Предложение за обща резолюция - RC-B9-0385/2021Предложение за обща резолюция
RC-B9-0385/2021

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Хонконг, по-специално случая на вестник „Apple Daily“

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0385/2021 (Verts/ALE)
B9-0388/2021 (Renew)
B9-0389/2021 (S&D)
B9-0390/2021 (ECR)
B9-0391/2021 (PPE)

Желяна Зовко, Мириам Лексман, Михаел Галер, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Изабел Визелер-Лима, Паулу Ранжел, Лорант Винце, Кшищоф Хетман, Давид Лега, Владимир Билчик, Янина Охойска, Елжбета Катажина Лукачийевска, Иван Щефанец, Инесе Вайдере, Магдалена Адамович, Томаш Здеховски, Дирдре Клун, Петер Полак, Кристиан Загарц, Жузе Мануел Фернандеш, Станислав Полчак, Лукас Фурлас, Ева Майдел, Михаела Шойдрова, Романа Томц, Иржи Поспишил, Том Ванденкенделаре, Лудек Нидермайер, Йоан-Рареш Богдан
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Андреа Коцолино, Евелин Гебхарт
от името на групата S&D
Енгин Ероглу, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Оливие Шастел, Влад Дан Георге, Бернар Гета, Свеня Хан, Карин Карлсбро, Илхан Кючюк, Натали Лоазо, Карен Мелкиор, Урмас Пает, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Михал Шимечка, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс, Мари-Пиер Ведрен
от името на групата Renew
Райнхард Бютикофер, Хана Нойман, Бронис Ропе, Сара Матийо, Салима Йенбу
от името на групата Verts/ALE
Рафаеле Фито, Анна Елжбета Фотига, Берт-Ян Ройсен, Витолд Ян Вашчиковски, Ладислав Илчич, Вероника Вреционова, Ядвига Вишневска, Никола Прокачини, Александър Вондра, Ришард Антони Легутко, Ангел Джамбазки, Елжбета Рафалска, Елжбета Крук, Асита Канко, Карло Фиданца, Богдан Жонца, Валдемар Томашевски, Херман Терч, Адам Белан, Чарли Веймерс
от името на групата ECR
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2021/2786(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0385/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0385/2021
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Хонконг, по-специално случая на вестник „Apple Daily“

(2021/2786(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид всички свои предишни резолюции относно Хонконг, и по-специално резолюциите от 21 януари 2021 г. относно репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг[1], от 19 юни 2020 г. относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг[2], от 18 юли 2019 г. относно положението в Хонконг[3] и от 24 ноември 2016 г. относно Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай[4],

 като взе предвид предишните си резолюции относно Китай, и по-специално резолюциите от 20 май 2021 г. относно ответните санкции на Китай срещу юридически лица от ЕС, членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти[5], от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай[6] и от 16 декември 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай[7],

 като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Хонконг – 20 години след предаването му на Китай[8],

 като взе предвид съвместното изявление на членовете на Европейския парламент Дейвид Макалистър и Райнхард Бютикофер относно новия закон за националната сигурност в Хонконг от 1 юли 2020 г.,

 като взе предвид изявлението за пресата на Председателския съвет на Европейския парламент от 6 юли 2020 г.,

 като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 23 юни 2021 г. относно приключването на дейностите в Хонконг на „Apple Daily“ и от 17 април 2021 г. относно осъждането на продемократични активисти в Хонконг, изявлението от 9 юни 2021 г. на заместник-председателя/върховен представител относно промените в избирателната система на Хонконг, декларациите на заместник-председателя/върховен представител от името на ЕС от 11 март 2021 г. относно избирателната система на Хонконг и от 7 януари 2021 г. относно масовите арести на участници в продемократичните първични избори през юли 2020 г. в Хонконг, както и всички други изявления и декларации относно положението в Хонконг,

 като взе предвид декларацията от 2 май 2021 г. на заместник-председателя/върховен представител от името на ЕС по случай Световния ден на свободата на печата,

 като взе предвид годишния доклад на ЕС от 12 март 2021 г. относно политическите и икономическите събития през 2020 г.,

 като взе предвид 13-ия годишен структуриран диалог, който се проведе в Хонконг на 28 ноември 2019 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета относно Хонконг от 28 юли 2020 г.,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г. и опасенията, изразени от Комитета на ООН по правата на човека в неговия списък с въпроси за Хонконг от 26 август 2020 г.,

 като взе предвид изявлението от 24 юни 2021 г. на Върховния комисар по правата на човека на ООН Мишел Башле, че новият Закон за националната сигурност на Хонконг води журналистите до „самоцензура“, за да се избегнат сблъсъци с „неясно формулирани престъпления“, и нейното изявление от 21 юни 2021 г. по време на 47-ата сесия на Съвета по правата на човека,

 като взе предвид призива на експертите на ООН от 26 юни 2020 г. за предприемане на решителни мерки за защита на основните свободи в Китай,

 като взе предвид приемането от Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Закона за националната сигурност за Хонконг на 30 юни 2020 г.,

 като взе предвид комюникето от срещата на високо равнище на Г-7 от 13 юни 2021 г. и изявлението на Г-7 от 12 март 2021 г. относно изборните промени в Хонконг,

 като взе предвид Основния закон на Специалния административен район Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и влезе в сила на 1 юли 1997 г.,

 като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното кралство и правителството на Китайската народна република по въпроса за Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-британската съвместна декларация,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид политиката на ЕС за единен Китай и принципа „една държава – две системи“,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от дългогодишните отношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да защитава тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес да се придържа към тези ценности в своето собствено развитие и в международното си сътрудничество;

Б. като има предвид, че на 17 юни 2021 г. 500 въоръжени полицаи на Хонконг нахлуха в офисите на най-големия подкрепящ опозицията вестник „Apple Daily“, като принудиха журналистите да напуснат нюзрума и претърсиха компютри, телефони и журналистически материали на репортерите, и че това е първият случай, в който органите посочиха медийни статии като потенциално нарушение на Закона за националната сигурност на Хонконг; като има предвид, че петима от висшите ръководители и редактори на вестника бяха арестувани, включително главният редактор Райън Ло, главният изпълнителен директор Чен Ким-хън, главният оперативен директор Ройстън Чоу, заместник-главният редактор Чан Пуйман и директорът на „Apple Daily Digital“ Чен Чи-уай;

В. като има предвид, че според говорител на полицията на Хонконг ръководителите и редакторите на вестника са били задържани заради ролята си в публикуването на повече от 30 статии, призоваващи чуждите държави да налагат санкции във връзка със Закона за националната сигурност; като има предвид, че тези призиви бяха счетени от властите на Хонконг за сговаряне с чужди държави, застрашаващо националната сигурност;

Г. като има предвид, че на 23 юни 2021 г. полицията също така арестува Юн Чин-ки (известен също като Ли Пън), редактор на „Apple Daily“, отговарящ за теми, свързани с Китай, и го обвини в „конспирация за сговаряне с чуждестранни сили“, а бившият старши редактор в „Apple Daily“ Фън Уай-куон (известен също като Ло Фън) беше арестуван на 27 юни за същото престъпление;

Д. като има предвид, че след обезпечаването на всички активи на „Apple Daily“ (около 2 милиона евро) от органите на Хонконг въз основа на Закона за националната сигурност „Apple Daily“ беше принуден да преустанови окончателно дейността си на 24 юни след 26 години дейност; като има предвид, че повече от 800 служители на „Apple Daily“ са загубили работата си и е малко вероятно да бъдат отново наети на работа в Хонконг;

Е. като има предвид, че Джими Лай, основателят на „Apple Daily“, излежава наказание 20 месеца лишаване от свобода заради участието си в протестното движение през 2019 г. и е изправен пред допълнителни обвинения по силата на Закона за националната сигурност, като тези обвинения могат евентуално да водят до доживотна присъда; като има предвид, че „Apple Daily“ винаги е бил открит и критичен глас по отношение на континентален Китай и ръководството на Хонконг и беше единственият вестник на китайски език в Хонконг, който беше свободен от контрола на китайското правителство;

Ж. като има предвид, че Законът за националната сигурност позволява на едно-единствено длъжностно лице, а именно на секретаря на Хонконг по въпросите на сигурността, да обезпечи всички активи на „Apple Daily“, без официално обвинение или справедлив съдебен процес, единствено въз основа на твърдения за нарушения на Закона за националната сигурност; като има предвид, че такава процедура би могла да бъде приложена за всяко публично търгувано образувание или за всяко дружество, което просто извършва стопанска дейност в Хонконг;

З. като има предвид, че на 30 юни 2021 г. се навърши една година от влизането в сила на Закона за националната сигурност; като има предвид, че органите бяха обявили, че законът ще бъде насочен само към „крайно малцинство“, което застрашава обществената сигурност; като има предвид обаче, че в течение на една година законът беше прилаган за пълно разбиване на свободното общество на Хонконг на почти всички фронтове, въз основа на набор от неясно определени обвинения като „подривна дейност“, „отцепничество“ и „сговаряне с чуждестранни сили“, които напълно преобразяват политическия и правния пейзаж на Хонконг и задушават свободата на печата и свободата на изразяване на мнение; като има предвид, че националната сигурност беше използвана за оправдаване на цензурата, тормоза, арестите и наказателните преследвания, насочени систематично към политически и избрани представители, активисти, студенти и журналисти в продемократичния лагер; като има предвид, че се счита, че 128 души са били арестувани по силата на Закона за националната сигурност и 64 души са официално обвинени, от които 47 понастоящем са задържани в досъдебно производство; като има предвид, че Законът за националната сигурност напълно нарушава принципа „една държава – две системи“; като има предвид, че подкопаването на свободата на печата също така противоречи на амбициите на Хонконг като международен бизнес център;

И. като има предвид, че от влизането си в сила Законът за националната сигурност се използва за сплашване, атакуване и дори тормоз на журналисти и медии, които в резултат на това вече са започнали да прекратяват дейността си; като има предвид, че понастоящем най-малко 10 журналисти и защитници на свободата на печата са изправени пред потенциални доживотни присъди; като има предвид, че принудителното закриване на „Apple Daily“ въз основа на обвинения, че неговите дейности представляват заплаха за националната сигурност, означава окончателен край на свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение в Хонконг;

Й. като има предвид, че на 27 юни друга независима медия, „Stand News“, обяви, че заличава всички статии, изразяващи позиция, от своя уебсайт и че шестима нейни директори са подали оставка; като има предвид, че Асоциацията на журналистите в Хонконг предупреди за по-нататъшни арести на журналисти и съобщи, че органите са изготвили списък на лицата, които трябва да бъдат задържани съгласно Закона за националната сигурност;

К. като има предвид, че най-малко двама чуждестранни съдии са напуснали длъжността си, като са посочили Закона за националната сигурност като основна причина; като има предвид, че през юни тази година законодателите, подкрепящи Пекин, за първи път успешно се намесиха при назначаването на старши съдия в Апелативния съд в Хонконг, което изглежда е първата конкретна стъпка в опитите за подкопаване на независимостта на съдебната система;

Л. като има предвид, че органите на Хонконг въведоха гореща линия за подаване на сигнали за нередности съгласно Закона за националната сигурност; като има предвид, че образователните материали и учебните програми в началните и средните училища, включително международните училища, посещавани от деца от чужбина, живеещи в Хонконг, понастоящем се разрешават въз основа на принципите на Закона за националната сигурност;

М. като има предвид, че 10 видни фигури, подкрепящи демокрацията, а именно Мартин Лий, Албер Хо, Джими Лай, Маргарет Нгъ, Сид Хо, Ли Чук-ян, Линг Куок-хунг, О Нок-хин, Люнг Юу-чунг и Юнг Сум, бяха осъдени на 16 април в Хонконг в две отделни дела за мирното си участие в протестите; като има предвид, че техните присъди варират от лишаване от свобода между 8 и 18 месеца и лишаване от свобода с отложено изпълнение от 8 до 12 месеца в пет от случаите; като има предвид, че тези последни решения идват след осъждането на Джошуа Уонг и Се-юу Ку на 13 април; като има предвид, че продължителното лишаване от свобода на някои от лицата за ненасилствени действия при упражняване на защитени граждански права е допълнителен знак за продължаващото свиване на демократичното пространство и подкопаването на основните свободи в Хонконг;

Н. като има предвид, че de jure и de facto Законът за националната сигурност нарушава явно Китайско-британската съвместна декларация от 1984 г. и Основния закон на Специалния административен район Хонконг от 1990 г., който гарантира автономността и независимостта на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и основните права и свободи като свободата на словото, на събранията, на сдружаването и на печата в продължение на 50 години след предаването на суверенитета; като има предвид, че Законът за националната сигурност също така възпрепятства Хонконг да спазва международните си задължения в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че както съвместната декларация, така и основният закон утвърждават принципа „една държава – две системи“, договорен между Китай и Обединеното кралство;

О. като има предвид, че ЕС и Европейският парламент винаги са подкрепяли категорично принципа „една държава – две системи“ и запазването на високата степен на автономност на Хонконг в съответствие с основния закон и международните ангажименти, и като има предвид, че ЕС е силно заинтересован от продължаващата стабилност и просперитет на Хонконг съгласно този принцип; като има предвид, че при настоящите обстоятелства тези принципи биват накърнявани и обезсилвани неумолимо и необратимо;

П. като има предвид, че ЕС продължава да изразява дълбока загриженост, що се отнася до Закона за националната сигурност на Китайската народна република (КНР) за Хонконг; като има предвид, че това е чувствителен въпрос с огромни последици за Хонконг и неговото население, за гражданите на ЕС и другите чуждестранни граждани, за организациите на ЕС и международните организации на гражданското общество, както и за доверието на стопанските среди към Хонконг; като има предвид, че влизането в сила на Закона за националната сигурност би увеличило рисковете за гражданите на ЕС;

Р. като има предвид, че съгласно годишния доклад на „Human Rights Watch“ Китай е навлязъл в най-мрачния си период по отношение на правата на човека от клането на площад „Тянанмън“ насам;

С. като има предвид, че на журналистите в обществения радио- и телевизионен оператор в Макао е наредено да насърчават „патриотизма, уважението и любовта“ към Китай и че най-малко шестима журналисти са подали оставка след въвеждането на нови редакционни правила, което показва, че загрижеността относно Закона за националната сигурност засяга и други региони; като има предвид, че Основният закон на Макао също защитава свободата на печата и е в сила до 2049 г.;

Т. като има предвид, че на текущата сесия на Съвета на ООН по правата на човека беше прието съвместно изявление, направено от Канада от името на 44 държави – най-големият брой държави, подписали досега, включително 23 държави – членки на ЕС;

1. осъжда най-категорично принудителното закриване на вестника „Apple Daily“, продължаващото обезпечаване на неговите активи и задържането на журналисти от вестника като още една стъпка от страна на КНР, целяща разрушаване на свободното общество в Хонконг и окончателно отнемане на свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение там;

2. изразява безпокойство във връзка с бързото влошаване на положението с правата на човека в Хонконг, и по-специално откритите атаки срещу свободата на словото и свободата на печата, като КНР продължава да предприема безпрецедентни репресивни мерки срещу основните свободи, което доведе до извънредна ситуация в областта на правата на човека, и подчертава необходимостта ЕС да предприеме спешни и решителни действия;

3. изразява дълбоката си солидарност с всички журналисти от Хонконг, които въпреки влизането в сила на Закона за националната сигурност продължават да защитават енергично свободата на медиите и независимата журналистика и да отразяват драматичното развитие на събитията в Хонконг; призовава властите в Хонконг да сложат край на всякакъв правен тормоз и всички заплахи срещу журналисти и да се стремят да осигурят защитата и безопасността на журналистите спрямо всички форми на насилие, натиск, дискриминация, несправедливи съдебни производства и всички опити, насочени към предотвратяване на изпълнението на тяхната дейност или към подкопаване на способността им да извършват своята дейност в съответствие с международните норми, по-специално в съответствие с членове 19 и 21 от Международния пакт за граждански и политически права относно правото на свобода на словото и правото на мирни събрания;

4. настоятелно призовава властите в Хонконг незабавно и безусловно да освободят всички журналисти, както и всички мирни демонстранти, активисти и политически представители, които просто са упражнили правото си на свобода на изразяване на мнение и други права на човека и които са били задържани по обвинения в съответствие със Закона за националната сигурност, както и да оттеглят всички обвинения срещу тях; призовава за прекратяване на политически мотивираните наказателни преследвания и други правни процедури срещу мирни демонстранти, чиято цел е да заглушат критичните гласове и да възпрат хората от участие в публичната сфера;

5. отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с влизането в сила на 30 юни 2020 г. на Закона за националната сигурност, който е в разрез с ангажиментите и задълженията на КНР съгласно международното право, а именно Китайско-британската съвместна декларация, и който представлява всестранно посегателство срещу високата степен на автономност на града, принципите на правовата държава и основните свободи; отчита, че законът е бил използван многократно като основание за лишаване от права и лишаване от свобода на кандидати за избори и политици, за задържане на студенти във връзка с публикации в социалните медии и за забрана на популярни протестни лозунги; подчертава, че Законът за националната сигурност предотвратява установяването на отношения на доверие между Китай и ЕС, подкопава бъдещото сътрудничество и води до допълнително уронване на доверието към Пекин на международната сцена;

6. осъжда всички опити за заглушаване на активистите, подкрепящи демокрацията, включително блокирането на уебсайтове за защита на демокрацията, въз основа на Закона за националната сигурност; отново изтъква, че свободата на изразяване на мнение и свободата на информация са основно право, заложено в националното и международното право на Хонконг;

7. изразява дълбока загриженост във връзка със сведенията за прилагането на практики, характеризиращи се с тайно задържане, изтезания, малтретиране и принудителни признания, от страна на полицейските сили на Хонконг и в хонконгските затвори, включително изразява загриженост за лицата, чиито съдебен процес предстои и които са държани в условия на строг тъмничен режим за дълги периоди от време;

8. осъжда нововъзникващите ограничения на независимостта на съдебната система и нарастващото политизиране на съдилищата; подчертава неотложната необходимост да се предотврати, като следваща стъпка, разрушаването на независимата съдебна система на Хонконг и призовава ЕСВД да изготви подробен публичен доклад относно принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система в допълнение към годишния доклад за Хонконг;

9. изразява загриженост във връзка с наскоро приетите промени в избирателния закон на Хонконг, с които се въвежда принцип на „само патриоти“ и се създава комисия за проверка на всички кандидати за избори, която ще отстрани последните останали инакомислещи политици и която напълно противоречи на ангажиментите за по-голямо демократично представителство, заложено в Основния закон на Хонконг;

10. настоятелно призовава китайските власти да отменят Закона за националната сигурност, който уронва международния статут на Хонконг, и настоятелно призовава властите в Хонконг изцяло да възстановят зачитането на принципите на правовата държава, правата на човека, демократичните принципи и високата степен на автономност съгласно принципа „една държава – две системи“, заложен в Основния закон на Хонконг, в съответствие с вътрешните и международните задължения на Хонконг;

11. призовава Комисията и държавите членки да обсъждат Закона за националната сигурност като основен приоритет в дневния ред на всички срещи между ЕС и Китай, включително в рамките на дипломатическите консултации при подготовката на тези срещи; припомня, че е важно ЕС да продължи да повдига въпроса за нарушенията на правата на човека в Китай, и по-специално случая с малцинствата в Синцзян и Тибет, в рамките на всеки политически диалог и всеки диалог по правата на човека с китайските органи в съответствие с ангажимента на ЕС да заема решителни, ясни и единни позиции в подхода си спрямо Китай; припомня, че Китай е подписал широк набор от международни договори и конвенции в областта на правата на човека, и съответно подчертава, че е важно да се продължи диалогът с Китай, за да се гарантира, че Китай изпълнява ангажимента си да спазва международната уредба за правата на човека;

12. изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че на заседанието на Съвета по външни работи през април не бяха приети заключенията на Съвета относно Хонконг; решително подкрепя заместник-председателя/върховен представител във връзка с представянето на проектозаключения при първа възможност и настоятелно призовава държавите членки да преодолеят патовата ситуация и да приемат нови мерки, включително целенасочени санкции в рамките на глобалния режим на санкции за нарушения на правата на човека, в т.ч. прилагане на забрани за пътуване и обезпечаване на активи, срещу лица и образувания в Хонконг и Китай във връзка с тежки нарушения на правата на човека и международното право в Хонконг, включително срещу Кари Лам, Тереза Тереза Юук-ва Ченг, Ся Баолун, Чжън Сяомин, Ло Хуейнин, Чжън Янксионг, Крис Танг Пин-киен, Стивън Ло Уай-чунг и Джон Ли Ка-цю, както и срещу институции на КНР, които играят ключова роля при приемането на мерки и са съучастници при предприемането на действия, които подкопават високата степен на автономност и свободите в Хонконг;

13. отново заявява своята позиция относно всеобхватното споразумение за инвестиции между ЕС и Китай, изразена в неговата резолюция от 21 май 2021 г., включително относно спешната необходимост от приемане на допълнителни целенасочени мерки в рамките на глобалния режим на санкции за нарушения на правата на човека, когато е необходимо, с цел продължаване на борбата с репресиите в Синцзян и Хонконг и спомагане за прекратяването на всички нарушения от страна на Китай;

14. призовава ЕСВД и Съвета да продължат да извършват оценки и да постигат напредък по пакета от мерки, приет през юли 2020 г., и да определят ясен график за тяхното изпълнение; призовава ЕСВД да продължи да извършва своята оценка на евентуалните извънтериториални последици от Закона за националната сигурност, по-специално от член 38 от него, който предвижда, че законът се прилага и за лицата, които не са постоянно пребиваващи в Хонконг, както и да подготви конкретни действия в отговор на тези последици; посреща със задоволство решението на държавите – членки на ЕС, и на други международни партньори за суспендиране на споразуменията с Хонконг за екстрадиция; отново отправя своето искане за суспендиране на все още действащите 10 споразумения между държави членки и Китай за екстрадиция;

15. припомня и отново осъжда съучастието на установените в ЕС банки в обезпечаването на активите и банковите сметки на бивши законотворци, подкрепящи демокрацията; призовава ЕСВД да извърши оценка на степента на съдействие, участие и сътрудничество на установени в ЕС дружества с властите в Хонконг при прилагането на Закона за националната сигурност и призовава държавите членки да се обърнат към установени в ЕС банки с искане те да освободят активите на активисти, подкрепящи демокрацията в Хонконг;

16. призовава Комисията да направи оценка на дългосрочното търговско въздействие върху дружествата от ЕС, извършващи дейност в Хонконг, с оглед на прилагането на Закона за националната сигурност в Хонконг, във връзка с променящите се условия за прилагането на принципите на правовата държава и свободното движение на информация и капитал в града; призовава Комисията и ЕСВД да продължат да прилагат и да разработват подходящи механизми за контрол на износа, за да се лишат Китай и Хонконг от достъп до технологии, използвани за нарушаване на правата на човека, и да обсъдят въвеждането на правила за предотвратяване на европейските инвестиции в дружества, които са съучастници в тежки нарушения на правата на човека в Китай и Хонконг, включително възможността за създаване на списък с образувания;

17. посреща с голямо задоволство стъпките, предприети от Обединеното кралство, Австралия и Канада, за създаване на схеми за предоставяне на гражданите на Хонконг на възможността да живеят и работят в тези държави; отново отправя своя настойчив призив към държавите членки да координират прилагането на „схема за спасителни лодки“ за активисти и политически лидери в Хонконг, защитаващи демокрацията, като се има предвид все по-силното влошаване на ситуацията с правата на човека и основните свободи, както и да издават по спешност временни документи за пътуване за журналисти в Хонконг, които са изложени на риск да бъдат задържани съгласно Закона за националната сигурност;

18. настоятелно призовава всички дипломатически служители на ЕС и на Европа да направят всичко възможно, за да предоставят защита и подкрепа на мирните активисти и политическите лидери в Хонконг, включително като присъстват на съдебните процеси, отправят искания за посещения в затворите и последователно и решително търсят контакти с местните органи, като  прилагат в пълна степен насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека и други съответни политики на ЕС, включително новия план за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; очаква ЕСВД и Съветът да разработят конкретни мерки за увеличаване на подкрепата за гражданското общество и медиите в Хонконг, например разширяване на обхвата на Европейския фонд за демокрация, така че в него да се включат проекти в Югоизточна Азия, и активно ангажиране с хонконгската диаспора;

19. призовава ЕС и държавите членки да осигурят, че обреченият на мълчание народ на Хонконг ще си възвърне отново гласа, като съдействат за архивирането, оповестяването и документирането на нарушенията на правата на човека, и да противодействат на КНР, като предоставят широк онлайн достъп до забранените в Хонконг книги; изразява подкрепата си за усилията на международните телевизионни канали, например Deutsche Welle и France 24, да отразяват редовно развитието на събитията в Хонконг;

20. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да отклоняват поканите към правителствени представители и дипломати за присъствие на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г., освен ако китайското правителство не докаже, че има осезаемо подобрение на положението с правата на човека в Хонконг, Синцзян-уйгурския регион, Тибет, Вътрешна Монголия и другаде в Китай;

21. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат броя на академичните възможности и възможностите за обучение в рамките на програмата „Еразъм“ за студенти и млади висшисти от Хонконг; призовава ЕСВД и Комисията да разработят и координират мерки за защита на академичната свобода на хонконгските студенти и учени в европейските университети от натиск от страна на китайските органи;

22. отново призовава ЕС и всички негови държави членки да работят по единен и решителен начин за провеждането на специална сесия или спешно разискване относно Китай в Съвета на ООН по правата на човека и за откриването на независимо разследване на ООН относно Китай; подчертава нарастващата международна подкрепа за откриването на независимо разследване;

23. призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат генералния секретар на ООН да разгледа всички механизми, с които разполага, с оглед на осигуряването на независим мониторинг и докладване за положението в Китай, включително възможността за назначаване на специален пратеник на ООН; призовава Съвета и заместник-председателя/върховен представител да работят с международната общност за създаване на международна контактна група за Хонконг и редовно да включват Хонконг в дневния ред на други международни организации;

24. насърчава членовете на ООН да провеждат редовни публични прояви за повишаване на осведомеността относно тежките нарушения на правата на човека от страна на китайското правителство, включително престъпления срещу човечеството, и други нарушения на международното право, включително да проведат поне едно заседание на Съвета за сигурност на ООН по формулата „Ариа“; би бил доволен, ако институциите на ЕС и държавите членки разгледат възможността да честват 1 юли като „Ден за солидарност с Хонконг“, с цел всяка година да се повишава осведомеността на европейската общественост за положението в Хонконг; отново отправя призива си към ЕС и държавите членки да разгледат възможността за сезиране на Международния съд въз основа на твърдението, че решението на Китай да наложи на Хонконг Закона за националната сигурност и прилагането на този закон нарушават съвместната декларация на Китайско-британската съвместна декларация и Международния пакт за граждански и политически права;

25. изразява съжаление във връзка с решението на хонконгската полиция да забрани ежегодното бдение на 4 юни в памет на събитията на площад „Тянанмън“ и ежегодното шествие на 1 юли, като се има предвид, че тя същевременно даде специално разрешение за отмяна на ограниченията, свързани с COVID-19, с цел да се предостави възможност на държавните служители на Хонконг да отпразнуват стогодишнината на Китайската комунистическа партия;

26. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да си сътрудничи тясно със страни и партньори със сходни възгледи, за да се спре подкопаването на свободите в Хонконг; посреща със задоволство новия двустранен диалог между ЕС и САЩ относно Китай и настоява, че засилената координация в областта на правата на човека, включително с акцент върху положението в Хонконг, следва да бъде ключова цел;

27. отбелязва, че политиката на КНР, изразяваща се в отказ от подхода „една държава – две системи“, вся висока степен на недоверие сред населението на Тайван, и подчертава готовността си да сътрудничи с международните партньори с цел да спомогне за обезпечаването на демокрацията в Тайван;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Китайската народна република, както и на главния администратор и законодателното събрание на специалния административен район Хонконг.

Последно осъвременяване: 7 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност