostatok spánku, výrazná strata hmotnosti a ťažkostí pri rozprávaní;

D. keďže Irán aktívne uväzňuje cudzích štátnych príslušníkov, aby ich použil na vydieranie zahraničných vlád; keďže v Iráne je svojvoľne zadržiavaných minimálne dvanásť občanov EÚ; keďže francúzsko-iránska akademická pracovníčka a výskumná riaditeľka v Inštitúte politických štúdií v Paríži Fariba Adelkhah je od júna 2019 svojvoľne zadržiavaná, najprv vo väznici Evin a potom od októbra 2020 v domácom väzení; keďže francúzsky fotograf Benjamin Brière je od 26. mája 2020 svojvoľne zadržiavaný vo väznici v Mašhade a keďže 30. mája 2021 bol obvinený zo špionáže; keďže nemecko-iránska štátna príslušníčka Náhid Taghavi je od októbra 2020 svojvoľne zadržiavaná vo väznici Evin na základe pochybných obvinení z ohrozenia národnej bezpečnosti; keďže Irán neuznáva dvojaké občianstvo, čím obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k ich štátnym príslušníkom s dvojakým občianstvom;

E. keďže Irán rovnako svojvoľne zadržiava svojich občanov v zúfalých podmienkach; keďže súdy často odopierajú obžalovaným osobám právo na spravodlivý proces a obmedzujú právne poradenstvo a návštevy zo strany konzulárnych orgánov, OSN a humanitárnych organizácií; keďže tresty sú často založené na nepodložených tvrdeniach; keďže iránsky súdny systém a sudcovia nie sú ani zďaleka nezávislí a nespĺňajú medzinárodné normy; keďže iránske orgány neprešetrili obvinenia z mučenia a iné závažné porušenia práv zadržiavaných osôb; keďže súdne obťažovanie sa používa na umlčanie obhajcov ľudských práv;

F. keďže Irán má celosvetovo najvyšší počet popráv na obyvateľa;

G. keďže EÚ a jej členské štáty sa nepretržite zapájali do diplomatických rozhovorov s cieľom zlepšiť vzťahy s Iránom, výsledkom čoho bolo prijatie spoločného komplexného akčného plánu 18. októbra 2015; keďže EÚ je aj naďalej odhodlaná zlepšovať vzťahy za určitých podmienok; keďže dodržiavanie ľudských práv je dôležitou zložkou ďalšieho rozvoja týchto vzťahov;

1. vyzýva Irán pod novozvoleným prezidentom Ebrahimom Raisim, aby zastavil blížiacu sa popravu švédsko-iránskeho akademického pracovníka Dr. Ahmadrezu Džalálího, aby sa mu ospravedlnil a okamžite a bezpodmienečne ho prepustil a umožnil mu vrátiť sa k svojej rodine vo Švédsku; dôrazne odsudzuje jeho mučenie, svojvoľné zadržiavanie a trest smrti na základe nepodložených obvinení, ako je zdokumentované v stanovisku pracovnej skupiny Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva pre svojvoľné zadržiavanie z roku 2017; naliehavo vyzýva Irán, aby mu dovtedy, kým nebudú splnené uvedené požiadavky, bezodkladne umožnil pravidelný kontakt so svojou rodinou a právnikom, zaručil jeho bezpečnosť a poskytol mu naliehavú a primeranú zdravotnú starostlivosť; vyzýva Irán, aby prestal ohrozovať jeho rodinu vo Švédsku a v Iráne;

2. vyjadruje poľutovanie nad bežnou praktikou Iránu v podobe svojvoľného zadržiavania štátnych príslušníkov členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva a ďalších krajín s cieľom vynútiť si od nich politické ústupky;

3. naliehavo vyzýva Irán, aby okamžite stiahol všetky obvinenia proti Dr. Ahmadrezovi Džalálímu, ako aj proti všetkým svojvoľne zadržiavaným štátnym príslušníkom členských krajín EÚ vrátane nemeckých štátnych príslušníkov Náhid Taghaviovej a Jamšida Šarmahda, francúzskych štátnych príslušníkov Benjamína Brièra a Fariby Adelkhahovej, na ktorú sa naďalej vzťahuje zákaz cestovať, a rakúskych štátnych príslušníkov Kamrana Ghaderiho a Masuuda Mosáheba, ako aj štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva Morada Tahbaza, Anoosheha Ashooriho, Mehrana Raoofa a Názanín Zágharí-Ratcliffovej, ktorá sa naďalej nachádza v domácom väzení;

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že od uznesenia Parlamentu zo 17. decembra 2020 sa žiadnemu členskému štátu EÚ nepodarilo navštíviť svojvoľne zadržiavaných občanov EÚ vrátane Dr. Ahmadrezu Džalálího; opakuje svoju naliehavú výzvu podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členským štátom EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie na zabránenie poprave Dr. Ahmadrezu Džalálího;

5. vyzýva Radu, aby zvážila ďalšie cielené sankcie vrátane zmrazenia aktív úradníkov a subjektov iránskeho režimu zapojených do svojvoľného zadržiavania občanov EÚ a ich odsúdenia na trest smrti, a to aj v prípade pokračujúceho zadržiavania Dr. Ahmadrezu Džalálího, buď využitím súčasného sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv voči Iránu, alebo globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv (tzv. Magnitského zákon EÚ);

6. víta zaradenie ôsmich iránskych jednotlivcov a troch iránskych subjektov do sankčného režimu EÚ 12. apríla 2021 z dôvodu ich úlohy pri zabití najmenej 303 demonštrantov v roku 2019, na základe ktorého sa na nich vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovať; konštatuje, že je to po prvýkrát od roku 2013, čo EÚ prijala takéto rozhodnutie;

7. opakuje svoj dôrazný nesúhlas s trestom smrti za každých okolností a zdôrazňuje, že na trest smrti sa nesmie použiť žiadne morálne, právne ani náboženské odôvodnenie; vyzýva Irán, aby okamžite zaviedol moratórium na trest smrti ako krok smerujúci k jeho zrušeniu;

8. vyzýva Irán, aby taktiež prepustil politických väzňov vrátane obhajcov ľudských práv, keďže sú svojvoľne zadržiavaní len za uplatňovanie svojich základných práv na slobodu prejavu, viery, združovania, publikovania, pokojného zhromažďovania a slobody médií; vyzýva Irán, aby vykonal riadne vyšetrenie úradníkov zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv vrátane prípadov použitia neprimeranej a smrtiacej sily proti demonštrantom; odsudzuje systematické využívanie predĺženej samoväzby v rozpore s medzinárodnými záväzkami Iránu;

9. naliehavo vyzýva Radu, aby v rámci svojich dvojstranných vzťahov s Iránom upozornila na porušovanie ľudských práv v súlade so spoločným vyhlásením PK/VP a iránskeho ministra zahraničných vecí z apríla 2016; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom naďalej upozorňovala na problematiku ľudských práv; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby lepšie chránili a podporovali obhajcov ľudských práv, najmä z radov žien, a to aj prostredníctvom núdzových grantov v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

10. vyzýva Irán, aby umožnil návštevy Rady OSN pre ľudské práva vrátane osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike a aby v plnej miere spolupracoval pri všetkých jej osobitných postupoch;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi OSN, najvyššiemu vodcovi a prezidentovi Iránskej islamskej republiky a poslancom iránskeho Madžlísu.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2020)0376.

[2] Ú. v. EÚ C 171, 6.5.2021, s. 17.

[3] Ú. v. EÚ C 388, 13.11.2020, s. 127.

[4] Ú. v. EÚ C 76, 9.3.2020, s. 139.

Posledná úprava: 7. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia