Postupak : 2021/2786(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B9-0385/2021

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0385/2021

Rasprave :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Glasovanja :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0356

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0385/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0388/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0389/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0390/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0391/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 183kWORD 55k

<TitreType>ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,</TitreRecueil>


<Replacing>koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0385/2021 (Verts/ALE)

B9-0388/2021 (Renew)

B9-0389/2021 (S&D)

B9-0390/2021 (ECR)

B9-0391/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o Hong Kongu, posebice o slučaju novina Apple Daily</Titre>

<DocRef>(2021/2786(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}u ime Kluba zastupnika Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Hong Kongu, posebice o slučaju novina Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir sve svoje prethodne rezolucije o Hong Kongu, a posebno Rezoluciju od 21. siječnja 2021. o represiji nad demokratskom oporbom u Hong Kongu[1], Rezoluciju od 19. lipnja 2020. o Zakonu Narodne Republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i potrebi da EU brani visok stupanj autonomije Hong Konga[2], Rezoluciju od 18. srpnja 2019. o stanju u Hong Kongu[3] i Rezoluciju od 24. studenoga 2016. o slučaju Guija Minhaija, izdavača koji se nalazi u zatvoru u Kini[4],

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kini, a posebno Rezoluciju od 20. svibnja 2021. o kineskim protusankcijama protiv subjekata iz EU-a, zastupnika u Europskom parlamentu i zastupnika u nacionalnim parlamentima[5], Rezoluciju od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i Kine[6] i Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o odnosima EU-a i Kine[7],

 uzimajući u obzir svoju preporuku od 13. prosinca 2017. upućenu Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje[8],

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu o novom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu, koju su 1. srpnja 2020. dali zastupnici u Europskom parlamentu David McAllister i Reinhard Bütikofer,

 uzimajući u obzir priopćenje za medije Konferencije predsjednika Europskog parlamenta od 6. srpnja 2020.,

 uzimajući u obzir izjave glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 23. lipnja 2021. o prestanku rada novina Apple Daily u Hong Kongu i od 17. travnja 2021. o osuđivanju prodemokratskih aktivista u Hong Kongu, izjavu potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika od 9. lipnja 2021. o izmjenama izbornog sustava Hong Konga, izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika u ime EU-a od 11. ožujka 2021. o izbornom sustavu Hong Konga i od 7. siječnja 2021. o masovnim uhićenjima osoba koje su sudjelovale u prodemokratskim predizborima u Hong Kongu u srpnju 2020. te sve druge izjave i deklaracije o stanju u Hong Kongu,

 uzimajući u obzir izjavu koju je povodom Svjetskog dana slobode medija 2. svibnja 2021. u ime EU-a dao potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije,

 uzimajući u obzir Godišnje izvješće EU-a o političkim i gospodarskim trendovima u 2020., objavljeno 12. ožujka 2021.,

 uzimajući u obzir 13. godišnji strukturirani dijalog održan u Hong Kongu 28. studenoga 2019.,

 uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Hong Kongu od 28. srpnja 2020.,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. i razloge za zabrinutost koje je Odbor UN-a za ljudska prava istaknuo na svojem popisu pitanja za Hong Kong od 26. kolovoza 2020.,

 uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 24. lipnja 2021., u kojoj je napomenula da novi hongkonški Zakon o nacionalnoj sigurnosti navodi novinare na samocenzuru kako ne bi riskirali počinjenje „nejasno formuliranih kaznenih djela”, i njezinu izjavu od 21. lipnja 2021. na 47. zasjedanju Vijeća za ljudska prava,

 uzimajući u obzir poziv stručnjaka UN-a od 26. lipnja 2020. na poduzimanje odlučnih mjera za zaštitu temeljnih sloboda u Kini,

 uzimajući u obzir Zakon o nacionalnoj sigurnosti koji je Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa donio 30. lipnja 2020.,

 uzimajući u obzir priopćenje sa sastanka na vrhu skupine G7 od 13. lipnja 2021. i izjavu skupine G7 od 12. ožujka 2021. o izmjenama izbornog sustava u Hong Kongu,

 uzimajući u obzir Temeljni zakon o Posebnom upravnom području Hong Kongu koji je usvojen 4. travnja 1990., a na snagu je stupio 1. srpnja 1997.,

 uzimajući u obzir Zajedničku deklaraciju vlade Ujedinjene Kraljevine i vlade Narodne Republike Kine o pitanju Hong Konga od 19. prosinca 1984., poznatu i kao Zajednička kinesko-britanska deklaracija,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu i Vijeću od 12. ožujka 2019. naslovljenu „EU i Kina – strateški pregled” (JOIN(2019)0005),

 uzimajući u obzir politiku EU-a o „jedinstvenoj Kini” i načelo „jedna zemlja, dva sustava”,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da bi promicanje i zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugogodišnjeg odnosa EU-a i Kine, u skladu s predanošću EU-a da zaštiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih istih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

B. budući da je 500 pripadnika naoružanih policijskih snaga Hong Konga 17. lipnja 2021. pretreslo urede najvećih novina koje podržavaju oporbu, Apple Daily, pri čemu su prisilili novinare da napuste redakciju te su temeljito pregledali njihova računala, telefone i novinarske materijale, te da je to bio prvi slučaj u kojem su vlasti spomenule mogućnost da se medijskim člancima krši Zakon o nacionalnoj sigurnosti Hong Konga; budući da je uhićena petorica viših rukovoditelja i urednika tih novina, uključujući glavnog urednika Ryana Lawa, glavnog izvršnog direktora Cheunga Kim-hunga, glavnog voditelja poslovanja Roystona Chowa, suradnika za izdavaštvo Chana Puimana i direktora Apple Daily Digitala Cheunga Chi-waija;

C. budući da su, prema izjavi glasnogovornika policije Hong Konga, rukovoditelji i urednici novina uhićeni zbog svoje uloge u objavi više od 30 članaka u kojima se strane zemlje pozivaju na uvođenje sankcija u vezi sa Zakonom o nacionalnoj sigurnosti; budući da hongkonške vlasti takve pozive smatraju tajnim dogovorom sa stranim zemljama kojim se ugrožava nacionalna sigurnost;

D. budući da je 23. lipnja 2021. policija uhitila i autora kolumne China Beat u novinama Apple Daily Yeunga Ching-keeja (poznatog i pod imenom Li Ping) te ga je optužila za „urotu radi tajnog dogovora sa stranim snagama” i da je 27. lipnja pod optužbom za isto kazneno djelo uhićen i bivši viši urednik u istim novinama Fung Wai-kwong (poznat i pod imenom Lo Fung);

E. budući da su novine Apple Daily, nakon što su im hongkonške vlasti na temelju Zakona o nacionalnoj sigurnosti zamrznule svu imovinu (oko 2 milijuna EUR), 24. lipnja bile primorane prestati s radom nakon 26 godina; budući da je više od 800 zaposlenika novina Apple Daily izgubilo posao i da vjerojatno više neće biti zaposleni u Hong Kongu;

F. budući da osnivač tih novina, Jimmy Lai, služi zatvorsku kaznu u trajanju od 20 mjeseci zbog sudjelovanja u prosvjedima iz 2019. te mu prijete dodatne optužbe u okviru Zakona o nacionalnoj sigurnosti za djela koja se mogu kazniti i doživotnom kaznom; budući da su novine Apple Daily oduvijek odražavale otvoren i kritički stav prema kineskom i hongkonškom vodstvu te da su to bile jedine novine na kineskom jeziku u Hong Kongu koje nisu bile pod kontrolom kineske vlade;

G. budući da je u skladu sa Zakonom o nacionalnoj sigurnosti omogućeno da jedan jedini dužnosnik, točnije, hongkonški ministar sigurnosti zamrzne svu imovinu novina Apple Daily bez službene optužnice i poštenog suđenja, samo na temelju tvrdnji o kršenju dotičnog zakona; budući da bi se takav postupak mogao primijeniti na bilo koji subjekt čije dionice kotiraju na burzi ili bilo koje poduzeće koje samo posluje u Hong Kongu;

H. budući da je 30. lipnja 2021. obilježena prva godišnjica stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj sigurnosti; budući da su vlasti najavile da će taj zakon biti usmjeren samo na „izrazitu manjinu” koja predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti; budući da je, ipak, u toj jednoj godini zakon primjenjivan kako bi se u potpunosti razmontiralo slobodno društvo Hong Konga na gotovo svim razinama, na temelju niza vrlo nejasno definiranih optužbi kao što su „subverzivnost”, „odcjepljenje” i „tajni dogovori sa stranim snagama”, čime je u potpunosti promijenjeno političko i pravno okružje u Hong Kongu te su ograničeni sloboda tiska i slobodno izražavanje mišljenja; budući da se nacionalna sigurnost koristila kao opravdanje za cenzuru, uznemiravanje, uhićenja i progone koji su sustavno usmjeravani na političke i izabrane predstavnike, aktiviste, studente i novinare prodemokratskih stavova; budući da se procjenjuje da je na temelju Zakona o nacionalnoj sigurnosti uhićeno 128 osoba, te da su službeno optužene 64 osobe, od kojih se 47 trenutačno nalazi u istražnom zatvoru; budući da se tim zakonom u potpunosti krši načelo „jedna zemlja, dva sustava”; budući da je slabljenje slobode medija također protivno težnjama Hong Konga da bude međunarodno poslovno središte;

I. budući da se, otkako je stupio na snagu, Zakon o nacionalnoj sigurnosti koristi za zastrašivanje, napadanje, pa čak i uznemiravanje novinara i zaposlenika u medijima, koji su zbog toga počeli napuštati svoja radna mjesta; budući da najmanje desetero novinara i boraca za slobodu tiska sada prijeti moguća doživotna kazna zatvora; budući da prisilno zatvaranje novina Apple Daily, na temelju optužbi da njihove aktivnosti predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti, predstavlja stvaran kraj medijske slobode i slobode izražavanja u Hong Kongu;

J. budući da je 27. lipnja još jedna neovisna medijska kuća, Stand News, objavila da će sa svojih internetskih stranica izbrisati sve članke u kojima se izražava mišljenje autora te da je šestero direktora dalo ostavku; budući da je Udruženje novinara Hong Konga upozorilo na daljnja uhićenja novinara i napomenulo da su vlasti sastavile popis pojedinaca koje treba uhititi u skladu sa Zakonom o nacionalnoj sigurnosti;

K. budući da je najmanje dvoje stranih sudaca podnijelo ostavku, pri čemu su kao glavni razlog naveli Zakon o nacionalnoj sigurnosti; budući da su u lipnju ove godine zakonodavci naklonjeni Pekingu prvi put uspješno intervenirali u imenovanju višeg suca na Vrhovnom sudu Hong Konga, što se čini prvim konkretnim korakom u pokušaju da se ugrozi neovisnost pravosuđa;

L. budući da su hongkonške vlasti uspostavile kontaktnu liniju za zviždače u okviru Zakona o nacionalnoj sigurnosti; budući da se obrazovni materijali i kurikulumi u osnovnim i srednjim školama, uključujući međunarodne škole koje pohađaju djeca doseljenika, sada provjeravaju u skladu s načelima Zakona o nacionalnoj sigurnosti;

M. budući da je 16. travnja u Hong Kongu, u dva odvojena predmeta, zbog mirnog sudjelovanja u prosvjedima osuđeno desetero prodemokratskih pojedinaca, točnije, Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung i Yeung Sum; budući da su im izrečene kazne zatvora u trajanju od 8 do 18 mjeseci, a u pet slučajeva uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 8 do 12 mjeseci; budući da su te zadnje odluke donesene nakon što su 13. travnja osuđeni Joshua Wong i Sze-yiu Koo; budući da je izricanje dugotrajne zatvorske kazne određenim pojedincima za nenasilna djela pri ostvarivanju zaštićenih građanskih prava još jedan znak kontinuiranog sužavanja demokratskog prostora i slabljenja temeljnih sloboda u Hong Kongu;

N. budući da se Zakonom o nacionalnoj sigurnosti de jure i de facto jasno krši Zajednička kinesko-britanska deklaracija iz 1984. i Temeljni zakon o Posebnom upravnom području Hong Kongu (HKSAR) iz 1990. kojim se jamči neovisnost izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti te temeljna prava i slobode, među kojima su i sloboda govora, okupljanja, udruživanja i tiska tijekom 50 godina nakon prepuštanja suvereniteta; budući da Zakon o nacionalnoj sigurnosti također sprečava Hong Kong da poštuje svoje međunarodne obveze u području ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; budući da i Zajednička deklaracija i Temeljni zakon sadrže načelo „jedna zemlja, dva sustava”, kako je dogovoreno između Kine i Ujedinjene Kraljevine;

O. budući da EU i Europski parlament oduvijek snažno podupiru načelo „jedna zemlja, dva sustava” i očuvanje visokog stupnja autonomije Hong Konga, u skladu s Temeljnim zakonom i međunarodnim obvezama, te budući da EU ima snažan interes za kontinuiranu stabilnost i prosperitet Hong Konga u skladu s tim načelom; budući da se u trenutačnim okolnostima ta načela neizbježno i nepovratno narušavaju i obezvrjeđuju;

 

P. budući da je Europska unija i dalje duboko zabrinuta zbog Zakona o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong koji je donijela Narodna Republika Kina; budući da je riječ o osjetljivom pitanju s dalekosežnim posljedicama po Hong Kong i njegov narod, strane državljane i državljane EU-a, EU i međunarodne organizacije civilnog društva, kao i po poslovno povjerenje u Hong Kong; budući da bi stupanje na snagu Zakona o nacionalnoj sigurnosti povećalo rizik za građane EU-a;

Q. budući da Kina prema godišnjem izvješću organizacije Human Rights Watch proživljava najmračnije razdoblje za ljudska prava još od masakra na trgu Tiananmen;

R. budući da je novinarima na javnoj radioteleviziji u Makau naređeno da promiču „patriotizam, poštovanje i ljubav” prema Kini i da je najmanje šestero novinara dalo ostavku nakon uvođenja novih uredničkih pravila, što ukazuje na to da su i druge regije zabrinute zbog Zakona o nacionalnoj sigurnosti; budući da se Temeljnim zakonom Makaa, koji je na snazi do 2049., štiti i sloboda tiska;

S. budući da je zajednička izjava Kanade u ime 44 države, što je dosad najveći broj potpisnica, uključujući 23 države članice EU-a, usvojena na aktualnoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava;

1. Najoštrije osuđuje prisilno zatvaranje novina Apple Daily, kontinuirano zamrzavanje njihove imovine i uhićenja njezinih novinara kao još jedan korak Narodne Republike Kine u razbijanju slobodnog društva u Hong Kongu i konačnom ukidanju slobode medija i slobode izražavanja u Hong Kongu;

2. strahuje zbog ubrzanog pogoršanja stanja ljudskih prava u Hong Kongu, konkretno, zbog otvorenih napada na slobodu govora i slobodu tiska, s obzirom na to da Narodna Republika Kina nastavlja s dosad nezabilježenom represijom temeljnih sloboda, koja se pretvorila u goruću krizu ljudskih prava, te naglašava potrebu da EU poduzme hitne i odlučne mjere;

3. izražava najsnažniju solidarnost sa svim novinarima iz Hong Konga koji, unatoč stupanju na snagu Zakona o nacionalnoj sigurnosti, i dalje ustrajno brane slobodu medija i neovisno novinarstvo te nastavljaju izvještavati o dramatičnom razvoju događaja u Hong Kongu; poziva vlasti Hong Konga da prestanu sa svim pravnim uznemiravanjem i zastrašivanjem novinara te da im nastoje pružiti sigurnost i zaštitu od svih oblika nasilja, pritiska, diskriminacije, nepoštenih sudskih postupaka i svih drugih pokušaja da ih se spriječi u ispunjavanju njihove misije ili smanje njihove mogućnosti da to čine u skladu s međunarodnim normama, posebno člancima 19. i 21. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima o pravu na slobodu izražavanja i pravo na slobodu mirnog okupljanja;

4. apelira na vlasti Hong Konga da smjesta i bezuvjetno oslobode i odbace sve optužbe protiv svih novinara, kao i protiv svih mirnih prosvjednika, aktivista i političkih predstavnika, koji su jednostavno ostvarivali svoje pravo na slobodu izražavanja i druga ljudska prava, a uhićeni su na temelju optužbi u skladu sa Zakonom o nacionalnoj sigurnosti; traži da se zaustave svi politički motivirani progoni i drugi pravni postupci protiv mirnih prosvjednika koji se provode radi ušutkavanja njihovih kritičkih stavova i odvraćanja ljudi od sudjelovanja u javnoj sferi;

5. ponovno izražava duboku zabrinutost zbog stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj sigurnosti 30. lipnja 2020., čime je Narodna Republika Kina prekršila svoje obveze i angažmane u skladu s međunarodnim pravom, konkretno Zajedničkom kinesko-britanskom deklaracijom, a koje predstavlja sveobuhvatan napad na visok stupanj autonomije, vladavine prava i temeljnih sloboda ovoga grada; svjestan je da se taj zakon više puta koristio kao osnova za diskvalificiranje i zatvaranje izbornih kandidata i političara, uhićenje studenata zbog objava na društvenim mrežama i za zabranu uobičajenih prosvjednih slogana; naglašava kako zakon o nacionalnoj sigurnosti onemogućuje stvaranje odnosa od povjerenja između Kine i EU-a, ugrožava buduću suradnju i vodi ka daljnjoj eroziji vjerodostojnosti Pekinga na međunarodnoj sceni;

6. osuđuje sve pokušaje ušutkivanja prodemokratskih aktivista, uključujući blokiranje prodemokratskih internetskih stranica, na temelju Zakona o nacionalnoj sigurnosti; ponavlja da je sloboda izražavanja i informiranja temeljno pravo sadržano u nacionalnom pravu Hong Konga i u međunarodnom pravu;

7. izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenih praksi tajnog pritvaranja, mučenja i zlostavljanja te iznuđenih priznanja od strane hongkonških policijskih snaga i u zatvorima Hong Konga, uključujući zabrinutost zbog pojedinaca koji dok čekaju na suđenje dugo ostaju zatvoreni u samici;

8. osuđuje nova ograničavanja neovisnosti pravosuđa i sve veću politizaciju sudova; naglašava hitnu potrebu da se, kao sljedeći korak, spriječi razbijanje neovisnog pravosuđa Hong Konga i poziva ESVD da pripremi detaljno javno izvješće o vladavini prava i neovisnosti pravosuđa uz godišnje izvješće o Hong Kongu;

9. izražava zabrinutost zbog nedavno usvojenih izmjena izbornog zakona Hong Konga kojima se uvodi načelo „samo patrioti” i uspostavlja odbor za provjeru svih kandidata za izbore, čime će se eliminirati i posljednji disonantni glasovi, a koje su potpuno proturječne obvezama sadržanim u Temeljnom zakonu Hong Konga u pogledu veće demokratske zastupljenosti;

10. apelira na kineske vlasti da ukinu Zakon o nacionalnoj sigurnosti, koji šteti međunarodnom statusu Hong Konga, a na hongkonške vlasti da ponovno uspostave puno poštovanje vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih načela i visokog stupnja autonomije u skladu s načelom „jedna zemlja, dva sustava”, kako je utvrđeno Temeljnim zakonom Hong Konga te je u skladu s njegovim nacionalnim i međunarodnim obvezama.

11. traži od Komisije i država članica da Zakon o nacionalnoj sigurnosti stave kao prioritetnu točku dnevnih redova svih sastanaka između EU-a i Kine, uključujući diplomatska savjetovanja u svrhu pripreme tih sastanaka; podsjeća kako je važno da EU i dalje postavlja pitanja o kršenjima ljudskih prava u Kini, naročito slučajeve manjina u Tibetu i Xinjiangu, i to u okviru svakog političkog dijaloga i dijaloga o ljudskim pravima s kineskim vlastima, u skladu sa svojim opredjeljenjem da nastupa snažno, jasno i ujedinjeno u odnosu na Kinu; podsjeća da je Kina potpisnica niza međunarodnih ugovora i konvencija o ljudskim pravima te stoga naglašava važnost nastavka dijaloga s Kinom kako bi se osiguralo da ta zemlja doista poštuje svoju obvezu da će se pridržavati međunarodnog okvira za ljudska prava;

12. duboko žali zbog toga što na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a nisu usvojeni zaključci Vijeća o Hong Kongu; snažno podupire potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika u podnošenju nacrta zaključaka prvom prilikom, a države članice potiče na rješavanje ovog zastoja usvajanjem novih mjera, uključujući ciljane sankcije u okviru globalnog režima sankcija EU-a u području ljudskih prava, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, protiv pojedinaca i subjekata u Hong Kongu i Kini zbog teških kršenja ljudskih prava i međunarodnog prava u Hong Kongu, uključujući Carrie Lam, Teresu Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chrisa Tang Ping-keung, Stephena Lo Wai-chung i Johna Lee Ka-chiu, kao i institucije Narodne Republike Kine, koje imaju ključnu ulogu u usvajanju mjera te sudjeluju u akcijama kojima se podriva visoki stupanj autonomije i slobode Hong Konga;

13. ponavlja svoj stav o Sveobuhvatnom sporazumu o ulaganju između EU-a i Kine, iznesen u rezoluciji od 21. svibnja 2021., uključujući hitnu potrebu da se usvoje, prema potrebi, dodatne ciljane mjere u okviru globalnog režima sankcija EU-a za ljudska prava, kako bi se nastavilo rješavati pitanje represije u Xinjiangu i Hong Kongu s ciljem da Kina prestane sa svim kršenjima;

14. poziva ESVD i Vijeće da nastave ocjenjivati i ostvarivati napredak u vezi s paketom mjera usvojenim u srpnju 2020. te da postave jasne rokove za njihovu primjenu; poziva ESVD da nastavi s procjenom mogućih izvanteritorijalnih učinaka Zakona o nacionalnoj sigurnosti i pripremi konkretne odgovore na njih, posebno u odnosu na njegov članak 38. prema kojemu se taj zakon primjenjuje i na one koji nemaju stalno boravište u Hong Kongu; pozdravlja odluke država članica EU-a i drugih međunarodnih partnera o suspenziji provedbe ugovorâ o izručenju s Hong Kongom; ponavlja svoj zahtjev za suspenziju i ostalih deset sporazuma o izručenju između država članica i Kine;

15. podsjeća na svoju osudu banaka sa sjedištem u EU-u koje su sudjelovale u zamrzavanju imovine i bankovnih računa bivših prodemokratskih zakonodavaca i tu osudu još jednom ponavlja; poziva ESVD da ocijeni u kojoj mjeri poduzeća sa sjedištem u EU-u surađuju s vlastima Hong Konga u provedbi Zakona o nacionalnoj sigurnosti, koliko poštuju i koliko su uključene u njegovu primjenu, a od država članica traži da apeliraju na banke sa sjedištem u EU-u da odmrznu imovinu prodemokratskih aktivista Hong Konga;

16. poziva Komisiju da procijeni dugoročne komercijalne posljedice na poduzeća iz EU-a koja posluju u Hong Kongu u svjetlu primjene hongkonškog Zakona o nacionalnoj sigurnosti, a s obzirom na promjenu vladavine prava i slobodnog protoka informacija i kapitala u tom gradu; poziva Komisiju i ESVD da nastave primjenjivati i dorađivati odgovarajuće mehanizme kontrole izvoza kako bi se Kini i Hong Kongu uskratio pristup tehnologijama koje se koriste za kršenja ljudskih prava te da razmotre mogućnost uvođenja pravila za sprečavanje europskih ulaganja u poduzeća koja su umiješana u teška kršenja ljudskih prava u Kini i Hong Kongu, uključujući mogućnost sastavljanja popisa subjekata;

17. snažno pozdravlja korake koje su na uvođenju raznih shema poduzeli Ujedinjena Kraljevina, Australija i Kanada kako bi državljanima Hong Konga omogućili da žive i rade u svojim zemljama; ponavlja svoj hitan poziv državama članicama da koordiniraju provedbu programa „čamac za spašavanje“ za prodemokratske aktiviste i političke vođe u Kong Kongu nakon ovog pogoršanja stanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te da stranim novinarima u Hong Kongu kojima prijeti uhićenje temeljem Zakona o nacionalnoj sigurnosti hitno izdaju privremene putne isprave;

18. apelira na sve diplomatsko osoblje EU-a kao i europsko diplomatsko osoblje da učine sve što je u njihovoj moći kako bi pružili zaštitu i potporu mirnim aktivistima i političkim vođama u Hong Kongu, među ostalim, u vidu prisustvovanja suđenjima, traženja da im se odobre posjeti osobama u zatvoru te dosljednom i odlučnom komunikacijom s lokalnim vlastima, uz punu primjenu smjernica EU-a o braniteljima ljudskih prava i drugih relevantnih politika EU-a, uključujući novi Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju; očekuje od ESVD-a i Vijeća da osmisle konkretne mjere za povećanje potpore civilnom društvu i medijima Hong Konga, kao što je proširenje djelokruga Europske zaklade za demokraciju na projekte u jugoistočnoj Aziji, uključujući aktivnu suradnju s dijasporom Hong Konga;

19. poziva EU i države članice da se pobrinu za to da se ponovo začuje glas ušutkanih stanovnika Hong Konga tako što će pomoći u arhiviranju, objavljivanju i dokumentiranju slučajeva kršenja ljudskih prava, te da knjige zabranjene u Hong Kongu učine dostupnima na internetu i tako protudjeluju u odnosu na Narodnu Republiku Kinu; izražava potporu nastojanjima međunarodnih televizijskih kanala, poput Deutsche Welle i France 24, da redovito izvješćuju o razvoju događaja u Hong Kongu;

20. poziva Komisiju, Vijeće i države članice da odbiju pozive vladinim predstavnicima i diplomatima da prisustvuju Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022., osim ako kineska vlada ne pokaže mjerljivo poboljšanje u pogledu ljudskih prava u Hong Kongu, ujgurskoj regiji Xinjiang, Tibetu, unutarnjoj Mongoliji i drugdje u Kini;

21. apelira na Komisiju i države članice da povećaju broj mogućnosti za akademski rad i edukacije unutar programa Erasmus za studente i mlade diplomante iz Hong Konga; poziva Komisiju i ESVD da izrade i koordiniraju mjere zaštite akademske slobode studenata i znanstvenika iz Hong Konga na europskim sveučilištima od pritiska kineskih vlasti;

22. ponavlja svoj poziv EU-u i državama članicama da na ujedinjen i odlučan način rade na održavanju posebne sjednice ili hitne rasprave o Kini u Vijeću UN-a za ljudska prava i na pokretanju neovisne istrage UN-a o Kini; naglašava kako za pokretanju neovisne istrage raste međunarodna podrška;

23. poziva EU i države članice da glavnog tajnika UN-a potaknu na razmatranje svih mehanizama koji su mu na raspolaganju kako bi se osiguralo neovisno praćenje situacije u Kini i podnošenje izvješća, uključujući imenovanje posebnog izaslanika UN-a; poziva Vijeće i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika da surađuju s međunarodnom zajednicom na uspostavi međunarodne kontaktne skupine za Hong Kong i na redovitom uključivanju stanja u Hong Kongu u programe drugih međunarodnih organizacija;

24. potiče članice UN-a da redovito održavaju javna događanja kako bi osvijestili javnost o teškim kršenjima ljudskih prava od strane kineske vlade, uključujući zločine protiv čovječnosti i druga kršenja međunarodnog prava, te da pritom predvide barem jedan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a u formatu Arria; pozdravio bi spremnost institucija EU-a i država članica da razmotre mogućnost obilježavanja 1. srpnja kao „dana zajedništva s Hong Kongom” kako bi se svake godine europska javnost osvještavala o stanju u Hong Kongu; ponovno poziva EU i države članice da razmotre mogućnost pokretanja postupka pred Međunarodnim sudom pravde zbog kineske odluke o uvođenju Zakona o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong i njegove primjene, kojima se krši Zajednička kinesko-britanska deklaracija i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

25. žali što je hongkonška policija odlučila zabraniti godišnju komemoraciju Tiananmena 4. lipnja i godišnju povorku 1. srpnja, a istodobno je izdala posebnu dozvolu za ukidanje ograničenja povezanih s COVID-om 19 kako bi se dužnosnicima Hong Konga omogućilo proslavljanje stote obljetnice Komunističke partije Kine;

26. poziva potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije da blisko surađuje sa zemljama i partnerima istomišljenicima na zaustavljanju erozije sloboda Hong Konga; pozdravlja nedavno uspostavljen bilateralni dijalog o Kini između EU-a i SAD-a i inzistira na tome da ključni cilj treba biti jača koordinacija u pogledu ljudskih prava, uključujući fokus na stanje u Hong Kongu;

27. primjećuje da je politika napuštanja pristupa „jedna zemlja, dva sustava” Narodne Republike Kine snažno odvratila stanovnike Tajvana od Kine te naglašava svoju spremnost da surađuje s međunarodnim partnerima kako bi pomogli osigurati demokraciju na Tajvanu;

28. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i parlamentu Narodne Republike Kine te izvršnoj upraviteljici i skupštini Posebnog upravnog područja Hong Konga.

 

 

 

 

 

[1] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0027.

[2] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0174.

[3] SL C 165, 4.5.2021., str. 2.

[4] SL C 224, 27.6.2018., str. 78.

[5] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0255.

[6] SL C 433, 23.12.2019., str. 103.

[7] SL C 399, 24.11.2017., str. 92.

[8] SL C 369, 11.10.2018., str. 156.

Posljednje ažuriranje: 7. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti