Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B9-0389/2022Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B9-0389/2022

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-sitwazzjoni fl-Istrett tat-Tajwan

13.9.2022 - (2022/2822(RSP))

imressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:
B9‑0389/2022 (Verts/ALE)
B9‑0394/2022 (Renew)
B9‑0396/2022 (PPE)
B9‑0398/2022 (S&D)
B9‑0400/2022 (ECR)

Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Daniel Caspary, Lukas Mandl
f'isem il-Grupp PPE
Pedro Marques, Inma Rodríguez‑Piñero, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, René Repasi
f'isem il-Grupp S&D
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie‑Pierre Vedrenne
f'isem il-Grupp Renew
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Bert‑Jan Ruissen, Beata Mazurek, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Tomasz Piotr Poręba, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Vincenzo Sofo
f'isem il-Grupp ECR


Proċedura : 2022/2822(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B9-0389/2022
Testi mressqa :
RC-B9-0389/2022
Dibattiti :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Istrett tat-Tajwan

(2022/2822(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2021 lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward ir-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni UE-Tajwan[1],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2022 dwar l-UE u l-isfidi tas-sigurtà fl-Indo-Paċifiku[2],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2022 dwar l-istrateġija Indo-Paċifika fil-qasam tal-kummerċ u tal-investiment[3],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Settembru 2021 dwar strateġija UE-Ċina ġdida[4],

 wara li kkunsidra s-summit UE-Ċina tal-1 ta' April 2022,

 wara li kkunsidra l-politika ta' "Ċina Waħda" tal-UE,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' April 2021 dwar strateġija tal-UE għall-kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku,

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tas-16 ta' Settembru 2021 dwar l-istrateġija tal-UE għall-kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku (JOIN(2021)0024),

 wara li kkunsidra l-Boxxla Strateġika għas-Sigurtà u d-Difiża adottata mill-Kunsill fil-21 ta' Marzu 2022,

 wara li kkunsidra l-Kunċett Strateġiku tan-NATO tal-2022,

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-1 ta' Diċembru 2021 dwar il-Portal Globali (JOIN(2021)0030),

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-ministri għall-affarijiet barranin tal-G7 tat-3 ta' Awwissu 2022 dwar il-preservazzjoni tal-paċi u l-istabbiltà fl-Istrett tat-Tajwan,

 wara li kkunsidra d-diskors tal-VP/RGħ Josep Borrell fid-29 Forum Reġjonali tal-ASEAN fil-5 ta' Awwissu 2022,

 wara li kkunsidra d-Djalogu Strateġiku Trilaterali bejn l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Ġappun tal-5 ta' Awwissu 2022,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tan-NATO, Jens Stoltenberg, tal-4 ta' Awwissu 2022,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-UE u t-Tajwan huma sħab li jaqsmu l-istess fehma u li jikkondividu l-valuri komuni tal-libertà, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; billi l-UE tkompli żżomm il-pożizzjoni ta' prinċipju tagħha favur politika ta' "Ċina Waħda";

B. billi bejn l-4 u l-10 ta' Awwissu, ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (RPĊ) eskalat l-intimidazzjoni militari tagħha li ilha għaddejja kontra t-Tajwan għal livell mingħajr preċedent wara ż-żjara tat-2 u t-3 ta' Awwissu mill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti Nancy Pelosi, u varat eżerċizzji militari fuq skala kbira bl-użu ta' munizzjon reali f'seba' żoni deżinjati madwar it-Tajwan; billi l-eżerċizzji inkludew l-użu ta' xejn inqas minn 11-il missila ballistika li minnhom mill-inqas ħamsa għaddew minn fuq it-Tajwan; billi dawn l-eżerċizzji militari kkostitwew imblokk virtwali tal-ispazju marittimu u tal-ajru tat-Tajwan;

C. billi ħamsa mill-missili ballistiċi tar-RPĊ niżlu fiż-żona ekonomika esklussiva Ġappuniża (ŻEE);

D. billi l-eżerċizzji militari fuq skala sħiħa kienu akkumpanjati minn attakki ċibernetiċi intensi kontra l-awtoritajiet Tajwaniżi u s-settur privat; billi l-belliġerenza militari kontinwa tar-RPĊ toħloq theddida serja għall-istatus quo u tista' twassal għal eskalazzjoni perikoluża, anke mhux intenzjonata, b'impatt serju fuq l-istabbiltà u l-paċi globali, inkluż għall-UE;

E. billi r-RPĊ tidher li qed tfittex li tkompli l-azzjonijiet aggressivi żżejjed tagħha b'mod indefinit, u qed tipprova ddgħajjef l-istatus quo fl-Istrett tat-Tajwan;

F. billi mill-2019 'l hawn, ir-RPĊ daħlet fiż-żona ta' identifikazzjoni tad-difiża tal-ajru (ADIZ) Tajwaniża b'aktar regolarità; billi r-RPĊ qed taġixxi b'mod aggressiv f'żoni vasti tal-Indo-Paċifiku u qed teżerċita gradi differenti ta' koerċizzjoni militari jew ekonomika, li wasslu għal tilwim ma' ġirien bħall-Ġappun, l-Indja, il-Filippini u l-Awstralja;

G. billi b'reazzjoni għall-provokazzjonijiet imġedda mir-RPĊ, it-Tajwan ħabbar li se jżid il-baġit militari tiegħu b'13,9 % sena wara sena, għal rekord ta' TWD 586,3 biljun (EUR 19,5 biljun);

H. billi l-Awstralja u l-Ġappun, flimkien mal-Istati Uniti, esprimew f'dikjarazzjoni konġunta "tħassib dwar l-azzjonijiet reċenti [tar-RPĊ] li jaffettwaw serjament il-paċi u l-istabbiltà internazzjonali" u ħeġġew lir-RPĊ "twaqqaf immedjatament l-eżerċizzji militari"; billi l-ministri għall-affarijiet barranin tal-G7 ikkritikaw fid-dettall l-azzjonijiet aggressivi tar-RPĊ;

I. billi wara ż-żjara tad-delegazzjoni tal-Kungress tal-Istati Uniti mmexxija mill-Ispeaker Pelosi, ir-RPĊ issospendiet it-taħditiet u l-kooperazzjoni mal-Istati Uniti fi tmien oqsma differenti, inklużi d-djalogi dwar kwistjonijiet militari u t-tibdil fil-klima;

J. billi f'dawn l-aħħar snin it-Tajwan laqa' għadd kbir ta' żjarat minn leġiżlaturi, inklużi dawk mill-Istati Membri tal-UE u Viċi President wieħed tal-Parlament Ewropew; billi tali żjarat fil-qafas tad-diplomazija parlamentari huma prattika komuni fid-demokraziji;

K. billi fid-9 ta' Ottubru 2021, il-President Xi Jinping wiegħed li jwettaq ir-"riunifikazzjoni" mat-Tajwan permezz ta' mezzi allegatament paċifiċi, iżda ddikjara b'mod falz li l-akbar ostaklu għaliha kienet l-hekk imsejħa forza ta' "indipendenza tat-Tajwan"; billi din ir-retorika mhijiex appoġġata mill-azzjonijiet tar-RPĊ; billi d-diplomatiċi tar-RPĊ saħansitra heddew bl-hekk imsejħa "edukazzjoni mill-ġdid" tat-Tajwaniżi wara r-"riunifikazzjoni";

L. billi l-white paper tar-RPĊ li ġiet ippubblikata dan l-aħħar bit-titolu "Il-Kwistjoni tat-Tajwan u r-Riunifikazzjoni taċ-Ċina fl-Era l-Ġdida" neħħiet ir-riassigurazzjonijiet preċedenti offruti lit-Tajwan dwar l-istatus futur tiegħu wara r-"riunifikazzjoni", bħall-fatt li ma jkunux stazzjonati t-truppi tar-RPĊ jew li jintbagħat persunal amministrattiv fuq il-gżira;

M. billi r-RPĊ imponiet sanzjonijiet ekonomiċi u pressjoni massivi fuq il-Litwanja wara li qablet mal-ftuħ ta' Uffiċċju ta' Rappreżentanza Tajwaniż fil-Litwanja, kif ukoll pjanijiet biex tiftaħ uffiċċju ta' rappreżentanza tal-kummerċ Litwan f'Taipei; billi l-Parlament isostni bil-qawwa d-dritt tal-Istati Membri kollha tal-UE li jsegwu tali relazzjonijiet mat-Tajwan;

N. billi t-Tajwan allinja ruħu mas-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u billi kemm l-awtoritajiet Tajwaniżi kif ukoll il-poplu tiegħu għamlu donazzjonijiet sinifikanti lir-rifuġjati Ukreni;

O. billi t-Tajwan jinsab f'pożizzjoni strateġika f'termini ta' kummerċ; billi l-Istrett tat-Tajwan huwa r-rotta primarja għall-vapuri li jivvjaġġaw miċ-Ċina, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel u t-Tajwan lejn l-Ewropa; billi l-UE tibqa' l-akbar sors ta' investiment dirett barrani (FDI) fit-Tajwan; billi hemm potenzjal konsiderevoli biex jiżdied l-FDI tat-Tajwan fl-UE; billi t-Tajwan jiddomina s-swieq tal-manifattura tas-semikondutturi, peress li l-produtturi tiegħu jimmanifatturaw madwar 50 % tal-produzzjoni dinjija tas-semikondutturi; billi l-istrateġija Indo-Paċifika tal-UE targumenta favur żieda fil-kooperazzjoni mat-Tajwan fil-qasam tal-kummerċ u tal-investiment u tippromwovi l-istabbilizzazzjoni tat-tensjonijiet fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar u fl-Istrett tat-Tajwan;

P. billi, fis-Summit UE-Ċina tal-1 ta' April 2022, l-UE fakkret fir-responsabbiltà tar-RPĊ, kemm bħala attur globali kif ukoll bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, li taħdem għall-paċi u l-istabbiltà fir-reġjun u b'mod partikolari fl-Istrett tat-Tajwan;

Q. billi l-UE impenjat ruħha li tuża kull mezz disponibbli biex tinkoraġġixxi inizjattivi bl-għan li jippromwovu d-djalogu, il-kooperazzjoni u l-bini tal-fiduċja maż-żewġ naħat tal-Istrett tat-Tajwan; billi dawn l-iżviluppi l-ġodda saħħew il-ħtieġa urġenti li l-impenn tal-UE jikkontribwixxi għat-tnaqqis tat-tensjonijiet reġjonali bħala fattur ta' instabbiltà;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-eżerċizzji militari tar-RPĊ li bdew fl-Istrett tat-Tajwan fit-2 ta' Awwissu 2022 u li laħqu livell bla preċedent ta' intensità, u jistieden lill-Gvern tar-RPĊ joqgħod lura minn kwalunkwe miżura li tista' tiddestabbilizza l-Istrett tat-Tajwan u s-sigurtà reġjonali;

2. Jissottolinja li l-istatus quo fl-Istrett tat-Tajwan ma jridx jinbidel b'mod unilaterali u jinsisti fuq l-oppożizzjoni għall-użu tal-forza jew għal kwalunkwe theddid li tintuża;

3. Itenni l-impenn tal-komunità internazzjonali li żżomm l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli, il-paċi u l-istabbiltà fl-Istrett tat-Tajwan u fir-reġjun; itenni l-impenn tal-UE għall-politika ta' "Ċina Waħda" bħala l-pedament politiku tar-relazzjonijiet UE-Ċina; ifakkar li l-istrateġija UE-Ċina tenfasizza li relazzjonijiet kostruttivi bejn iż-żewġ naħat tal-Istrett huma parti mill-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà fir-reġjun kollu tal-Asja u l-Paċifiku u li l-UE tappoġġa inizjattivi mmirati lejn id-djalogu u l-bini tal-fiduċja; huwa konvint li l-azzjonijiet provokattivi tar-RPĊ kontra t-Tajwan u fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar għandu jkollhom konsegwenzi għar-relazzjonijiet UE-Ċina, u li għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' ppjanar ta' kontinġenza;

4. Jesprimi s-solidarjetà soda tiegħu mal-poplu tat-Tajwan; jifraħ lill-awtoritajiet tat-Tajwan u lill-mexxejja politiċi għar-reazzjoni mrażżna u responsabbli tagħhom għall-provokazzjonijiet tar-RPĊ;

5. Jissottolinja li, fil-gżira demokratika tat-Tajwan, huwa f'idejn il-poplu li jiddeċiedi kif jixtieq jgħix;

6. Itenni l-importanza li jiġi rispettat id-dritt internazzjonali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS) u d-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-obbligu li t-tilwim jissolva b'mezzi paċifiċi, u dwar iż-żamma tal-libertà tan-navigazzjoni u t-titjiriet li jgħaddu minn fuq il-pajjiż;

7. Jilqa' l-mod ċar li bih l-Istati Membri tal-UE kif ukoll sħab ewlenin fir-reġjun ikkundannaw l-eżerċizzji militari tar-RPĊ, u jissottolinja li l-unità tagħna hija kruċjali sabiex tiġi skoraġġuta kwalunkwe aggressjoni mir-RPĊ u jinżammu l-paċi u l-istabbiltà fl-Istrett tat-Tajwan;

8. Jinsab imħasseb għall-aħħar dwar il-missili ballistiċi li ġew sparati fuq it-Tajwan, li niżlu fiż-żona ekonomika esklużiva tal-Ġappun, li jheddu l-istabbiltà tar-reġjun u s-sigurtà nazzjonali tal-Ġappun; jilqa' l-kelliem tal-istqarrijiet tal-Gvern Ġappuniż li jappella għal djalogu ġenwin biex jissolvew il-kwistjonijiet li jikkonċernaw lit-Tajwan b'mod paċifiku; jesprimi s-simpatija tiegħu u joffri l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Ġappun, u jenfasizza f'dan ir-rigward il-ħtieġa li d-demokraziji fir-reġjun ikomplu jappoġġaw lit-Tajwan fid-dawl tat-theddid militari tar-RPĊ, peress li l-paċi u l-istabbiltà fir-reġjun huma fl-interess ta' kulħadd;

9. Iħeġġeġ lir-RPĊ twaqqaf minnufih l-azzjonijiet u l-intrużjonijiet kollha fiż-żona ta' identifikazzjoni għad-difiża tal-ajru tat-Tajwan u twaqqaf il-ksur tal-ispazju tal-ajru fuq il-gżejjer periferiċi tat-Tajwan, jerġgħu jistabbilixxu bis-sħiħ ir-rispett sħiħ tal-linja medjana tal-Istrett tat-Tajwan, u twaqqaf it-tattiki militari f'żona griża l-oħra kollha, inklużi kampanji ċibernetiċi u ta' diżinformazzjoni;

10. Jikkundanna d-deċiżjoni tar-RPĊ li tissospendi diversi djalogi politiċi mal-Istati Uniti, inkluż dwar kwistjonijiet klimatiċi u ta' sigurtà, u jħeġġeġ lit-tmexxija tar-RPĊ terġa' lura għal standards diplomatiċi sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' kalkoli żbaljati u żbalji li jista' jkollhom konsegwenzi katastrofiċi;

11. Jirrifjuta bil-qawwa l-koerċizzjoni ekonomika tar-RPĊ kontra t-Tajwan u demokraziji oħra fir-reġjun tagħha, kif ukoll kontra l-Istati Membri tal-UE, u jissottolinja li prattiki bħal dawn mhumiex biss illegali skont ir-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, iżda għandhom ukoll effett devastanti fuq ir-reputazzjoni tar-RPĊ madwar id-dinja u jwasslu għal aktar telf ta' fiduċja fir-RPĊ bħala sieħba;

12. Jitlob li l-UE tassumi rwol aktar b'saħħtu fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Istrett tat-Tajwan u l-Indo-Paċifiku b'mod ġenerali, f'konformità mal-istrateġija Indo-Paċifika tagħha stess; jappella għall-approfondiment ulterjuri tar-relazzjonijiet strateġiċi tagħna ma' sħab tal-istess fehma fir-reġjun, b'mod partikolari l-Ġappun u l-Awstralja;

13. Jistieden lill-Istati Membri tal-UE jżidu l-preżenza ekonomika u diplomatika tagħhom fir-reġjun Indo-Paċifiku kollu, inkluż fit-Tajwan, u jfakkar li ċ-ċentru ta' gravità strateġiku u ekonomiku tad-dinja qed jiċċaqlaq lejn dan ir-reġjun, u li l-UE għalhekk għandha interess ċar li ssawwar approċċ ċar u kredibbli fil-livell tal-UE għall-Indo-Paċifiku;

14. Jistieden għal darb'oħra lill-UE ssaħħaħ is-sħubija eżistenti mat-Tajwan sabiex tippromwovi valuri u prinċipji komuni, inkluż billi tfittex ftehim reżiljenti dwar il-katina tal-provvista u ftehim bilaterali ta' investiment (BIA), li jgħinu fil-protezzjoni tal-interessi tal-UE kollha kemm hi u tal-Istati Membri tagħha;

15. Jilqa' l-pjanijiet imħabbra reċentement mil-Litwanja biex tiftaħ uffiċċju ta' rappreżentanza tal-kummerċ f'Taipei fil-ħarifa tal-2022; jistieden Stati Membri oħra li għadhom ma fetħux uffiċċju kummerċjali fit-Tajwan biex isegwu dan l-eżempju u jsaħħu r-relazzjonijiet politiċi tagħhom mat-Tajwan; jistieden lir-RPĊ tirrevoka s-sanzjonijiet mhux ġustifikati tagħha kontra uffiċjali Litwani; jikkundanna r-restrizzjonijiet kummerċjali tar-RPĊ;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tbiddel l-isem tal-Uffiċċju Ekonomiku u Kummerċjali Ewropew f'Taipei sabiex jirrifletti l-ambitu wiesa' tar-rabtiet tagħna;

17. Jisħaq fuq kemm it-Tajwan huwa kruċjali għall-katina tal-provvista globali fis-setturi ewlenin tat-teknoloġija avvanzata, b'mod partikolari s-semikondutturi, u jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jiżviluppaw strateġija għar-reżiljenza u jibdew jaħdmu mingħajr dewmien fuq ftehim reżiljenti tal-katina tal-provvista mat-Tajwan bl-għan li jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet rispettivi b'mod ta' benefiċċju reċiproku u li għandu l-għan li jissalvagwardja s-sigurtà tat-Tajwan billi jsaħħaħ it-"tarka tas-siliċju" tiegħu;

18. Jinkoraġġixxi aktar interazzjoni ekonomika, xjentifika, kulturali u politika bejn l-UE u t-Tajwan, inkluż fl-aktar livelli għolja possibbli, sabiex tiġi riflessa bis-sħiħ il-kooperazzjoni dinamika, multidimensjonali u mill-qrib bejn l-UE u t-Tajwan bħala sħab tal-istess fehma;

19. Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jikkunsidraw proġetti ta' konnettività mal-istati gżejjer tal-Paċifiku u koinvestiment f'sħubijiet bejn il-Global Gateway tal-UE u u l-Politika l-ġdida tat-Tajwan għan-Nofsinhar bl-għan li jitrawmu relazzjonijiet kummerċjali u politiċi kif ukoll l-istabbiltà fir-reġjun Indo-Paċifiku;

20. Itenni l-istedina preċedenti tiegħu lill-Kummissjoni biex tniedi, mingħajr dewmien, valutazzjoni tal-impatt, konsultazzjoni pubblika u eżerċizzju dwar l-ambitu rigward Ftehim Bilaterali ta' Investiment mal-awtoritajiet Tajwaniżi bi tħejjija għan-negozjati biex jiġu approfonditi r-rabtiet ekonomiċi bilaterali;

21. Jirrakkomanda approfondiment ulterjuri tal-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Tajwan biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni strutturali dwar il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-indħil barrani; jirrakkomanda li jiġi stazzjonat uffiċjal ta' kollegament fl-Uffiċċju Ekonomiku u Kummerċjali Ewropew biex jikkoordina l-isforzi konġunti dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-indħil;

22. Jirrikonoxxi li l-azzjonijiet ta' appoġġ, bħaż-żjarat parlamentari, huma ta' valur u jemmen li dawn jistgħu jikkontribwixxu għad-deterrenza jekk ikunu akkumpanjati minn kooperazzjoni sostantiva f'oqsma oħra; jissottolinja l-intenzjoni tiegħu li jibgħat delegazzjonijiet parlamentari uffiċjali fit-Tajwan fil-futur; jilqa' l-fatt li stedina uffiċjali għal żjara fil-Parlament Ewropew ġiet estiża għall-Yuan Leġiżlattiv tat-Tajwan matul iż-żjara reċenti tal-Viċi President tal-Parlament Ewropew Beer fit-Tajwan; biħsiebu jsegwi azzjonijiet bħall-organizzazzjoni ta' ġimgħa parlamentari UE-Tajwan;

23. Ifaħħar l-impenn tat-Tajwan li jżomm mal-Ukrajna quddiem l-aggressjoni brutali u mhux ġustifikata tar-Russja;

24. Ifakkar fl-importanza li jissaħħaħ id-djalogu UE-Tajwan billi jiġu approfonditi r-relazzjonijiet mal-atturi lokali, inkluża s-soċjetà ċivili, u jsiru skambi ma' organizzazzjonijiet tal-media Tajwaniżi, u jisħaq li skambju msaħħaħ bħal dan se jgħin biex itejjeb il-profil u l-viżibbiltà tal-UE fit-Tajwan u jikkontribwixxi għall-isforzi konġunti biex flimkien jindirizzaw it-theddida ta' diżinformazzjoni li ż-żewġ naħat qed jiffaċċjaw dejjem aktar;

25. Isostni bis-saħħa l-parteċipazzjoni sinifikanti tat-Tajwan bħala osservatur fil-laqgħat, fil-mekkaniżmi u fl-attivitajiet tal-korpi internazzjonali, fosthom l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Pulizija Kriminali (Interpol) u l-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-gvernijiet u lil-leġizlaturi tat-Tajwan, ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Istati Uniti, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, l-Awstralja, l-Indja, il-Filippini, ir-Russja u l-Ukrajna, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Settembru 2022
Avviż legali - Politika tal-privatezza