Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0392/2021Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0392/2021

  ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o smrtnoj kazni u Saudijskoj Arabiji, posebice o slučajevima Mustafe Hashema al-Darwisha i Abdullaha al-Howaitija

  7.7.2021 - (2021/2787(RSP))

  podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
  koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
  B9-0392/2021 (The Left)
  B9-0393/2021 (Verts/ALE)
  B9-0394/2021 (Renew)
  B9-0397/2021 (ECR)
  B9-0396/2021 (S&D)
  B9-0398/2021 (PPE)

  Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
  u ime Kluba zastupnika PPE-a
  Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Marc Tarabella
  u ime Kluba zastupnika S&D-a
  Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Karin Karlsbro
  u ime Kluba zastupnika Renew
  Hannah Neumann
  u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
  Raffaele Fitto, Karol Karski, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Eugen Jurzyca
  u ime Kluba zastupnika ECR-a
  Miguel Urbán Crespo
  u ime Kluba zastupnika The Left
  Fabio Massimo Castaldo


  Postupak : 2021/2787(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  RC-B9-0392/2021
  Podneseni tekstovi :
  RC-B9-0392/2021
  Doneseni tekstovi :

  Rezolucija Europskog parlamenta o smrtnoj kazni u Saudijskoj Arabiji, posebice o slučajevima Mustafe Hashema al-Darwisha i Abdullaha al-Howaitija

  (2021/2787(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, posebno onu od 25. listopada 2018. o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu[1], od 14. veljače 2019. o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji[2], od 8. listopada 2020. o situaciji u kojoj se nalaze etiopski migranti u centrima za zadržavanje u Saudijskoj Arabiji[3] te od 11. veljače 2021. o humanitarnoj i političkoj situaciji u Jemenu[4],

   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella na sastanku Vijeća za vanjske poslove 10. prosinca 2020. da su ljudska prava DNK Europske unije,

   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW),

   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948., 

   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR) iz 1966., 

   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) iz 1966., 

   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (UNCAT),

   uzimajući u obzir univerzalni periodični pregled Saudijske Arabije iz studenog 2018.,

   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta (CRC),

   uzimajući u obzir Standardna minimalna pravila UN-a za postupanje sa zatvorenicima („Pravila Nelsona Mandele”),

   uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni,

   uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

   uzimajući u obzir globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava,

   uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima,

   uzimajući u obzir izjavu posebnih izvjestitelja UN-a o komutaciji smrtne kazne od 3. ožujka 2021.,

   uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Agnes Callamard iz lipnja 2019. u kojem se navodi da je Saudijska Arabija odgovorna za pogubljenje s predumišljajem saudijskog novinara Džemala Hašogdžija (Izvješće Callamard),

   uzimajući u obzir izvješće posebne izvjestiteljice UN-a za položaj boraca za ljudska prava Mary Lawlor u kojem analizira ubojstva boraca za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji i koje je predstavila na 46. zasjedanju Vijeća UN-a za ljudska prava u ožujku 2021.,

   uzimajući u obzir Izvješće Ureda direktora Nacionalne obavještajne službe u kojem se ocijenjuje uloga saudijske vlade u ubojstvu Džemala Hašogdžija, koje je objavljeno u veljači 2021.,

   uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe odlikovala Loujain al-Hathloul Nagradom za ljudska prava Vaclav Havel za 2020.,

   uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

  A. budući da se Kraljevina Saudijska Arabija obvezala do 2016. ukinuti smrtnu kaznu bez iznimke za sve maloljetne počinitelje kaznenih djela donošenjem novog zakonodavstva te je to potvrdila u diplomatskim izjavama; budući da je te izjave dao saudijski ministar vanjskih poslova u rujnu 2016. u Odboru UN-a za prava djeteta te u kolovozu 2018. kad je izjavio da „ako je za kazneno djelo koje počinio maloljetnik predviđena smrtna kazna, ta se kazna smanjuje na kaznu zatvora u trajanju od najviše 10 godina u ustanovi”;

  B. budući da se u članku 15. saudijskog Zakona o maloljetnicima iz 2018., koji je Kraljevski dekret proglasio 31. srpnja 2018., navodi da „ako je za kazneno djelo koje je počinio maloljetnik predviđena smrtna kazna, ta se kazna smanjuje na kaznu zatvora u trajanju od najviše 10 godina u ustanovi”; budući da je potom Vijeće UN-a za ljudska prava u univerzalnom periodičnom pregledu Saudijske Arabije iz 2018. utvrdilo da je zemlja ostvarila „izniman napredak u promicanju poštovanja, zaštite i očuvanja prava djeteta”;

  C. budući da je 15. lipnja 2021. Mustafa Hashem al-Darwish, mladi Saudijac pripadnik šijitske manjine, pogubljen zbog kaznenih djela koja je prema skupinama za zaštitu prava možda počinio kao maloljetnik unatoč tome što je Kraljevina nedavno priopćila da je ukinula smrtnu kaznu za maloljetnike; budući da je tijekom duljeg razdoblja bio u istražnom zatvoru te je bio podvrgnut mučenju i imao je izrazito nepošteno suđenje; budući da u optužbama protiv al-Darwsha nije naveden točan datum kad je počinio navodna kaznena djela, što znači da postoji vjerojatnost da je bio maloljetnik u vrijeme navodnih kaznenih djela te da bi stoga njegovu kaznu trebalo revidirati u skladu s novim nacionalnim zakonima o primjeni smrtne kazne kod osoba mlađih od 18 godina;

  D. budući da se Abdullahu al-Howaitiju sudilo na masovnom suđenju šest osoba u vezi sa slučajem oružane pljačke; budući da je Kazneni sud u Tabuku (sjeverni dio Saudijske Arabije) 27. listopada 2019. osudio Abdullaha al-Howaitija na smrt unatoč činjenici da je njegov uzorak DNK-a uzet nakon njegova uhićenja, zbog čega je njegova identifikacija kao mogućeg osumnjičenika nevažeća; budući da je al-Howaiti uhićen u svibnju 2017. kad je imao 14 godina; budući da je prema sudskim dokumentima četiri mjeseca bio pritvoren u samici i tijekom ispitivanja podvrgnut mučenju bez prisutnosti njegovih roditelja ili odvjetnika; budući da je tijekom tog razdoblja bio pritvoren u Odjelu za kaznene istrage Tabuka, umjesto u maloljetničkom pritvoru; budući da je Abdullah al-Howaiti, koji je u vrijeme kad je počinio navodna kaznena djela imao 14 godina, i dalje u pritvoru i čeka na izvršenje smrtne kazne; budući da Vrhovni sud od lipnja 2021. preipituje njegov slučaj;

  E.  budući da su 23. travnja 2019. saudijske vlasti pogubile šest maloljetnih počinitelja kaznenih djela, među kojima su Saeed al-Scafi, Salman al-Quraish, Abdul Aziz al-Sahawi, Abdul Karim al-Hawaj, Abdullah al-Asrih i Mujtaba al-Sweikat; budući da trenutačno najmanje devet drugih maloljetnih počinitelja kaznenih djela prijeti pogubljenje;

  F. budući da je trenutačno najmanje 40 pritvorenika u Saudijskoj Arabiji kojima i dalje prijeti pogubljenje; budući da su u nekoliko slučajeva počinitelji u vrijeme počinjenja navodnih kaznenih djela bili maloljetni, a u nekim slučajevima to su bili miroljubivi kritičari kao što su islamski znanstvenici Salman al-Odah i Hasan al-Maliki, za koje javni tužitelj i dalje traži smrtnu kaznu;

  G. budući da je Saudijska Arabija već dugi niz godina među zemljama koje provode najveći broj pogubljenja u svijetu; budući da je od siječnja 2015. zabilježeno više od 800 pogubljenja, od kojih je velik broj izvršen zbog nenasilnih kaznenih djela povezanih s drogom, dok su druga izvršena zbog kaznenih djela koja vlasti opisuju kao kaznena djela povezana s terorizmom iako su bila miroljubiva;

  H. budući da je Saudijska Arabija izvršila ukupno 32 pogubljenja u prvoj polovici 2021., što je više od broja za cijelu 2020. i da je pogubila najmanje osam maloljetnih počinitelja kaznenih djela otkad se prvi put obvezala da će ukinuti smrtnu kaznu za maloljetne počinitelje kaznenih djela;

  I. budući da bi prema saudijskoj Kraljevskoj uredbi iz 2020. smrtne kazne trebalo komutirati za pojedince koji su kaznena djela počinili dok su bili maloljetni; budući da dekret sadrži različite rupe, što omogućuje više načina na koje maloljetnici i dalje mogu biti pogubljeni, na primjer isključivanjem smrtne kazne izrečene kao hudud (kaznena djela za koja je unaprijed određena kazna) ili qisas (kaznena djela s kaznama koje se temelje na odmazdi) i slučajeva pokrenutih na temelju Zakona o borbi protiv terorizma;

  J. budući da je Saudijska Arabija komutirala smrtne kazne izrečene g. Aliju al-Nimru, g. Dawoodu al-Marhoonu i g. Abdullahu al-Zaheru za kaznena djela koje su stručnjaci prethodno smatrali kriminalizacijom ostvarivanja temeljnih prava, uključujući slobodu okupljanja i izražavanja, i koja su navodno počinili kao maloljetnici; budući da im je izrečena nova kazna i to kazna zatvora u trajanju od 10 godina, u što se ubraja vrijeme pritvora; budući da su stručnjaci UN-a pozvali da ih se oslobodi;

  K. budući da, unatoč najavi saudijske Komisije za ljudska prava o moratoriju na smrtne kazne za kaznena djela povezana s drogom u siječnju 2021., još nisu objavljene nikakve izmjene zakona te je smrtna kazna i dalje u nadležnosti sudaca i vlasti;

  L. budući da je ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu jedan od glavnih ciljeva politike EU-a o ljudskim pravima;

  M. budući da je tijekom posljednjih mjeseci nekoliko aktivista za ljudska prava osuđeno na teške kazne zatvora na suđenjima koja su obilježena nedostatkom pravičnog postupka i vjerodostojnim navodima o mučenju; budući da je Abdurahman al-Sadhan osuđen na 20 godina zatvora i 20-godišnju zabranu putovanja zbog aktivnosti povezanih s tvitovima u kojima se kritizira vlada; budući da su na njegovu suđenju teško prekršena međunarodna jamstva u pogledu poštenog suđenja;

  N. budući da je u ožujku 2021. Muhammedu al-Otaibiju, osnivaču Unije za ljudska prava, koji se zalagao za ukidanje smrtne kazne i jačanje uloge žena u društvu, kazna povišena s 14 na 17 godina zatvora zbog mirnog aktivizma u području ljudskih prava;

  O. budući da su brojne žene uhićene tijekom represije nad borcima za prava žena 2018. osuđene na dugotrajne kazne zatvora samo zbog aktivizma u području ljudskih prava; budući da su saudijske vlasti nedavno oslobodile borce za prava žena iz zatvora, među kojima su Loujain al-Hathloul, Nouf Abdulaziz, Samar Badawi i Nassima al-Sada; budući da su njihove kazne samo suspendirane i da su saudijske vlasti izrekle zabranu putovanja oslobođenim borcima za ljudska prava;

  P. budući da je u Zakonu o borbi protiv terorizma i njegova financiranju iz 2017. terorizam nejasno definiran i da se njime ne zahtijeva upotreba nasilja kako bi se djelovanje kategoriziralo kao terorističko djelo;

  Q. budući da, prema navodima posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja, saudijske vlasti zloupotrebljavaju tehnologije elektroničkog nadzora; budući da su nove kontrole tehnologije za kibernadzor uvedene u ažuriranu Uredbu EU-a o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom iz 2021.[5];

  R. budući da Kraljevina Saudijska Arabija ima jednu od najnižih razina ratifikacije ključnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i da nije pristupila središnjim ugovorima o ljudskim pravima koji čine normativnu jezgru prava na život, kao što je Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

  S. budući da su mučenje i ponižavajuće postupanje u zatvorima raširene prakse u Saudijskoj Arabiji te se tijekom ispitivanja koriste za iznuđivanje priznanja i kao oblik kažnjavanja tijekom pritvora; budući da se navodi o mučenju rijetko istražuju;

  1. oštro osuđuje trenutačna pogubljenja maloljetnih prijestupnika koja provodi Kraljevina Saudijska Arabija unatoč njezinim tvrdnjama da je ukinula takva pogubljenja, uključujući nedavno pogubljenje Mustafe Hashema al-Darwisha za zločine do kojih je možda došlo dok je bio maloljetan, nakon što je osuđen u nepravednom procesu u okviru kojeg je od njega priznanje dobiveno mučenjem, kao i činjenicu da se u Saudijskoj Arabiji trenutačno nalazi najmanje 40 pritvorenika kojima prijeti pogubljenje, uključujući barem devetoricu njih zbog navodnih zločina koje su počinili kao maloljetnici te miroljubive kritičare vlasti;

  2. poziva Saudijsku Arabiju da potvrdi da Abdullah al-Howaiti, Mohammed al-Faraj i svi drugi maloljetni prijestupnici koji trenutačno čekaju izvršenje smrtne kazne neće biti pogubljeni, da će „priznanja” iznuđena mučenjem biti isključena iz njihovih slučajeva te da će se svim maloljetnim počiniteljima omogućiti pošteno suđenje bez izricanja smrtne kazne; poziva da se istraže optužbe Abdullaha al-Howaitija da je bio mučen te da se svi počinitelji privedu pravdi;

  3. apelira na Saudijsku Arabiju da istinski ukine smrtnu kaznu za maloljetne počinitelje, u skladu sa svojim obvezama u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, bez obzira na vrstu kaznenog djela, uključujući ta'zir (kaznena djela s diskrecijskim kaznama), hudud i qisas, u skladu s kojima su najmanje četiri optužena maloljetnika u opasnosti od smrtne kazne; poziva Saudijsku Arabiju da objavi svoj Kraljevski dekret iz 2020. kako bi se omogućila potpuna i retroaktivna zaštita maloljetnih prijestupnika, kako su navele saudijske vlasti, te kako bi se njezin zakon o maloljetnicima uskladio s međunarodnim standardima;

  4. ponovno ističe svoju osudu smrtne kazne u svim slučajevima i u svim okolnostima; poziva Saudijsku Arabiju da uvede moratorij na pogubljenja do njihova ukidanja i da provede neovisnu reviziju svih slučajeva u svojem kaznenopravnom sustavu koji uključuju smrtnu kaznu za kaznena djela počinjena tijekom maloljetništva ili priznanja iznuđena mučenjem ili u kojima nije bilo poštenog suđenja te da objavi nalaze revizije; poziva na međunarodni i nacionalni dijalog o preostalim preprekama ukidanju smrtne kazne za sve maloljetne počinitelje, čime se otvara put potpunom ukidanju smrtne kazne u Saudijskoj Arabiji;

  5. pozdravlja nedavnu odluku vlasti da preinače smrtne kazne izrečene g. Aliju al-Nimru, g. Dawoodu al-Marhoonu i g. Abdullahu al-Zaheru zbog kaznenih djela koja su navodno počinili kada su bili maloljetnici, što je nužan korak prema usklađenosti Saudijske Arabije s njezinim nacionalnim i međunarodnim obvezama u pogledu ljudskih prava, posebno u okviru Konvencije o pravima djeteta; poziva na njihovo oslobađanje u skladu sa zahtjevima stručnjaka UN-a za ljudska prava koji smatraju da su njihovi zločini kriminalizacija ostvarivanja temeljnih prava, uključujući slobodu okupljanja i izražavanja;

  6. poziva saudijske vlasti da preispitaju slučajeve svih zatvorenika koji su trenutačno osuđeni na smrtnu kaznu kako bi promijenili njihove kazne ili ponudili novo i pošteno suđenje u kojem smrtna kazna neće biti izrečena;

  7. snažno potiče delegaciju EU-a i diplomatske misije država članica EU-a u Saudijskoj Arabiji da hitno zatraže posjet pritvorenim maloljetnim počiniteljima koji čekaju izvršenje smrtne kazne;

  8. apelira na Vijeće da obustavi sav izvoz iz EU-a u Saudijsku Arabiju tehnologije za masovni nadzor i druge robe s dvojnom namjenom koja se može upotrijebiti za olakšavanje unutarnje represije i ušutkavanje civilnog društva; naglašava posebnu odgovornost poduzeća za računalnu sigurnost, kao i nacionalnih obavještajnih službi koje djeluju u EU-u, te njihovu moralnu i pravnu obvezu da izbjegnu situaciju u kojoj njihovo sadašnje ili bivše osoblje pomaže Saudijskoj Arabiji u represiji nad njezinim stanovništvom neizravnim ili izravnim radom za saudijske vlasti na suzbijanju unutarnjeg neslaganja i slobode govora;

  9. apelira na saudijsku vladu da poštuje svoje obveze u okviru Konvencije protiv mučenja, koju je ratificirala, te snažno potiče Kraljevinu Saudijsku Arabiju da ratificira Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, čiji je cilj ukidanje smrtne kazne;

  10. oštro osuđuje obrazac strogih zatvorskih kazni izrečenih borcima za ljudska prava, miroljubivim kritičarima i aktivistima te ponovno ističe svoju solidarnost s važnim radom boraca za ljudska prava i potrebu za zaštitom slobode govora i izražavanja;

  11. zahtijeva trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih boraca za ljudska prava, boraca za prava žena, miroljubivih kritičara i aktivista, uključujući Abdurahmana al-Sadhana, Mohammeda al-Otaibija, Khaleda Al-Omaira, Mohammeda al-Rabiaha, Israu al-Ghomgham, Mousu al-Hashima, Ahmeda al-Matrooda, Khaleda al-Ghanima, Alija al-Ouwaishera, Mujtabu al-Muzaina, Waleeda Abu al-Khaira, Abdulaziza al-Shubailija, Issu al-Nukhaifija i Natheera al-Majeda;

  12. poziva na potpunu slobodu branitelja ljudskih prava koji su privremeno pušteni na slobodu, ali su i dalje suočeni s ograničenjima, kao što je Loujain al-Hathloul, među ostalim ukidanjem zabrane putovanja za njih i njihove obitelji, ukidanjem zabrane rada, ograničavanjem nadzora na internetu i potpunim vraćanjem njihovih građanskih prava;

  13. podsjeća da je dobitnik Nagrade Saharov Raif Badawi već devet godina u zatvoru; poziva EU, države članice i međunarodnu zajednicu da povećaju pritisak na saudijsku vladu i da rade na njegovu trenutačnom oslobađanju;

  14. ističe da je uživanje prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja zaštićeno u okviru međunarodnog prava o ljudskim pravima; potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu ograničenja nametnuta borcima za ljudska prava koja im zabranjuju da javno govore na društvenim i međunarodnim medijima;

  15. izražava zabrinutost zbog prakse tajnih saslušanja; ustraje u tome da bi se diplomatskim misijama, uključujući promatrače iz Delegacije EU-a u Saudijskoj Arabiji ili institucija EU-a te međunarodnih nevladinih organizacija, trebalo omogućiti prisustvovanje saslušanjima i posjet saudijskim zatvorima kako bi se osiguralo poštovanje odgovarajućih i pravednih postupaka;

  16. poziva vladu Saudijske Arabije da u potpunosti surađuje s tijelima UN-a i da uputi trajni poziv za posjet svim nositeljima mandata posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava te da proaktivno surađuje, posebno s posebnim izvjestiteljima UN-a za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

  17. ozbiljno je zabrinut zbog nejasne definicije terorizma u saudijskom protuterorističkom zakonu; osuđuje upotrebu specijaliziranog kaznenog suda, koji je osmišljen za rješavanje pitanja terorizma, kao sredstva za kažnjavanje branitelja ljudskih prava;

  18. apelira na saudijsku vladu da ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

  19. ponovno ističe važnost instrumenata kao što je dijalog između EU-a i Saudijske Arabije o ljudskim pravima kako bi se potaknula daljnja rasprava te poziva na njegovu aktivaciju bez odgode; snažno potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i sve delegacije EU-a koje sudjeluju u dijalogu da surađuju s civilnim društvom prije dijaloga kako bi se zajamčile ažurirane informacije i znanje o konkretnim slučajevima o kojima treba raspravljati; potiče uporabu referentnih vrijednosti kako bi se obilježio napredak rasprava;

  20. osuđuje činjenicu da je saudijski politički sustav i dalje duboko nedemokratski te da i dalje snažno vrši represiju nad većinom neistomišljenika unatoč najavi o ambicioznim reformama u području ljudskih prava; ističe da je ubojstvo novinara Džemala Hašogdžija u prostorijama saudijskog konzulata u Istanbulu 2. listopada 2018. i dalje zastrašujuća poruka svim kritičarima u Saudijskoj Arabiji, uključujući mnoge koji su trenutačno u pritvoru zbog miroljubivog aktivizma; snažno podupire primjenu globalnog mehanizma sankcija za ljudska prava protiv osoba odgovornih za teška kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, uključujući ubojstvo novinara Džemala Hašogdžija; poziva međunarodnu zajednicu da temeljito prati izvješće Agnes Callamard u kojem se spominje umiješanost saudijskog krunskog princa Mohammada bin Salmana;

  21. poziva države članice i predsjednika Vijeća, kao i potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ESVD da tijekom svih službenih i neslužbenih sastanaka sa saudijskim kolegama iznesu zabrinutost u vezi s ljudskim pravima, posebno smrtnom kaznom; žali zbog plahog pristupa EU-a javnoj diplomaciji u pogledu ljudskih prava prema Saudijskoj Arabiji; stoga traži od europskih diplomatskih službi u Rijadu i drugdje u Saudijskoj Arabiji da se sustavno koriste mehanizmima predviđenima u Smjernicama EU-a o borcima za ljudska prava, uključujući javne izjave, diplomatske demarševe, praćenje suđenja i zatvorske posjete;

  22. poziva EU da podrži svako djelovanje Vijeća UN-a za ljudska prava kako bi se vlasti Kraljevine Saudijske Arabije pozvale na odgovornost za kršenja ljudskih prava; poziva EU da na idućoj sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava predloži imenovanje posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji;

  23. poziva izaslanstvo EU-a i predstavništva država članica u toj zemlji da pojačaju svoju potporu civilnom društvu kroz kontakte sa saudijskim vlastima te da iskoriste sve dostupne instrumente kako bi pojačali potporu radu boraca za ljudska prava te, prema potrebi, olakšaju izdavanje viza za hitne slučajeve i pruže privremeni smještaj u državama članicama EU-a;

  24. nalaže svom predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava, Komisiji o statusu žena, Vijeću UN-a za ljudska prava, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al-Saudu, princu prestolonasljedniku Mohammadu bin Salmanu al-Saudu, vladi Kraljevine Saudijske Arabije i glavnom tajniku Centra za nacionalni dijalog Kraljevine Saudijske Arabije.

   

   

   

  Posljednje ažuriranje: 7. srpnja 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti