Postup : 2022/2658(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0230/2022

Predkladané texty :

RC-B9-0230/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2022 - 7.6

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0201

<Date>{04/05/2022}4.5.2022</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0230/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0231/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0234/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0236/2022</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0247/2022</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 173kWORD 53k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0230/2022 (Verts/ALE)

B9‑0231/2022 (S&D)

B9‑0234/2022 (Renew)

B9‑0236/2022 (ECR)

B9‑0247/2022 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o neustálych zásahoch proti politickej opozícii v Kambodži</Titre>

<DocRef>(2022/2658(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Seán Kelly, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, David Lega, Sara Skyttedal, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Gheorghe‑Vlad Nistor, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Inese Vaidere, Traian Băsescu, Romana Tomc</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Karol Karski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Nicola Procaccini, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR

</Commission><Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o neustálych zásahoch proti politickej opozícii v Kambodži

(2022/2658(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

 so zreteľom na predchádzajúce správy a vyhlásenia osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kambodži,

 so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 12. februára 2020 o zrušení časti colných preferencií, ktoré boli udelené Kambodži v rámci obchodného režimu EÚ Všetko okrem zbraní, od 12. augusta 2020,

 so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

 so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ pri OSN z 29. marca 2022 o interaktívnych dialógoch s osobitným spravodajcom pre Kambodžu na 49. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva,

 so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 48/23 z 11. októbra 2021 o poradenských službách a technickej pomoci pre Kambodžu,

 so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva z 30. marca 2022 k tretej pravidelnej správe o Kambodži,

 so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom, ktorá bol podpísaná v Luxemburgu 29. apríla 1997[1],

 so zreteľom na kambodžskú komplexnú mierovú dohodu z 23. októbra 1991, najmä na jej článok 15, v ktorom je zakotvený záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948 a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 16. novembra 2017 kambodžský Najvyšší súd oznámil rozpustenie najväčšej opozičnej strany Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP);

B. keďže odkedy Najvyšší súd pred voľbami v roku 2018 CNRP rozpustil, kambodžská vláda zasahuje proti členom politickej opozície, čo týchto členov donútilo odísť do exilu zo strachu pred svojvoľným zatýkaním alebo odvetnými opatreniami; keďže zásahy vlády proti nezávislým médiám, organizáciám občianskej spoločnosti a politickej opozícii, ktoré sa začali v roku 2017, pokračovali v rokoch 2021 a 2022;

C. keďže predseda vlády Hun Sen je pri moci takmer nepretržite 37 rokov a vládnuca Kambodžská ľudová strana má absolútnu moc nad štátom a zákonodarnými orgánmi;

D. keďže v Kambodži sa v júni 2022 konajú komunálne voľby a nasledujúce všeobecné voľby sa majú konať v júli 2023; keďže situácia v oblasti ľudských práv v Kambodži pred komunálnymi voľbami v júni 2022 a celoštátnymi voľbami na budúci rok dospela do kritického bodu, keď vláda uskutočnila pod zámienkou opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 intenzívny zásah proti politickej opozícii, novinárom, nezávislým médiám a občianskej spoločnosti; keďže Kambodžská národná volebná komisia zo zoznamu kandidátov, ktorí sa zúčastnili na komunálnych voľbách v krajine 5. júna 2022, vyškrtla viac ako 100 kandidátov z opozičnej Strany sviečok[2];

E. keďže po vydaní predvolaní na súd v novembri 2020 začali orgány v roku 2021 hromadné súdne konania proti viac ako 100 členom opozície a obhajcom ľudských práv za to, že uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie; keďže medzi nezrovnalosťami počas týchto súdnych konaní bol nedostatok dôveryhodných dôkazov, porušenie práva na spravodlivý proces a záruk riadneho procesu a súdnych procesov v neprítomnosti v prípade viacerých obžalovaných, čo je v rozpore s ľudskoprávnymi zárukami; keďže v súčasnosti je vo väzení viac ako 60 obhajcov ľudských práv vrátane vedúcich predstaviteľov odborových zväzov a environmentálnych aktivistov;

F. keďže v marci 2021 bolo deväť vysokopostavených vedúcich predstaviteľov strany vrátane Sama Rainsyho v neprítomnosti uznaných za vinných za „pokus o spáchanie trestného činu“ a „útok“ podľa článkov 27 a 451 trestného zákonníka a odsúdených na 25 rokov odňatia slobody; keďže Sam Rainsy, Mu Sochua a ďalší opoziční politici boli súdení v neprítomnosti, pretože sa nemohli vrátiť do Kambodže, aby sa hájili pred súdom;

G. keďže zatiaľ čo prebiehali iné súdne procesy, proces proti Kemovi Sokhovi, ktorý bol prepustený na kauciu, bol odložený na takmer dva roky napriek opakovaným žiadostiam o jeho obnovenie; keďže súdny proces proti tomuto politikovi sa znovu začal v januári 2022, avšak bez vyhliadok na ukončenie, čo znamená, že mu je odopreté základné právo na politickú účasť;

H. keďže vedúci predstaviteľ CNRP Kem Sokha bol zatknutý v septembri 2017 a naďalej čelí vykonštruovaným obvineniam z vlastizrady;

I. keďže 17. marca 2022 mestský súd v Phnom Pénhe odsúdil politických oponentov vládnucej strany na tresty odňatia slobody v rozsahu od 5 do 10 rokov bez možnosti prepustenia na kauciu; keďže 17. marca 2022 mestský súd v Phnom Pénhe odsúdil 20 opozičných politikov a aktivistov na základe vágnych obvinení z „podnecovania“ a „sprisahania“ a udelil im na dlhé tresty odňatia slobody;

J. keďže v novembri 2021 boli Veourn Veasna, Voeung Samnang a Lanh Thavry, ktorí sú prívrženci CNRP a Vysokým komisárom OSN pre utečencov uznaní ako utečenci, násilne vrátení z Thajska do Kambodže a následne zadržiavaní na základe obvinení z podnecovania a porušovania zákona týkajúceho sa ochorenia COVID-19;

K. keďže v auguste 2021 bol vedúci predstaviteľ odborov Rong Chhun spolu s bývalými členmi politickej opozície Sarom Kanikom a Tonom Nimolom odsúdený za „nabádanie na spáchanie trestného činu alebo vyvolanie sociálnych nepokojov“ a boli im uložené tresty od 20 mesiacov do 2 rokov, ako aj vysoká pokuta vo výške 400 miliónov rielov (takmer 95 000 EUR); keďže v novembri 2021 boli Rong Chhun, Sar Kanika, Ton Nimol a ďalší aktivisti, ktorých zatkli v tom istom čase, prepustení s podmienečným trestom a odvtedy sú na slobode; ; keďže vláda sa opakovane a neúmerne zameriava na ženy, ktoré sa zúčastňujú na pokojných štrajkoch, aby ich rozptýlila;

L. keďže viac ako 60 zdokumentovaných politických väzňov je zadržiavaných vo vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo zástupcovia politickej opozície, komunitní aktivisti a odborári čelia zatýkaniu, zadržiavaniu a protiprávnemu uväzneniu; keďže počet väzňov v kambodžských väzniciach sa od roku 2015 viac ako zdvojnásobil a podľa údajov vlády je v súčasnosti 38 977 osôb zadržiavaných v kambodžských väzniciach, ktoré majú oficiálnu kapacitu 8 804 osôb; keďže toto vážne preplnenie predstavuje vážne porušenie práv väzňov, ktorí často nemajú prístup k čistej vode ani zdravotnej starostlivosti; keďže vláda neprijala ani dostatočné opatrenia, aby sa predišlo závažnému rozšíreniu ochorenia COVID-19 medzi väzňami;

M. keďže podľa správ bolo počas posledných dvoch mesiacov uväznených päť kandidátov zo Strany sviečok; keďže iní kandidáti boli nútení k stiahnutiu svojej kandidatúry, aby sa vyhli trestnému stíhaniu na základe nepravých obvinení, ako je sprisahanie; keďže vláda v minulosti použila podobné obvinenia, aby sa zbavila opozičných strán a kandidátov; keďže orgány odmietli v roku 2021 zaregistrovať Kambodžskú národnú stranu srdca, ktorej organizátor je v súčasnosti predmetom vyšetrovania ministerstva vnútra; keďže Národná volebná komisia, nad ktorou má kontrolu Kambodžská ľudová strana, v posledných týždňoch bránila veľkému počtu kandidátov za Stranu sviečok, aby kandidovali v nadchádzajúcich voľbách; keďže v 11 obciach boli na základe viacerých rozsudkov zrušené celé zoznamov kandidátov;

N. keďže v marci 2021 vláda prijala nový rozsiahly zákon o opatreniach na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19 a iných závažných, nebezpečných a nákazlivých ochorení, ktorý umožňuje uložiť tresty odňatia slobody až na 20 rokov a iné neprimerané tresty za porušovanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19;

O. keďže vo februári 2021 vláda prijala čiastkovú vyhlášku, ktorou sa sprísňuje kontrola nad internetom a rozširuje online dohľad nad používateľmi internetu, ktorí kritizujú vládu; keďže v marci 2022 vláda oznámila odklad vykonávania čiastkovej vyhlášky na neurčito;

1. odsudzuje stíhanie opozičných politikov, odborárov, obhajcov ľudských práv, novinárov, ochrancov životného prostredia, študentov a ďalších osôb za vyjadrovanie ich názorov, ktoré riadi predseda vlády Hun Sen a jeho Kambodžská ľudová strana; vyzýva kambodžského premiéra a jeho vládu, aby okamžite ukončili všetky formy zastrašovania a obťažovania vrátane súdneho obťažovania členov opozície, odborárov, obhajcov ľudských práv, médií a aktérov občianskej spoločnosti; vyzýva bezpečnostné sily, aby sa zdržali zbytočného a neprimeraného používania sily voči účastníkom pokojných demonštrácií;

2. odsudzuje rozpustenie CNRP a opakuje svoju výzvu, aby boli okamžite zrušené obvinenia proti Kemovi Sokhovi, Samovi Rainsymu, Mu Sochuovej a ďalším oponentom; naliehavo vyzýva kambodžské orgány, aby okamžite prepustili všetkých väzňov svedomia, ako aj väzňov, ktorí sú zadržiavaní za výkon svojej legitímnej práce alebo uplatňovanie svojich práv, vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv, environmentálnych aktivistov a odborárov; vyzýva kambodžské orgány, aby nezávisle vyšetrili všetky obvinenia z obťažovania, zastrašovania, svojvoľného zatýkania a násilia a mučenia členov opozičných strán a aktérov občianskej spoločnosti a aby páchateľov postavili pred súd;

3. zdôrazňuje, že súdne procesy s členmi politickej opozície, aktivistami občianskej spoločnosti, obhajcami ľudských práv, novinármi a bežnými občanmi sa vedú v úplnom rozpore s medzinárodnými normami pre spravodlivé súdne konania; vyzýva vládu, aby zreformovala spolitizované súdnictvo, zabezpečila pre všetkých právo na riadny proces a okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých politických väzňov; vyzýva kambodžské orgány, aby zabezpečili úplnú nezávislosť a nestrannosť súdneho systému a prijali účinné právne a iné opatrenia na riešenie vážneho preplnenia väzníc, a to aj tým, že sa skončí vyšetrovacia väzba;

4. naliehavo vyzýva kambodžské orgány, aby zabezpečili urýchlené a nestranné vyšetrenie všetkých údajných mimosúdnych popráv vrátane prípadov Sin Khona a Kema Leya a stíhanie páchateľov; vyzýva kambodžské orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na predchádzanie takémuto zabíjaniu a na jeho ukončenie;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti ľudských práv v Kambodži v súvislosti s nadchádzajúcimi miestnymi voľbami v júni 2022 a celoštátnymi voľbami v roku 2023 vrátane obmedzení nezávislého spravodajstva, kriminalizácie slobody prejavu a de facto zákazu pokojného zhromažďovania; naliehavo vyzýva kambodžské orgány, aby ukončili všetky nezákonné obmedzenia účasti ľudí na verejných záležitostiach a zabezpečili, aby všetky politické strany mohli uskutočniť rovnakú, slobodnú a transparentnú volebnú kampaň, a to už od nadchádzajúcich komunálnych volieb 5. júna 2022 a národných volieb v júli 2023;

6. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s online dohľadom vlády a ohrozovaním slobody prejavu a práva na súkromie; vyzýva kambodžské orgány, aby zrušili zákon o národnej internetovej bráne z februára 2022, ktorý vláde umožňuje monitorovať všetku internetovú činnosť a pokročiť v súdnych konaniach proti osobám, ktoré podávajú správy o vládnych alebo policajných opatreniach; vyzýva kambodžskú vládu, aby zrušila všetky represívne zákony, najmä zákon o politických stranách, zákon o odboroch a všetky ostatné právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu a politické slobody, a zákony, ktoré nie sú úplne v súlade s medzinárodnými normami a medzinárodnými záväzkami Kambodže;

7. vyjadruje znepokojenie nad čoraz intenzívnejšími zásahmi proti environmentálnym aktivistom vrátane aktivistov za pozemkové práva, ktorí boli terčom najmä v nedávnych hromadných súdnych procesoch; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad údajným urýchlením nezákonnej ťažby dreva v kambodžských chránených lesoch počas pandémie a vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporovali medzinárodnú koordináciu s cieľom zabrániť nezákonnému vývozu akéhokoľvek neoprávneného tovaru z Kambodže;

8. pripomína podnikom so sídlom v EÚ, že je potrebné vykonávať dôkladnú náležitú starostlivosť v oblasti ľudských práv a životného prostredia a zabezpečiť, aby nemali žiadne väzby s politickými predstaviteľmi alebo vedúcimi predstaviteľmi bezpečnostných síl zodpovednými za závažné porušovanie ľudských práv a rozpustenie a následné represie voči opozícii v Kambodži, ako aj so subjektmi, ktoré vlastnenia alebo kontrolujú títo vedúci predstavitelia, a subjektmi, ktoré majú prospech z nezákonnej ťažby dreva a zaberania pôdy;

9. vyzýva EÚ, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby vzhľadom na úlohu Kambodže ako predsedu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) využili príležitosť a vyvíjali tlak a prijali verejné opatrenia na poskytnutie ochrany aktivistom a obhajcom ľudských práv a aby podporovali politické strany v ich boji o opätovné otvorenie určitého politického a občianskeho priestoru pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami 5. júna 2022 a národnými voľbami v roku 2023; zdôrazňuje, že najnovší vývoj ďalej oslabuje dôveryhodnosť kambodžskej vlády pri vykonávaní pozitívneho programu v oblasti ľudských práv v regióne a v úlohe predsedu združenia ASEAN;

10. opakovane vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne monitoroval situáciu v Kambodži a aby najmä zabezpečil, že Strana sviečok nebude rozpustená za takých absurdných podmienok ako CNRP;

11. opakuje svoju požiadavku cielených sankcií a naliehavo vyzýva Radu, aby prijala reštriktívne opatrenia vrátane zákazu cestovania a zmrazenia aktív voči politickým vodcom a vedúcim predstaviteľom bezpečnostných síl, ako aj ich hospodárskym záujmom v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv s cieľom brať na zodpovednosť všetky osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv a za rozpustenie a následné potláčanie opozície v Kambodži;

12. vyzýva Komisiu, aby veľmi pozorne monitorovala nadchádzajúce miestne voľby a bola pripravená využiť všetky dostupné nástroje vrátane úplného pozastavenia štatútu Kambodže v súvislosti s režimom Všetko okrem zbraní a ďalších sankcií, ak volební pozorovatelia nájdu dôkazy o nespravodlivých voľbách;

13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby trvala na jasne vymedzených referenčných hodnotách v oblasti ľudských práv v rámci všetkých svojich interakcií s kambodžskou vládou a aby problematické otázky zdôraznené v tomto uznesení vrátane štatútu Kambodže v súvislosti s režimom Všetko okrem zbraní zaradila do rámca prebiehajúcej zvýšenej spolupráce s kambodžskými orgánmi; vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala situáciu a posúdila vplyv čiastočného pozastavenia v rámci režimu Všetko okrem zbraní na najzraniteľnejšie zložky občianskej spoločnosti;

14. vyzýva Komisiu, aby monitorovala všetku dvojstrannú finančnú podporu poskytovanú kambodžskej vláde a zabezpečila, aby bilaterálnu finančnú podporu dostávali kambodžské organizácie občianskej spoločnosti a opozičné strany;

15. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku , generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a vláde, predsedovi vlády a Národnému zhromaždeniu Kambodže.

 

[1] Ú. v. ES L 269, 19.10.1999, s. 18.

[2] CNRP vznikla v roku 2012 zlúčením Strany sviečok a Strany pre ľudské práva. Po nútenom rozpustení CNRP v roku 2017 sa obnovená Strana sviečok stala hlavnou opozičnou stranou v Kambodži.

Posledná úprava: 4. mája 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia