Predlog skupne resolucije - RC-B9-0434/2021Predlog skupne resolucije
RC-B9-0434/2021

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o primeru zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

15.9.2021 - (2021/2873(RSP))

v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9-0434/2021 (The Left)
B9-0435/2021 (Verts/ALE)
B9-0440/2021 (S&D)
B9-0442/2021 (Renew)

Pedro Marques, Andrea Cozzolino
v imenu skupine S&D
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v imenu skupine Renew
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE
Miguel Urbán Crespo
v imenu skupine The Left
Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski

Postopek : 2021/2873(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0434/2021
Predložena besedila :
RC-B9-0434/2021
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

(2021/2873(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Združenih arabskih emiratih, še posebej tiste z dne 4. oktobra 2018 o Združenih arabskih emiratih, zlasti položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja[1],

 ob upoštevanju izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 10. decembra 2020, da so človekove pravice zapisane v DNK Evropske unije,

 ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 1. januarja 2019 o primeru Ahmeda Mansurja,

 ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN za človekove pravice z dne 12. junija 2018, v kateri so pozvali k takojšnji izpustitvi zagovornika človekovih pravic Ahmed Mansurja, in izjave z dne 7. maja 2019, v kateri so obsodili razmere, v katerih je priprt,

 ob upoštevanju Arabske listine o človekovih pravicah,

 ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Združenimi arabskimi emirati in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD),

 ob upoštevanju najnovejšega kroga dialoga o človekovih pravicah med EU in Združenimi arabskimi emirati, ki je potekal 9. junija 2021 v virtualni obliki, in drugega srečanja visokih uradnikov ministrstva Združenih arabskih emiratov za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje ter predstavnikov ESZD, ki je potekalo virtualno 3. marca 2021,

 ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki so ju podpisali tudi Združeni arabski emirati,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

 ob upoštevanju globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic,

 ob upoštevanju smernic Evropske unije o zagovornikih človekovih pravic,

 ob upoštevanju smernic Evropske unije o svobodi izražanja,

 ob upoštevanju smernic Evropske unije o mučenju in drugem krutem ravnanju,

 ob upoštevanju dejstva, da je Ahmed Mansoor leta 2015 prejel prestižno nagrado Martina Ennalsa za zagovornike človekovih pravic,

 ob upoštevanju dejstva, da je parlamentarna skupščina Sveta Evrope leta 2020 Ludžajn Al Hatlul podelila nagrado Václava Havla,

 ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je višje sodišče v Abu Dabiju 29. maja 2018 po zelo nepoštenem sojenju Ahmeda Mansurja obsodilo na 10 let zapora na podlagi obtožb, povezanih z zagovarjanjem človekovih pravic; ker je sodbo 31. decembra 2018 potrdilo tudi zvezno vrhovno sodišče Združenih arabskih emiratov; ker mu je bila naložena še denarna kazen milijon dirhamov (232.475 EUR) in bo še tri leta po izpustitvi pod nadzorom;

B. ker je ministrstvo Združenih arabskih emiratov za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v izjavi z dne 29. marca 2017 navedlo, da je urad javnega tožilstva za elektronsko kriminaliteto odredil pridržanje Ahmeda Mansurja, ker naj bi ta prek interneta razširjal lažne in zavajajoče informacije z namenom spodbujati odpor in sektaštvo; ker je v drugih izjavah organov Združenih arabskih emiratov zapisano, da so bila edini razlog za njegovo pridržanje v bistvu mnenja, ki jih je izražal v spletu; ker je bil obtožen zaradi domnevnih kršitev zakona Združenih arabskih emiratov o kibernetski kriminaliteti iz leta 2012; ker je bil po navedbah visoke komisarke OZN za človekove pravice in organizacije Human Rights Watch obsojen zgolj zaradi zagovarjanja človekovih pravic, med drugim tvita o krivicah v svoji državi, sodelovanja na spletnih seminarjih o človekovih pravicah in pošiljanja sporočil nevladnim organizacijam za človekove pravice;

C. ker je Ahmed Mansur že od aretacije marca 2017 v samici v zaporu Al Sadr v Abu Dabiju, kjer ni zadoščeno njegovim osnovnim potrebam in kjer so mu bile odrečene tudi pravice, ki mu jih kot zaporniku zagotavljata pravo Združenih arabskih emiratov in mednarodno pravo človekovih pravic, vključno s standardnimi minimalnimi pravili OZN o ravnanju z zaporniki; ker so mu bili prepovedani vsi stiki z drugimi zaporniki in družino, razen štirih polurnih obiskov žene in redkih telefonskih pogovorov z materjo in ženo; ker je leta 2019 dvakrat gladovno stavkal z zahtevo, da se spoštujejo njegove temeljne pravice zapornika;

D. ker oblasti Združenih arabskih emiratov že več kot 10 let kršijo pravice Ahmeda Mansurja s samovoljnimi aretacijami in pridržanjem, grožnjami s smrtjo, fizičnimi obračuni, vladnim nadzorom in nečloveškim ravnanjem v priporu;

E. ker je posebna poročevalka OZN o položaju zagovornikov človekovih pravic izjavila, da razmere in ravnanje, katerim so izpostavljeni emiratski zagovorniki človekovih pravic Ahmed Mansur, Mohamed Al Roken in Naser Bin Gajt, na primer podaljšano prestajanje kazni v samici, kršijo standarde človekovih pravic in lahko pomenijo mučenje;

F. ker je skupina strokovnjakov OZN za človekove pravice pozvala vlado Združenih arabskih emiratov, naj izpusti Ahmeda Mansurja, in njegovo prijetje opisala kot napad na zakonito delo zagovornikov človekovih pravic v tej državi;

G. ker je Ahmed Mansur pred zadnjo aretacijo leta 2017 pozval k splošnim in neposrednim volitvam v Združenih arabskih emiratih ter k temu, da se zveznemu narodnemu svetu, tj. vladnemu svetovalnemu odboru, podelijo zakonodajna pooblastila; ker je poleg tega upravljal spletni forum, naslovljen Al Hivar Al Emarati (Emiratski dialog), na katerem so grajali politiko Združenih arabskih emiratov;

H. ker v Združenih arabskih emiratih prihaja do sistematičnega preganjanja zagovornikov človekovih pravic, novinarjev, odvetnikov in učiteljev, ki omenjajo politična vprašanja in človekove pravice; ker država od leta 2011 še odločneje zatira svobodo združevanja, zbiranja in izražanja; ker so zagovorniki človekovih pravic in njihovi družinski člani žrtve prisilnih izginotij, dolgotrajnega samovoljnega pridržanja, mučenja, sodnega nadlegovanja in nepoštenih sojenj, prepovedi potovanja, fizičnega in digitalnega nadzora ter samovoljnega odpuščanja z dela;

I. ker nejasna in preširoka opredelitev terorizma v emiratski zakonodaji omogoča, da se številne miroljubne in legitimne dejavnosti opredelijo kot terorizem;

J. ker Združeni arabski emirati uporabljajo izpopolnjeno vohunsko programsko opremo za boj proti aktivistom in drugim oporečnikom; ker je bil Ahmed Mansur tarča vohunske programske opreme, ki jo je proizvedla izraelska družba NSO Group; ker je v aferi Pegasus julija 2021 prišlo na dan, da so emiratske oblasti vohunske programe družbe NSO uporabljale za zelo različne tarče, med drugim zagovornike človekovih pravic doma in v tujini; ker so kibernetske napade izvedle tudi proti Ludžajn Al Hatlul, ugledni savdski borki za pravice žensk, in vdrle v njeno elektronsko pošto, potem pa so jo aretirale in prisilno prepeljale v Savdsko Arabijo;

K. ker so ženske v Združenih arabskih emiratih še vedno izpostavljene diskriminirajočim zakonom in praksi; ker kršitve pravic žensk obsegajo jemanje za talke in ugrabitve savdskih in emiratskih žensk ter bork za pravice žensk, opuščanje preiskav in prevzemanja odgovornosti za domnevne zločine nad ženskami, med drugim za spolni napad na britansko državljanko Caitlin McNamara, kjer proti storilcu ni bila sprožena preiskava in ni odgovarjal za svoje dejanje, pa tudi sistemsko diskriminacijo žensk, izkoriščanje delavk migrantk, trgovino z ljudmi in spolno suženjstvo;

L. ker se sistem kafale (sponzorstva) v Združenih arabskih emiratih še vedno uporablja kot sestavni del socialnega in pravnega reda; ker je po poročilih mednarodnih organizacij za človekove pravice nečloveško ravnanje s tujimi delavci, ki predstavljajo 80 % prebivalstva Združenih arabskih emiratov, v tej državi razširjeno, te kršitve pa so zaradi pandemije covida-19 še pogostejše; ker gradbena in druga podjetja med pripravami na svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju, ki bo potekala od oktobra 2021 do marca 2022, delavce silijo k podpisovanju neprevedenih dokumentov, jim zaplenijo potne liste, jih izpostavljajo izjemno dolgim delovnikom v nevarnih vremenskih razmerah in jim ponujajo nehigiensko nastanitev;

M. ker so Združeni arabski emirati podpisali vzajemni dvostranski sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje z EU, tako da njihovi državljani ne potrebujejo več schengenskega vizuma;

N. ker je EU glavna donatorka sredstev za Interpolove programe sodnega sodelovanja; ker je glavni inšpektor ministrstva Združenih arabskih emiratov za notranje zadeve, generalmajor Ahmed Naser Al Raisi, kandidat za predsednika Interpola;

O. ker Združeni arabski emirati niso ratificirali več ključnih pogodb OZN o človekovih pravicah, zlasti mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter njegovih izbirnih protokolov o odpravi smrtne kazni in proti mučenju, pa tudi mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

P. ker EU Združene arabske emirate obravnava kot partnerja, tudi v političnih in gospodarskih odnosih; ker EU in Združeni arabski emirati od leta 2013 dvakrat letno organizirajo dialog o človekovih pravicah in ker je bil deseti dialog, ki je potekal 9. junija 2021, priložnost za razpravo o perečih vprašanjih z emiratskimi oblastmi;

1. znova ostro obsoja pridržanje Ahmeda Mansurja in vseh drugih zagovornikov človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih, ki so bili zaprti zgolj zaradi uveljavljanja temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do svobode govora, združevanja, mirnega zbiranja in izražanja v spletu in drugje, ki niso zapisane le v splošnih instrumentih človekovih pravic, temveč tudi v Arabski listini o človekovih pravicah; globoko obžaluje razkorak med trditvami Združenih arabskih emiratov, da so strpna država, ki spoštuje pravice, in dejstvom, da so njihovi zagovorniki človekovih pravic pridržani v slabih razmerah;

2. znova poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Ahmeda Mansurja, Mohameda Al Rokena in Naserja bin Gajta ter vseh drugih zagovornikov človekovih pravic, političnih aktivistov in miroljubnih oporečnikov;

3. poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj poskrbijo, da bodo Ahmed Mansur in vsi drugi zaporniki do izpustitve obravnavani v skladu s standardnimi minimalnimi pravili OZN o ravnanju z zaporniki; poziva predvsem k temu, da se Mansurja premesti iz samice in da se vsem zapornikom dovoli redne obiske odvetnika in družine, da se jim nudi ustrezna zdravstvena oskrba, da se strokovnjakom OZN in mednarodnim nevladnim organizacijam dovoli obisk Mansurja in drugih v zaporu in spremljanje razmer v zaporih ter da se temeljito raziščejo vse obtožbe o mučenju;

4. je zelo zaskrbljen zaradi številnih poročil – tudi pisem, ki so pricurljala v javnost julija 2021 – da je Ahmed Mansur še vedno zaprt v samici v zelo slabih razmerah; opominja oblasti Združenih arabskih emiratov, da je dolgotrajna in neomejena osamitev mučenje; poziva jih, naj vsem pripornikom, tudi zapornikom vesti, zagotovijo dolžno pravno postopanje in pošteno sojenje; prav tako jih poziva, naj spoštujejo mednarodne standarde človekovih pravic in spremenijo protiteroristični zakon, zakon o kibernetskem kriminalu iz leta 2012 in zvezni zakon št. 2 iz leta 2008, saj se stalno uporabljajo za pregon zagovornikov človekovih pravic;

5. poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj prenehajo nadlegovati zagovornike človekovih pravic in nemudoma odpravijo prepoved potovanja zanje; vztraja, naj zagovornikom omogočijo, da bodo lahko svoje legitimne dejavnosti na področju človekovih pravic izvajali v vseh okoliščinah, tako doma kot v tujini, brez bojazni pred povračilnimi ukrepi in povsem brez omejitev, tudi brez sodnega nadlegovanja;

6. poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj pozorno spremlja primer Ahmeda Mansurja, da bi zagotovil njegovo takojšnjo izpustitev, pa tudi izpustitev drugih zagovornikov človekovih pravic; poziva ga predvsem k temu, da med bližnjim obiskom Združenih arabskih emiratov zahteva obiske zagovornikov človekovih pravic v zaporih ter naj med srečanji z emiratskimi oblastmi javno in zasebno pozove k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; poziva ESZD, naj Parlamentu poroča o ukrepih, ki so jih doslej sprejele delegacija EU in države članice v Abu Dabiju, da bi Ahmedu Mansurju ponudile ustrezno podporo;

7. poziva vse države članice, naj zaradi notranje represije v Združenih arabskih emiratih v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo[2] ustavijo prodajo in izvoz tehnologije za nadzor v Združene arabske emirate ter njeno vzdrževanje in posodabljanje, če ne bodo sprejeti konkretni in merljivi ukrepi za odpravo takšnih zlorab;

8. poziva ESZD, naj v sklopu globalnega režima sankcij EU za človekove pravice predlaga sprejetje ciljno usmerjenih ukrepov proti odgovornim za hude kršitve človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih, tudi za preganjanje Ahmeda Mansurja in drugih zagovornikov človekovih pravic; znova poudarja, da morajo vsi postopki sankcioniranja temeljiti na dokazih in se začeti šele, ko je mogoče ugotoviti konkretne kršitve človekovih pravic;

9. poziva EU, naj za dialog o človekovih pravicah z Združenimi arabskimi emirati sprejme in objavi smiselna merila za človekove pravice in seznam posameznih primerov, da bi omogočila pristno in k rezultatom usmerjeno razpravo o človekovih pravicah;

10. poziva EU, naj na dnevni red letnega vrhovnega srečanja med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu, pa tudi drugih dvostranskih in večstranskih forumov, kot stalno točko uvrsti razpravo o človekovih pravicah, zlasti o položaju zagovornikov človekovih pravic;

11. je zaskrbljen, ker so oblasti Združenih arabskih emiratov vohunsko programsko opremo podjetja NSO Group domnevno uporabile za nezakonite vdore v mobilne telefone več sto posameznikov v Združenem kraljestvu, med katerimi so tudi odvetniki, akademiki in poslanec; poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj od organov Združenih arabskih emiratov zahteva pojasnila o teh poročilih, tudi v zvezi z morebitnimi vdori v telefone državljanov EU ali posameznike na ozemlju EU, in naj o tem poroča Parlamentu;

12. spominja, da je EU leta 2015 z Združenimi arabskimi emirati podpisala sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje; poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o skladnosti tega sporazuma z ustrezno zakonodajo EU, zlasti kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine kot merilo za izvzetje iz vizumske obveznosti; poziva Komisijo in Svet, naj Parlamentu poročata o napredku na tem področju;

13. poziva člane generalne skupščine Interpola, zlasti države članice EU, naj pred volitvami predsedstva organizacije, ki bodo od 23. do 25. novembra, ustrezno preučijo obtožbe, da je generalmajor Naser Ahmed Al Raisi kršil človekove pravice; je seznanjen s pomisleki civilne družbe glede njegove kandidature in morebitnih posledic za ugled institucije;

14. poziva mednarodna podjetja, ki sponzorirajo Expo 2020 v Dubaju, naj izrazijo nezadovoljstvo s kršitvami človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih in sponzorstvo umaknejo, države članice pa spodbuja, naj na tej prireditvi ne sodelujejo;

15. globoko obžaluje vlogo oblasti Združenih arabskih emiratov pri izročitvi borke za pravice žensk Ludžajn Al Hatlul Savdski Arabiji, kjer je bila zaprta, mučena in sodno preganjana zaradi zagovarjanja pravic žensk;

16. kljub določenemu napredku izraža zaskrbljenost zaradi položaja žensk v Združenih arabskih emiratih in poziva oblasti, naj reformirajo zakon o osebnem statusu, da bi ženskam dale enake pravice in jim omogočile, da emiratsko državljanstvo prenesejo na svoje otroke, podobno kot moški;

17. pozdravlja moratorij Združenih arabskih emiratov na usmrtitve od leta 2017; poziva jih, naj ratificirajo mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah in njegov drugi izbirni protokol o odpravi smrtne kazni;

18. podpira stalen in poglobljen dialog med EU, njenimi državami članicami in Združenimi arabskimi emirati o vprašanjih skupnega interesa, kot je določeno v sporazumu o sodelovanju; meni, da so redna medparlamentarna srečanja med Parlamentom in njegovimi partnerji v Zalivu pomemben forum za konstruktiven in odprt dialog o vseh spornih vprašanjih, tudi človekovih pravicah, varnosti in trgovini;

19. poziva k uvedbi strožjih pravil o preglednosti lobiranja tujih organizacij v institucijah EU;

20. poziva k prevodu te resolucije v arabščino;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Združenih arabskih emiratov, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, visoki komisarki Združenih narodov za človekove pravice in vladam držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu.

 

Zadnja posodobitev: 15. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov