Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0385/2021Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0385/2021

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9-0385/2021 (Verts/ALE)
B9-0388/2021 (Renew)
B9-0389/2021 (S&D)
B9-0390/2021 (ECR)
B9-0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareș Bogdan
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
în numele Grupului S&D
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
în numele Grupului Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
în numele Grupului Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
în numele Grupului ECR
Fabio Massimo Castaldo


Procedură : 2021/2786(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0385/2021
Texte depuse :
RC-B9-0385/2021
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere toate rezoluțiile sale anterioare referitoare la Hong Kong, în special cea din 21 ianuarie 2021 referitoare la reprimarea opoziției democratice în Hong Kong[1], cea din 19 iunie 2020 referitoare la legea Republicii Populare Chineze privind securitatea națională în Hong Kong și la necesitatea ca UE să apere gradul ridicat de autonomie al Hong Kong-ului[2], cea din 18 iulie 2019 referitoare la situația din Hong Kong[3] și cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la cazul lui Gui Minhai, editor deținut în China[4],

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la China, în special cea din 20 mai 2021 referitoare la contrasancțiunile adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE[5], cea din 12 septembrie 2018 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-China[6] și cea din 16 decembrie 2015 referitoare la relațiile dintre UE și China[7],

 având în vedere recomandarea sa din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP) privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia[8],

 având în vedere declarația comună a deputaților în Parlamentul European David McAllister și Reinhard Bütikofer referitoare la noua lege privind securitatea națională din Hong Kong, din 1 iulie 2020,

 având în vedere declarația de presă a Conferinței președinților din Parlamentul European din 6 iulie 2020,

 având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 23 iunie 2021 referitoare la închiderea activității din Hong Kong a ziarului Apple Daily și din 17 aprilie 2021 referitoare la condamnarea unor activiști pentru democrație din Hong Kong, declarația din 9 iunie 2021 a VP/ÎR referitoare la modificările aduse sistemului electoral din Hong Kong, declarațiile VP/ÎR în numele UE din 11 martie 2021 cu privire la sistemul electoral din Hong Kong și din 7 ianuarie 2021 cu privire la arestarea în masă a unor persoane implicate în alegerile primare pro-democrație din iulie 2020 și toate celelalte declarații referitoare la situația din Hong Kong,

 având în vedere declarația din 2 mai 2021 a VP/ÎR, în numele UE, cu ocazia Zilei mondiale a libertății presei,

 având în vedere raportul anual al UE din 12 martie 2021 privind evoluțiile politice și economice din 2020,

 având în vedere cel de al 13-lea dialog structurat anual, care a avut loc la Hong Kong la 28 noiembrie 2019,

 având în vedere concluziile Consiliului din 28 iulie 2020 referitoare la Hong Kong,

 având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 16 decembrie 1966 și îngrijorările exprimate de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului în lista sa de probleme privind Hong Kong din 26 august 2020,

 având în vedere declarația din 24 iunie 2021 a înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit căreia noua lege privind securitatea națională din Hong Kong are ca efect „autocenzura” jurnaliștilor pentru a evita probleme legate de „infracțiuni vag formulate”, precum și declarația sa din 21 iunie 2021 din cadrul celei de a 47-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului,

 având în vedere solicitarea experților ONU din 26 iunie 2020 de adoptare a unor măsuri ferme pentru protejarea libertăților fundamentale în China,

 având în vedere adoptarea la 30 iunie 2020 a Legii privind securitatea națională în Hong Kong de către Comitetul permanent al Congresului Național al Poporului din China,

 având în vedere comunicatul din cadrul summitului G7 din 13 iunie 2021 și declarația statelor G7 din 12 martie 2021 privind schimbările sistemului electoral din Hong Kong,

 având în vedere Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale (RAS) Hong Kong, adoptată la 4 aprilie 1990, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

 având în vedere Declarația comună din 19 decembrie 1984 adoptată de guvernul Regatului Unit și guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la chestiunea Hong Kong-ului, cunoscută și ca Declarația comună chino-britanică,

 având în vedere comunicarea comună din 12 martie 2019 a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „UE-China – O perspectivă strategică” (JOIN(2019)0005),

 având în vedere politica „o singură Chină” a UE și principiul „o țară, două sisteme”,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept ar trebui să rămână în centrul relației îndelungate dintre UE și China, în concordanță cu angajamentul UE de a promova aceste valori în acțiunea sa externă, precum și cu interesul exprimat de China de a adera la ele în politica sa pentru dezvoltare și cooperare internațională;

B. întrucât la 17 iunie 2021, 500 de polițiști înarmați din Hong Kong au descins în birourile celui mai mare ziar pro-opoziție, Apple Daily, obligând jurnaliștii să părăsească redacția, și au căutat prin calculatoarele, telefoanele și materialele jurnalistice ale reporterilor, acesta fiind primul caz în care autoritățile au menționat articole din mass-media ca fiind susceptibile de încălcarea Legii privind securitatea națională din Hong Kong (LSN); întrucât cinci directori și redactori-șefi ai ziarului au fost arestați, printre care redactorul-șef Ryan Law, directorul general, Cheung Kim-hung, directorul general administrativ, Royston Chow, editorul asociat Chan Puiman și directorul Apple Daily Digital, Cheung Chi-wai;

C. întrucât, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției din Hong Kong, directorii și redactorii ziarului au fost arestați pentru rolul lor în publicarea a peste 30 de articole în care țările străine sunt invitate să impună sancțiuni în legătură cu LSN; întrucât autoritățile din Hong Kong au considerat că astfel de apeluri reprezintă un complot cu țări străine care pune în pericol securitatea națională;

D. întrucât la 23 iunie 2021, poliția l-a arestat și pe editorialistul de la rubrica „China Beat” din Apple Daily, Yeung Ching-kee (cunoscut și ca Li Ping), și l-a acuzat și pe el de „conspirație în vederea complotului cu forțe străine”, iar la 27 iunie a fost arestat pentru aceeași infracțiune Fung Wai-kwong (cunoscută și ca Lo Fung), fost editorialist-șef la Apple Daily;

E. întrucât, în urma înghețării tuturor activelor sale (aproximativ 2 milioane EUR) de către autoritățile din Hong Kong pe baza LSN, ziarul Apple Daily a fost obligat să se închidă definitiv la 24 iunie, după 26 ani; întrucât peste 800 de persoane care lucrau la Apple Daily și-au pierdut locul de muncă și este puțin probabil să se poată angaja din nou în Hong Kong;

F. întrucât fondatorul zairului Apple Daily, Jimmy Lai, execută o pedeapsă de 20 de luni de închisoare pentru implicarea sa în mișcările de protest din 2019 și riscă să primească și alte condamnări în temeiul LSN, care prevede posibilitatea închisorii pe viață; întrucât Apple Daily a fost întotdeauna o voce deschisă și critică față de conducerea din China continentală și din Hong Kong și era singurul ziar în limba chineză din Hong Kong care nu se afla sub controlul guvernului chinez;

G. întrucât LSN a permis unui singur funcționar, și anume secretarul pentru securitate din Hong Kong, să înghețe toate activele Apple Daily, fără o punere oficială sub acuzare sau un proces echitabil, pur și simplu pe baza unor presupuse încălcări a LSN; întrucât o astfel de procedură ar putea fi aplicată oricărei entități cotate la bursă sau oricărei companii care desfășoară pur și simplu activități comerciale în Hong Kong;

H. întrucât la 30 iunie 2021 s-a împlinit un an de la intrarea în vigoare a LSN; întrucât autoritățile au anunțat că legea va viza doar o „o categorie extrem de restrânsă” care amenință securitatea publică; întrucât însă, în decurs de un an, legea a fost aplicată pentru a dezmembra complet societatea liberă din Hong Kong pe aproape toate fronturile, pe baza unei serii de acuzații vag definite precum „subversiune”, „separatism” și „complot cu forțele străine”, transformând complet peisajul politic și juridic al Hong Kong-ului și înăbușind libertatea presei și libertatea de exprimare a opiniilor; întrucât securitatea națională a fost folosită pentru a justifica cenzura, hărțuirea, arestările și urmăririle penale îndreptate în mod sistematic împotriva reprezentanților politici și aleși, activiștilor, studenților și jurnaliștilor din tabăra pro-democrație; întrucât se estimează că 128 de persoane au fost arestate în temeiul LSN și 64 de persoane au fost puse oficial sub acuzare, 47 dintre acestea aflându-se în prezent în arest preventiv; întrucât LSN încalcă în totalitate principiul „o țară, două sisteme”; întrucât erodarea libertății presei este incompatibilă și cu aspirația Hong Kong-ului de a deveni un centru de afaceri internațional;

I. întrucât, de la intrarea sa în vigoare, LSN a fost folosită pentru a intimida, a ataca și chiar a hărțui jurnaliștii și lucrătorii din mass-media, care au început deja să demisioneze ca urmare a acestei situații; întrucât cel puțin 10 jurnaliști și apărători ai libertății presei riscă să fie condamnați la închisoare pe viață; întrucât închiderea forțată a ziarului Apple Daily, pe baza acuzațiilor că activitățile sale reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, echivalează cu încetarea definitivă a libertății mass-mediei și a libertății de exprimare în Hong Kong;

J. întrucât la 27 iunie, o altă instituție independentă de presă, Stand News, a anunțat eliminarea tuturor articolelor de opinie de pe site-ul său și șase directori au demisionat; întrucât Asociația jurnaliștilor din Hong Kong a avertizat cu privire la noi arestări ale jurnaliștilor și a relatat că autoritățile au întocmit o listă a persoanelor care urmează să fie arestate în temeiul LSN;

K. întrucât cel puțin doi judecători străini au demisionat, invocând LSN ca motiv principal; întrucât în luna iunie a acestui an, legiuitorii pro-Beijing au intervenit cu succes, pentru prima dată, în numirea unui judecător de rang înalt la Înalta Curte de Apel din Hong Kong, în ceea ce pare a fi un prim pas concret în încercarea de a submina independența sistemului judiciar;

L. întrucât autoritățile din Hong Kong au introdus o linie telefonică de urgență pentru avertizări în legătură cu Legea privind securitatea națională; întrucât materialele didactice și programele școlare din școlile primare și secundare, inclusiv din școlile internaționale frecventate de copii străini, sunt în prezent cenzurate pe baza principiilor LSN;

M. întrucât 10 personalități importante pro-democrație, și anume Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung și Yeung Sum, au fost condamnate în Hong Kong la 16 aprilie, în două cazuri separate, din cauza implicării lor pașnice în proteste; întrucât pedepsele lor variază de la pedepse cu închisoarea cuprinse între 8 și 18 luni la pedepse de la 8 la 12 luni de închisoare cu suspendare în cinci dintre cazuri; întrucât aceste ultime hotărâri au urmat condamnării lui Joshua Wong și a lui Sze-yiu Koo la 13 aprilie; întrucât detenția îndelungată a unor persoane pentru acte nonviolente atunci când își exercită drepturi civice protejate este un alt indiciu al restrângerii continue a spațiului democratic și al erodării libertăților fundamentale în Hong Kong;

N. întrucât LSN încalcă de jure și de facto Declarația comună chino-britanică din 1984 și Legea fundamentală a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong din 1990, care garantează autonomia și independența puterii executive, legislative și judecătorești și drepturi și libertăți fundamentale precum libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere și libertatea presei pe o perioadă de 50 de ani de la retrocedarea suveranității; întrucât LSN împiedică, de asemenea, Hong Kong-ul să își respecte obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv PIDCP; întrucât atât Declarația comună, cât și Legea fundamentală consacră principiul „o țară, două sisteme”, astfel cum a fost convenit de China și Regatul Unit;

O. întrucât UE și Parlamentul European au sprijinit întotdeauna cu fermitate principiul „o țară, două sisteme” și menținerea gradului ridicat de autonomie al Hong Kong-ului, în conformitate cu Legea fundamentală și cu angajamentele internaționale, și întrucât UE are un interes puternic în menținerea stabilității și prosperității Hong Kong-ului în temeiul acestui principiu; întrucât în împrejurările actuale aceste principii sunt subminate și devin nule inevitabil și ireversibil;

P. întrucât UE este în continuare profund îngrijorată cu privire la LSN pentru Hong Kong a Republicii Populare Chineze (RPC); întrucât aceasta este o problemă sensibilă, cu consecințe de amploare pentru Hong Kong și cetățenii săi, pentru cetățenii UE și cetățenii străini, pentru organizațiile societății civile din UE și internaționale, precum și pentru încrederea mediului de afaceri în Hong Kong; întrucât intrarea în vigoare a LSN ar crește riscurile pentru cetățenii UE;

Q. întrucât, conform raportului anual al Human Rights Watch, China traversează cea mai întunecată perioadă în ceea ce privește drepturile omului de la masacrul din Piața Tienanmen încoace;

R. întrucât jurnaliștilor de la postul public de radiodifuziune din Macao li s-a ordonat să promoveze „patriotismul, respectul și iubirea” pentru China și cel puțin șase jurnaliști au demisionat după introducerea unor noi reguli editoriale, arătând că preocupările legate de LSN afectează și alte regiuni; întrucât și Legea fundamentală a Macao protejează libertatea presei și este în vigoare până în 2049;

S. întrucât o declarație comună prezentată de Canada în numele a 44 de state - cel mai mare număr de semnatari de până acum - inclusiv a 23 de state membre ale UE, a fost adoptată în cadrul sesiunii în curs a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

1. condamnă în termenii cei mai fermi închiderea forțată a ziarului Apple Daily, continuarea înghețării activelor sale și arestarea jurnaliștilor, încă un pas al RPC spre dezmembrarea societății libere din Hong Kong și încetarea definitivă a libertății mass-mediei și a libertății de exprimare în această regiune;

2. este îngrijorat de deteriorarea rapidă a situației drepturilor omului din Hong Kong și, mai exact, de atacurile deschise la adresa libertății de exprimare și a libertății presei, întrucât RPC continuă acțiunile de reprimare fără precedent a libertăților fundamentale, care s-au transformat într-o situație de urgență în ceea ce privește drepturile omului, și accentuează că este necesar ca UE să ia măsuri urgente și ferme;

3. își exprimă profunda solidaritate cu toți jurnaliștii din Hong Kong care, în pofida intrării în vigoare a LSN, au continuat să apere cu fermitate libertatea mass-mediei și jurnalismul independent și să continue să relateze cu privire la evoluția dramatică a evenimentelor din Hong Kong; invită autoritățile din Hong Kong să pună capăt tuturor formelor de hărțuire juridică și de intimidare îndreptate împotriva jurnaliștilor și să depună eforturi pentru protecția și siguranța jurnaliștilor împotriva tuturor formelor de violență, presiune, discriminare, proceduri judiciare inechitabile și a tuturor încercărilor menite să îi împiedice să își îndeplinească misiunea sau să le slăbească capacitatea de a face acest lucru în conformitate cu normele internaționale, în special cu articolele 19 și 21 din PIDCP referitoare la dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la libertatea de întrunire pașnică;

4. îndeamnă autoritățile din Hong Kong să elibereze imediat și necondiționat toți jurnaliștii și să renunțe la toate acuzațiile împotriva acestora, precum și pe toți protestatarii pașnici, activiștii și reprezentanții politici, care și-au exercitat pur și simplu dreptul la libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului și care au fost arestați sub acuzații în temeiul LSN; solicită încetarea urmăririlor penale motivate politic și a altor proceduri judiciare împotriva protestatarilor pașnici, care au scopul de a reduce la tăcere vocile critice și de a descuraja cetățenii să participe la viața publică;

5. își exprimă din nou profunda îngrijorare cu privire la intrarea în vigoare, la 30 iunie 2020, a LSN, care încalcă angajamentele și obligațiile RPC în temeiul dreptului internațional, și anume Declarația comună chino-britanică, și reprezintă un atac global asupra gradului ridicat de autonomie, statului de drept și libertăților fundamentale ale orașului; recunoaște că legea a fost utilizată de nenumărate ori ca motiv pentru descalificarea și încarcerarea candidaților electorali și a politicienilor, studenții fiind arestați din cauza unor postări de pe platformele de comunicare socială și sloganurile protestelor comune fiind interzise; subliniază că LSN împiedică stabilirea unei relații de încredere între China și UE, subminează cooperarea viitoare și conduce la o erodare suplimentară a credibilității Beijingului pe scena internațională;

6. condamnă orice încercare de a reduce la tăcere activiștii pro-democrație, inclusiv blocarea site-urilor de internet pro-democrație, în temeiul LSN; reafirmă că libertatea de exprimare și de informare constituie un drept fundamental consacrat în dreptul intern și internațional al Hong Kong-ului;

7. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la cazurile semnalate de detenție secretă, tortură și rele tratamente, precum și mărturisirile forțate de forțele de poliție din Hong Kong și din închisorile din Hong Kong, inclusiv preocupările cu privire la persoanele aflate în prezent în așteptarea procesului și care sunt ținute în încarcerare solitară pe perioade îndelungate;

8. condamnă noile restricționări ale independenței sistemului judiciar și politizarea crescândă a instanțelor; subliniază necesitatea urgentă de a preveni, ca etapă următoare, desființarea sistemului judiciar independent din Hong Kong și invită SEAE să pregătească un raport public detaliat privind statul de drept și independența sistemului judiciar, pe lângă raportul anual privind Hong Kong-ul;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la modificările recent adoptate ale legii electorale din Hong Kong, care introduc un principiu „doar patrioții” și instituie un comitet de verificare pentru a controla toți candidații electorali, ceea ce va elimina ultimele voci dizidente rămase și contravine în totalitate angajamentelor privind o mai mare reprezentare democratică, consacrate în Legea fundamentală a Hong Kong-ului;

10. îndeamnă autoritățile chineze să abroge LSN, care afectează statutul internațional al Hong Kong-ului, și îndeamnă autoritățile din Hong Kong să restabilească pe deplin respectarea statului de drept, a drepturilor omului, a principiilor democratice și a gradului ridicat de autonomie în temeiul principiului „o țară, două sisteme”, astfel cum este consacrat în Legea fundamentală a Hong Kong-ului și în conformitate cu obligațiile sale interne și internaționale;

11. invită Comisia și statele membre să abordeze LSN ca prioritate principală pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor UE-China, inclusiv în cadrul consultărilor diplomatice, în vederea pregătirii acestor reuniuni; reamintește că este important ca UE să continue să ridice problema încălcărilor drepturilor omului în China, în special cazul minorităților din Xinjiang și Tibet, în toate dialogurile politice și pe tema drepturilor omului cu autoritățile chineze, în conformitate cu angajamentul UE de a avea o poziție puternică, clară și unitară în raport cu această țară; reamintește că China a semnat o gamă largă de tratate și convenții internaționale privind drepturile omului și, prin urmare, subliniază importanța continuării dialogului cu China pentru a se asigura că această țară își respectă angajamentul de a respecta cadrul internațional privind drepturile omului;

12. regretă profund neadoptarea concluziilor Consiliului privind Hong Kong-ul în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE din aprilie; sprijină ferm prezentarea de către VP/ÎR a unor proiecte de concluzii cât mai curând posibil și îndeamnă statele membre să abordeze impasul și să adopte noi măsuri, inclusiv sancțiuni specifice în cadrul regimului global al UE de sancțiuni în materie de drepturi ale omului, inclusiv punerea în aplicare a interdicțiilor de călătorie și a înghețării activelor împotriva persoanelor și entităților din Hong Kong și din China pentru încălcările grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional în Hong Kong, printre care Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung, și John Lee Ka-chiu, precum și împotriva instituțiilor RPC care au un rol esențial în adoptarea unor măsuri și în acțiuni complice de subminare a gradului ridicat de autonomie al Hong Kong-ului și a libertăților acestuia;

13. își reafirmă poziția cu privire la Acordul cuprinzător UE-China privind investițiile, exprimată în rezoluția sa din 21 mai 2021, inclusiv necesitatea urgentă de a adopta măsuri specifice suplimentare în cadrul regimului global al UE de sancțiuni în materie de drepturi ale omului, după caz, pentru a continua să abordeze represiunea din Xinjiang și Hong Kong, și care urmărește încetarea de către China a tuturor încălcărilor;

14. invită SEAE și Consiliul să continue să evalueze și să înregistreze progrese în ceea ce privește pachetul de măsuri adoptat în iulie 2020 și să stabilească un calendar clar pentru punerea lor în aplicare; invită SEAE să continue evaluarea posibilelor efecte extrateritoriale ale LSN și să pregătească răspunsuri concrete la acestea, în special la articolul 38, care prevede că legea se aplică și persoanelor care nu au rezidența permanentă în Hong Kong; salută deciziile statelor membre ale UE și ale altor parteneri internaționali de a suspenda tratatele de extrădare cu Hong Kong; solicită din nou suspendarea tratatelor de extrădare cu China ale celor 10 state membre rămase;

15. reamintește și condamnă din nou complicitatea băncilor cu sediul în UE în ceea ce privește înghețarea activelor și a conturilor bancare ale foștilor legiuitori pro-democrație; invită SEAE să evalueze nivelul de conformitate, implicare și colaborare a companiilor care își au sediul în UE cu autoritățile din Hong Kong în ceea ce privește aplicarea LSN și invită statele membre să se adreseze băncilor cu sediul în UE pentru a elibera active aparținând activiștilor pentru democrație din Hong Kong;

16. invită Comisia să evalueze impactul comercial pe termen lung asupra firmelor din UE care își desfășoară activitatea în Hong Kong, în lumina aplicării LSN în Hong Kong, cu referire la modificarea statului de drept și libera circulație a informațiilor și a capitalului în oraș; invită Comisia și SEAE să continue să aplice și să lucreze la mecanisme adecvate de control al exporturilor pentru a refuza accesul Chinei și Hong Kong-ului la tehnologiile utilizate pentru încălcarea drepturilor omului și să aibă în vedere norme pentru a preveni investițiile europene în întreprinderile care sunt complice la încălcări grave ale drepturilor omului în China și Hong Kong, inclusiv opțiunea unei liste de entități;

17. salută călduros măsurile luate de Regatul Unit, Australia și Canada pentru a deschide programe care să le ofere cetățenilor din Hong Kong posibilitatea de a locui și munci în țările lor respective; reiterează apelul său urgent adresat statelor membre de a coordona punerea în aplicare a unui „sistem de bărci de salvare” pentru activiștii pro-democrație și liderii politici din Hong Kong, ca urmare a acestei deteriorări din ce în ce mai grave a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și de a emite documente de călătorie provizorii pentru jurnaliștii din Hong Kong care riscă să fie arestați în temeiul LSN;

18. îndeamnă întregul personal diplomatic al UE și al statelor europene să facă tot posibilul pentru a oferi protecție și sprijin activiștilor pașnici și liderilor politici din Hong Kong, printre altele, participând la procese, cerând să facă vizite în închisori și contactând consecvent și hotărât autoritățile locale, aplicând în întregime Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului și alte politici relevante ale UE, inclusiv noul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația; se așteaptă ca SEAE și Consiliul să elaboreze măsuri concrete pentru a spori sprijinul acordat societății civile și mass-mediei din Hong Kong, cum ar fi extinderea domeniului de aplicare al Fondului european pentru democrație la proiecte situate în Asia de Sud-Est, inclusiv dialogul activ cu diaspora Hong Kong-ului;

19. solicită UE și statelor membre să se asigure că populația Hong Kong-ului, redusă la tăcere, are din nou posibilitatea de a-și exprima opiniile prin sprijinirea arhivării, a publicării și a documentării încălcărilor drepturilor omului, și să combată RPC prin punerea la dispoziție online pe scară largă a cărților interzise în Hong Kong; își exprimă sprijinul pentru eforturile depuse de canalele de televiziune internaționale, cum ar fi Deutsche Welle și France 24, de a raporta periodic cu privire la evoluțiile din Hong Kong;

20. invită Comisia, Consiliul și statele membre să refuze invitațiile adresate reprezentanților guvernelor și diplomaților de a participa la Jocurile Olimpice de iarnă Beijing 2022, cu excepția cazului în care guvernul chinez demonstrează o îmbunătățire verificabilă a situației drepturilor omului în Hong Kong, regiunea uigură Xinjiang, Tibet, Mongolia Interioară și în alte părți ale Chinei;

21. îndeamnă Comisia și statele membre să crească numărul oportunităților academice și de formare în cadrul programului Erasmus pentru studenții și tinerii absolvenți din Hong Kong; invită SEAE și Comisia să elaboreze și să coordoneze măsuri pentru a proteja libertatea universitară a studenților și a oamenilor de știință din Hong Kong de la universitățile europene împotriva presiunilor exercitate de autoritățile chineze;

22. își reiterează apelul adresat UE și tuturor statelor sale membre de a acționa în mod unit și ferm în vederea organizării unei sesiuni speciale sau a unei dezbateri urgente cu privire la China în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și a lansării unei anchete independente a ONU cu privire la China; subliniază sprijinul internațional tot mai mare pentru lansarea unei anchete independente;

23. invită UE și statele sale membre să încurajeze Secretarul General al ONU să ia în considerare toate mecanismele de care dispune pentru a asigura monitorizarea independentă și raportarea cu privire la situația din China, inclusiv numirea unui trimis special al ONU; invită Consiliul și VP/ÎR să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a înființa un grup de contact internațional cu privire la Hong Kong și pentru a plasa cu regularitate Hong Kong-ul pe ordinea de zi a altor organizații internaționale;

24. încurajează membrii ONU să organizeze periodic evenimente publice pentru a sensibiliza publicul cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului comise de guvernul chinez, inclusiv cu privire la crimele împotriva umanității și alte încălcări ale dreptului internațional, incluzând cel puțin o reuniune în formula „Arria” a Consiliului de Securitate al ONU; ar saluta ideea ca instituțiile UE și statele membre să aibă în vedere comemorarea datei de 1 iulie ca „Ziua solidarității cu Hong Kong”, pentru a sensibiliza, în fiecare an, publicul european cu privire la situația din Hong Kong; cere din nou UE și statelor sale membre să ia în considerare sesizarea Curții Internaționale de Justiție, afirmând că decizia Chinei de a impune Hong Kong-ului legislația privind securitatea națională și aplicarea acesteia încalcă Declarația comună chino-britanică și PIDCP;

25. regretă decizia poliției din Hong Kong de a interzice comemorarea anuală la 4 iunie a evenimentelor din piața Tiananmen și marșul anual din 1 iulie, acordând, în același timp, o permisiune specială pentru renunțarea la restricțiile legate de COVID-19 cu scopul de a permite funcționarilor din Hong Kong să sărbătorească centenarul Partidului Comunist Chinez;

26. invită VP/ÎR să coopereze îndeaproape cu țările și partenerii care împărtășesc aceeași viziune pentru a opri erodarea libertăților Hong Kong-ului; salută dialogul bilateral UE-SUA recent instituit cu privire la China și insistă că un obiectiv-cheie ar trebui să fie o coordonare mai strânsă în domeniul drepturilor omului, inclusiv cu accent pe situația din Hong Kong;

27. observă că politica RPC de a abandona abordarea „o țară, două sisteme” a înstrăinat foarte mult poporul taiwanez și subliniază că este dispus să coopereze cu partenerii internaționali pentru a contribui la asigurarea democrației în Taiwan;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, precum și șefei executivului și adunării parlamentare a Regiunii Administrative Speciale Hong Kong.

 

 

 

Ultima actualizare: 7 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate