Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0554/2021Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0554/2021

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Somaliji

24.11.2021 - (2021/2981(RSP))

podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9‑0554/2021 (The Left)
B9‑0559/2021 (Verts/ALE)
B9‑0565/2021 (S&D)
B9‑0568/2021 (PPE)
B9‑0570/2021 (Renew)
B9‑0572/2021 (ECR)

Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan
u ime kluba zastupnika PPE-a
Pedro Marques, Andrea Cozzolino
u ime kluba zastupnika S&D-a
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
u ime kluba zastupnika Renew
Hannah Neumann, Alviina Alametsä
u ime kluba zastupnika Verts/ALE-a
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski
u ime kluba zastupnika ECR-a
Emmanuel Maurel
u ime kluba zastupnika Left
Fabio Massimo Castaldo


Postupak : 2021/2981(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0554/2021
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0554/2021
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Somaliji

(2021/2981(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Somaliji,

 uzimajući u obzir zajedničku strategiju EU-a i Afrike,

 uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir Konvenciju Afričke unije o zaštiti i pomoći interno raseljenim osobama u Africi,

 uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989.,

 uzimajući u obzir Nacionalni okvirni program EU-a i Somalije za Saveznu Republiku Somaliju za razdoblje 2014. – 2020.,

 uzimajući u obzir izjavu Misije Afričke unije u Somaliji (AMISOM) od 8. studenog 2017. u kojoj najavljuje svoju namjeru postupnog povlačenja postrojbi iz Somalije, počevši od prosinca 2017., i njihova punog povlačenja do 2020. godine,

 uzimajući u obzir izjavu visokog predstavnika Josepa Borrella od 18. rujna 2021. o političkoj situaciji u Somaliji,

 uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2568 od 12. ožujka 2021. o stanju u Somaliji,

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da se humanitarna situacija u Somaliji i dalje pogoršava, uz višestruke krize koje uključuju političku nestabilnost, terorističko djelovanje, nesigurnost opskrbe hranom, sušu, klimatsku krizu i COVID-19 i koje ugrožavaju stabilnost, dobrobit ljudi i njihovu egzistenciju te uslijed kojih dolazi do velikog raseljavanja diljem zemlje i regije;

B. budući da međunarodne humanitarne agencije upozoravaju da je Somalija na rubu humanitarne katastrofe s procijenjenih 5,9 milijuna ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć i s više od 2,7 milijuna ljudi suočenih s kriznim razinama sigurnosti opskrbe hranom diljem zemlje, uključujući više od 800 000 djece mlađe od pet godina kojoj prijeti akutna pothranjenost; budući da se 2 milijuna ljudi suočava s ozbiljnim nestašicama vode; budući da je UN izjavio da se Somalija suočava s najgorim manjkom financijskih sredstava u posljednjih šest godina; budući da humanitarni partneri procjenjuju da će 2022. godine 7,7 milijuna Somalijaca trebati humanitarnu pomoć, i da će 2022. oko 1,2 milijuna djece mlađe od pet godina vjerojatno biti akutno pothranjeno ako im se odmah ne pruži liječenje;

C. budući da Somalija nije bila u stanju odgovoriti na pandemiju bolesti COVID-19 zbog nepostojanja funkcionalnog zdravstvenog sustava i zbog manjka respiratora, farmaceutskih potrepština i osoblja; budući da Somalija, kao i mnoge afričke zemlje, zbog nedovoljne dostupnosti cjepiva nije uspjela cijepiti svoje stanovništvo te da je samo 3 % njezina stanovništva u potpunosti cijepljeno;

D. budući da je obrazovni sektor snažno pogođen pandemijom bolesti COVID-19 i da mnoga djeca, među kojima se osobito ističu djeca koja žive na lokacijama gdje se nalaze interno raseljene osobe, nisu u mogućnosti nastaviti formalno obrazovanje zbog različitih okolnosti, primjerice činjenice da su im roditelji ostali bez sredstava za život i stabilnih izvora prihoda;

E. budući da su pobunjeničke skupine i dalje najveći izvor nesigurnosti u zemlji te da provode neselektivne napade na Somalijce i sudjeluju u otmicama i prisilnom novačenju djece za oružane sukobe; budući da je 2021. u oružanim sukobima dosad ubijeno ili ranjeno oko tisuću civila i da je al-Shabaab odgovoran za većinu civilnih žrtava; budući da su militanti intenzivirali napade i ciljana ubojstva vladinih dužnosnika u pokušaju ometanja izbornog procesa 2021.;

F. budući da su ranjive skupine, uključujući žene, djecu, starije osobe, interno raseljene osobe, pripadnike skupine LGBTQ i druge manjine, i dalje glavne mete zlostavljanja i nasilja; budući da seksualno i rodno uvjetovano nasilje, kao i nasilje povezano sa sukobima, još uvijek u velikoj mjeri prolazi nekažnjeno, posebno u područjima sukoba;

G. budući da se prema izvješću glavnog tajnika UN-a iz 2021. o djeci i oružanim sukobima nastavilo teško zlostavljanje djece u Somaliji, pri čemu je 2020. godine ubijeno i osakaćeno najmanje 1087 djece; budući da je al-Shabaab vodeći u regrutiranju djece, pri čemu su al-Shabaab, vladine sigurnosne snage, regionalne sigurnosne snage i paravojne postrojbe različitih klanova prošle godine ukupno regrutirali 1716 djece;

H. budući da je u kolovozu 2020. Parlament u Mogadishuu podnio novi prijedlog zakona o kaznenim djelima povezanima sa seksualnim odnosom kojim se dopušta dječji brak tako što se dijete definira na temelju fizičke zrelosti, a ne dobi, te koji uključuje slabu postupovnu zaštitu preživjelih osoba; budući da se novim prijedlogom zakona o kaznenim djelima povezanima sa seksualnim odnosom krše međunarodne i regionalne obveze u području ljudskih prava;

I. budući da je sloboda izražavanja i dalje ozbiljno ograničena te da su novinari i borci za ljudska prava ugroženi, proizvoljno ih se pritvara i uskraćuje im se zakonito postupanje i jamstvo poštenog suđenja; budući da su vlasti na regionalnoj i saveznoj razini zatvorile određene medije; budući da vlasti rijetko istražuju slučajeve ubojstava ili napada na novinare ili kazneno gone počinitelje;

J. budući da su uoči izbornog procesa sigurnosne snage i regionalne vlasti savezne vlade Somalije, posebno u Puntlandu, kao i al-Shabaab, pojačali napade na novinare zastrašivanjem, uznemiravanjem i proizvoljnim uhićenjima; budući da su neovisni mediji ključna sastavnica pravednog izbornog procesa; budući da su tijekom 2021. nezakonito ubijeni brojni novinari, uključujući novinarskog doajena Abdiaziza Mohamuda Guleda, direktora Radija Mogadishu, kojeg je 20. studenog 2021. u Mogadishuu ubio al-Shabaab;

K. budući da se procjenjuje da je 2,9 milijuna Somalijaca interno raseljeno; budući da je od kolovoza do listopada 2021. godine 55 000 ljudi bilo prisiljeno pobjeći iz svojih domova, od čega je 80 % njih otišlo zbog sukoba, a 20 % zbog događaja povezanih s klimom; budući da u Keniji postoji više izbjegličkih kampova koji primaju somalijske izbjeglice i tražitelje azila od početka građanskog rata u Somaliji 1991., uključujući kampove Kakuma i Dadaab s oko 520 000 registriranih izbjeglica i tražitelja azila; budući da su životni uvjeti u kampovima nesigurni, pri čemu se osobito žene, djeca i pripadnici skupine LGBTQ suočavaju s opetovanim zlostavljanjem i nasiljem; budući da su 29. travnja 2021. visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR) i kenijska vlada postigli dogovor o planu za odgodu zatvaranja kampova Dadaab i Kakuma do 30. lipnja 2022.;

L. budući da je Somalija i dalje jedna od najopasnijih afričkih zemalja za članove sindikata, koji su sustavno izloženi nasilju i zastrašivanju; budući da se somalijskim radnicima kontinuirano uskraćuju temeljna ljudska i radnička prava, da su njihovo zdravlje i sigurnost na radu redovito ugroženi te da su slabo plaćeni, što se odnosi i na radnike koji rade za strane izvođače;

M. budući da je izborni proces prvotno trebao biti okončan predsjedničkim izborima u listopadu 2021.; budući da se, međutim, izborni proces i dalje ometa, uslijed kašnjenja saveznih država članica s održavanjem izbora za članove obaju domova Saveznog parlamenta Somalije, koji bi potom izabrali predsjednika Somalije; budući da će se zbog odgađanja izbornog procesa sredstva sve više preusmjeravati s važnih nacionalnih prioriteta kao što je odgovor na humanitarne krize;

N. budući da će delegati klanova imenovati ukupno 275 zastupnika u donjem domu, dok je pet državnih skupština Somalije već izabralo svih 54 senatora u gornjem domu; budući da su se vlasti obvezale na dovršetak izbora za donji dom do 24. prosinca 2021.; budući da će vjerodostojan dovršetak izbornog procesa biti ključan za jamčenje sigurnosti i dugoročnog razvoja Somalije;

O. budući da 26 % osoba izabranih u gornji dom čine žene, što predstavlja pozitivan pomak za Somaliju na putu prema rodnoj ravnopravnosti; budući da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ispunila dogovorena kvota od 30 % žena u donjem domu i postigla potpuna uključenost žena u donošenje političkih, socijalnih i gospodarskih odluka u Somaliji;

P. budući da je strano upletanje u unutarnje političke procese i organizaciju izbora onemogućilo njihovo pravovremeno održavanje; budući da je 15. studenoga 2021. Vijeće sigurnosti UN-a donijelo Rezoluciju br. 2607 (2021) kojom se obnavlja embargo na oružje za Somaliju;

Q. budući da 31. prosinca 2021. istječe mandat koji je UN dao AMISOM-u; budući da se savezna vlada Somalije i Afrička unija nisu uspjele dogovoriti o preustroju misije pod vodstvom Afričke unije, kako je predviđeno Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2568 (2021);

R. budući da je u prosincu 2020. Vijeće do 31. prosinca 2022. produljilo mandate svojih dviju misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) u Somaliji, tj. misije EU-a za izgradnju kapaciteta (EUCAP) u Somaliji i misije EU-a za osposobljavanje (EUTM) u Somaliji, kao i mandat operacije Atalanta;

S. budući da je 5. studenog 2021. Somalija proglasila izaslanika Afričke unije Simona Mulonga personom non grata i naredila mu da napusti zemlju u roku od sedam dana, optužujući ga za sudjelovanje u aktivnostima koje nisu u skladu s mandatom AMISOM-a;

T. budući da je EU izdvojio 286 milijuna EUR za Somaliju u okviru Nacionalnog okvirnog programa u razdoblju 2014. – 2020., s naglaskom na potporu vladavini prava, sigurnosti, sigurnosti opskrbe hranom i obrazovanju; budući da je 2021. godine EU izdvojio 45,3 milijuna EUR za humanitarne projekte u Somaliji, uključujući 2,8 milijuna EUR za potporu provedbi nacionalnog programa cijepljenja protiv bolesti COVID-19; budući da EU i njegove države članice zajedno pružaju više od 35 % ukupne humanitarne pomoći Somaliji;

1. izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne krize u Somaliji; osuđuje sva kršenja i povrede ljudskih prava i neselektivne napade na civile, humanitarne radnike, novinare, izborne dužnosnike i AMISOM, a koje provode terorističke skupine, posebno al-Shabaab; poziva sve strane uključene u različite sukobe u Somaliji da odmah prestanu s kršenjem ljudskih prava i da poduzmu konkretne korake kako bi se odgovorni priveli pravdi u okviru poštenih suđenja; odlučno poziva na prekid neprijateljstava i na vođenje sveobuhvatnog dijaloga s ciljem rješavanja političkih razilaženja, kad god je ono moguće;

2. podsjeća da se trajna stabilnost i mir u Somaliji mogu postići samo socijalnom inkluzijom i dobrim upravljanjem utemeljenim na načelima demokracije i vladavine prava; stoga poziva somalijske čelnike da pojačaju napore za dovršetak izbornog procesa u toj zemlji i da do kraja 2021. dovrše uključive i vjerodostojne izbore za donji dom parlamenta kako bi se predsjednički izbori mogli što prije održati; ističe da se izborni proces mora odvijati mirno, u skladu s rasporedom dogovorenim 27. svibnja 2021.; nadalje, poziva somalijske čelnike da se suzdrže od svakog djelovanja koje bi moglo eskalirati političke napetosti ili nasilje kako bi se uspostavila stabilnost i kako bi se al-Shabaabu onemogućilo stjecanje političkog utjecaja; poziva na potpuno poštovanje temeljnih prava tijekom razdoblja kampanje i izbora, uključujući pravo na mirno okupljanje, slobodu kretanja, udruživanja i izražavanja; osuđuje svu prekomjernu uporabu sile od strane vladinih snaga protiv političke oporbe ili prosvjednika; upozorava na sve daljnje inicijative koje dovode do produljenja prethodnih mandata bez široke potpore somalijskih dionika i protivi se svim paralelnim postupcima i djelomičnim izborima;

3. poziva EU, njegove države članice i međunarodne partnere da hitno pojačaju humanitarnu pomoć u skladu sa zahtjevima i da pruže dodatnu pomoć za odgovor na COVID-19, posebno dijeljenjem cjepiva i pružanjem osnovnih medicinskih potrepština i farmaceutskih proizvoda; naglašava da međunarodna zajednica mora pomoći i učiniti sve što je potrebno kako bi se pandemija bolesti COVID-19 stavila pod kontrolu u Somaliji i regiji, među ostalim većom distribucijom cjepiva i povećanjem kapaciteta za proizvodnju cjepiva;

4. poziva somalijske vlasti da prestanu sa svim proizvoljnim uhićenjima i da oslobode sve osobe koje se nalaze u nezakonitom i neopravdanom pritvoru, da se bore protiv uznemiravanja i zastrašivanja civila od strane sigurnosnih snaga, političara i lokalnih vlasti te da zajamče da se odgovorne osobe privedu pravdi; ustrajno se zalaže da vlasti prestanu s pogubljenjima koja su naložili vojni sudovi, da usvoje moratorij i ukinu smrtnu kaznu; potiče somalijsku vladu da ojača vladavinu prava i uspostavi neovisan i nepristran pravosudni sustav te da osigura odštetu žrtvama izvansudskog postupanja i prekomjernog nasilja; potiče somalijske vlasti da brzo usvoje politiku zaštite civila i prijedlog nacionalnog zakona o borbi protiv terorizma te da osiguraju njihovu potpunu usklađenost s međunarodnim normama i standardima u području ljudskih prava;

5. izražava duboku uznemirenost zbog broja izbjeglica i interno raseljenih osoba u Somaliji i zabrinutost za njihovu dobrobit; poziva EU i međunarodne partnere da surađuju sa saveznom vladom Somalije u cilju pružanja zaštite, pomoći i trajnih rješenja u skladu s međunarodnim obvezama; pozdravlja činjenicu da je savezna vlada Somalije ratificirala Konvenciju Afričke unije o zaštiti i pomoći interno raseljenim osobama u Africi te poziva Komisiju da pomogne Somaliji u razvoju nacionalnih pravnih okvira i jamčenju sigurnosti interno raseljenih osoba i izbjeglica, s posebnim naglaskom na najranjivijim skupinama kao što su žene, djeca i pripadnici manjinskih skupina, koji su najviše izloženi riziku od nasilja, zlostavljanja i kršenja prava;

6. vrlo je zabrinut zbog društvene i gospodarske štete prouzročene klimatskim promjenama, uključujući ekstremne vremenske pojave i najezdu skakavaca; pozdravlja obveze Somalije preuzete u okviru Konferencije UN-a o klimatskim promjenama (COP26), održane 2021., u pogledu pravedne tranzicije koja se temelji na socijalnom dijalogu i davanju prioriteta obnovljivoj energiji kako bi se pokrile energetske potrebe Somalije; poziva na hitno djelovanje i pravilnu provedbu akcijskih planova za sprečavanje ili ublažavanje klimatskih katastrofa, kao što je akcijski plan Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) za borbu protiv krize izazvane pustinjskim skakavcima;

7. žali zbog napada terorističkih skupina na humanitarne radnike, uništavanja infrastrukture i preusmjeravanja pomoći; podsjeća da se u skladu s međunarodnim pravom mora zajamčiti neometan pristup pravodobnom pružanju humanitarne pomoći za osobe diljem Somalije kojima je ona potrebna;

8. prepoznaje ulogu AMISOM-a u uspostavi sigurnosti s obzirom na prijetnju koju predstavljaju al-Shabaab i naoružane oporbene skupine; izražava potporu za somalijski tranzicijski plan u pogledu djelovanja AMISOM-a i poziva na njegovu pravodobnu provedbu; poziva ključne somalijske dionike u području sigurnosti da postignu dogovor o strateškim ciljevima, veličini i sastavu budućeg AMISOM-a osmišljenog kako bi pružao potporu za sigurnosnu tranziciju u Somaliji s ciljem postizanja napretka u provedbi somalijskog tranzicijskog plana; poziva na jačanje nacionalnih sigurnosnih struktura s ciljem zaštite stanovništva; poziva somalijsku saveznu vladu, AMISOM i savezničke snage da zajamče provedbu svojih vojnih kampanje protiv al-Shabaaba uz strogo poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima;

9. ističe da bi somalijske vlasti trebale biti primarno odgovorne za jamčenje sigurnosti u svojoj zemlji, ali da još nisu u mogućnosti to učiniti u borbi protiv al-Shabaaba i naoružanih oporbenih skupina; podsjeća na važnost hitne razrade plana o tome kako bi rekonfigurirana prisutnost Afričke unije izgledala nakon 2021., u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2568 (2021); u tom kontekstu podsjeća na primarnu odgovornost UN-a, Afričke unije i savezne vlade Somalije za razvoj takvog plana, poduprtog od strane međunarodnih partnera;

10. potiče sve strane aktere da ne ugrožavaju trenutačne napore u izgradnji države i mira, pri čemu se promiče stabilnost i istodobno čuva jedinstvo zemlje; podsjeća sve strane na kontinuirani embargo na oružje koji je Vijeće sigurnosti UN-a uvelo protiv Somalije;

11. pozdravlja porast zastupljenosti žena na parlamentarnim izborima, napominjući da je potrebna još veća zastupljenost; naglašava važnu ulogu žena u rješavanju sukoba i izgradnji mira; poziva na potpuno, ravnopravno i smisleno sudjelovanje i uključenost žena na svim razinama u skladu sa somalijskom Poveljom o ženama;

12. osuđuje seksualno i rodno uvjetovano nasilje koje se trenutačno provodi nad ženama i djevojčicama u Somaliji te poziva na kontinuirane i usklađene nacionalne napore u borbi protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja, uključujući učinkovito prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada, koju je Somalija ratificirala, ratifikaciju Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena i donošenje progresivnog zakonodavstva protiv genitalnog sakaćenja žena i na državnoj i na saveznoj razini; potiče somalijsku vladu da poduzme konkretne mjere za sprečavanje seksualnog nasilja nad ženama i djecom;

13. poziva somalijske vlasti da stave izvan snage odredbe izmijenjenog zakona o medijima iz 2020. kojim se ozbiljno ograničavaju sloboda medija i sloboda izražavanja i koji nije u skladu s međunarodnim standardima slobode izražavanja;

14. žali zbog nedavnih napada na novinare i medijske djelatnike koji imaju legitimnu ulogu u izgradnji države i izbornom procesu i koji bi trebali moći obavljati svoj posao bez straha ili zastrašivanja; poziva somalijske vlasti da provedu i zaključe istrage o svim ubojstvima novinara tijekom 2021., uključujući ubojstvo Jamala Faraha Adana, te da odgovorne privedu pravdi;

15. apelira na saveznu vladu Somalije i somalijske savezne države da bez odgode proglase moratorij na uhićenje i zatvaranje novinara tijekom obavljanja njihovih novinarskih dužnosti, u skladu s prijedlogom Reportera bez granica i somalijskog Nacionalnog novinarskog saveza, te da stanu na kraj kontinuiranom iskorištavanju somalijskog starog i zastarjelog kaznenog zakona za kažnjavanje novinara i ograničavanje slobode medija i slobode izražavanja;

16. poziva saveznu vladu Somalije, somalijske savezne države i međunarodnu zajednicu da zajamče da strane ili multinacionalne kompanije koje djeluju u Somaliji u potpunosti poštuju i primjenjuju međunarodne ugovore o ljudskim pravima i druge pravne instrumente, uključujući privremeni ustav i zakone Somalije, kao i Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada; naglašava da je potrebno ciljati financije al-Shabaaba i spriječiti nezakonito ostvarivanje prihoda, među ostalim od sirovina;

17. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, predsjedniku, premijeru i parlamentu Somalije, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava i Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a.

 

 

Posljednje ažuriranje: 24. studenog 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti