Postup : 2021/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0554/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0554/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0481

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0554/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0559/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0565/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0568/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0570/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0572/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 192kWORD 55k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0554/2021 (The Left)

B9-0559/2021 (Verts/ALE)

B9-0565/2021 (S&D)

B9-0568/2021 (PPE)

B9-0570/2021 (Renew)

B9-0572/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>o situácii v Somálsku</Titre>

<DocRef>(2021/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Alviina Alametsä</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

<Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

<Commission>{The Left}v mene skupiny The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Somálsku

(2021/2981(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku,

 so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

 so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Dohovor Africkej únie o ochrane osôb vysídlených v rámci krajiny v Afrike a pomoci pre ne,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

 so zreteľom na národný indikatívny program EÚ – Somálsko v prospech Somálskej federatívnej republiky na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) z 8. novembra 2017, v ktorom oznámila svoj zámer začať v decembri 2017 s postupným stiahnutím vojsk zo Somálska a úplne ho dokončiť do roku 2020,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Josepa Borrella z 18. septembra 2021 o politickej situácii v Somálsku,

 so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 z 12. marca 2021 o situácii v Somálsku,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže humanitárna situácia v Somálsku sa naďalej zhoršuje, pričom viaceré krízy vrátane politickej nestability, teroristických činností, potravinovej neistoty, sucha, klimatickej krízy a pandémie COVID-19 ohrozujú stabilitu, dobré životné podmienky ľudí a ich živobytie a spôsobujú rozsiahle vysídľovanie v celej krajine a regióne;

B. keďže medzinárodné agentúry poskytujúce pomoc varovali, že Somálsko je na pokraji humanitárnej katastrofy, pričom podľa odhadov 5,9 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 2,7 milióna ľudí v celej krajine čelí potravinovej neistote, ktorá dosahuje kritické úrovne, vrátane viac ako 800 000 detí mladších ako päť rokov, ktorým hrozí akútna podvýživa; keďže 2 milióny ľudí čelí vážnemu nedostatku vody; keďže OSN vyhlásila, že Somálsko je konfrontované s najhorším nedostatkom finančných prostriedkov za šesť rokov; keďže humanitárni partneri odhadujú, že v roku 2022 bude 7,7 milióna Somálčanov potrebovať humanitárnu pomoc a približne 1,2 milióna detí mladších ako päť rokov bude v roku 2022 pravdepodobne trpieť akútnou podvýživou, ak im nebude okamžite poskytnutá liečba;

C. keďže Somálsko nebolo schopné reagovať na pandémiu COVID-19 z dôvodu nefungujúceho systému zdravotnej starostlivosti a nedostatku pľúcnych ventilátorov, farmaceutických potrieb a personálu; keďže Somálsko, podobne ako mnohé ďalšie africké krajiny, nebolo schopné zaočkovať svoje obyvateľstvo z dôvodu nedostatočnej dostupnosti očkovacích látok a plne zaočkovaných bolo približne len 3 % jeho obyvateľstva;

D. keďže vzdelávanie bolo výrazne zasiahnuté pandémiou COVID-19 a mnohé deti predovšetkým vrátane tých, ktoré žijú v lokalitách pobytu vnútorne vysídlených osôb, nemôžu pokračovať vo formálnom vzdelávaní v dôsledku okolností, ako je strata živobytia a účinných zdrojov príjmov ich rodičov;

E. keďže povstalecké skupiny sú naďalej najväčším zdrojom neistoty v krajine, nerozlišujúco útočia na Somálčanov a sú zapojené do únosov a násilného náboru detí do ozbrojených konfliktov; keďže v roku 2021 bolo v ozbrojených konfliktoch doposiaľ zabitých alebo zranených približne 1 000 civilistov, pričom za väčšinu civilných obetí je zodpovedná skupina aš-Šabáb; keďže ozbrojenci zintenzívnili útoky a cielené vraždy vládnych predstaviteľov v snahe narušiť volebný proces v roku 2021;

F. keďže zraniteľné skupiny sú naďalej hlavným terčom zneužívania a násilia vrátane žien, detí, starších ľudí, vnútorne vysídlených osôb, LGBTQ osôb a iných menšín; keďže stále vo veľkom rozsahu dochádza k beztrestnému sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu, ako aj násiliu súvisiacemu s konfliktom, a to najmä v oblastiach konfliktu;

G. keďže podľa správy generálneho tajomníka OSN z roku 2021 o deťoch a ozbrojených konfliktoch pokračovalo závažné zneužívanie detí v Somálsku, pričom v roku 2020 bolo zabitých a zmrzačených najmenej 1 087 detí; keďže najväčší nábor detí robí skupina aš-Šabáb, ktorá v minulom roku s vládnymi bezpečnostnými silami, regionálnymi bezpečnostnými silami a klanovými milíciami dokopy urobila nábor 1 716 detí;

H. keďže v auguste 2020 parlament v Mogadiše predložil nový zákon o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym stykom, ktorý umožňuje manželstvá maloletých tým, že definuje dieťa na základe fyzickej vyspelosti a nie na základe veku a poskytuje slabú procesnú ochranu pre pozostalých; keďže nový zákon o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym stykom porušuje medzinárodné a regionálne záväzky v oblasti ľudských práv;

I. keďže sloboda prejavu sa naďalej vážne obmedzuje, pričom novinári a obhajcovia ľudských práv sú ohrozovaní, svojvoľne zadržiavaní a odopiera sa im riadny súdny proces a záruky spravodlivého procesu; keďže orgány na regionálnej a federálnej úrovni zablokovali médiá; keďže orgány len zriedka vyšetrujú prípady vrážd novinárov alebo útokov na nich či stíhajú páchateľov;

J. keďže pred volebným procesom bezpečnostné sily federálnej vlády Somálska a regionálne orgány, najmä v Puntlande, ako aj skupina aš-Šabáb zintenzívnili útoky na novinárov ich zastrašovaním, obťažovaním a svojvoľným zatýkaním; keďže nezávislé médiá sú dôležitým prvkom spravodlivého volebného procesu; keďže v priebehu roka 2021 bolo nezákonne zabitých mnoho novinárov vrátane skúseného novinára Abdiazíza Mohamuda Guleda, riaditeľa rádia Mogadišo, ktorého 20. novembra 2021 zavraždila skupina aš-Šabáb v Mogadiše;

K. keďže sa odhaduje, že vnútorne vysídlených je 2,9 milióna Somálčanov; keďže od augusta do októbra 2021 bolo 55 000 ľudí nútených utiecť zo svojich domovov, pričom 80 % z nich utieklo v dôsledku konfliktu a 20 % v dôsledku udalostí súvisiacich s klímou; keďže v Keni je niekoľko utečeneckých táborov, ktoré od občianskej vojny v Somálsku v roku 1991 prijímajú somálskych utečencov a žiadateľov o azyl, vrátane táborov Kakuma a Dadaab s približne 520 000 registrovanými utečencami a žiadateľmi o azyl; keďže životné podmienky v táboroch sú nebezpečné, a najmä ženy, deti a LGBTQ osoby čelia opakovanému zneužívaniu a násiliu; keďže 29. apríla 2021 sa Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a kenská vláda dohodli na pláne na odloženie uzavretia táborov Dadaab a Kakuma do 30. júna 2022;

L. keďže Somálsko je naďalej jednou z najnebezpečnejších afrických krajín pre odborárov, ktorí sú systematicky vystavovaní násiliu a zastrašovaniu; keďže somálskym pracovníkom sa neustále odopierajú ich základné ľudské a pracovné práva, ich bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú pravidelne ohrozované a sú slabo platení, a to aj zo strany zahraničných dodávateľov;

M. keďže volebný proces mal byť pôvodne zakončený v októbri 2021 prezidentskými voľbami; keďže volebný proces bol neustále zdržiavaný po tom, čo federálne členské štáty oneskorili konanie volieb poslancov do oboch komôr federálneho parlamentu Somálska, ktorý by následne zvolil somálskeho prezidenta; keďže čím dlhšie sa volebný proces oneskorí, tým viac zdrojov sa odkloní od dôležitých vnútroštátnych priorít, ako je reakcia na núdzové humanitárne situácie;

N. keďže klanoví delegáti majú vymenovať do dolnej komory celkovo 275 poslancov, zatiaľ čo päť štátnych somálskych zákonodarných orgánov už do hornej komory zvolilo všetkých 54 senátorov; keďže orgány sa zaviazali dokončiť voľby do dolnej komory do 24. decembra 2021; keďže dôveryhodné dokončenie volebných procesov bude mať zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti a dlhodobého rozvoja Somálska;

O. keďže 26 % osôb zvolených do hornej komory sú ženy, čo predstavuje pozitívny vývoj na ceste Somálska k rodovej rovnosti; keďže je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie dohodnutej 30 % kvóty pre dolnú komoru a na dosiahnutie úplného začlenenia žien do politického, sociálneho a hospodárskeho rozhodovania v Somálsku;

P. keďže zahraničné zasahovanie do vnútorných politických procesov a organizácie volieb bránilo ich včasnému ukončeniu; keďže 15. novembra 2021 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu č. 2607 (2021), ktorou sa obnovuje zbrojné embargo voči Somálsku;

Q. keďže mandát OSN pre misiu AMISOM uplynie 31. decembra 2021; keďže federálna vláda Somálska a Africká únia (AÚ) sa nedokázali dohodnúť na reorganizácii misie vedenej AÚ, ako sa stanovuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 (2021);

R. keďže Rada v decembri 2020 predĺžila mandáty svojich dvoch misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Somálsku, a to misie EÚ na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP) a výcvikovej misie EÚ v Somálsku (EUTM), ako aj operácie ATALANTA, do 31. decembra 2022;

S. keďže 5. novembra 2021 Somálsko označilo vyslanca AÚ Simona Mulonga za nežiaducu osobu a nariadilo mu, aby opustil krajinu do siedmich dní, a obvinilo ho z účasti na činnostiach nezlučiteľných s mandátom misie AMISOM;

T. keďže EÚ vyčlenila 286 miliónov EUR pre Somálsko v rámci národného indikatívneho programu na obdobie rokov 2014 – 2020 so zameraním na podporu právneho štátu, bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a vzdelávania; keďže v roku 2021 EÚ vyčlenila 45,3 milióna EUR na financovanie humanitárnych projektov v Somálsku vrátane 2,8 milióna EUR na podporu vnútroštátneho očkovania proti ochoreniu COVID-19 a keďže EÚ a jej členské štáty spoločne poskytujú viac ako 35 % všetkej humanitárnej pomoci v Somálsku;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou krízou v Somálsku; odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv a zneužívania a nerozlišujúce útoky namierené proti civilistom, humanitárnym pracovníkom, novinárom, volebným úradníkom a misii AMISOM zo strany teroristických skupín, najmä skupiny aš-Šabáb; vyzýva všetky strany zapojené do rôznych konfliktov v Somálsku, aby okamžite ukončili porušovanie ľudských práv a prijali konkrétne kroky s cieľom postaviť zodpovedné osoby pred súd v spravodlivých súdnych konaniach; dôrazne žiada zastavenie násilností a vždy, keď je to možné, pokračovanie komplexného dialógu s cieľom riešiť politické rozdiely;

2. pripomína, že trvalú stabilitu a mier v Somálsku možno dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia a dobrej správy založených na zásadách demokracie a právneho štátu; vyzýva preto vedúcich predstaviteľov Somálska, aby zintenzívnili úsilie o dokončenie volebného procesu v krajine a do konca roka 2021 usporiadali inkluzívne a dôveryhodné voľby do dolnej snemovne parlamentu,aby sa potom čo najskôr mohli uskutočniť prezidentské voľby; zdôrazňuje, že volebný proces musí pokračovať pokojne a v súlade s už dohodnutým harmonogramom z 27. mája 2021; ďalej vyzýva vedúcich predstaviteľov Somálska, aby preukázali umiernenosť a zdržali sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli vystupňovať politické napätie alebo násilie, s cieľom nastoliť stabilitu a zabrániť skupine aš-Šabáb získať politický vplyv; vyzýva na úplné dodržiavanie základných práv počas kampaní a volebných období vrátane práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu pohybu, združovania a prejavu; odsudzuje akékoľvek neprimerané použitie sily zo strany vládnych síl voči politickej opozícii alebo proti demonštrantom; varuje pred akýmikoľvek ďalšími iniciatívami vedúcimi k predĺženiu predchádzajúcich mandátov bez širokej podpory somálskych zainteresovaných strán a je proti akýmkoľvek paralelným procesom alebo čiastočným voľbám;

3. vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, aby urýchlene zvýšili humanitárnu pomoc v súlade s potrebami a poskytli dodatočnú pomoc v odozve na pandémiu COVID-19, najmä poskytnutím vakcín, základných zdravotníckych potrieb a farmaceutických výrobkov; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí pomôcť urobiť všetko potrebné na to, aby sa pandémia COVID-19 v Somálsku a regióne dostala pod kontrolu, a to aj rozšírením distribúcie vakcín a posilnením kapacít na výrobu vakcín;

4. vyzýva somálske orgány, aby zastavili akékoľvek svojvoľné zatýkanie a prepustili všetky osoby, ktoré sú zadržiavané nezákonne a neodôvodnene, aby bojovali proti obťažovaniu a zastrašovaniu civilistov zo strany bezpečnostných síl, politikov a miestnych orgánov a aby zabezpečili vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom; trvá na tom, aby orgány zastavili popravy nariadené vojenskými súdmi, prijali moratórium na trest smrti a zrušili ho; naliehavo vyzýva vládu Somálska, aby posilnila právny štát a vytvorila nezávislý a nestranný súdny systém a zabezpečila odškodnenie pre obete mimosúdneho a neprimeraného násilia; naliehavo vyzýva somálske orgány, aby urýchlene prijali politiku ochrany civilistov a vnútroštátny zákon o boji proti terorizmu a aby zabezpečili ich úplný súlad s medzinárodnými normami a štandardmi v oblasti ľudských práv;

5. je veľmi znepokojený počtom utečencov a vnútorne vysídlených osôb v Somálsku a ich podmienkami; vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby spolupracovali s federálnou vládou Somálska s cieľom poskytnúť ochranu, pomoc a trvalé riešenia v súlade s medzinárodnými záväzkami; víta skutočnosť, že federálna vláda Somálska ratifikovala Dohovor Africkej únie o ochrane osôb vysídlených v rámci krajiny v Afrike a pomoci pre ne, a vyzýva Komisiu, aby pomohla Somálsku pri vypracúvaní vnútroštátnych právnych rámcov a zaisťovaní bezpečnosti vnútorne vysídlených osôb a utečencov s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie osoby, ako sú ženy, deti a osoby patriace k menšinovým skupinám, ktorým najviac hrozí násilie, zneužívanie a porušovanie práv;

6. je veľmi znepokojený sociálnymi a hospodárskymi škodami spôsobenými zmenou klímy vrátane extrémnych poveternostných javov a invázií sarančí; víta záväzky Somálska prijaté na konferencii OSN o zmene klímy 2021 (COP26) týkajúce sa spravodlivej transformácie založenej na sociálnom dialógu a uprednostňovaní energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom pokryť energetické potreby Somálska; vyzýva na urýchlené prijatie opatrení a riadne vykonávanie akčných plánov na predchádzanie katastrofám súvisiacim s klímou alebo na ich zmiernenie, ako je akčný plán Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s krízou spôsobenou sarančou všežravou;

7. vyjadruje poľutovanie nad útokmi teroristických skupín na humanitárnych pracovníkov, ničením infraštruktúry a odklonením pomoci; pripomína, že podľa medzinárodného práva sa musí zaručiť neobmedzený prístup na včasné poskytnutie humanitárnej pomoci osobám v núdzi v celom Somálsku;

8. uznáva úlohu, ktorú misia AMISOM zohráva pri zaisťovaní bezpečnosti vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje skupina aš-Šabáb a ozbrojené opozičné skupiny; vyjadruje podporu plánu transformácie Somálska, pokiaľ ide o operácie misie AMISOM, a vyzýva na jeho včasné vykonávanie; vyzýva hlavné somálske zainteresované strany v oblasti bezpečnosti, aby dosiahli dohodu o strategických cieľoch, veľkosti a zložení budúcej misie AMISOM určenej na podporu bezpečnostnej transformácie v Somálsku s cieľom pokročiť vo vykonávaní plánu transformácie Somálska; vyzýva na posilnenie štruktúry národnej bezpečnosti s cieľom chrániť obyvateľstvo; vyzýva federálnu vládu Somálska, misiu AMISOM a spojenecké sily, aby zabezpečili, že ich vojenské kampane proti skupine aš-Šabáb sa budú uskutočňovať v prísnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

9. zdôrazňuje, že somálske orgány by mali mať primárnu zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti vo svojej krajine, ale ešte nie sú schopné to dosiahnuť v boji proti skupine aš-Šabáb a ozbrojeným opozičným skupinám; pripomína, že v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 (2021) je dôležité urýchlene vypracovať plán novej formy prítomnosti AÚ v krajine po roku 2021; v tejto súvislosti pripomína primárnu zodpovednosť OSN, AÚ a federálnej vlády Somálska za vypracovanie takéhoto plánu podporovaného medzinárodnými partnermi;

10. naliehavo vyzýva všetkých zahraničných aktérov, aby neohrozovali prebiehajúce úsilie o budovanie štátu a mieru a zároveň podporili stabilitu a jednotu krajiny; pripomína všetkým stranám pokračujúce zbrojné embargo, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN na Somálsko;

11. víta zvýšené zastúpenie žien v parlamentných voľbách a konštatuje, že stále je potrebné ich väčšie zastúpenie; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú ženy zohrávajú pri riešení konfliktov a budovaní mieru; vyzýva na plnú, rovnocennú a zmysluplnú účasť a zapojenie žien na všetkých úrovniach v súlade s Chartou somálskych žien;

12. odsudzuje pokračujúce sexuálne a rodovo motivované násilie páchané na ženách a dievčatách v Somálsku a vyzýva na pokračujúce a koordinované vnútroštátne úsilie v boji proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu vrátane účinnej transpozície Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 190 o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce, ktorý Somálsko ratifikovalo, do vnútroštátnych právnych predpisov a jeho uplatňovania, ratifikácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prijatia progresívnych právnych predpisov proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, a to na štátnej aj federálnej úrovni; naliehavo vyzýva vládu Somálska, aby prijala konkrétne opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu páchanému na ženách a deťoch;

13. vyzýva somálske orgány, aby zrušili ustanovenia zmeneného zákona o médiách z roku 2020, ktorý vážne obmedzuje slobodu médií a slobodu prejavu a nie je v súlade s medzinárodnými normami v oblasti slobody prejavu;

14. vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi útokmi na novinárov a pracovníkov médií, ktorí zohrávajú legitímnu úlohu pri budovaní štátu a volebnom procese a ktorí by mali mať možnosť vykonávať svoju prácu bez strachu alebo zastrašovania; vyzýva somálske orgány, aby viedli a uzavreli vyšetrovanie vrážd všetkých novinárov počas roka 2021 vrátane zabitia Džamála Faraha Adana a aby páchateľov postavili pred súd;

15. naliehavo vyzýva federálnu vládu Somálska a jej federálne členské štáty, aby bezodkladne vyhlásili moratórium na zatýkanie a väznenie novinárov pri výkone práce, ako to navrhujú Reportéri bez hraníc a Národná únia somálskych novinárov, a aby ukončili pokračujúce uplatňovanie zastaraného trestného zákona Somálska na trestanie novinárov a obmedzovanie slobody médií a slobody prejavu;

16. vyzýva federálnu vládu Somálska, jej federálne členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, že zahraničné alebo nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Somálsku budú v plnej miere dodržiavať, rešpektovať a uplatňovať medzinárodné zmluvy o ľudských právach a iné právne nástroje vrátane dočasnej ústavy a zákonov Somálska, ako aj hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a základné dohovory MOP; zdôrazňuje, že sa treba zamerať na financie skupiny aš-Šabáb a zabrániť jej nelegálnemu vytváraniu príjmov, a to aj zo surovín;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

 

Posledná úprava: 24. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia