Postopek : 2021/2874(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B9-0445/2021

Predložena besedila :

RC-B9-0445/2021

Razprave :

PV 16/09/2021 - 6.3
CRE 16/09/2021 - 6.3

Glasovanja :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0391

<Date>{15/09/2021}15.9.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0445/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0447/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0448/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0454/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 168kWORD 53k

<TitreType>SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,</TitreRecueil>


<Replacing>ki nadomesti naslednje predloge resolucij:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0445/2021 (Verts/ALE)

B9-0447/2021 (S&D)

B9-0448/2021 (Renew)

B9-0454/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o razmerah v begunskem taborišču Kakuma v Keniji</Titre>

<DocRef>(2021/2874(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly</Depute>

<Commission>{PPE}v imenu skupine PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Klemen Grošelj</Depute>

<Commission>{Renew}v imenu skupine Renew</Commission>

<Depute>Pierrette Herzberger-Fofana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

(2021/2874(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Keniji, zlasti z dne 30. aprila 2015[1] in z dne 18. maja 2017 o begunskem taborišču Dadab[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2021 o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj[3],

 ob upoštevanju skupne izjave Republike Kenije in Evropske unije z dne 21. junija 2021,

 ob upoštevanju izjave ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji, ki jo je 17. maja 2021 v imenu EU podal visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2019 o položaju oseb LGBTI v Ugandi[4],

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. maja 2021 z naslovom Afriški rog: geostrateška prednostna naloga za EU,

 ob upoštevanju skupne izjave kenijske vlade in visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) z dne 29. aprila 2021 o časovnem načrtu za begunski taborišči Dadab in Kakuma,

 ob upoštevanju izjave UNHCR o položaju beguncev LGBTIQ+ v taborišču Kakuma z dne 25. marca 2021,

 ob upoštevanju sporočila generalnega sekretarja OZN ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji dne 17. maja 2021,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. novembra 2020 z naslovom Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0698),

 ob upoštevanju členov 2, 3(5), 21, 24, 29 in 31 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 10 in 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropsko unijo in njene države članice v njihovih odnosih s preostalim svetom zavezujejo k spoštovanju in spodbujanju splošnih človekovih pravic ter varovanju posameznikov, pa tudi k sprejetju omejevalnih ukrepov v primeru hudih kršitev človekovih pravic;

 ob upoštevanju vrednot človekovega dostojanstva, enakosti in solidarnosti iz Ženevske konvencije o statusu beguncev iz leta 1951,

 ob upoštevanju člena 14 Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, ki priznava pravico do iskanja pribežališča pred preganjanjem v drugih državah;

 ob upoštevanju nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/947 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa[5],

 ob upoštevanju konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju iz leta 1984,

 ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 25. marca 2020 o akcijskem načrtu za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024, (JOIN(2020)0005),

 ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic,

 ob upoštevanju celostnega okvira UNHCR za odzivanje na begunsko krizo,

 ob upoštevanju odločitve kenijskega vrhovnega sodišča z dne 8. aprila 2021, da začasno ustavi zapiranje taborišč Dadab in Kakuma,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. septembra 2020 o novem paktu o migracijah in azilu (COM(2020)0609),

 ob upoštevanju globalnega dogovora OZN o beguncih,

 ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker ima Kenija drugo najštevilčnejšo populacijo beguncev in prosilcev za azil v Afriki za Etiopijo, ker je po podatkih UNHCR z dne 31. maja 2021 v Keniji v taboriščih Kakuma in Dadab ter v mestnih območjih 519 989 beguncev in prosilcev za azil;

B. ker je taborišče Kakuma v regiji Turkana, ki je ena najrevnejših regij Kenije, ker se po navedbah UNHCR že tako slabe življenjske razmere v taborišču stalno slabšajo, prebivalci pa se soočajo s skrajno revščino, slabimi nastanitvami in infrastrukturo ter pomanjkanjem vode, sanitarij, zdravil in elektrike, ker tako lokalnemu prebivalstvu kot beguncem močno primanjkuje hrane in vode ter osnovnih potrebščin, ker je pandemija covida-19 zaostrila že tako skrb vzbujajoče humanitarne razmere v taborišču in vsej državi,

C. ker so razmere na področju človekovih pravic in varnosti v begunskem taborišču Kakuma v Keniji vse slabše; ker se pogosto poroča o oboroženih ropih, krajah, posilstvih in ubojih, nasilju pa so najbolj izpostavljene ženske, otroci, invalidi in osebe LGBTIQ+, ker se ti napadi ravno preiskujejo;

D. ker so v bloku 13 taborišča Kakuma 3 15. marca 2021 dva begunca med spanjem napadli z molotovko in sta utrpela opekline druge stopnje, ker je eden od njiju, ugandski begunec Chriton Atuhwera, zaradi teh poškodb umrl, ker se število napadov na begunce LGBTIQ+ in njihovih poškodb veča, mnogi med njimi pa morajo pobegniti iz taborišča v kraje, kjer nimajo zaščite in dovoljenja za bivanje;

E. čeprav kenijsko pravo za sporazumno istospolno razmerje predvideva do 14 let zaporne kazni, je Kenija edina država v regiji, ki sprejema begunce na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ker je okoli 300 beguncev in prosilcev za azil, registriranih v taborišču Kakuma, pripadnikov skupnosti LGBTIQ+, večina od njih pa po poročanju UNHCR miroljubno živi v taboriščni skupnosti;

F. ker je po podatkih iz svetovnega pregleda Mednarodnega združenja gejev in lezbijk za leto 2020 skoraj polovica držav, kjer je homoseksualnost prepovedana, prav v Afriki, ker je samo 22 od 54 afriških držav legaliziralo homoseksualnost;

G. ker je bila v številnih afriških državah veljavna zakonodaja proti LGBTIQ+ sprejeta še v kolonialnem času;

H. ker je marca 2020 nekaj beguncev LGBTIQ+ zaprosilo UNHCR za premestitev iz Kenije zaradi sovražnosti države do njih, ker je bilo v zadnjih mesecih več kot 30 pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ preseljeno iz bloka 3 v druge dele taborišča Kakuma zaradi pomislekov glede njihove varnosti in po temeljiti oceni UNHCR na terenu, ker je Evropski parlament v svojem mandatu o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta pozval k prizadevanjem, da bi sčasoma poskrbeli za pravično porazdelitev preseljenih oseb med državami članicami, in k uvedbi mednarodnih zavezujočih pravil za skupno mednarodno odgovornost za preselitev oseb, ki potrebujejo preselitev, kakor predlaga UNHCR;

I. ker sta novembra 2020 kenijska vlada in organizacija Human Rights Watch potrdili, da se je med pandemijo covida-19 eksponentno povečalo število napadov na osebe LGBTIQ+, ne glede na to, da se je povečalo tudi nasilje na splošno;

J. ker je bilo iz kenijskih begunskih taborišč še vedno preseljeno manj oseb LGBTIQ+, kot bi bilo potrebno, ker so postopki selitve zaradi pandemije covida-19 počasni, ker je bilo po podatkih UNHCR od leta 2019 za preselitev določenih okoli 235 beguncev LGBTIQ+, od katerih je državo zapustilo 48 %;

K. ker kljub temu, da so UNHCR in njegovi partnerji pripravili zmogljivosti za odziv na pandemijo, 65 % beguncev iz taborišč poroča o slabšem dostopu do zdravstvenih zmogljivosti po izbruhu pandemije v primerjavi z obdobjem pred marcem 2020, predvsem zaradi strahu pred okužbo in nerazpoložljivosti zdravstvenega osebja, ker so samo 3 % kenijskega prebivalstva precepljeni proti covidu-19, ker se je cepljenje v kenijskih begunskih taboriščih začelo 30. marca 2021, taborišču Kakuma pa je bilo dodeljenih 2000 odmerkov cepiv;

L. ker je kenijska vlada v preteklih desetletjih taborišče večkrat poskušala zapreti, ker je 24. marca 2021 kenijski minister za notranje zadeve UNHCR postavil 14-dnevni ultimat, naj se pripravi načrt za zaprtje taborišč Dadab in Kakuma, ker je 8. aprila 2021 kenijsko vrhovno sedišče zaprtje začasno preložilo za 30 dni, ker sta se 29. aprila UNHCR in kenijska vlada dogovorila o časovnem načrtu za zaprtje obeh taborišč do 30. junija 2022, ker ta načrt vključuje prostovoljno varno in dostojanstveno vrnitev beguncev v svoje države izvora, preselitev v tretje države v okviru različnih dogovorov ter alternativne možnosti nastanitve v Keniji za nekatere begunce iz držav Vzhodnoafriške skupnosti;

M. ker OZN sicer priznava pomisleke vlade in se strinja, da nova taborišča ne bi smela biti dolgoročna rešitev za prisilno razselitev, vendar mednarodne organizacije in organizacije za človekove pravice svarijo, da bi hitro in neurejeno zaprtje privedlo do humanitarne katastrofe in bi prisilne repatriacije kršile mednarodno pravo, ker begunci v taborišču Kakuma splošno živijo v strahu pred deportacijo;

N. ker je Afriški rog kljub bogatim naravnim virom ena najrevnejših regij na svetu, ker je preskrba s hrano v tej regiji izjemno negotova in je več milijonov ljudi, ki živijo v tej regiji, podhranjenih ter jim grozi lakota; ker sta suša in pogostost oboroženih konfliktov poglavitna razloga za razseljevanje ljudi v tej regiji, tudi v Keniji, kot je poudarjeno v globalnem akcijskem načrtu iz Nairobija, sprejetem na vrhu Medvladne agencija za razvoj, ker se zaradi konfliktov, na primer v Somaliji in Etiopiji, in nasilja pred in po volitvah v Ugandi in Tanzaniji večina beguncev iz taborišča Kakuma ne more vrniti v varno in dostojno življenje, ker se Kenija od konca leta 2019 spopada s kombinacijo rekordnih naravnih katastrof in posledic podnebnih sprememb, doživela je največji napad puščavskih kobilic v zadnjih 60 letih, v deževnih obdobjih je bilo veliko poplav, poleg vsega pa v državi veljajo ukrepi za omejitev širitve covida-19;

O. ker je bil namen nujnega skrbniškega sklada EU za Afriko, dogovorjenega 12. novembra 2015 na vrhunskem srečanju v Valletti, odpraviti temeljne vzroke destabilizacije, prisilnega razseljevanja in nedovoljenih migracij s spodbujanjem odpornosti, gospodarskih priložnosti, enakih možnosti, varnosti in razvoja; ker se EU odziva na osnovne življenjsko pomembne potrebe beguncev v kenijskih begunskih taboriščih; ker je bil skrbniški sklad EU za Afriko ustanovljen v skladu z instrumentom za razvojno sodelovanje in mora biti usklajen z glavnim ciljem razvojne politike EU, ki je še vedno boj proti revščini;

P. ker je EU od leta 2012 namenila več kot 200 milijonov EUR humanitarne pomoči, iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) pa je za obdobje 2014–2020 namenila 286 milijonov EUR, pri čemer se je zlasti osredotočila na ustvarjanje delovnih mest, prehransko varnost, odpornost, razvoj institucij in izobraževanje; ker so kenijski prosilci za azil za svoje osnovne potrebe popolnoma odvisni od humanitarne pomoči; ker se bo z novim instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje Globalna Evropa nadaljevalo izvajanje programov EU v Keniji;

Q. ker je EU leta 2021 v okviru nujnega skrbniškega sklada za Afriko namenila 15 milijonov EUR za humanitarne projekte v Keniji, katerih namen je najprej pomagati beguncem, od leta 2016 pa 45 milijonov EUR za begunce in gostiteljske skupnosti v Keniji; ker EU v begunskih taboriščih Kakuma in Dadab še naprej podpira zagotavljanje življenjsko pomembne osnovne pomoči, kot so pomoč v hrani, zdravstveno varstvo, zdravljenje podhranjenosti, voda, sanitarne storitve in higiena, zaščita in izobraževanje;

1. je zelo zaskrbljen zaradi humanitarnih razmer in poročil o dolgotrajnem nasilju v taborišču Kakuma; ostro obsoja požigalski napad z bencinsko bombo 15. marca 2021 v begunskem taborišču Kakuma 3 nad dvema beguncema LGBTIQ+; je zelo zaskrbljen zaradi stalnih groženj v begunskem taborišču Kakuma zoper posameznike LGBTIQ+; opozarja, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih nujno premeščenih več kot 30 oseb;

2. poziva kenijske oblasti, naj nadaljujejo preiskavo in popolnoma razjasnijo to kaznivo dejanje ter naj odgovorne v skladu s kenijskim pravom in ob spoštovanju mednarodnega prava človekovih pravic kazensko preganjajo;

3. priznava pomembno in konstruktivno vlogo Kenije in opozarja na težavne regionalne razmere, za katere so značilne regionalne krize in konflikti; priznava pomen begunskega taborišča Kakuma za tisoče beguncev in prosilcev za azil v obmejnih regijah Kenije, vključno z najranljivejšimi, zlasti osebami LGBTIQ+, ki jim v njihovih državah grozi kazenski pregon in celo smrtna kazen;

4. pozdravlja dolgoletno sodelovanje med kenijskim sekretariatom za begunce, Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in drugimi partnerji pri zaščiti vseh beguncev; vendar poudarja, da so sedanje razmere v taborišču Kakuma dolgoročno nevzdržne in zahtevajo učinkovit in usklajen odziv kenijske vlade, vlad te regije in vse mednarodne skupnosti, tudi EU; v zvezi s tem je seznanjen z nedavnim sprejetjem načrta za begunski taborišči Dadab in Kakuma;

5. poziva kenijsko vlado, naj ohrani begunski taborišči Kakuma in Dadab, vsaj dokler se razmere v regiji ne stabilizirajo; poziva kenijsko vlado, naj zagotovi spoštovanje človekovih pravic beguncev pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo; poudarja, da finančna pomoč EU tretjim državam za sprejem beguncev ne bi smela nadomestiti odgovornosti EU za sprejem in preselitev pravičnega deleža ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito;

6. poziva kenijsko vlado, UNHCR in mednarodno skupnost, naj se zavežejo sodelovanju in najdejo alternativne trajne, ustrezne in na pravicah temelječe rešitve, ki bodo v skladu z načeli in cilji o delitvi odgovornosti iz globalnega dogovora o beguncih; meni, da bi to, da bi bilo učinkovito, moralo vključevati preselitev znatnega števila beguncev, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v EU;

7. poudarja, da je treba bolj povezano in celovito pristopiti k obravnavanju beguncev na regionalni ravni ter da mora Kenija bolj sodelovati s sosednjimi državami pri političnih, varnostnih, humanitarnih in razvojnih vprašanjih, da bi odpravili temeljne vzroke prisilnega razseljevanja; poziva k ustrezni varnosti v begunskih taboriščih, obenem pa poziva kenijsko vlado, naj izboljša varnost v taborišču Kakuma in poveča zaščito beguncev, zlasti najbolj ranljivih skupin; poziva organe odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj in druge veje oblasti v Keniji, naj beguncem zagotovijo zaščito in varnost;

8. poziva kenijsko vlado in UNHCR, naj poskrbita, da se bo program repatriacije izvajal ob popolnem upoštevanju mednarodnih obveznosti in nacionalne odgovornosti Kenije; vztraja, da mora vsak postopek repatriacije v izvorno državo biti prostovoljen, varen, trajnosten, dostojanstven in mora temeljiti na pravicah, osebe v postopku vračanja pa morajo imeti dostop do objektivnih, nevtralnih in ustreznih informacij o posledicah, če se odločijo, da se ne bodo prostovoljno vrnili;

9. je zelo zaskrbljen zaradi razmer na Afriškem rogu, zlasti zaradi revščine in neustrezne prehranske varnosti; poziva Evropsko komisijo, naj sprosti nujno humanitarno pomoč, potrebno za reševanje problema beguncev in lakote v tej regiji; poziva, naj se pomoč, ki jo nudijo EU in države članice na Afriškem rogu, prednostno uporabi za boj proti nasilju, vključno s spolnim nasiljem, in reševanje težav, povezanih s hudimi neenakostmi, revščino, kronično podhranjenostjo, dostopom do zdravstvenih in javnih storitev, zlasti reproduktivnega zdravstvenega varstva, ter doseganje ciljev trajnostnega razvoja;

10. poziva EU, naj obravnava vprašanje neustrezne prehranske varnosti in pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin v taborišču Kakuma, med drugim tudi dostop do vode, sanitarnih storitev, zdravstvenega varstva in elektroenergetskih storitev, ne samo prek pomoči, ki je namenjena izključno beguncem, temveč tudi prek podpore nacionalnim razvojnim programom, ki so preverjeno razvojno učinkoviti in se redno ocenjujejo;

11. poudarja, da vse večja nestabilnost v regiji ovira varno vračanje beguncev v države izvora; poziva EU, naj si v sodelovanju z mednarodno donatorsko skupnostjo še naprej vse bolj prizadeva kot pogajalska partnerica ter podpre trajnostni in dolgoročni socialno-ekonomski razvoj v tej regiji, s čimer bo ustvarila ugodno in varno okolje za prostovoljno vračanje in ponovno vključevanje beguncev;

12. poziva k večjim prizadevanjem za zaščito prisilno razseljenih oseb LGBTIQ+ in k večji solidarnosti mednarodne skupnosti pri odzivanju na potrebo po ponovni naselitvi na svetovni ravni, saj je ta še vedno veliko večja od dejanskega števila razpoložljivega prostora;

13. poziva Komisijo, naj redno poroča Parlamentu o izvajanju in načrtovanju skrbniškega sklada EU za Afriko, ter poziva, naj Komisija s pomočjo Agencije za temeljne pravice opravi posebno oceno učinka, ki bo zajemala vpliv tega sklada na človekove pravice; poziva Komisijo, naj Parlamentu pravočasno predstavi rezultate te ocene učinka, tudi v okviru delovnih skupin o zunanjih finančnih instrumentih Odbora za zunanje zadeve in Odbora za razvoj;

14. poziva EU, naj še naprej tesno sodeluje s kenijsko vlado, UNHCR in širšo mednarodno skupnostjo, da bi pomagala poiskati rešitve za že dolgo nespremenjene begunske razmere v regiji; poziva EU, naj izboljša varstvo in spodbujanje človekovih pravic v Keniji;

15. opozarja, da se v Evropski uniji preganjanje na podlagi spolne usmerjenosti obravnava kot merilo za prošnjo za azil in odobritev azila; poziva EU in države članice, naj se držijo tega načela; poziva EU, zlasti delegacije EU in posebnega predstavnika EU za človekove pravice, naj v dialogu z vsemi afriškimi narodi, kjer je homoseksualnost še vedno kaznivo dejanje, in splošneje v dialogu z vsemi državami, v katerih je pregon oseb LGBTIQ+ ali nasilje nad njimi splošno razširjeno, čim bolj izkoristijo priročnik za osebe LGBTIQ+ in priložene smernice;

16. vztraja, naj delegacija EU v Keniji še naprej pozorno spremlja položaj ranljivih oseb, zlasti oseb LGBTIQ+ in temnopoltih Afričank, ter dejavno podpira organizacije civilne družbe, zagovornike človekovih pravic in osebe LGBTIQ+ na terenu;

17. poziva EU, naj si še naprej prizadeva prepričati kenijsko vlado in Afriško unijo, naj spremenita pristop do oseb LGBITQ+, in ju opozori, da njuno stališče lahko tako ali drugače osebe LGBITQ+ izpostavlja nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju, ki je v nasprotju z zakonskima vrednotama enakosti in enake zaščite;

18. ponovno opozarja kenijske oblasti, da so dolžne spoštovati pravico do svobode mnenja in izražanja mnenja iz člena 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter da morajo zagotavljati temeljne pravice iz Afriške listine in drugih mednarodnih ter regionalnih instrumentov o človekovih pravicah, vključno s Sporazumom iz Cotonouja, zlasti členov 8 in 96; poziva kenijsko vlado, naj v vseh okoliščinah zagotovi telesno nedotakljivost in duševno dobro počutje vseh beguncev, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolni izraz;

19. poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi, da bodo begunci vključeni v programe cepljenja proti covidu-19; poudarja, da je omogočanje beguncem, da izkoristijo nacionalne storitve, in njihovo vključevanje v nacionalne razvojne načrte ključnega pomena za begunce in skupnosti, ki jih gostijo, ter je v skladu z zavezo iz agende za trajnostni razvoj do leta 2030, da nihče ne bo prezrt;

20. ponovno poudarja, da se regija brez večje varnosti ne bo mogla razvijati; vendar odločno poudarja, da morajo biti sredstva namenjena gospodarskemu, človeškemu in družbenemu razvoju v tej regiji, pri čemer je treba poseben poudarek nameniti razvojnim izzivom, opredeljenim v sklepu o skrbniškem skladu; opozarja, da bi bilo treba sredstva Evropskega razvojnega sklada in uradne razvojne pomoči uporabljati izključno za razvojne cilje;

21. poudarja, da je treba znaten delež instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje Globalna Evropa dodeliti organizacijam civilne družbe v tretjih državah, vključno s Kenijo, za zagotavljanje pomoči ter za zaščito in nadzorovanje pravic migrantov; poziva EU, naj zagotovi, da bo velik delež načrtovanja prek tega instrumenta namenjen povečanju človekovih pravic in mednarodne zaščite beguncev, zlasti v Keniji;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, generalnemu sekretarju OZN, visoki komisarki OZN za človekove pravice, visokemu komisarju OZN za begunce, predsedniku kenijskega parlamenta, Medvladni agenciji za razvoj, vladam držav članic Medvladne agencije za razvoj, Afriški uniji, vseafriškemu parlamentu ter skupni parlamentarni skupščini AKP-EU.

[1] UL C 346, 21.9.2016, str. 51.

[2] UL C 307, 30.8.2018, str. 131.

[3] Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0108.

[4] Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0042.

[5] UL L 209, 14.6.2021, str. 1.

Zadnja posodobitev: 15. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov