Propunere comună de rezoluţie - RC-B9-0604/2021Propunere comună de rezoluţie
RC-B9-0604/2021

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la reprimarea continuă a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului din Rusia: cazul organizației pentru drepturile omului „Memorial”

15.12.2021 - (2021/3018(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B9-0604/2021 (Verts/ALE)
B9-0605/2021 (S&D)
B9-0606/2021 (Renew)
B9-0607/2021 (ECR)
B9-0608/2021 (PPE)

Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, Eva Maydell, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann
în numele Grupului S&D
Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache
în numele Grupului Renew
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Evžen Tošenovský, Dace Melbārde, Adam Bielan, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Hermann Tertsch
în numele Grupului ECR
Fabio Massimo Castaldo


Procedură : 2021/3018(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B9-0604/2021

Rezoluția Parlamentului European referitoare la reprimarea continuă a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului din Rusia: cazul organizației pentru drepturile omului „Memorial”

(2021/3018(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile și rapoartele ale anterioare referitoare la Rusia,

 având în vedere obligațiile internaționale privind drepturile omului pe care Rusia s-a angajat să le respecte în calitate de stat membru al Consiliului Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al Organizației Națiunilor Unite (ONU), precum și în calitate de semnatară a altor tratate privind drepturile omului,

 având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și protocoalele la aceasta, în special articolul 10 privind libertatea opiniilor și a exprimării și articolul 11 privind libertatea de întrunire și de asociere,

 având în vedere avizele Comisiei de la Veneția referitoare la legea privind „agenții străini” din Rusia,

 având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 13 noiembrie 2021 referitoare la măsurile juridice adoptate împotriva organizației neguvernamentale (ONG-ului) „Memorial”,

 având în vedere declarația din 12 noiembrie 2021 a Secretarei Generale a Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, precum și scrisoarea din 30 noiembrie 2021 a Comisarei pentru drepturile omului a Consiliului Europei, Dunja Mijatović, adresată Procurorului General al Federației Ruse,

 având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât organizația „Memorial” nu este doar una dintre cele mai vechi și mai respectate organizații pentru drepturile omului din Rusia, ci și un model internațional pentru organizațiile care sunt implicate în efortul de conservare a memoriei istorice a represiunii politice și de apărare a drepturilor omului; întrucât, timp de mai multe decenii, organizația „Memorial” a promovat o cultură vibrantă și umanistă de comemorare a crimelor comise de regimul sovietic împotriva propriului popor, a popoarelor aparținând altor state din Uniunea Sovietică și din afara acesteia, asumându-și totodată un angajament civic activ de protejare a drepturilor omului și a victimelor și grupurilor vulnerabile; întrucât organizația „Memorial” continuă să aducă o contribuție inestimabilă la dezvăluirea adevărului cu privire la crimele regimului sovietic, la reevaluarea faptelor istorice și la reabilitarea persoanelor persecutate politic și condamnate pe nedrept și reprezintă, totodată, un simbol al luptei neobosite pentru libertate, democrație și drepturile omului în fostul spațiu sovietic și dincolo de acesta;

B. întrucât denumirea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire decernat de Parlamentul European a fost creată pornind de la numele cofondatorului și al primului președinte al organizației „Memorial”, Andrei Saharov, iar în 2009 acest premiu a fost acordat organizației „Memorial”, reprezentată de Ludmila Alexeieva, Serghei Kovalev și Oleg Orlov;

C. întrucât cele două entități juridice reprezentate în cadrul organizației „Memorial”, „International Memorial” și Centrul „Memorial” pentru Drepturile Omului, sunt în prezent în pericol de desființare; întrucât, la 11 noiembrie 2021, organizației „International Memorial” i s-a adus la cunoștință faptul că Procurorul General al Federației Ruse a inițiat un proces prin care se urmărește desființarea sa, ca urmare a unor presupuse încălcări repetate ale legislației naționale privind „agenții străini” și, în special, ca urmare a faptului că unele materiale publicate nu au fost marcate cu eticheta referitoare la „agenții străini”; întrucât, la 12 noiembrie 2021, Centrul „Memorial” pentru Drepturile Omului a fost informat cu privire la un proces similar intentat de Parchetul din Moscova, pe baza unor acuzații suplimentare conform cărora articolele publicate de Centru ar fi justificat activitățile organizațiilor teroriste și extremiste, ca urmare a publicării pe site-ul ONG-ului a listelor cu prizonieri politici și a emiterii unor declarații menite să apere, printre altele, drepturile fundamentale ale tătarilor din Crimeea și ale comunității Martorilor lui Iehova; întrucât au fost inițiate proceduri judiciare împotriva Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului la 23 noiembrie 2021 și împotriva organizației „International Memorial” la 25 noiembrie 2021; întrucât, în cazul Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului, următoarea audiere va avea loc la 16 decembrie 2021, iar în cazul „International Memorial”, următoarea audiere se va desfășura la 28 decembrie 2021;

D. întrucât, la 12 noiembrie 2021, acest proces a fost descris ca fiind disproporționat chiar de către Consiliul prezidențial pentru societatea civilă și drepturile omului din Rusia, care a argumentat că nu a fost detectată nicio încălcare a normelor juridice de către organizația „International Memorial” în ultimele 14 luni, în timp ce în cazul Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului au fost înregistrate doar două încălcări minore;

E. întrucât decizia de a desființa aceste ONG-uri importante survine după mai mulți ani în care ambele organizații au fost ținta unor persecuții; întrucât aceste organizații au fost etichetate drept „agenți străini” în 2014 și 2016 și s-au confruntat cu amenzi exorbitante pentru presupusa nerespectare a legii privind „agenții străini”, iar membrii personalului lor au fost supuși unor proceduri arbitrare de urmărire penală, fiind, de asemenea, ținta unor atacuri și a hărțuirii; întrucât aceste atacuri, cum ar fi uciderea cercetătoarei din cadrul Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului, Natalia Estemirova, în 2009 nu au fost investigate în mod corespunzător, iar făptașii continuă să se bucure de impunitate; întrucât Oiub Titiev, șeful biroului Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului din Cecenia, și Iuri Dmitriev, șeful filialei din Karelia a organizației „International Memorial”, au fost încarcerați pe baza unor acuzații motivate politic; întrucât, mai recent, la 14 octombrie 2021, biroul din Moscova al organizației „International Memorial” a fost luat cu asalt de către o mulțime violentă și, ulterior, a fost percheziționat de poliție;

F. întrucât persecuțiile îndreptate împotriva organizației „Memorial” survin în contextul încercărilor repetate și sistematice ale guvernului rus de a rescrie istoria și de a restricționa dezbaterea liberă cu privire la evaluarea crimelor și a evenimentelor istorice, în special a celor legate de guvernarea regimurilor sovietice; întrucât autoritățile au falsificat fapte istorice pentru a nega constatările Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului cu privire la actele de represiune și persecuție comise în perioada în care Stalin s-a aflat la putere;

G. întrucât încercările de intimidare, reducere la tăcere și, în cele din urmă, de închidere a organizației „Memorial” reprezintă un simbol al politicilor din ce în ce mai represive ale autorităților ruse, adăugând astfel un nou capitol la istoria represiunii politice din Rusia; întrucât, între 1987 și 1992, organizația „Memorial” a fost înființată având drept misiune specifică să documenteze, să cerceteze, să comemoreze evenimente și teme legate de actele de represiune din trecut și de moștenirea istorică tragică a țării, precum și să educe publicul cu privire la acestea;

H. întrucât o societate civilă activă reprezintă o componentă fundamentală a unei societăți democratice și deschise și are un rol esențial în apărarea drepturilor omului și a statului de drept; întrucât ONG-urile joacă un rol esențial în societățile democratice moderne și, prin urmare, trebuie să poată funcționa liber, fără interferențe nejustificate din partea autorităților publice; întrucât acțiunile judiciare îndreptate împotriva organizației „Memorial” reprezintă cel mai recent exemplu de reprimare de către autoritățile ruse a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului și, în cele din urmă, afectează interesele poporului rus și posibilitățile unui dialog deschis și liber;

I. întrucât legea privind „agenții străini” din Rusia a fost adoptată în 2012, iar domeniul său de aplicare a fost extins anul trecut de către Parlamentul rus, astfel încât aceasta să se poată aplica oricărei persoane care adoptă în mod public o poziție critică sau oricărui activist; întrucât numărul organizațiilor și al persoanelor pe care autoritățile le-au desemnat drept „agenți străini” a crescut drastic în ultimele luni; întrucât această lege a fost utilizată de autoritățile ruse pentru a facilita reprimarea societății civile independente care își desfășoară activitatea în Rusia, vizând ONG-urile, apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, avocații, apărătorii drepturilor femeilor și ai drepturilor persoanelor LGBTIQ +, precum și activiștii care militează pentru protecția mediului; întrucât această lege, precum și legislația privind „organizațiile indezirabile” și „combaterea activității extremiste” contravin propriei Constituții a Rusiei și încalcă obligațiile sale internaționale privind drepturile omului, în special în ceea ce privește libertatea de asociere și de exprimare, dreptul la viață privată, dreptul de a participa la afacerile publice și interzicerea discriminării; întrucât exemplul organizației „Memorial” demonstrează în mod clar modul în care aceste legi sunt utilizate de autoritățile ruse ca instrument de intimidare și de reducere la tăcere a criticilor și a vocilor independente;

1. condamnă persecuțiile repetate și recentele încercări motivate politic de a închide organizația „International Memorial” și Centrul „Memorial” pentru Drepturile Omului; invită autoritățile ruse să renunțe imediat la toate acuzațiile împotriva organizației „Memorial” și să se asigure că „Memorial” își poate continua activitatea importantă în condiții de siguranță fără imixtiuni din partea statului; solicită autorităților ca, între timp, să asigure protecția deplină și accesul la toate bunurile materiale și imateriale ale organizației „Memorial”, inclusiv la arhivele sale, precum și la interpretările și lucrările unor teatre, jurnaliști și artiști independenți;

2. salută scrisoarea din 30 noiembrie 2021 a Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei adresată Procurorului General al Federației Ruse; insistă asupra faptului că cererile de desființare nu au nicio justificare juridică rezonabilă; invită președinții Comisiei și Consiliului, precum și statele membre ale UE să emită declarații de susținere deschise, solicitând autorităților ruse să garanteze siguranța organizației „Memorial” și achitarea tuturor acuzațiilor; invită delegația UE și reprezentanțele statelor membre în Rusia să își exprime public solidaritatea față de „Memorial”;

3. invită VP/ÎR să impună sancțiuni în temeiul regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului funcționarilor ruși implicați în reprimarea ilegală a organizației „Memorial” și în procedurile judiciare împotriva organizațiilor și membrilor săi;

4. îndeamnă Rusia să înceteze reprimarea continuă a societății civile, a apărătorilor drepturilor omului și a mass-mediei independente prin abrogarea legilor privind „agenții străini” și „organizațiile indezirabile”, încetarea creării unei legislații speciale sau utilizarea abuzivă a legilor penale sau administrative existente cu scopul de a viza vocile dizidente din țară sau din străinătate și alinierea legislației la angajamentele pe care Rusia și le-a asumat în mod voluntar în temeiul dreptului internațional și al propriei sale constituții, inclusiv prin reinstituirea deplină a libertății de asociere și de exprimare, precum și a libertății mass-mediei și a internetului; invită autoritățile ruse să se asigure că sunt puse în aplicare măsuri de restituire și despăgubire pentru a aborda încălcările comise în procesul de punere în aplicare a legilor privind „agenții străini” și „organizațiile indezirabile”;

5. își exprimă solidaritatea cu poporul rus și îndeamnă autoritățile ruse să înceteze persecutarea organizației „Memorial”, a personalului său și a tuturor celorlalte ONG-uri, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, avocați, savanți, istorici, activiști pentru drepturile femeilor și LGBTIQ+ și activiști de mediu din Rusia; își reiterează sprijinul pentru societatea civilă și apărătorii drepturilor omului din Rusia și invită Rusia să instituie un cadru juridic clar și un mediu de lucru sigur pentru societatea civilă, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului; subliniază necesitatea de a garanta proceduri eficace și eficiente de recurs juridic pentru actorii societății civile a căror libertate de muncă a fost compromisă;

6. reiterează că activitatea liberă și independentă a organizațiilor societății civile și a mass-mediei este piatra de temelie a unei societăți democratice bazate pe statul de drept; invită, prin urmare, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să mărească sprijinul acordat societății civile, ONG-urilor independente, apărătorilor drepturilor omului, istoricilor și canalelor mass-media independente care își desfășoară activitatea în Rusia, inclusiv sprijin financiar durabil și flexibil și asistență de urgență, și să încurajeze un sprijin internațional mai mare pentru acești actori și o mai largă includere a acestora în rețelele internaționale ale societății civile; face apel la simțul responsabilității mediului academic rus de a oferi cercetătorilor și istoricilor respectivi oportunități adecvate și sigure de a-și continua activitatea academică;

7. salută contribuția semnificativă a organizației „Memorial” la documentarea, cercetarea și educația cu privire la represiunea politică din Uniunea Sovietică și subliniază că această activitate a instituit standarde internaționale; salută eforturile sale neobosite de apărare a drepturilor omului în Rusia și dincolo de aceasta; salută în special inițiativele sale, cum ar fi solicitarea inițierii procedurilor penale împotriva membrilor Grupului Wagner în numele victimelor din Siria, precum și eforturile sale susținute pentru urmărirea penală a infracțiunilor și a încălcărilor drepturilor omului în Cecenia; subliniază că desființarea organizației „International Memorial” și a Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului ar avea, prin urmare, consecințe negative semnificative pentru societatea civilă în ansamblu și pentru protecția drepturilor omului, în special în Rusia;

8. subliniază că desființarea acestor organizații ar pune capăt bazelor de date și colecțiilor de documente unice ale organizației „Memorial” și consideră că aceste înregistrări reprezintă un patrimoniu unic al umanității; subliniază că este extrem de important ca acestea să fie protejate și conservate și să fie în continuare disponibile tuturor celor interesați, inclusiv studenților, cercetătorilor și familiilor victimelor; invită, prin urmare, Comisia și SEAE să elaboreze, împreună cu societatea civilă și cu experți ruși în domeniul drepturilor omului, un raport cuprinzător privind memoria vie a milioanelor de victime ale terorismului politic în Uniunea Sovietică, care să se bazeze pe declarațiile martorilor și pe bazele de date colectate de „Memorial”;

9. condamnă politica de revizionism istoric și de glorificare a stalinismului promovată de guvernul și autoritățile ruse, utilizată nu numai în încercările actuale de a lichida Centrul „Memorial” pentru Drepturile Omului, ci și în numeroase alte cazuri, cum ar fi descoperirea unor gropi comune în Sandarmoh în Republica Karelia și condamnarea ulterioară la închisoare, motivată politic și bazată pe acuzații fabricate, a lui Iuri Dmitriev, liderul local al „Memorial”, precum și confiscarea cărții lui Agnes Haikara privind soarta tragică a coloniștilor norvegieni și finlandezi din peninsula Kola; subliniază că comemorarea victimelor regimurilor totalitare și autoritare și recunoașterea crimelor comise de dictaturile comuniste, naziste și de alte dictaturi și sensibilizarea cu privire la acestea sunt de o importanță vitală pentru unitatea Europei și pentru promovarea rezilienței împotriva amenințărilor moderne la adresa democrației, în special în rândul generațiilor mai tinere;

10. invită Delegația UE și reprezentanțele diplomatice naționale din Rusia să monitorizeze îndeaproape situația și procesele legate de „Memorial” pe teren, să se asigure că aceste eforturi sunt vizibile și să le ofere orice sprijin de care ar putea avea nevoie, inclusiv asistență financiară directă pentru a plăti avocații și experții, dar și sprijin psihosocial și medical pentru angajați pe parcursul acestei perioade de presiune extremă;

11. invită statele membre ale UE să sprijine în continuare sucursalele „Memorial” din țările lor respective; îndeamnă statele membre să ia în considerare posibilitatea de a oferi refugiu ONG-urilor amenințate sau interzise din Rusia și să le permită să își desfășoare activitatea pe teritoriul UE, dacă este necesar, și să ofere vize de urgență angajaților organizației „Memorial” și altor activiști amenințați, astfel încât aceștia să poată părăsi Rusia și să beneficieze de adăpost temporar în UE;

12. îndeamnă VP/ÎR și statele membre să ia măsuri coordonate cu țările care împărtășesc aceeași viziune pentru a mări controlul internațional asupra legilor, politicilor și acțiunilor restrictive ale Rusiei și să elimine și să condamne în mod constant restricțiile privind libertățile fundamentale și drepturile omului impuse de autoritățile ruse, inclusiv prin intervenții la nivel înalt și publice, acțiuni coordonate, un control susținut în cadrul forumurilor internaționale și regionale privind drepturile omului și evaluări periodice ale impactului asupra drepturilor omului, pentru a se asigura că relațiile cu Rusia nu subminează obiectivele privind drepturile omului și nu contribuie în mod direct sau indirect la încălcări ale drepturilor omului;

13. încurajează ambasadorii UE și ai statelor membre în Rusia să efectueze o vizită de solidaritate comună și mediatizată la sediul organizației „International Memorial” și la Centrul „Memorial” pentru Drepturile Omului, în urma rezultatului audierilor în instanță;

14. invită SEAE să ridice în continuare problema represiunii nestingherite a Rusiei împotriva societății civile, a apărătorilor drepturilor omului și a mass-mediei independente, în special cazul recent al organizației „Memorial”, și să inițieze proceduri de monitorizare și evaluare în toate forurile relevante, cum ar fi Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Europei și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și, în special, să adauge represiunea persistentă a Rusiei împotriva societății civile pe ordinea de zi a următoarei sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care începe în februarie 2022;

15. invită SEAE și Comisia să monitorizeze îndeaproape în permanență impactul legii privind „agenții străini”, în special pentru a ține evidența detaliată a organizațiilor și a persoanelor declarate ca „agenți străini” și sancționate ca atare și să evalueze modificările juridice aduse legii și efectele acestora asupra societății civile ruse; solicită UE și statelor sale membre să abordeze în mod sistematic preocupările legate de legea privind „agenții străini” și alte acte legislative restrictive împotriva societății civile și a apărătorilor drepturilor omului în toate reuniunile cu reprezentanții ruși și să solicite Rusiei să abroge imediat legea privind „agenții străini” și să își alinieze legislația la angajamentele sale internaționale și la standardele internaționale privind drepturile omului;

16. invită Consiliul, SEAE și Comisia să integreze consultările privind drepturile omului și societatea civilă în toate dialogurile și domeniile de colaborare dintre UE, statele sale membre și Rusia și să își onoreze angajamentul față de integrarea perspectivei de gen;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, organizației „International Memorial” și Centrului „Memorial” pentru Drepturile Omului, precum și președintelui, guvernului și Dumei de Stat a Federației Ruse.

 

 

 

Ultima actualizare: 15 decembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate