Postup : 2021/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0554/2021

Předložené texty :

RC-B9-0554/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0481

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0554/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0559/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0565/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0568/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0570/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0572/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 191kWORD 52k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0554/2021 (The Left)

B9-0559/2021 (Verts/ALE)

B9-0565/2021 (S&D)

B9-0568/2021 (PPE)

B9-0570/2021 (Renew)

B9-0572/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o situaci v Somálsku</Titre>

<DocRef>(2021/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Alviina Alametsä</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

<Commission>{The Left}za skupinu The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Somálsku

(2021/2981(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Somálsku,

 s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

 s ohledem na dohodu z Cotonou,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Úmluvu Africké unie o ochraně vnitřně vysídlených osob v Africe a o pomoci těmto osobám,

 s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

 s ohledem na národní orientační program EU-Somálská federativní republika na období 2014–2020,

 s ohledem na prohlášení mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) ze dne 8. listopadu 2017, v němž oznámila svůj záměr zahájit v prosinci 2017 postupné stažení vojsk ze Somálska s cílem úplného stažení do roku 2020,

 s ohledem na prohlášení vysokého představitele Josepa Borrella ze dne 18. září 2021 o politické situaci v Somálsku,

 s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2568 ze dne 12. března 2021 o situaci v Somálsku,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že humanitární situace v Somálsku se nadále zhoršuje a doprovázejí ji četné krize, mimo jiné politická nestabilita, teroristické aktivity, nedostatek potravin, sucho, klimatická krize a pandemie COVID-19, což ohrožuje stabilitu, dobré životní podmínky lidí a jejich obživu a způsobuje rozsáhlé vysídlování v celé zemi a regionu;

B. vzhledem k tomu, že mezinárodní agentury pro pomoc varovaly, že Somálsko se nachází na pokraji humanitární katastrofy, kdy podle odhadů potřebuje humanitární pomoc 5,9 milionu osob a více než 2,7 milionu lidí v celé zemi čelí naléhavému nedostatku potravin, včetně více než 800 000 dětí mladších pěti let, jimž hrozí akutní podvýživa; vzhledem k tomu, že 2 miliony lidí čelí vážnému nedostatku vody; vzhledem k tomu, že OSN uvedla, že Somálsko čelí nejhoršímu nedostatku finančních prostředků za šest let; vzhledem k tomu, že humanitární partneři odhadují, že v roce 2022 bude humanitární pomoc potřebovat 7,7 milionu Somálců a přibližně 1,2 milionu dětí mladších pěti let bude v roce 2022 pravděpodobně trpět akutní podvýživou, nebude-li jim okamžitě poskytnuta léčba;

C. vzhledem k tomu, že Somálsko nebylo schopno reagovat na pandemii COVID-19 kvůli neexistenci funkčního systému zdravotní péče, nedostatku ventilátorů, nedostatečnému zásobování léčivými přípravky a chybějícímu personálu; vzhledem k tomu, že Somálsko, stejně jako mnoho afrických zemí, nebylo schopno očkovat své obyvatelstvo kvůli nedostatečné dostupnosti očkovacích látek, přičemž plně jsou očkována přibližně pouze 3 % jeho obyvatelstva;

D. vzhledem k tomu, že vzdělávání bylo pandemií COVID-19 velmi zasaženo a mnoho dětí, mimo jiné zejména děti žijící v oblastech pro vnitřně vysídlené osoby, nemůže pokračovat ve svém formálním vzdělávání v důsledku okolností, jako je ztráta živobytí a efektivních zdrojů příjmů rodičů;

E. vzhledem k tomu, že povstalecké skupiny jsou i nadále největším zdrojem nejistoty v zemi, provádějí nerozlišující útoky na Somálce a podílejí se na únosech a nuceném náboru dětí do ozbrojených konfliktů; vzhledem k tomu, že dosud bylo v roce 2021 v ozbrojeném konfliktu zabito nebo zraněno přibližně 1 000 civilistů, přičemž za většinu civilních obětí je odpovědná skupina aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že ozbrojenci zintenzivnili útoky a cílené vraždy vládních úředníků ve snaze narušit volební proces v roce 2021;

F. vzhledem k tomu, že zranitelné skupiny, včetně žen, dětí, starších osob, vnitřně vysídlených osob, LGBTQ osob a dalších menšin, jsou stále hlavními cíli zneužívání a násilí; vzhledem k tomu, že stále dochází ve velkém měřítku k beztrestnému sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí a násilí souvisejícímu s konfliktem, a to zejména v oblastech konfliktů;

G. vzhledem k tomu, že podle zprávy generálního tajemníka OSN z roku 2021 o dětech a ozbrojených konfliktech pokračovalo závažné zneužívání dětí v Somálsku, přičemž v roce 2020 bylo zabito a zmrzačeno nejméně 1 087 dětí; vzhledem k tomu, že nejvíce dětí nabírá skupina aš-Šabáb, přičemž v loňském roce tato skupina společně s vládními a regionálními bezpečnostními silami a klanovými milicemi naverbovaly 1 716 dětí;

H. vzhledem k tomu, že v srpnu 2020 parlament v Mogadišu předložil nový návrh zákona o trestných činech souvisejících se sexuálním stykem, který umožňuje dětské sňatky tím, že definuje dítě s ohledem na fyzickou zralost, nikoli věk, a oslabuje procesní ochranu obětí; vzhledem k tomu, že nový zákon o trestných činech souvisejících se sexuálním stykem porušuje mezinárodní a regionální závazky v oblasti lidských práv;

I. vzhledem k tomu, že svoboda projevu je i nadále vážně omezována a novinářům a obráncům lidských práv je vyhrožováno, jsou svévolně zadržováni a je jim odpíráno spravedlivé řízení a záruky spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že regionální a federální orgány ukončily činnost sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že orgány jen zřídka vyšetřují vraždy novinářů nebo útoky na ně či stíhají pachatele;

J. vzhledem k tomu, že před volebním procesem bezpečnostní síly federální somálské vlády a regionální orgány, zejména v Puntlandu, jakož i aš-Šabáb vystupňovaly útoky na novináře ve formě zastrašování, obtěžování a svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že nezávislé sdělovací prostředky jsou nezbytnou součástí spravedlivého volebního procesu; vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2021 byla nezákonně zabita řada novinářů, mimo jiné zkušený novinář Abdiaziz Mohamud Guled, ředitel Radia Mogadišu, který byl dne 20. listopadu 2021 v Mogadišu zavražděn skupinou aš-Šabáb;

K. vzhledem k tomu, že počet vnitřně vysídlených Somálců dosahuje podle odhadů 2,9 milionu; vzhledem k tomu, že od srpna do října 2021 bylo 55 000 osob donuceno uprchnout ze svých domovů, přičemž 80 % z nich uprchlo v důsledku konfliktu a 20 % kvůli událostem souvisejícím s klimatem; vzhledem k tomu, že v Keni existuje několik uprchlických táborů, které od občanské války v Somálsku v roce 1991 přijímají somálské uprchlíky a žadatele o azyl, například tábory Kakuma a Dadaab s přibližně 520 000 registrovanými uprchlíky a žadateli o azyl; vzhledem k tomu, že životní podmínky v táborech jsou nebezpečné a že zejména ženy, děti a osoby LGBTQ čelí opakujícímu se zneužívání a násilí; vzhledem k tomu, že dne 29. dubna 2021dohodl úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) s keňskou vládou plán o odložení uzavření táborů Kakuma a Dadaab do 30. června 2022;

L. vzhledem k tomu, že Somálsko je i nadále jednou z nejnebezpečnějších afrických zemí pro odboráře, kteří jsou systematicky vystavováni násilí a zastrašování; vzhledem k tomu, že somálským pracovníkům jsou neustále upírána jejich základní lidská a pracovní práva a že jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou pravidelně ohrožovány a tito pracovníci jsou špatně placeni, a to i ze strany zahraničních partnerů;

M. vzhledem k tomu, že volební proces měl být původně zakončen prezidentskými volbami v říjnu 2021; vzhledem k tomu, že volební proces je však neustále zdržován poté, co federální členské státy zpozdily volby členů obou komor somálského federálního parlamentu, který následně volí somálského prezidenta; vzhledem k tomu, že čím déle se volební proces zpozdí, tím více prostředků bude odkloněno od důležitých vnitrostátních priorit, jako je reakce na naléhavé humanitární situace;

N. vzhledem k tomu, že klanoví delegáti mají jmenovat do dolní komory celkem 275 poslanců, zatímco všech pět somálských zákonodárných sborů jednotlivých států již do horní komory zvolilo všech 54 senátorů; vzhledem k tomu, že se orgány zavázaly dokončit volby do dolní komory do 24. prosince 2021; vzhledem k tomu, že důvěryhodné dokončení volebních procesů bude mít zásadní význam pro zajištění bezpečnosti a dlouhodobého rozvoje Somálska;

O. vzhledem k tomu, že 26 % osob zvolených do horní komory jsou ženy, což představuje pozitivní vývoj na cestě Somálska k rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem splnit dohodnutou 30% kvótu pro dolní komoru a dosáhnout plného začlenění žen do politického, sociálního a hospodářského rozhodování v Somálsku;

P. vzhledem k tomu, že zahraniční vměšování do vnitřních politických procesů a organizace voleb brání jejich včasnému dokončení; vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2021 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2607 (2021), kterou se obnovuje zbrojní embargo vůči Somálsku;

Q. vzhledem k tomu, že platnost mandátu OSN pro misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) má vypršet dne 31. prosince 2021; vzhledem k tomu, že federální vláda Somálska a Africká unie (AU) se nedokázaly dohodnout na restrukturalizaci mise vedené AU, jak ji stanovila rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2568 (2021);

R. vzhledem k tomu, že v prosinci 2020 Rada prodloužila mandát svých dvou misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v Somálsku, tj. mise EU zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP) a výcvikové mise EU v Somálsku (EUTM), a také operace ATALANTA, a to do 31. prosince 2022;

S. vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2021 označilo Somálsko vyslance Africké unie Simona Mulonga za nežádoucí osobu a nařídilo mu, aby zemi ve lhůtě sedmi dnů opustil, přičemž ho obvinilo z účasti na činnostech neslučitelných s mandátem mise AMISOM;

T. vzhledem k tomu, že EU v rámci národního orientačního programu na období 2014–2020 vyčlenila pro Somálsko 286 milionů EUR, přičemž se zaměřila na podporu právního státu, bezpečnosti, zajišťování potravin a vzdělávání; vzhledem k tomu, že v roce 2021 vyčlenila EU 45,3 milionu EUR na financování humanitárních projektů v Somálsku, včetně 2,8 milionu EUR na podporu vnitrostátního očkování proti onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy společně poskytují více než 35 % veškeré humanitární pomoci v Somálsku;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární krizí v Somálsku; odsuzuje veškeré porušování lidských práv a nerozlišující útoky namířené proti civilistům, humanitárním pracovníkům, novinářům, volebním úředníkům a misi AMISOM ze strany teroristických skupin, zejména skupiny aš-Šabáb; vyzývá všechny strany zapojené do různých konfliktů v Somálsku, aby okamžitě ukončily porušování lidských práv a aby podnikly konkrétní kroky k tomu, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud a byly souzeny ve spravedlivém procesu; naléhavě vyzývá k ukončení nepřátelských akcí a, kdykoli je to možné, k vedení komplexního dialogu s cílem řešit politické rozdíly;

2. připomíná, že trvalé stability a míru v Somálsku lze dosáhnout pouze na základě sociálního začleňování a řádné správy založené na zásadách demokracie a právního státu; vyzývá proto vedoucí představitele Somálska, aby zintenzivnili úsilí o dokončení volebního procesu v zemi a zdárně dokončili inkluzivní a důvěryhodné volby do dolní komory parlamentu do konce roku 2021, aby se prezidentské volby mohly konat co nejdříve; zdůrazňuje, že volební proces musí probíhat pokojně a v souladu s dříve dohodnutým harmonogramem ze dne 27. května 2021; dále vyzývá vedoucí představitele Somálska, aby projevili zdrženlivost a zdrželi se jakýchkoli kroků, které by mohly eskalovat politické napětí nebo násilí, s cílem zajistit stabilitu a neumožnit skupině aš-Šabáb získat politický vliv; vyzývá k plnému dodržování základních práv během kampaně a volebního období, včetně práva na pokojné shromažďování a svobody pohybu, sdružování a projevu; odsuzuje veškeré nepřiměřené použití síly vládními silami proti politické opozici nebo proti demonstrantům; varuje před jakýmikoli dalšími iniciativami, které by vedly k prodloužení předchozích mandátů bez široké podpory somálských zúčastněných stran, a staví se proti případným souběžným procesům nebo částečným volbám;

3. vyzývá EU, členské státy a mezinárodní partnery, aby naléhavě navýšili humanitární pomoc v souladu s požadavky a poskytli dodatečnou pomoc určenou na boj proti onemocnění COVID-19, zejména prostřednictvím sdílení očkovacích látek a dodávek klíčového zdravotnického materiálu a farmaceutických výrobků; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí pomoci učinit vše, co je třeba k tomu, aby se pandemie COVID-19 dostala v Somálsku a v celém regionu pod kontrolu, a to i prostřednictvím větší distribuce očkovacích látek a posílením výrobní kapacity očkovacích látek;

4. vyzývá somálské orgány, aby ukončily veškeré svévolné zatýkání a propustily všechny osoby, které jsou nezákonně a neodůvodněně zadržovány, aby bojovaly proti pronásledování a zastrašování civilistů ze strany bezpečnostních sil, politiků a místních orgánů a aby zajistily, že odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti; trvá na tom, aby orgány zastavily popravy nařízené vojenskými soudy, přijaly příslušné moratorium a zrušily trest smrti; naléhavě vyzývá somálskou vládu, aby posílila právní stát, vytvořila nezávislý a nestranný soudní systém a zajistila odškodnění obětí mimosoudního a nepřiměřeného násilí; naléhavě vyzývá somálské orgány, aby urychleně přijaly politiku ochrany civilistů a celostátní zákon o boji proti terorismu a aby zajistily jejich plný soulad s mezinárodními normami a standardy v oblasti lidských práv;

5. je velmi znepokojen počtem uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Somálsku a jejich životními podmínkami; vyzývá EU a mezinárodní partnery, aby spolu se somálskou federální vládou v souladu s mezinárodními závazky usilovali o zajištění ochrany, pomoci a trvalých řešení; vítá skutečnost, že federální vláda Somálska ratifikovala Úmluvu Africké unie o ochraně vnitřně vysídlených osob v Africe a o pomoci těmto osobám, a vyzývá Komisi, aby byla Somálsku nápomocna při vytváření vnitrostátních právních rámců a zajišťování bezpečnosti vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější osoby, jako jsou ženy, děti a příslušníci menšin, které jsou nejvíce ohroženy násilím, zneužíváním a porušováním lidských práv;

6. je velmi znepokojen sociálními a hospodářskými škodami způsobenými změnou klimatu, včetně extrémních povětrnostních jevů a invaze sarančat; vítá závazky Somálska přijaté na konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v roce 2021, které se týkají spravedlivé transformace založené na sociálním dialogu a upřednostnění energie z obnovitelných zdrojů s cílem pokrýt energetické potřeby Somálska; vyzývá k bezodkladným opatřením a řádnému provádění akčních plánů pro prevenci nebo zmírnění katastrof souvisejících s klimatem, jako je akční plán Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řešení krize vyvolané invazí pouštních sarančat;

7. ostře odsuzuje útoky teroristických skupin na humanitární pracovníky, ničení infrastruktury a zpronevěry pomoci; připomíná, že podle mezinárodního práva musí být potřebným osobám v celém Somálsku zaručen neomezený přístup k včasnému poskytování humanitární pomoci;

8. uznává úlohu, kterou mise AMISOM sehrála při zajišťování bezpečnosti s ohledem na hrozbu, kterou představuje skupina aš-Šabáb a ozbrojené opoziční skupiny, vyjadřuje podporu plánu transformace Somálska (STP), pokud jde o operace mise AMISOM, a vyzývá k jeho včasnému provedení; vyzývá klíčové somálské bezpečnostní subjekty, aby dosáhly dohody o strategických cílech, velikosti a složení budoucí mise AMISOM na podporu transformace v oblasti bezpečnosti v Somálsku, aby bylo možné pokročit v provádění plánu STP; vyzývá k posílení struktury národní bezpečnosti s cílem chránit obyvatelstvo; vyzývá federální vládu Somálska, misi AMISOM a spojenecké síly, aby zajistily, že jejich vojenské operace proti skupině aš-Šabáb budou probíhat v přísném souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

9. zdůrazňuje, že hlavní odpovědnost za zajištění bezpečnosti v zemi by měly nést somálské orgány, avšak v současnosti toho s ohledem na boj proti skupině aš-Šabáb a ozbrojeným opozičním skupinám ještě nejsou schopny; připomíná, že v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2568 (2021) je naléhavě nutné urychleně vypracovat plán toho, jak by nově uspořádaná přítomnost AU vypadala po roce 2021; v této souvislosti připomíná, že vypracování takovéhoto plánu je primární odpovědností OSN, Africké unie a federální vlády Somálska, přičemž by jim mezinárodní partneři měli poskytovat podporu;

10. naléhavě vyzývá všechny zahraniční aktéry, aby neohrožovali probíhající úsilí o budování státu a míru a aby současně podporovali stabilitu a zároveň zachovávali jednotu země; připomíná všem stranám pokračující zbrojní embargo, které vůči Somálsku přijala Rada bezpečnosti OSN;

11. vítá zvýšené zastoupení žen v parlamentních volbách a konstatuje, že je třeba zastoupení žen i nadále posilovat; zdůrazňuje důležitou úlohu žen při řešení konfliktů a budování míru; vyzývá k plné, rovné a smysluplné účasti a zapojení žen na všech úrovních v souladu se somálskou Chartou žen;

12. odsuzuje pokračující sexuální násilí a genderově podmíněné násilí páchané na ženách a dívkách v Somálsku a vyzývá k trvalému a koordinovanému vnitrostátnímu úsilí v boji proti sexuálnímu násilí a genderově podmíněnému násilí, včetně účinného provedení Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 190 o odstranění násilí a obtěžování v pracovním prostředí, kterou Somálsko ratifikovalo, do vnitrostátních právních předpisů a uplatňování této úmluvy, ratifikace Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a přijetí progresivních právních předpisů proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na státní i federální úrovni; naléhavě vyzývá somálskou vládu, aby přijala konkrétní opatření s cílem zabránit sexuálnímu násilí páchanému na ženách a dětech;

13. vyzývá somálské orgány, aby zrušily ustanovení novelizovaného zákona o sdělovacích prostředcích z roku 2020, která závažným způsobem omezují svobodu sdělovacích prostředků a svobodu projevu a nejsou v souladu s mezinárodními normami v oblasti svobody projevu;

14. ostře odsuzuje nedávné útoky na novináře a pracovníky sdělovacích prostředků, kteří hrají legitimní úlohu při budování státu a ve volebním procesu a kteří by měli být schopni vykonávat svou práci bez strachu nebo zastrašování; vyzývá somálské orgány, aby provedly a dokončily vyšetřování zabití všech novinářů, k nimž došlo v roce 2021, včetně případu Džamála Faraha Adana, a aby postavily odpovědné osoby před soud;

15. naléhavě vyzývá federální vládu Somálska a její federální členské státy, aby neprodleně vyhlásily moratorium na zatýkání a věznění novinářů, kteří vykonávají své novinářské povinnosti, jak navrhují organizace Reportéři bez hranic a Národní svaz somálských novinářů, a aby ukončily pokračující používání starého a přežitého somálského trestního zákoníku k trestání novinářů a omezování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu;

16. vyzývá federální vládu Somálska, její federální členské státy a mezinárodní společenství, aby zajistily, že zahraniční nebo nadnárodní společnosti působící v Somálsku budou plně respektovat, dodržovat a uplatňovat mezinárodní smlouvy v oblasti lidských práv a další právní nástroje, včetně prozatímní ústavy a zákonů Somálska, jakož i obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a základní úmluvy MOP; zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na finanční prostředky skupiny aš-Šabáb a zabránit vytváření nezákonných příjmů, včetně příjmů ze surovin;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

 

 

Poslední aktualizace: 24. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí