Предложение за обща резолюция - RC-B9-0553/2021Предложение за обща резолюция
RC-B9-0553/2021

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Камерун

24.11.2021 - (2021/2983(RSP))

внесено съгласно член 145, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0553/2021 (The Left)
B9-0558/2021 (Verts/ALE)
B9-0564/2021 (S&D)
B9-0566/2021 (PPE)
B9-0571/2021 (ECR)
B9-0573/2021 (Renew)

Михаел Галер, Кристиан Загарц, Дьорд Хьолвени, Изабел Визелер-Лима, Дейвид Макалистър, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Мириам Лексман, Томаш Здеховски, Инесе Вайдере, Елжбета Катажина Лукачийевска, Петер Полак, Жузе Мануел Фернандеш, Адам Ярубас, Том Ванденкенделаре, Давид Лега, Кшищоф Хетман, Станислав Полчак, Лорант Винце, Иван Щефанец, Лефтерис Христофору, Андрей Ковачев, Владимир Билчик, Шон Кели, Михаела Шойдрова, Лудек Нидермайер, Йоан-Рареш Богдан
от името на групата PPE
Педру Маркеш, Андреа Коцолино, Мария Арена
от името на групата S&D
Бари Андрюз, Петрас Аущревичюс, Малик Азмани, Оливие Шастел, Бернар Гета, Илхан Кючюк, Карен Мелкиор, Фредерик Рийс, Михал Шимечка, Николае Щефънуца, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс
от името на групата Renew
Хана Нойман, Пирет Херцбергер-Фофана
от името на групата Verts/ALE
Анна Елжбета Фотига, Карол Карски, Витолд Ян Вашчиковски, Елжбета Крук, Адам Белан, Асита Канко, Ян Захрадил, Рафаеле Фито, Елжбета Рафалска, Богдан Жонца, Ришард Чарнецки, Валдемар Томашевски, Еуген Юржица, Карло Фиданца
от името на групата ECR
Мариза Матиаш
от името на групата The Left
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2021/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0553/2021
Внесени текстове :
RC-B9-0553/2021
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Камерун

(2021/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предходните си резолюции относно Камерун, и по-специално резолюцията от 18 април 2019 г.[1],

 като взе предвид доклада на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси от 5 ноември 2021 г. относно положението в Камерун и годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2020 г. – доклад по държави: Камерун, от 21 юни 2021 г.,

 като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС („Споразумението от Котону“),

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от Камерун през 1993 г.,

 като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

 като взе предвид Конституцията на Република Камерун,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че първоначалните мирни протести, насърчавани от англоезичния консорциум за гражданско общество на Камерун срещу маргинализацията от страна на федералното правителство на англоезичните региони на Камерун през 2016 г., бяха потиснати с изключително насилие от страна на държавните органи, като по този начин се засили подкрепата за сепаратизма и появата на няколко сепаратистки милиции, призоваващи за нова държава, Амбазония, и беше предизвикан кървав военен конфликт;

Б. като има предвид, че диалогът е предпоставка за мир и че правителството на президента Пол Бия последователно отхвърля преки разговори с които и да е сепаратистки лидери от англоезичните региони;

В. като има предвид, че Камерун е изправен едновременно пред редица политически предизвикателства и предизвикателства, свързани със сигурността, включително заплахи от страна на „Боко Харам“ в региона на Далечния север, и вътрешен бунт на въоръжени сепаратисти, продължаващ почти пет години в англоезичните Северозападен и Югозападен регион;

Г. като има предвид, че през 2016 г. англоезични учители и адвокати проведоха мирни стачки и демонстрации в Северозападния и Югозападния регион, противопоставяйки се на налагането на френската правна система и френския език в съдилищата и класните стаи там, което предизвика кризата; като има предвид, че въоръженият конфликт, който продължава от 2017 г. насам, доведе до смъртта на хиляди хора и до истинска хуманитарна криза в англоезичните региони на Камерун;

Д. като има предвид, че към днешна дата над 3000 цивилни граждани и стотици членове на силите за сигурност са загубили живота си; като има предвид, че продължаващият конфликт в Камерун доведе до вътрешно разселване на над 1 милион души; като има предвид, че над 2,2 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ и над 66 000 души са потърсили убежище в съседна Нигерия; като има предвид, че в Камерун са приети над 447 000 бежанци и лица, търсещи убежище; като има предвид, че разпространението на тази криза засяга западните и крайбрежните части на Камерун;

Е. като има предвид, че държавата Камерун не зачита принципите на правовата държава и че независими наблюдатели, включително „Хюман Райтс Уоч“ и „Амнести Интернешънъл“, вече са документирали военни съдебни производства, белязани от сериозни материални и процесуални нарушения и при които презумпцията за невиновност, правото на подходяща защита и независимостта на производствата и на съдебната система като цяло са сериозно подкопани;

Ж. като има предвид, че сблъсъците между англоезичните сепаратистки въоръжени групировки и правителствените сили за сигурност стават все по-чести и по-тежки; като има предвид, че също така се наблюдават сериозни смущения на хуманитарната помощ в засегнатите региони поради въоръжени недържавни групировки и ограничителните мерки, което доведе до сериозна продоволствена несигурност за хората в тези региони и лишава десетки хиляди от достъп до жизненоважни здравни грижи; като има предвид, че бяха предоставени много малко изключения по хуманитарни причини от ограничителните мерки и в резултат на това разпределянето на помощта беше значително нарушено; като има предвид, че агенциите на ООН бяха принудени да преустановят хуманитарните дейности, независимо от допълнителната уязвимост, създадена от пандемията от COVID-19;

З. като има предвид, че цивилните лица понасят тежестта на насилието и конфликта между правителството и сепаратистките сили и съставляват по-голямата част от жертвите; като има предвид, че правителствените и сепаратистките сили непрекъснато извършват репресивни нападения едни срещу други, като умишлено се насочват срещу цивилни лица и уязвими части от населението;

И. като има предвид, че Феликс Агбор Нконго, адвокат в областта на правата на човека, виден защитник на правата на англоезичното малцинство и застъпник за мирно разрешаване на кризата, повече от един път е получавал смъртни заплахи от въоръжените сепаратистки групировки; като има предвид, че той не е единственото лице, което е изправено пред нападения и тормоз;

Й. като има предвид, че след изборите през 2018 г. политическото напрежение ескалира в изказвания, подбуждащи към омраза въз основа на етническа принадлежност или политическо мнение, което от своя страна се засилва чрез платформите на социалните медии;

К. като има предвид, че правителствените сили са извършвали извънсъдебни убийства на цивилни лица, включително жени и деца, изтезания и малтретиране, сексуално насилие, включително изнасилване, и основано на пола насилие, унищожавали са имущество, включително села, домове, здравни заведения и болници, заграбвали са собственост и са арестували и задържали граждани произволно, в резултат на враждебни действия или предполагаемо сътрудничество със сепаратистите;

Л. като има предвид, че през първите пет месеца на 2021 г. въоръжени сепаратисти са извършили най-малко 27 нападения с импровизирани взривни устройства в 13 града, повече, отколкото през всички предходни години на кризата, взети заедно; като има предвид, че те са изнасилвали, убивали, изтезавали, нападнали жестоко, заплашвали и отвличали стотици хора, включително жени, хуманитарни работници, учители и деца, за които се предполага, че са сътрудничили с военните;

М. като има предвид, че конфликтът е оказал непропорционално въздействие върху децата, като 700 000 ученици са лишени от правото си на образование поради принудителен бойкот на училищата в англоезичните региони; като има предвид, че към август 2021 г. децата в Камерун са 28% от всички лица, преживели насилие, основано на пола, и че те са изправени пред повишен риск от набиране на деца като войници, детски труд и насилие над деца, като над 50% от децата в страната са били малтретирани; като има предвид, че според Фонда на ООН за населението 38% от жените в Камерун на възраст 20 – 24 години са били омъжени преди навършване на 18 години, а 13% са били омъжени преди навършване на 15-годишна възраст;

Н. като има предвид, че президентът Бия, в отговор на международния натиск, създаде анкетна комисия за убийствата в Нгарбух, след което правителството призна, че неговите сили за сигурност носят известна отговорност, и обяви задържането на засегнатите лица; като има предвид обаче, че няма допълнителна информация по въпроса;

О. като има предвид, че ограничителните мерки бяха стриктно наложени, включително затварянето на почти всички училища и учебни центрове; като има предвид, че беше упражнявано насилие срещу лица, отказали да спазват ограничителните мерки, включително деца и учители; като има предвид, че училища, университети и болници бяха нападани, което доведе до утежняване и удължаване на нарушенията на правото на достъп до образование и до лишаване от основни здравни услуги;

П. като има предвид, че напрежението в страната се увеличи след президентските избори през 2018 г.; като има предвид, че през септември 2019 г. президентът Бия организира национален диалог с намерение да бъде разрешен конфликтът между въоръжените сили и сепаратистките бунтовници в англоезичните региони; като има предвид, че две години по-късно прилагането на мерките е довело до малко резултати; като има предвид, че различни опити за разрешаване на кризата в Камерун през 2020 г. и 2021 г. се провалиха;

Р. като има предвид, че предстои подписване на президентските укази, предвиждащи прехвърляне на правомощия и постепенно прехвърляне на човешки и финансови ресурси към децентрализираните органи за конкретното прилагане на процеса на децентрализация;

С. като има предвид, че правителството продължава да ограничава свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване и става все по-нетолерантно към политическото несъгласие; като има предвид, че стотици членове и поддръжници на опозиционни партии бяха арестувани след демонстрации, призоваващи за мирно решение на кризата в англоезичните региони; като има предвид, че постоянно се налагат ограничения на политическите опоненти, протестиращите, журналистите и гражданското общество;

Т. като има предвид, че наказателният кодекс на Камерун наказва сексуалните отношения между лица от един и същи пол с до пет години лишаване от свобода; като има предвид, че през последните години и месеци се съобщава за многобройни случаи на арести и тормоз на ЛГБТКИ лица;

У. като има предвид, че Камерун е изправен пред допълнителни заплахи от страна на „Боко Харам“ и Ислямска държава в Западна Африка (ISWAP) в региона на Далечния север; като има предвид, че нападенията на ислямистката въоръжена групировка „Боко Харам“ включват ежедневни убийства, отвличания, грабежи и разрушаване на имущество, които представляват сериозни нарушения на правата на човека и на международното право и международното хуманитарно право; като има предвид, че в подобни нападения са били включвани също така атентатори самоубийци, които са деца, и деца войници; като има предвид, че от декември 2020 г. насам най-малко 80 цивилни граждани са били убити от „Боко Харам“, а към август 2021 г. над 340 000 души са били вътрешно разселени; като има предвид, че предполагаемата смърт на лидера на „Боко Харам“ Абубакар Шекау, при конфронтация в Нигерия с фракционната група ISWAP, спомогна за консолидирането на властта на ISWAP и увеличи несигурността в региона на Далечния север на Камерун; като има предвид, че правителствените сили не са в състояние да защитят ефективно засегнатото население;

1. изразява силна загриженост относно положението на правата на човека в Камерун; подчертава правото на гражданите на свобода на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване; призовава за зачитане на правата на човека и настоятелно призовава правителството на Камерун да предприеме необходимите мерки, за да изпълни своите задължения за защита на посочените права;

2. настоятелно призовава както правителството на Камерун, така и политическите и военните лидери на сепаратистките групи да се споразумеят за хуманитарно примирие и насърчава страните в конфликта да се договорят за мерки за изграждане на доверие, например освобождаване на несклонните към насилие политически затворници и отмяна на бойкотите на училищата; настоятелно призовава правителството на президента Бия и англоезичните сепаратисти незабавно да подновят преговорите за мир; настоятелно призовава международната общност, и по-специално Африканския съюз, държавите от Централна Африка и ЕС, да помогнат за улесняването на диалога, като предложат да поемат ролята на посредници; подчертава ролята на регионалното сътрудничество и настоятелно призовава правителството да работи в тясно сътрудничество с Африканския съюз и с Икономическата общност на държавите от Централна Африка; изразява съжаление относно неуспеха и нежеланието на двете страни в конфликта да започнат наистина значими преговори за мир с цел решаване на конфликта; изразява убеждение, че политическият диалог, воден в духа на стремеж към намиране на компромис, действително политическо участие и приобщаване, включително на всички съответни заинтересовани лица, е единственият път за реализиране на напредък по отношение на целта за постигане на траен мир; призовава както правителството на Камерун, така и лидерите на сепаратистките групи да се възползват от наличните предложения за посредничество, отправените от трети страни с цел провеждане на незабавни и преки преговори;

3. осъжда нарушенията на правата на човека, както и на международното право и на международното хуманитарно право, извършени от страните във въоръжения конфликт, и подчертава колко е важно да се води борба срещу безнаказаността; призовава камерунските органи да гарантират провеждането на независими, действителни, прозрачни и безпристрастни разследвания, както и наказателно преследване на тежките нарушения и злоупотреби, извършени от представители на държавните органи и от други лица, в съответствие с международното право и стандарти, и призовава лицата, отговорни за извършването на нарушения на правата на човека, да бъдат подведени под отговорност и да бъдат изправени пред правосъдието в рамките на справедлив процес, за да се сложи край на безнаказаността и да се гарантира независимостта на съдебната власт, които са основни компоненти на принципите на правовата държава и са в основата на функциониращата демократична държава;

4. призовава правителството на Камерун да ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд; настоятелно призовава ЕС да използва цялото политическо влияние, с което разполага благодарение на предоставяната от него помощ за развитие и други двустранни програми, за да подобри защитата на правата на човека в Камерун;

5. противопоставя се на използването на военни съдилища за воденето на съдебни процеси срещу цивилни лица; припомня международните задължения по отношение на осигуряването на справедлив процес, с които е обвързан Камерун, припомня на Камерун неговото задължение да утвърждава правото на всички граждани на справедлив процес пред независим съд и припомня, че военните съдилища следва да нямат юрисдикция над цивилното население;

6. призовава камерунските органи да спрат съдебните процеси срещу цивилни лица пред военни съдилища с предопределен изход и налагането на смъртно наказание, което е незаконно съгласно международното право в областта на правата на човека; припомня, че смъртното наказание не е използвано в Камерун от 1997 г. насам, което представлява крайъгълен камък в усилията на тази държава за пълното му премахване; заявява отново, че ЕС се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и без изключение; призовава правителството на Камерун да гарантира, че това наказание ще бъде премахнато; призовава правителството на Камерун да ратифицира Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава съдилищата да се въздържат от издаване на такива присъди и да потвърдят, че няма да искат налагане на смъртно наказание;

7. изразява съжаление относно използването на насилие, и по-специално срещу деца, и изразява особена загриженост относно въздействието на кризата върху децата; призовава и двете страни в конфликта да прекратят целенасочените действия срещу цивилни лица и настоятелно призовава сепаратистите незабавно да прекратят нападенията срещу училища и да сложат край на всички принудителни бойкоти на образованието, като предоставят възможност за сигурно завръщане в училище на всички учащи се и на всички преподаватели;

8. призовава камерунските органи да закрилят всички жени в страната, и по-специално в зоните на конфликт, и да насърчават равенството между мъжете и жените и оправомощаването на жените чрез засилване на участието на жените и на организациите, защитаващи правата на жените, в обществения и политическия живот; призовава за разработване на конкретни действия на ЕС, целящи засилване на правата на различните групи жени, със специален акцент върху младите хора, мигрантите, жените, заразени с ХИВ, ЛГБТИК лицата и хората с увреждания;

9. счита, че процесът на децентрализация, разглеждан като система от икономическо, социално и политическо управление, е ключово средство за отговор на многобройните предизвикателства в областта на развитието, по-специално чрез засилена отчетност на политиците и администрациите на местно равнище по отношение на гражданите; приветства подкрепата на ЕС за този процес;

10. осъжда прекомерното използване на сила и злоупотребата със сила срещу политически противници и мирни протестиращи; изразява съжаление относно използването на ограничителни мерки като вечерен час или забрана за провеждане на публични събрания под претекста на пандемията от COVID-19, за да се налагат ограничения на свободата на изразяване на мнение, на пресата и правото на мирни събрания; изразява загриженост относно положението със свободата на словото и свободата на пресата в Камерун; изразява съжаление във връзка с произволните арести и тормоза на журналисти и опозиционни политици и смълчаването на политическото несъгласие; призовава камерунските органи незабавно и безусловно да освободят политическите опоненти, протестиращите и всички други граждани, които са били произволно арестувани и задържани единствено с политически цели; осъжда нарушенията на основните свободи;

11. призовава платформите на социалните медии да си сътрудничат с правителството, с опозицията и с гражданското общество, за да гарантират, че техните страници се проверяват, и да ограничат подстрекателското съдържание, словото на омразата и дезинформацията, които допълнително нарушават междуобщностните отношения;

12. изразява съжаление във връзка с факта, че на над 40 000 души е била отказана хранителна помощ поради продоволствена несигурност и пътни блокади в северозападните и югозападните региони, както и поради извършените в последно време нападения срещу здравни съоръжения и здравни работници, както и факта, че хуманитарните действия бяха забранени съгласно ограничителните мерки; осъжда блокирането на хуманитарна помощ и нападенията срещу хуманитарни работници, включително тяхното отвличане, тормоз и убийства в северозападните и югозападните региони на Камерун, и осъжда също така ескалиращото сплашване на независими наблюдатели и защитници на правата на човека, по-специално защитници на правата на жените, чиято работа е по-важна от когато и да било в условията на тежки нарушения на правата на човека, извършвани и от двете страни в конфликта; настоява всички страни в конфликта незабавно да предоставят безпрепятствен хуманитарен достъп; призовава правителството на Камерун да гарантира, че хуманитарната помощ достига до всички региони, засегнати от кризата;

13. призовава ООН и ЕС да продължат да следят хуманитарното положение и да извършват оценка на потребностите; призовава за осигуряване на спешна хуманитарна помощ от международната общност, включително ЕС и държавите членки, за да се реагира ефективно и да се отговори на спешните нужди на населението по подходящ начин; счита, че ще е целесъобразно в Камерун да се проведе мисия на Съвета на ООН по правата на човека с цел установяване на фактите, за да се определи в каква степен и от кого са нарушени международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

14. осъжда терористичните действия, извършвани от „Боко Харам“ в Камерун; признава усилията на камерунските органи за борба с тази група; призовава международната общност да подкрепя всички усилия за борба с въоръжената ислямистка група; настоява, че ефективна борба срещу тероризма може да се води единствено ако предприемем мерки по отношение на причините и конкретните проблеми, свързани с неравенството;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Генералния секретар на ООН, на правителството и парламента на Камерун и на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

 

Последно осъвременяване: 24 ноември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност